GNU General Public License 3. sürümü

Versiyon 3, 29 Haziran 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/

Bu lisans dokümanının birebir kopyalarını yapma ve dağıtma izni herkese verilmiştir, fakat metinde değişiklik yapma izni yoktur.

Giriş

GNU Genel Kamu Lisansı yazılım ve diğer tür işler için ücretsiz, telif müsaadeli bir lisanstır.

Yazılım lisanslarının çoğu sizin yazılımı paylaşma ve değiştirme hakkınızın elinizden alınması için hazırlanmıştır. Buna karşılık, GNU Genel Kamu Lisansı sizin serbest yazılımları değiştirme ve paylaşma hakkınızın mahfuz tutulması–yazılımın bütün kullanıcıları için serbest olması amacı ile yazılmıştır. Biz, Özgür Yazılım Vakfı olarak, çoğu yazılımımız için GNU Genel Kamu Lisansı’nı kullanıyoruz; Bu şekilde yazarları tarafından yayımlanan diğer herhangi bir çalışmaya da uygulanır. Bunu programlarınıza da uygulayabilirsiniz.

Serbest yazılımdan bahsettiğimiz zaman fiyattan değil, özgürlükten bahsediyoruz. Bizim Genel Kamu Lisanslarımız, sizin serbest yazılımların kopyalarını dağıtma özgürlüğünüzü (ve isterseniz bu hizmet için para almanızı), yazılım kaynak kodlarının size dağıtım esnasında veya eğer isterseniz verilmesini, yazılımı değiştirebilmenizi, yazılımın parçalarını yeni yazılımlar içerisinde kullanabilmenizi ve bunları yapabileceğinizi bilmenizi sağlamaktadır.

Haklarınızı koruyabilmemiz için sizin haklarınızı kısıtlama veya sizin bu haklarınızdan feragat etmenizi isteme yollarını yasaklayıcı bazı kısıtlamalar getirmemiz gerekmektedir. Bu kısıtlamalar eğer serbest yazılım dağıtıyor veya değiştiriyorsanız size bazı yükümlülükler getirmektedir.

Örneğin böyle bir programın kopyalarını, bedava veya ücret karşılığı dağıtıyorsanız alıcılara sizin sahip olduğunuz bütün hakları sağlamalısınız. Onların da kaynak kodlarına sahip olmalarını veya ulaşabilmelerini sağlamalısınız. Onlara da haklarını bilebilmeleri için bu şartları göstermelisiniz.

GNU GPL preject kullanan geliştiriciler iki adım ile haklarınızı korurlar: (1) yazılım üzerinde telif hakkı olduğunu beyan etmek, ve (2) size kopyalama, dağıtım ve/veya değiştirme yasal iznini veren bu lisansı sunmak.

Geliştiricilerin ve yazarların korunması için GPL açıkça, bu özgür yazılımın hiçbir garantisi olmadığını açıklar. Hem kullanıcıların hem de yazarların iyiliği için, GPL, değiştirilen sürümlerin değiştirilmiş olarak işaretlenmesini ve böylece sorunlarının yanlışlıkla önceki sürümlerin yazarlarına atanmamasını gerektirir.

Bazı aygıtlar, aygıt üreticilerinin aygıt içindeki yazılımın değiştirilmiş hallerini aygıta yüklemesi veya çalıştırması mümkün olduğu halde, kullanıcıların bunu yapmasına izin vermeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu temelde kullanıcıların yazılımı değiştirme özgürlüklerini koruma amacıyla örtüşmemektedir. Bu suistimal bireylerin kullanımı için olan ürünlerde sistematik olarak uygulanmakta ve görülmektedir, ki en kabul edilemez olduğu yer de budur. Bu nedenle, bu ürünlerin bu uygulamasına mani olmak için GPL’nin bu sürümünü hazırladık. Benzeri problemler başka alanlarda da kendini gösterdiği taktirde, buradaki tedariğimizi GPL’nin gelecekteki sürümlerinde, kullanıcıların özgürlüklerini koruma ihtiyacına binaen, o alanlara da genişletmeye hazırız.

Son olarak, bütün serbest yazılımlar yazılım patentleri tarafından sürekli tehdit altında bulunmaktadır. Devletler, patentlerin genel amaçlı bilgisayarlardaki yazılım geliştirme ve kullanımını sınırlamasına izin vermemelidir, ancak bu patentlerin ücretsiz bir programa uygulanmasının programı müseccel hale getirmesinden kaçınmak istiyoruz. Bunu önlemek için GPL, programların özgür olmayan hale getirilmesi için patentlerin kullanılamayacağını garanti eder.

Kopyalama, dağıtma ve değiştirmeyle ilgili detaylı şart ve koşullar aşağıdadır.

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

0. Tanımlar.

“Bu Lisans” GNU Genel Kamu Lisansı’nın 3. sürümünü ifade eder.

“Telif Hakları” (“Copyright”) aynı zamanda diğer tür iş ve ürünler için geçerli olan telif hakkı benzeri kanunları kapsar.

“Program” bu Lisans ile lisanslanabilen ve telif hakları kapsamına alınabilen her türlü işi ifade eder. “Siz”, “Lisans Sahibi” veya “alıcı” olarak ifade edilebilen lisans sahibi, gerçek bir kişi veya kurum olabilir.

