Dolaşım

Dolaşım fonksiyonlarına birkaç farklı yoldan ulaşılabilir. Personel istemcinin ana sayfasında, materyal iadesi, girişi ya da aktarımı için sayfanın orta noktasında bazı hızlı bağlantılar mevcuttur. Dolaşım fonksiyonlarının tam listesi için, her sayfanın en üst solunda bulunan Dolaşım sayfasını ziyaret edebilir ya da ana sayfanın orta noktasından giriş yapabilirsiniz.

Before circulating your collection you will want to set your Global system preferences, Basic parameters and Patrons and circulation rules.

Dolaşımdayken ekranın üzerindeki hızlı arama kutusundaki sekmeler arasında şu kısa yol tuşlarını kullanarak atlayabilirsiniz:

 • Alt+Q ile katalog aramaya geçin

 • Alt+U ile ödünç vermeye geçin

  • bu, Mac kullanıcıları için işe yaramayacaktır

 • Alt+R ile iade bölümüne geçin

  Not

  Mac kullanıcıları ALT yerine OPTION düğmesini kullanın

Check out (issuing)

Ödünç verme işlemine başlamanız için kullanıcı barkod ya da adının bir kısmını girmelisiniz. Ödünç verme seçeneği üç ana yerde görünür:

 • Personel istemci ana sayfasının en üstünde ödünç verme seçeneği

  image482

 • Dolaşım sayfasındaki hızlı arama çubuğu üzerinde ödünç verme seçeneği

  image484

Those two options allow you to search for a patron either by card number, name, user ID, email, etc. If you only have one result, Koha will automatically go to the patron’s file. If your search gives you more than one result, it will ask you to choose which patron you want to check out to.

image1494

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module- Under Circulation Tab (table id: table_borrowers).

 • Kullanıcı kaydı üzerinde ödünç verme seçeneği

  image483

 • Eğer toplu ödünç verme tercihini etkinleştirdiyseniz kullanıcı kaydı üzerindeki toplu ödünç verme opsiyonu üzerine tıklayın

  image1254

Checking items out

Bir materyali kullanıcıya ödünç vermek için öncelikle yukarıda listelenen bir çok yöntemden bir tanesi ile kullanıcıyı arayın. Daha sonra ödünç verme ekranı karşınıza gelecektir.

Checkout screen with checkouts hidden

‘Ödünç verilenleri hemen göster’ opsiyonunu seçtiyseniz, ödünç verme kutusunun altında ödünç verilenlerin listesini göreceksiniz.

Checkout screen with checkouts displayed

Not

The previousIssuesDefaultSortOrder system preference controls in which order these previous checkouts appear (earliest to latest, or latest to earliest).

Not

You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: issues-table).

At the top of the check out screen is a box for you to type or scan the item’s barcode into.

Önemli

Many modern barcode scanners will send a ‘return’ to the browser, making it so that the ‘Check out’ button is automatically clicked

 • Barkod bulunamazsa materyali eklemek için hızlı kataloglama kullanmanız istenecektir. Bu kılavuzda daha sonra hızlı kataloglama hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 • If you have itemBarcodeFallbackSearch set to ‘Enable’, then you can enter a keyword search in this box instead of just a barcode (this will make it possible to check out using title and/or call number).

 • If you have AutoSwitchPatron set to ‘Enable’, scanning a patron barcode here will take you to that patron’s file.

Daha fazla ödünç verme seçeneği görmek için ödünç verme alanını genişletmek için ‘Ödünç verme ayarları’ bağlantısını tıklayın.

Checkout box with checkout settings section opened

Barkodun altındaki kutuda materyaller için geçerli olan mevcut iade tarihini geçersiz kılmanız için seçenekler olabilir.

 • Bu seçenek yalnızca SpecifyDueDate sistem tercihi personelin iade tarihini geçersiz kılabileceği şekilde ayarlıysa görüntülenir.

Below the box for the barcode you will see a checkbox for ‘Automatic renewal’. This will allow this item to automatically renew if the appropriate cron job is running and there are no holds on the item.

Next is an option to not decrease the loan length based on holds. This overrides the decreaseLoanHighHolds system preference.

Kullanıcılar için:ref: materyallerin kütüphane içi ödünç verilmesine <onsitecheckouts-label> izin veriyorsanız (bunlar genellikle ödünç verilmeyen, kütüphane içinde kullanılması için ödünç verilmesini isteyeceğiniz materyallerdir), ekranda bir ‘Kütüphane içi ödünç verme’ onay kutusu göreceksiniz.

Checkout box with checkout settings section opened and 'Automatic renewal' option selected

At the bottom of the page there is a summary of the patron’s current checked out items along with the due date (and time if the item is an hourly loan). Items checked out today will appear at the top.

Not

Saatlik ödünç verilen materyaller iade tarihi ile birlikte iade zamanını da içerecektir.

Table of patron's current checkouts

Bir materyali bina içinde kullanım için ödünç verdiyseniz ödünç verme özetinde bu materyalin adının kırmızı renkte vurgulandığını göreceksiniz.

Section of the patron's current checkouts table showing only onsite checkouts

Not

The todaysIssuesDefaultSortOrder system preference controls in which order these new checkouts appear (earliest to latest, or latest to earliest).

The ‘Export’ button at the top of the table allows you to export the patron’s current checkouts in either Microsoft Excel or CSV format, or even copy or print their checkouts.

Export checkouts options (Excel, CSV, copy or print)

Also at the bottom of the page is the list of items the patron has on hold.

Table of patron's current holds

If you have the SuspendHoldsIntranet system preference set to ‘allow’, you can suspend or resume patrons holds using the options at the bottom of the holds list .

Not

If you have your AutoResumeSuspendedHolds system preference set to “Don’t allow”, you will not have the option to put an end date on the hold suspension

Kullanıcı kaydında notlar mevcutsa, bunlar ödünç verilenler kutusunun sağında belirecektir.

Checkout box with notes and messages next to it

If the patron has a hold waiting at the library, that too will appear to the right of the check out box making it easy for the circulation staff to see that there is another item to give to the patron.

Checkout screen with a hold waiting message next to the checkout box

The details of the checkouts will appear on the record detail page in the staff client as well.

Item table in a record detail page showing which items are checked out and to whom

Printing receipts

Kullanıcıya tüm materyalleri ödünç verdiğinizde, iki yöntemden birini seçerek materyallere alındı çıktısı alabilirsiniz.

CircAutoPrintQuickSlip sistem tercihiniz ‘hızlı slip penceresi aç’ olarak ayarlı ise klavyenizde enter tuşuna basmanız ya da boş bir kağıdı barkod okuyucunuz ile taramanız yeterlidir. Buradaki unsur bir boş barkod “ödünç veriyor” olmanızın Koha’yı ‘Hızlı İşlem Fişi’ yazdırmak için tetiklemesidir.

Aynı zamanda ekranın üstündeki Yazdır butonuna tıklayabilirsiniz ve ‘Slipi yazdır’ ya da ‘Hızlı slip yazdır’ seçeneklerini seçebilirsiniz.

image494

‘Fiş çıktısını al’ı seçerseniz, bu komut, kullanıcının daha önceki tarihlerde yapmış olduğu ödünç işlemlerini içine alarak, ödünç aldığı tüm materyallerin çıktısını alacaktır. ‘Hızlı fiş çıktısını’ seçmek sadece bugün ödünç alınan materyallerin çıktısını alacaktır.

