Raporlar

Koha’da raporlar bir veri toplama yöntemidir. Raporlar istatistik, üye listeleri, raf listeleri oluşturmak veya veritabanınızdaki herhangi bir veri listesini oluşturmak için kullanılır.

 • Gidiş yolu: Daha fazla > Raporlar

Custom reports

Koha’s data is stored in a MySQL database which means that librarians can generate nearly any report they would like by either using the guided reports wizard or writing their own SQL query.

Add custom report

Not

Only staff with the create_reports permission (or the superlibrarian permission) will be able to create custom reports, either with the guided report wizard or directly with SQL.

Guided report wizard

Rapor oluşturma sihirbazı sizi rapor oluşturmanız için 6 basamaklı bir işleme yönlendirecek.

Adım 1: Raporlamak istediğiniz modülü seçin. Bu, sorgulamak için hangi tabloları ve alanları kullanabileceğinizi belirler.

‘Rapor geneldir’, özellikle raporda kullanıcı veya diğer hassas bilgiler varsa, çoğu durumda ‘Hayır’ varsayılanına bırakılmalıdır. Bir genel rapora herkes tarafından ve kimlik doğrulaması yapılmadan şu adresten erişilebilir JSON reports services

First step of creating a guided report - choosing which module to work on and whether report is public or not

Not

Sistem yöneticiniz sunucunuzda memcache ayarladıysa, Önbellek kullanım süresinin dolması için başka bir seçenek görebilirsiniz. Bu, herkese açık raporlarınızla ilgilidir. Raporu herkese açık hale getirirseniz, bu rapor sürekli olarak çalışır ve sisteminizde büyük bir yük oluşturur. Bu değeri ayarlamak bunu engeller.

Creating a guided report - define the cache expiry time

Adım 2: Bir rapor türü seçin. Şimdilik Sekmeli kullanılabilen tek seçenektir.

Second step of creating a guided report - choosing type

Step 3: Choose the fields you want in your report. You can select multiple fields and add them all at once by using CTRL+click on each item you want to add before clicking the Add button.

Third step of creating a guided report - select columns for display

Step 4: Choose any limits you might want to apply to your report (such as item types or branches). If you don’t want to apply any limits, simply click ‘Next’ instead of choosing an option.

Fourth step of creating a guided report - select criteria to limit on

Step 5: Perform math functions. If you don’t want to do any calculations, simply click ‘Next’ instead of choosing an option.

Fifth step of creating a guided report - pick column to total

Step 6: Choose data order. If you want the data to print out in the order it’s found in the database, simply click ‘Finish’.

Sixth step of creating a guided report - Choose how you want the report ordered

When you are finished you will be presented with the SQL generated by the report wizard. From here you can choose to save the report by clicking ‘Finish’ or copy the SQL and make edits to it by hand.

Confirm custom report

Raporu kaydetmeyi seçerseniz, raporu adlandırmanız, bu raporu gruplara ve alt gruplara göre sıralamanız ve bununla ilgili her hangi bir not girmeniz istenecektir.

Save custom report

Once your report is saved it will appear on the ‘Use saved’ page with all other saved reports.

List of saved reports, "All" tab is selected

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: table_reports).

Buradan, düzenlemeler yapabilir, raporu çalıştırabilir ya da raporun çalıştırılması için zamanı programlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz raporu bulmak için, sütunların her hangi birinin başlığına tıklayarak raporları sıralayabilirsiniz(oluşturma tarihi henüz eklemiş olduğunuz raporu bulmak için en iyisidir). Sonuçlarınızı aynı zamanda soldaki filtre menüsünü kullanarak filtreleyebilirsiniz ya da özelleştirilmiş gruplara bağlı raporları bulmak için sekmeleri kullanabilirsiniz.

SQL’den rapor oluştur

In addition to the report wizard, you have the option to write your own queries using SQL. To find reports written by other Koha users, visit the Koha wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library. You can also find your database structure in /installer/data/mysql/kohastructure.sql or online at: http://schema.koha-community.org.

To add your query, click the link to ‘Create from SQL’ on the main reports module

Reports main page

or the ‘New report’ button at the top of the ‘Saved reports’ page.

New report button is pressed and the options are New guided report and New SQL report

Sunulan formu doldurunuz

New report from SQL form

 • Report name: the name is what will appear on the ‘Saved reports’ page to help you identify the report later. It will also be searchable using the filters found on the left of the ‘Saved reports’ page.

