Administrace

Basic parameters

Get there: More > Administration

Důležité

Konfigurujte všechny „parametry“ v pořadí jak se objevují.

Knihovny

Při nastavování Koha systému, budete potřebovat přidat informace o každé knihovně, která bude sdílet váš systém. Tato data jsou využívána v několika oblastech Koha.

 • Get there: More > Administration > Basic Parameters > Libraries

When visiting this page you are presented with a list of the libraries that have already been added to the system.

image122

Adding a library

Chcete-li přidat novou knihovnu:

 • Click ‚New library‘

 • V horní části formuláře se zeptá na některé základní informace o knihovně

  image124

  • Kód knihovny by neměl obsahovat mezery a měl by mít 10 nebo méně znaků. Tento kód bude použit jako unikátní identifikátor v databázi.
  • Název knihovny bude zobrazen v on-line katalogu kdekoliv se bude potřeba odkázat na konrétní knihovnu, měl by tedy být srozumitelný především pro Vaše čtenáře.
 • Dále můžete zadat základní kontaktní informace o pobočce

  image125 .. screenshot is missing the OPAC info box

  • Pole adresy a kontaktu mohou být použity k vytvoření poznámek pro každou knihovnu

  • Pole pro e-mailovou adresu není nutné, ale je třeba aby bylo vyplněno pro každou knihovnu ve vašem systému

   • Důležité

    Ujistěte se, že jste dobře zadali e-mailovou adresu knihovny, aby byla upozornění posílána z a na správný e-mail.

  • If you’d like you can enter a different ‚Reply-To‘ email address. This is the email address that all replies will go to.

   • Poznámka

    If you do not fill in this value Koha will use the address in the ReplytoDefault preference

  • If you’d like you can also enter a different ‚Return-Path‘ email address. This is the email address that all bounced messages will go to.

   • Poznámka

    If you do not fill in this value Koha will use the address in the ReturnpathDefault preference

  • Pokud je vyplněna URL adresa, použije se k vytvoření odkazu na názvu knihovny v přehledu jednotek v on-line katalogu

   image126

  • Pole informace o katalogu je pro informace o knihovně, které se objeví v katalogu když v tabulce jednotek najedete myší na název knihovny

   image127

  • IP adresa nemusí být vyplněna, pokud máte v plánu jen na omezený přístupu k vašemu knihovnickému intranetu z konkrétní adresy IP

   • Důležité

    An IP address is required if you have enabled AutoLocation

  • If this library has a specific MARC organization code, you can enter it here. If left blank, the code entered in the MARCOrgCode preference will be used for this library.

  • Nakonec můžete doplnit libovolnou poznámku, ta se nebude zobrazovat v on-line katalogu.

  Poznámka

  Z uvedených polí jsou vyžadovány pouze „Kód knihovny“ a „Název“

Editing/deleting a library

Nebudete schopni odstranit všechny knihovny, které mají čtenáře nebo jednotky s ní související.

image128

Každá knihovna bude mít odkaz „Upravit“ napravo. Klepnutím na tento odkaz editujete/změníte detaily příslušné knihovny.

Důležité

Nebudete schopni editovat „Kód knihovny“

Library groups

Library groups are used in searches to limit the search to a group of libraries (for example in a neigbourhood).

 • Get there: More > Administration > Basic Parameters > Library groups

When visiting this page you are presented with a list of the groups that have already been added to the system.

image123

Přidávání skupiny

Click the ‚Add Group‘ button at the top of the screen

image129

 • Give the group a title and a description. Only the title is mandatory as it will show up in the staff client and in the OPAC. The description is only used in this page to give an idea of what the group is used for.

 • You can limit staff from seeing other groups‘ patrons by checking the box next to the ‚Limit patron data access by group‘ option.

  Poznámka

  This can be overriden with the user permission view_borrower_infos_ from_any_libraries.

 • If you would like the group to show up in the library pulldown menu at the top of the OPAC (with OpacAddMastheadLibraryPulldown set to ‚Add‘) and on the advanced search page you can check the ‚Use for OPAC search groups‘ box.

 • If you want the group to appear in the library pulldown in the staff client advanced search, check the ‚Use for staff search groups‘ box.

image131

Adding a library to a group

Click on the ‚Add library‘ button next to the group to add a library to this group. You will be presented with a list of the libraries that are not already in the group.

image133

Adding a sub-group

If your system is very large, you can create sub-groups. Click on the ‚Actions‘ button next to the group and select the ‚Add a sub-group‘ option. Fill in the title and the description (optional) of the sub-group. The features will be inherited from the parent group.

image1323

Deleting a group

To delete a group, click on the ‚Actions‘ button next to the group and select the ‚Delete‘ option.

image1324

image1325

Item types

Koha umožňuje organizovat vaši sbírku podle typů jednotek a kódů sbírek

 • Get there: More > Administration > Basic parameters > Item types

Typ jednotky se obvykle určuje podle typu nosiče (kniha, CD, DVD, atd.), ale může být použit i jinak, podle zvyklostí knihovny.

image134

Adding item types

To add a new item type, simply click the ‚New item type‘ button at the top of the Item types page.

image135

 • In the ‚Item type‘ field, enter a short code for your item type (maximum of 10 characters)

 • The description is the plain text definition of the item type (for those with multiple languages installed you can translate the item type description in to all of those languages using the ‚Translate in to other languages‘ link)

 • Item types and can grouped together for searching at the same time. For example you can put DVDs and Bluray in to a group called Movie and then they can be searched together. These groups are defined in the ITEMTYPECAT authorized value.

 • Můžete si vybrat a mít ikonku spojenou s tímto typem jednotky

  • Můžete si vybrat z řady kolekcí obrázků

  • Můžete odkazovat na vzdálený obrázek

  • Nebo nemusíte mít k obrázku přidruženou žádnou položku

  • Důležité

   To have your item type images appear in the OPAC you need to set noItemTypeImages to ‚Show‘

   • Get there:More > Administration > Global system preferences > Administration
 • For items that you are suppressing from the OPAC you can hide their item type from being searched in the OPAC

 • Pro jednotky, které se nepůjčují, zaškrtněte volbu „Nelze vypůjčit“

  • Jednotky označené jako ‚Nelze vypůjčit‘ se zobrazí v katalogu, ale nebude možné je půjčit čtenářům
 • For items that you charge a rental fee for, enter the total fee you charge in the ‚Rental charge‘ field. This will charge the patron on checkout.

  • Důležité

   Nevkládejte symboly do tohoto pole, jen čísla a desetinné tečky (např. $5.00 by měla být vložená hodnota 5 nebo 5.00)

 • You can add a default replacement cost for this type of item. If left blank, the replacement price of the item itself will be charged to the user when the item is lost.

  • Důležité
   Nevkládejte symboly do tohoto pole, jen čísla a desetinné tečky (např. $5.00 by měla být vložená hodnota 5 nebo 5.00)
 • You can also add a processing fee that will be added to the replacement cost.

  • Důležité

   Nevkládejte symboly do tohoto pole, jen čísla a desetinné tečky (např. $5.00 by měla být vložená hodnota 5 nebo 5.00)

 • If you would like a message or alert to appear when items of this type are checked in you can enter that in the ‚Checkin message‘ box

  image136

  • Zpráva při vrácení může mít formu zprávy nebo upozornění. Jediný rozdíl mezi nimi je barva pozadí textu. Ve výchozím nastavení je zpráva modrá

   image137

   a upozornění žluté.

   image138

 • Some SIP devices need you to use a SIP-specific media type instead of Koha’s item type (usually lockers and sorters need this media type), if you use a device like this you’ll want to enter the SIP media type.

 • When finished, click ‚Save changes‘

  • Poznámka

   All fields, with the exception of the ‚Item type‘ will be editable from the Item types list

 • Váš nový typ jednotky se objeví na seznamu

  image139

Editing item types

Každý typ výtisku má vedle tlačítko „Editovat“. Chcete-li editovat výtisk, stiskněte ho.

Důležité

You will not be able to edit the code you assigned as the ‚Item type‘ but you will be able to edit the description for the item.

Deleting item types

Each item has a Delete button beside it. To delete an item type, simply click the ‚Delete‘ link.

Důležité

Nebudete moci odstranit typy jednotek, které jsou používány v jednotkách ve vašem systému.

image140

Authorized values

Oprávněné hodnoty mohou být použity v několika oblastech Koha. Jedním důvodem, proč byste měli přidat kategorii autorizované hodnoty bude kontrolovat hodnoty, které lze zadat do pole Marc od katalogizátorů.

 • Get there: More > Administration > Basic parameters > Authorized values

Existing values

Koha se instaluje s již předdefinovanými hodnotami, které pravděpodobně vaše knihovna využije, např. stav „Ztraceno“.

 • Asort1

  • Používá se pro akvizici a statistiky
 • Asort2

  • Používá se pro akvizici a statistiky
 • BOR_NOTES

  • Hodnoty pro vlastní zprávy čtenářů, které se zobrazují na obrazovce výpůjček a OPACu. Hodnota v poli Popis by měl být text zprávy a je omezena na 200 znaků.

   image141

 • Bsort1

  • Hodnoty, které lze zadat, aby se vyplnilo první pole řazení čtenářů
 • Bsort2

  • Hodnoty, které mohou být vloženy do třídícího pole 2 v čtenářově záznamu
 • CCODE

  • Kód fondu (objeví se při katalogizaci a práci s jednotkami - exempláři)
 • CONTROL_NUM_SEQUENCE

  • Used to generate control numbers in the advanced cataloguing editor. Enter a string ending with a number as the authorized value and use the description to describe the type of number. For example: ‚sprLib0001‘ ‚Springfield library‘. In the advanced editor this will activate a new widget that will allow you to choose the type of number and generate the next number in the sequence.
 • COUNTRY

  • Used in UNIMARC 102 $a
 • DAMAGED

  • Popis pro jednotku, která je označena jako poškozená (objeví se při katalogizaci a práci s jednotkami - exempláři)
 • DEPARTMENT

  • Departments are required by and will be used in the Course Reserves module
 • ETAT

  • Used in French UNIMARC installations in field 995 $o to identify item status. Similar to NOT_LOAN
 • HINGS_AS

  • General holdings: acquisition status designator :: This data element specifies acquisition status for the unit at the time of the holdings report.
 • HINGS_C

  • General holdings: completeness designator
 • HINGS_PF

  • Physical form designators
 • HINGS_RD

  • General holdings: retention designator :: This data element specifies the retention policy for the unit at the time of the holdings report.
 • HINGS_UT

  • General holdings: type of unit designator
 • HSBND_FREQ

  • Frequencies used by the housebound module. They are displayed on the housebound tab in the patron account in staff.
 • ITEMTYPECAT

  • Allows multiple Item types to be searched in a category. Categories can be entered into the Authorized value ITEMTYPECAT. To combine Item types to this category, enter this Search category to any Item types.