‘Yazdırma özeti’ kullanıcının dolaşım bilgisi için bir tam sayfa özet oluşturur ve ‘Gecikenleri yazdır’ gecikmeye kalmış tüm materyalleri listeleyen bir slip yazdırır.

What prints on the slips can be customized by altering the slip templates under the Notices & slips tool.

Clear patron information

Bir materyali iade alma işleminiz sona erdiğinde DisplayClearScreenButton sistem tercihi ‘Göster’ olarak ayarlı ise mevcut kullanıcıyı ekrandan kaldırmak ve yeniden başlamak için kullanıcı bilgisinin sağ üstünde yer alan X üzerine tıklayarak mevcut kullanıcıyı temizleyebilirsiniz.

image495

CircAutoPrintQuickSlip sistem tercihi ‘ekranı temizle’ olarak ayarlıysa sadece enter tuşuna basmanız veya boş bir barkod taramanız gereklidir ve mevcut kullanıcı ekrandan silinecektir.

Batch checkouts

Toplu ödünç verme gerçekleştirmek isterseniz bunu BatchCheckouts sistem tercihini açarak ve uygun kullanıcı kategorilerini BatchCheckoutsValidCategories tercihi üzerinden atayarak yapabilirsiniz. Bu, çoklu barkod okuyan bir RFID pedini kullanmanızı veya dahili kullanım eğitiminde toplu ödünç verme yapmanızı sağlar.

image1257

From this screen you can scan several barcodes or load a file of barcodes. If those items cannot be checked out they will provide a warning on the following screen.

If you have the SpecifyDueDate system preference enabled you will have the option to set a due date for the checkouts.

image496

İstatistiksel bir kullanıcı türü kullanıyorsanız, yerel kullanımın taradığınız her bir materyal için kaydedildiğini göreceksiniz.

image497

Check out messages

Birden fazla parçası olan bir materyali ödünç veriyorsanız, materyal kaydının (MARC21’deki) alt alan 3’teki bilgisini kataloglamış olursunuz. Materyali ödünç verdiğinizde o materyalin kaç parça olması gerektiğini belirten bir mesaj belirecektir.

image498

Koha bazen kütüphanecinin kullanıcıya materyal ödünç verebilmesini engelleyecektir. Bu durumda, kullanıcının materyal alamamasının nedenini belirten bir uyarı belirecektir.

 • Kullanıcının çok fazla gecikme cezası borcu var

  image499

  • Kullanıcıların ödünç almalarının bloke edileceği miktarı noissuescharge sistem tercihi ile ayarlayabilirsiniz

 • Kullanıcının hesabı üzerinde kısıtlama var

  image500

 • Kullanıcıların adreslerini onaylamaları gerekiyor

  image502

  • Bu, kütüphaneci tarafından bir kullanıcı kaydı düzenlenerek ve bir flag eklenerek ayarlanablir

 • Kullanıcı kütüphane kartını kaybetmiş

  image503

  • Bu, kütüphaneci tarafından bir kullanıcı kaydı düzenlenerek ve bir flag eklenerek ayarlanablir

Check out warnings

Bazen ödünç verme işlemleri, ödünç verme alanının üstünde gözüken sarı bir kutudan uyarı mesajları harekete geçirecektir. Materyalleri ödünç vermeye devam etmeye başlamadan önce bu uyarıların kabul edilmesi gerekir.

 • Kullanıcının ödenmemiş cezaları var

  image504

 • Materyal başka bir kullanıcı için ayrılmış

  image505

 • Her hangi biri için bekletilen materyalin ayırma rafında olması gerekir.

  image506

 • Materyal zaten bu kullanıcıya ödünç verilmiş

  image507

 • Materyal başka bir kullanıcıya ödünç verildi

  image508

  • Bu uyarı ödünç vermeye çalıştığınız kullanıcı için materyalin üzerinde ayırtma yapmanızı sağlar.

 • Materyal ödünç verilemez

  image509

 • Kullanıcı üzerinde çok fazla sayıda ödünç alınmış materyal var ve AllowTooManyOverride tercihi ‘İzin ver’ olarak ayarlı

  image510

 • Kullanıcı üzerinde çok fazla sayıda ödünç alınmış materyal var ve AllowTooManyOverride tercihi “İzin verme” olarak ayarlı

  image511

 • Materyalin süresi uzatılamaz

  image512

 • Barkod bulunamadı

  image513

 • ödünç verilen materyal ‘kayıp’ olarak işaretli

  • IssueLostItem tercihinin değerine bağlı olarak sadece bir uyarı görebilirsiniz

   image514

   ya da bir onay kutusu

   image515

 • Ödünç verilen materyal bu yaştaki kullanıcı için önerilmiyor

  image516

 • Item being checked out meets the decreaseLoanHighHolds system preference criteria

  image517

Süresi uzatılıyor

Checked out items can be renewed (checked out for another period of time) based on your circulation rules and renewal preferences.

Eğer you allow it olarak ayarlanırsa kullanıcılar kendi üzerlerindeki materyallerin sürelerini OPAC aracılığı ile yenileyebilirler, fakat bazen materyallerinin sürelerinin uzatılmasına personel istemci vasıtasıyla yardım etmek durumunda kalabilirsiniz.

Bir kullanıcıya ödünç verilen materyallerin süresini şu iki şeyden birini yaparak uzatabilirsiniz.

İlk olarak kullanıcının ayrıntılar sayfasına ya da ödünç verme sayfasına gidip alt tarafta bulunan ödünç alma geçmişine göz atabilirsiniz.

image518

In the Renew column you will see how many times each item has been renewed and a checkbox to renew the item for the patron. Check the boxed of the items you would like to renew and click the ‘Renew or return checked items’ button, or to renew all items checked out to the patron simply click the ‘Renew all’ button.

image519

Baze süre uzatma işlemi dolaşım kurallarınıza bağlı olarak engellenecektir, bu engellemeleri geçersiz kılmak için AllowRenewalLimitOverride tercihinin ‘İzin ver’ olarak ayarlanması gereklidir. Eğer süre uzatma limitlerini geçersiz bırakmak istiyorsanız dolaşım özetinin sol alt kısmında bir onay kutusu göreceksiniz. Bu onay kutusunu işaretleyin ve daha sonra süresini uzatmak istediğiniz materyalleri seçin.

image520

Bu kutuyu işaretlemek daha önce materyalin süresinin uzatılmadığı yerde süre uzatmak için onay kutuları ekleyecektir.

İkinci seçenek, dolaşım menüsünün altında bulunan ‘Süresini Uzat’ sayfasına gitmektir.

image521

Ve süresini uzatmak istediğiniz materyallerin barkodlarını okutun.

image522

Eğer materyalin süresi uzatıldıysa bir onay iletisi alacaksınız.

image523

Barkod bulunamazsa bir hata mesajıyla karşılaşacaksınız.

image524

Eğer materyal aslında ödünç verilmemişse yine bir hata mesajıyla karşılaşacaksınız.

image525

Check in (returning)

İade materyaller farklı konumlardan yapılabilir.

 • Ana personel istemcinin en üstündeki iade kutusu

  image526

 • Dolaşım sayfasındaki hızlı arama çubuğunda iade seçeneği

  image527

 • Kullanıcının ödünç verme özetindeki iade bağlantısı (ve ödünç verme özet sayfasında)

  image528

 • Dolaşım menüsünün altındaki İade Al sayfası

  image529

Checking items in

Bir materyali iade almak için barkodu tarayın. İade kutusunda iade alınan tüm materyallerin özeti çıkacak.

image530

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: checkedintable).