 • Report group: you can use the ‘Report group’ to organize your reports in tabs on the ‘Saved reports’ page. You can choose from the list of existing groups, or create one on the fly by choosing the ‘or create’ radio button.

  New report from SQL form, the group drop-down menu is open

  Report groups are set in the REPORT_GROUP authorized value category.

  Uyarı

  If you’re adding a report group on the fly, the code should not include special characters or spaces.

 • Report subgroup: if you chose a report group, this field will appear to further organize your reports. Choose a subgroup from the list, or create one on the fly by choosing the ‘or create’ radio button.

  Report subgroups are set in the REPORT_SUBGROUP authorized value category.

  Not

  Report subgroups need to have unique values in ‘Authorized value’ and ‘Description’. The ‘Description (OPAC)’ field needs to contain the authorized value for the report group that the subgroup falls under.

  Uyarı

  If you’re adding a report subgroup on the fly, the code should not include special characters or spaces.

 • Report is public: this should be left to the default of ‘No’ in most cases, especially if the report contains patron or other sensitive information. A public report can be accessed using the JSON reports services by anyone and without authentication.

 • Cache expiry: this field will only appear if your system administrator has set up memcache on your server. This is related to public reports. If you make the report public, it’s constantly running and will cause a large load on your system. Setting this value prevents that.

 • Notes: notes will appear on the ‘Saved reports’ page, and can be used to provide more details about the report or tips on how to enter values when it runs.

 • SQL: type or paste the SQL for the report (see report writing tips below).

Once everything is entered click the ‘Save report’ button and you’ll be presented with options to run it. From here, you can also edit it, duplicate it, or schedule it to be run later.

Once a report is saved, you do not have to recreate it, it will appear on the ‘Saved reports’ page with all other saved reports.

List of saved reports, "All" tab is selected

Not

You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: table_reports).

From the ‘Saved reports’ page, you can make edits, run the report, or schedule a time to run the report later. To find the report you created, you can sort by any of the columns by clicking on the column header (creation date is the best to find the report you just added). You can also filter your results using the filter menu on the left or use the tabs to find reports based on your custom groups.

SQL Report writing tips

Autocomplete

When you start typing in the SQL field, autocomplete options will be displayed.

SQL field when creating a report from SQL, in the box, SEL is typed and a suggestion for SELECT is displayed

Use the arrows on your keyboard to choose the correct option and press ‘Enter’ or ‘Tab’ to insert it into your report, or simply click on the option to insert it.

Autocomplete options include:

 • SQL keywords such as SELECT, FROM, WHERE, etc.

 • table names

 • column names

  Not

  To have suggestions for column names, you must type the table name first, followed by a period, then start typing the column name.

  For example, to have the suggestion for cardnumber, you must type borrowers.ca.

  SQL field when creating a report from SQL, in the box, SELECT borrowers.ca is typed and suggestions for borrowers.cardnumber and borrowers.categorycode are displayed

Runtime parameters

Raporunuzun sistem kaynaklarına çok fazla yüklendiğini düşünüyorsanız sorgulamalarınız için çalışma zamanı parametreleri kullanmayı düşünebilirsiniz. Çalışma zamanı parametreleri temelde rapor çalıştırılmadan önce sistem kaynaklarınızı korumak için bir filtrenin ekrana gelmesini sağlar.

Click the button ‘Insert runtime parameter’ and choose which parameter to add.

The Insert runtime parameter button is pressed and the different options are shown

 • Authorized value: will display a drop down menu of the value descriptions from the chosen authorized value category. The authorized value code will be inserted in the report when it is run.

 • Bibliographic framework: will display a drop down menu of MARC bibliographic frameworks. The framework code will be inserted in the report when it is run.

 • Classification sources: will display a drop down menu of classification sources. The classification code will be inserted in the report when it is run.

 • Date: will display a calendar to pick a date. The date in YYYY-MM-DD format will be inserted in the report when it is run.

 • Item types: will display a drop down menu of item types. The item type code will be inserted in the report when it is run.

 • Libraries: will display a drop down menu of libraries. The library code (branchcode) will be inserted in the report when it is run.

 • List: will display a large text box in which the user can enter many values, one per line. Those values will be inserted in the report, separated by commas, when it is run.

  Uyarı

  In the case of the list parameter, users must write one value per line.

