Hledání

Search history

If you have your EnableOpacSearchHistory preference set to keep your search history then you can access this information by clicking on your username in the top right of the staff client and choosing ‚Search history‘.

image1062

From this page you will see your bibliographic search history

image1063

And your authority search history.

image1064

Prefixy pokročilého vyhledávání

Následující prefixy mohou být přidány do vyhledávací výrazů v poli klíčového slova a tak omezit počet vrácených jednotek

 • ti: hledání názvu
  • např. ti:hamlet
 • su: předmětové hledání
  • např. su:vaření
 • pb: hledání vydavatele
  • např. pb:penguin
 • au: hledání autora
  • např. au:rowling
 • su-geo: geografická místa
  • např. su-geo: wales a kw:popis a kw:cesta
 • bc: čárový kód
  • např. bc:502326000912
 • lex: lexile
  • úrověň lex.510

Průvodce vyhledáváním

Tento stručný průvodce vám vysvětlí graf, který ukazuje vzorek, jak může být databáze MARC21 nakonfigurována, a stručný vyhledávací návod. Indexace polí popsané v tomto dokumentu se týkají bibliografických údajů a neřeší indexování databáze autorit.

Indexování a popis vyhledávání

Databáze Koha jsou indexovány v open-source software Zebra. Přehledně lze popsat Zebra jako:

„… Zebra je vysoce výkonný, univerzální indexátor strukturovaného textu a vyhledávací stroj. Čte záznamy v různých vstupních formátech (např. e-mail, XML, MARC) a poskytuje přístup k nim prostřednictvím výkonné kombinace boolovského vyhledání a ohodnoceného vyhledávání ve volných textech.

Zebra supports large databases (tens of millions of records, tens of gigabytes of data). It allows safe, incremental database updates on live systems. Because Zebra supports the industry-standard information retrieval protocol, Z39.50, you can search Zebra databases using an enormous variety of programs and toolkits, both commercial and free, which understands this protocol…“ Zebra - User’s Guide and Reference, p. 1, http://www.indexdata.dk/zebra/doc/zebra.pdf

Tento stručný průvodce vám vysvětlí graf, který ukazuje vzorek, jak může být databáze MARC21 nakonfigurována, a stručný vyhledávací návod. Indexace polí popsané v tomto dokumentu se týkají bibliografických údajů a neřeší indexování databáze autorit.

Poznámka

Indexace popsaná v tomto dokumentu je soubor používaný v SouthEastern University. Vaše místní indexování se může lišit.

Nastavení indexování

Existují tři konfigurační soubory, které Koha používá při indexování.

The first configuration file (etc/zebradb/biblios/etc/bib1.att) contains the Z39.50 bib-1 attribute list, plus the Koha local use attributes for Biblio Indexes, Items Index, and Fixed Fields and other special indexes. The Z39.50 Bib-1 profile is made up of several different types of attributes: Use, Relation, Position, Structure, Truncation, and Completeness. The bib-1 ‚Use‘ attribute is represented on the chart; the other attributes are used primarily when doing searches. While there are over 150+ use attributes that could be used to define your indexing set, it’s unlikely that you will choose to use them all. The attributes you elect to use are those that become the indexing rules for your database. The other five attribute sets define the various ways that a search can be further defined, and will not specifically be addressed in this document. For a complete list of the standard Bib-1 attributes, go to http://www.loc.gov/z3950/agency/defns/bib1.html.

The second file is etc/zebradb/marc_defs/[marc21|unimarc]/biblios/record.abs if you use grs1 indexing [the default until 3.16] or etc/zebradb/marc_defs/[marc21|unimarc]/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml if you use dom indexing [the default from 3.18]. Either files contains the abstract syntax which maps the MARC21 tags to the set of Use Attributes you choose to use. To be more precise the xml file to be activate needs to be transform into biblio-zebra-indexdefs.xsl, read the head of biblio-zebra-indexdefs.xsl to know more about this topic. The rules established in this file provides a passable Bath level 0 and 1 service, which includes author, title, subject, keyword and exact services such as standard identifiers (LCCN, ISBN, ISSN, etc.)

