Aranıyor

Search history

If you have your EnableSearchHistory preference set to keep your search history then you can access this information by clicking on your username in the top right of the staff client and choosing ‘Search history’.

image1062

From this page you will see your bibliographic search history

image1063

And your authority search history.

image1064

Gelişmiş Arama Örnekleri

Geri dönen materyalleri sınırlamak için anahtar kelime arama kutusu içinde aşağıdaki önekler arama terimlerine eklenebilir

 • ti: başlık arama

  • ör. ti:hamlet

 • su: konu arama

  • ör. su:aşçılık

 • pb: yayıncı arama

  • ör. pb:penguin

 • au: yazar arama

  • ör. au:rowling

 • su-geo: coğrafi konular

  • ör. su-geo:galler ve kw:açıklama ve kw:seyahat

 • bc: barkod

  • ex. bc:502326000912

 • lex: lexile

  • levels lex:510

Arama Kılavuzu

Bu kısa kılavuzda, giriş niteliğinde bir arama yapma rehberi yanı sıra bir MARC21 veri tabanının nasıl oluşturulduğunun bir örneğini gösteren bir grafik açıklayacağız. Bu belgede açıklanan dizinleme alanları bibliyografik verilere ilgilidir ve otorite veri tabanı dizinlemelerinden bahsetmez.

Dizin Oluşturma ve Arama Açıklaması

Koha’nın veritabanları Zebra açık-kaynak yazılımı tarafından dizinlenmektedir. Belgelere genel bakış Zebrayı şu şekilde açıklar:

“…Zebra, yüksek performanslı, genel amaçlı yapılandırılmış metin dizin oluşturma ve bulup getirme motorudur. Kayıtları çeşitli giriş biçimlerinde okur (örn. e-posta, XML, MARC) ve bunlara Boolean arama ifadeleri ve alakalı sırada serbest metin sorgularının güçlü bir kombinasyonu yoluyla erişim sağlar.

Zebra supports large databases (tens of millions of records, tens of gigabytes of data). It allows safe, incremental database updates on live systems. Because Zebra supports the industry-standard information retrieval protocol, Z39.50, you can search Zebra databases using an enormous variety of programs and toolkits, both commercial and free, which understands this protocol…” Zebra - User’s Guide and Reference, p. 1, https://software.indexdata.com/zebra/doc/idzebra.pdf

Bu kısa kılavuzda, giriş niteliğinde bir arama yapma rehberi yanı sıra bir MARC21 veri tabanının nasıl oluşturulduğunun bir örneğini gösteren bir grafik açıklayacağız. Bu belgede açıklanan dizinleme alanları bibliyografik verilere ilgilidir ve otorite veri tabanı dizinlemelerinden bahsetmez.

Not

Bu belgede açıklanan dizin oluşturma South Eastern Üniversitesi tarafından kullanılmıştır. Yerel dizinlemeniz farklılık gösterebilir.

Dizin Oluşturma Yapılandırması

Dizin oluşturma sırasında Koha’nın kullandığı üç yapılandırma dosyası vardır.

İlk yapılandırma dosyası (etc/zebradb/biblios/etc/bib1.att) Z39.50 bib-1 öznitelik listesini, buna ilaveten Bibliyo Dizinleri, Materyal Dizinleri ve Sabit Alanlar ve diğer özel dizinler için Koha yerel kullanım özniteliklerini içerir. Z39.50 Bib-1 profili çok sayıda farklı öznitelik türlerinden oluşur: Use, Relation, Position, Structure, Truncation, ve Completeness. Bib-1 ‘Use’ özniteliği grafikte temsil edilir; diğer öznitelikler öncelikle arama yaparken kullanılır. Dizin oluşturma kümenizi tanımlamak için kullanabileceğiniz 150 üzerinde ‘use’ özniteliği olmakla birlikte bunların hepsini kullanmak için seçme olasılığınız düşüktür. Kullanmak için seçtiğiniz öznitelikler veri tabanınız için dizinleme kurallarını oluşturacak olanlardır. Diğer beş öznitelik kümesi bir aramanın tanımlanmasını kolaylaştırabilecek çeşitli yollar içerir, ve bu dokümanda özel olarak ele alınmayacaktır. Standar Bib-1 özniteliklerinin tam listesi için `http://www.loc.gov/z3950/agency/defns/bib1.html adresine gidiniz.

İkinci dosya eğer grs1 dizinleme kullanıyorsanız [3.16 sürümüne kadar varsayılan] etc/zebradb/marc_defs/[marc21|unimarc]/biblios/record.abs veya eğer dom dizinleme kullanıyorsanız [3.18 sürümünden beri varsayılan] etc/zebradb/marc_defs/[marc21|unimarc]/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml’dir. İki dosya da kullanmayı seçtiğiniz ‘Use’ Öznitelik kümesine MARC21 tag’lerini eşitleyen abstract sözdizimlerini içermektedir. Daha kesin olmak gerekirse XML dosyasının etkin biblio-zebra-indexdefs.xsl ile dönüştürülmesi gerekir, bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için biblio-zebra-indexdefs.xsl başlığını okuyun. Bu dosyada belirlenen kurallar yazar, başlık, konu, anahtar kelime ve standart tanımlayıcılar gibi kesin hizmetleri içeren geçerli toplu iş düzeyleri 0 ve 1 hizmetlerini içerir (LCNN, ISBN, ISSN, vb.)

Üçüncü dosya (etc/zebradb/ccl.properties) Common Command Language (CCL) (Ortak Komut Dili) alan eşleştirmeleridir. Bu dosya bib-1 öznitelik kümesi dosyasını ve abstract dosyasını birleştirir ve genellikle dizin adları olarak bilinen niteleyicileri ekler. Bu veri tabanı için niteleyiciler, veya dizinler şunlardır: pn, cpn, cfn, ti, se, ut, nb, ns, sn, lcn, callnum, su, su-to, su-geo, su-ut, yr,pubdate, acqdate, ln, pl, ab, nt, rtype, mc-rtype, mus, au, su-na, kw, pb, ctype, ve an.

Koha Dizinleme Tablosu tüm bu üç dosyanın içeriğini daha okunabilir bir biçimde özetlemektedir. Z39.50 öznitelik ve Z39.50 adlı ilk iki sütun, Z39.50 bib-1 öznitelik dosyası ile eşleşir. Dizinlenmiş MARC tag’leri adlı üçüncü sütun, hangi MARC tag’lerinin bir öznitelik ile eşleşmiş olduğunu bulacağınız yerdir. Niteleyiciler adlı dördüncü sütun, iç CCL sorgusunda kullanılan arama kısaltmalarını tanımlar. Aşağıdaki açıklama ‘qualifiers’ kelimesinin bir tanımını sağlar.