 • Patron categories: will display a drop down menu of patron categories. The category code will be inserted in the report when it is run.

 • Cash registers: will display a drop down menu of cash registers. The cash register’s internal id will be inserted in the report when it is run.

 • Debit types: will display a drop down menu of debit types. The debit type code will be inserted in the report when it is run.

 • Credit types: will display a drop down menu of credit types. The credit type code will be inserted in the report when it is run.

 • Text field: will display an empty text field in which the user can enter any text.

  Not

  Bir metin kutusuna ‘boş bırakmak için’ “%” yerleştirmelisiniz. Aksi halde alan değeri için gerçek anlamda “”(boş dizgi) arayacaktır.

  For example entering nothing for: “title=<<Enter title>>” will display results with title=’’ (no title).

  If you want to have to have something not mandatory, use “title like <<Enter title>>” and enter a % at run time instead of nothing.

After you choose the type of runtime parameter, it will ask you for the parameter label. This is what the user will see as the label for the choice they have to make or text they have to enter.

The syntax inserted into the report is <<Label|authorized_value>>.

 • The << and >> are just delimiters to indicate the start and end of the runtime parameter.

 • The label will be displayed on the left of the choice or value to enter.

 • The authorized_value can be omitted if not applicable. If it is absent, a free text field will be displayed. If it contains an authorized code (see table below), a drop down of the values will be displayed.

Not

You can write those in manually as well, you don’t have to go through the ‘Insert runtime parameter’ button. As long as the syntax is correct, Koha will interpret it as a runtime parameter.

List of parameters that can be used in runtime parameters

Parameter

What the user sees

What gets inserted in query

date

date picker

validly formatted date

branches

drop down of branch names

branch code

itemtypes

drop down of item type names

item type

categorycode

drop down of patron category descriptions

borrower category code

biblio_framework

drop down of MARC bibliographic frameworks

framework code

list

large text box

comma separated values

(auth-value-category)

drop down of auth-value descriptions in category

authorized value

(nothing)

text box

entered text

Not

You can have more than one runtime parameter in a given SQL query.

Not

When using runtime parameters that create drop down menus you can optionally specify whether to include an option for ‘All’ or to allow multiple selections.

 • To include an option for all the syntax is LIKE <<Label|branches:all>>.

 • To allow multiple selections the syntax is IN <<Label|itemtypes:in>>.

SELECT *
FROM
items i
WHERE
i.homebranch LIKE <<Library|branches:all>>
AND
i.itype IN <<Item type|itemtypes:in>>

Example 1

SELECT surname,
    firstname
FROM borrowers
WHERE branchcode = <<Enter patrons library|branches>>
  AND surname LIKE <<Enter filter for patron surname (% if none)>>

When running the report, the user is asked to choose a library from a drop-down menu and enter a surname in an input text field

Example 2

SELECT *
FROM items
WHERE homebranch = <<Pick your branch|branches>>
  AND barcode LIKE <<Partial barcode value here>>

When running the report, the user is asked to choose a library from a drop-down menu and enter a barcode in an input text field

Example 3

SELECT title,
    author
FROM biblio
WHERE frameworkcode = <<Enter the frameworkcode|biblio_framework>>

When running the report, the user is asked to choose a bibliographic framework from a drop-down menu

Example 4

SELECT cardnumber,
    surname,
    firstname
FROM borrowers
WHERE dateexpiry <= <<Expiry date|date>>

When running the report, the user is asked to pick a date in the calendar (date picker)

Example 5

SELECT *
FROM items
WHERE itemnumber IN <<List of itemnumbers (one per line)|list>>

When running the report, the user is asked to enter a list of values

Uyarı

In the case of the list parameter, users must write one value per line.

Column names

You can use an SQL alias to rename columns.

Example

SELECT surname AS "Last Name"
FROM borrowers

For reports whose results you wish to send to batch modification tools or generate automatic hyperlinks to use [[batch field|Column Name]] to rename the itemnumber, biblionumber or borrowernumber columns. For example, [[itemnumber|Item Number]] will format the itemnumber column as “Item Number”, while allowing those results to be sent to the batch item modification tool.

Example

SELECT [[borrowernumber|Borrower Number]], firstname AS "First Name", surname AS "Last Name"
FROM borrowers

SQL report from Mana

In the “Create report from SQL”, you can search Mana KB for pre-made reports by clicking on “New report” and choosing “New SQL from Mana”.

image1428

Not

This option will only appear if you’ve configured Mana KB in the administration module.