Třetí obrázek (etc/zebradb/ccl.properties) je Common Command Language (CCL) mapování polí. Tento soubor kombinuje bib-1 nastavené atributy souboru a abstraktní soubor a přidá kvalifikátory, obvykle známé jako názvy indexů. Kvalifiátory, nebo indexy, pro tuto databázi: pn, cpn, cfn, ti, se, ut, nb, ns, sn, lcn, callnum, su, su-to, su-geo, su-ut, yr, pubdate , acqdate, ln, pl, ab, nt, rtype, mc-rtype, mus, au, su-na, kw, pb, ctype, a an.

The Koha Indexing Chart summarizes the contents of all three of these files in a more readable format. The first two columns labeled Z39.50 attribute and Z39.50 name matches the Z39.50 bib-1 attributes file. The third column labeled MARC tags indexed is where you find which MARC tags are mapped to an attribute. The fourth column labeled Qualifiers identifies the search abbreviations used in the internal CCL query. The following description provides a definition for the word ‚qualifiers‘.

Qualifiers are used to direct the search to a particular searchable index, such as title (ti) and author indexes (au). The CCL standard itself doesn’t specify a particular set of qualifiers, but it does suggest a few shorthand notations. You can customize the CCL parser to support a particular set of qualifiers to reflect the current target profile. Traditionally, a qualifier would map to a particular use-attribute within the BIB-1attribute set. It is also possible to set other attributes, such as the structure attribute.

Ve sloupci indexované MARC tagy, jsou některé použité konvence, které mají specifické významy. Jedná se o:

 • Třičíslicový tag (100) znamená, že ve vyhledávacím dotazu, mohou být použity všechny podpole z pole (100) . Takže, pokud zadáte hledání „Jackson“, jako autor, budete získávat záznamy, kde Jackson mohl být příjmení nebo jméno.
 • Třičíslicový tag, který má ‚$‘ následovaný písmenem (600$a) znamená, že vyhledávací dotaz bude hledat pouze v podpoli „a“.
 • Tři číslicový tag, který je následován dvojtečkou „:“ a písmenem (240: w) znamená, že vyhledávací dotaz může být dále kvalifikován. Písmeno následující za „:“ určuje, jak provádět vyhledávání. Nejběžnější hodnoty, které uvidíte, jsou „w“ (slovo), „p“ (fráze), „s“ (třídění), a „n“ (číselné).

Obsah MARC polí, podpolí, a/nebo prvků pevných polí, které jsou uvedeny v této tabulce jsou indexovány. Uvidíte, že ne každá řádka atributů je mapována na konkrétní kvalifikaci (index)-LC číslo karty, řádek 9 je jeden příklad. Nicméně, každé indexované slovo (řetězec znaků předcházený a následovaný mezerou) lze vyhledávat pomocí klíčových slov (kw) hledání. Takže, i když specifický index čísla LC karty neexistuje, stále můžete vyhledávat podle LCCN od tagu 010 je přiřazen atribut LC-karty čísla. Chcete-li toto ověřit, zadejte 72180055 do pole persistentního vyhledávání. Měli byste získat Ani sami bohové od Isaac Asimova.

Příklady indexování prvků pevných polí lze vidět na grafu mezi atributů 8822 a atributů 8703. Tyto atributy se nejčastěji používají pro omezení. Atributy pevných polí představují v současné době BK kódy. Další kódy formátu, v případě potřeby, lze definovat.

Základní vyhledávání

Vyhledávací pole, které pracovníci knihovny a čtenáři uvidí nejčastěji je persistentní vyhledávací pole v horní části stránky. Koha interpretuje toto vyhledávání jako vyhledávání podle klíčového slova.

image1037

Chcete-li zahájit vyhledávání, můžete zadat slovo nebo více slov do vyhledávacího pole. Při zadání jednoho slova, se provádí vyhledávání klíčových slov. Můžete si to vyzkoušet a to zadáním jednoho slova do formuláře a poznamenejte si počet výsledků. Poté opakujte hledání s menší úpravou. Před hledané slovo napište „kw=“ a následuje stejný hledaný výraz. Výsledky budou totožné.

Pokud máte více než jedno slovo do vyhledávacího pole, provede Koha také vyhledávání podle klíčových slov, ale trochu jinak. Každé slovo bude vyhledávat na jako vlastní, pak použije logickou spojku „AND“ na zúžení vyhledávání na záznamy se všemi uvedenými slovy.

