Čtenáři

Before importing and/or adding patrons be sure to set up your patron categories.

Přidat nového čtenáře

Čtenáři se přidávají v modulu ‚Čtenáři‘.

 • Get there: Patrons

Jakmile jste tu, můžete přidat nového čtenáře.

 • Klikněte „Nový čtenář“

  image407

 • The fields that appear on the patron add form can be controlled by editing the BorrowerUnwantedField system preference.

 • Nejprve zadejte identifikační údaje týkající se vašeho čtenáře

  image408

  • Required fields are defined in the BorrowerMandatoryField system preference

  • Salutation is populated by the BorrowersTitles system preference

  • Poznámka

   If you’d like to prevent full names from printing on slips and you’re not using the Initials or Other name fields for anything else, you can use them for shortened versions of the name to then be printed on the slip.

   Příklady:

   Firstname: Nicole C.
   Surname: Engard
   Initials: NCE
   

   Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>> instead of the full name (NCE).

   Or you could do something like this:

   Firstname: Nicole
   Surname: Engard
   Initials: E
   

   Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>>, <<borrowers.firstname>> instead of the full name (E, Nicole).

 • Dále vyplňte kontaktní informace

  image409

  • Primární telefonní číslo a e-mailová adresa se budou objevovat na oznámeních a lístcích tištěných během výpůjčního procesu (stvrzenky, lístky o přenosu a rezervační lístky). Primární e-mailová adresa také slouží k zasílání upozornění o prodlení a dalších zpráv.
 • Pokud je čtenářem dítě, budete vyzváni k připojení dětského čtenáře na dospělého čtenáře

  image410

  • Click ‚Set to patron‘ to search your system for an existing patron
  • Pokud ručitel není v systému, můžete zadat jméno a příjmení v dostupných polích
  • The relationships are set using the borrowerRelationship system preference
 • Pokud tento čtenář je profesionální, budete požádáni připojit k tomuto čtenáři korporátního (organizačního) čtenáře

  image411

  • Click ‚Set to patron‘ to search your system for an existing patron
 • Každý čtenář může mít alternativní kontakt

  image412

  • Alternativní kontakt může být rodič nebo poručník. V akademickém prostředí může být také použit k uložení čtenářovy domácí adresy.
 • Sekce správa knihovny obsahuje hodnoty, které jsou použity v rámci knihovny

  image413

  • The card number field is automatically calculated if you have the autoMemberNum system preference set that way

   • Poznámka

    V nově nainstalovaném systému je přednastavena hodnota 1 a pokaždé o 1 vzroste. Abyste mohli začít počátečním číslem vašich čárových kódů, zadejte ručně do záznamu o čtenáři první čárový kód a uložte čtenáře. Poté bude hodnota tohoto pole narůstat vždy o 1.

  • Pokud omylem zvolili nesprávnou kategorii čtenáře na začátku můžete to opravit tak, že zde

  • Řazení 1 a 2 je možné použít pro statistické účely

  • ‚Check for previous checkouts‘ is used to set the patron’s personal preference regarding checking their circulation history to see if they have borrowed this item in the past. This overrides the setting of the patron category and of the CheckPrevCheckout system preference.

 • Next, the library set-up section includes additional library settings

  image414

  • Datum registrace bude automaticky vyplněno dnešním datem.

  • If your patron cards expire (based on your patron category settings) the expiry date will automatically be calculated

  • The OPAC note is a note for the patron - it will appear in the OPAC on the patron’s record

  • The Circulation note is meant solely for your library staff and will appear when the circulation staff goes to check an item out to the patron

   image415

  • Intranet/OPAC se zeptá na uživatelské jméno a heslo, které používá čtenář (a/nebo zaměstnanec) přihlásit do svého účtu v OPACu a u zaměstnanců pro přihlášení do intranetu.

   • Staff will only be able to use this log in info to log in to the staff client if they have the necessary permissions.
 • If you have set additional patron attributes up, these will appear next

  image416

 • Finally, if you have EnhancedMessagingPreferences set to ‚allow,‘ you can choose the messaging preferences for this patron.

  image417

  • Tato oznámení jsou:

   • Advanced notice: A notice in advance of the patron’s items being due (the patron can choose the number of days in advance)
   • Item checkout: A notice that lists all the of the items the patron has just checked out and/or renewed, this is an electronic form of the checkout receipt
   • Hold filled: A notice when you have confirmed the hold is waiting for the patron
   • Item due: A notice on the day and item is due back at the library
   • Item check-in: A notice that lists all the of the items the patron has just checked in
  • Patrons can choose to receive their notices as a digest by checking the ‚Digest only?‘ box along with the delivery method. A digest is a combination of all the messages of that type (so all items due in 3 days in one email) in to one email instead of multiple emails for each alert.

  • Důležité

   These preferences will override any you set via the patron categories

  • Důležité

   Tyto předvolby mohou být změněny čtenářem přes OPAC

 • Po dokončení klikněte na ‚Uložit‘

Pokud systém má podezření, že tento čtenář se duplikuje s jiným, bude vás varovat.

image418

Poznámka

A duplicate patron is detected if first and last names match and there is no date of birth populated or if first name, last name and date of birth fields are all populated. If two patrons have matching names, but one has a date of birth and the other does not they will not match as duplicates.