You will be prompted to enter keywords to search the knowledge base.

image1429

In the search results, you will see

 • the details of the report (name, notes and type)

 • how many people have used this entry (# of users)

 • when it was used for the last time (last import)

 • additional comments made by other Koha users (comments)

image1430

Click on “Import” to import a copy of the report in your own saved reports.

You can then edit it, duplicate it, delete it, run it as you would any of your own reports.

Duplicate report

Raporlar aynı zamanda varolan bir rapor çoğaltılarak da eklenebilir. Sisteminizde hali hazırda listelenmiş tüm raporları görmek için ‘Kaydedilen Raporlar’ sayfasını ziyaret edin.

image895

Her raporun sağında ‘Eylemler’ açılır menüsü mevcuttur. Yeni raporunuza temel olarak, mevcut bir raporu kullanmak için ‘Çoğalt’ bağlantısını seçip tıklayınız. Bu işlem, kolay düzenleme ve yeniden kayıt için yeni rapor biçimini mevcut SQL ile dolduracaktır.

Edit custom reports

Every report can be edited from the reports lists. To see the list of reports already stored in Koha, click ‘Use saved.’

List of saved reports, "All" tab is selected

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: table_reports).

Düzenlemek istediğiniz raporu bulmak için, sütun başlığına tıklayarak sütunları sıralayabilirsiniz. Aynı zamanda soldaki filtre menüsünü kullanarak da sonuçlarınızı filtreleyebilir ya da özel gruplarınıza bağlı olarak, raporları bulmak için sekmeleri kullanabilirsiniz.

Bu listeden, raporun sağındaki ‘Eylemler’ üzerine tıklayarak ve açılan menüden ‘Düzenle’ opsiyonunu seçerek herhangi bir özel bir rapor düzenleyebilirsiniz.

"Edit" option of the report action button

The form to edit the report will appear. Use the “update button” to save your modifications or click on “update and run SQL” to save and display the report results.

The edit report form with the 'update' button and 'save and run sql' button

Running custom reports

Not

Only staff with the execute_reports permission (or the superlibrarian permission) will be able to run existing reports.

Once custom reports are saved to Koha, you can run them by going to the Saved Reports page and clicking the ‘Run’ button to the right of the report.

List of saved reports, "All" tab is selected

When your report runs, you will either be asked for some values,

When running the report, the user is asked to choose a library from a drop-down menu and enter a surname in an input text field

or you will see the results right away.

Page showing results from a report called New patrons. Buttons at the top are: New report, Edit, Run report, Schedule, Download, Show SQL code, Create chart, Fetch all data for chart. The report ID (4) is displayed next to the report name (New patrons). There is a note saying "Note: Will ask for month and year". Total number of results: 6. Columns are branchcode, categorycode, and COUNT(*). There are various values in the table.

From the results you can do various actions with the button bar at the top of the page.

 • New report: create a brand new report.

 • Edit:

 • Run report: rerun the report

 • Run with template: this button only appears if you have notice templates in the notices and slips tool that are for reports.

  Tüyo

  To view the results in a format other than the traditional table, you can create a template in the notices and slips tool.

  For example, to view patron information in ‘card’ form,

  • Go to Tools > Notices and slips.

  • Click ‘New notice’, and choose ‘Reports’.

  • Fill out the code and name for the slip. The name will be what appears in the ‘Run with template’ menu.

  • In the ‘Print’ template section, paste the code:

   [% FOREACH b IN data %]
   <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">[% b.surname %], [% b.firstname %]</div>
    <div class="panel-body">Expiration: [% b.dateexpiry %]</div>
    <div class="panel-footer">ID: [% b.borrowernumber %]</div>
   </div>
   [% END %]
   
  • Click ‘Save’.

  • In a report with patron information, for example,

   SELECT * FROM borrowers LIMIT 50
   

   Click ‘Run with template’ and choose the template.

  Instead of a table, the results will appear in ‘card’ form.

  Report results where patrons are displayed one after the other in separate 'cards' with the surname, name, expiration date and ID (borrowernumber).