Předpokládejme, že chcete najít materiál o tom, jak knihovny používají mashup (=vyhledávání v různých typech zdrojů a sloučení výsledků). Vyberte hlavní slovo a zadejte je do hlavního vyhledávacího pole.

image1038

Odezva na toho hledání je:

image1039

Pořadí slov nemá vliv na načtené výsledky, takže můžete také zadat vyhledávání jako „mashup knihovna“. Odpověď na toto vyhledávání je výsledek

image1040

Příliš mnoho slov ve vyhledávacím poli způsobí nalezení mála výsledků, jak ukazuje následující příklad:

image1041

Pokročilé hledání:

Pokud nemůžete najít nejvhodnější materiál v obecným hledání, můžete přejít na stránku Rozšířené vyhledávání kliknutím na na tento odkaz na hlavním panelu nástrojů.

image1042

Stránka Pokročilé hledání mnoho způsobů, jak omezit výsledky vyhledávání. Můžete vyhledávat pomocí booleovských operátorů AND, OR, a NOT; omezit podle typu jednotky, omezení podle roku a jazyka; omezení podle podtypu publika pro které je jednotka určena, podle obsahu, formátu, nebo další typy obsahu, podle umístění a dostupnosti.

The first limiting section on the Advanced Search page provides a quick and simple way to use the Boolean operators in your search. Note that this display depends on a system preference setting. This option can be found on the Administration > System Preferences > Searching page. The option called expandedSearchOption must be set to ‚show‘ to see the following display.

image1043

V této sekci si můžete vybrat z mnoha indexů kliknutím na šipku v prvním poli. Prázdné pole, které následuje, je místo, kde zadáte svůj první hledaný termín nebo termíny. Na druhém řádku, můžete zvolit logický operátor, který chcete použít při hledání. Možnosti jsou „a“, „nebo“ a „ne“. Pak byste zase vybrali index pro vyhledávání, následovaný druhým termínem nebo termíny. Máte-li další aspekty, které chcete zahrnout do vyhledávání, můžete klepnout na [+] a přidat další řádek pro vyhledávání.

Dále je jednoduchý příklad hledání, následují jeho výsledky:

image1044

image1045

Pokud použijete boolovské logické operátory na rozšíření nebo zúžení vyhledávání, nezapomeňte na vliv každého operátora. Operátor „AND“ zužuje výsledky které načtete, protože vyhledávač bude načítat pouze záznamy, které obsahují všechny hledané výrazy. Operátor „OR“ rozšiřuje výsledky, protože vyhledávač přidává výsledky z jednotlivých hledání. Operátor „NOT“ vylučuje výsledky s termínem, který následuje za operátorem „NOT“.

Note: If you leave this expandedSearchOption set to ‚don’t show‘, this is the display you will see:

image1046

The Advanced Search page then shows the multiple kinds of limits that can be applied to your search results. Either check a box or select from the drop down menus to narrow your search. You will type the year, year range, or a ‚greater than (>)‘ or ‚less than (<)‘ year.

image1047

Nakonec si můžete vybrat, jak budou výsledky řazeny. Předefinované možnosti řazení jsou na konci obrazovky Pokročilého hledání.

image1048

The default sort is by relevance, although you can choose to sort by author, by title, by call number, by dates, or by popularity (which uses the information on total issues found in the items table). If you would prefer a different default sort, you can set defaultSortField to one of the other choices in Administration > System Preferences > Searching.

Search results

After performing a search the number of results found for your search will appear above the results.

image1329

To the left, you will find filters, or facets, to refine your search. Currently available facets include:

 • Availability

 • Authors

 • Home library, holding library or both

  Poznámka

  This depends on your setting for the AuthDisplayHierarchy system preference.

 • Locations

 • Topics (subject headings)

When there are more than five facets in a category, a ‚Show more‘ link will appear. You can control the display of the facets using the following systempreferences: displayFacetCount, AuthDisplayHierarchy, FacetLabelTruncationLength, FacetMaxCount, maxRecordsForFacets, and UNIMARCAuthorsFacetsSeparator.

Along the top, under the number of results, there are buttons to do different actions on selected records.

 • ‚Select all‘: selects all the records on the page.

 • ‚Clear all‘: unselects all the records that were selected.

 • ‚Unhighlight‘: removes the red/yellow highlighting of the search term(s).