Bir işi “değiştirmek” bir işin bir kısmını veya tamamını telif hakkı izni gerektiren bir biçimde tam bir kopyasını oluşturma haricinde uyarlamak veya kopyalamak anlamına gelir. Sonuçta ortaya çıkan işe önceki işin “değiştirilmiş sürümü” veya “değiştirilmiş hali” ya da önceki işi “temel alan” iş denir.

“kapsanan iş” değiştirilmemiş Programı veya Programı temel alan bir işi anlatır.

Bir işi “yaymak” (propagate), onu çalıştırma veya yerel kopyasını değiştirme dışında izinsiz yapıldığında ilgili telif hakkı kanunu ya da kanunları kapsamında sizi dolaylı veya dolaysız olarak telif hakları ihlâlinden mesûl tutacak şekilde o işle birşey yapmak anlamına gelir. Yayma, kopyalamayı, değiştirerek veya değiştirmeden dağıtmayı, halka açmayı ve bazı ülkelerde diğer eylemleri içerir.

Bir işi “taşımak” (convey) başkalarının kopya elde etmesini ya da yapmasını mümkün kılan her türlü yayma işlemidir. Bir kopya transfer edilmeden bir bilgisayar ağı yoluyla bir kullanıcıyla etkileşim taşıma değildir.

Etkileşimli bir kullanıcı arayüzü (1) uygun bir telif hakları bildirimi gösteren ve (2) kullanıcıya işle ilgili (sunulan garantiler dışında) herhangi bir garanti olmadığını, lisans sahiplerinin bu Lisans kapsamında işi devredebileceklerini, ve bu Lisansın bir kopyasına nasıl bakabileceklerini bildiren uygun ve görünür “İlgili Yasal Bildirimler” gösterir. Eğer arayüz kullanıcıya bir menü gibi bir dizi komut veya seçenek sunuyorsa, listede görünür bir öğe bu kriteri yerine getirir.

1. Kaynak Kod.

Bir işin “kaynak kod”u o işte değişiklik yapmak için tercih edilen biçimini anlatır. “Nesne kod”u bir işin kaynak kod halinde olmayan tüm biçimlerini anlatır.

Bir “Standart Arayüz” bilinen bir standart oluşturma kurumu tarafından tanımlanmış resmî bir arayüzü veya belirli bir programlama lisanı için oluşturulan arayüzlerde o dilde çalışan geliştiriciler arasında yaygın olan arayüzü tanımlar.

Bir çalıştırılabilirin “Sistem Kütüphaneleri” işin tamamı hariç olmak üzere (a) bir Ana Bileşen paketlenirken dahil edilen ama o Ana Bileşenin bir parçası olmayan, ve (b) işin o Ana Bileşenle kullanılabilmesini mümkün kılan veya halka kaynak kod biçiminde bir uyarlamanın açık olduğu durumda bir Standart Arayüz uyarlamak için kullanılan herşeyi kapsar. Bu bağlamda bir “Ana Bileşen”, çalıştırılabilir işin koştuğu -eğer varsa- belirli bir işletim sisteminin elzem bir bileşenini (çekirdek, pencere sistemi vd.), işi üretmek için kullanılan çekirdeği, veya onu koşmak için kullanılan nesne kodu yorumlayıcısını anlatır.

Bir işe nesne kodu biçiminde “Karşılık Gelen Kaynak” nesne kodunu oluşturmak, yüklemek, (çalıştırılabilir bir iş için) koşturmak ve (bu işlemleri kontrol etmek için gereken betikler dahil) işi değiştirmek için gereken tüm kaynak kodları ifade eder.Ancak, İşin Sistem Kütüphanelerini ve işin parçası olmayan ama bahsedilen işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan ve kolay erişilebilir olan genel amaçlı araçları kapsamaz. Karşılık Gelen Kaynak örneğin işin kaynak dosyalarıyla ilintili arayüz tanımlama dosyalarını ve işin altprogramları ve diğer parçaları arasında veri iletişimi veya kontrol akışı gibi işin özellikle gerektirmesi tasarlanmış olan altprogramların (paylaşılan kütüphanelerin ve dinamik bağlanan altprogramların) kaynak kodlarını içerir.

Karşılık Gelen Kaynağın, Karşılık Gelen Kaynağın diğer parçalarından kullanıcıların otomatik olarak oluşturabildiği hiçbirşeyi içermesi gerekmez.

Bir işin kaynak kod halindeki Karşılık Gelen Kaynağı işin kendisidir.

2. Temel İzinler.

Bu Lisans kapsamında verilen tüm haklar Programın telif hakkı şartı için verilmiştir ve belirtilen koşullar karşılandığı taktirde geri çevrilemez ve geri alınamaz. Bu Lisans değiştirilmemiş Programı koşma konusunda size sağlanan sınırsız izni aşikâr bir şekilde sınırsız tasdik eder. Kapsanan bir işin koşulması sonucunda oluşan çıktı sadece çıktının içeriği kapsanan bir işle örtüştüğü taktirde bu Lisans tarafından kapsanır. Bu Lisans sizin adil kullanım veya eşdeğer diğer uygulamalarınızı telif hakkı kanunları tarafından sağlandığı şekliyle teslim ve tasdik eder.

