Implementation checklist

Aşağıdaki rehber, sistemi kullanmaya başlamak için hazırlanabilmeniz için bakmanız gereken Koha alanlarında size yol gösterecektir.

It is not an exhaustive list of everything you need to do. Please consider your own library practices and what other checks are necessary for your own libary and context.

Data migration

Koha kullanmaya başlamadan önce bazı verilerinizin olması gerekir. Bu, manuel olarak tüm veriler girilerek yapılabilir, ancak çoğu kişi zaten çeşitli elektronik biçimlerde kendi verilerine sahipler ve Koha’ya aktarmak için sadece bu verilerin yeniden biçimlendirilmesi gerekir.

 • Create a list of libraries and enter their info and codes into libraries

 • Define your list of item types

 • Define your patron categories and enter the categories and their codes into patron categories

 • Enter any additional patron information fields you use in your library in the patron attributes

 • Define all of your authorized values

  • Collection codes (CCODE)

  • Shelving locations (LOC)

  • Item statuses

  • Artı, kütüphanenizde gerekli olan diğerleri

 • Optionally define cities and towns

 • Eski sisteminizden Koha’ya Bibliyografik verinizi eşleyin ve taşıyın (koleksiyon, raftaki yeri, materyal türü ve yukarıdaki alanlara girdiğiniz kütüphane kodlarını hatırlayarak)

 • Eski sisteminizden Koha alanlarına :ref:Kullanıcı verilerinizi eşleştirin <patron-import-label>` ve taşıyın (yukarıda tanımladığınız kullanıcı ve kütüphane kodlarını kullanmayı unutmayın)

 • Her şeyin planladığınız gibi olduğundan emin olmanız için taşınan verinizi test edin, testin içereceği bazı şeyler şunlardır:

  • Eserlerinizden bazılarını diacritics ile kontrol edin ve doğru taşındığından emin olun.

  • Süreli yayın başlıklarını kontrol edin ve süreli yayın bilgilerinin uygun şekilde taşındığından emin olun.

  • Kullanıcıların iletişim bilgilerinin doğru alanlarda olduğundan emin olun.

  • Süreli yayınlar veriniz taşındı ise bu verileri kataloğunuz içinde arayın ve doğru göründüklerini onaylayın.

  • Süreli yayınlar veriniz taşındı ise bu verileri süreli yayınlar modülü içinde arayın ve doğru göründüklerini onaylayın.

  • Çeşitli materyallerin doğru bir şekilde kataloglandıklarını doğrulamak için marc kayıtlarını kontrol edin

  • Gerekli tüm alanların kullanılabilir olup olmadığını görmek için kataloglama işlemini kontrol edin

  • Eğer ceza ücretleri taşınmışsa, bunların doğru uygulanıp uygulanmadıklarını kontrol edin

  • Ayırmalar taşınmışsa, bunların katalog ve kullanıcı kaydında doğru olduklarını görmek için kontrol edin

Admin configuration

Bu tercihlerin bir çoğunun Koha sisteminizi kullanması için değiştirilmesine gerek yoktur, ancak bir kaç tane özelleştirmek isteyebileceğiniz tercih vardır.

Localization configuration

Koha dünya çapında kullanılmaktadır ve koha içerisindeki seçeneklerin konum/lisanınıza göre düzgün görünebilmesi amacıyla yerelleştirme tercihlerinizi ayarladığınızdan emin olmanız gerekir.

 • Localization/internationalization system preferences

  • dateformat : Koha içerisinde tarihlerin nasıl görüntüleneceğine karar verin

  • opaclanguagesdisplay : Kullanıcıların OPAC’ın hangi dilde görüneceğini seçebilmesine karar verin

   • OPACLanguages : Decide which languages the patrons can choose from

  • language : Decide which languages appear in the staff interface

  • CalendarFirstDayOfWeek : Haftanın ilk gününü tanımlayın

Circulation configuration

Koleksiyonunuzu dolaşıma başlatmadan önce, dolaşım için kuralları ve tercihleri ayarlamanız gerekir.