Niteleyiciler, aramayı başlık (ti) ve yazar dizinleri (au) gibi belirli bir aranabilir dizine yönlendirmek için kullanılır. CCL standartının kendisi belirli bir niteleyici (dizinler) dizisi belirtmez ancak bir kaç kısa gösterim önerir. CCL çözümleyiciyi geçerli hedef profilini yansıtmak için belirli bir niteleyici dizisi desteklemesi için özelleştirebilirsiniz. Geleneksel olarak bir niteleyici BIB-1 öznitelik dizisi içindeki belirli bir use-özniteliği ile eşleşir. Yapı özniteliği gibi diğer öznitelikleri de ayarlamak mümkündür.

Dizinlenmiş MARC tag’leri sütununda, belirli anlamlara gelen bazı yazım biçimleri kullanılmıştır. Bunlar:

 • Üç basamaklı bir tag (100), tag içindeki tüm alt alanların bir arama sorgusunda kullanılabileceği anlamına gelir. Yani, yazar adı olarak aramaya ‘Jackson’ girerseniz, Jackson’un ilk ad ya da soyadı olabileceği kayıtlar arama sonucunda getirilecektir.

 • ‘$’ işaretinin sonuna bir harf geldiği üç basamaklı bir tag (600$a), arama sorgusunun yalnızca ‘a’ alt alanını arayacağı anlamına gelir.

 • Yanına bir ‘:’ işareti ve harf gelen üç basamaklı bir tag (240:w), bir arama sorgusunun daha fazla nitelikli olabileceği anlamına gelir. ‘:’ işaretini izleyen harf aramanın nasıl yapılacağını tanımlar. Kullanıldığını en fazla göreceğiniz değerler ‘w’ (word), ‘p’ (phrase), ‘s’ (sort), ve ‘n’ (numeric) değerleridir.

Bu tabloda listelenen MARC tag’leri, alt alanlar ve/veya sabit alan elemanlarının içeriğinin tümü dizinlenmiştir. Her nitelik satırının belirli bir niteleyici (index)-LC card number ile eşleştirilmediğini göreceksiniz, satır 9 buna bir örnektir. Bununla birlikte, dizinlenmiş her kelime (önüne boşluk gelen bir karakter dizilimi) bir anahtar kelime kullanılarak aranabilir. Bu yüzden belirli bir LC card number dizini mevcut olmasa da, 010 tag’i LC-card-number özniteliğine atandığı için yine de LCCN’a göre arama yapabilirsiniz. Bunu doğrulamak için, kalıcı arama kutusuna 72180055 girin. Karşınıza Isaac Asimov’un “The gods themselves’ kitabı gelmelidir.

Sabit alan elemanları indeksleme örnekleri Öznitelik 8822 ve 8703 arasındaki grafikte görülebilmektedir. Bu öznitelikler, en yaygın olarak sınırlandırmak için kullanılmaktadır. Sabit alan öznitelikleri şu anda BK kodlarını temsil etmektedir. Diğer biçim kodları da, gerekli olduğu takdirde, tanımlanabilirler.

Basit Arama

Kütüphane personeli ve kütüphane kullanıcılarının en sık görecekleri arama kutusu, sayfanın en üst kısmındaki kalıcı arama kutusudur. Koha, aramaları anahtar kelime aramaları olarak değerlendirecektir.

image1037

Bir aramayı başlatmak için, arama kutusuna bir kelime veya birden fazla kelime girin. Tek bir kelime girildiğinde, bir anahtar kelime araması yapılır. Forma bir kelime yazıp bulunan sonuç sayısını not ederek bunu kontrol edebilirsiniz. Sonra küçük bir değişiklik ile aramayı tekrarlayın. Arama kelimesinin önüne aynı arama terimi tarafından izlenecek şekilde ‘kw=’ yazın. Sonuçlar aynı olacaktır.

Arama kutusunda birden fazla kelime varsa, Koha yine bir anahtar kelime araması gerçekleştirecektir, ancak biraz farklı bir şekilde. Her kelimenin kendisi üzerinde arama yapılır, sonra Boolean bağlayıcı ‘ve’, aramanızı eşleşen kayıtlardaki tüm kelimeleri içeren materyaller için daraltır.

Kütüphanelerin mashup’ları nasıl kullandığı hakkında materyal bulmak istediğinizi varsayalım. Ana kelimeleri seçeceksiniz ve bunları kalıcı arama kutusu içine gireceksiniz.

image1038

Bu aramanın karşılığı şudur:

image1039

Sözcük sırası sonuç alınmasını etkilemez, bu nedenle aramayı “mashups library” olarak da girebilirsiniz. Bu aramanın karşılığı sonuçlardır

image1040

Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi arama kutusunda çok fazla kelime yer alması çok az eşleşme bulunmasına neden olacaktır:

image1041

Gelişmiş Arama

Genel bir arama ile en uygun materyali bulamadığınızda, kalıcı araç çubuğundaki Ara seçeneğini tıklayarak Gelişmiş Arama sayfasına gidebilirsiniz.

image1042

Gelişmiş arama sayfası arama sonuçlarını sınırlamak için birçok yol sunar. AND, OR ve NOT Boolean operatörlerini kullanarak arama yapabilirsiniz; materyal türüne göre sınırlama; yıl ve dile göre sınırlama; alt türler ve hedef kitleye göre sınırlama, içerik, biçim, ya da ilave içeri türleri; konum ve kullanılabilirliğe göre sınırlama yapabilirsiniz.

Gelişmiş Arama sayfasındaki ilk kısıtlayıcı bölüm, aramanızda Boolean operatörlerini kullanmanız için hızlı ve basit bir yol sağlar. Not: Bu ekran bir sistem tercih ayarına bağlıdır. Bu seçenek Yönetim> Sistem Tercihleri > Arama sayfası üzerinde bulunabilir. expandedSearchOption adlı seçeneğin aşağıdaki ekranı görmek için ‘göster’ olarak ayarlanması gerekmektedir.

image1043

Bu bölümde ilk kutudaki ok üzerine tıklayarak birçok dizin arasında seçim yapabilirsiniz. Devamındaki boş kutu ilk arama terim ya da terimlerinizi girdiğiniz yerdir. İkinci satırda, bu aramada kullanmak istediğiniz mantık işlecini seçebilirsiniz. Seçenekleriniz ‘and’, ‘or’ ve ‘not’ seçenekleridir. Sonra, ikinci arama terim ya da terimleri ardından aramak istediğiniz dizini seçeceksiniz. Eğer aramaya dahil etmek istediğiniz daha fazla kavram varsa, aramanız için başka bir satır eklemek için [+] işaretine tıklayabilirsiniz.

