Raporlar

Koha’da raporlar bir veri toplama yöntemidir. Raporlar istatistik, üye listeleri, raf listeleri oluşturmak veya veritabanınızdaki herhangi bir veri listesini oluşturmak için kullanılır.

 • Gidiş yolu: Daha fazla > Raporlar

Custom reports

Koha’s data is stored in a MySQL database which means that librarians can generate nearly any report they would like by either using the guided reports wizard or writing their own SQL query.

Add custom report

Guided report wizard

Kılavuzlu rapor sihirbazı sizi rapor oluşturmanız için 6 basamaklı bir işleme yönlendirecek.

Adım 1: Raporlamak istediğiniz modülü seçin. Bu, sorgulamak için hangi tabloları ve alanları kullanabileceğinizi belirler.

‘Report is public’ should be left to the default of ‘No’ in most cases especially if the report contains patron or other sensitive information. A public report can be accessed using the JSON reports services by anyone and without authentication.

image881

Not

Sistem yöneticiniz sunucunuzda memcache ayarladıysa, Önbellek kullanım süresinin dolması için başka bir seçenek görebilirsiniz. Bu, herkese açık raporlarınızla ilgilidir. Raporu herkese açık hale getirirseniz, bu rapor sürekli olarak çalışır ve sisteminizde büyük bir yük oluşturur. Bu değeri ayarlamak bunu engeller.

image1292

Adım 2: Bir rapor türü seçin. Şimdilik Sekmeli kullanılabilen tek seçenektir.

image882

Step 3: Choose the fields you want in your report. You can select multiple fields and add them all at once by using CTRL+click on each item you want to add before clicking the Add button.

image883

Step 4: Choose any limits you might want to apply to your report (such as item types or branches). If you don’t want to apply any limits, simply click ‘Next’ instead of choosing an option.

image884

Step 5: Perform math functions. If you don’t want to do any calculations, simply click ‘Next’ instead of choosing an option.

image885

Step 6: Choose data order. If you want the data to print out in the order it’s found in the database, simply click ‘Finish’.

image886

When you are finished you will be presented with the SQL generated by the report wizard. From here you can choose to save the report by clicking ‘Finish’ or copy the SQL and make edits to it by hand.

image887

Raporu kaydetmeyi seçerseniz, raporu adlandırmanız, bu raporu gruplara ve alt gruplara göre sıralamanız ve bununla ilgili her hangi bir not girmeniz istenecektir.

image888

Once your report is saved it will appear on the ‘Use saved’ page with all other saved reports.

image889

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: table_reports).

Buradan, düzenlemeler yapabilir, raporu çalıştırabilir ya da raporun çalıştırılması için zamanı programlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz raporu bulmak için, sütunların her hangi birinin başlığına tıklayarak raporları sıralayabilirsiniz(oluşturma tarihi henüz eklemiş olduğunuz raporu bulmak için en iyisidir). Sonuçlarınızı aynı zamanda soldaki filtre menüsünü kullanarak filtreleyebilirsiniz ya da özelleştirilmiş gruplara bağlı raporları bulmak için sekmeleri kullanabilirsiniz.

SQL’den rapor oluştur

In addition to the report wizard, you have the option to write your own queries using SQL. To find reports written by other Koha users, visit the Koha wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library. You can also find your database structure in /installer/data/mysql/kohastructure.sql or online at: http://schema.koha-community.org.

Sorgunuzu eklemek için, ana rapor modülündeki ‘SQL’den oluştur’ bağlantısına ya da Kaydedilmiş Raporlar sayfasının en üstündeki Yeni butonuna tıklayınız.

image890

Sunulan formu doldurunuz

image891

 • ‘İsim’ size daha sonra Kaydedilmiş Raporlar sayfasında beliren, raporu tanımlamanızda yardımcı olan öğedir. Kaydedilmiş Raporlar sayfasının solunda bulunan filtreleri kullanarak da araştırma yapılabilir.