 • Define your circulation and fines rules

 • Gecikme cezaları ve iade tarihi hesaplamaları için kütüphanenizin kapalı olduğu günleri girin

 • Circulation system preferences

  • CircControl : Dolaşım kurallarının materyalin yerine göre mi, kullanıcı konumuna göre mi veya işlem konumuna göre mi esas alınacağını tanımlayın.

  • useDaysMode : İade tarihlerinin nasıl hesaplanacağını tanımlayın

  • finesCalendar : Gecikme cezalarının nasıl hesaplanacağını tanımlayın (geç kalmış her bir gün için ya da yalnızca kütüphanenin açık olduğu günler için)

  • SpecifyDueDate : Personelin ödünç verme işleminde iade tarihlerini geçersiz kılmak için izinlerinin olup olmayacağına karar verin

  • SpecifyReturnDate : Personelinizin iade üzerinde isteğe bağlı bir iade edile tarih girmesini isteyip istemediğinizi belirleyin

  • itemBarcodeFallbackSearch : Personelinizin bir anahtar kelime araması (başlık, yer numarası, vb.) kullanarak ödünç verme işlemi gerçekleştirebilmesini isteyip istemediğinize karar verin

  • AutomaticItemReturn : Materyaller iade alınınca ait oldukları birime gönderilip gönderilmeyeceğine karar verin

  • todaysIssuesDefaultSortOrder : Bugün ödünç verilmiş materyallerin kullanıcı kaydı üzerinde nasıl görüntüleneceğini belirleyin

  • previousIssuesDefaultSortOrder : Bugünden önce ödünç verilmiş materyallerin kullanıcı kaydı üzerinde nasıl görüntüleneceğini belirleyin

  • noissuescharge : Ödünç alma hakkı bloke edilmeden önce bir kullanıcının borçlanabileceği maksimum miktarı belirleyin

  • ReturnBeforeExpiry : Kullanıcıların, hesapları sona ermeden önce üzerlerindeki materyalleri iade etmelerinin gerekli olup olmadığına karar verin

  • AllowHoldsOnDamagedItems : Kullanıcıların ‘Hasarlı’ olarak işaretli materyaller üzerinde ayırma yapıp yapamayacaklarını belirleyin

  • maxreserves : Bir kullanıcının bir seferde kaç tane materyal üzerinde ayırma yapabileceğini belirleyin

  • maxoutstanding : Ayırma hakkı bloke edilmeden önce bir kullanıcının borçlanabileceği maksimum miktarı tanımlayın

  • ReservesMaxPickUpDelay : Bir ayırma işleminin kaç gün sonra sona ereceğini tanımlayın

  • WebBasedSelfCheck : Programa entegre edilmiş web-tabanlı selfcheck ödünç alma sistemini kullanmak isteyip istemediğinizi belirleyin

  • AllowNotForLoanOverride : Personelin, ‘ödünç verilmez’ olarak görünen materyali ödünç verip veremeyeceğini belirleyin

  • AllowRenewalLimitOverride : Personelin, süre uzatma limitlerini aşıp aşamayacaklarını belirleyin

  • AllowFineOverride : Personelin, gecikme cezası limitlerini geçersiz bırakıp bırakamayacağını belirleyin

  • AllowTooManyOverride : Personelin, bir kullanıcı için belirlenmiş ödünç alma hakkından daha fazlasını ödünç verip veremeyeceğini belirleyin

  • RenewalPeriodBase : Süre uzatmaların hangi tarihleri baz alacağını belirleyin

  • finesMode : Switch to ‘Calculate and Charge’ before you go live if you charge fines

  • NoticeBcc: If you want to receive a copy of every notice, enter your email address

  • emailLibrarianWhenHoldIsPlaced: Decide if you want an email every time a hold is placed

  • ReservesControlBranch : Hangi birimin ayırma kurallarının öncelikle dikkate alınacağını belirleyin

  • AudioAlerts: Decide if you want to have sounds for circulation actions

   • Set the sounds and actions in the audio alerts section of the administration module

  • FilterBeforeOverdueReport : Eğer büyük miktarda gecikmeleriniz varsa, sonuçlar ortaya çıkmadan önce filtrelemek için izin verecek şekilde bu tercihi açmak isteyebilirsiniz