Örnek bir arama, arama sonuçları ile birlikte yanda gösterilmektedir:

image1044

image1045

Bir aramayı genişletmek ya da daraltmak için mantık işleci kullandığınız zaman, her işlecin eylemini hatırlayın. ‘and’ (ve) işleci, arama sonuçlarını daraltır, çünkü arama işlemi tüm arama terimlerini içeren kayıtları getirecektir. ‘or’ (veya) işleci ise arama sonuçlarını genişletir, çünkü arama işlemi arama terimlerinin tümünün geçtiği durumlarda arama yapacaktır. ‘not’ (değil) işleci, işleci izleyen terimi içeren kayıtları atlayacaktır.

Not: expandedSearchOption sistem tercihini ‘gösterme’ seçeneğine ayarlı olarak bırakırsanız, göreceğiniz ekran bu olacaktır:

image1046

Bu durumda Gelişmiş Arama Sayfası, arama sonuçlarınıza uygulanabilir birden fazla türde sınırlandırmaları gösterebilir. Aramanızı daraltmak için ya onay kutusunu işaretleyin ya da açılır menüden seçim yapın. Yıl, yıl aralığı, veya (>)’ yıldan daha fazla’ ya da (<)’ yıldan daha az’ yazın.

image1047

Son olarak, sonuçların nasıl sıralanacağını seçebilirsiniz. Önceden tanımlanmış sıralama seçenekleri, Gelişmiş Arama ekranının son bölümünde bulunmaktadır.

image1048

The default sort is by relevance, although you can choose to sort by author, by title, by call number, by dates, or by popularity (which uses the information on total issues found in the items table). If you would prefer a different default sort, you can set defaultSortField to one of the other choices in Administration > System Preferences > Searching.

Search results

After performing a search the number of results found for your search will appear above the results.

image1329

To the left, you will find filters, or facets, to refine your search. Currently available facets include:

 • Availability

 • Authors

 • Collections

 • Home library, holding library or both

  Not

  This depends on your setting for the DisplayLibraryFacets system preference.

 • Item types

 • Locations

 • Series

 • Places (geographic name headings)

 • Topics (subject headings)

 • Titles (uniform title headings)

When there are more than five facets in a category, a ‘Show more’ link will appear. You can control the display of the facets using the following systempreferences: displayFacetCount, DisplayLibraryFacets, FacetLabelTruncationLength, FacetMaxCount, maxRecordsForFacets, and UNIMARCAuthorsFacetsSeparator.

Along the top, under the number of results, there are buttons to do different actions on selected records.

 • ‘Select all’: selects all the records on the page.

 • ‘Clear all’: unselects all the records that were selected.

 • ‘Unhighlight’: removes the red/yellow highlighting of the search term(s).

 • ‘Add to cart’: adds selected record(s) to the cart.

  Not

  The intranetbookbag system preference needs to be set to ‘Show’ in order for that button to appear.

 • ‘Add to list’: adds selected record(s) to the chosen list.

 • ‘Place hold’: places a hold on the selected record(s).

 • ‘Browse selected records’: goes to the detailed record page of the selected record(s). Clicking on ‘Next’ or ‘Previous’ from the detailed record will bring you to the next selected record.

  Not

  The BrowseResultSelection system preference needs to be enabled in order for that button to appear.

 • ‘Z39.50/SRU search’: opens the Z39.50/SRU search popup window with the fields pre-filled with the search terms.

 • ‘Sort’: lets you choose a sorting field and order.

  Not

  By default your search results will be sorted based on your defaultSortField and defaultSortOrder system preferences values.

image1330

Under each title on your results list a series of values from your leader will appear. It is important to note that this has nothing to do with the item types or collection codes you have applied to your records, this data is all pulled from your fixed fields. This can be turned on or off with the DisplayIconsXSLT system preference.

At the bottom, under each record, there are more action links:

 • ‘Holds’: brings you to that record’s ‘Holds’ tab.

 • ‘Request article’: brings you to that record’s ‘Article requests’ tab.

 • ‘Edit record’: brings you to that record’s MARC framework for editing.

 • ‘Edit items’: brings you to that record’s item list for editing.

 • ‘OPAC view’: brings you to that record’s detail page in the OPAC.

  Not

  ‘OPAC view’ needs the OPACBaseURL system preference to be properly set.

To the right of each record are the holdings information and availability.

Not

Even if you filtered on one library location all locations that hold the item will appear on the search results.

Important

An item’s hold status doesn’t not affect whether or not the item is ‘available’ until the item is in ‘waiting’ status. Items with on-shelf holds will show as available until a librarian has pulled them from the shelf and checked the item in make it show ‘waiting’.

Ortak Komut Dili Araması

Koha iç arama protokolü olarak Common Command Language (Ortak Komut Dili) (CCL) (ISO 8777) kullanır. Grafik arayüzünde başlatılan aramalar da bu protokolü kullanır, bununla birlikte arama yapan kullanıcılar hangi dizinlerin, operatörlerin ve sınırlayıcıların mevcut olduğunu ve kendilerinin arama yapması için kullanıldığı bilmezler. Daha kesin sonuç gruplarına ulaşmak istenildiğinde ve arama dizinlerinin bir şekilde bilindiği durumlarda arama yapan kullanıcılar Gelişmiş Arama seçeneğini kullanabilirler. Yine de bazı kütüphane kullanıcıları ve birçok kütüphane personeli komuta dayalı bir yapıyı kullanmayı tercih etmektedir. Belgenin bu bölümü Koha’nın komuta dayalı yapısının kullanımını sunacak ve açıklayacaktır. Dizinler, operatörler ve sınırlayıcılar, grafik arayüzünde kullanılanlarla aynıdır.

Dizinler

CCL standartının kendisi belirli bir niteleyici (dizinler) dizisi belirtmez, ancak ‘ti’, ‘au’, ve ‘su’ gibi bir kaç kısa gösterim önerir. Koha’nın varsayılan dizinler kümesi vardır; yerel gereksinimlerine göre gerekli dizinleri ekleyerek bu kümeyi özelleştirmek mümkündür. Bir niteleyici (dizin), Z39.50 BIB-1 öznitelik kümesi içinde belirli bir use-özniteliği ile eşleşir. Z39.50 Bib-1 Özniteliğinin tamamı http://www.loc.gov/z3950/agency/defns/bib1.html adresinde görülebilir.