   For example, an ITEMTYPECAT could be NEW, then in the Item type for NEW BOOKS NEW DVDS, etc the search category could be added NEW. This is helpful when a patron chooses the Search category of NEW, they could get Koha to search multiple Item types with a single search.

 • LANG

  • ISO 639-2 standard language codes
 • LOC

  Shelving location (usually appears when adding or editing an item). LOC maps to items.location in the Koha database.

 • LOST

  • Označení pro jednotky označené jako ztracené (vyskytuje se při nebo editování jednotky)

  • Důležité

   Hodnoty přiřazené stavu „ztraceno“, musí být číselné a nikoliv abecední, aby se stavy správně zobrazovaly

 • MANUAL_INV

  • Hodnoty pro typy ručně vystavených faktur

  • Důležité

   The value set as the Authorized value for the MANUAL_INV authorized value category will appear as the Description and the Authorized value description will be used as the amount. Enter monetary amounts in the description without currency symbols.

 • OPAC_SUG

  • A list of reasons displayed in the suggestion form on the OPAC.
 • NOT_LOAN

  • Důvody proč titul není na půjčování

  • Důležité

   Hodnoty přiřazené stavu „ztraceno“, musí být číselné a nikoliv abecední, aby se stavy správně zobrazovaly

  • Poznámka

   Negative number values will still allow holds (use for on order statuses for example) where as positive numbers will not allow holds or checkouts. A value of 0 means ‚for loan‘.

 • ORDER_CANCELLATION_REASON

  • Reasons why an order might have been cancelled
 • PAYMENT_TYPE

  • Populates a dropdown list of custom payment types when paying fines
 • qualif

  • Function codes (author, editor, collaborator, etc.) used in UNIMARC 7XX $4 (French)
 • RELTERMS

  • French terms of relations
 • REPORT_GROUP

  • Způsob, jak třídit a filtrovat výstupy (zprávy), výchozí hodnoty v této kategorii zahrnují Koha moduly (Účty, Akvizice, Katalog, Výpůjčky, Čtenáři)

   image142

 • REPORT_SUBGROUP

  • Can be used to further sort and filter your reports. This category is empty by default. Values here need to include the authorized value code from REPORT_GROUP in the Description (OPAC) field to link the subgroup to the appropriate group.

   image143

 • RESTRICTED

  • Stav „Vyhraženo“ (Omezená dostupnost) jednotky
 • ROADTYPE

  • ‚ROADTYPE‘ lze použít jako předdefinované typy ulice v adresách čtenářů
 • SIP_MEDIA_TYPE

  • Used when creating or editing an item type to assign a SIP specific media type for devices like lockers and sorters.
 • SUGGEST

  • Seznam důvodů zamítnutí nebo přijetí čtenářských návrhů (zobrazí se při správě návrhů)
 • SUGGEST_FORMAT

  • List of Item types to display in a drop down menu on the Purchase suggestion form on the OPAC. When creating the authorized values for SUGGEST_FORMAT, enter a description into this form so it is visible on the OPAC to patrons.
 • SUGGEST_STATUS

  • A list of additional custom status values for suggestions that can be used in addition to the default values.
 • STACK

  • Shelving control number
 • TERM

  • Terms to be used in Course Reserves module. Enter Terms that will show in the drop down menu when setting up a Course reserve. (For example: Spring, Summer, Winter, Fall).
 • WITHDRAWN

  • Popis zrušené jednotky (objeví se když přidáváte nebo upravujete jednotku)
 • YES_NO

  • Obecně autorizované hodnoty polí, které mohou být použity kdekoliv potřebujete jednoduché menu ano/ne.

Add new authorized value category

Kromě již existujících systémem přednastavených kategorií mohou knihovníci přidávat vlastní kategorie autorizovaných hodnot pro kontrolu dat vkládaných do systému. Pro přidání nové kategorie:

 • Click ‚New category‘

  image144

 • Omezte vaší kategorii na 10 znaků (něco zkraťte, ale aby bylo patrné o co jde)

  • Důležité

   Kategorie nemohou obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka a pomlčky.

 • Při přidávání nové kategorie budete vyzváni k vytvoření alespoň jedné autorizované hodnoty

  • Enter a code for your Authorized value into the ‚Authorized value‘ field

   • Důležité

    Autorizovaný hodnota je omezena na 80 znaků a nesmí obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka nebo pomlčky.

  • Použijte pole „Popis“ pro aktuální hodnotu, která se zobrazí. Pokud chcete ukázat něco jiného v OPACu, zadejte „Popis (OPAC)“

  • Pokud byste chtěli omezit toto autorizovanou hodnotu kategorie jen na určité knihovny, můžete si vybrat z nabídky „Omezení poboček“ . Chcete-li to vidět pro všechny knihovny, vyberte si „Všechny pobočky“ v horní části seznamu.

  • If you have StaffAuthorisedValueImages and/or AuthorisedValueImages set to show images for authorized values you can choose the image under ‚Choose an icon‘

 • Klikněte na Uložit

 • Your new category and value will appear on the list of Authorized values

  image145

Add new authorized value

Nové povolené hodnoty mohou být přidány do nové nebo kterékoliv existující kategorie. Pro přidání hodnoty:

 • Klikněte na tlačítko ‚Nová ověřená hodnota pro…‘

  image146

 • Enter a code for your authorized value into the ‚Authorized value‘ field

  • Důležité

   Autorizovaný hodnota je omezena na 80 znaků a nesmí obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka nebo pomlčky.

 • Použijte pole „Popis“ pro aktuální hodnotu, která se zobrazí. Pokud chcete ukázat něco jiného v OPACu, zadejte „Popis (OPAC)“

 • Pokud byste chtěli omezit toto autorizovanou hodnotu kategorie jen na určité knihovny, můžete si vybrat z nabídky „Omezení poboček“ . Chcete-li to vidět pro všechny knihovny, vyberte si „Všechny pobočky“ v horní části seznamu.

 • If you have StaffAuthorisedValueImages and/or AuthorisedValueImages set to show images for authorized values you can choose the image under ‚Choose an icon‘

 • Klikněte na Uložit

 • Nová hodnota se objeví na seznamu vedle stávajících hodnot

  image147

Patrons and circulation

Nastavení pro řízení informací o výpůjčkách a čtenářích

Patron categories

Kategorie čtenářů vám dovolují organizovat čtenáře do rozdílných úloh, věkových skupin a čtenářských typů.

 • Get there: More > Administration > Patrons and circulation > Patron categories

image148

Čtenáři se přiřazují do jedné ze šesti kategorií:

 • Dospělí
  • Nejběžnější typ uživatele, obvykle používaný pro obecnou kategorii ‚Uživatel‘
 • Dítě
  • K dětským uživatelům je možné připojit zástupce.
 • Zaměstnanec
  • Librarians (and library workers) should be assigned the staff category so that you can set their permissions and give them access to the staff client.
 • Korporativní
  • Korporativní čtenáři jsou organizace. Organizace mohou být ručiteli za profesionální čtenáře.
 • Profesionál
  • Profesionální uživatelé mohou být propojeni s organizačními uživateli
 • Statistický
  • Tento typ čtenáře je užíván pouze pro statistické účely, jako je vnitřní využití výtisků.

Přidávání kategorie čtenáře

To add a new patron category click ‚New category‘ at the top of the page

image149

 • The ‚Category code‘ is an identifier for your new code.

  • Důležité

   Kód kategorie omezen na 10 znaků (čísla a písmena)

  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.

   image150

 • Zadejte textovou verzi kategorie do políčka „Popis“.

  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.

   image151

 • Zápisové období (v měsících) by mělo být vyplněno, pokud máte omezené období pro zápis pro své čtenáře (např. Studentské karty, které vyprší po 9 měsících, nebo do určitého data)

  • Důležité

   Nemůžete zadat současně měsíční limit a datum do………. Vyberte, zda chcete zadat buď jedno nebo druhé.

  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.

   image152

 • Některé čtenářské kategorie mohou mít požadavek na minimální věk (v letech), zadejte tento věk v poli „Požadovaný věk“.

  • Důležité

   This value will only be checked if BorrowerMandatoryField defines the dateofbirth as a required field on the patron record

 • Čtenářské kategorie mohou mít také maximální věk (v letech) jež jsou s nimi spojeny (např. děti), vložte tento věk do ‚Horní limit věku“

  • Důležité

   This value will only be checked if BorrowerMandatoryField defines the dateofbirth as a required field on the patron record

 • Pokud účtujete poplatek za členství pro své čtenáře (např. těch, kteří žijí v jiném regionu), můžete to zadat do pole zápisné „Zápisné“.

  • Důležité

   Vkládejte pouze čísla nebo desetinná čísla do tohoto pole

  • Poznámka

   Depending on your value for the FeeOnChangePatronCategory preference this fee will be charged on patron renewal as well as when they are first enrolled.

 • Pokud chcete, aby čtenář obdržel zprávu o upomínce, nastavte ‚Vyžadovat zaslání upomínky ‚ na ‚Ano‘

 • Můžete se rozhodnout na základě čtenářovy kategorie, jestliže ztracené jednotky jsou zobrazeny ve služebním intranetu tím, že vyberete z menu „Ztracené jednotky“ ve služebním intranetu

  image153

  • Důležité

   Všimněte si, že toto je použitelné pouze v knihovnickém rozhranní (intranetu), takže změna této čtenářské kategorie pro toho, kdo nemá přístup ke knihovnickému rozhranní, nebude mít žádný vliv.

 • Pokud zpoplatňujete čtenáře za podání rezervace, zadejte výši poplatku v poli „Rezervační poplatek“.

  • Důležité

   Vkládejte pouze čísla nebo desetinná čísla do tohoto pole

 • V poli „Typ kategorie“ zvolte jednu ze šesti hlavních kategorií

  image154

  • Důležité

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.

   image155

 • The Branch limitations let you limit this patron category to only some branches in your library system. Select ‚All branches‘ if you would like any library to be able to use this category.

 • You can decide if this patron category is blocked from performing actions in the OPAC if their card is expired using the next option. By default it will follow the rule set in the Blokovat preference

  image1203

 • Next you can choose the default privacy settings for this patron category. This setting can be edited by the patron via the OPAC if you allow it with the OPACPrivacy system preference.

  image1204

 • You can set the preference for checking the patron’s circulation history when checking out an item. The default value for this is set in the CheckPrevCheckout system preference. This setting can be overridden on a per-patron basis in their individual file.

 • Nakonec můžete přiřadit jednu z pokročilých předvoleb hlášení výchozně na čtenářskou kategorii

  • Důležité

   Requires that you have EnhancedMessagingPreferences enabled

  • Důležité: Tato nastavení lze měnit pro jednotlivé čtenáře, toto nastavení je jen výchozí a usnadňuje nastavení zpráv pro celé kategorie

   • Poznámka

    After setting the default for the patron category you can force those changes to all existing patrons by running the borrowers-force-messaging-defaults script found in the misc/maintenance folder. Ask your system administrator for assistance with this script.