 • ‚Add to cart‘: adds selected record(s) to the cart.

  Poznámka

  The intranetbookbag system preference needs to be set to ‚Show‘ in order for that button to appear.

 • ‚Add to list‘: adds selected record(s) to the chosen list.

 • ‚Place hold‘: places a hold on the selected record(s).

 • ‚Browse selected records‘: goes to the detailed record page of the selected record(s). Clicking on ‚Next‘ or ‚Previous‘ from the detailed record will bring you to the next selected record.

  Poznámka

  The BrowseResultSelection system preference needs to be enabled in order for that button to appear.

 • ‚Z39.50/SRU search‘: opens the Z39.50/SRU search popup window with the fields pre-filled with the search terms.

 • ‚Sort‘: lets you choose a sorting field and order.

  Poznámka

  By default your search results will be sorted based on your defaultSortField and defaultSortOrder system preferences values.

image1330

Under each title on your results list a series of values from your leader will appear. It is important to note that this has nothing to do with the item types or collection codes you have applied to your records, this data is all pulled from your fixed fields. This can be turned on or off with the DisplayIconsXSLT system preference.

At the bottom, under each record, there are more action links:

 • ‚Holds‘: brings you to that record’s ‚Holds‘ tab.

 • ‚Request article‘: brings you to that record’s ‚Article requests‘ tab.

 • ‚Edit record‘: brings you to that record’s MARC framework for editing.

 • ‚Edit items‘: brings you to that record’s item list for editing.

 • ‚OPAC view‘: brings you to that record’s detail page in the OPAC.

  Poznámka

  ‚OPAC view‘ needs the OPACBaseURL system preference to be properly set.

To the right of each record are the holdings information and availability.

Poznámka

Even if you filtered on one library location all locations that hold the item will appear on the search results.

Important

An item’s hold status doesn’t not affect whether or not the item is ‚available‘ until the item is in ‚waiting‘ status. Items with on-shelf holds will show as available until a librarian has pulled them from the shelf and checked the item in make it show ‚waiting‘.

Item Searching

Pokud hledáte specifické objekty můžete využít hledání objektů v klientu pro zaměstnance.

 • Get there: Search > Go to item search

V záhlaví stránky s pokročilým vyhledáváním se nachází odkaz „Vyhledávání jednotek“

image1313

Tento odkaz otevře formulář pro hledání konkrétních jednotek.

image1314

Použitím tohoto formuláře vyhledávání můžete najít seznam specifických objektů které mohou být odeslány na obrazovku nebo do CSV souboru. Pokud jsou výsledky odeslány na obrazovku budete mít možnost zúžit vyhledávání pomocí filtrů nahoře.

image1315

Vyhledávání pomocí CCL (Common Command Language)

Koha používá Common Command Language (ISO 8777) jako vnitřní hledací protokol. Vyhledávání zahájené v grafickém rozhraní, použije také tento protokol, i když čtenář neví, které indexy, operátory a argumenty jsou k dispozici a jsou používány k provádění hledání. Hledající můžete využít Pokročilé hledání, pokud je žádáno přesnější vyhledávání výsledků a kde argumenty k vyhledání jsou známé. Nicméně, někteří uživatelé knihovny a mnoho zaměstnanců knihoven dávají přednost použití struktury dotazu na základě příkazů. Tato část dokumentu bude prezentovat a vysvětlí použití příkazového hledání na základě struktury Koha. Indexy, operátory a filtry zde používané jsou totožné s těmi, které se používají v grafickém rozhraní.

Indexy

The CCL standard itself doesn’t specify a particular set of qualifiers (indexes), but it does suggest a few short-hand notations such as ‚ti‘, ‚au‘, and ‚su‘. Koha has a default set of indexes; it’s possible to customize that set by adding needed indexes based on local requirements. A qualifier (index) maps to a particular use-attribute within the Z39.50 BIB-1 attribute set. The complete Z39.50 Bib-1 Attribute can be viewed at http://www.loc.gov/z3950/agency/defns/bib1.html.