Pokud jste nastavili dpolní nebo horní věkovou hranici na kategorii čtenáře a požadujete, aby datum narození bylo vyplněno, Koha vás bude varovat, pokud přidáváte je příliš starého nebo mladého čtenáře do kategorie, kterou jste vybrali:

image419

Quick add a patron

If your circulation desk is very busy and you want to register patron quickly, you can use the ‚quick add‘ feature. It’s a shortened version of the add patron form with only a couple of necessary fields to fill out.

This feature uses two system preferences: BorrowerMandatoryField and PatronQuickAddFields. These are the two system preferences that control which fields are in the quick add form.

To quick add a patron, go to the Patrons module

 • Get there: Patrons

Click on the ‚Quick add new patron‘ button.

You will be asked to choose a patron category.

Then, you will be presented with a shortened form.

image1346

Once the form is filled out, click on ‚Save‘.

If you need to access the full form, you can click on ‚Show full form‘ above the ‚Save‘ button.

Add a staff patron

All staff members must be entered into Koha as patrons of the ‚Staff‘ type. Follow the steps in Add a Patron to add a staff member. To give the staff member permissions to access the staff client, follow the steps in patron permissions

Důležité

Nezapomeňte přiřadit svým zaměstnancům bezpečná uživatelská jména a hesla, protože tyto budou použity pro přihlášení zaměstnanců do intranetu.

Add a statistical patron

One way to track use of in house items is to „check out“ the materials to a statistical patron. The „check out“ process doesn’t check the book out, but instead tracks an in house use of the item. To use this method for tracking in house use you first will need a patron category set up for your statistical patron.

image420

Next, you will need to create a new patron of the statistical type.

image421

Next, follow the steps put forth in the ‚Add a new patron‘ section of this manual. Since this patron is not a real person, simply fill in the required fields, the correct library and nothing else.

To learn about other methods of tracking in house use visit the tracking inhouse use section of this manual.

Duplicate a patron

Někdy, když přidáváte novou rodinu do systému a nechcete zadávat kontaktní údaje znovu. Koha vám možňuje vám kopírovat čtenáře a změnit pouze ty části, které chcete (nebo potřebujete) změnit.

 • Otevřete Čtenáře, kterého chcete použít jako základ (Čtenáře, od kterého chcete duplikovat informace)

 • Klikněte na tlačítko ‚Duplikovat‘ v horní části jejich záznamu

  image422

 • Všechna pole s výjimkou jména, které číslo karty, uživatelského jméno a hesla jsou duplikovány. Doplňte chybějící části a klikněte na „Uložit“

  image423

  • Poznámka

   Kliknutím na pole, které je již naplněno daty bude vymazáno (což je pro vás jednodušší psát znova než v něčem jiném)

 • Budete přesunuti do nového čtenáře

  image424

Add patron images

If you would like you can add patron images to help identify patrons. To enable this feature you must first set the patronimages preference to ‚Allow‘.

If the preference is set to ‚Allow‘ you will see a placeholder image under the patron’s name and box to upload a patron image below the basic contact information.

image425

In the ‚Upload patron image‘ box click ‚Browse‘ to find the image on your computer and ‚Upload‘ to load the image on to the patron record.

image426

Důležité

Důležité: Je zde limit 520K na velikost nahraného obrázku a doporučuje se, aby obrázek byl 200x300 pixelů, ale menší snímky budou též fungovat.

Editing patrons

Čtenáři v Koha mohou být editováni jedním z mnoha editačních tlačítek.

 • Chcete-li upravit celý záznam čtenáře jednoduše klikněte na tlačítko „Upravit“ v horní části patrona záznamu.

  image427

 • Patron passwords are not recoverable. The stars show on the patron detail next to the Password label are always there even if a password isn’t set. If a patron forgets their password the only option is to reset their password. To change the patron’s password, click the ‚Change password‘ button.

  image428

  • Koha nemůže zobrazovat existující hesla. Ponechte pole prázdné, aby heslo zůstalo nezměněno
  • Tentoformulář může automaticky generovat náhodné heslo, pokud kliknete na odkaz označený „Klikněte na vyplnění náhodně generovaným heslem. Hesla se zobrazí jako text.“
 • To edit a specific section of the patron record (for example the ‚Library use‘ section) click the ‚Edit‘ link below the section.

  image429

 • A patron image can be added by browsing for the image on your machine from the ‚Manage patron image‘ section.

  image430

  • This form will not appear if you have the patronimages system preference to not allow patron images.
  • To add patron images in bulk, use the Upload patron images tool.
 • Patrons can also be blocked from checking items out by setting Patron flags

  image431

  • If you would like your circulation staff to confirm a patron’s address before checking items out to the patron, you can see the ‚Gone no address‘ flag

   image432

  • If the patron reports that they have lost their card you can set the ‚Lost card‘ flag to prevent someone else from using that card to check items out

   image433

  • Pokud byste chtěli vyškrtnout čtenáře z knihovny, můžete nastavit značku „Omezen“

   image434

  • Pokud zadáte do data a/nebo poznámky týkající se omezení uvidíte ji také v restrikčním hlášení

   image435

 • Children patrons do not become adults automatically in Koha unless you have Juvenile to adult cron job running. To upgrade a child patron to and adult patron category manually go to the ‚More‘ menu and choose ‚Update child to adult patron‘

  image436

  • Bude vám pak prezentováno pop-up oknem dotazujícím se, která kategorie dospělých čtenářů tohoto dítěte by měla být aktualizována

   image437

Managing patron self edits

If you are allowing patrons to edit their accounts via the OPAC with the OPACPatronDetails preference then you will need to approve all changes via the staff client before they’re applied. If there are patron edits awaiting action they will appear on the staff client dashboard below the modules list (along with other items awaiting action).

image438

Poznámka

Superlibrarians will see modifications for any branch, other staff will only see modifications for patrons who belong to their logged in branch.