Koha standart dizinler grubu, MARC21 dizinleme kurallarının oldukça yaygın bir örneğidir. Koha’da tanımlanan dizinler genellikle diğer entegre kütüphane sistemleri tarafından kullanılan dizinlerdir. Dizinlerle eşleştirilmiş tanımlı Z39.50 Bib-1 Özniteliği şunları içerir:

Bib-1 Nitelik

Niteleyici (dizin)

Personal-name

pn

Kurum-adı

cpn

Konferans-adı

cfn

Eser Adı

ti

Başlık-seriler

ikinci baskı

Başlık-tek biçim

ut

ISBN

nb

ISSN

ns

Yerel numara

sn

Yerel-sınıflama

konum ve yer numarası

Konu

su, su-to, su-geo, su-ut

Pubdate

yr,pubdate

Satın alma-Tarihi

acqdate

Dil

ln

Yayın-yeri

pl

Özet

ab

Notlar

nt

Kayıt-türü

rtype, mc-rtype, mus

Yazar

au, aut

Konu-kişi-adı

su-na

Herhangi (anahtar kelime)

kw

Yayıncı

pb

İçerik-türü

ctype

Koha-Yazar-Numara

an

Yazar-kişisel-bibliyografi

aub

Author-in-order

auo

Tablo: Öznitelikler

Her Bib-1 öznitelik ve dizin birleşimi için eşlenen MARC21 tag’leri için Koha Dizinleme Çizelgesine başvurun.

Hedef Kitle Örnekleri
 • aud:a Okul öncesi

 • aud:b Temel

 • aud:c Ergenlik öncesi

 • aud:d Ergen

 • hk:e Yetişkin

 • aud:f Özelleştirilmiş

 • aud:g Genel

 • aud:j Çocuk koleksiyonu

İçerik Örnekleri
 • rom:1 Roman

 • fic:0 Roman Dışı

 • bio:b Biyografi

 • müz:j müzik kaydı

 • mus:I Müzikal kayıt olmayan

Arama Sözdizimi

Kalıcı arama kutusunda, tek arama kelimeleri genellikle daha geniş sonuçlar getirilmesine neden olur. Bir aramayı daraltmak için çoklu arama kelimeleri kullanabilirsiniz. Koha girdiğiniz arama kelimesiyle eşleşen kayıt gruplarını oluşturmak için otomatik olarak ‘and’ (ve) mantık işlecini kullanır. Bir arama işlemini bir yazar adı, başlık veya diğer belirli bir konu için daraltmak isterseniz, ya da bir mantık işleci kullanmak isterseniz bu özgüllüğü gerçekleştirmenin bariz bir yolu yoktur. Kütüphane kullanıcısı elbette Gelişmiş Arama Sayfası’na gidebilir; bununla birlikte bir CCL aramasının nasıl oluşturulduğunu biliyorsanız, her hangi bir sayfada yer alan kalıcı arama kutusunu kullanırken daha fazla özgüllük elde edebilirsiniz.

CCL arama söz dizimi için belirli bir düzen vardır. Basit aramalar için kullanılabilir olsa da, arama sonuçlarınız üzerinde size önemli düzeyde kontrol sağlayabilmesi ile, karmaşık aramalar için de özellikle etkili bir yöntemdir. Bir CCL arama oluşturmak için önce istediğiniz dizin kodu sonra eşittir işareti, ardından arama sözcüklerinizi girin. Basit CCL arama örnekleri aşağıda verilmiştir.

 • ti=muhasebe ilkeleri

 • au=brown joseph

 • su=şiirler

 • su-na=Shakespeare

 • kw=marlin

Arama terimi ‘ve’, ‘veya’, veya ‘değil’ Boolean işleçleri ile birleştirerek aramanızı iyileştirebilirsiniz . Boolean işleçleri kullanarak arama örnekleri aşağıdadır.

 • ti=principles of accounting ve au=brown joseph

 • su=poetry not su-na=Shakespeare

 • kw=iletişim ve su=tartışma

Aynı zamanda bir karakter veya karakter dizisi ile başlayan şeyler için arama yapabilirsiniz

 • ti,first-in-subfield=C (size ‘C’ harfi ile başlayan tüm başlıkları gösterecektir)

Diğer dizilim konumu aramaları aşağıdaki anahtar kelimeler ile yapılabilir:

 • rtrn : sağ kesme

 • ltrn : sol kesme

 • lrtrn : sol ve sağ kesme

 • st-date : tür tarih

 • st-numeric : tür numara (tam sayı)

 • ext : tüm alt alan üzerinde tam arama (icu ile çalışmaz)

 • phr : alt alanın herhangi bir yerinde ifade ara

 • startswithnt : alt alan şu harfle başlar

Belirli dizinler ve Boolean operatörleri kullanmak aramayı iyileştirmek için tek yöntem değildir. Bir başlık, yazar veya konu ararken bir ifade olarak aramanızı iyileştirebilirsiniz. Bu arama için sözdizimi şudur; index,phr=search words.

Çeşitli arama sonuçlarını göstermek için ‘supreme court’ kelimeleri için bir arama yapılıyor. Sonuçlar arama indeksi ve kelime sırasının arama sonuçlarında bir fark meydana getirdiğini göstermektedir. Bu örneklerde yalnıza sonuçlar ve aramanın kendisi göz önünde alınmıştır. Yürütülen arama her zaman tek tırnak işaretleri arasında olacaktır.

image1049

image1050

image1051

image1052

image1053

image1054

image1055

image1056

image1057

Ayrıca arama sınırlayıcıları kullanmayı seçebilirsiniz. Bazı ortak sınırlayıcılar, Tarih, dil, kayıt türleri ve materyal türleri içerir. Gelişmiş aramada aramanızı sınırlandırmak veri içerisinde bir kutuya ya da anahtara tıklayabilirsiniz. CCL ile aynı limitleri aşağıdaki örneklerde sözdizimini kullanarak da uygulayabilirsiniz. Topyekun

Tarihe göre: su=supreme court and yr,st-numeric=>2000

image1058

Tarihe göre sınırlandırma yaptığınızda ‘>’ (daha büyük), ‘<’ (daha küçük), ‘=’ (eşit), ya da ‘yyyy-yyyy’ (aralık) sembollerini kullanabilirsiniz.

Materyal türüne göre: su=nursing and itype:BK

image1059

Her kütüphanenin kendi dolaşım yapılandırmasında tanımlanan farklı materyal türleri dizisi olacaktır. Materyal türlerini ayarladığınızda her bir materyal türü için bir kod ve isim tanımlayacaksınız. Tanımladığınız bu isim Gelişmiş Arama Sayfasında görüntülenecektir. Atadığınız kod ise, atanmış kodun ‘x’ olarak geçtiği ‘itype:x’ olarak biçimlendirilmiş bir CCL arama sınırlaması olarak kullanılacaktır. Koha’da ki materyal türlerinin ilk dizisi genellikle koleksiyonlarınızı yansıtacak şekilde düzenlenmiş olacaktır, bu nedenle materyal türü sınırlayıcılarınız başlangıçtakilerden farklı olabilir. Başlangıç materyal türü sınırlayıcıları aşağıdaki gibidir.