Standardní soubor indexů (argumentů) Koha je docela obyčejný příklad pravidel MARC21 indexování. Indexy, které jsou definovány v Koha jsou indexy, které se obvykle používají v jiných integrovaných knihovních systémech. Definovaná množina atributů Z39.50 Bib-1 mapových na na indexy (atributy) Koha zahrnuje:

Bib-1 Attribut Kvalifikátor (index)
Jméno osoby pn
Corporate-name cpn
Jméno konference cfn
Název ti
Název periodika se
Uniformní název ut
ISBN nb
ISSN ns
Lokální číslo sn
Místní klasifikace lcn and callnum
Předmětové heslo su, su-to, su-geo, su-ut
Datum vydání yr,pubdate
Datum přírůstku (získání do fondu) acqdate
Jazyk ln
Místo vydání pl
Abstrakt (výtažek) ab
Poznámky nt
Typ záznamu rtype, mc-rtype, mus
Autor au, aut
Předmět je jméno osoby su-na
Cokoliv (Klíčové slovo) kw
Vydavatel pb
Typ obsahu ctype
Koha číslo autora an
Autorova osobní bibilografie aub
Autor v pořadí (vedlejší autor) auo

Table: Attributes

Refer to the Koha Indexing Chart for the MARC21 tags mapped to each Bib-1 Attribute and index combination.

Příklady publika (pro které je jednotka určena)
 • aud:a Předškoláci (0-5 let)
 • aud:b Děti 6-8 let
 • aud:c Děti 9-13 let
 • aud:d Dospívající (14-17 let)
 • aud:e Dospělí
 • aud:f Speciální
 • aud:g Obecné
 • aud:j Děti a mládež do 15 let
Příklady obsahu
 • fic:1 Fikce
 • fic:0 Non Fiction
 • bio:b životopis
 • mus:j Hudební záznam
 • mus:I Nehudební nahrávky

Syntaxe hledání

V hlavním vyhledávacím poli, jednotlivá slova obecně vyhledají mnoho výsledků. Chcete-li zúžit vyhledávání, můžete použít více slov. Koha automaticky používá „AND“ boolovského operátoru, aby vytvořila sadu záznamů odpovídajících zadání. Pokud chcete zúžit vyhledávání podle autora nebo názvu nebo předmětu, nebo nějaké jiné konkrétní oblasti nebo použít logický operátor, není zcela zřejmé, jak toho dosáhnout v konkrétním případě. Uživatel knihovny může přejít na stránku Pokročilé vyhledávání, ale pokud víte, jak se používat CCL, můžete dosáhnout větší přesností, než při použití hlavního vyhledávacího pole.

Existuje specifická syntaxe hledání pomocí CCL. I když se to může použit pro jednoduché vyhledávání, je to obzvláště účinný způsob, jak provádět složité vyhledávání, protože vám poskytuje velkou kontrolu nad výsledky vyhledávání. Chcete-li vytvořit CCL hledání, zadejte nejprve požadovaný kód indexu (argumentu), pak rovnítko následované hledaným slovem(y). Níže jsou uvedeny příklady jednoduchého vyhledávání CCL.

 • ti=základy účetnictví
 • au=brown joseph
 • su=poezie
 • su-na=Shakespeare
 • kw=marlin

Můžete upřesnit své hledání tím, že kombinuje vyhledávací termíny s booleovskými operátory „AND“, „OR“, nebo „NOT“. Níže jsou uvedeny příklady vyhledávání pomocí booleovských operátorů.

 • ti=principy účtenictví AND au=brown joseph
 • su=poezie NOT su-na=Shakespeare
 • kw=komunikace AND su=debata

Můžete také hledat věci, které začínají znakem nebo sérií znaků

 • ti,first-in-subfield=C (ukáže všechny tituly, které začínají písmenem“C“)

Jiné umístění umístění vyhledávaného řetězce může být provedeno s následujícími klíčovými slovy:

 • rtrn : right truncation
 • ltrn : levostranné zaokrouhlení (left truncation)
 • lrtrn : levostranné a pravostranné zaokrouhlení (left and right truncation)
 • st-date : typ datumu
 • st-numeric : typ number (integer)
 • ext : vyhledání na přesnou shodu v celém podpoli (nepracuje s icu)
 • phr : vyhledání na frázi kdekoliv v podpoli (fráze = text několika slov)
 • startswithnt : podpole začíná na

Using specific indexes and Boolean operators are not the only way a search can be refined. You can also refine your search as a phrase when looking for a title, author, or subject. The syntax for this search is index,phr=search words.