Po kliknutí na odkaz „Modifikace žádostí čtenářů“, budete vráceni na seznam čtenářů s požadovanými změnami.

image439

Odtud můžete „Schválit“ a aplikovat změny ve čtenářově záznamu, „Vymazat“ a „Odstranit změny“ nebo „Ignorovat“ a zachovat změny čekající na pozdější zhodnocení.

If you would like to see the entire patron record you can click the ‚Patron details‘ links to the right of the buttons. This will open in a new tab.

Merging patron records

If you accidentally end up with one patron with two cards it is possible to merge their records together so that you don’t lose their loan history or holds.

 • In the patron list, check the boxes next to the records you want to merge and click on the ‚Merge selected patrons‘ button.

image1326

Poznámka

It is possible to merge more than two records at a time.

 • Select the patron record you want to keep and click on the ‚Merge patrons‘ button.

image1327

The checkouts and statistics will be transferred to the right record and the other one will be deleted.

image1328

Patron permissions

Patron permissions are used to allow staff members access to the staff client.

Důležité

Aby se zaměstnanci mohli přihlásit do rozhraní zaměstnanců (služební intranet) musí mít (přinejmenším) oprávnění ke katalogu, které jim umožní zobrazit služební intranet.

Setting patron permissions

 • On the patron record click ‚More‘ and choose ‚Set permissions‘ to alter patron permissions

  image440

 • Bude vám nabídnut seznam preferencí, z nichž některé lze rozšířit klepnutím na znaménko plus vlevo od názvu sekce.

  image441

Patron permissions defined

 • Superknihovník

  • Přístup ke všem funkcím knihovníka

   Poznámka

   S takto vybraným, není třeba vybírat žádné jiné oprávnění

 • kolovat

  • Půjčovat a vracet jednotky
  • This section can be expanded (Learn more)
 • katalog

  • Required for staff login. Staff access, allows viewing the catalogue in staff client

   Důležité

   Musí to být dáno na všechny zaměstnance, což jim umožní přihlášení do zaměstnaneckého intranetu

 • parametry

  • Manage Koha system settings (Administration panel)
  • This section can be expanded (Learn more)
 • pújčující

  • Přidat nebo upravit čtenáře
  • This section can be expanded (Learn more)
 • práva

  • Nastavit uživatelská oprávnění
 • reserveforothers

  • Podání a úpravy rezervací pro čtenáře
  • This section can be expanded (Learn more)
 • editcatalogue

  • Úpravy katalogu (měnit bibliografické a exemplářové údaje)
  • This section can be expanded (Learn more)
 • updatecharges

  • Spravovat čtenářské pokuty a poplatky
  • This section can be expanded (Learn more)
 • Akvizice

  • Správa akvizice a návrhů na nákup
  • This section can be expanded (Learn more)
 • Nástroje

  • Používat všechny nástroje
  • This section can be expanded (Learn more)
 • editauthorities

  • Úprava autorit
 • seriály

  • Správa odběrů periodik
  • This section can be expanded (Learn more)
 • Výstupy

  • Povolit přístup do modulu výstupů
  • Výstupy nalezené na stránce Výpůjček nejsou řízeny tímto oprávněním
  • This section can be expanded (Learn more)
 • staffaccess

  • Umožňuje zaměstnancům měnit přístupová práva ostatních zaměstnanců

   Důležité

   Vyžaduje práva půjčovatelů nad tím

 • coursereserves

 • Zásuvné moduly

  • Zásuvné moduly
  • This section can be expanded (Learn more)
 • lists

  • Lists

   Důležité

   All staff have permission to create and modify their own lists, this permission is only necessary if you’d like to give a staff member permission to delete public lists that they have not created.

  • This section can be expanded (Learn more)

 • clubs

 • ill

  • Create and modify interlibrary loan requests
 • self_check

  • Self check modules
  • Used for self checkin/self checkout kiosks
  • This section can be expanded (Learn more)

Granular circulate permissions

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „circulate - výpůjčky“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění výpůjček podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • circulate_remaining_permissions
  • Zbývající výpůjční povolení
  • Všechna práva k modulu Výpůjčky kromě práva obejít prodloužení.
 • force_checkout
  • Půjčovat i přes existující omezení
  • With this permission a librarian will be allowed to override a check out restriction in the following cases:
   • Věkové omezení
   • the item is issued to another patron
   • jednotku nelze vypůjčit
   • the patron has overdue items
   • Varování, že tato jednotka je ztracená
   • Velmi žádaná jednotka.
   • Podání více rezervací na jednotky
 • manage_checkout_notes
  • Mark checkout notes as seen/not seen
  • The permission to manage the checkout notes written by users through the OPAC
 • manage_restrictions
  • Spravovat omezení účtů
  • Grants permission to the staff member to lift a restriction that might be on the patron’s record
 • overdues_report
  • Spouštět výstupy týkající se překročené výpůjční lhůty
  • Oprávnění ke spouštění výstupů o překročených výpůjčkách naleznete pod „Výpůjčky“
 • override_renewals
  • Schválit blokované prodloužení
  • Requires that the staff member also has circulate_remaining_permissions