Kapsanan işlerden taşımadıklarınızı lisansınızın uygun kıldığı şekilde koşulsuz olarak yapabilir, koşabilir veya yayabilirsiniz. Kapsanan işleri sadece size özel değişiklikler yapmaları için veya size özel değişiklikler yaptıkları o işleri koşmak için size imkân sağlamaları amacıyla telif haklarını kontrol etmediğiniz tüm malzemenin yayılması konusunda bu Lisansın şartlarına uyduğunuz sürece başkalarına yayabilirsiniz. Kapsanan işleri yapan veya koşanlar sadece size özel olarak, sizin adınıza, sizin yönlendirmeniz ve kontrolünüz dahilinde, telif hakları size ait malzemenin sizinle olan ilişkilerinin dışında başka bir kopyasını yapmalarına izin vermeyen şartlara uygun olarak bunu yapmalıdır.

Başka herhangi bir durumda yaymaya sadece aşağıda sayılan durumlarda izin verilir. Alt lisanslamaya izin yoktur; bölüm 10 bunu gereksiz kılar.

3. Kullanıcıların Yasal Haklarını, Kanun Boşluklarından Yararlanma Kanunundan Koruma.

Kapsanan hiçbir iş 20 Aralık 1996 tarihinde kabul edilmiş olan WIPO telif hakları aktinin 11 nci maddesindeki yükümlülükleri yerine getiren tatbikî hiçbir kanun veya benzer önlemlerin boşluklardan yararlanılarak atlatılmasını yasaklayan veya sınırlayan benzeri hiçbir kanun kapsamında etkili bir teknolojik tedbirin bir parçası olarak kabul edilmemelidir.

Kapsanan bir işi taşıdığınızda, atlatmanın bu Lisansın kapsadığı hakların icrası yoluyla etkilenmesi kapsamı dahilinde teknolojik önlemlerin alınmasını menetme yasal hakkınızdan feragat etmiş ve işin kullanıcılarının, sizin veya üçüncü kişilerin teknolojik önlemlerin atlatılmasını menetme yasal haklarının uygulanmasında işin çalıştırılmasını veya değiştirilmesini sınırlama niyetinizi reddetmiş olursunuz.

4. Aynı Kopyaları Yaymak.

Programın kaynak kodunun aynî kopyalarını aldığınız şekliyle bariz ve uygun şekilde her kopyada uygun bir telif hakkı bilgisi yayınlamak şartıyla herhangi bir biçimde yayabilirsiniz; bu Lisansı ve kısım 7′ye uymak koşuluyla eklediğiniz şartları beyan eden bildirilerin tamamını ve herhangi bir garanti bulunmadığına dair olan bildirilerin tamamını eksiksiz olarak bulundurun; ve tüm alıcılara Programla birlikte bu Lisansın bir kopyasını verin.

İblağ ettiğiniz her kopya için herhangi bir fiyat talep edebilir ya da etmeyebilirsiniz, ve bir ücret karşılığında destek ve garanti koruması teklif edebilirsiniz.

5. Değiştirilmiş Kaynak Sürümlerinin Tebliği.

Kısım 4 kapsamında Programı temel alan bir işi veya Programdan işi üretecek değişiklikleri kaynak kod biçiminde şu koşulları da karşılamak şartıyla yayabilirsiniz:

 1. Çalışma, onda değişiklik yaptığınıza dair gözle görülür bildiriler içermeli ve ilgili bir tarih vermelidir.

 2. İş bu Lisans ve kısım 7 altına eklenen şartlar gereğince yayınlandığına dair gözle görülür bildiriler içermelidir. Bu gereklilik kısım 4′teki “tüm bildirileri değiştirmeden tutma” gerekliliğinde değişiklik yapar.

 3. İşin bir kopyasını elde eden herkese tüm işi bu Lisans kapsamında bir bütün olarak lisanslamalısınız. Bu Lisans bu sayede kısım 7′de verilecek tüm ek koşullar ile birlikte işin tamamını ve nasıl paketlenmiş olurlarsa olsunlar tüm parçalarını kapsayacaktır. Bu Lisans işin başka herhangi bir şekilde lisanslanmasına izin vermez, ama ayrıca bunun için bir izin aldıysanız onu geçersiz kılmaz.

 4. Eğer işin etkileşimli kullanıcı arayüzleri varsa, her biri Uygun Yasal Bildirileri içermelidir; ancak eğer Programda etkileşimli arayüzlerden Uygun Yasal Bildiriler göstermeyen varsa, sizin işinizin bunları gösterecek şekilde değiştirmesi gerekmez.

Kapsanan bir işin doğaları gereği kapsanan işin uzantısı olmayan ve daha büyük bir iş oluşturmak için o işle birleştirilmeyen başka ayrı ve bağımsız işlerle bir depolama veya dağıtım ortamında derlenmiş hali, derlenmiş hâl ve sonuçta ortaya çıkan telif hakları işlerin her birinin izin verdiğinin ötesinde derlenmiş hâlin kullanıcının erişim veya yasal haklarını sınırlamak için kullanılmadığı taktirde, “yekûn” olarak anılır. Kapsanan bir işin bir yekûne dahil olması bu Lisansın yekûnün diğer kısımlarını kapsamasına neden olmaz.

6. Kaynak Halde Olmayan Biçimlerin Tebliği.

Makine tarafından okunabilir Karşılık Gelen Kaynağı da yaymak şartıyla kısım 4 ve 5′te verilen şartlar dahilinde kapsanan bir işi nesne kodu biçiminde bu Lisansın şartları kapsamında şu yollardan biriyle yayabilirsiniz.