Pro ilustraci výsledků různých typů vyhledávání, hledání bylo provedeno na slova „Nejvyšší soud“. Výsledky ukazují, že hledání na slova a pořadí slov, dělají rozdíl ve výsledcích vyhledávání. Pouze počet výsledků a hledání sama o sobě je uvedeno v těchto příkladech. Hledání je vždy uvedeno v jednoduchých apostrofech.

image1049

image1050

image1051

image1052

image1053

image1054

image1055

image1056

image1057

Můžete také zvolit použití omezovačů ve svém vyhledávacím dotazu. Běžné omezovače jsou datumy, jazyky, typy záznamů a typy jednotek. V pokročilém vyhledávání, můžete buď zatrhnout políčko nebo zadat údaje pro omezení vyhledávání. Můžete také použít stejné omezení s CCL pomocí syntaxe uvedené následujících příkladech. Ve všech

By Date: su=supreme court and yr,st-numeric=>2000

image1058

When you limit by date, you can use the ‚>‘ (greater than), ‚<‘ (less than), ‚=‘ (equal), or ‚yyyy-yyyy‘ (range) symbols.

By Item Type: su=nursing and itype:BK

image1059

Každá knihovna bude mít jinou sadu typů jednotek definovaných v jejich konfiguraci výpůjček. Při nastavování typů jednotek, můžete definovat kód a název pro každý z nich. Název se zobrazí na stránce Pokročilé vyhledávání. Kód takto přiřazený slouží jako omezení pro CCL vyhledávání, formátované jako „iType: x“, kde „x“ je přidělený kód. Počáteční sada typů jednotek je ve Koha obvykle upravena tak, aby odrážela vlastní sbírky, takže vaše omezení na typ jednotky se může lišit. Počáteční omezovače typu jednotky následují.

 • itype:BKS Knihy, Brožury, Učebnice
 • itype:SR Audiokazety, CD
 • itype:IR Binders
 • itype:CF CD-ROMs, DVD-ROMs, Obecné Online zdroje
 • itype:VR DVDs, VHS
 • itype:KT Kit
 • itype:AR Models
 • itype:SER Serials

By format: su=supreme court not l-format:sr

image1060

Omezovače formátu jsou odvozeny z kombinace polí LDR, 006 a 007. Formáty, které jsou v současné době definovány, jsou následující.

 • I-format:ta Normální tisk
 • I-format:tb Velký tisk
 • l-format:fk Braille
 • l-format:sd CD audio
 • l-format:ss Kazetová nahrávka
 • l-format:vf VHS páska
 • l-format:vd DVD video
 • l-format:co CD software
 • l-format:cr Website

By content type: su=supreme court not ctype:l

image1061

Typy obsahu jsou převzaty z MARC21 tag 008, pozice 24-27.

Existují ještě ​​další dva typy omezovačů, které nejsou popsány v tomto dokumentu. Jsou to: audience (cílová skupina) a obsah. Jediný rozdíl v syntaxi CCL je aktuální omezovač. Zde jsou reprodukovány jen v případě, že jste chtěli použít tyto omezovače.

Indexy vyhledávání v Koha

Ve výchozím nastavení, ne všechna pole jsou indexována ve vyhledávači Zebra, ale mnoho z nich je. Níže jsou pole MARC21, která jsou v Zebra indexována.