İade kutusuna bırakılan materyalleri kütüphane kapalıyken iade alıyorsanız, materyalleri taramadan önce ‘İade kutusu modu’nu etkinleştirebilirsiniz. Bu etkinleştirme, iade tarihinden kütüphanenin açık olduğu son güne kadar olan işlemleri etkili bir şekilde geri alacaktır.

 • This requires that you have your closings added to the calendar tool

Aynı zamanda materyalleri taramadan önce “gecikme cezalarını affet” kutusuna tıklayarak iade edilen materyallerin gecikme cezalarını affedebilirsiniz.

SpecifyReturnDate sistem tercihi ‘İzin ver’ olarak ayarlandıysa, iade edilen tarihi ödünç ver kutusunun altında isteğe bağlı olarak ayarlayabilirsiniz.

image1258

Check in messages

Materyal iadesi yapılırken, birkaç mesaj gözükebilir:

 • Bir materyali ana birimi dışındaki bir kütüphanede iade ediyorsanız, materyalin ana kütüphaneye transfer edilmesini isteyip istemediğinizi soran bir mesaj ekrana gelecektir

  image531

  • Bu materyal iade edildikten sonra, materyalin katalogdaki durumu ‘geçiş halinde’ olarak değişecektir

   image532

  • Bir materyali ana birime döndü olarak işaretlemek için, materyali ana biriminde iade edin

   image533

   • Materyalin ödünç verilmediğini belirten bir mesaj ekrana gelecektir, fakat katalogdaki durum kullanılabilir olarak görünecektir. Bu adım, materyalleri ana kütüphane tarafından alındı olarak göstermek için gereklidir.

 • Çoklu bölümleri ya da parçaları olan gereken bir materyali iade alıyorsanız, o materyalin kaç parçadan oluştuğuna dair sizi uyaran bir mesaj gözükecektir.

  image534

 • Üzerine ayırma konmuş bir materyali iade alıyorsanız, ayırma işlemini onaylamanız istenecektir

  image535

  • Ayırma işlemini onayla butonunu tıklamak, materyali kütüphaneden alınmayı bekliyor olarak işaretler

   image536

  • Clicking the ‘Print slip and confirm’ button will mark the item as waiting for pickup at the library and present the library with a receipt to print and place on the book with the patron’s information

  • Bir ayırma işlemini yoksaymak, materyali ayrılmış olarak gösterecek ancak materyal durumu kullanılabilir olacaktır (ayırma işlemi iptal olmayacaktır)

 • Üzerinde başka bir birimden yapılmış bir ayırma olan bir materyali iade alırken, onaylamanız ve materyali transfer etmeniz istenecektir

  image537

  • Clicking the ‘Confirm hold and transfer’ button will mark the item as in transit to the library where the hold was placed

   image538

  • Clicking the ‘Print slip, transfer and confirm’ button will mark the item as in transit to the library where the hold was placed and present the library with a receipt to print and place on the book with the patron’s information

  • Bir ayırma işlemini yoksaymak, materyali ayrılmış olarak gösterecek ancak materyal durumu kullanılabilir olacaktır (ayırma işlemi iptal olmayacaktır)

 • Eğer iade etme sırasında para cezalarını gösteren sisteminiz varsa (FineNotifyAtCheckin) bu kullanıcının para cezası hakkında bilgi veren ve ödeme sayfasına bir bağlantı sağlayan bir ileti karşınıza gelecek

  image539

Circulation messages

Dolaşım mesajları kütüphanecilerin kullanıcılar için ya da dolaşım esnasında görülen meslektaşları için bırakabilecekleri kısa mesajlardır.

Setting up messages

Circulation messages are set up as authorized values. To add or edit circulation messages you want to work with the BOR_NOTES value.

image540

‘Açıklama’ alanında kullanıcı kaydı üzerinde görünmesini istediğiniz bir önceden hazırlanmış mesaj yer alabilir.

Önemli

‘Açıklama’ alanı 80 karakterle sınırlıdır, fakat kullanıcı mesaj alanı bundan daha fazlasını tutabilir. ‘Açıklama’ alanına 80 karakter girin ve ardından kalanını kullanıcı kaydına yazın.

Adding a message

Kullanıcının ödünç verme sekmesinde ödünç ver kutusunun sağında ‘Yeni ileti ekle’ ve üst kısmında ‘İleti ekle’ düğmesine bir bağlantı göreceksiniz.

image541

Bu seçeneklerden herhangi birini tıkladığınızda, mesajın kütüphanecilere veya kullanıcıya ait olup olmadığını ve bırakmak istediğiniz mesajı seçmeniz istenecektir.

image542

Not

Kullanıcı için olan bir ileti aynı zamanda kütüphane personeli tarafından da görülebilecektir.

Viewing messages

Personel ve/veya kullanıcılara yönelik olan dolaşım iletileri kullanıcı ödünç alma ekranında ödünç verme kutusunun sağında görünür. Düzenli italik yazı tipindeki iletiler kullanıcılar ve kütüphanecilere yöneliktir, ancak kalın ve kırmızı iletiler yalnızca kütüphane personeline yöneliktir.

image543

Kullanıcılara yönelik dolaşım iletileri aynı zamanda OPAC’da otum açtıklarında da görünecektir.

image544

Ayırmalar

Koha allows patrons to put things on hold. A ‘Hold’ is a way to reserve an item. Depending on your circulation and fines rules and hold preference settings patrons will be able to place items on hold for pickup at the library at a later date/time.

Placing holds in staff client

There are several ways to place holds from the staff client. The most obvious is using the ‘Place hold’ button at the top of any bibliographic record.

image545

You can also click the smaller ‘Place hold’ link found at the top of your catalog search results, or the ‘Holds’ link found below each result.

image546

Ayırma işleminin başlaması için kullanıcıları barkodla ya da isimlerinin her hangi bir kısmıyla aramanız istenecektir.

image547

İlk olarak kullanıcıyı ve daha sonra ayırma bibliyografik kaydını aramak istiyorsanız, kullanıcı kaydını açabilir ve kullanıcı kaydının üstündeki ‘Ayırmak için ara’ butonuna tıklayabilirsiniz.

image548

Butona tıkladıktan sonra, kitap/kitapları ayırtabileceğiniz katalog arama sayfasına yönlendirileceksiniz. Sonuçlardaki her bir başlığın altında, ‘Kullanıcı Adına Ayırt’ seçeneğini göreceksiniz.

image549

Birden fazla materyal ayırtmak istiyorsanız, materyallerin solundaki kutuları onaylamanız ve ‘Ayırt’ butonunun sağındaki ok üzerine tıklamanız yeterlidir.

image550

Bir seferde kaç tane materyal ayırtmayı seçtiğinize bağlı olarak, farklı bir ayırtma formu göreceksiniz. Bibliyografik bir kaydı ayırtıyorsanız, ayırtabileceğiniz tüm materyallerin bir listesini göreceksiniz.

image551

 • Bu ayırmaya uygulanabilecek her hangi bir not girin.

 • Kullanıcının materyali alacağı kütüphaneyi seçin

 • AllowHoldItemTypeSelection tercihi ‘Allow’ (İzin Ver) olarak ayarlanmışsa ve kayıtta birden fazla materyal türü varsa, ayırtmayı belirli bir materyal türüne sınırlamayı seçme seçeneğini görürsünüz

  image1259

 • Kullanıcı, ayırmanın bugün dışında başka bir tarihte başlamasını istiyorsa, ‘Ayırmanın başlayacağı tarih’ alanına bu tarihi girin

  • Bu seçenek yalnızca AllowHoldDateInFuture sistem tercihi ‘izin ver’ olarak ayarlıysa görüntülenir.