 1. Nesne kodunu, özellikle yazılım değiş-tokuşu için kullanılan dayanıklı bir fiziksel ortama maktu Karşılık Gelen Kaynakla birlikte olmak şartıyla, (fiziksel bir dağıtım ortamı dahil) fiziksel bir üründe yayabilirsiniz.

 2. Nesne kodunu, en az üç yıl ve sizin o ürün modeli için yedek parça veya müşteri desteği sağlamayı teklif ettiğiniz süre boyunca geçerli yazılı bir teklifle birlikte, nesne koduna sahip olan herhangi kişilere (1) bu Lisans tarafından kapsanan üründeki tüm yazılıma Karşılık Gelen Kaynağın bir kopyasını özellikle yazılım değiş-tokuşu için kullanılan dayanıklı bir fiziksel ortamda bu kaynağın yaymanıza karşılık makul bir tutarı aşmayan bir ücret karşılığında veya (2) Karşılık Gelen Kaynağa bir ağ sunucusu üzerinden ücretsiz olarak erişim imkânıyla, (fiziksel bir dağıtım ortamı dahil) fiziksel bir üründe yayabilirsiniz.

 3. Karşılık Gelen Kaynağı sağlamaya yönelik yazılı bir teklifin bir kopyasıyla birlikte nesne kodunun müstakil kopyalarını yayabilrisiniz. Bu alternatife sadece bazen ve ticari olmayacak şekilde, ve sadece eğer siz nesne kodunu böyle bir teklifle elde ettiyeseniz, kısım 6 madde (b)’ye uygun olarak izin verilir.

 4. Tasrih edilmiş bir yerden ücretli veya ücretsiz erişim sunma yoluyla nesne kodunu yayabilirsiniz, ve ek bir ücret talebinde bulunmadan Karşılık Gelen Kaynağa aynı yer yoluyla aynı şekilde eşdeğer erişim sunabilirsiniz. Alıcıların nesne koduyla birlikte Karşılık Gelen Kaynağın bir kopyasını almalarını şart koşmanız gerekmez. Eğer nesne kodunun kopyalanacağı yer bir ağ sunucusu ise, nesne kodunun yanında Karşılık Gelen Kaynağın nereden edinilebileceğini belirten açık talimatlar bulundurmak koşuluyla Karşılık Gelen Kaynak eşdeğer kopyalama kolaylıklarını sunan ve sizin tarafınızdan veya bir üçüncü kişi tarafından işletilen farklı bir sunucu olabilir. Karşılık Gelen Kaynağın hangi sunucularda barındırıldığından bağımsız olarak, bu gereklilikleri karşılamak gerektiği sürece mevcut ve erişilebilir olduğundan emin olmakla zorunlu olursunuz.

 5. Diğer eşdüzey kullanıcıları’ (peer) işin nesne kodunun ve Karşılık Gelen Kaynağının kısım 6(b) kapsamında ücret talebi olmaksızın umuma açık olarak nerede bulunduğu konusunda bilgilendirmek şartıyla, nesne kodunu eşdüzeyler / kullanıcılar arası (peer-to-peer) aktarım yoluyla yayabilirsiniz.

Nesne kodunun ayrılabilir bir parçası Nesne kodunun, kaynak kodu bir Sistem Kütüphanesi olarak Karşılık Gelen Kaynağa dahil edilmeyen ayrılabilir bir parçasının, nesne kodu işini yayarken dahil edilmesi gerekmez.

Bir “Kullanıcı ürünü” ya (1) normalde, kişisel ve/veya ailevi amaçla ve/veya evin idamesi amacıyla kullanılan gerçek herhangi bir mülk anlamında bir “tüketici ürünü”dür veya (2) ikametgâhta kullanılmak üzere tasarlanan veya satılan herhangi birşeydir. Bir ürünün tüketici ürünü olup olmadığını belirlemede tereddüt yaşanan durumlar kapsam dikkate alınarak çözümlenmelidir. Belirli bir kullanıcı tarafınan alınan belirli bir ürün için, “normal kullanım” o belirli kullanıcının durumu ve o belirli kullanıcının o ürünü kullanıp kullanmadığına, kullanması beklenip beklenmediğine, veya ne şekilde kullanması beklendiğine bakılmaksızın o sınıftaki bir ürünün tipik ve yaygın kullanımına işaret eder. Bir ürün ürünün ticarî, endüstriyel veya tüketici-dışı kullanımları -bu kullanımlar ürünün tek bariz kullanım şekli olmadıkları sürüce- dikkate alınmaksızın bir tüketici ürünüdür.

Bir Kullanıcı Ürünü için “Kurulum Bilgisi” Kullanıcı Ürününün Karşılık Gelen Kaynağının değiştirilmiş bir hâlinden elde edilen Kullanıcı Ürününde kapsanan bir işin kurulumu ve çalıştırılması için gereken yöntemler, prosedürler, yetkilendirme anahtarları veya diğer bilgilerdir. Bilginin değiştirilmiş nesne kodunun çalışabilir kalmasının hiçbir durumunda sırf değişiklik yapıldı diye engellenmediğini ve müdahaleye maruz kalmadığını garantilemesi yeterli olmalıdır.