 • itype:BKS Kitaplar, Kitapçıklar, Çalışma Kitapları

 • itype:SR Ses Kasetleri, CD’ler

 • itype:IR Binders

 • itype:CF CD-ROM’lar, DVD-ROM’lar, Genel Çevrimiçi Kaynaklar

 • itype:VR DVD’ler, VHS

 • itype:KT Kit

 • itype:AR Models

 • itype:SER Süreli Yayınlar

Biçime göre: su=supreme court not l-format:sr

image1060

Biçim sınırlayıcıları LDR ve 006 ve 007 pozisyonları bileşiminden türetilmiştir. Geçerli olarak tanımlanmış biçimler aşağıda verilmiştir.

 • l-format:ta Normal baskı

 • l-format:tb Büyük puntolu

 • l-format:fk Braille

 • l-format:sd CD sesi

 • l-format:ss Kaset kaydı

 • l-format:vf VHS kaseti

 • l-format:vd DVD video

 • l-format:co CD yazılımı

 • l-format:cr Web sitesi

İçerik türüne göre: su=supreme court not ctype:l

image1061

İçerik türleri 008 MARC tag’i, konum 24-27’den alınır.

Bu belgede açıklanmayan diğer iki sınırlayıcı türü vardır. Bunlar: Audience (Okuyucu kitlesi) ve Content (İçerik)’tir. CCL’in söz dizimindeki tek fark, asıl sınırlayıcıdır. Bu sınırlayıcıları kullanmak istemeniz durumunda burada yeniden oluşturulurlar.

Koha Arama Dizinleri

Zebra

Varsayılan olarak tüm alanlar Zebra arama motorunda dizinlenmez, ancak bir çoğu dizinlenir. Zebra içinde dizinlenen MARC21 alanları aşağıdadır.

Alan

Tanım

Leader/06

Record-type, rtype

Leader/07

Bib-level

Leader/06-07

Materyal-türü

001

Control-number

005

Date/time-last-modified, dtlm, date-time-last-modified

007

Microform-generation:n:range(data,11,1), Material-type,ff7-00:w:range(data,0,1), ff7-01:w:range(data,1,1), ff7-02:w:range(data,2,1), ff7-01-02:w:range(data,0,2)

008

date-entered-on-file:n:range(data,0,5), date-entered-on-file:s:range(data,0,5), pubdate:w:range(data,7,4), pubdate:n:range(data,7,4), pubdate:y:range(data,7,4), pubdate:s:range(data,7,4), pl:w:range(data,15,3), ta:w:range(data,22,1), ff8-23:w:range(data,23,1), ff8-29:w:range(data,29,1), lf:w:range(data,33,1), bio:w:range(data,34,1), ln:n:range(data,35,3), ctype:w:range(data,24,4), Record-source:w:range(data,39,0)

010

LC-card-number, Identifier-standard

011

LC-card-number, Identifier-standard

015

BNB-card-number, BGF-number, Number-db, Number-natl-biblio, Identifier-standard

017

Number-legal-deposit, Identifier-standard

018

Identifier-standard

020$a

ISBN:w, Identifier-standard:w

020

Identifier-standard

022$a

ISSN:w, Identifier-standard:w

022

Identifier-standard

023

Identifier-standard

024$a

Identifier-other

024

Identifier-standard

025

Identifier-standard

027

Report-number, Identifier-standard

028

Number-music-publisher, Identifier-standard

030

CODEN, Identifier-standard

034

Map-scale

035

Other-control-number

037

Identifier-standard, Stock-number

040

Code-institution, Record-source

041$a

ln-audio

041$h

dil-özgün

041$j

ln-subtitle

041

ln

043

Code-geographic

050$b

LC-call-number:w, LC-call-number:p, LC-call-number:s

050

LC-call-number:w, LC-call-number:p, LC-call-number:s

052

Geographic-class

060

NLM-call-number

070

NAL-call-number

080

UDC-classification

082

Dewey-classification:w, Dewey-classification:s

086

Number-govt-pub

100$9

Cross-Reference:w, Koha-Auth-Number

100$a

Author,Author:p, Author:s, Editor, Author-personal-bibliography, Author-personal-bibliography:p, Author-personal-bibliography:s

100

Author, Author-title, Author-name-personal, Name, Name-and-title, Personal-name

110$9

Koha-Yazar-Numara

110

Author, Author-title, Author-name-corporate, Name, Name-and-title, Corporate-name

111$9

Koha-Yazar-Numara

111

Author, Author-title, Author-name-corporate, Name, Name-and-title, Conference-name