Circulation and fines rules

Následující pravidla určují způsob cirkulace jednotek, způsob a dobu počítání poplatků a způsob zacházení s rezervacemi.

 • Get there: More > Administration > Patrons and circulation > Circulation and fines rules

Pravidla se aplikují z nejvíce specifických po méně konkrétní, s použitím prvního nalezeného v tomto pořadí:

 • stejná knihovna, stejný typ čtenářů, stejný typ jednotek
 • stejná knihovna, stejný typ čtenářů, všechny typy jednotek
 • stejná knihovna, všechny typy čtenářů, stejný typ jednotek
 • stejná knihovna, všechny typy čtenářů, všechny typy jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), stejný typ čtenářů, stejný typ jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), stejný typ čtenářů, všechny typy jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), všechny typy čtenářů, stejný typ jednotek
 • výchozí (všechny knihovny), všechny typy čtenářů, všechny typy jednotek

The CircControl and HomeOrHoldingBranch also come in to play when figuring out which circulation rule to follow.

 • If CircControl is set to „the library you are logged in at“ circulation rules will be selected based on the library you are logged in at

 • If CircControl is set to „the library the patron is from“ circulation rules will be selected based on the patron’s library

 • If CircControl is set to „the library the item is from“ circulation rules will be selected based on the item’s library where HomeOrHoldingBranch chooses if item’s home library is used or holding library is used.

 • If Zabránit is set to ‚Prevent‘ then the value of HomeOrHoldingBranch is used in figuring out if the item can be checked out. If the item’s home library does not match the logged in library, the item cannot be checked out unless you are a superlibrarian.

  Poznámka

  Pokud ve Vašem systému spravujete pouze jednu knihovnu, vytvářejte pravidla přímo pro ni (použití pouze pravidel pro „všechny knihovny“, může způsobit problémy s rezervacemi)

  Důležité

  Přinejmenším budete muset nastavit výchozí výpůjční pravidlo. Toto pravidlo by mělo být pro všechny typy položek, všech knihoven a všech patronů kategorií. Toto zachytí všechny případy, které neodpovídají zvláštním pravidlům. Při výpůjčce, když nemáte pravidlo pro všechny knihovny, všechny typy jednotek a všechny typy čtenářů, můžete vidět čtenáře, kteří jsou blokováni při podávání rezervací (objednávek). Budete také potřebovat pravidlo pro konkrétní knihovnu určené pro všechny typy položek a všechny typy čtenářů, abyste se vyhnuli tomuto problému s rezervacemi. Koha musí vědět o které pravidlo se opřít.

Default circulation rules

Použitím vydávání pravidel pomocí matice, můžete definovat pravidla, která závisí na čtenář/jednotka kombo. Chcete-li nastavit pravidla, vyberte knihovnu z rozbalovací roletky (nebo „všechny knihovny“, chcete-li použít tato pravidla pro všechny pobočky):

image156

Můžete zvolit libovolnou kombinaci kategorií čtenářů a typu jednotek, na které se mají pravidla vztahovat

image157

 • Nejprve vyberte, pro kterou kategorii čtenářů chcete použít dané pravidlo. Pokud ponecháte nastavení ‚Všichni‘, bude použito pro všechny kategorie čtenářů

 • Vyberte ‚Typ jednotek‘, pro které chcete použít toto pravidlo. Jestliže ponecháte ‚Vše‘, použije se na jednotky všech typů

 • Omezit počet výtisků jedné výpůčky čtenáře zadáním počtu do pole „Současně výpůjček povoleno“

 • If you’re allowing OnSiteCheckouts then you may also want to set a limit on the number of items patron’s can have onsite.

 • Definujte dobu, po jakou jednotka může být vypůjčena čtenáři. Zadejte počet dní nebo nebo hodin do pole „Výpůjční lhůta“.

 • Vyberte, která časová jednotka, dny nebo hodiny, se bude používat při výpočtu výpůjční lhůty a pokut

 • Můžete také definovat pevný termín vrácení pro konkrétního čtenáře, kategorii a typ jednotky. Pevný termín vrácení ignoruje obvyklé pravidla a dělá to tak, že všechny jednotky definovaného typu jsou vrátitelné před datem nebo po datu, které určíte.

 • ‚Výše pokuty‘ by měla obsahovat částku, kterou si přejete vybírat při překročení doby výpůjčky

  • Důležité

   Vložte pouze čísla nebo desetinná čísla (bez symbolu měny).

 • Zadejte ‚Interval účtování pokut‘ ve vámi zvolených jednotkách (např. účtovat pokutu za každý 1 den nebo každé 2 hodiny)

 • ‚When to charge‘ is most handy in libraries that have a fine charging interval of more than 1 day.

  • Ke konci intervalu
   • Given a grace period of 2 days and a fine interval of 7 days, the first fine will appear 7 days after the due date, it will always take one fine interval (7 days), before the first fine is charged
  • K začátku intervalu
   • Given a grace period of 2 days and a fine interval of 7 days, the first fine will appear 2 days after the due date and the second fine 7 days after the due date.
 • „Bezpokutové období“ je období, kdy výpůjčka je již zpožděna ale po dobu tohoto období se nezačně počítat pokuta.

  • Důležité

   Toto může být zadáno pouze ve dnech, nikoliv v hodinách

 • „Strop zpozdného“ je maximální výše pokuty pro kombinaci tohoto čtenáře a vypůjčené jednoty

  • Důležité

   If this field is left blank then Koha will not put a limit on the fines this item will accrue. A maximum fine amount can be set using the MaxFine system preference.

 • If you would like to prevent overcharging patrons for a lost items, you can check the box under ‚Cap fine at replacement price.‘ This will prevent the patron’s fines from going above the replacement price on the item.

  • Poznámka

   If the ‚Overdue fines cap‘ is also set, the fine will be the lesser of the two, if both apply to the given overdue checkout.

 • Pokud vaše knihovna pokutuje čtenáře tak, že mu pozastaví účet, můžete zadat počet dní na pozastavení v poli „Pozastavení ve dnech“

  • Důležité

   Toto může být zadáno pouze ve dnech, nikoliv v hodinách

 • Můžete také definovat maximální počet dní, na které budou čtenáři omezeny služby pomocí nastavení ‚Maximální trvání omezení‘

 • Dále se rozhodněte, zda čtenář může prodloužit tento typ výtisku, pokud ano, zadejte kolikrát ji mohou prodloužit v políčku „Prodloužení povolena“

 • Pokud je povolené prodlužování, můžete nastavit o jak dlouho se mají výpůjčky prodlužovat (v jednotkách, které si zvolíte) ve sloupci „Prodlužovat o“.

 • Pokud je povolené prodlužování, můžete nastavit jak dlouho před vypršením výpůjční lhůty lze prodloužení provést ve sloupci „Prodloužit lze X dní před“.

  • Items can be renewed at any time if this value is left blank. Otherwise items can only be renewed if the item is due after the number in units (days/hours) entered in this box.
  • To control this value on a more granular level please set the NoRenewalBeforePrecision preference.
 • You can enable automatic renewals for certain items/patrons if you’d like. This will renew automatically following your circulation rules unless there is a hold on the item

  • Důležité

   You will need to enable the automatic renewal cron job for this to work.

  • Důležité

   This feature needs to have the „no renewal before“ column filled in or it will auto renew everyday after the due date

 • Pokud čtenář může rezervovat tento typ výtisku, zadejte celkový počet výtisků (tohoto typu), které mohou být rezervovány do pole „Rezervace povoleny“

 • Next you can decide if this patron/item combo are allowed to place holds on items that are on the shelf (or available in the library) or not. If you choose ‚no‘ then items can only be placed on hold if checked out

 • Můžete se rozhodnout, zda umožníte čtenářům vytvořit rezervaci na konkrétní jednotku. Možnosti k dispozici jsou:

  • Povolit: Umožní čtenářům zvolit možnost mezi první dostupnou jednotkou (rezervace na titul) nebo konkrétní jednotku.
  • Nepovolit: Umožní čtenářo zvolit pouze další dostupný
  • Force: Will only allow patrons to choose an specific item
 • Finally, if you charge a rental fee for the item type and want to give a specific patron type a discount on that fee, enter the percentage discount (without the % symbol) in the ‚Rental Discount‘ field

Po dokončení klikněte na tlačítko „Přidat“ pro uložení změn. Chcete-li změnit pravidlo, vytvořte nové se stejným typem čtenáře a typem výtisku. Pokud byste chtěli smazat pravidlo, stačí kliknout na odkaz „Odstranit“ napravo od pravidla.

image158

Pokud byste chtěli smazat pravidlo, klikněte na odkaz „Odstranit“ na pravé straně pravidla.

Chcete-li ušetřit čas, můžete naklonovat pravidla z jedné knihovny do druhé výběrem volby „Klon“ nad maticí pravidel.

image159

Provedení klonování Vám bude oznámeno potvrzující zprávou.

image160

Default checkout, hold and return policy

Můžete nastavit výchozí maximální počet výpůjček a rezervací, které bude použita, pokud není žádné nastavení, je definován níže pro konkrétní typ jednotky nebo kategorie.

image161

V této nabídce můžete zvolit výchozí nastavení pro všechny typy jednotek a všechny čtenáře.

 • In ‚Total current checkouts allowed‘ enter the total number of items patrons can have checked out at one time

 • In ‚Total current on-site checkouts allowed‘ enter the total number of items patrons can have checked out on site at a time (OnSiteCheckouts needs to be set to ‚Enable‘)

 • Řízení kde si čtenáři mohou podat rezervace z nabídky „Rezervační politika“

  • Z kterékoliv knihovny: Čtenáři z kterékoliv knihovny si mohou rezervovat tuto jednotku. (předvoleno)
  • Z domovské knihovny: Pouze čtenáři, k jejichž knihovně jednotka náleží, si ji mohou rezervovat.
  • Rezervace nejsou povolené: Žádný uživatel nesmí mít zarezervovanou tuto knihu
 • Control if there is a limit to filling a hold based on the item’s library

  • any library

  • item’s home library

  • item’s holding library

  • Poznámka

   The patron’s home library should not affect whether a patron can place the hold, instead the hold will only be fillable when an item matching the pickup location becomes available.

 • Ovládání, kde se vypůjčená jednotka jednotka má vrátit

  • Jednotka se vrací domů
  • Jednotka se vrací do vlastnící pobočky
  • Plovoucí jednotka
   • Pokud položka plave, zůstane tam, kde byla přijata a nikdy se nevrací „domů“.
 • Pokud je vaše podmínka nastavena, můžete ji deaktivovat kliknutím na ‚Deaktivovat‘ napravo od pravidla.

Default checkout limit by patron cateogry

Pro tuto knihovnu můžete určit maximální počet výpůjček povolených pro čtenáře dané kategorie bez ohledu na typ jednotky.

image162

Poznámka

Pokud celková částka zapůjčitelných knih pro danou čtenářskou kategorii je prázdná,neplatí žádný limit s výjimkou případů, limitu definovaném pro konkrétní typ jednotky.