Bu kısımdaki bir nesne kodu işini bir Kullanıcı Ürünü ile, ürünün içinde veya özellikle o üründe kullanılmak üzere yayarsanız ve eğer yayma sahip olma ve Kullanıcı Ürününü kullanma hakları belirli bir süre için veya süresiz olacak şekilde alıcıya nakledilerek bir aktarımın (aktarımın tavsifi nasıl olursa olsun) parçası olursa, bu kısımdaki Karşılık Gelen Kaynak Kurulum Bilgisine eşlik etmelidir. Ama bu gereklilik ne siz ne de herhangi bir üçüncü kişi değiştirilmiş nesne kodunu Kullanıcı Ürününe kurma veya yükleme ehliyetini elinde bulundurduğu taktirde (örneğin iş ROM’a yüklendiğinde veya kurulduğunda) geçerli değildir.

Kurulum Bilgisi sunma gerekliliği alıcı tarafından değiştirilmiş veya kurulumuş bir iş ve işin içinde değiştirildiği veya işin kurulduğu ya da yüklendiği Kullanıcı Ürünü için destek servisi, garanti veya güncelleme gerekliliği getirmez. Değiştirme işleminin kendisi maddeten ve olumsuz şekilde ağın işleyişini etkilerse veya ağ içerisinde iletişim için varolan kural veya protokolleri ihlâl ederse bir ağa erişim reddedilebilir.

Bu kısma uygun olarak Karşılık Gelen Kaynak yayıldığında ve Kurulum Bilgisi sunulduğunda, alenen belgelendirilmiş ve umuma kaynak kod biçiminde açık olarak uyarlanmış bir biçemde olmalıdır, ve açmak, okumak veya kopyalamak için herhangi bir parola veya anahtar gerektirmemelidir.

7. Ek Koşullar

“Ek koşullar” bu Lisansın şartlarına bir veya daha fazla koşulun istisnasını oluşturarak ilave edilen şartlardır. Programın tamamına tatbik edilen ek koşullar ilgili kanun kapsamında geçerli olmak koşuluyla bu Lisansa dahil edilmiş kabul edilmelidir. Eğer ek koşullar Programın sadece bir kısmına atfedilmişse, o kısım o koşullar kapsamında ayrıca kullanılabilir, ama Programın tamamı, ek koşullar dikkate alınmaksızın, bu Lisans kapsamındadır.

Kapsanan bir işinin bir kopyasını yaydığınızda, kendi tercihinize bağlı olarak o kopyadan ve istediğiniz herhangi bir kısmından ek koşulları kaldırabilirsiniz. (Belirli durumlarda işi değiştirdiğinizde kaldırılmalarını gerektirecek şekilde ek koşullar yazılmış olabilir.) Kapsanan bir işe sizin tarafınızdan eklenmiş bir malzemeye uygun telif hakları koşullarına sahip olmak veya verebilmek şartıyla ek koşullar koyabilirsiniz.

Bu Lisansın diğer koşullarıyla uyumsuz olmayacak şekilde Kapsanan bir işe eklediğiniz bir malzeme için o malzemenin telif haklarını elinde bulunduranlar tarafından yetkili kılınırsanız bu Lisansın şartlarına şu koşullar kapsamında eklemelerde bulunabilirsiniz:

 1. Bu Lisansın 15 ve 16 nci kısımlarımlarındaki şartlardan farklı olarak taahhütünüzü sınırlandırabilir veya garanti vermeyebilirsiniz; veya

 2. Belirteceğiniz mahsus yasal bildirilerin veya o malzemeye yazarların yaptığı katkıların malzemede veya onu içeren işler tarafından gösterilen Mahsus Yasal Bildirilerde korunmasını şart koşabilirsiniz; veya

 3. O malzemenin kökeni hakkında yanlış veya yalan bilgi verilmesini yasaklayabilir veya o malzemenin değiştirilmiş hâllerinin ve sürümlerinin asıl hâl ve sürümlerinden farklı olduklarını makul şekillerde göstermelerini şart koşabilirsiniz; veya

 4. Malzemenin yazarlarının veya lisans sahiplerinin isimlerinin ilan edilme amacıyla kullanılmasını sınırlandırabilirsiniz; veya

 5. Bazı ticari isimler, ticari marka veya hizmet markalarının kullanımı için marka hukuku kapsamındaki hakların verilmesini reddedebilirsiniz; veya

 6. Malzemeyi yayanlardan o malzemenin (veya değiştirilmiş hâl ya da sürümlerinin) lisans sahiplerinin ve yazarlarının mukaveleden doğan ve mukaveleyle alıcıya yüklenen mesuliyet varsayımı çerçevesinde lisanslayanlara ve yazarlarına karşı her türlü zararın ödenmesini ve karşılanmasını talep edebilirsiniz.

Kısıtlayıcı tüm diğer ek koşullar kısım 10 kastı dahilinde “ilave kısıtlama” olarak kabul edilir. Eğer aldığınız Program veya herhangi bir parçası bu Lisansın hükümlerine tabi olduğunu ve ilave kısıtlamalar bulunduğunu belirten bir bildirim taşıyorsa, o koşulu kaldırabilirsiniz. Eğer bir lisans belgesi ilave kısıtlama taşıyor ama bu Lisans kapsamında yeniden lisanslamaya veya yaymaya ruhsat veriyorsa, ilave kısıtlamanın o tür bir yeniden lisanslama veya yayma durumunda devam etmemesi koşuluyla kapsanan bir işe o lisans belgesi hükümlerince malzeme ekleyebilirsiniz.