 • Kullanıcı, materyali belli bir tarihten sonra istemediğini belirtmişse, ya da ayırma sürelerinde kısıtlamalarınız varsa, ‘Ayırmanın sona ereceği tarih’ kısmına ayırma için en son tarihi girebilirsiniz.

  • To have expired holds cancelled automatically you will need to have the Expired holds cron job set to run on a regular basis.

 • Daha sonra, tek bir materyalin yanındaki onay tuşunu kullanarak bir sonraki kullanılabilir materyali mi yoksa belirli bir materyali mi ayırtacağınızı seçin.

Birden fazla materyal ayırıyorsanız, tüm eser adlarına uygun bir sonraki seçenek sunulacaktır. Ayırmaya hiçbir materyal elverişli değilse, kullanılamaz olduğu onay ekranında gözükecektir.

image552

Once your hold is placed, if you’d like to have Koha forget that you used the ‘Search to hold’ function, you can choose to have Koha ‘forget’ the patron’s name by clicking the arrow to the right of the ‘Place hold’ button on the search results and choosing the ‘Forget’ option.

image553

Managing holds

Holds can be altered and cancelled from the holds tab found on the left of the bibliographic record.

image554

Ayırmalar listesinden ayırmaların sırasını, alınma yerini değiştirebilir, ayırmayı beklemeye alıp/iptal edebilirsiniz.

image555

Not

If you have your AutoResumeSuspendedHolds preference set to “Don’t allow” then you will not have the option to put an end date on the hold suspension.

Not

If you have your AllowHoldDateInFuture preference set to “Don’t allow” you will not have the option to edit the date the hold was placed (the column labelled Date).

Not

If you have the HoldsSplitQueue system preference set you will see the holds list split across different tables by either pickup library, itemtype or both.

Not

Depending on how you have your HidePatronName system preference set the list may show card numbers instead of names in the patron column like in the image above.

Ayırmaları tekrar düzenlemek ya da silmek için, ‘Öncelik’ çek menüden seçim yapınız ya da öncelik çek menünün sağındaki oklara tıklayınız.

image556

Öncelik çekme menüsünü, ayırmaları tekrar düzenlemek ya da silmek için kullanırsanız, değişikliklerinizi kaydetmek için ‘Ayırma(ları) güncelle ‘ butonuna tıklamak durumunda kalacaksınız.

Daha çok istek yapılmış olsa bile, ayırmanın sağındaki aşağı ok tuşuna tıklamak listenin altındaki ayırmayı tutacaktır.

Örneğin, kütüphanenizde evden çıkmayan kullanıcılarınız mevcuttur. Bu kullanıcılara kitapları bir seferde aylarca ödünç almaya izin verirsiniz. Evden çıkmayan kullanıcı yeni baskı bir kitabı alıyor ve onu aylarca kullanabiliyorsa, bu diğer kullanıcılar için adil olmaz. Bu yüzden, herkes okumak istediği kitabı okuyuncaya kadar evden çıkmayan kullanıcının ayırma isteği sırasının altında kalacaktır.

image557

If a patron asks to have their hold suspended and you have the SuspendHoldsIntranet system preference set to ‘allow’ you can do so by clicking the ‘Suspend’ button to far right. If the patron gives you a date for the items to become unsuspended you can enter that in the date box and click the ‘Update hold(s)’ button to save your changes.

image558

Bir ayırmayı silmek ya da iptal etmek için ayırma satırının sağındaki kırmızı ‘X’ üzerine tıklayın. Birden çok ayırmayı silmek/iptal etmek için her satırın solundaki açılır menüden ‘sil’ seçeneğini seçip listenin en altındaki ‘Ayırma(ları) güncelle’ seçeneği üzerine tıklayabilirsiniz.

image559

If your library uses the patron clubs feature, use the clubs tab to place a hold for a club. To place a hold for a club, click the clubs tab, search for and select the club name, and click the ‘Place hold’ button.

image1460

Receiving holds

Ayrılmış materyallerin iade alma işlemlerinde sistem, dolaşım kütüphanecisine materyalin ayrılmış olduğunu hatırlatarak ayırmanın idaresi için seçenekler sunacaktır.

Ayırma yapılmış bir materyali iade aldığınızda sistem sizden ya onay verip materyali aktarmanızı isteyecek

image560

ya da sadece ayırmaya onay vermenizi isteyecektir

image561

Clicking the ‘Confirm’ button will mark the item as on hold for the patron. If the item needs to be transferred the item will also be marked as in transit to the proper branch. Clicking ‘Ignore’ will retain the hold, but allow you to check the item out to another patron. Choosing to confirm and print will present you with a printable page that you can slip inside the book with the necessary hold and/or transfer information.

Onaylandığında, ayırma kullanıcı kaydında ve ‘Ayırma’ sekmesinin altındaki ödünç verme ekranında gözükecektir.

Table of patron's current holds

Buradan kullanıcının ayırtmalarını askıya almasını isterseniz bunu teker teker veya topluca yapabilirsiniz.

Materyal kaydı aynı zamanda materyalin ayrıldığını da gösterecektir.

image563

In some cases a patron may come in to pick up a hold on behalf of someone else. In this case you want to make sure that the hold is cancelled when you check the item out to someone else. Alternatively a check out might be attempted in error for an item that is already waiting for someone else. In this case you will be presented with a warning message.

image564

From here you can check the item out to the patron at the desk and cancel the hold for the patron. If the hold should remain in place you can choose not to check out.

If you try to check in an item that already waiting on the hold shelf you will be presented with the following message.

Hold found item is already waiting checkin message

From here you can click on ‘Confirm hold’ to keep the existing hold or use the ‘Cancel hold’ option to remove the hold. If you cancel the hold and further holds exist for the item you will be presented with a new option to confirm the hold for the next patron.

Aktarımlar

Eğer birden çok şubeli bir kütüphane sisteminde çalışıyorsanız, materyalleri bir kütüphaneden diğerine transfer aracını kullanarak aktarabilirsiniz.

 • Gidiş yolu: Dolaşım > Aktarma

Bir materyali transfer etmek için

 • Dolaşım sayfasındaki ‘Transfer’ butonu üzerine tıklayın

  image565

  • Materyali transfer etmek istediğiniz kütüphaneyi girin

  • Aktarmak istediğiniz kitabın barkodunu tarayın ya da yazın

 • ‘Onayla’ya’ tıkla

  image566

 • Materyal şu an transit halinde olduğunu söyleyecektir.

  image567

 • Materyal diğer birime ulaştığında kütüphaneci bu materyalin artık nakil halinde olmadığını bildirmek için giriş yapmalıdır

 • Materyal yeni kütüphaneye kalıcı olarak taşınmayacak

  image568

  • The item shows the same ‘Home library’ but has updated the ‘Current location’ to note where it resides at this time

Set library

By default you will enter the staff client as if you are at your home library. This library will appear in the top right of the staff client.

image569

Bu tüm dolaşım işlemlerinin yer alacağı bir kütüphanedir. Eğer başka bir kütüphanede iseniz (veya seyyar kütüphanede / gezici kütüphanede iseniz) dağıtılan öğelere başlamadan önce kütüphanenizi kurmak isteyeceksiniz. Bu yapmanız için dağıtım sayfasındaki sağ üstte bulunan ‘Ayarla’ butonuna tıklayabilirsiniz.

image570

Değişikliklerinizi kaydettiğinizde, yeni kütüphaneniz sağ en üstte gözükecektir.