Například, pokud máte v matici pravidlo, které říká, čtenáři s kategorií studenti mají povoleno 10 knih a 5 DVD, ale chcete, aby studenti měli zapůjčeno pouze max. 12 věcí najednou. Pokud má student 10 knih, tak již bude mít povoleny pouze 2 DVD.

Default lost item fee refund on return policy

Here, you can specify the default policy for lost item fees on return. This policy will apply to this library. This rule is to be used with the RefundLostOnReturnControl system preference.

Default holds policy by item type

Pro tuto knihovnu můžete upravovat pravidla pro dané typy jednotek bez ohledu na kategorii čtenářů.

image163

The various hold policies have the following effects:

 • From any library: Patrons from any library may put this item on hold. (default if none is defined)

 • From home library: Only patrons from the item’s home library may put this book on hold.

 • No holds allowed: No patron may put this book on hold.

  Důležité

  Note that if the system preference AllowHoldPolicyOverride set to ‚allow‘, these policies can be overridden by your circulation staff.

  Důležité

  Tyto zásady jsou založeny na domovské pobočce čtenáře, nikoli od poboček, které objednávají nebo rezervují.

Control if there is a limit to filling a hold based on the item’s library

 • any library

 • item’s home library

 • item’s holding library

 • Poznámka

  The patron’s home library should not affect whether a patron can place the hold, instead the hold will only be fillable when an item matching the pickup location becomes available.

The various return policies have the following effects:

 • Jednotka se vrací domů: Jednotka vyzve knihovníka přenést položku do své domovské knihovny

  • Důležité

   If the AutomaticItemReturn preference is set to automatically transfer the items home, then a prompt will not appear

 • Jednotky se vrací do pobočky, která knihu vypůjčila: Jednotka vyzve knihovníka přenést jednotku zpět do knihovny, kde byla vypůjčena

  • Důležité

   If the AutomaticItemReturn preference is set to automatically transfer the items home, then a prompt will not appear

 • Plovoucí jednotka: Jednotky nebudou přeneseny z pobočky která přijala jednotku, a místo zůstane tam až do ručního převodu nebo výpjčky z jiné pobočky

Například byste mohli umožnit rezervace ve vaší knihovně tak, že Novinky a DVD by nebyly rezervovatelné z jiných poboček. Zde si nastavíte rezervační politiku na “ Z domovské knihovny“ tak, aby tyto předměty mohly být rezervovány, jen pokud pobočka vlastnící jednotku a domovská knihovna čtenáře jsou stejné. Z tohoto formuláře můžete také blokovat úplně rezervace na určité typy jednotek. Tak si to můžete nastavit u plovouích typů jednotek, a pak zůstávají ve svých domovských knihovnách.

Patron attribute types

Patron attributes can be used to define custom fields to associate with your patron records. In order to enable the use of custom fields you need to set the ExtendedPatronAttributes system preference.

 • Get there: More > Administration > Patrons and circulation > Patron attribute types

Běžně se do tohoto pole zapisuje číslo studentského nebo občanského průkazu.

image164

Adding patron attributes

To add a new patron attribute type, click the ‚New patron attribute type‘ button at the top of the page

image165

 • V poli „Kód typu atributu čtenáře“, zadejte krátký kód k identifikaci tohoto typu

  • Důležité

   Toto pole je omezeno na 10 znaků (jen čísla a písmena)

  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován

 • Do pole ‚Popis‘ zadejte (jako obyčejný text) obsáhlejší vysvětlení o tom, co má dané pole obsahovat

 • Zaškrtněte vedle políčko „Opakovatelný“, aby čtenářův záznam mohl mít mít více hodnot tohoto atributu.

  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován

 • Pokud „Jedinečný identifikátor“ je zaškrtnut, bude atribut jedinečný identifikátor, což znamená, že u dvou různých čtenářů nemůže být hodnota tohoto atributu stejná.

  • Unique attributes can be used as match points on the patron import tool

  • Důležité

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován

 • Zaškrtněte ‚Povolit heslo‘, aby bylo možné spojit heslo s tímto atributem.

 • Vybrat ‚Zobrazit v OPAC‘ pro zobrazení tohoto atributu na stránce s detaily čtenáře v OPAC.

 • Zaškrtněte ‚Vyhledávatelný‘, aby bylo možno vyhledat tento atribut ve vyhledávání čtenářů pro zaměstnance.

 • Zatrhnout, „Zobrazit ve výpůjčkách“, aby se tento atribut stal viditelný ve čtenářově zobrazení krátkých detailů vlevo na výpůjční obrazovce a na dalších stránkách čtenáře

  image166

 • Kategorie autorizovaných hodnot; je-li nějaká vybrána, vstupní stránka záznamu čtenáře povolí jen hodnotu se seznamu autorizovaných hodnot.

  • Nejprve je nutné přidat seznam autorizovaných hodnot, aby se to objevilo v této nabídce

  • Důležité

   autorizovaný seznam hodnot není požadován při dávkovém importu čtenářů.

 • Pokud byste chtěli tento atribut použít pouze ve zvláštních pobočkách, můžete tyto vybrat ze seznamu „Omezení na pobočky“. Zvolte „Všechny knihovny“ pro všechny knihovny.

  • Důležité

   Note that items with locations already set on them will not be altered. The branch limitation only limits the choosing of an authorized value based on the home branch of the current staff login. All authorized values for item records (LOC, LOST, CCODE, etc) will show in the OPAC for all patrons.

 • Pokud byste chtěli zobrazovat pouze atribut čtenáře jednoho typu, zvolte typ čtenáře z roletky „Kategorie“

 • If you have a lot of attributes it might be handy to group them so that you can easily find them for editing. If you create an Authorized value for PA_CLASS it will show in the ‚Class‘ pull down and you can then change your attributes page to have sections of attributes

  image167

 • Klikněte na Uložit pro uložení vašeho nového atributu

Hned po přidání se Váš Atribut objeví v Seznamu Atributů a také ve formuláři přidání/úpravy v záznamu o Čtenáři

image168

Pokud jste nastavili třídy pro uspořádání atributů, tyto třídy se objeví se na formuláři Přidat/editovat čtenáře

image169

Editing/deleting patron attributes

Každý atribut čtenáře má editační a výmazový odkaz vedle na seznamu atributů.

Některá pole po vytvoření atributu nebude možné upravovat:

 • Kód typu vlastností čtenáře
 • Opakovatelný
 • Jedinečný identifikátor

Nebudete schopni odstranit atribut, pokud je užíván.

image170

Library transfer limits

Omezit možnost převážet výtisky mezi knihovnami na základě knihovny odesílající, knihovny přijímající a kódu příslušného fondu.

 • Get there: More > Administration > Patrons and circulation > Library transfer limits

These rules only go into effect if the preference UseBranchTransferLimits is set to ‚enforce‘.

Předtím než začnete, budete si zřejmě nejdřív chtít vybrat knihovnu, pro kterou budou tato omezení platit.

image171

Transfer limits are set based on the collections codes you have applied via the Authorized value administration area.

image172

Kódy fondů je objeví jako záložky nad zaškrtávacími tlačítky:

image173

Zaškrtněte políčka pro knihovny, z kterých přijímáte vracení pro typ jednotky, kterou jste vybrali na začátku (v příkladu níže - FIC)

image174

Ve výše uvedeném příkladu knihovna Centerville umožní čtenářům vrátit jednotky ze všech knihoven kromě knihovny Liberty a Franklin v jejich pobočce.

Náklady na přesuny

The transport cost matrix lets a library system define relative costs to transport books to one another. In order for the system to use this matrix you must first set the UseTransportCostMatrix preference to ‚Use‘.

Důležité

The transport cost matrix takes precedence in controlling where holds are filled from, if the matrix is not used then Koha checks the StaticHoldsQueueWeight.

Náklady jsou desítkové hodnoty mezi zvolenou maximální hodnotu (např. 1 nebo 100), a 0, která je minimální (žádné náklady). Například, mohli byste použít vzdálenost mezi každou knihovnu v mílích jako „náklady“, pokud by to přesně odpovídalo nákladům na jejich převozy. Možná, že pošty budou mít lepší miru. Knihovny sdílející poštovní úřad budou mít náklady 1, na sousedících poštách budou mít náklad 2, atd.

Chcete-li zadat náklady na dopravu, jednoduše klikněte na buňku, kterou chcete změnit, zrušte zaškrtnutí políčka „Zakázat“ pole a zadejte svoje náklady

image175

Po vložení ceny stiskněte na klávesnici „Enter“, nebo klikněte na tlačítko „Uložit“ v dolní části matice, abyste uložili změny.

Poznámka

A NULL value will make no difference where the From and To libraries are the same library. However, as a best practice, you should put a 0 in there. For all other To/From combinations, a NULL value will cause that relationship to act as if it has been disabled. So, in summary, don’t leave any of the values empty. It’s best to always put a number in there ( even if you choose to disable that given To/From option ).

Item circulation alerts

Knihovny mohou rozhodnout, zda chtějí mít čtenáře automaticky informovány o výpůjčkách (příjmy a vydeje).

 • Get there: More > Administration > Patrons and circulation > Item circulation alerts

Následující nastavení se zakládá na typech čtenářů a položek.

Důležité

Tyto předvolby mohou být přepsány změnami předvolbami u jednotlivých čtenářů, týkajících se zasílání zpráv.

Chcete-li nastavit upozornění na výpujčku:

 • Vyberte vaší knihovnu z roletky nahoře ohrazovky

  image176

  • Chcete-li nastavit předvolby pro všechny knihovny, udržujte menu nastavené na ‚Default‘
 • Ve výchozím nastavení pro všechny typy jednotek jsou všichni čtenáři informováni o všech výpůjčkách i navráceních. Chcete-li toto změnit, klepněte na kombinaci typů jednotka/čtenář, pro které byste chtěli zastavit zasílání oznámení.

  image177

  • Ve výše uvedeném příkladě, Mladiství a Děti nedostanou oznámení o zapůjčení.

Cities and towns

Pro standardizování vstupů čtenáře, můžete definovat města nebo obce, ve vašem regionu, takže když jsou přidávání noví čtenáři, knihovníci prostě musejí vybrat město ze seznamu namísto nutnosti zadat město a zip (PSČ).

 • Get there: More > Administration > Patrons and circulation > Cities and towns

Adding a city

To add a new city, click the ‚New city‘ button at the top of the page and enter the city name, state, zip/postal code and country.

image178

One you click Submit, your city will be saved and will be listed on the Cities and towns page

image179

Města mohou být kdykoli upravena či odstraněna.

Viewing cities on patron add form

If you have defined local cities using the ‚New city‘ form, then when adding or editing a patron record you will see those cities in a pull down menu to make city selection easy.

image180

Toto umožní snadné vkládání místních jmen do čtenářova záznamu, aniž byste riskovali možnost překlepů či chybných Zip/PSČ kódů.