Kapsanan bir işe bu kısma zıt düşmemek şartıyla koşul eklerseniz, ilgili kaynak dosyalarda o dosyalara hasreden ek koşullarla ilgili bir beyanat veya tatbik edilmesi gereken koşulların nerede bulunabileceğini belirten bir ibare yerleştirmelisiniz.

İlave koşullar, isteğe bağlı ya da değil, ayrı yazılan bir lisans biçiminde belirtilebilir veya istisnalar olarak ifade edilebilir; Yukarıdaki şartlar her iki durumda da uygulanır.

8. Sonlandırma.

Bu Lisansla sağlanan yollar dışında kapsanan bir işi kesinlikle yayamaz ve değiştiremezsiniz. Yaymak veya değiştirmek için aksi her türlü teşebbüs geçersizdir ve bu Lisans kapsamındaki tüm haklarınızı (11 nci kısım 3 nci paragrafta sağlanan patent lisansları dahil) sonlandırır.

Ancak, bu Lisansı ihlal davranışlarınızı keserseniz, belirli telif hakları sahibinden olan lisansınız (a) telif hakları sahibi sarih ve nihai olarak sonlandırana kadar geçici olarak ve (b) eğer telif hakları sahibinin ihlali takiben 60 gün içinde sizi makul bir yolla ihlalinizinden haberdar etmemesi halinde daimî olarak iade edilir.

Ayrıca, belirli telif hakları sahibinden olan lisansınız, telif hakları sahibi sizi makûl bir yolla ihlâlinizden haberdar ederse, bu sizin bu Lisansı ihlâlinize dair aldığınız ilk ihbarname ise ve ihbarnameyi aldıktan sonra 30 gün içinde ihlâli durdurursanız, daimî olarak iade edilir.

Bu kısım kapsamında haklarınızın sonlandırılması bu Lisans kapsamında sizden kopyalar veya haklar alan üçüncü kişilerin lisanslarını sonlandırmaz. Eğer haklarınız sonlandırıldıysa ve daimî olarak iade edilmediyse, kısım 10 kapsamında aynı malzeme için yeni lisans almaya ehliyetsiz olursunuz.

9. Kopya Sahibi Olmak İçin Kabul Gerekmez.

Programın bir kopyasını almak veya çalıştırmak için bu Lisansı kabul etmeniz gerekmez. Kaynaktan kaynağa aktarım yöntemleri sonucu kapsanan bir işin bir kopyasının edinilmesi için aktarılmasına yardımcı olmak da benzer şekilde kabul etmeyi gerektirmez. Ancak, bu Lisans dışında hiçbir şey size kapsanan herhangi bir işin yayılması veya değiştirilmesi izni vermez. Bu Lisansı kabul etmediğiniz taktirde bu eylemler telif hakları ihlaline girer. Bundan dolayı, kapsanan bir işi yayarak veya değiştirerek, öyle yapabilmek için bu Lisansı kabul ettiğinizi dolaylı olarak belirtmiş olursunuz.

10. Alıcıdan Alanların (Downstream Recipients) Otomatik Lisanslanması.

Kapsanan bir işi her aktarmanızda, alıcı bu Lisans kapsamında otomatik olarak lisansın ilk sahibinden o işi koşmak, değiştirmek ve yaymak için bir lisans alır. Üçüncü kişileri bu Lisansa uymaya zorlama sorumluluğunuz yoktur.

Bir “varlık aktarım işlemi” bir organizasyonun veya kurumun kendisinin veya tüm mallarının kontrolünün başkasına verilmesi, organizasyon veya kurumun alt bölümlere ayrılması, veya organizasyonların birleşmesi işlemidir. Kapsanan bir işin yayılması bir varlık aktarım işlemi sonucunda gerçekleşmişse, işlemin işin bir kopyasını alan tüm halefler önceki paragraf kapsamında ilgili selefin işle ilgili sahip olduğu veya verebildiği tüm lisansları ve ilgili seleften işin Karşılık Gelen Kaynağına (eğer sahipse veya makul şekilde alabilecekse) sahip olma hakkını da elde eder.

Bu Lisans kapsamında temin ve tasdik edilen hakların kullanımı üzerine başka herhangi bir kısıtlama getiremezsiniz. Örneğin, bir lisans ücreti, işletme payı, veya bu Lisans kapsamında temin edilen hakların kullanımı için başka herhangi bir ücret yükleyemezsiniz ve Programı veya herhangi bir parçasını yaparak, kullanarak, satışa çıkararak veya ithal ederek import patent haklarının ihlâl edildiğini iddia eden çapraz cross-claim ya da karşı dava counterclaim dahil dava açamazsınız.

11. Patentler.

Bir “iştirakçi” Programın veya Programı temel alan bir işin bu Lisans kapsamında kullanımına ruhsat veren telif hakları sahibidir. Bu vechile lisanslanan işe iştirakçinin “iştirakçi sürümü” denir.

Bir iştirakçinin “asli patent mülkiyeti” iştirakçinin sahip olduğu ya da iştirakçi tarafından şu anda kontrol edilen veya ileride kontrol edilecek olan ve bu Lisans tarafından izin verilen iştirakçi sürümünün yapılması, kullanılması veya satılması yoluyla bir anlamda ihlal edilecek olan ama iştirakçi sürümünün sadece değiştirilmesi sonucu ihlal edilmesini tüm patent mülkiyetidir. Bu tanımın amacı gereği, “kontrol” bu Lisansın gerekleri ile uyumlu bir biçimde patent alt lisansları verme hakkını içerir.