130$n

Thematic-number

130$r

Music-key

130$9

Koha-Yazar-Numara

130

Title, Title-uniform

210

Title, Title-abbreviated

211

Title, Title-abbreviated

212

Title, Title-other-variant

214

Title, Title-expanded

222

Title, Title-key

240$r

Music-key

240$n

Thematic-number

240

Title:w, Title:p, Title-uniform

243$n

Thematic-number

243$r

Music-key

243

Title:w, Title:p, Title-collective

245$a

Title-cover:w, Title-cover:p, Title-cover:s, Title:w, Title:p, Title:s

245$c

Author, Author-in-order:w, Author-in-order:p, Author-in-order:s

245$9

Cross-Reference:w, Koha-Auth-Number

245

Title:w, Title:p

246

Title, Title:p, Title-abbreviated, Title-expanded, Title-former

247

Title, Title:p, Title-former, Title-other-variant, Related-periodical

260$a

pl:w, pl:p

260$b

Publisher:w, Publisher:p

260$c

copydate, copydate:s

260

Sağlayıcı, pl

264

Sağlayıcı

300

Extent:w, Extent:p

400$a

Name-and-title

400$t

Author-title, Name-and-title, Title, Title-series

400$9

Koha-Yazar-Numara

400

Author, Author-name-personal, Name, Personal-name

410

Author, Corporate-name

410$a

Name-and-title

410$t

Author-title, Title, Title-series

410$9

Koha-Yazar-Numara

410

Author-name-corporate, Name

411

Author, Conference-name

411$a

Name-and-title

411$t

Author-title, Title-series

411

Author-name-corporate, Name

440$a

Title-series:w, Title-series:p

440$9

Koha-Yazar-Numara

440

Title-series:w, Title-series:p, Title, Title-series

490$a

Title-series:w, Title-series:p

490

Title, Title-series

490$9

Koha-Yazar-Numara

500

Note:w, Note:p

502

Materyal-türü

505$r

Yazar

505$t

Eser Adı

505

Note:w, Note:p

510

Indexed-by

520

Abstract:w, Abstract:p

521$a

lex:n

526$c

arl, arl:n

526$d

arp, arp:n

590

Note:w, Note:p

600$a

Name-and-title, Name, Personal-name, Subject-name-personal, Subject

600$t

Name-and-title, Title, Subject

600$9

Koha-Yazar-Numara

600

Name, Personal-name, Subject-name-personal, Subject

610$a

Name-and-title

610$t

Name-and-title, Title

610$9

Koha-Yazar-Numara

610

Name, Subject, Corporate-name

611

Konferans-adı

611$a

Name-and-title

611$t

Name-and-title, Title

611$9

Koha-Yazar-Numara

611

Ad, Konu

630$n

Thematic-number

630$r

Music-key

630$9

Koha-Yazar-Numara

630

Konu

650$9

Koha-Yazar-Numara

650

Subject, Subject:p

651$9

Koha-Yazar-Numara

651

Name-geographic, Subject,Subject:p

652$9

Koha-Yazar-Numara

653$9

Koha-Yazar-Numara

653

Subject, Subject:p

654$9

Koha-Yazar-Numara

654

Konu

655$9

Koha-Yazar-Numara

655

Konu

656$9

Koha-Yazar-Numara

656

Konu

657$9

Koha-Yazar-Numara

657

Konu

690$9

Koha-Yazar-Numara

690

Subject, Subject:p

700$9

Cross-Reference, Koha-Auth-Number

700$a

Author, Author:p

700$n

Thematic-number

700$r

Music-key

700$t

Author-title, Name-and-title, Title, Title-uniform

700

Author, Author-name-corporate, Author-name-personal, Name, Editor, Personal-name

710

Author, Corporate-name

710$t

Author-title, Name-and-title, Title, Title-uniform

710$a

Name-and-title

710$9

Koha-Yazar-Numara

710

Yazar, Ad

711$a

Name-and-title

711$t

Author-title, Title, Title-uniform

711$9

Koha-Yazar-Numara

711

Author-name-corporate, Name, Conference-name

730$n

Thematic-number

730$r

Music-key

730$9

Koha-Yazar-Numara

730

Title, Title-uniform

740

Title, Title-other-variant

773$t

Host-item

780$t

Eser Adı

780$w

Kayıt-kontrol-numarası

780

Title, Title-former, Related-periodical

785$w

Kayıt-kontrol-numarası

785

Related-periodical

787$w

Kayıt-kontrol-numarası

800$a

Name-and-title

800$t

Author-title, Name-and-title, Title, Title-series

800$9

Koha-Yazar-Numara

800

Author, Author-name-personal, Name, Personal-name

810$a

Name-and-title

810$t

Author-title, Name-and-title, Title, Title-series

810$9

Koha-Yazar-Numara

810

Author, Corporate-name, Author-name-corporate, Name

811$a

Name-and-title

811$9

Koha-Yazar-Numara

811$t

Author-title, Name-and-title, Title, Title-series

811

Author, Author-name-corporate, Name, Conference-name

830$9

Koha-Yazar-Numara

830

Title, Title-series

840

Title, Title-series

942$0

totalissues:n, totalissues:s

942$2

cn-bib-source

942$6

cn-bib-sort:n, cn-bib-sort:s

942$c

itemtype:w

942$n

Suppress:w, Suppress:n

942$h

cn-class

942$i

cn-item

942$k

cn-prefix

942$m

cn-suffix

952$0

withdrawn:n, withdrawn:w

952$1

lost, lost:n

952$2

classification-source

952$3

materials-specified

952$4

damaged:n, damaged:w

952$5

restricted:n, restricted:w

952$6

cn-sort:n, cn-sort:s

952$7

notforloan:n, notforloan:w

952$8

ccode

952$9

itemnumber:n, itemnumber:s

952$a

homebranch

952$b

holdingbranch

952$c

konum

952$d

Date-of-acquisition, Date-of-acquisition:d, Date-of-acquisition:s

952$e

acqsource

952$f

coded-location-qualifier

952$g

fiyat

952$j

stack:n, stack:w

952$l

issues:n, issues:w, issues:s

952$m

renewals:n, renewals:w

952$n

reserves:n, reserves:w

952$o

Local-classification:w, Local-classification:p, Local-classification:s

952$p

barcode, barcode:n

952$q

onloan:n, onloan:w

952$r

datelastseen

952$s

datelastborrowed

952$t

copynumber

952$u

uri:u

952$v

replacementprice

952$w

replacementpricedate

952$y

itype:w

952$z

Note:w, Note:p

999$c

Local-Number:n, Local-Number:w, Local-Number:s

999$d

biblioitemnumber:n, biblioitemnumber:w, biblioitemnumber:s

Tablo: Dizinler

Elasticsearch indexes

The indexes for elasticsearch are available in the mappings.yaml file in :: admin/searchengine/elasticsearch.

They are copied here for easier reference.