Catalog administration

Nastavte tyto předvolby před tím, než zahájíte katalogizaci ve vašem Koha systému.

 • Get there: More > Administration > Catalog

MARC bibliographic frameworks

Think of frameworks as templates for creating new bibliographic records. Koha comes with some predefined frameworks that can be edited or deleted, and librarians can create their own frameworks for content specific to their libraries.

 • Get there: More > Administration > Catalog > MARC bibliographic frameworks

image181

Důležité

Do not delete or edit the Default framework since this will cause problems with your cataloging records - always create a new template based on the Default framework, or alter the other frameworks.

Po kliknutí na odkaz ‚Struktura šablony MARC‘ na pravé straně každé šablony, se můžete rozhodnout, kolik polí chcete vidět na jedné obrazovce pomocí možnosti stránkování nahoře tabulky.

image182

Add new framework

Chcete-li přidat novou šablonu

 • Click ‚New framework‘

  image183

  • Vložte kód o 4 nebo méně znacích
  • Použijte pole Popis pro upřesnění podrobnější definice své šablony
 • Klikněte na tlačítko ‚Odeslat‘

 • Once your framework is added click ‚MARC structure‘ to the right of it on the list of frameworks

  image184

  • You will be asked to choose a framework to base your new framework off of, this will make it easier than starting from scratch
 • Once your framework appears on the screen you can edit or delete each field by following the instructions for editing subfields

Edit existing frameworks

Clicking ‚Edit‘ to the right of a framework will only allow you to edit the description for the framework:

image185

To make edits to the fields associated with the framework you must first click ‚MARC Structure‘ and then follow the instructions for editing subfields

Add subfields to frameworks

To add a field to a framework click the ‚New tag‘ button at the top of the framework definition

image186

Toto otevře prázdný formulář pro vkládání dat do polí MARC

image187

Zadejte informace o novém tagu:

 • „Tag“ je číslo pole MARC
 • „Návěští pro lib“ je text, který se zobrazí na zaměstnaneckém intranetu v modulu Katalogizace
 • „Návěští pro OPAC“ je text, který se zobrazí v OPACu při pohledu na MARC záznam
 • Jestli toto pole je opakovatelné, zatrhněte políčko „Opakovatelné“
 • Jestli toto pole je povinné, zatrhněte políčko „Povinné“
 • Chcete-li, aby toto pole mělo rozbalovací menu s nabídkou odpovědí, zvolte který seznam „Ověřené hodnoty“ chcete použít.

When you’re finished, click ‚Save changes‘ and you will be presented with your new field

image188

To the right of the new field is a link to ‚Subfields,‘ you will need to add subfields before this tag will appear in your MARC editor. The process of entering the settings for the new subfield is the same as those found in the editing subfields in frameworks section of this manual.

Edit framework subfields

Frameworks are made up of MARC fields and subfields. To make edits to most frameworks you must edit the fields and subfields. Clicking ‚Edit‘ to the right of each subfield will allow you to make changes to the text associated with the field

image189

 • Každé pole má číselné označení, které není možné upravit
  • The ‚Label for lib‘ is what will show in the staff client if you have advancedMARCeditor set to display labels
  • „Návěští pro OPAC“ je to, co se zobrazí při pohledu na MARC záznam v OPACu
  • Pokud zaškrtnete „Opakovatelné ‚, pak toto pole bude mít vedle znaménko plus, které vám umožní přidávat další násobky pole
  • Pokud zaškrtnete „Povinné“, záznam nebude povoleno ukložit, pokud nemáte hodnotu přiřazenou k tomuto tagu
  • ‚Authorized value‘ is where you define an authorized value that your catalogers can choose from a pull down to fill this field in

Chcete-li upravit podpole spojené s tagem, klikněte na „Podpole“ na pravé straně od tagu na seznamu „MAEC struktura“

 • V seznamu podpolí můžete vpravo u každého podpole kliknout na ‚Odstranit‘ a tím jej odstraníte

 • To edit the subfields click ‚Edit subfields‘

 • For each subfield you can set the following basic constraint values

  image190

  • Text pro knihovníka
   • co se objeví před podpolem v knihovnickém interface
  • Text pro OPAC
   • co se objeví před polem v OPACu.
    • Zůstane-li pole prázdné, je namísto použit text pro knihovníka
  • Opakovatelný
   • pole bude mít vedle sebe znaménko plus, aby bylo možné přidat více tagů
  • Povinné
   • záznam nebude možné uložit, pokud nepřidělíte hodnotu pro tento tag
  • Spravovány v záložce
   • definuje záložku ve které je zobrazeno podpole. Všechna podpole tohoto pole musí být ve stejné záložce nebo ignorována. Ignorována znamená, že toto podpole není spravováno.
 • For each subfield you can set the following advanced constraint values

  image191

  • Výchozí hodnota

   • definuje, co chcete zobrazit v poli ve výchozím nastavení, to lze upravovat, ale ušetříte čas, pokud použijete často stále stejnou poznámku a nebo stejnou hodnotu v poli.

   • Poznámka

    If you would like a field to fill in with today’s date you can use the YYYY MM DD syntax in the ‚Default value‘. For example: a default of „Year:YYYY Month:MM Day:DD“ (without quotes) will print as „Year:2015 Month:11 Day:30“

  • Viditelnost

   • umožňuje vybrat, odkud toto podpole je viditelné/skryté, jednoduše zaškrtněte políčka, kde byste chtěli pole zobrazit a zrušte zaškrtnutí políčka, kde byste chtěli, aby zůstalo skryté.

    image192

  • Je URL

   • pokud je označeno, znamená to, že podpole je URL a je klikací
  • Odkaz

   • Pokud zadáte pole/podpole, zde (200b), zobrazí se odkaz po podpoli v pohledu na detailní MARC. Tento pohled se zobrazí pouze v knihovnickém rozhraní, nikoliv v OPACu. Pokud knihovník klikne na odkaz, provede se vyhledávání v databázi pro pole/podpole na tuto hodnotu. Toho lze využít pro dvě hlavní témata:

    • pokud u polí jako autor (200f v UNIMARC) vložíte 200f, uvidíte všechny bibliografické záznamy se stejným autorem
    • na pole, které je odkazem (4xx) k dosažení jiného bibliografického záznamu. Například, dejte 011a do 464 $x, a najdete periodika s tímto ISSN.
   • Warning

    POZNÁMKA: jestliže změníte tuto hodnotu, bude nutné požádat administrátora, aby spustil skript misc/batchRebuildBiblioTables.pl.

  • Koha odkaz

   • Koha podporuje více MARC formátů. Proto nemůže vědět, co znamená 245$a nebo 200$f (obě tato pole znamenají ‚název‘ v MARC21 nebo UNIMARC). V tomto seznamu tak můžete přiřadit podpole MARC k jeho významu. Koha soustavně udržuje podpole a jejich význam konzistentní. Pokud chce uživatel hledat ‚název‘, použije se tento odkaz pro nalezení hledaného (245 v rámci MARC21, 200 v UNIMARC).
 • Pro každé podpole můžete nastavit následující hodnoty v sekci Dalších možností

  image193

  • Ověřená hodnota

   • means the value cannot by typed by the librarian, but must be chosen from a pull down generated by the authorized value list

   • In the example above, the 504a field will show the MARC504 authorized values when cataloging

    image194

  • Thesaurus

   • znamená, že hodnota není volný text, ale musí být vyhledána v autoritách/tezauru dané kategorie
  • Plugin

   • se rozumí hodnota vypočtená nebo řízena pluginem. Pluginy mohou udělat téměř cokoliv.
   • Příklady:
    • For call numbers there is an option to add a call number browser next to the the call number subfield so that you can identify which call numbers are in use and which are not. Simply choose the cn_browser.pl plugin. Learn more in the cataloging section of this manual.
    • If you’d like to let file uploads via cataloging you can choose the upload.pl plugin and this will allow you to upload files to Koha to link to your records.
    • In UNIMARC there are plugins for every 1xx fields that are coded fields. The plugin is a huge help for cataloger! There are also two plugins (unimarc_plugin_210c and unimarc_plugin_225a that can „magically“ find the editor from an ISBN, and the collection list for the editor)
 • To save your changes simply click the ‚Save changes‘ button at the top of the screen

Import/export frameworks

Vedle každého rámce je odkaz na buď importovat nebo exportovat rámec.

Export framework

Chcete-li exportovat rámec, stačí kliknout na odkaz „Export“ vpravo od názvu rámce.

image195

Pokud kliknete ‚Export‘ budete vyzváni k výběru formátu výstupního souboru.

image196

Katalogizační šabona vyexportovaná tímto způsobem může být zpátky importována do libovolné instalace Koha za použití volby Importovat ve správci šablon.

Import framework

An easy way to create a new framework is to import one created for your or another Koha installation. This framework would need to be exported from the other system using the instructions above to be available for import here.

To import a framework you first need to create a new framework. Once you have that framework, click ‚Import‘ to the right of the new framework.

image197

Budete vyzváni k výběru souboru ve vašem počítačí, který chcete importovat jako šablonu.

image198

Budete vyzváni k potvrzení své akce před tím, než soubor bude importován.

image199

Jakmile je soubor nahrán, uvidíte obrázek potvrzující, že vše proběhlo správně.

image200

Jakmile bude váš importu dokončen, budete přepnuti do nástroje pro úpravy, kde můžete provádět změny, které potřebujete v rámci, který jste importovali.

Koha to MARC mapping

While Koha stores the entire MARC record, it also stores common fields for easy access in various tables in the database. Koha to MARC mapping is used to tell Koha where to find these values in the MARC record. In many cases you will not have to change the default values set by in this tool on installation, but it is important to know that the tool is here and can be used at any time.

 • Get there: More > Administration > Catalog > Koha to MARC mapping

The table shows all the database fields that can be mapped to MARC fields.

image201

To add a new mapping, click on the ‚Add‘ button to the right of the appropriate field.

image202

Write in the MARC field and subfield you would like to map, separated by a comma, to this Koha field and click the ‚OK‘ button.

Poznámka

It is possible to link more than one MARC field to a database field. For example, you could link both 260$a and 264$a to the biblioitems.place field.

If you would like to clear the mapping for a database field, click the ‚Remove‘ button.

Poznámka

All changes are immediate.

Keywords to MARC mapping

Tento nástroj vám umožní namapovat pole MARC na sadu předdefinovaných klíčových slov.

 • Get there: More > Administration > Catalog > Keywords to MARC mapping

  Důležité

  This tool only affects sites that are not using the XSLT stylesheets.

V tuto chvíli je jediné používané klíčové slovo ‚podtitul‘.

Pomocí tohoto nástroje můžete definovat, které pole MARC pole vytiskne na obrazovce podrobností o bibliografického záznamu pomocí klíčových slov. Následující příklad bude používat pole podnázvu (vedlejšího názvu).