 • Raporlarınızı organize etmek için ‘Rapor grubu’ opsiyonunu kullanabilirsiniz böylece raporları kolaylıkla gruplara göre filtreleyebilirsiniz. Rapor grupları REPORT_GROUP otorize değeri içerisinde ayarlanabilir ya da ‘oluştur’ onay düğmesi seçilerek rapor oluşturma esnasında eklenebilir.

  image1293

  Yetkili değer kategorisinde kurulmuş rapor grupları, benzersiz yetkili değerlere ve tanımlara sahip olmak zorundadır.

  • Not

   Çalışma anında bir rapor grubu ekliyorsanız, kodun 10 karakterden az karakter uzunluğunda olması ve özel karakterler veya boşluklar içermemesi gerektiğini unutmayın.

 • You can use ‘Report subgroup’ to further organize your reports so that you can easily filter reports by groups and subgroups. Report subgroups are set in the REPORT_SUBGROUP authorized value category or can be added on the fly when creating the report by choosing the ‘or create’ radio button. Report subgroups are set up with unique values in ‘Authorised value’, and ‘Description’. The ‘Description (OPAC)’’ field needs to contain the authorised value for the report group that the subgroup falls under.

  image892

  • Not

   Çalışma anında bir rapor alt grubu ekliyorsanız, kodun 10 karakter uzunluğundan daha az olması ve özel karakterler ya da boşluk içermemesi gerektiğini unutmayın.

 • ‘Report is public’ should be left to the default of ‘No’ in most cases

  especially if the report contains patron or other sensitive information. A public report can be accessed using the JSON reports services by anyone and without authentication.

 • ‘Notes’ will also appear on the saved reports page, this can be used to provide more details about the report or tips on how to enter values when it runs

 • Diğer biçimler uygulanmadığından dolayı bu tür her zaman için ‘Sekmeli’ olmalıdır

 • ‘SQL’ kutusuna rapor için gerekli olan SQL’i girecek ya da yapıştıracaksınız

  Not

  Sistem yöneticiniz sunucunuzda memcache ayarladıysa, Önbellek kullanım süresinin dolması için başka bir seçenek görebilirsiniz. Bu, herkese açık raporlarınızla ilgilidir. Raporu herkese açık hale getirirseniz, bu rapor sürekli olarak çalışır ve sisteminizde büyük bir yük oluşturur. Bu değeri ayarlamak bunu engeller.

  image1294

Once everything is entered click the ‘Save report’ button and you’ll be presented with options to run it. Once a report is saved you do not have to recreate it you can simply find it on the Saved Reports page and run or edit it.

Report writing tips

Runtime parameters

Raporunuzun sistem kaynaklarına çok fazla yüklendiğini düşünüyorsanız sorgulamalarınız için çalışma zamanı parametreleri kullanmayı düşünebilirsiniz. Çalışma zamanı parametreleri temelde rapor çalıştırılmadan önce sistem kaynaklarınızı korumak için bir filtrenin ekrana gelmesini sağlar.

Koha’nın ‘raporu çalıştırırken değerleri sor’ gibi’ anlayacağı belirli bir söz dizimi vardır. Bu söz dizimi: <<Question to ask|authorized_value>>.

 • The ve << and >> sadece ayraçtır. Parametrenizin sonuna << at the beginning and >> koymalısınız

 • ‘Sorulacak soru’ girilecek metnin solunda görüntülenecektir.

 • The authorized_value can be omitted if not applicable. If it contains an authorized value category, ‘branches’, ‘itemtype’, ‘categorycode’, ‘biblio_framework’, a list with the Koha authorized values will be displayed instead of a free field.

Not

You can have more than one parameter in a given SQL query.

Not

Bir metin kutusuna ‘boş bırakmak için’ “%” yerleştirmelisiniz. Aksi halde alan değeri için gerçek anlamda “”(boş dizgi) arayacaktır.

For example entering nothing for: “title=<<Enter title>>” will display results with title=’’ (no title).

If you want to have to have something not mandatory, use “title like <<Enter title>>” and enter a % at run time instead of nothing.