Granular parameters permissions

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „parameters - nastavení“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění k nastavení podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • manage_audio_alerts
  • Manage audio alerts
  • The ability to access the Audio alerts configuration in the administration module.
 • manage_auth_values
  • Manage authorized value categories and authorised values
  • The ability to access the Auhorized values configuration in the administration module.
 • manage_circ_rules
 • manage_circ_rules_from_any_libraries
  • Manage circulation rules form any library. If not set the logged in user can only edit circulation rules from their own library (please note that manage_circ_rules is still required).
 • manage_cities
  • Manage cities and towns
  • The ability to access the Cities and towns configuration in the administration module.
 • manage_classifications
  • Manage classification sources and filing rules
  • The ability to access the Classification sources configuration in the administration module.
 • manage_column_config
  • Manage column configuration
  • The ability the access the Configure columns page in the administration module.
 • manage_didyoumean
  • Manage Did you mean? configuration
  • The ability to access the Did you mean? configuration in the administration module.
 • manage_item_circ_alerts
  • Manage item circulation alerts
  • The ability to access the Item circulation alerts configuration in the administration module.
 • manage_item_search_fields
  • Manage item search fields
  • The ability to access the Item search fields configuration in the administration module.
 • manage_itemtypes
  • Manage item types
  • The ability to access the Item types configuration in the administratoin module.
 • manage_keywords2koha_mappings
  • Manage Keywords to Koha mappings
  • The ability to access the Keywords to MARC mapping configuration in the administration module.
 • manage_libraries
  • Manage libraries and library groups
  • The ability to access the Libraries and Library groups configuration pages in the administration module.
 • manage_marc_frameworks
 • manage_matching_rules
  • Manage record matching rules
  • The ability to access the Record matching rules configuration in the administration module.
 • manage_oai_sets
  • Manage OAI sets
  • The ability to access the OAI sets configuration in the administration module.
 • manage_patron_attributes
  • Manage extened patron attributes
  • The ability to access the Patron attribute types configuration in the administration module.
 • manage_patron_categories
  • Manage patron categories
  • The ability to access the Patron categories configuration in the administration module.
 • manage_search_engine_config
  • Manage search engine configuration
  • The ability to access the Search engine configuraton in the administration module. Note: This area will only be visible when the Vyhledávací stroj system preference is set to ‚Elasticsearch‘.
 • manage_search_targets
  • Manage Z39.50 and SRU server configuration
  • The ability to access the Z39.50/SRU servers configuration in the administration module.
 • manage_sms_providers
  • Manage SMS cellular providers
  • The ability to access the SMS cellular providers configuration in the administration module. Note: This area will only be visible when the SMSSendDriver system preference is set to ‚Email‘.
 • manage_sysprefs
 • manage_transfers
 • manage_usage_stats
 • parameters_remaining_permissions
  • Zbývající parametry systémových oprávnění
  • The ability to access all remaining areas in the administration module.

Granular borrowers permissions

If the staff member has ‚borrowers‘ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control borrowers permissions on a more granular level choose from these options:

 • edit_borrowers
  • Add, modify and view patron information
  • The ability to access the Patrons module to view patron files, as well as adding new patrons and editing patron files
 • view_borrower_infos_from_any_libraries
  • View patron infos from any libraries. If not set the logged in user could only access patron infos from its own library or group of libraries.

Granular holds permissions

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „reserveforothers - provádět rezervace pro čtenáře“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění rezervací pro čtenáře podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • modify_holds_priority
  • Změnit pořadí rezervací
  • Povolit zaměstnancům změny v přednosti rezervací (přesouvání čtenářů nahoru a dolů ve frontě)
 • place_holds
  • Rezervovat pro čtenáře

Granular cataloging permissions

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „editcatalogue - katalogizovat“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění ke katalogizaci podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • delete_all_items

  • Odstranit všechny jednotky najednou
  • Možnost použít volbu „Smazat všechny položky“, která je umístěna pod menu „Upravit“ v katalogizaci.
 • edit_catalogue

  • Katalogizovat (přidávat a upravovat bibliografické i exemplářové údaje)
  • Schopnost přístupu ke všem funkcím katalogizae přes stránku` Katalogizace <#cataloging>`__
 • edit_items

 • edit_items_restricted

 • fast_cataloging

Granular fines and charges permissions

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „parameters - nastavení“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění k nastavení podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • remaining_permissions
  • Ostatní oprávnění pro správu poplatků
 • prominuto
  • Promíjet poplatky

Granular acquisitions permissions

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „acquisition - akvizice“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění k akvizici podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • budget_add_del

  • Add and delete funds (but can’t modify funds)
 • budget_manage

  • Manage funds
 • budget_manage_all

  • Manage all funds

  budget_modify

  • Modify funds (can’t create lines, but can modify existing ones)
 • contracts_manage

  • Správa smluv
 • currencies_manage

 • edi_manage

  • Manage EDIFACT transmissions
 • group_manage

  • Manage basket groups
 • order_manage

  • Manage baskets and order lines
 • order_manage_all

  • Manage all baskets and order lines, regardless of restrictions on them
 • order_receive

  • Receive orders and manage shipments
 • period_manage

  • Správa rozpočtů
 • planning_manage

  • Manage budget plannings
 • suggestions_manage

  • Manage purchase suggestions
 • vendors_manage

  • Sopráva dodavatelů
  • Note: Vendors are used in the acquisition and the serials module.