Using the framework pull down menu, choose the Framework you would like to apply this rule to. For example, the subtitle for books can be found in the 245$b field.

image203

Nicméně titulky pro DVD objeví v 245$p

image204

Pomocí tohoto nástroje můžete říci Koha, aby tiskla pravé pole jako titulek při sledování bibliografického záznamu v OPACu.

image205

Tento nástroj může být také použit k řetězení kousků záznamu. Chcete-li číslo v edici zobrazit v názvech výsledků vyhledávání, musíte namapovat 490 $v na „Další údaje o názvu“ v 245 $b.

Poznámka

Řetězí spolu pole, které chcete zobrazit za názvem jednotky v pořadí, v jakém chcete.

Budoucí verze budou obsahovat pole přidělená dalším klíčovým slovům.

MARC bibliographic framework test

Zkontrolovat strukturu MARCu

 • Get there: More > Administration > Catalog > MARC bibliographic framework test

If you change your MARC bibliographic framework it’s recommended that you run this tool to test for errors in your definition.

image206

Authority types

Authority types are basically MARC frameworks for authority records and because of that they follow the same editing rules found in the MARC bibliographic frameworks section of this manual. Koha comes with many of the necessary authority frameworks already installed. To learn how to add and edit authority types, simply review the MARC bibliographic frameworks section of this manual.

 • Get there: More > Administration > Catalog > Authority types

Classification sources

Source of classification or shelving scheme is an Authorized values category that is mapped to field 952$2 and 942$2 in Koha’s MARC bibliographic frameworks and stored in the items.cn_source field in the database.

 • Get there: More > Administration > Catalog > Classification sources

image207

Běžně používané hodnoty tohoto pole jsou:

 • ddc - Dewey Decimal Classification (Deweyho desetinné třídění)
 • lcc - Klasifikace Library of Congress

Pokud se rozhodnete nainstalovat klasifikace zdrojů během instalace Koha, měli byste vidět také jiné hodnoty:

 • ANSCR (zvukové záznamy)
 • Klasifikace SuDOC
 • Univerzální desítková klasifikace
 • Další/obecné třídění

Adding/editing classification sources

You can add your own source of classification by using the ‚New classification source‘ button. To edit use the ‚Edit‘ button.

image208

Pokud vytváříte nebo upravujete:

 • Budete muset zadat kód a popis.
 • Zaškrtněte políčko „Je zdroj používán?“, pokud chcete, aby se hodnota zobrazila v rozbalovacím seznamu pro tuto kategorii.
 • Select the appropriate filing rule from the drop down list.

Classification filing rules

Pravidlo zápisu určuje pořadí, ve kterém jsou jednotky umístěny na regálech.

Hodnoty, které jsou přednastavené v Koha jsou:

 • Dewey
 • LCC (Třídění kongresové knihovny)
 • Generický

Filing rules are mapped to Classification sources. You can setup new filing rules by using the ‚New filing rule‘ button. To edit use the ‚Edit‘ button.

Pokud vytváříte nebo upravujete:

 • Vložte kód a popis
 • Vyberte příslušný postup zápisu - dewey, generický nebo lcc

Record matching rules

Pravidla shody záznamů použijeme, když importujeme MARC do Kohy.

 • Get there: More > Administration > Catalog > Record matching rules

The rules that you set up here will be referenced with you Stage MARC records for import.

It is important to understand the difference between ‚Match points‘ and ‚Match checks‘ before adding new matching rules to Koha.

Match points are the criteria that you enter that must be met in order for an incoming record to match an existing MARC record in your catalog. You can have multiple match points on an import rule each with its own score. An incoming record will be compared against your existing records (‚one record at a time‘) and given a score for each match point. When the total score of the match points matches or exceeds the threshold given for the matching rule, Koha assumes a good match and imports/overlays according your specifications in the import process. An area to watch out for here is the sum of the match points. Double check that the matches you want will add up to a successful match.

Příklad:

Úroveň shody: 100

Match point on 020$a 1000

Match point on 022$a 1000

Match point on 245$a 500

Match point on 100$a 100

In the example above, a match on either the 020$a or the 022$a will result in a successful match. A match on 245$a title and 100$a author (and not on 020$a or 022$a) will only add up to 600 and not be a match. And a match on 020$a and 245$a will result in 1500 and while this is a successful match, the extra 500 point for the 245$a title match are superfluous. The incoming record successfully matched on the 020$a without the need for the 245$a match. However, if you assigned a score of 500 to the 100$a Match Point, a match on 245$a title and 100$a author will be considered a successful match (total of 1000) even if the 020$a is not a match.

Match checks are not commonly used in import rules. However, they can serve a couple of purposes in matching records. First, match checks can be used as the matching criteria instead of the match points if your indexes are stale and out of date. The match checks go right for the data instead of relying on the data in the indexes. (If you fear your indexes are out of date, a rebuild of your indexes would be a great idea and solve that situation!) The other use for a match check is as a ‚double check‘ or ‚veto‘ of your matching rule. For example, if you have a matching rule as below:

Úroveň shody: 100

Match point on 020$a 1000

Match check on 245$a

Koha will first look at the 020$a tag/subfield to see if the incoming record matches an existing record. If it does, it will then move on to the Match Check and look directly at the 245$a value in the incoming data and compare it to the 245$a in the existing ‚matched‘ record in your catalog. If the 245$a matches, Koha continues on as if a match was successful. If the 245$a does not match, then Koha concludes that the two records are not a match after all. The Match Checks can be a really useful tool in confirming true matches.

When looking to create matching rules for your authority records the following indexes will be of use:

Index name Matches MARC tag
LC-cardnumber 010$a
Jméno osoby 100$a
Corporate-name-heading 110$a
Meeting-name 111$a
Uniformní název 130$a
Chronological-term 148$a
Subject-topical 150$a
Name-geographic 151$a
Term-genre-form 155$a

Table: Authority indexes

Adding matching rules

Chcete-li vytvořit nové vyhledávací pravidlo:

 • Click ‚New record matching rule‘

  image209

  • Vyberte jedinečný název a vložte jej do pole „Kód pravidla shody“
  • ‚Popis‘ může být cokoliv, co si přejete, k objasnění toho, jaké pravidlo si vybíráte
  • ‚Odpovídá prahu‘ - Celkový počet ‚bodů‘, kterého musí biblio dosáhnout, aby bylo považováno za ‚odpovídající‘
  • ‚Record type‘ is the type of import this rule will be used for - either authority or bibliographic
  • Selekční body jsou nastaveny, aby určily která pole se vyhledají na
  • ‚Search index‘ can be found by looking at the ccl.properties file on your system which tells the zebra indexing what data to search for in the MARC data“. Or you can review the index for standard index names used. Indexy vyhledávání v Koha
  • ‚Skóre‘ - Počet ‚bodů‘ shody v tomto poli je důležitý. Pokud je skóre vyšší než odpovídá prahu, příchozí záznam je shodný s existujícím záznamem
  • Zadejte MARC tag, který chcete vyhledat, do políčka ‚Tag‘
  • Zadejte tag podpole MARCu, které chcete vyhledat, do políčka ‚Podpole‘
  • ‚Ofset‘ - Pro použití s kontrolními podpoli 001-009
  • ‚Délka‘ - Pro použití s kontrolními poli 001-009
  • Koha má jen jedno ‚normalizační pravidlo‘, které odstraňuje nadbytečné znaky jako čárky a středníky. Hodnota, kterou do tohoto pole zadáte, je pro normalizační proces bezpředmětná.
  • ‚Vyžadovat kontrolu shody‘ - ??

Sample bibliographic record matching rule: Control number

image210

 • Úroveň shody: 100

 • ctype:b Bibliografie

  • Poznámka

   If you’d like a rule to match on the 001 in authority records you will need the repeat all of these values and change just the record type to ‚Authority record‘

 • Selekční body (právě jeden):

 • Hledat index: Kontrolní číslo

 • Skóre: 101

 • Tag: 001

  • Poznámka

   toto pole je pro kontrolní číslo přidělené organizaci pro vytváření, použití nebo distribuci záznamu

 • Podpole: a

 • Posun: 0

 • Délka: 0

 • Pravidlo normalizace: Kontrolní číslo

 • Required match checks: none (remove the blank one)

  image211

OAI sets configuration

Na této stránce můžete vytvořit, měnit nebo odstranit sady OAI-PMH

Vytvořit sadu

Vytvořut sadu:

 • Klikněte na odkaz ‚Přidat novou sadu‘
 • Vyplňte povinná pole ‚setSpec‘ a ‚setName‘
 • Pak můžete přidávat popisky k této sadě. Za tímto účelem klikněte na „Přidat popis“ a vyplňte nově vytvořené textové pole. Můžete přidat popisů, kolik chcete.
 • Klikněte na tlačítko ‚Uložit‘

Modify/delete a set

Chcete-li změnit sadu, klikněte na odkaz „Změnit“ na stejném řádku sady, kterou chcete upravit. Objeví se formulář podobný formuláři pro vytvoření sady a umožní vám změnit setSpec, setName a popisy.

Chcete-li odstranit sadu, klikněte na odkaz „Odstranit“ na stejném řádku sady, kterou chcete odstranit.

Definovat mapování

Zde můžete určit, jak se bude sada vytvářet (jaké záznamy budou patřit této sady) definováním mapování. Mapování je seznam podmínek na obsah záznamu. Záznam potřebuje splnit jednu podmínku, aby patřil do sady.

 • Vyplňte políčka „pole“, „podpole“ a „hodnoty“. Například, pokud chcete zahrnout do této sady všechny záznamy, které mají 999$9 rovné „XXX“. Vyplňte „pole“ s 999, „podpole“ s 9 a „hodnotu“ s XXX.
 • Chcete-li přidat další podmínku, klikněte na tlačítko „NEBO“ a opakujte krok 1.
 • Klikněte na ‚Uložit‘

Chcete-li odstranit podmínku, nechte alespoň jedno z „pole“, „podpole“ nebo „hodnota“ prázdné a klikněte na „Uložit“.

Poznámka

Ve skutečnosti, podmínka platí, pokud hodnota v odpovídajícím podpoli je naprosto stejná s tím, co je definováno v „Hodnota“. Příklad: Záznam s 999$9 = „XXX YYY“ nebude patřit k sadě, kde podmínkou je 999$9 =“XXX“.

A rozlišuje velikost písmen: záznam 999$9 = ‚xxx‘ nebude patřit k sadě, kde je podmínka 999$9 = ‚XXX‘.

Vytváření sad

Once you have configured all your sets, you have to build the sets. This is done by calling the script misc/migration_tools/build_oai_sets.pl.

Pole pro vyhledávání jednotek

From here you can add custom search fields to the item search option in the staff client.

image1205

To add a new search term simply click the ‚New search field‘ button

image1206
 • Name is a field for you to identify the search term
 • Label is what will appear on the item search page
 • MARC field allows you to pick which field you’d like to search in
 • MARC subfield is the subfield you’d like to search in
 • Authorised values category can be used to turn this search field in to a pull down instead of a free text field

Once your new field is added it will be visible at the top of this page and on the item search page

image1207

Akvizice

Modul Akvizice umožňuje vést záznamy o objednávkách a udržovat si přehled o čerpání rozpočtu.