  • DisplayClearScreenButton : If you have a lot of staff members sharing one circulation computer you might want to enable this so that staff can clear the screen in between checkouts to protect patrons’ privacy

  • CircAutoPrintQuickSlip : Ödünç verme ekranında boş bir barkod okutursanız Koha’nın nasıl bir tepki vermesini istediğinizi belirleyin

  • SuspendHoldsIntranet ve/veya SuspendHoldsOpac : Kullanıcılarınız ve/veya personelinizin ayırma işlemlerini askıya alabilmelerini isteyip istemediğinizi belirleyin

   • AutoResumeSuspendedHold : Ayırma işlemlerinin askıya alınmasına izin veriyorsanız, personel ve/veya kullanıcı tarafından girilen tarihte ayırma işlemlerinin otomatik olarak devam etmesini isteyip istemediğinizi belirleyin

  • OnSiteCheckoutsDecide if you want to allow items to be checked

   out for use within the library

  • RecordLocalUseOnReturn : İade aldığınızda materyallerin yerel kullanımını kaydetmek için bunu ayarlayın

 • Customize your Notices and slips

 • Define your overdue notice triggers

 • cron jobs tercihlerinizi ayarlayın

Patron configuration

Zaten eski sisteminizden kullanıcı verisi aktarmışsınız, fakat kullanıcılar ve hesapları ile ilgili pek çok seçenek sizin için kullanabilir durumdadır.

Cataloging configuration

Koha’da kataloglamaya başlamadan önce tercihlerinizi ve diğer kuralları ayarlamanız gerekir.

Authorities configuration

Koha, otorite kayıtlarınızı takip etme ve bibliyografik kayıtlarınızla nasıl bağlantılı olduklarını izleme imkanına sahiptir. Otoriteleri kullanmadan önce birkaç tercihi yapılandırmanız gerekir.

Searching configuration

There are several system preferences related to searching, it is not always recommended to make too many changes to these preferences since they are set to get you the most relevant results. If you would like to change the default way that Koha handles searching, view the searching system preferences tab.

 • cron jobs tercihlerinizi ayarlayın

 • Searching system preferences

  • AdvancedSearchType : Kullanıcılarınız ve personelinizin, gelişmiş aramaları hangi yetkili değer alanlarına göre sınırlandırmalarını istediğinizi belirleyin.

  • AdvancedSearchLanguages : Kullanıcıların arama motoru ile hangi dilleri sınırlayabilmesini istediğinizi belirleyin

  • UseAuthoritiesForTracings : Koha’nın OPAC’da konu aramalarını nasıl işlemesini istediğinizi belirleyin

  • displayFacetCount : Arama sonuçlarında faset sayılarının gösterilmesini isteyip istemediğinizi belirleyin

OPAC configuration

Koha’da OPAC’ı özelleştirebilmenizin bir çok yolu vardır.

 • OPAC’ın nasıl görünmesini istediğinizi & ana sayfada hangi içeriğin yer almasını istediğinizi belirleyin

 • CSS kullanarak bir kütüphane markalı stil sayfası oluşturun

  Önemli

  Varsayılan CSS dosyalarını düzenlemeyin, bunun yerine yeni bir tane oluşturun, bu şekilde sistem her zaman alternatif olarak orijinal CSS dosyasını kullanabilir.

 • Arama sonuçları ve bibliyografik kayıtların OPAC’da görünme şeklini değiştirmek için özel bir XSLT stil sayfası oluşturun

 • OPAC system preferences

  • OPACBaseURL : Enter your library’s URL

  • opacuserlogin : Kullanıcıların özelleştirilmiş işlevselliğe erişmek için OPAC’da oturum açmalarına izin vermek isteyip istemediğinizi belirleyin (oturum açılmadan arama yapılmasına izin verilecektir)

   • OPACHoldRequests : Decide if patrons can place holds via the OPAC

   • OpacPasswordChange : Kullanıcıların kendi şifrelerini değiştirip değiştiremeyeceklerini belirleyin (LDAP kullanıyorsanız buna izin vermeyin)

   • OpacRenewalAllowed : Kullanıcıların ödünç aldıkları materyallerin sürelerini OPAC üzerinden uzatıp uzatamayacaklarını belirleyin