 • Schedule: schedule the report to be run at a later time with the task scheduler tool

 • Download: download the results

  • Comma separated text (.csv): a comma separated text file is a CSV file and it can be opened by any spreadsheet application or a text editor

  • Tab separated text: a tab separated text can also be opened by any spreadsheet or a text editor

  • Open Document Spreadsheet: ODS is an open-source spreadsheet file that can be opened in most spreadsheet applications

 • Show SQL code: show the SQL query used to get those results

 • Create chart: create a pie chart or a line/bar chart with the visible results

 • Fetch all data for chart: make all the data visible to make a chart with all the data

Send report output to batch modification tools

After running a report that contains itemnumbers, biblionumbers and/or patron cardnumbers the list of numbers can be imported directly into the relevant batch modification tool by clicking the ‘Batch operations with X visible records’ button in the report results. The X depends on the number of records you have chosen to display on screen (up to 1000).

Results of a report called 'Batch edit report', the button 'Batch operations with 20 visible records' is open and the options are: for patron records batch patron modification and patron card creator, for bibliographic records batch record modification, batch record deletion, and add to list, and for item records batch item modification and batch item deletion.

Statistics reports

Statistic reports will show you counts and sums. These reports are all about numbers and statistics, for reports that return more detailed data, use the guided report wizard. These reports are limited in what data they can look at, so it’s often recommended to use custom reports for official end of the year statistics.

Not

Only staff with at least one of the reports permissions (or the superlibrarian permission) will be able to use the statistics wizards.

Acquisitions statistics

Not

Bu raporların içine baktığı veriler kısıtlıdır, bu nedenle resmi yıl sonu istatistikleri için custom reports özelliğinin kullanılması önerilir.

Using the form provided, choose which value you would like to appear in the column and which will appear in the row.

Using the form provided, choose which value you would like to appear in the column and which will appear in the row.

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image903

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Raporunuzu oluştururken, değerleri sayma ya da toplama şeklinde yapmanız gerektiğini unutmayınız.

image904

Tutarı seçmek, harcanan tutarın toplamı olarak sonuçlarınızı değiştirecektir.

image905

Patron statistics

Not

Bu raporların içine baktığı veriler kısıtlıdır, bu nedenle resmi yıl sonu istatistikleri için custom reports özelliğinin kullanılması önerilir.

Using the form provided, choose which value you would like to appear in the column and which will appear in the row.

View of patron form for patron statistics

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image907

Seçimlerinize bağlı olarak, sonuç tablonuzun üzerinde sorgulama bilgilerini görebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir dosyayı dışa aktarmayı da seçebilirsiniz.

Catalog statistics

Not

Bu raporların içine baktığı veriler kısıtlıdır, bu nedenle resmi yıl sonu istatistikleri için custom reports özelliğinin kullanılması önerilir.

Using the form provided, choose which value you would like to appear in the column and which will appear in the row.

image908

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image909

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Circulation statistics

Not

Bu raporların içine baktığı veriler kısıtlıdır, bu nedenle resmi yıl sonu istatistikleri için custom reports özelliğinin kullanılması önerilir.

Using the form provided, choose which value you would like to appear in the column and which will appear in the row.

Circulation statistics reporting wizard, with options to select the report parameters

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image911

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Not

Aylık ya da günlük dolaşımın tüm kopyasını alabilmek için raporu iki kez çalıştırabilirsiniz; ilk olarak ‘Ödünç Verme Türü’ ve ikinci kez de ‘Süre Uzatma’ için.

Bu rapor basitçe ilk ayın ilk gününü ve sonraki ayın ilk gününü seçerek bir ayla sınırlayabileceğiniz dönem ya da tarih filtresi kullanır. Örneğin, 1/10 dan 1/11 tarihine kadar Ekim ayı için istatistikleri bulmak için.

 • Günlük istatistiklerinizi bulmak için tarih aralığınızı ayarlayın. </br>Örnek: “XXX gününe kadar olan dolaşım bilgisini istiyorum fakat XXX tarihi dahil olmasın.”

 • Tüm aya örnek aralığı şu şekilde olabilir: 11.01.2009’dan 12.01.2009’e kadar

 • Tüm yıla örnek aralığı şu şekilde olabilir: 01.01.2009’dan 01.01.2010’e kadar

 • Tek güne örnek şu şekilde olabilir: 15.günde hangi dolaşımın olduğunu görmek için 11.15.2009’dan 11.16.2009’a kadar.