Před použitím ` Modul akvizice <#acqmodule>`__, ujistěte se, že jste dokončili všechna nastavení.

 • Get there: More > Administration > Acquisitions

Currencies and exchange rates

Pokud nakupujete v různých zemích, pravděpodobně budete chtít vložit směnné kurzy, aby mohl akviziční modul správně počítat celkové ceny.

 • Get there: More > Administration > Acquisitions > Currencies and exchange rates

image212

Poznámka

Tento údaj není automaticky aktualizován, takže se ujistěte, že je v aktuálním stavu, aby vaše účetnictví je stále správné.

Kód ISO, který zadáte se použije při importu MARC záznamů za pomocí importního nástroje, nástoj tak bude schopen vyhledat a použít ceny v aktuálně nastavené měně.

Aktivní měna je hlavní měna, kterou používáte. V přehledu měn je označena fajfkou ve sloupci „Aktivní?“. Pokud žádnou měnu nenastavíte jako aktivní, zobrazí se vám chybová hláška, která vás vyzve k nastavení nějaké měny jako aktivní.

image213

Rozpočty

Budgets are used for tracking accounting values related to acquisitions. For example you could create a budget for the current year (ex. 2015) and then break that into Fondy for different areas of the library (ex. Books, Audio, etc).

 • Get there: More > Administration > Acquisitions > Budgets

Při návštěvě hlavní administrace rozpočtu uvidíte dvě karty, jednu pro aktivní a jednu pro neaktivní rozpočty.

image214

Adding budgets

Budgets can either be created from scratch, by duplicating the previous year’s budget or by closing a previous year’s budget.

Add a new budget

If you haven’t used Koha before for acquisitions then you’ll need to start fresh with a new budget. To add a new budget click the ‚New budget‘ button.

image215

 • Vyberte časové období, pro které je tento rozpočet, zda je to akademický rok, fiskální rok, čtvrtletí atd.
 • The description should be something that will help you identify the budget when ordering
 • Při vyplňování pole s částkou nepoužívejte žádné symboly, výši rozpočtu zadejte pouze pomocí čísel.
 • Označení rozpočtu jako platný, ho udělá použitelným při zadávání zakázek v modulu akvizice, a to i v případě, že je objednávka zadána po datu ukončení rozpočtu. To vám umožní nahrávat objednávky, které byly zadány v předchozím rozpočtovém období.
 • Locking a budget means that funds will not be able to be modified by librarians

Once you have made your edits, click the ‚Save changes‘ button. You will be brought to a list of your existing budgets.

image216

Duplicate a budget

Chcete-li duplikovat rozpočet z minulého roku, klikněte na odkaz pro rozpočtový název ze seznamu rozpočtů

image217

On the screen listing the budget breakdown click the ‚Edit‘ button at the top and choose to ‚Duplicate budget‘

image218

Můžete také kliknout na tlačítko ‚Akce‘ napravo od rozpočtu a vyberte ‚Duplikovat‘.

image1208

V obou případech bude zobrazen formulář, kde stačí jednoduše zadat nové počáteční a koncové datum a rozpočet uložit.

image219

Zaškrtněte políčko „Označit původní rozpočet jako neaktinví“, pokud již nebudete chtít původní rozpočet dále používat.

Zaškrtněte políčko „Vynulovat všechny fondy“, pokud chcete, aby vytvářëný fond obsahoval stejnou strukturu fondů, ale s jinými částkami. Nové částky musíte poté fondům přiřadit ručně.

Toto nebude jen duplikovat váš rozpočet, ale všechny prostředky napojené na tento rozpočet, takže můžete znovu použít rozpočtů a fondů z roku na rok.

Uzavřít rozpočet

Close a budget to move or roll over unreceived orders and if desired unspent funds from a previous budget to a new budget. Before closing your budget you might want to duplicate the previous year’s budget so that you have somewhere for the unreceived orders to roll to.

Najděte předchozí rozpočet s nevyřízenými objednávkami v záložce „Aktivní rozpočty“ nebo „Neaktivní rozpočty“ a vyberte pod tlačítkem „Akce“ možnost „Zavřít“.

image1209

Poznámka

In order for the unreceived orders to be automatically moved to the new budget, the fund structures in the previous budget must exist in the new budget. Budgets without unreceived orders cannot be closed.

Pokud vyberete ‚Zavřít‘, zobrazí se formulář.

image1210

Použijte tlačítko ‚Vybrat rozpočet‘ pro vybrání nového rozpočtu pro neobdržené objednávky.

Zaškrtněte políčko „Přesunout zbývající prostředky“ pokud chcete převést neutracené peníze z uzavíraného rozpočtu do nového rozpočtu.

Když jste si vybrali, klikněte na tlačítko ‚Přesunout neobdržené objednávky‘. Zobrazí se dialog ‚Rozhodli jste se přesunout všechny neobdržené objednávky z ‚Rozpočet X‘ do ‚Rozpočet Y‘. Tato akce se nedá vrátit. Chcete pokračovat?‘ Rozpočet X je rozpočet který se zavře a Rozpočet Y je vybraný rozpočet.

image1211

Pokud se všechno zdá být správně, klikněte na „OK“ a neobdržené objednávky a pokud jsou vybrány, tak i neutracené zdroje budou přesunuty.

Počkejte dokud se nezobrazí ‚Hlášení po přesouvání neobdržených objednávek z rozpočtu X do Y‘. Toto zobrazí čísla objednávek které to ovlivnilo (seskupeno podle fondu) a detaily pokud neobdržené objednávky byly přesunuty nebo pokud tam byl problém. Například, pokud nový rozpočet neobsahuje fond s tím samým jménem jako ten v předchozím rozpočtu, objednávka nebude přesunuta.

image220

Fondy

 • Get there: More > Administration > Acquisitions > Funds

Přidat fond

Fondy lze přiřadit k rozpočtu.

Důležité

A budget must be defined before a fund can be created.

To add a new fund click the ‚New‘ button and then choose which budget you would like to add the fund to.

image221

Do formuláře, který se objeví zadejte základní informace o fondu knihovny.

image222

První tři pole jsou povinná. Ostatní jsou volitená.

 • Fund code is a unique identifier for your fund

 • The fund name should be something that librarians will understand

 • Částka fondu by měla by obsahovat pouze číslice a desetinou čárku. Žádné jiné znaky by měly být vkládány.

 • Pole Upozornit při (%%) nebo Upozornit při (částka) mohou být použita pro nastavení upozornění před utracením daného procenta nebo částky vašeho rozpočtu. Toto vám zabrání v utrácením příliš.

 • You can choose to assign this fund to a librarian. Doing so will make it so that only that librarian can make changes to the fund

 • Vyberte, která knihovna bude používat tento fond

 • Můžete omezit, kdo může objednávat z fondu, výběrem vlastníka nebo knihovny z menu „Omezení přístupu k“

  image223

  • Důležité

   Důležité: Bez vlastníka bude omezení přístupu ignorováno, ujistěte se, že zadáte vlastníka a vyberete omezení

 • Poznámky jsou pro jakékoli popisující poznámky které byste chtěli přidat aby knihovníci věděli, kdy používat tento fond

 • Planning categories are used for statistical purposes. If you will be using the Asort1 and/or Asort2 authorised values lists to track your orders you need to select them when setting up the fund. Select the Asort1/Asort2 option from the dropdown lists for the Statiscal 1 done on: and Statistical 2 done on: fields.

 • To learn more about planning categories, check out the Planning category FAQ.

Po dokončení klepněte na tlačítko „Odeslat“ a přskočíte na seznam všech finančních prostředků pro rozpočet.

image224

The monetary columns in the fund table break down as follows:

 1. Base-level allocated is the ‚Amount‘ value you defined when creating the fund
 2. Base-level ordered is the ordered amount for this fund (without child funds)
 3. Total ordered is the base-level ordered for this fund and all its child funds
 4. Base-level spent is the spent amount for this fund (without child funds)
 5. Total spent is the base-level spent for this fund and all its child funds
 6. Base-level available is 1 - 2
 7. Total available is 1 - 3

To the right of each fund you will find the ‚Actions‘ button under which you will find the ‚Edit,‘ ‚Delete,‘ and ‚Add child fund‘ options.

image225

A child fund simply a sub-fund of the fund listed. An example would be to have a fund for ‚Fiction‘ and under that have a fund for ‚New releases‘ and a fund for ‚Science Fiction.‘ It is an optional way to further organize your finances.

Fondy obsahující dceřinné fondy se zobrazí s malou šipkou na začátku řádku, pomocí které lze zobrazit dceřinné fondy.

image226

Budget planning

Při prohlížení seznamu finačních prostředků klepněte na tlačítko „Plánování“ a zvolte, jak plánujete využít svůj rozpočet.

image227

Pokud zvolíte „Plán po měsících“ uvidíte rozpočtované částky v členění po měsících:

image228

To hide some of the columns you can click the ‚hide‘ link to the right (or below as in the screenshot above) the dates. To add more columns you can click the ‚Show a column‘ link found below the ‚Fund remaining‘ heading.

image229

Zde můžete plánovat rozpočtové výdaje ručním vložením hodnot, nebo kliknutím na tlačítko ‚Automatické vyplnění řádku‘. Pokud zvolíte automatické vyplnění, systém rozdělí sumu stejnoměrně. Pro vhodnější rozdělení budete muset provést ruční opravu.

image230

Pokud jsou vaše změny provedeny, klikněte na tlačítko ‚Uložit‘. Jestliže budete chtít exportovat svá data do CSV souboru, můžete tak učinit zadáním jména souboru do pole ‚Jméno souboru pro výstup‘ a klikněte na tlačítko ‚Výstup‘.

image231

EDI accounts

From here you can set up the information needed to connect to your acquisitions vendors.

Poznámka

Before you begin you will need at least one Vendor set up in Acquisitions.

To add account information click the ‚New account‘ button.

image1212

In the form that appears you will want to enter your vendor information.

New account information

Každý dodavatel bude mít jeden účet.

Knihovní kódy EAN

A library EAN is the identifier the vendor gives the library to send back to them so they know which account to use when billing. One EDI account can have multiple EANs.

To add an EAN click the ‚New EAN‘ button.

New EAN

In the form that appears enter the information provided by your vendor.

New EAN form

Additional parameters

 • Get there: More > Administration > Additional parameters

Z39.50/SRU servery

Z39.50 is a client/server protocol for searching and retrieving information from remote computer databases, in short it’s a tool used for copy cataloging.

SRU- Search/Retrieve via URL - is a standard XML-based protocol for search queries, utilizing CQL - Contextual Query Language - a standard syntax for representing queries.

Using Koha you can connect to any Z39.50 or SRU target that is publicly available or that you have the log in information to and copy both bibliographic and/or authority records from that source.