Her iştirakçi size iştirakçinin asli patent mülkiyeti dahilinde iştirakçi sürümünü yapmak, kullanmak, satmak, satılığa çıkarmak, ithal etmek, koşmak, içeriğini değiştirmek ve yaymak için size has olmayan, cihanşümul ve işletme payı içermeyen patent lisansı sağlar.

Takip eden üç paragrafta, bir “patent lisansı” bir patenti mecburi olarak tatbik ettirmemek için ismi konmamış her türlü hususi mukavele ve taahhütü (bir patenti tatbik etmek için hususi izni veya patent ihlalinden dolayı dava etmeme aktini) ifade eder. Bir üçüncü kişiye böyle bir patent lisansını vermek o üçüncü kişiye karşı patentin tatbiki zorunluluğunu kaldıracak bir mukavele yapma veya taahhütte bulunma anlamına gelir.

lisansına dayanarak kapsanan bir işi taşırsanız ve işin Karşılık Gelen Kaynağı umuma açık bir ağ sunucusu veya diğer kolayca erişilebilir yollardan ücretsiz ve bu Lisansın şartları kapsamında umuma açık olmazsa, ya (1) Karşılık Gelen Kodu bahsi geçen şekilde açık olmasını sağlamalısınız, ya (2) kendinizi o iş için patent lisansının sağladığı yarardan mahrum kılmayı ayarlamanız, ya da (3) bu Lisansın gerektirdikleriyle uyumlu bir biçimde patent lisansını alıcıdan alanlar için genişletmeniz gerekir. “Bilinçli olarak dayanmak” patent lisansına rağmen kapsanan işi bir ülkede yaymanızın veya alıcınızın kapsanan işi bir ülkede kullanmasının o ülkede var olan ve geçerli olduğuna inandığınız bir veya daha fazla patenti ihlal edeceği fiili bilgisine sahip olmanız demektir.

Eğer, tekil bir işlem ya da düzenlemeyle uyumlu veya bağlantılı olarak, bir korunmuş işi taşır, ya da taşınmasını sağlayarak yayarsanız, ve korunmuş işin alıcısı taraflara işin bir kopyasını kullanma, yayma, değiştirme ya da taşıma yetkisi veren bir lisans verirseniz; sağladığınız patent lisansı kendiliğinden korunmuş işin ve buna bağlı ürünlerin alıcılarına kadar ulaşır.

Bir patent lisansı, kapsamında bu Lisansla sağlanan hakların bir veya daha fazlasını taşımıyorsa, kullanılmasını yasaklıyorsa veya kullanılmamasını şart koşuyorsa “ayrımcıdır”. Eğer yazılım dağıtma işinde olan üçüncü bir kişiyle işi taşıma eyleminizin kapsamı dahilinde üçüncü kişiye ödeme yaptığınız ve kapsanan işi sizden alacak kişilere (a) tarafınızdan taşınmış kapsanan iş kopyalarıyla (veya onlardan yapılan kopyalarla) ilgili veya (b) kapsanan işi içeren belirli ürün veya derlemeler için ve onlarla ilgili ayrımcı bir patent lisansı veren bir mukavele yapmışsanız, siz o anlaşmaya girmemişseniz veya o patent lisansı 28 Mart 2007′den önce verilmemişse, kapsanan bir işi taşıyamazsınız.

Bu Lisanstaki hiçbir şey ima edilen herhangi bir lisans veya ihlal savunmasını uygulanabilir patent kanunları kapsamı dışında hariç tutuyor veya sınırlıyormuş gibi algılanmamalıdır.

12. Başkalarının Özgürlüğünü Teslim Etmeme.

Eğer size bu Lisansın şartlarıyla uyuşmayan bazı zorunluluklar yüklenirse (bir mahkeme kararı, mukavele veya başka suretle), bu zorunluluklar sizi bu Lisansın şartlarından muaf kılmaz. Eğer kapsanan bir işi bu Lisans kapsamında ve süresince sürekli olarak karşılayabilecek şekilde taşıyamıyorsanız, bunun sonucu olarak, onu taşıyamazsınız. Örneğin, Programı taşıdıklarınızdan telif hakkı ücreti almanızı zorunlu kılan şartları kabul ettiyseniz, hem o şartları hem de bu Lisansı yerine getirmenin tek yolu Programı taşımaktan tamamen çekilmektir.

13. GNU Affero Genel Kamu Lisansı ile kullanım.

Bu Lisansın koşullarıyla ilintili olarak, kapsanan herhangi bir işi GNU Affero Genel Kamu Lisansı 3. sürümüyle lisanslanmış bir işle birleştirip veya bağlayıp tek bir birleştirilmiş iş ortaya çıkarabilir ve sonuçta ortaya çıkan işi taşıyabilir veya devredebilirsiniz. Bu Lisansın koşulları kapsanan iş olan kısma tatbik edilmeye devam edecektir, ama GNU Affero Genel Kamu Lisansı bir ağ üzerinden etkileşimle ilgili olan 13. kısmı birleşime tatbik edilecektir.