Bibliographic record indexes

MARC21 bibliographic indexes

Index name

MARC fields

abstract

520

acqsource

952$e

arl

526$c

arp

526$d

author

100$a

110$a

111$a

245$c

700$a

author-in-order

245$c

author-name-corporate

110

111

711

810

811

author-name-personal

100

400

700

800

author-personal-bibliography

100$a

author-title

100

110

111

400$t

410$t

411$t

700$t

710$t

711$t

800$t

810$t

811$t

barcode

952$p

bgf-number

015

bib-level

leader/7

biblioitemnumber

999$d

bio

008/34

bnb-card-number

015

ccode

952$8

classification-source

952$2

cn-bib-sort

942$6

cn-bib-source

942$2

cn-class

942$h

cn-item

942$i

cn-prefix

942$k

cn-sort

952$6

cn-suffix

942$m

code-geographic

043

code-institution

040

coded-location-qualifier

952$f

coden

030

conference-name

111

411

611

711

811

control-number

001

copydate

260$c

copynumber

952$t

corporate-name

110

410

610

710

810

cross-reference

100$9

245$9

700$9

ctype

008/24-27

curriculum

658$a $b $c

damaged

952$4

date-entered-on-file

008/00-05

date-of-acquisition

952$d

date-of-publication

008/07-10

date-time-last-modified

005

datelastborrowed

952$s

datelastseen

952$r

dewey-classification

082

dissertation-information

502

editor

100$a

700

extent

300

ff7-00

007/00

ff7-01

007/01

ff7-01-02

007/00-01

ff7-02

007/02

ff8-23

008/23

ff8-29

008/29

geographic-class

052

holdingbranch

952$b

homebranch

952$a

host-item

773$a $t

host-item-number

773$9

identifier-other

024$a

identifier-publisher-for-music

028

identifier-standard

010

011

015

017

018

020$a

022$a

index-term-genre

655$a

index-term-uncontrolled

653$a

indexed-by

510

interest-age-level

521$a

interest-grade-level

521$a

isbn

020$a

issn

022$a

issues

952$l

itemnumber

952$9

itemtype

942$c

952$y

koha-auth-number

100$9

110$9

111$9

130$9

245$9

400$9

410$9

440$9

490$9

600$9

610$9

611$9

630$9

648$9

650$9

651$9

652$9

653$9

654$9

655$9

656$9

657$9

662$9

690$9

691$9

696$9

697$9

698$9

699$9

700$9

710$9

711$9

730$9

751$9

796$9

797$9

797$9

798$9

799$9

800$9

810$9

811$9

830$9

896$9

897$9

898$9

899$9

dil-özgün

041$h

lc-call-number

050$b

lc-card-number

010

011

lexile-number

521$a

lf

008/33

llength

leader/00-04

ln

008/35-37

ln-audio

041$a

ln-subtitle

041$j

local-classification

952$o

local-number

999$c

konum

952$c

lost

952$1

map-scale

034

material-type

007

materials-specified

952$3

microform-generation

007/11

music-key

130$r

240$r

243$r

630$r

700$r

730$r

nal-call-number

070

name

100

110

111

400

600$a

610

611

700

710

711

800

810

811

name-and-title

100

110

111

400$a $t

410$a

411$a

600$a $t

610$a $t

611$a $t

700$t

710$a $t

711$a

800$a $t

810$a $t

811$a $t

name-geographic

651

751$a

nlm-call-number

060

not-onloan-count

999$x

note

500

505

590

952$z

notforloan

952$7

number-db

015

number-govt-pub

086

number-legal-deposit

017

number-local-acquisition

952$i

number-natl-biblio

015

onloan

952$q

other-control-number

035

personal-name

100

400

600$a

700

800

pl

008/15-17

fiyat

952$g

provider

260

264

publisher

260$b

reading-grade-level

521$a

record-control-number

770$w

772$w

773$w

774$w

775$w

776$w

777$w

780$w

785$w

787$w

800$w

810$w

811$w

830$w

record-source

008/39

related-periodical

247

780

785

renewals

952$m

replacementprice

952$v

replacementpricedate

952$w

report-number

027

reserves

952$n

restricted

952$5

rtype

leader/06

stack

952$j

stock-number

037

su-geo

651$a

subject

600$a

600$t

610$a

611

630$n

630$r

650$a

650$b

650$c

650$d

650$v

650$x

650$y

650$z

651

653$a

subject-name-personal

600$a

suppress

942$n

ta

008/22

thematic-number

130$n

240$n

243$n

630$n

700$n

730$n

title

130

210

211

212

214

222

240

245$a

246

247

490$a

505$t

700$t

710$t

711$t

730

740

780

785

title-abbreviated

210

211

246

title-cover

245$a

title-expanded

214

246

title-former

246

247

780

title-key

222

title-later

785

title-other-variant

212

247

740

title-series

440$a

490$a

title-uniform

130

240

700$t

710$t

711$t

730

totalissues

942$9

udc-classification

080

uri

952$u

withdrawn

952$0

UNIMARC bibliographic indexes

Index name

MARC fields

author

200$f

200$g

700$a

701

700$a

bio

105$a/12

ccode

995$8

ctype

105$a/04-07

date-entered-on-file

099$c

date-of-acquisition

995$5

date-of-publication

100$a/09-12

date-time-last-modified

099$d

ff8-29

105$a/08

holdingbranch

995$c

homebranch

995$b

host-item-number

461$9

identifier-standard

010$a $z

011$a $y $z

isbn

010$a $z

issn

011$a $y $z

itemnumber

995$9

itype

200$b

995$r

lc-card-number

995$j

lf

105$a/11

ln

101$a

local-classification

686

995$k

local-number

001

konum

995$e

not-onloan-count

999$x

notforloan

995$o

onloan

995$n

publisher

210$c

su-geo

607$a

subject

600

600$a

601

602

604

605

606

607

608

610

suppress

955$n

ta

100$a/17

title

200$a

200$c

200$d

200$e

200$h

200$i

205

304$a

327$a

327$b

327$c

327$d

327$e

327$f

327$g

327$h

327$i

328$t

410$t

411$t

412$t

413$t

421$t

422$t

423$t

424$t

425$t

430$t

431$t

432$t

433$t

434$t

435$t

436$t

437$t

440$t

441$t

442$t

443$t

444$t

445$t

446$t

447$t

448$t

451$t

452$t

453$t

454$t

455$t

456$t

461$t

462$t

463$t

464$t

470$t

481$t

482$t

488$t

title-series

225$a

NORMARC bibliographic indexes

Index name

MARC fields

author

100$a

110$a

111$a

245$c

700$a

bgf-number

015

bib-level

leader/7

bio

008/34

ccode

952$8

control-number

001

copydate

260$c

ctype

008/24-27

date-entered-on-file

008/00-05

date-of-acquisition

952$d

date-of-publication

008/07-10

ff7-00

007/00

ff7-01

007/01

ff7-01-02

007/00-01

ff7-02

007/02

ff8-23

008/23

ff8-29

008/29

holdingbranch

952$b

homebranch

952$a

host-item-number

773$9

identifier-standard

010

015

020$a

022$a

isbn

020$a

issn

022$a

issues

952$l

itemnumber

952$9

itemtype

942$c

952$y

lc-card-number

010

lf

008/33

llength

leader/00-04

ln

008/35-37

local-classification

952$o

local-number

999$c

konum

952$c

material-type

007

microform-generation

007/11

not-onloan-count

999$x

notforloan

952$7

number-db

015

number-natl-biblio

015

onloan

952$q

pl

008/15-17

publisher

260$b

record-source

008/39

rtype

leader/06

su-geo

651$a

subject

600$a

600$t

610$a

610$t

611

630$n

630$r

650$a

650$b

650$c

650$d

650$v

650$x

650$y

650$z

651

653

suppress

942$n

ta

008/22

title

130

210

222

240

245$a

246

247

490$a

700$t

710$t

711$t

730

740

780

785

title-series

440$a

490$a

Authority record indexes

MARC21 authority indexes

Index name

MARC fields

Corporate-name-see-also-from

510(abcdefghklmnoprstvxyz)