Granular serials permissions

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „serials - periodika“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění pro správu periodik podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • check_expiration
 • claim_serials
 • create_subscription
 • delete_subscription
  • Odstranit existující předplatné
 • edit_subscription
  • Upravit existující předplatné
  • Toto oprávnění nezahrnuje schopnost vymazat nebo vytvořit odběr (předplatné)
 • receive_serials
  • Příjem seriálů
  • Příjem periodik na stávající předplatné
 • renew_subscription
  • Prodloužení odběru
 • kolování
 • superserials
  • Manage subscriptions from any branch (only applies when Zabránit is used)

Granular tools permissions

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „tools - nástroje“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění k nástrojům podrobněji, můžete využít následující možnosti:

Granular reports permissions

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „reports - výstupy“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávněn k výstupům podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • create_reports
  • Create SQL reports
  • Možnost tvorby a editace (nikoliv spouštění) SQL výstupů
 • delete_reports
  • Delete SQL reports
 • execute_reports
  • Execute SQL reports
  • Možnost spouštění (nikoliv tvorby a editace) SQL výstupů

Granular course reserves permissions

If the staff member has ‚course reserves‘ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control course reserves permissions on a more granular level choose from these options:

 • add_reserves
  • Add course reserves
 • delete_reserves
  • Remove course reserves
 • manage_courses
  • Add, edit and delete courses

Granular plugins permissions

If the staff member has ‚plugins‘ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control plugins permissions on a more granular level choose from these options:

 • Nastavit
  • Nastavovat zásuvné moduly
  • Schopnost spouštět konfigurační sekci pluginů
 • Spravovat
  • Správa pluginů
  • Schopnost instalovat a odinstalovat pluginů
 • Výstupy
  • Spouštět zásuvné moduly výstupů
  • Schopnost používat pluginy na výstupy (sestavy)
 • Nástroje
  • Použijte nástroj Zásuvné moduly
  • Schopnost použít nástroj pro pluginy

Granular lists permissions

Všichni zaměstnanci mají povolen přístup do seznamů. Tato sekce musí být zaškrtnuta, jestliže chcete povolit zaměstnanci smazat veřejné seznamy, které sami nevytvořili.

 • delete_public_lists
  • Odstraňovat veřejné seznamy
  • The ability to delete public lists created by someone else

Granular patron clubs permissions

If the staff member has ‚clubs‘ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control patron clubs permissions on a more granular level choose from these options:

 • edit_clubs
 • edit_templates
  • Create and edit club templates
  • Create and edit club templates using the Patron clubs tool
 • enroll
  • Enroll patrons in clubs
  • Enroll patrons from the patron file

Granular self check permissions

If the user has ‚self check‘ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control self check permissions on a more granular level choose from these options:

 • self_checkin_module

  • Log into the self check-in module.

   ** Note**

   This permission prevents the patron from using any other OPAC functionality

 • self_checkout_module

  • Perform self checkout at the OPAC.

   Poznámka

   This permission should be used for the patron matching the AutoSelfCheckID system preference

Patron information

Při prohlížení záznamu čtenáře máte možnost zobrazení informací z jedné z mnoha záložek nacházejících se na levé straně záznamu.

 • Get there: Patrons > Browse or search for patron > Click patron name

Check out

For instruction on checking items out, view the Checking out section of this manual.

Staff members can access their own check out screen by clicking their username in the top right of the staff client and choosing ‚My checkouts‘

image1178

Podrobnosti

Poznámka

Staff members can access their own account details by clicking their username in the top right of the staff client and choosing ‚My account‘

image442

All patron information will appear in the Details tab. This includes all the contact information, notes, custom patron attributes, messaging preferences, etc. entered when adding the patron.

image1359

In the case of patrons who are marked as ‚Child‘ or ‚Professional‘ and their guarantors additional information will appear on their record.

 • A child patron will list their guarantor

  image443

 • On the guarantor’s record, all children and/or professionals will be listed

  image444

Circulation summary

Pod informacemi o čtenáři na stránce s podrobnostmi naleznete přehled výpůjček, upomínek a rezervací.

Checkouts

The first tab shows the items the patron currently has checked out.

image445

Relatives‘ checkouts

If they have family at the library, staff can see what the other family members have checked out.

image446

Fines & charges

The Fines & charges tab will show for all patrons, even those who don’t owe anything.

If the patron does owe money to the library, the tab will show the total amount, without any details. To see the details, go to the fines tabs.

image1360

Holds

If the patron has holds, the number of holds will appear on this tab’s title and the details will appear in the tab.

image490

Poznámka

The barcode and call number will only appear on item-level holds or holds that have been confirmed. Record-level holds that are not waiting to be picked up will not have barocdes or call numbers.