   • opacreadinghistory : Decide if patrons can view their reading/ checkout history via the OPAC

   • OPACComments : Decide if you want to allow patrons to comment on bibliographic records via the OPAC

   • OpacStarRatings : Kullanıcıların yıldız değerlendirmeleri yapıp yapamayacaklarını belirleyin

   • virtualshelves : Decide if you want patrons to be able to create lists

   • OpacAllowPublicListCreation: If patrons can create lists then decide if they are allowed to create public lists

   • suggestion : Kullanıcılarınızın satın alma önerileri yapabilmelerini isteyip istemediğinizi belirleyin

   • OPACViewOthersSuggestions : Kullanıcılarınızın diğer kullanıcılar tarafından yapılan satın alma önerilerini görebilmelerini isteyip istemediğinizi belirleyin

  • opacbookbag : Kullanıcıların materyalleri kendi sepetleri içine kaydedip kaydedemeyeceklerini belirleyin

  • AnonSuggestions : Sistemde oturum açmamış olan kullanıcıların satın alma önerileri yapabilmelerini isteyip istemediğinizi belirleyin

  • LibraryName : <title> tag ve OPAC sayfasının en üstünde görünmesi için kütüphanenizin adını girin

  • OpacNav : OPAC ana sayfasında sol tarafta görünecek olan HTML’i girin

  • OpacNavBottom : OpacNav altında görünecek olan HTML’i girin

  • OPACNoResultsFound : Hiçbir sonuç bulunmadığı zaman görünecek HTML’i girin

  • :ref:`OPACResultsSidebar`__ : Arama sonuçlarınızdaki fasetlerin altında görünecek olan HTML’i girin

  • OPACMySummaryHTML : OPAC’da dolaşım özetinin en sağında görünecek HTML’i girin

  • Stil sayfalarınızı özelleştirin:

  • OpacHighlightedWords : Decide if you want search terms to be highlighted on the search results

  • hidelostitems : Kayıp olarak işaretlediğiniz materyalleri kullanıcılara göstermek isteyip istemediğinizi belirleyin

  • BiblioDefaultView : Decide what view is the default for bibliographic records on the OPAC

  • OPACShelfBrowser : Raf gözden geçirme işlevini etkinleştirmek isteyip istemediğinizi belirleyin

  • OPACURLOpenInNewWindow : OPAC içerisindeki URL’ler tıklandığında yeni bir pencerede açılıp açılmayacaklarını belirleyin

  • SearchMyLibraryFirs : Çok birimli bir kütüphane sisteminiz varsa kullanıcıların ilk olarak kendi kütüphanelerini mi aramalarını isteyip istemediğinizi belirleyin

  • OpacAuthorities : Kullanıcılarınızın otorite dosyanız içinde arama yapmalarını isteyip istemediğinize karar verin

  • OpacBrowser : Kullanıcılarınızın otorite dosyanızı tarayıp tarayamayacaklarını belirleyin (Yalnızca Fransızca kütüphaneler)

  • OPACSearchForTitleIn : Kullanıcılarınızın yaptıkları aramaları hangi kütüphanelerde yeniden yapmalarını istediğinizi seçin

  • OpacAddMastheadLibraryPulldown : Eğer çok branşlı bir kütüphane iseniz, arama çubuğuna kullanıcıların hangi kütüphane içerisinde arama yapabileceklerini seçebilecekleri bir açılır menü ekleyebilirsiniz

  • EnableOpacSearchHistory : Sistemin, bir arama geçmişi saklamasını isteyip istemediğinizi belirleyin

 • cron jobs tercihlerinizi ayarlayın

Editable OPAC regions

Using the news tool you can customize various blocks of the OPAC. The following graphic shows what each display location updates in the Bootstrap theme.

View of the main page of the OPAC with each customizable section highlighted

View of the main page of the OPAC, customized, and with each section highlighted and labeled

Some of the regions are system preferences:

And ‘quotes of the day’ are managed in the Quote of the day editor

Enhanced content configuration

Koha allows you to pull in content from outside sources to enhance your bibliographic records. All of this content can be toggled on and off using the enhanced content system preferences.