List of parameters that can be used in runtime parameters

Parameter

What the user sees

What gets inserted in query

date

date picker

validly formatted date

branches

drop down of branch names

branch code

itemtypes

drop down of item type names

item type

categorycode

drop down of patron category descriptions

borrower category code

biblio_framework

drop down of MARC bibliographic frameworks

framework code

list

large text box

comma separated values

(auth-value-category)

drop down of auth-value descriptions in category

authorized value

(nothing)

text box

entered text

Example 1

SELECT surname,
    firstname
FROM borrowers
WHERE branchcode = <<Enter patrons library|branches>>
  AND surname LIKE <<Enter filter for patron surname (% if none)>>

When running the report, the user is asked to choose a library from a drop-down menu and enter a surname in an input text field

Example 2

SELECT *
FROM items
WHERE homebranch = <<Pick your branch|branches>>
  AND barcode LIKE <<Partial barcode value here>>

When running the report, the user is asked to choose a library from a drop-down menu and enter a barcode in an input text field

Example 3

SELECT title,
    author
FROM biblio
WHERE frameworkcode = <<Enter the frameworkcode|biblio_framework>>

When running the report, the user is asked to choose a bibliographic framework from a drop-down menu

Example 4

SELECT cardnumber,
    surname,
    firstname
FROM borrowers
WHERE dateexpiry <= <<Expiry date|date>>

When running the report, the user is asked to pick a date in the calendar (date picker)

Example 5

SELECT *
FROM items
WHERE itemnumber IN <<List of itemnumbers (one per line)|list>>

When running the report, the user is asked to enter a list of values

Uyarı

In the case of the list parameter, users must write one value per line.

SQL report from Mana

In the “Create report from SQL”, you can search Mana KB for pre-made reports by clicking on “New report” and choosing “New SQL from Mana”.

image1428

Not

This option will only appear if you’ve configured Mana KB in the administration module.

You will be prompted to enter keywords to search the knowledge base.

image1429

In the search results, you will see

 • the details of the report (name, notes and type)

 • how many people have used this entry (# of users)

 • when it was used for the last time (last import)

 • additional comments made by other Koha users (comments)

image1430

Click on “Import” to import a copy of the report in your own saved reports.

You can then edit it, duplicate it, delete it, run it as you would any of your own reports.

Duplicate report

Raporlar aynı zamanda varolan bir rapor çoğaltılarak da eklenebilir. Sisteminizde hali hazırda listelenmiş tüm raporları görmek için ‘Kaydedilen Raporlar’ sayfasını ziyaret edin.

image895

Her raporun sağında ‘Eylemler’ açılır menüsü mevcuttur. Yeni raporunuza temel olarak, mevcut bir raporu kullanmak için ‘Çoğalt’ bağlantısını seçip tıklayınız. Bu işlem, kolay düzenleme ve yeniden kayıt için yeni rapor biçimini mevcut SQL ile dolduracaktır.

Edit custom reports

Every report can be edited from the reports lists. To see the list of reports already stored in Koha, click ‘Use saved.’

image889

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: table_reports).

Düzenlemek istediğiniz raporu bulmak için, sütun başlığına tıklayarak sütunları sıralayabilirsiniz. Aynı zamanda soldaki filtre menüsünü kullanarak da sonuçlarınızı filtreleyebilir ya da özel gruplarınıza bağlı olarak, raporları bulmak için sekmeleri kullanabilirsiniz.

Bu listeden, raporun sağındaki ‘Eylemler’ üzerine tıklayarak ve açılan menüden ‘Düzenle’ opsiyonunu seçerek herhangi bir özel bir rapor düzenleyebilirsiniz.

image897

Raporu düzenlemek için form görüntülenecektir.

image898

Running custom reports

Koha’ya özel raporlar kaydedildiğinde, bu raporları Kaydedilmiş Raporlar sayfasına giderek ve raporun sağındaki ‘Çalıştır’ bağlantısına tıklayarak ve ‘Çalıştır’ opsiyonunu seçerek çalıştırabilirsiniz.

image899

Raporu çalıştırdığınızda ya sizden bazı değerler girmeniz istenecektir

image900

ya da hemen sonuçları göreceksiniz

image901

Sonuçlardan en üstteki ‘Raporu çalıştır’a tıklayarak raporu tekrar çalıştırmayı seçebilir, raporu ‘Düzenle’butonuna tıklayarak ya da ‘Yeni’ butonunu kullanarak yeni bir rapor oluşturup düzenleyebilirsiniz. Sonuçlarınızı aynı zamanda ‘Raporu yükle’ etiketinin yanındaki sonuçların altında olan dosya türünü seçerek ve ‘Yükle’ye tıklayarak yükleyebilirsiniz.