14. Bu Lisansın Gözden Geçirilmiş Sürümleri.

Free Software Foundation zaman zaman GNU Genel Kamu Lisansı’nın gözden geçirilmiş veya yeni sürümlerini yayımlayabilir. Bu yeni sürümler temel düşünce olarak şu andaki sürüme benzer olacaktır, ancak detayları yeni problemleri veya kaygıları gidermek amacıyla farklı olabilir.

Her sürüme onu diğerlerinden ayıran bir sürüm numarası verilir. Eğer Program GNU Genel Kamu Lisansı belirli bir sürümü “veya daha sonraki sürümlerinden biri” kapsamında olduğunu belirtiyorsa, o belirli sürümün veya Free Software Foundation tarafından daha sonra yayımlanan herhangi bir sürümün şart ve koşulları kapsamında hareket edebilirsiniz. Eğer Program GNU Genel Kamu Lisansı için herhangi bir sürüm numarası belirtmezse, Free Software Foundation tarafından yayımlanan herhangi bir sürümü seçebilirsiniz.

Program, bir vekilin GNU Genel Kamu Lisansı’nın hangi gelecekteki sürümlerinin kullanılabileceğine karar verdiği takdirde, bu vekilin bir sürümü kabul eden kamuya açıklama bildirisi, Programın bu sürümünü seçme hakkını size kalıcı olarak verir.

Daha sonraki lisans sürümleri size ek veya farklı izinler verebilir. Ancak, daha sonraki bir sürüme göre hareket etme kararınız sonucunda hiç bir müellif veya telif hakları sahibi üzerine ek mecburiyetler yüklenmez.

15. Garanti Feragatnamesi.

PROGRAM İÇİN, İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HERHANGİ BİR GARANTİ YOKTUR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR YAZILIMI “OLDUĞU GİBİ”, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE AŞİKAR VEYA ZIMNEN HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. YAZILIMIN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR. YAZILIMIN KUSURLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIĞINDA DAHİ, HERHANGİ BİR KUSURDAN DOĞABİLECEK OLAN GEREKLİ BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

16. Mesuliyetin Sınırlandırılması.

İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ VEYA YAZILI ANLAŞMA DAHİLİNDEKİ DURUMLAR HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE YAZILIMI DEĞİŞTİREN VEYA AKTARAN HERHANGİ BİR KİŞİ, YAZILIMIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ, KULLANIŞSIZ, KULLANILAMAZ VEYA BOZUK HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA YAZILIMIN BAŞKA YAZILIMLARLA BERABER ÇALIŞMAYI BAŞARAMAMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

17. Kısım 15 ve 16′nın Yorumlanması.

Eğer yukarıda belirtilen garanti feragatnamesi ve taahhüt sınırları şartları dikkate alınarak yerel ortamda yasal etki dahilinde uygulanamıyorsa, konuyu ele alan mahkemeler, Programın bir kopyası ile birlikte bir ücret karşılığı olarak bir garanti veya mesuliyet kabulü gelmediği taktirde, Programla ilintili tüm bireysel mesuliyetlerden tam bir feragata en yakın yerel kanunları uygulamalıdır.

ŞARTLAR VE KOŞULLARIN SONU

Bu Şartlar Yeni Programlarınıza Nasıl Uygulanır

Eğer yeni bir program geliştirmek ve bu programın mümkün olan en yüksek genel kullanıma ulaşmasını istiyorsanız, buna ulaşmanın en iyi yolu, bu programı herkesin bu şartlar altında dağıtıp değiştirebileceği özgür bir yazılım yapmaktır.

Bunu yapmak için, programa aşağıdaki bildirimleri ekleyin. Garanti mahrumiyetinin en etkili şekilde bildirilmesinin en güvenli yolu, bunları her kaynak dosyasının başlangıcına eklemektir; ve her dosyada en azından “telif hakkı” satırı ve tam bildirimin bulunduğu yeri gösteren bir işaretçi bulunmalıdır.

one line to give the program's name and a brief idea of what it does.
Copyright (C) year name of author

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/.

Ayrıca, e-posta ve geleneksel posta yoluyla sizinle nasıl iletişime geçileceği hakkında bilgi ekleyin.

Program terminal etkileşim yaparsa, bir interaktif modda başlatıldığında şu şekilde kısa bir ihbar vermesini sağlayın:

program Copyright (C) year name of author
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.

Hipotetik komutlar `show w’ ve `show c’ Genel Kamu Lisansı’nın ilgili bölümlerini göstermelidir. Elbette sizin programınızın komutları farklı olabilir; Bir GUI arabirimi için, bir “hakkında kutusu” kullanmak isteyebilirsiniz.

Ayrıca gerekirse işvereninize (eğer programcı olarak çalışıyorsanız) veya okulunuza, varsa, program için bir “telif hakkı feragatnamesi” imzalatmalısınız. Bu konuda ve GNU GPL’nin nasıl uygulanacağı ve takip edileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://www.gnu.org/licenses/ adresini ziyaret ediniz.

GNU Genel Kamu Lisansı, programınızı özel programlara eklemenize izin vermez. Programınız bir alt yordam kütüphanesi ise, kütüphanenize özel uygulamalara bağlantı izninin verilmesinin daha uygun olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer yapmak istediğiniz buysa, bu lisans yerine GNU Sınırlı Genel Kamu Lisansı kullanın. Ama önce lütfen şunu okuyun http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html.