Ev kullanımını izlemek

Using the Circulation statistics reporting wizard you can run reports on in house usage of items simply by choosing ‘Local use’ from the ‘Type’ pull down:

Circulation statistics reporting wizard with Type drop-down menu open and "Local use" highlighted.

Serials statistics

Not

Bu raporların içine baktığı veriler kısıtlıdır, bu nedenle resmi yıl sonu istatistikleri için custom reports özelliğinin kullanılması önerilir.

Sağlanan formu kullanarak sisteminizdeki süreli yayınları nasıl listeleyeceğinizi seçin.

In the reports module, the form to launch statistics in the serials

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image914

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Holds statistics

Not

Bu raporların içine baktığı veriler kısıtlıdır, bu nedenle resmi yıl sonu istatistikleri için custom reports özelliğinin kullanılması önerilir.

Sağlanan formu kullanarak, kütüphanenizdeki ayırmaların ayrıldığını, dolduğunu, iptal edildiğini ve daha fazlasını görebilirsiniz. Formdan, sütundaki hangi değeri görüntülemek istediğinizi ve satırdaki hangi değeri göstereceğinizi seçiniz. Formun en sağındaki filtrelerden de seçebilirsiniz.

Form for holds statistics

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image916

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

En çok ödünç materyal alan kullanıcılar

Bu rapor size basit bir şekilde en çok ödünç alan kullanıcıların listesini gösterecektir.

Form to select parameters to run Top checkouts report

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image918

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Most circulated items

Bu rapor basitçe en çok ödünç verilen materyalleri listeleyecektir.

image919

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image920

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Ödünç materyal almayan kullanıcılar

Bu rapor sizin için sisteminizde herhangi bir materyal ödünç almayan kullanıcıları listeleyecektir.

Report form for creating a report of patrons who have never checked out items

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image922

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Hiç ödünç alınmamış materyaller

Bu rapor koleksiyonunuz içinde hiç ödünç verilmemiş materyalleri listeleyecektir.

Form for the report of items with no checkouts

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image924

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Catalog by item type

Bu rapor, birimlere göre her materyal türünün toplam materyal sayısını listeleyecektir.

Catalog by item type

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

Catalog by item type results

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Lost items

Bu rapor, sistem içerisinde kayıp olarak işaretlenmiş materyallerin bir listesini oluşturmanızı sağlayacaktır

Input for lost item report

Once you have chosen parameters, you will see the corresponding list of items.

Results of lost item report

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: lostitems-table).

Orders by fund

If you use the Acquisitions module, you will be able to see all the items that were ordered in each fund.

image1499

Once you choose the fund you wish to view, you can export the results or view them in the browser. If you choose to view them directly, you will be shown the list of orders.

Example of a report result of Orders by fund

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: funds-table).

Average loan time

Bu rapor, ödünç verilen materyallerin ödünçte kalma sürelerini girdiğiniz kritere dayalı olarak listeleyecektir:

Wizard to generate report for average loan time, with options to select the report parameters (checkout date, patron category, item type...)

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image929

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Report dictionary

The report dictionary is a way to pre-define common filters you’d like to apply to your reports. This is a good way to add in filters that the report wizard doesn’t include by default. To add a new definition, or filter, click ‘New definition’ on the reports dictionary page and follow the 4 step process.

Adım 1: Yeni tanıma isim verin ve eğer gerekiyorsa bir açıklama getirin

image930

Adım 2: Sorgulanan modülü seçin.

image931

Adım 3: Sunulan tablolardan sorgulamak için sütunları seçin.

image932

Basamak 4: Değer(leri) alan(lar)dan seçin. Bu değerler veri tabanınızda kullanılabilir olan seçeneklerle otomatik olarak doldurulacaktır.

image933

Tanımını kaydetmek için seçimlerinizi onaylayın

image934

Tanımlamalarınızın tümü Raporlar Sözlüğü sayfası üzerinde görüntülenecektir

image935

Modüldeki raporları oluştururken, oluşturduğunuz değer için mevcut filtrelerin altındaki tanımla sınırlandırmak üzere bir seçenek göreceksiniz.

image936

Report plugins

Some plugins that are available can be used to make or enhance reports.

 • Get there: More > Reports > Report plugins > Report plugins

Not

Only staff with the report permission (or the superlibrarian permission) will be able to access report plugins.

From this page, you will see only report-type plugins.

See the managing plugins section of this manual to learn how to manage your report-type plugins.