Corporate-name-see-from

410(abcdefghklmnoprstvxyz)

Descriptive-cataloging-rules

008/10

Heading

100(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

110(abcdefghjklnpqstvxyz)

111(acdefghjklmnopqrstvxyz)

130(adefghjklnpqstvxyz)

148(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

150(abgvxyz)

151(agvxyz)

155(avxyz)

Heading-Main

100$a

110$a

111$a

130$a

148$a

150$a

151$a

155$a

Heading-use-main-or-added-entry

008/14

Heading-use-series-added-entry

008/16

Heading-use-subject-added-entry

008/15

Kind-of-record

008/09

Match

100(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

111(acdefghjklnpqstvxyz)

400(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

410(abcdefghklmnoprstvxyz)

411(acdefghjklnpqstvxyz)

500(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

510(abcdefghklmnoprstvxyz)

511(acdefghjklnpqstvxyz)

Match-heading-see-from

400(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

410(abcdefghklmnoprstvxyz)

411(acdefghjklnpqstvxyz)

Meeting-name

111(acdefghjklnpqstvxyz)

Meeting-name-heading

111(acdefghjklnpqstvxyz)

Meeting-name-see-also-from

511(acdefghjklnpqstvxyz)

Meeting-name-see-from

411(acdefghjklnpqstvxyz)

Personal-name-heading

100(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

Personal-name-see-also-from

500(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

Personal-name-see-from

400(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

See-also-from

500(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

510(abcdefghklmnoprstvxyz)

511a(bcdefghjklmnopqrstvxyz)

530(abcdefghklmnoprstvxyz)

547(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

548(abcdefghklmnoprstvxyz)

550(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

551(abcdefghklmnoprstvxyz)

555(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

562(abcdefghklmnoprstvxyz)

See-from

400(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

410(abcdefghklmnoprstvxyz)

411(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

430(abcdefghklmnoprstvxyz)

440(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

441(abcdefghklmnoprstvxyz)

444(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

447(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

448(abcdefghklmnoprstvxyz)

462(abcdefghklmnoprstvxyz)

Subject-heading-thesaurus

008/11

authtype

942$a

lc-card-number

010$a $z

local-number

001

personal-name

100(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

record-source

040(acd)

UNIMARC authority indexes

Index name

MARC fields

Heading

200(abcdfgjxyz)

210(abcdefghjxyz)

215(ajxyz)

216(afcjxyz)

220(afjxyz)

230(abhijklmnqrsuwxyz)

235(abejkmrsuwxyz)

240(atjxyz)

250(ajxyz)

260(abcdjxyz)

280(ajxyz)

Heading-Main

200$a

210$a

215$a

216$a

220$a

230$a

235$a

240$a

250$a

260$a

280$a

Match

200(3478abcdfgjxyz)

210(3478abcdefghxyz)

215(78ajxyz)

216(378acfjxyz)

220(378afjxyz)

230(8abhijklmqrsuwxyz)

235(378abeijkmratsuwxyz)

240(8abcfjtxyz)

250(8abcdjvxyz)

260(378abcd)

280(378ajxyz)

400(0234568abcdfgjxyz)

410(02345678abcdefghjxyz)

415(0235678ajxyz)

416(acfjxyz)

420(afjxyz)

430(0235678abhijklmnqrsuwxyz)

435(0235678abejkmrsuwxyz)

440(0235678abcdfjtxyz)

445(ajtxyz)

450(0235678ajxyz)

460(abcd)

480(ajxyz)

500(023456789abcdfgjxyz)

510(02345678abcdefghjxyz)

515(0356789ajxyz)

516(9acfjxyz)

520(9afjxyz)

530(02356789abhijklmnqrsuwxyz)

535(02356789abjkmqrsuwxyz)

540(0235678ajtxyz)

545(9ajtxyz)

550(02356789abjxyz)

560(59abcd)

580(59ajxyz)

700(23478abcdfgjxyz)

710(23478abcdefghjxyz)

715(2378ajxyz)

716(acfjxyz)

720(afjxyz)

730(2378abhijklmnqrsuwxyz)

740(2378ajtxyz)

745(378ajtxyz)

750(23789abjxyz)

760(abcd)

780(ajxyz)

authtype

152$b

local-number

001

NORMARC authority indexes

Index name

MARC fields

Corporate-name-see-also-from

510(abcdefghklmnoprstvxyz)

Corporate-name-see-from

410(abcdefghklmnoprstvxyz)

Descriptive-cataloging-rules

008/10

Heading

100(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

110(abcdefghjklnpqstvxyz)

111(acdefghjklmnopqrstvxyz)

130(adefghjklnpqstvxyz)

148(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

150(abgvxyz)

151(agvxyz)

155(avxyz)

Heading-Main

100$a

110$a

111$a

130$a

148$a

150$a

151$a

155$a

Heading-use-main-or-added-entry

008/14

Heading-use-series-added-entry

008/16

Heading-use-subject-added-entry

008/15

Kind-of-record

008/09

Match

100(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

111(acdefghjklnpqstvxyz)

400(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

410(abcdefghklmnoprstvxyz)

411(acdefghjklnpqstvxyz)

500(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

510(abcdefghklmnoprstvxyz)

511(acdefghjklnpqstvxyz)

Match-heading-see-from

400(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

410(abcdefghklmnoprstvxyz)

411(acdefghjklnpqstvxyz)

Meeting-name

111(acdefghjklnpqstvxyz)

Meeting-name-heading

111(acdefghjklnpqstvxyz)

Meeting-name-see-also-from

511(acdefghjklnpqstvxyz)

Meeting-name-see-from

411(acdefghjklnpqstvxyz)

Personal-name-heading

100(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

Personal-name-see-also-from

500(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

Personal-name-see-from

400(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

See-also-from

500(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

510(abcdefghklmnoprstvxyz)

511a(bcdefghjklmnopqrstvxyz)

530(abcdefghklmnoprstvxyz)

547(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

548(abcdefghklmnoprstvxyz)

550(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

551(abcdefghklmnoprstvxyz)

555(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

562(abcdefghklmnoprstvxyz)

See-from

400(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

410(abcdefghklmnoprstvxyz)

411(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

430(abcdefghklmnoprstvxyz)

440(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

441(abcdefghklmnoprstvxyz)

444(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

447(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

448(abcdefghklmnoprstvxyz)

462(abcdefghklmnoprstvxyz)

Subject-heading-thesaurus

008/11

authtype

942$a

lc-card-number

010$a $z

local-number

001

personal-name

100(abcdefghjklmnopqrstvxyz)

record-source

040(acd)