Pole Popis
Leader/06 Record-type, rtype
Leader/07 Bib-level
Leader/06-07 Material-type
001 Určující číslo
005 Date/time-last-modified, dtlm, date-time-last-modified
007 Microform-generation:n:range(data,11,1), Material-type,ff7-00:w:range(data,0,1), ff7-01:w:range(data,1,1), ff7-02:w:range(data,2,1), ff7-01-02:w:range(data,0,2)
008 date-entered-on-file:n:range(data,0,5), date-entered-on-file:s:range(data,0,5), pubdate:w:range(data,7,4), pubdate:n:range(data,7,4), pubdate:y:range(data,7,4), pubdate:s:range(data,7,4), pl:w:range(data,15,3), ta:w:range(data,22,1), ff8-23:w:range(data,23,1), ff8-29:w:range(data,29,1), lf:w:range(data,33,1), bio:w:range(data,34,1), ln:n:range(data,35,3), ctype:w:range(data,24,4), Record-source:w:range(data,39,0)
010 LC-card-number, Standardní indetifikátor
011 LC-card-number, Standardní indetifikátor
015 BNB-card-number, BGF-number, Number-db, Number-natl-biblio, Standardní identifikátor
017 Number-legal-deposit, Standardní identifikátor
018 Standardní identifikátor
020$a ISBN:w, Identifier-standard:w
020 Standardní identifikátor
022$a ISSN:w, Identifier-standard:w
022 Standardní identifikátor
023 Standardní identifikátor
024$a Jiné indentifikátory
024 Standardní identifikátor
025 Standardní identifikátor
027 Report-number, Standardní identifikátor
028 Number-music-publisher, Standardní identifikátor
030 CODEN, Standardní identifikátor
034 Map-scale
035 Other-control-number
037 Standardní identifikátor, Skladové číslo
040 Kód instituce, Zdroj záznamu
041$a ln-audio
041$h jazyk originálu
041$j ln-subtitle
041 ln
043 Geografický kód
050$b LC-call-number:w, LC-call-number:p, LC-call-number:s
050 LC-call-number:w, LC-call-number:p, LC-call-number:s
052 Geographic-class
060 NLM-call-number
070 NAL-call-number
080 UDC-classification
082 Dewey-classification:w, Dewey-klasifikace
086 Číslo vládního spisu (Number-govt-pub)
100$9 Cross-Reference:w, Koha-Auth-Number (číslo autoritního záznamu osoby)
100$a Author,Author:p, Author:s, Editor, Author-personal-bibliography, Author-personal-bibliography:p, Author-personal-bibliography:s
100 Author, Author-title, Author-name-personal, Name, Name-and-title, Personal-name
110$9 Koha číslo autora
110 Author, Author-title, Author-name-corporate, Name, Name-and-title, Corporate-name
111$9 Koha číslo autora
111 Author, Author-title, Author-name-corporate, Name, Name-and-title, Conference-name
130$n Thematic-number
130$r Music-key
130$9 Koha číslo autora
130 Title, Title-uniform
210 Title, Title-abbreviated
211 Title, Title-abbreviated
212 Title, Title-other-variant
214 Title, Title-expanded
222 Title, Title-key
240$r Music-key
240$n Thematic-number
240 Title:w, Title:p, Title-uniform
243$n Thematic-number
243$r Music-key
243 Title:w, Title:p, Title-collective
245$a Title-cover:w, Title-cover:p, Title-cover:s, Title:w, Title:p, Title:s
245$c Author, Author-in-order:w, Author-in-order:p, Author-in-order:s
245$9 Cross-Reference:w, Koha-Auth-Number (číslo autoritního záznamu osoby)
245 Title:w, Title:p
246 Title, Title:p, Title-abbreviated, Title-expanded, Title-former
247 Title, Title:p, Title-former, Title-other-variant, Related-periodical
260$a pl:w, pl:p
260$b Publisher:w, Publisher:p
260$c copydate, copydate:s
260 Provider, pl
264 Poskytovatel
300 Extent:w, Extent:p
400$a Name-and-title
400$t Author-title, Name-and-title, Title, Title-series
400$9 Koha číslo autora
400 Author, Author-name-personal, Name, Personal-name
410 Author, Corporate-name
410$a Name-and-title
410$t Author-title, Title, Title-series
410$9 Koha číslo autora
410 Author-name-corporate, Name
411 Author, Conference-name
411$a Name-and-title
411$t Author-title, Title-series
411 Author-name-corporate, Name
440$a Title-series:w, Title-series:p
440$9 Koha číslo autora
440 Title-series:w, Title-series:p, Title, Title-series
490$a Title-series:w, Title-series:p
490 Title, Title-series