Fast add cataloging

Sometimes circulation librarians need to quickly add a record to the system for an item they are about to check out. This is called ‘Fast add’. To allow circulation librarians access to the Fast add cataloging tool, simply make sure they have the fast_cataloging permissions. There are two ways to add titles via fast add. If you know that you’re about to check out an item that isn’t in you catalog you can go to the Circulation module and click ‘Fast cataloging.’

image571

Kataloglama arayüzü kısa kataloglama kaydı ile açılacaktır:

image572

Kataloglama verilerinizi ekledikten sonra materyal verisini girmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Ödünç vermeden önce materyallerin barkodu, koleksiyon kodu vb. girişlerini yapınız ve materyali kaydediniz.

Hızlı kataloglamanın diğer yolu ödünç verme ekranından yapılır. Ödünç verme esnasında Koha’nın bulamadığı barkotu girdiğinizde, Koha size materyali hızlı kataloglamayı kullanarak ekleyeceğinizi ve bu materyali ödünç vereceğinizi hatırlatacaktır.

image573

‘Hızlı Kataloglama’ya tıklamak, size başlık bilgilerini girebileceğiniz hızlı kataloglama formunu getirecektir.

image574

‘Kaydet’ üzerine tıkladıktan sonra, ödünç vermek istediğiniz barkodun basılmış olduğu materyal kaydına getirileceksiniz.

image575

‘Materyal Ekle’ butonuna tıkladıktan sonra, materyal otomatik olarak, başlangıçta ödünç vermek istediğiniz kullanıcıya ödünç verilecektir.

image576

Circulation reports

Çoğu rapor Raporlar modülünden bulunabilir, ancak daha yaygın dolaşım raporlarından bazıları Doğrudan Dolaşım modülünden edinilebilir.

 • Gidiş yolu: Dolaşım > Dolaşım raporları

Holds queue

This report will show you all holds waiting to be pulled off the shelf at your library.

image577

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: holds-table).

To generate this report, you must have the Build holds queue cron job running. This cron job is a script that should be run periodically if your library system allows borrowers to place on-shelf holds. This script decides which library should be responsible for fulfilling a given hold request.

It’s behavior is controlled by the system preferences StaticHoldsQueueWeight, RandomizeHoldsQueueWeight and UseTransportCostMatrix.

Tüm kütüphanelerinizin raf üzerinde ayırtma işleminde yer almasını istemiyorsanız, işlemde *yer alan* tüm katılımcı kütüphanelerin virgüllerle ayrılmış birim kodlarını girerek kütüphaneleri listelemeniz gerekir. ( örneğin, “MPL,CPL,SPL,BML” vb. ).

By default, the holds queue will be generated such that the system will first attempt to hold fulfillment using items already at the pickup library if possible. If there are no items available at the pickup library to fill a hold, build_holds_queue.pl will then use the list of libraries defined in StaticHoldsQueueWeight. If RandomizeHoldsQueueWeight is disabled (which it is by default), the script will assign fulfillment requests in the order the branches are placed in the StaticHoldsQueueWeight system preference.

For example, if your system has three libraries, of varying sizes ( small, medium and large) and you want the burden of holds fulfillment to be on larger libraries before smaller libraries, you would want StaticHoldsQueueWeight to look something like “LRG,MED,SML”.

Ayırma yapma işlemleri yükünün kütüphane sisteminizin genelinde eşit olarak dağılmasını istiyorsanız, Ayırma Kuyruğu Rastgele Tercihlerini etkinleştiriniz. Bu sistem tercihi etkinleştirildiğinde, kütüphanelerdeki raflarda ayırma yapma isteği liste her defasında tekrar oluşturulduğunda rastgele hale getirilecektir.

An alternative to static and randomized is using the Tansport cost matrix. It takes precedence in controlling where holds are filled from and allows you to define the ‘cost’ of transport between any two libraries. To use the Transport cost matrix simply set your UseTransportCostMatrix preference to ‘Use’.

Ayırmadan çekilecekler

This report will show you all of the items that have holds on them that are available at the library for pulling. If the items are available at multiple libraries then all libraries with that item available will see the hold to pull until one library triggers the hold.

If enabled, clicking the Mark item as lost button will mark item as lost and notify the requesting patron depending on the value of the CanMarkHoldsToPullAsLost system preference.

image578

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: holds-to-pull).

You can choose which LOST value to set the item to with the UpdateItemWhenLostFromHoldList system preference.

Sayfanın sol tarafındaki Geliştir kutusunu kullanarak gördüğünüz sonuçları sınırlayabilirsiniz:

image579

Ayırtanın alması için bekletilenler

Bu rapor kullanıcıların alması için bekleyen tüm ayrılan materyalleri gösterecektir.

image580

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: holdst).

Items that have been on the hold shelf longer than you normally allow (based on the ReservesMaxPickUpDelay preference value) will appear on the ‘Holds over’ tab, they will not automatically be cancelled unless you have set the cron job to do that for you, but you can cancel all holds using the button at the top of the list.

image581

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: holdso).

Ayırma oranları

Ayırma oranları koleksiyon gelişimine yardım eder. Bu raporu kullanarak kaç kullanıcının materyal ayırdığını ve daha fazla alıp almamanız gerektiğini görebileceksiniz. Varsayılanda ayırma başına 3 materyal verilecektir. Rapor bu kotayı karşılamak için kaç tane daha materyal satın alınması gerektiğini gösterecektir.

image582

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: holds-ratios).

Gelen aktarımlar

Bu rapor Koha’nın kütüphanenize transit olduğunu düşündüğü materyalleri listeleyecektir.

image583

Aktarımlarınız kütüphanenize geç geliyorsa, materyallerinizin ne kadar geç geldiğini belirten bir mesaj göreceksiniz.

image584

Önemli

Bir materyal TransfersMaxDaysWarning sistem tercihine girdiğiniz gün sayısı esas alınarak gecikmiş olarak kabul edilir.

Article requests

Article requests are somewhat similar to holds, but are not requests for an item to check out. Instead, article requests are requests for a photocopy of a particular section of a book or an article from a serial issue. This is very common in academic libraries where researchers may request a copy of a single article found in a journal.

Setting up article requests

First, enable your system preference for ArticleRequests.

Set to ‘Enable’ patrons to place article requests.

Ardından, kullanıcılarınızın yalnızca kayıt, yalnızca materyal veya hem kayıt hem de materyal düzeyinde istekte bulunmalarına karar vermeniz gerekecektir.

You can set 3 different system preferences for mandatory fields to be filled in depending on how your records are requested.

Next you will want to go into your circulation and fines rules matrix and select each rule for which you want to allow requests.

You can allow requests to be made at the record level, item level, yes (which means both) and no (which means no article requests may be placed).

Placing article requests

Artık hem personel istemcisinde hem de OPAC’da istekte bulunabilirsiniz.

In the staff client, on the record details page, you will see a ‘Request article’ button at the top and an ‘Article requests’ tab to the left. The two options lead to the same page.

image1394

Just like a hold, you will be prompted to enter the patron’s card number or name.

image1395

Fill in the form.

image1396

Not

Remember, the mandatory fields are set through the three system preferences ArticleRequestsMandatoryFields, ArticleRequestsMandatoryFieldsItemsOnly, and ArticleRequestsMandatoryFieldsRecordOnly.