Not

A comma separated text file is a CSV file and it can be opened by any spreadsheet application.

Send report output to batch modification tools

After running a report that contains itemnumbers, biblionumbers and/or patron cardnumbers the list of numbers can be imported directly into the relevant batch modification tool by clicking the ‘Batch operations with X visible records’ button in the report results. The X depends on the number of records you have chosen to display on screen (up to 1000).

image1343

Statistics reports

Statistic reports will show you counts and sums. These reports are all about numbers and statistics, for reports that return more detailed data, use the Guided report wizard. These reports are limited in what data they can look at, so it’s often recommended to use custom reports for official end of the year statistics.

Acquisitions statistics

Not

Bu raporların içine baktığı veriler kısıtlıdır, bu nedenle resmi yıl sonu istatistikleri için custom reports özelliğinin kullanılması önerilir.

Using the form provided, choose which value you would like to appear in the column and which will appear in the row.

image902

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image903

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Raporunuzu oluştururken, değerleri sayma ya da toplama şeklinde yapmanız gerektiğini unutmayınız.

image904

Tutarı seçmek, harcanan tutarın toplamı olarak sonuçlarınızı değiştirecektir.

image905

Patron statistics

Not

Bu raporların içine baktığı veriler kısıtlıdır, bu nedenle resmi yıl sonu istatistikleri için custom reports özelliğinin kullanılması önerilir.

Using the form provided, choose which value you would like to appear in the column and which will appear in the row.

image906

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image907

Seçimlerinize bağlı olarak, sonuç tablonuzun üzerinde sorgulama bilgilerini görebilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir dosyayı dışa aktarmayı da seçebilirsiniz.

Catalog statistics

Not

Bu raporların içine baktığı veriler kısıtlıdır, bu nedenle resmi yıl sonu istatistikleri için custom reports özelliğinin kullanılması önerilir.

Using the form provided, choose which value you would like to appear in the column and which will appear in the row.

image908

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image909

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Circulation statistics

Not

Bu raporların içine baktığı veriler kısıtlıdır, bu nedenle resmi yıl sonu istatistikleri için custom reports özelliğinin kullanılması önerilir.

Using the form provided, choose which value you would like to appear in the column and which will appear in the row.

image910

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image911

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Not

Aylık ya da günlük dolaşımın tüm kopyasını alabilmek için raporu iki kez çalıştırabilirsiniz; ilk olarak ‘Ödünç Verme Türü’ ve ikinci kez de ‘Süre Uzatma’ için.

Bu rapor basitçe ilk ayın ilk gününü ve sonraki ayın ilk gününü seçerek bir ayla sınırlayabileceğiniz dönem ya da tarih filtresi kullanır. Örneğin, 1/10 dan 1/11 tarihine kadar Ekim ayı için istatistikleri bulmak için.

 • Günlük istatistiklerinizi bulmak için tarih aralığınızı ayarlayın. </br>Örnek: “XXX gününe kadar olan dolaşım bilgisini istiyorum fakat XXX tarihi dahil olmasın.”

 • Tüm aya örnek aralığı şu şekilde olabilir: 11.01.2009’dan 12.01.2009’e kadar

 • Tüm yıla örnek aralığı şu şekilde olabilir: 01.01.2009’dan 01.01.2010’e kadar

 • Tek güne örnek şu şekilde olabilir: 15.günde hangi dolaşımın olduğunu görmek için 11.15.2009’dan 11.16.2009’a kadar.