 • Get there: More > Administration > Additional parameters > Z39.50/SRU servers

Koha comes with a default list of Z39.50/SRU targets set up that you can add to, edit or delete

image232

To find additional Z39.50 targets you use IndexData’s IRSpy: http://irspy.indexdata.com or the Library of Congress’s list of targets http://www.loc.gov/z3950/

Add a Z39.50 target

 • From the main Z39.50 page, click ‚New Z39.50 server‘

  image233

  • ‚Z39.50 server‘ by měl obsahovat název, podle kterého dovedete při katalogizaci snadno rozpoznat o který zdroj se jedná.
  • ‚Název serveru‘ je IP adresa nebo DNS název Z39.50 serveru.
  • ‚Port‘ určuje na kterém portu bude probíhat komunikace se serverem.
  • ID uživatele a heslo jsou vyžadovány pouze pro severy, které jsou chráněny heslem.
  • Check the ‚Preselected‘ box if you want this target to always be selected by default.
  • ‚Pořadí‘ určuje pořadí v seznamu serverů.
   • Pokud toto pole nebudete vyplňovat, budou servery řazeny abecedně.
  • ‚Syntax‘ je varianta standardu MARC.
  • ‚Kódování‘ určuje, jakým způsobem má systém zacházet se speciálními znaky.
  • ‚Časový limit‘ je vhodné použít tam, kde se předpokládá občasná pozdější odezva serveru. Pokud v tomto limitu server neodpoví, přestane se Koha pokoušet získat z něj záznamy.
  • ‚Typ záznamu‘ umožňuje určit jestli tento zdroj poskytuje bibliografické nebo autoritní záznamy.
  • ‚XSLT file(s)‘ lets enter one or more (comma-separated) XSLT file names that you want to apply on the search results.
   • When retrieving records from external targets you may wish to automate some changes to those records. XSLT’s allow you to do this. Koha ships with some sample XSLT files in the /koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/ directory ready for use:
    • Del952.xsl: Odstraní jednotky (MARC21/NORMARC)
    • Del995.xsl: Odstraní jednotky (UNIMARC)
    • Del9LinksExcept952.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (MARC21/NORMARC)
    • Del9LinksExcept995.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (UNIMARC)

Suggested bibliographic Z39.50 targets

Koha libraries with open Z39.50 targets can share and find connection information on the Koha wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_Open_Z39.50_Sources. You can also find open Z39.50 targets by visiting IRSpy: http://irspy.indexdata.com.

Následující cíle jsou (v USA) úspěšně využívány jinými Koha knihovnami:

 • ACCESS PENNSYLVANIA 205.247.101.11:210 INNOPAC
 • CUYAHOGA COUNTY PUBLIC webcat.cuyahoga.lib.oh.us:210 INNOPAC
 • GREATER SUDBURY PUBLIC 216.223.90.51:210 INNOPAC
 • HALIFAX PUBLIC catalogue.halifaxpubliclibraries.ca:210 horizon
 • HALTON HILLS PUBLIC cat.hhpl.on.ca:210 halton_hills
 • LIBRARY OF CONGRESS lx2.loc.gov: 210 LCDB
 • LONDON PUBLIC LIBRARY catalogue.londonpubliclibrary.ca:210 INNOPAC
 • MANITOBA PUBLIC library.gov.mb.ca:210 horizon
 • MILTON PL cat.mpl.on.ca:210 horizont
 • NATIONAL LIBRARY OF WALES cat.llgc.org.uk:210 default
 • NHUPAC 199.192.6.130:211 nh_nhupac
 • OCEAN STATE LIBRARIES (RI) catalog.oslri.net:210 INNOPAC
 • OHIOLINK olc1.ohiolink.edu:210 INNOPAC
 • PUBCAT prod890.dol.state.vt.us:2300 unicorn
 • SAN JOAQUIN VALLEY PUBLIC LIBRARY SYSTEM (CA) hip1.sjvls.org:210 ZSERVER
 • SEATTLE PUBLIC LIBRARY ZSERVER.SPL.ORG:210 HORIZON
 • TORONTO PUBLIC symphony.torontopubliclibrary.ca:2200 unicorn
 • TRI-UNI 129.97.129.194:7090 voyager
 • VANCOUVER PUBLIC LIBRARY z3950.vpl.ca:210 Horizon

Doporučené Z39.50 servery pro autoritní záznamy

Následující cíle jsou (v USA) úspěšně využívány jinými Koha knihovnami:

 • LIBRARIESAUSTRALIA AUTHORITIES z3950-test.librariesaustralia.nla.gov.au:210 AuthTraining Userid: ANLEZ / Password: z39.50
 • LIBRARY OF CONGRESS NAME AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 NAF
 • LIBRARY OF CONGRESS SUBJECT AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 SAF

Add a SRU target

 • From the main Z39.50/SRU page, click ‚New SRU server‘

  image234

  • ‚Název serveru‘ by měl obsahovat název, podle kterého dovedete při katalogizaci snadno rozpoznat o který zdroj se jedná.

  • ‚Název serveru‘ je IP adresa nebo DNS název Z39.50 serveru.

  • ‚Port‘ určuje na kterém portu bude probíhat komunikace se serverem.

  • ID uživatele a heslo jsou vyžadovány pouze pro severy, které jsou chráněny heslem.

  • Check the ‚Preselected‘ box if you want this target to always be selected by default.

  • ‚Pořadí‘ určuje pořadí v seznamu serverů.

   • Pokud toto pole nebudete vyplňovat, budou servery řazeny abecedně.
  • ‚Syntax‘ je varianta standardu MARC.

  • ‚Kódování‘ určuje, jakým způsobem má systém zacházet se speciálními znaky.

  • ‚Časový limit‘ je vhodné použít tam, kde se předpokládá občasná pozdější odezva serveru. Pokud v tomto limitu server neodpoví, přestane se Koha pokoušet získat z něj záznamy.

  • ‚Additional SRU options‘ is where you can enter additional options of the external server here, like sru_version=1.1 or schema=marc21, etc. Note that these options are server dependent.

  • ‚SRU Search field mapping‘ lets you add or update the mapping from the available fields on the Koha search form to the specific server dependent index names.

   • Pro další upřesnění vyhledávání můžete přidat následující indexy to mapování SRU polí. Otevřete úpravu SRU servery a na řádku „Mapování vyhledávacích polí SRU“ stiskněte tlačítko „Změnit“.

    Název dc.title
    ISBN bath.isbn
    Libovolné cql.anywhere
    Autor dc.author
    ISSN bath.issn
    Předmětové heslo dc.subject
    Standard ID bath.standardIdentifier

    Table: SRU mapping

  • ‚XSLT file(s)‘ lets enter one or more (comma-separated) XSLT file names that you want to apply on the search results.

   • When retrieving records from external targets you may wish to automate some changes to those records. XSLT’s allow you to do this. Koha ships with some sample XSLT files in the /koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/ directory ready for use:
    • Del952.xsl: Odstraní jednotky (MARC21/NORMARC)
    • Del995.xsl: Odstraní jednotky (UNIMARC)
    • Del9LinksExcept952.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (MARC21/NORMARC)
    • Del9LinksExcept995.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (UNIMARC)

Měli jste na mysli?

Get there: More > Administration > Additional parameters > Did you mean?

Koha can offer ‚Did you mean?‘ options on searches based on values in your authorities.

Důležité

Did you mean? only works in the OPAC at this time. The intranet options are here for future development.

Na této stránce můžete určit, které volby dává Koha čtenářům pro jejich výsledky vyhledávání.

image235

Chcete-li použít funkci „Měli jste na mysli?“ na liště u výsledků hledání, musíte zaškrtnout políčko vedle každého pluginu, který chcete použít. Oba pluginy, které musíte vybrat, jsou:

 • Plugin ExplodedTerms nabízí, aby uživatel zkusil hledat širší/užší/podobný pojem pro určité vyhledávání (například uživateli hledajícího New York (Stát)“ aby klikl na odkaz pro užší pojem, pokud má také zájem o „New Yorku (Město) „). To je relevantní pouze pro knihovny s hierarchickými autoritními daty.
 • AuthorityFile plugin vyhledává autoritní soubor a navrhuje uživateli, bibliografické záznamy napojené na 5 horních autorit

Pokud chcete přiřadit některému pluginu větší prioritu, posuňte jej nad ostatní.

image236

Zvolíte-li oba pluginy uvidíte několik možností v horní části výsledků vyhledávání

image237

Pokud se rozhodnete právě pro AuthorityFile uvidíte jen autority.

image238

Column settings

This administration area will help you hide or display columns on fixed tables throughout the staff client.

 • Get there: Administration > Additional parameters > Column settings

image239

Kliknutím na název modulu se zobrazí tabulky, které je možné v tomto modulu nastavit.

This area lets you control the columns that show in the table in question. If nothing is hidden you will see no check marks in the ‚is hidden by default‘ column.

image240

And will see all of the columns when viewing the table on its regular page.

image241

If columns are hidden they will have checks in the ‚is hidden by default‘ column.

image242

And hidden when you view the table.

image243

You can also toggle columns using the ‚Show/hide columns‘ button in the top right of the page

image244

Poznámka

Any tables with columns listed here have the option to export to Excel, export to CSV, copy, or print within the table header

Zvuková upozornění

If you have your AudioAlerts preference set to ‚Enable‘ you will be able to control the various alert sounds that Koha uses from this area.

 • Get there: More > Administration > Additional parameters > Audio alerts

Each dialog box in Koha has a CSS class assigned to it that can be used as a selector for a sound.

image1213

You can edit the defaults by clicking the ‚Edit‘ button to the right of each alert.

image1214

You can assign alerts to other CSS classes in Koha by entering that information in the selector box. For example if you enter

body:contains('Check in message')

Then when you visit the checkin page you will hear an alert.

Every page in Koha has a unique ID in the body tag which can be used to limit a sound to a specific page

Any ID selector (where HTML contains id=“name_of_id“ ) and can also be a trigger as: #name_of_selector

Poskytovatelé mobilních SMS

Důležité

This option will only appear if the SMSSendDriver preference is set to ‚Email‘

From here you can enter as many cellular providers as you need to send SMS notices to your patrons using the email protocol.

image1215

Some examples in the US are:

Mobile Carrier SMS Gateway Domain
Alltel sms.alltelwireless.com
AT&T txt.att.net
Boost Mobile sms.myboostmobile.com
Project Fi msg.fi.google.com
Republic Wireless text.republicwireless.com
Sprint messaging.sprintpcs.com
T-Mobile tmomail.net
U.S. Cellular email.uscc.net
Verizon Wireless vtext.com
Virgin Mobile vmobl.com

Table: SMS provider examples

To add new providers enter the details in the form and click ‚Add new‘ to save.

image1216

These options will appear in the OPAC for patrons to choose from on the messaging tab if you have EnhancedMessagingPreferences enabled.

image1217