From here you can manage the patron’s holds: change the pickup library, cancel or suspend holds.

Poznámka

You will only be able to suspend holds if the SuspendHoldsIntranet system preference is set to „Allow“.

Poznámka

If, when suspending a hold, you want to be able to set a date at which to automatically resume the hold, set the AutoResumeSuspendedHolds system preference to „Allow“ and make sure the unsuspend_holds cron job is activated.

Article requests

If the ArticleRequests system preference is enabled, and the circulation rules allow it, the patrons will be able to request articles, either through the OPAC or in the staff interface.

The details of the patron’s request, and its status, are visible in this tab.

image1361

Restrictions

The Restrictions tab will show for all patrons. If the patron has no restrictions you will see that on the tab.

image447

If the patron has restrictions on their account the tab will show the number and the description.

There are four kinds of restrictions:
 • Manual
 • Overdues
 • Suspension
 • Discharge

Using the ‚Add manual restriction‘ button you can add a restriction to the patron record from here. This can be used for any type of restriction you need to put manually on a patron record.

image449

image448

The overdues restrictions are automatically set when overdue notices are sent if you specified you wanted the patron restricted in the Overdue notice/status triggers tool.

This restriction will not be removed automatically when the overdue items are returned unless the Povolit system preference is set to ‚Do‘.

In the circulation rules, you can choose to fine users by suspending them instead of (or in addition to) fining them money. In that case, returning an overdue document will trigger a suspension restriction.

Patrons may also be restricted if you have issued a discharge for them. Once the discharge is validated, the patron is automatically restricted.

Restrictions on a patron record will block checkouts. In fact, a message will appear in red when going to the checkout page.

image1363

Restrictions may also prevent renewing items if the RestrictionBlockRenewing system preference is set to ‚block‘.

On the OPAC, patrons will get a message saying their account is frozen. They will not be able to place holds from the OPAC.

If you have patrons that have more than one restriction, you can choose to cumulate their restriction periods or not through the CumulativeRestrictionPeriods system preference.

Poznámka

If you want to restrict patrons from doing various actions if their record is not pristine, check the following system preferences:

 • Set the OverduesBlockCirc system preference to ‚Block‘ to prevent patrons who have overdue materials from checking out other materials.
 • Set the OverduesBlockRenewing system preference to ‚block renewing for all the patron’s items‘ or ‚block renewing only for this item‘ to prevent patrons who have overdue materials from renewing their loans.
 • Enter values in the noissuescharge and NoIssuesChargeGuarantees system preferences in order to block checking out to patrons who have more than a certain amount in fines or to patrons whose guarantees owe more than a certain amount.
 • Enter a value in the maxoutstanding system preference to prevent patron from placing holds on the OPAC if they owe more than a certain amount.
 • Enter a value in the OPACFineNoRenewals system preference to prevent patron who owe more than a certain amount to renew their loans from the OPAC.
 • Set the Blokovat system preference to ‚Block‘ if you want to prevent patron whose membership has expired to place hold or renew their loans from the OPAC.
Clubs

If you use patron clubs, patrons will have a tab in their record indicating which club they are enrolled in, if any.

image1362

Poplatky

Čtenářova kompletní účetní historie se objeví v záložce Pokuty. Navzdory svému jménu, karta Pokuty nezobrazuje jen pokuty, ale také ukazuje členské poplatky, poplatky za pronájem, rezervační poplatky a jiné poplatky, které vaši čtenáři platí.

image450

Tabulka vám zobrazí následující sloupce:

 • Date: Datum kdy poplatek/platba byla zaslána

  • V případě pokut to bude poslední den, kdy byla pokuta navýšena
 • Description: popis poplatků, včetně data splatnosti zpoždného, s odkazem na záznamy zpožděných jednotek (exemplářů), pokud jsou k dispozici

 • Note: jakékoliv poznámky k tomuto poplatku/platbě

  • If you’re allowing patrons to pay fines via the OPAC with PayPal (EnablePayPalOpacPayments) you will see a Note that says ‚PayPal‘ for items paid this way

   image1246

 • Amount: celková částka k platbě nebo poplatku

 • Outstanding: částka ještě nevyrovnaná

 • The ability to reverse a payment

 • The ability to void a payment

 • A link to print a receipt for that line item

At the top of the table you can click the ‚Filter paid transaction‘ to hide all completed transaction and above that you can use the search box to find a specific charge or payment.

Charging fines/fees

Most fees and fines will be charged automatically if the fines cron job is running:

 • Fines will be charged based on your circulation and fines rules
 • Hold fees will be charged based on the rules you set in the Patron types and categories administration area
 • Rental fees will be charged based on the settings in your Item iypes administration area
 • Označení výtisku jako ‚Ztráta‘ pomocí modulu Katalogizace automaticky účtuje čtnáři náhradní cenu pro tento výtisk

Pay/reverse fines

Each line item can be paid in full (or written off) using the ‚Pay fines‘ tab.

image451

 • Každá položka na řádku může být placena v plné výši, částečně placená, nebo odepsána.