 • FRBR/Sürümler

  • If you would like to have your OPAC and/or staff interdace show an ‘Editions’ tab on the bibliographic record, you want to enable one or the other FRBR preferences and then the ISBN service ThingISBN.

 • Amazon : This service is free and just requires that you visit http://aws.amazon.com to sign up

  • Amazon tercihlerini kullanarak kapak resimlerini Amazon’dan göstermeyi seçebilirsiniz.

 • Babelthèque

  • This is a paid service. Contact Babelthèque to learn how to enable this content in the OPAC.

 • Baker and Taylor

  • This is a paid service from Baker & Taylor. Contact Baker & Taylor for the information to enter into these preferences.

 • HTML5 media

  • Bu, kütüphanelerin kataloglarına veri akış ortamı katıştırmalarını sağlar

 • Google

  • This service is free and does not require registration, simply enable GoogleJackets and you’re set to go.

 • LibraryThing

  • With the exception of ThingISBN, you will need to contact LibraryThing for the information to enter into these preferences

  • Enabling ThingISBN will help to populate the editions tab on the bibliographic record display if you have enabled FRBR.

 • Novelist Select

  • This is a paid service from Ebsco. Contact Ebsco for the information to enter into these preferences

 • Open Library

  • Open Library projesi, üzerinden kapak resimleri (ve gelecekte ek içerik) indirebileceğiniz açık bir sistemdir

 • Overdrive

  • This is a paid service that libraries can subscribe to for ebook content. If the library subscribes to Overdrive they can integrate that content in to Koha for free.

 • Syndetics

  • This is a paid service from Syndetics to add content for your bibliographic records. Contact Syndetics for the information to enter into these preferences.

 • Tag’leme

  • Kullanıcıların Koha’da bulunan kayıtlara tag eklemelerine izin vermek isteyip istemediğinizi seçin.

Acquisitions configuration

Koha’da sağlamalar seçeneğini ilk kullanımınızdan önce bazı varsayılanları tanımlamanız gerekiyor.

 • Set up your funds and budgets

 • varsayılan para birimini seçin ve birden fazla ülkeye sipariş veriyorsanız diğer para birimlerini de girin

 • satıcı bilgilerine girin

 • Create an framework with the code ACQ (if you’re going to enter item records at the time of ordering or receiving)

 • Acquisitions system preferences

  • AcqCreateItem : Sağlama esnasında bir materyal kaydı oluşturulup oluşturulmayacağını belirleyin

  • :ref:`CurrencyFormat ` : Parasal tutarları nasıl göstermek istediğinizi belirleyin

  • TaxRates : Enter your sales tax (if you are billed for tax)

  • OrderPdfFormat : Yazdırma sıranızın hangi formatı kullanmasını istediğinizi belirleyin

Serials configuration

Süreli yayınları kullandığınızda, önceden ayarlayabileceğiniz bir kaç seçenek vardır.

 • Serials system preferences

  • RenewSerialAddsSuggestion : Süreli yayınlar yenilemesinin kolay satın alma için bir öneri eklemesini isteyip istemediğinize karar verin

  • RoutingSerials : Süreli yayınları kütüphaneniz içerisinde yönlendirmek isteyip istemediğinizi belirleyin

  • RoutingListAddReserves : Mevcut bir yönlendirme listesi olduğunda süreli yayınlar üzerine ayırma yapılıp yapılamayacağını belirleyin

 • Cataloging system references

Planning for go-live

Eğer tüm ayarlarınız hazır durumdaysa, sisteminizi hayata geçirmek için hazırlanmanız gerekiyor:

 • Decide if you need training by an outside service provider or if your staff can do the training themselves.

 • Personelinizin, test sistemi üzerinde vakit geçirip kendilerini rahat hissetmeleri için yeterli zaman ayırdığınızdan emin olun

 • If this is a migration, work with your previous company to extract data right before you go-live

 • Decide on URLs for your new Koha OPAC and staff interface and arrange for these to be cut-over if using existing system URLs, or created if they are new URLs

 • Make sure that if you’re hosting your own system you have a process in place to back-up your system data.