490$9 Koha číslo autora
500 Note:w, Note:p
502 Material-type
505$r Autor
505$t Název
505 Note:w, Note:p
510 Zindexováno od (Indexed-by)
520 Abstract:w, Abstract:p
521$a lex:n
526$c arl, arl:n
526$d arp, arp:n
590 Note:w, Note:p
600$a Name-and-title, Name, Personal-name, Subject-name-personal, Subject
600$t Name-and-title, Title, Subject
600$9 Koha číslo autora
600 Name, Personal-name, Subject-name-personal, Subject
610$a Name-and-title
610$t Name-and-title, Title
610$9 Koha číslo autora
610 Name, Subject, Corporate-name
611 Jméno konference
611$a Name-and-title
611$t Name-and-title, Title
611$9 Koha číslo autora
611 Name, Subject
630$n Thematic-number
630$r Music-key
630$9 Koha číslo autora
630 Předmětové heslo
650$9 Koha číslo autora
650 Předmět, Subject:p
651$9 Koha číslo autora
651 Geografické jméno, Subject,Subject:p
652$9 Koha číslo autora
653$9 Koha číslo autora
653 Předmět, Subject:p
654$9 Koha číslo autora
654 Předmětové heslo
655$9 Koha číslo autora
655 Předmětové heslo
656$9 Koha číslo autora
656 Předmětové heslo
657$9 Koha číslo autora
657 Předmětové heslo
690$9 Koha číslo autora
690 Předmět, Subject:p
700$9 Číslo autoritního záznamu, Koha-Auth-Number
700$a Autor, Author:p
700$n Thematic-number
700$r Music-key
700$t Author-title, Name-and-title, Title, Title-uniform
700 Author, Author-name-corporate, Author-name-personal, Name, Editor, Personal-name
710 Author, Corporate-name
710$t Author-title, Name-and-title, Title, Title-uniform
710$a Name-and-title
710$9 Koha číslo autora
710 Author, Name
711$a Name-and-title
711$t Author-title, Title, Title-uniform
711$9 Koha číslo autora
711 Author-name-corporate, Name, Conference-name
730$n Thematic-number
730$r Music-key
730$9 Koha číslo autora
730 Title, Title-uniform
740 Title, Title-other-variant
773$t Hostitelská jednotka (Host-item)
780$t Název
780$w Record-control-number
780 Title, Title-former, Related-periodical
785$w Record-control-number
785 Related-periodical
787$w Record-control-number
800$a Name-and-title
800$t Author-title, Name-and-title, Title, Title-series
800$9 Koha číslo autora
800 Author, Author-name-personal, Name, Personal-name
810$a Name-and-title
810$t Author-title, Name-and-title, Title, Title-series
810$9 Koha číslo autora
810 Author, Corporate-name, Author-name-corporate, Name
811$a Name-and-title
811$9 Koha číslo autora
811$t Author-title, Name-and-title, Title, Title-series
811 Author, Author-name-corporate, Name, Conference-name
830$9 Koha číslo autora
830 Title, Title-series
840 Title, Title-series
942$0 totalissues:n, totalissues:s
942$2 cn-bib-source
942$6 cn-bib-sort:n, cn-bib-sort:s
942$c itemtype:w
942$n Suppress:w, Suppress:n
942$h cn-class
942$i cn-item
942$k cn-prefix
942$m cn-suffix
952$0 withdrawn:n, withdrawn:w
952$1 lost, lost:n
952$2 classification-source
952$3 materials-specified
952$4 damaged:n, damaged:w
952$5 restricted:n, restricted:w
952$6 cn-sort:n, cn-sort:s
952$7 notforloan:n, notforloan:w
952$8 ccode
952$9 itemnumber:n, itemnumber:s
952$a homebranch (Domovská pobočka)
952$b holdingbranch (pobočka vlastníci exempláře)
952$c umístění
952$d Date-of-acquisition, Date-of-acquisition:d, Date-of-acquisition:s
952$e acqsource
952$f coded-location-qualifier
952$g Cena
952$j stack:n, stack:w
952$l issues:n, issues:w, issues:s
952$m renewals:n, renewals:w
952$n reserves:n, reserves:w
952$o Local-classification:w, Local-classification:p, Local-classification:s
952$p barcode, barcode:n
952$q onloan:n, onloan:w
952$r datelastseen (polední datum, kdy exemplář byl spatřen)
952$s datelastborrowed (poslední datum, kdy exemplář byl vypůjčen)
952$t copynumber (číslo výtisku)
952$u uri:u
952$v replacementprice
952$w replacementpricedate
952$y itype:w
952$z Note:w, Note:p
999$c Local-Number:n, Local-Number:w, Local-Number:s
999$d biblioitemnumber:n, biblioitemnumber:w, biblioitemnumber:s

Table: Indexes