If allowed, choose the specific item to request.

Then, click on ‘Place request’.

From the OPAC, patrons can place requests themselves either from the results list

image1397

or by going to the detailed record.

image1398

As with a hold, if the patron is not logged in, they will be asked to do so.

The form is the same as the one in the staff interface.

image1399

If allowed, the patron can choose the specific item to request.

From their acocunt, the patron will be able to follow the progress of their request from ‘pending’

image1400

to ‘processing’.

image1401

The patron will also receive an email notification when the status of the request changes.

Once the request is completed the patron will receive an email notification and the article request will no longer appear in their account.

Managing article requests

Makale talebi alındıktan sonra, personel, ana sayfanın alt kısmında, personel istemcisinde yeni istekler görecektir. (Etiketler, yorumlar ve modifikasyonlarla aynı yerde).

image1402

Oradan, personel işlemek için istekleri seçebilecektir.

image1403

The first step would be for a staff member to process the request, that moves the request to the processing tab and alerts other staff members that the request is in process. In the actions column, click on the dropdown menu and select ‘Process request’. This will move the request to the processing tab.

image1404

Ardından personel rafa gidip istenen makalenin bir kopyasını alacak.

Once that is complete, staff can print the article request slip (this can be customized in notices and slips under AR_SLIP) and staple or paper clip it to the article. In the actions column, you can select the dropdown and select print slip.

Son olarak, personel, isteğin gönderilmeye hazır olduğunu bildiren istekte bulunan kullanıcıya bildirimi gönderecek olan açılır menüden tam makale isteğini seçecektir.

Bu, işlem isteğini işlem sekmesinden kaldırır.

Not

Actions can also be made in bulk by checking the boxes next to the requests to process or by clicking ‘Select all’, and choosing the new status from the actions menu on top of the table.

image1405

Gecikmişler

Önemli

Geniş kullanıcı tabanlı kütüphaneler için, bu raporun çalışması önemli miktarda zaman alabilir.

Not

Büyük kütüphaneler raporu çalıştırmadan önce FilterBeforeOverdueReport sistem tercihini ‘Zorunlu’ olarak ayarlayarak filtrelemeyi seçebilirler.

Bu rapor kütüphanenizdeki gecikmiş tüm materyalleri listeleyecektir.

image585

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: circ-overdues).

Rapor, raporun solunda bulunan menu seçenekleri kullanılarak filtrelenebilir.

Not

‘Ödünç verilmiş tüm materyalleri göster’ onay kutusu temelde bunu bir gecikmeye kalanlar raporundan ödünç verilenler raporuna çevirir. İade tarihine bakılmaksızın ödünç verilmiş tüm başlıkları gösterecektir.

Cezaya kalan gecikmiş materyaller

Bu rapor kütüphanenizde cezası birikmiş her hangi bir gecikmeyi gösterecektir.

image586

Raporu sınırlandırmak istiyorsanız en üstte yer alan açılır menüyü kullanarak raporu biriminizde bulunan spesifik bir raf konumu ile sınırlandırabilirsiniz. Diğer birimlerdeki gecikme cezası işlemiş geciken materyalleri görebilmek için biriminizi değiştirin <set-library-label> ya da o birimin hesabından oturum açın.

Önemli

If you do not charge fines and/or don’t have the fines cron job running you will see no data on this report.

Beklemekte olan yerinde ödünç alımlar

Yerinde ödünç alma işlevlerini (OnSiteCheckouts) kullanıyorsanız, mevcut yerinde ödünç verilen tüm materyalleri görmek için bir raporunuz olacaktır.

image1260

Bu, iade tarihlerini (iade tarihi geçenler kırmızı renkle gösterilecek), materyali kimin aldığını, materyal bilgilerini ve materyalin hangi kütüphanede olduğunu listeleyecektir.

Tracking in-house use

Bir çok kütüphane, materyallerinin bina için kullanımlarını izler.

Not

This is different from tracking on-site usage. In-house use is the use of items in the library by patrons without them having to check them out. On-site use is the use of items on site that must first be checked out. To learn more about on site usage please review the OnSiteCheckouts preference.

Ödünç alınmadan kütüphane içinde kullanılan materyallerin kullanımının izlenmesi Koha’da iki şekilde yapılabilir. Birincisi bir ya da daha fazla İstatistiksel Kullanıcı oluşturmaktır. Kütüphane içerisinde kullanılan materyalleri toplarken, bu materyalleri istatistiksel kullanıcınız üzerine ödünç vermek isteyeceksiniz:

image587

Sistem, materyali ‘ödünç verildi’ olarak işaretlemek yerine bina içinde kullanıldığını kayıt edecektir:

image588

Materyal kullanımı hakkında doğru istatistikler tutmak için kütüphane içerisinde kullanılan tüm materyaller için bu adımları yineleyin.

Materyallerin yerel kullanımı için ikinci yöntem RecordLocalUseOnReturn tercihini ‘Kaydet’ olarak ayarlamaktır, böylece ne zaman bir ödünç verilmemiş materyal iade aldığınızda ve üzerinde ayırma yoksa yerel kullanım olarak kaydedilecektir.

image589

Not

RecordLocalUseOnReturn sistem tercihini ‘Kaydet’ olarak ayarladıysanız, yine de istatistiksel kullanıcılarınızı yerel kullanımı kaydetmek için kullanabilirsiniz.

Self checkout

Koha comes with a very basic self checkout module. To enable this module you need to set the WebBasedSelfCheck system preference to ‘Enable.’ To use this module you have to log in as a staff member with self_check permissions.

Not

özellikle bu eylem için bir personel kullanıcı oluşturun, böylece gerçek bir kütüphanecinin gün boyu bilgisayarda oturum açmış olmasına gerek kalmaz

There is no link to the Self checkout module, but a simple addition to the OPACUserJS system preference can add one.

$(document).ready(function(){
  $("#login .btn").parent().after("<p><a href=\"http://YOUR_KOHA_OPAC_URL/cgi-bin/koha/sco/sco-main.pl\" target=\"_blank\">Self-Checkout</a></p>");
});

**Important**

The code above has line breaks added to make it more readable,
please be sure to enter the above as one line in when putting it in
the system preference.

Bağlantı daha sonra oturum açma sayfasının en altında görünecektir:

image591

You can also access this module by going to: http://YOUR_KOHA_OPAC_URL/cgi-bin/koha/sco/sco-main.pl

When on the self checkout page, depending on the value in your SelfCheckoutByLogin system preference you will be asked to enter your cardnumber

image592

or your username and password

image593

Otomatik ödünç alma modülüne bir kez bağlantı kurduğunuzda ödünç aldığınız materyalleri taramanız istenecektir

image594

Taradığınız materyaller barkod kutusunun altında görünecektir

image595

Materyalleri taramayı bitirdikten sonra ‘Sonlandır’ butonuna tıklamanız önemlidir. Böylelikle bir işlem fişi yazdırmanız ve otomatik ödünç alma modülünden çıkış yapmanız istenecektir.

image596

Materyalleri ödünç vermeye çalışırken ekrana hata mesajlarının geldiği ve kullanıcıyı bir kütüphaneciye yönlendirdiği bazı durumlar meydana gelecektir. Dolaşım fonksiyonlarını geçersiz kılmış olsanız bile bu durum gerçekleşecektir. Bir dolaşım bloğunu yalnızca bir kütüphaneci geçersiz kılabilir ve bu nedenle bu gibi durumlarda kullanıcıların yardım almak için bir kütüphaneci ile görüşmeleri gerekmektedir.

image597

Self check-in

In order to use the self check-in module, you must first set the :ref: SelfCheckInModule <selfscheckinmodule-label> system preference to ‘Enable’.