 • Zaplatit plnou pokutu

  • If you have a note about the payment please type that first then move on

  • Klikněte na „Zaplatit“ vedle pokuty, kterou chcete zaplatit v plné výši

  • The full amount of the fine will be populated for you in the „Collect from patron“ box

  • If one or more values are defined under the PAYMENT_TYPE authorized value category a dropdown selection box will be displayed to specify a custom payment type

   image452

  • Klikněte na „Potvrdit“

  • Pokuta bude odstraněna z nezaplacených pokut a zobrazí se jako plně splacená.

 • Zaplatit část pokuty

  • Klikněte na „Zaplatit“ vedle pokuty, kterou chcete zčásti zaplatit

  • Enter the amount you are collecting from the patron in the „Collect from patron“ box

   image453

  • Klikněte na „Potvrdit“

  • The fine will be updated to show the original amount, and the current amount outstanding

 • Zaplatit částku vůči všem pokutám

  • Click the „Pay amount“ button

  • Enter the amount you are collecting from the patron in „Collect from patron.“ The sum of all fines is shown in „Total amount outstanding“

   image454

  • Klikněte na „Potvrdit“

  • Souhrny pokut budou aktualizovány po připsání platby za nejstarší pokutu.

 • Pay selected fines

  • Check the selection boxes next to the fines you wish to pay, click „Pay selected“

   image455

  • Vložte částku na zaplacení pokut.

   image456

  • Klikněte na „Potvrdit“

  • Souhrny pokut budou aktualizovány s platbou použitou na nejstarší vybranou pokutu jako první.

 • Odepsání jednotlivé pokuty

  • Klikněte na „Prominout“ vedle poplatku, který si přejete prominout.
  • A confirmation box will appear to specify a total amount to writeoff. This box allows a partial writeoff of fines.
  • Pokuta bude odstraněna z nezaplacených pokut a zobrazí se jako odepsaná.
 • Writeoff selected fines

  • Check the selection boxes next to the fines you wish to pay, click „Writeoff selected“.
  • Click „Confirm“.
  • Pokuta bude odstraněna z nezaplacených pokut a zobrazí se jako odepsaná.
 • Writeoff all fines

  • Click the „Writeoff all“ button
  • Všechny poplatky budou odstraněny z nezaplacených poplatků a zobrazí se jako prominuté.
 • Pokud jste omylem označili pokutu jako zaplacenou, můžete vrátit tento řádek, kliknutím na tlačítko „Zpět“ napravo od řádku

  image457

  • Pokud kliknete na nový řádek, položka se přidá k účtu a platba se ukáže jako vrácena

   image458

   Poznámka

   • You can enable email receipts for payment and writeoff transactions with the UseEmailReceipts system preference.

Creating manual invoices

Pro poplatky, které nejsou účtovány automaticky, mohou knihovníci zaplatit služby přes Další poplatky

image459

 • Nejprve vyberte typ faktury, kterou chcete vytvořit

  • To add additional values to the manual invoice type pull down menu, add them to the MANUAL_INV authorized values

  • Důležité

   The value set as the authorized value for the MANUAL_INV authorized value category will appear as the description and the authorized value description will be used as the amount.

 • Pokud je poplatek spojen s výtiskem, můžete zadat jeho čárový kód tak, že řádek výtisku bude odkazovat na tento výtisk

 • Pole popisu je místo, kde zadáte popis poplatku

 • Do pole s částkou nepište symbol měny, pouze čísla.

Creating manual credits

Ruční úvěry mohou být použity na splacení části pokuty, nebo prominutí částky pokuty.

image460

 • První výběr typu kreditní karty, kterou chcete používat
 • Pokud tento úvěr je spojen s výtiskem, můžete zadat čárový kód toto výtisku, aby řádkový odkaz jednotky směřoval ke skutečnému
 • Pole popisu je místo, kde zadáte popis úvěru
 • Do pole s částkou nepište symbol měny, pouze čísla.

Printing invoices

Na pravé straně každého rádku účtu je zde odkaz Tisk. Kliknutím na tento odkaz se vytiskne doklad pro výtisk na řádku, který obsahuje datum a popis výtisku na řádku spolu se sumou nesplacenou na účtu.

image461

Routing lists

A list of all of the serial routing lists the patron belongs to will be accessible via the ‚Routing lists‘ tab on the patron record.

image462

V této tabulce můžete vidět a upravovat všechny distribuční seznamy ve kterých je tento uživatel

image463

Circulation history

The circulation history tab will appear if you have set the intranetreadinghistory preference to allow it to appear. If you have the OPACPrivacy system preference set to ‚Allow‘ and the patron has decided that the library cannot keep this information this tab will only show currently checked out items.

image464

Pokud chcete exportovat seznam čárových kódů pro dnes vypůjčené výtisky, můžete najít tuto možnost v nabídce „Více“ napravo nahoře na stránce

image465

Vygeneruje textový soubor, kde bude jeden čárový kód na samostatném řádku.