Ev kullanımını izlemek

Using the Circulation statistics reporting wizard you can run reports on in house usage of items simply by choosing ‘Local use’ from the ‘Type’ pull down:

image912

Serials statistics

Not

Bu raporların içine baktığı veriler kısıtlıdır, bu nedenle resmi yıl sonu istatistikleri için custom reports özelliğinin kullanılması önerilir.

Sağlanan formu kullanarak sisteminizdeki süreli yayınları nasıl listeleyeceğinizi seçin.

image913

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image914

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Holds statistics

Not

Bu raporların içine baktığı veriler kısıtlıdır, bu nedenle resmi yıl sonu istatistikleri için custom reports özelliğinin kullanılması önerilir.

Sağlanan formu kullanarak, kütüphanenizdeki ayırmaların ayrıldığını, dolduğunu, iptal edildiğini ve daha fazlasını görebilirsiniz. Formdan, sütundaki hangi değeri görüntülemek istediğinizi ve satırdaki hangi değeri göstereceğinizi seçiniz. Formun en sağındaki filtrelerden de seçebilirsiniz.

image915

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image916

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

En çok ödünç materyal alan kullanıcılar

Bu rapor size basit bir şekilde en çok ödünç alan kullanıcıların listesini gösterecektir.

image917

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image918

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Most circulated items

Bu rapor basitçe en çok ödünç verilen materyalleri listeleyecektir.

image919

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image920

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Ödünç materyal almayan kullanıcılar

Bu rapor sizin için sisteminizde herhangi bir materyal ödünç almayan kullanıcıları listeleyecektir.

image921

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image922

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Hiç ödünç alınmamış materyaller

Bu rapor koleksiyonunuz içinde hiç ödünç verilmemiş materyalleri listeleyecektir.

image923

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image924

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Catalog by item type

Bu rapor, birimlere göre her materyal türünün toplam materyal sayısını listeleyecektir.

image925

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image926

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Lost items

Bu rapor, sistem içerisinde kayıp olarak işaretlenmiş materyallerin bir listesini oluşturmanızı sağlayacaktır

image927

Once you have chosen parameters, you will see the corresponding list of items.

List of currently available MARC modification templates

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: lostitems-table).

Orders by fund

If you use the Acquisitions module, you will be able to see all the items that were ordered in each fund.

image1499

Once you choose the fund you wish to view, you can export the results or view them in the browser. If you choose to view them directly, you will be shown the list of orders.

Example of a report result of Orders by fund

Not

 • You can customize the columns of this table in the ‘Table settings’ section of the Administration module (table id: funds-table).

Average loan time

Bu rapor, ödünç verilen materyallerin ödünçte kalma sürelerini girdiğiniz kritere dayalı olarak listeleyecektir:

image928

Tarayıcınızı çıktı olarak seçerseniz sonuçlarınız ekrana yazdırılacaktır.

image929

Ayrıca ihtiyaçlarınızı işleyebileceğiniz bir dosyaya aktarmayı seçebilirsiniz.

Report dictionary

The report dictionary is a way to pre-define common filters you’d like to apply to your reports. This is a good way to add in filters that the report wizard doesn’t include by default. To add a new definition, or filter, click ‘New definition’ on the reports dictionary page and follow the 4 step process.

Adım 1: Yeni tanıma isim verin ve eğer gerekiyorsa bir açıklama getirin

image930

Adım 2: Sorgulanan modülü seçin.

image931

Adım 3: Sunulan tablolardan sorgulamak için sütunları seçin.

image932

Basamak 4: Değer(leri) alan(lar)dan seçin. Bu değerler veri tabanınızda kullanılabilir olan seçeneklerle otomatik olarak doldurulacaktır.

image933

Tanımını kaydetmek için seçimlerinizi onaylayın

image934

Tanımlamalarınızın tümü Raporlar Sözlüğü sayfası üzerinde görüntülenecektir

image935

Modüldeki raporları oluştururken, oluşturduğunuz değer için mevcut filtrelerin altındaki tanımla sınırlandırmak üzere bir seçenek göreceksiniz.

image936