Then, you will have to create a patron with the self_checkin_module permission.

Not

Create a staff patron specifically for this action so that you don’t leave a real staff client logged into a computer all day. You can give this patron only the aforementionned permission so it cannot be used for anything else.

Once this is done, you can head over to the self check-in page: http://YOUR_KOHA_OPAC_URL/cgi-bin/koha/sci/sci-main.pl

Log in with your staff patron with self check-in permissions

Once the computer or kiosk is set and the self check-in user logged in, patrons will be able to check-in their items themselves.

image1331

The patron will either scan the item’s barcode, if the computer is attached to a barcode scanner, or type in their item’s barcode in the box and click ‘Add’ or press enter.

Not

Most barcode scanners will automatically hit return after scanning.

Once they have scanned or entered all their items’ barcodes, they can click on the ‘Check-in’ button to return all the items at once.

Önemli

If the patron doesn’t click the ‘Check-in’ button, the items will not be returned and will stay in their account.

Önemli

The self check-in module will not warn user if the item is late, if they have fines, if the item is on hold for someone else, or if they have messages in their account.

image1332

They can then click ‘Finish’ to return to the main self check-in page.

image1333

Not

If the patron doesn’t click ‘Finish’, the screen will refresh after the timeout period specified in the SelfCheckInTimeout system preference.

Not

Even if the patron doesn’t click ‘Finish’ the item will still be checked in from their account.

You can cutomize the look of your self check-in screens by using the SelfCheckInUserCSS system preference or the SelfCheckInUserJS system preference.

You can add content, like instructions on how to use the self check-in system for example, by using the SelfCheckInMainUserBlock system preference.

Statistics about the transactions made through the self check-in module are logged into the action_logs table in the Koha database. You can therefore build a custom report to get the statistics you need.

Offline circulation utilities

Koha, üç araçtan birini kullanarak çevrimdışı olarak dolaşım eylemlerine devam etmenizi sağlar.

Offline circulation in Koha

AllowOfflineCirculation tercihi ‘Etkinleştir’ olarak ayarlı ise kütüphane personeli sistem çevrim dışı olduğu zaman Koha ile dolaşım eylemleri gerçekleştirmeye devam edebilirler. Çevrim içi olduğunuz zaman http://your-koha-staff-client-url/cgi-bin/koha/circ/offline.pl sayfasına en az bir kez gidip bu sayfayı sık kullanılanlara eklemelisiniz. Bu, çevrim dışı olduğunuz zaman gideceğiniz sayfadır.

Önemli

Çevrimdışı arayüzü, tarayıcı ve kullanıcı ayarına bağlı olarak domain başına 2.5MB veya 5MB ile sınırlı HTML localStorage kullanır. Bu, daha büyük sistemlerin verilerini senkronize etmelerinin mümkün olmayacağı ve bu nedenle çevrimdışı dolaşım için ya Firefox ya da Windows uygulaması kullanmalarının önerileceği anlamına gelir.

Kurulum

Sistemin ilk defa çevrim dışı olmasından önce, Dolaşıma gidin ve buradan ‘Dahili çevrimdışı dolaşım arayüzü’ opsiyonunu seçin.

image598

Ve ekranın sağında bulunan ‘Senkronize et’ bağlantısını tıklayarak her dolaşım bilgisayarında verilerinizi eşitleyebilirsiniz.

image599

Önemli

Çevrimdışı arayüzü, tarayıcı ve kullanıcı ayarına bağlı olarak domain başına 2.5MB veya 5MB ile sınırlı HTML localStorage kullanır. Bu, daha büyük sistemlerin verilerini senkronize etmelerinin mümkün olmayacağı ve bu nedenle çevrimdışı dolaşım için ya Firefox ya da Windows uygulaması kullanmalarının önerileceği anlamına gelir.

Bu, kullanıcıların ve dolaşım verinizin yerel bir kopyasını indirmenize olanak sağlar. Verilerinizi eşitlemek için sayfanın en üstündeki ‘kayıtları indir’ bağlantısını tıklayın.

image600

Veriniz indirildikten sonra her veri kümesinin sağ tarafında, verilerinizin en son senkronize edildiği tarihleri göreceksiniz.

image1261

Bu işlemin, herhangi beklenmedik bağlantı kayıplarına hazırlanmak için düzenli olarak yapılması gerekir.

Dolaşımda yer alan

Sisteminiz çevrimdışı olduğunda Koha Çevrimdışı Dolaşım Sayfasını ziyaret edin (http://your-koha-staff-client-url/cgi-bin/koha/circ/offline.pl) ve çevrimdışı eylemleri gerçekleştirmek için ‘Ödünç ver’ ya da ‘İade al’ seçenekleri üzerine tıklayın.

Ödünç verme, ‘Ödünç verme’ ekranının üstündeki barkod veya isme göre kullanıcı araması ile yapılır. Bir kullanıcı seçtikten sonra, eş zamanlı olarak para cezası ve ödünç verme işlemleri de dahil olarak kullanıcı bilgisi karşınıza gelecektir.

image601

Ödünç vermek istediğiniz materyalin barkodunu tarayıcıya okutun ve bir iade tarihi girin. Bir iade tarihi girmezseniz Koha tarih girmeniz için sizi uyaracaktır.

image602

Materyal ödünç verildiğinde, kullanıcı bilgisinin altında görülebilecektir.

image603

Koha offline uploading

Once the system is back online visit the ‘Synchronize’ page on the Offline circulation module and click ‘Upload transactions’

image604

Dosyaların karşıya yüklenmesi tamamlandıktan sonra ‘Askıda olan çevrim dışı dolaşım eylemlerini gör’ üzerine tıklayabilirsiniz.

image605

‘Bekleyen çevrimdışı dolaşım eylemleri görüntüle’ seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza *.koc dosyanızda Koha için yüklediğiniz tüm eylemlerin bir özeti gelecektir.

image606

 • Tüm dolaşım bilgisayarlarından günlüklerin hepsi yüklendiğinde onların hepsini onaylayabilecek ya da sadece Koha’da yapmak istediğiniz işlemi seçebileceksiniz.

 • Click on the ‘Process’ button and Koha will record every stored transaction one by one. For each transaction, the status will change to:

  • “Başarılı” işlem doğru işlendi ise

  • “Kullanıcı bulunamadı.” kullanıcı kart numarası yanlış olduğunda

  • “Materyal bulunamadı.” Materyal barkodu yanlış ise

  • “Materyal ödünç alınmamış.” eğer kullanılabilir bir materyali iade ettiyseniz

Bittiğinde tüm işlemlerinizin özeti elinizde olacak

image607

Firefox plugin

Firefox tarayıcınıza eklenti olarak ekleyebileceğiniz çevrimdışı bir dolaşım aracı var. Bunu yapmak için, https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/koct/ sayfasına gidin ve “şimdi yükle” düğmesini tıklayın. Yüklemeyi onaylamanız gerekebilir, sadece “şimdi yükle” üzerine tıklayın ve yüklemeyi tamamlamak için Firefox’u yeniden başlatın.