Modification log

If you have set your BorrowersLog to track changes to patron records, then this tab will appear. The Modification log will show when changes were made to the patron record. If you also have turned on the IssueLog and ReturnLog you will see checkins and outs on this screen as well.

image466

 • Pole knihovníka zobrazuje čtenářovo číslo pro knihovníka, který provedl změny
 • Tento modul vypisuje „MEMBERS“ pro modul čtenářů
 • Tato akce vám řekne, jaká akce byla přihlášena (přilogována)
 • Pole Objekt ukazuje čísla půjčovatelů (borrowernumber), které byly upraveny (ve výše uvedeném příkladu jsem to byl já, který měnil svůj vlastní záznam)

Upozornění

The patron’s messaging preferences are set when adding or editing the patron. This tab will show the messages that have been sent and those that are queued to be sent:

image467

Kliknutím na název zprávy se rozšíří náhled a zobrazí se vám plný text zaslané zprávy.

image468

If the message has a status of sent or failed you will have the option to ‚resend‘ the message to the patron by clicking the ‚resend‘ button found under the status.

image469

Statistiky

Depending on what you set for the values of your StatisticsFields system preference, you can see statistics for one patron’s circulation actions.

image470

Soubory

If you set the EnableBorrowerFiles preference to ‚Do‘ the Files tab will be visible on the patron information page.

image471

Zde můžete nahrávat soubory určené pro připojení k záznamu o čtenáři.

image472

Všechny soubory, které se načítají, se zobrazí nad formulářem, ze kterého se dají načíst další soubory.

image473

Purchase suggestions

Pokud čtenář již někdy vložil nějaký tip na nákup, zobrazí se na jeho přehledu záložka s jím zadanými tipy na nákup.

image1247

Na této stránce můžete vidět všechny zadané návrhy na nákup a také stav jejich zpracování. Nové návrhy podle požadavkuů čtenářů můžete vytvářet kliknutím na tlačítko „Nový návrh na nákup“.

Learn more about managing purchase suggestions in the Acquisitions chapter of this manual.

Patron discharges

A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money. To enable this opti`on on the patron record you need to set the useDischarge system preference to ‚Allow‘.

Poznámka

In France a „quitus“ („discharge“) is needed if you want to register for an account in a library or a university.

Poznámka

Academic libraries often require that you have a clear record at the library before you can graduate.

Patrons can request discharges via the OPAC. Any pending discharges will be listed below the menu buttons on the main staff client page

image1248

Clicking the pending requests will open a screen where you can allow those discharges

image1249

To generate a discharge for a specific patron click the ‚Discharge‘ tab on the left of the patron record

image1250

If the patron can have a discharge generated then it will have a button that says ‚Generate discharge‘

image474

Pokud ne. Uvidíte chybové vysvětlení proč nemůžete zrušit čtenáře.

image475

Jakmile je dopis vygenerován, můžete jej stáhnout ve formátu PDF

image476

Poznámka

You can style the PDF using the NoticeCSS preference.

The patron will have a restriction added to their account

image1251

And a history of discharges will be added to the ‚Discharge‘ tab

image1252

Housebound patrons

There are three roles a patron can have in regard to housebound circulation: borrower, chooser or deliverer.

Důležité

In order to use the housebound module, the HouseboundModule and ExtendedPatronAttributes system preferences must be enabled.

Chooser

If you have enabled the housebound module, with the HouseboundModule system preference, you will see that patrons now have a new section in their record called ‚Housebound roles‘.

image1349

Click the ‚Add‘ button to mark this patron as a ‚Chooser‘.

image1350

The chooser is in charge of choosing the materials for the housebound patron.

Deliverer

In the ‚Housebound roles‘, click the ‚Add‘ button to mark this patron as a ‚Deliverer‘.

image1351

The deliverer is in charge of delivering the chosen materials to the housebound patron on a specific day at a specific time.

Housebound borrowers

To create a housebound profile for an housebound patron, click on the ‚Housebound‘ tab in their record.

image1347

From there, you can edit their housebound profile information.

image1348

 • Delivery day: choose which day (or ‚Any‘) the patron prefers to receive their delivery.

 • Frequency: choose the frequency at which they want to receive their deliveries.

  Poznámka

  The frequencies are managed through the HSBND_FREQ list of authorized values.

 • Preferred materials: enter notes that will help the chooser choose appropriate documents for the housebound patron.

  For example: books, dvds, magazines, etc.

 • Subjects: if the housebound patron has a preference for particular subjects, enter it here. This will help the chooser choose interesting documents for the patron.

  For example: romance, cookbooks, thrillers, etc.

 • Authors: if the housebound patron has favorite authors, enter them here.

  For example: Danielle Steel, James Patterson, etc.

 • Referral: if the housebound patron has a referral, enter it here.

 • Notes: enter any other notes that may help the chooser or the deliverer.

Click the ‚Save changes‘ button to save the housebound profile.

Coordinating deliveries

To plan visits, go to the housebound patron’s record.

In their housebound tab, you will be able to create deliveries.

image1352

Click on ‚Add a new delivery‘.

image1353

Fill out the information :

 • Date: Enter the date of the delivery.
 • Time: Select a time of day for the delivery. The choices are morning, afternoon, or evening.
 • Chooser: Select a chooser who will be in charge of selecting the materials for this housebound patron.
 • Deliverer: Select a deliverer who will be in charge of picking up the materials and bringing them over to the housebound patron.

image1354

Choosers and Deliverers can be notified of planned deliveries via reports. Example reports be found in the SQL Reports Library at https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Patrons#Patron_Characteristics.