Once you have installed the plugin and restarted Firefox, you will see the Koha logo in the download bar at the bottom right of Firefox.

image608

Logo üzerine tıkladığınızda, araç kendi penceresi içinde açılacak.

image609

The plugin connsists of three sections:

 • The ‘Check out’ section is where you check out items

 • The ‘Check in’ section is where you check in items

 • The ‘Transactions’ section is where you can track the transactions done while in offline mode

  • The transactions will keep information until you empty it.

   image610

   If you’d like to clear the transactions, click the ‘Clear’ box before hitting the ‘OK’ button.

The first thing you want to do then is to set up the plugin. Proceed to the settings page, linked in the top right of the page or under ‘Configuration page’ in the Transactions section.

image611

Answer the 5 questions presented:

 • Sunucu = kütüphaneci arayüzü URL’si

 • Kullanıcı adı = personel hesabınıza giriş

 • Parola = personel hesabınızın parolası

 • Branch code = the code for the branch where you are located

 • Commit Type = If you select ‘Send data to Koha’, your account will need to be approved by an administrator. If you select ‘Apply directly to Koha’, your account will not need to be approved.

  Önemli

  Ayarları kaydetmek için, eklenti penceresini kapatıp, eklenti çubuğundaki Koha logosuna tıklayarak yeniden açmalısınız.

  Not

  Çevrimdışı dolaşıma tahsis edilmiş bir personel hesabı oluşturabilirsiniz. Böylece dolaşım masasında hangi personel olursa olsun aynı hesaptan oturum açabilir. Bu doğrultuda, zaten dolaşımda yer alan bir grup oturumunu da kullanabilirsiniz.

Her şeyi kurduktan sonra materyallerin ödünç ve iade işlemlerine başlayabilirsiniz.

Ödünç veriliyor:

A screenshot of the KOCT Checkout section

 • Under the ‘Checkout’ heading

 • Kullanıcı barkodunu okutun

 • Materyal barkodunu okutun

 • Click ‘Checkout’

İade alınıyor:

image613

 • Under the ‘Checkin’ heading

 • Materyal barkodunu okutun

 • Click ‘Checkin’

Each time, you check out or check in an item, a new transaction is recorded in the local plugin database. This is recorded in the Transactions section bellow.

image615

Not

Çevrimdışı olduğunuz ve işlem hareketlerini Koha’ya işlemediğiniz sürece durum “Yerel” olacaktır.

Internet bağlantınız geri geldiğinde bu işlem hareketlerini Koha’ya almak isteyeceksiniz. Bu işlem hareketlerini işlemeden önce bir kaç problemin bilincinde olmalısınız.

Because you are not connected to your Koha database when using this plugin holds will need additional processing. If an item you check in while offline has a hold, the hold is kept on the item. Since, you can’t confirm holds found during the processing of every check in, the holds stay on the item and will need to be managed later. If you only checked in a few items you can just keep a record of them all. If you checked in a lot of items you can use the Holds queue once it rebuilds to see what holds made it to the shelf erroneously.

Benzer şekilde, bir kullanıcı kartının süresi dolarsa, çevrim dışı dolaşım aracının bundan bilgisi olmayacaktır, böylece normalde engellenecek olan kullanıcı hesabına bakılmaksızın ödünç verme işlemi kaydedilecektir.

Bu veriyi Koha’ya eklemek için iki seçeneğiniz var

A screenshot of the KOCT Checkout section

 • Apply to Koha

  • If you checked in/out on more than one computer at the same time, what you want is to process every transaction consistently. Let’s say for instance that one patron checked a book out on one computer and then checked the same book in on another computer. To be consistent, you need to record the check out first and then the check in. Not the opposite! To do so, you need to group every transaction in one place, sort them all and then, process everything. So, you need to use the “Apply to Koha” option from every plugin/computer you worked with. This way, the log will go to Koha and be accessible from the Offline Circulation page.

   image616

  • Gidiş yolu: Dolaşım > Askıya alınmış çevrimdışı dolaşım eylemleri

   image617

  • Tüm dolaşım bilgisayarlarından günlüklerin hepsi yüklendiğinde onların hepsini onaylayabilecek ya da sadece Koha’da yapmak istediğiniz işlemi seçebileceksiniz.

  • Süreç butonuna tıklayın ve Koha depolanan her işlemi tek tek kaydedecektir. Her bir işlem için, durum şu şekilde değişecektir:

   • “Başarılı” işlem doğru işlendi ise

   • “Kullanıcı bulunamadı.” kullanıcı kart numarası yanlış olduğunda

   • “Materyal bulunamadı.” Materyal barkodu yanlış ise

   • “Materyal ödünç alınmamış.” eğer kullanılabilir bir materyali iade ettiyseniz

  • Bittiğinde tüm işlemlerinizin özeti elinizde olacak

   image618

 • Doğrudan uygulayınız

  • Tüm dolaşım işlemleri eylemlerini tek bir bilgisayar üzerinden gerçekleştirdiyseniz zaten her şey sistematik olarak düzenlenmiş olacaktır, böylece “doğrudan Uygula” seçeneğini seçebilirsiniz

  • İşlemlerin uygulandığını size bildirmek için durum sütunları güncellenecektir

   • “Başarılı” işlem doğru işlendi ise

   • “Kullanıcı bulunamadı.” kullanıcı kart numarası yanlış olduğunda

   • “Materyal bulunamadı.” Materyal barkodu yanlış ise

   • “Materyal ödünç alınmamış.” eğer kullanılabilir bir materyali iade ettiyseniz

Offline circ tool for Windows

The Offline circulation utility can be downloaded at: https://github.com/bywatersolutions/koha-offline-circulation/releases

To generate a borrowers.db file for loading in to the Windows tool you will need to run the file generator via a cron job.

Upload offline circ file

Windows için çevrimdışı dolaşım aracı sisteminiz geri geldiğinde Koha’ya yükleyebileceğiniz bir KOC dosyası oluşturacaktır.

Dolaşım menüsündeki , ‘Çevrimdışı dolaşım dosyasına (.koc)’ tıklayınız

image621

*.koc dosyası için bilgisayarınıza göz atın

image622

Dosya yüklendiğinde, dosyayı işleyin üzerine tıklayın

image623

Bu tamamlandığında diğer bir dosyayı karşıya yükleyebilir ya da askıda olan çevrimdışı dolaşım eylemlerini uygulayabilirsiniz.

image624

‘Bekleyen çevrimdışı dolaşım eylemleri görüntüle’ seçeneğine tıkladıktan sonra karşınıza *.koc dosyanızda Koha için yüklediğiniz tüm eylemlerin bir özeti gelecektir.

image625

 • Tüm dolaşım bilgisayarlarından günlüklerin hepsi yüklendiğinde onların hepsini onaylayabilecek ya da sadece Koha’da yapmak istediğiniz işlemi seçebileceksiniz.

 • Süreç butonuna tıklayın ve Koha depolanan her işlemi tek tek kaydedecektir. Her bir işlem için, durum şu şekilde değişecektir:

  • “Başarılı” işlem doğru işlendi ise

  • “Kullanıcı bulunamadı.” kullanıcı kart numarası yanlış olduğunda

  • “Materyal bulunamadı.” Materyal barkodu yanlış ise

  • “Materyal ödünç alınmamış.” eğer kullanılabilir bir materyali iade ettiyseniz

Bittiğinde tüm işlemlerinizin özeti elinizde olacak

image626