Periodika

Serials actions can be accessed by going to the ‚More‘ menu at the top of your screen and choosing ‚Serials‘ or by clicking ‚Serials‘ on the main Koha staff client page. The Serials module in Koha is used for keeping track of journals, newspapers and other items that come on a regular schedule. As with all modules, make sure you go through the related implementation checklist before using the Serials module.

 • Get there: More > Serials

Manage serial frequencies

Koha si zaznamenává frekvence vydávání pro jednoduchou správu a duplikaci

 • Get there: More > Serials > Manage frequencies

Z této stránky můžete zobrazit všechny existující frekvence ve vašem systému a vytvořit nové.

image738

vytvořit nový seznam

image739

Manage serial numbering patterns

Everytime you create a new numbering pattern in serials you can save it for later use. These patters are accessible via the ‚Manage numbering patterns‘ page.

 • Get there: More > Serials > Manage numbering patterns

Tato stránka vám vypíše číslovací vzorce, které jste v minulosti uložili a pár základních.

image740

Poznámka

If you have upgraded from a previous version of Koha you will see ‚Backup patterns‘ listed for patterns used in version before Koha 3.14. This is how Koha saved your old numbering patterns. You can edit these to give them more meaningful names from here.

Také vám to umožní vytvořit nový vzorec číslování bez přidávání předplacení. K přidání nového vzorce klikněte na ‚Nový vzorec číslování‘ nad seznamem vzorců.

image741

Custom subscription fields

This module will allow you to add custom fields to your serial subscriptions for reporting and searching.

 • Get there: Serials > Add subscription fields

To add custom fields simply click the ‚Add subscription fields‘ link on the left of the Serial page and choose the ‚New fields‘ button

image1271

The form that appears will ask for either an authorized value or a MARC field to populate the field with

 • Name: enter the name of the field

 • Authorized value category: you can use authorized values to fill in this field.

 • MARC field: enter a MARC field that will be used to fill in this new field

  Poznámka

  You can only choose one of the two options.

  If you choose the authorized value option, you will be able to fill in the new field upon the creation or modification of the subscription.

  If you choose the MARC option, the field will be automatically populated with the corresponding record’s value for this MARC field.

  Important

  If you choose the MARC field, make sure you enter it in this format: field$subfield

  For example: 515$a

 • Searchable: check this box if you want to be able to search your subscriptions using this field

image1272

Example 1: Additional field using authorized values

You might want to track which department you’re ordering this serial for

 • In the ‚Name‘ field, enter ‚Department‘
 • In the ‚Authorized value category‘ field, choose DEPARTMENT
 • Check the ‚Searchable‘ box

image1273

When you are adding a subscription, the field will be in the ‚Additional fields‘ section with its authorized values drop-down menu.

image1274

When you view the subscription, the field will appear under ‚Additional fields‘.

image1275

Because we made the field searchable, it will also be in the serials subscription search.

image1276

Example 2: Additional field using MARC field

This is particularly useful if you want to view bibliographic information in the subscription detail page. In this example, we will add the 521$a field, which is, in MARC21, the target audience note.

 • In the ‚Name‘ field, enter ‚Target audience‘
 • In the ‚MARC field‘ field, enter ‚521$a‘

image1379

Poznámka

You will not be able to edit this field from the subscription form. If you need to add or change the value in this field, you must go through the cataloging module.

When you view the subscription, the field and the information from the bibliographic record will appear under ‚Additional fields‘.

image1380

Přidat předplatné

Předplatné lze přidat kliknutím na „Nový“ na jakémkoliv bibliografickém záznamu

image742

Or by visiting the Serials module and clicking ‚New subscription‘

image743

Pokud zadáváte nový odběr z modulu Periodika, bude vám nabídnut prázdný formulář (pokud je vytvářen nový bibliografický záznam, formulář bude zahrnovat i bibliografické údaje).

image744

 • ‚Knihovník‘ pole zobrazí uživatelské jméno přihlášeného knihovníka

 • „Dodavatele“ lze nalézt buď vyhledáním dodavatelů zadaných přes modul ` Akvizice <#acqmodule>`__ nebo zadáním identifikačního čísla dodavatele

  • Dodavatelské informace nejsou nutné

  • Aby bylo možné žádat o chybějící nebo opožděná vydání, je třeba zadat informace o dodavateli

   image745

 • „Biblio“ je záznam MARC, který chcete aby odkazoval na toto předplatné

  • This can be done by searching for an existing record by clicking on the ‚Search for record‘ link below the boxes or by entering the biblionumber for a record in the first box. Only if you search will the field between the parenthesis be filled in.
 • Dále si můžete vybrat zda se má nová položka vytvořit při přijetí čísla

 • In order to determine how to handle irregularities in your subscription answer ‚When there is an irregular issue‘, if the numbers are always sequential you’ll want to pick ‚Keep issue number‘

 • Checking the ‚Manual history‘ box will allow you to enter serials outside the prediction pattern once the subscription is saved by going to the ‚Planning‘ tab on the subscription detail page.

  image1277

 • ‚Call number‘ is for your item’s call number or call number prefix

 • „Knihovna“ je pobočka, který vlastní tento odběr

  • Jestli více než jedna knihovna předplácejí tato periodika budete muset vytvořit předplatné pro každou knihovnu

  • This can be done easily by using the ‚Edit as new (duplicate)‘ option found on the subscription information page and changing only the ‚Library‘ field

   image746

 • Use the ‚Public note‘ for any notes you would like to appear in the OPAC for the patrons

 • ‚Nonpublic note‘ should be used for notes that are only visible to the librarians via the staff client

 • The ‚Patron notification‘ option lets you pick a notice to send to patrons who subscribe to updates on this serial via the OPAC.

  • For this option to appear you need to make sure that you have a Routing list notice set up in the Notices Tool
 • ‚Lokace‘ je pro část fondu

 • The ‚Grace period‘ is the number of days before an issue is automatically moved from ‚Expected‘ status to ‚Late‘. This mechanism requires that the SerialsUpdate.pl cron job is set up to run regularly.

 • The Staff and OPAC display options allow you to control how many issues appear by default on bibliographic records in the Staff Client and the OPAC

Once that data is filled in you can click ‚Next‘ to enter the prediction pattern information.

image747

 • Do pole ‚Datum vydání prvního čísla‘ zadejte datum z čísla, podle kterého záznam vytváříte.

 • There are several pre-defined options for the ‚Frequency‘ of publication all of which are visible alongside your own custom frequencies by visiting ‚Manage frequencies

  • Bez periodicy: některé velmi specifické (většinou vědecké časopisy vysoké úrovně ) nemají skutečnou periodicitu. Když si předplácíte titul, se přihlásíte na 6 sešitů, které přicházejí do 1 roku … nebo 2 … Neexistuje zde pravidelnost nebo známý program vydávání.
  • Neznámý - vyberte pokud žádná z ostatních možností není relevantní
  • Nepravidelný: Časopis nevychází pravidelně, ale má určitou periodicitu. Například vždy vychází v lednu, v říjnu a v prosinci, což je nepravidelné, ale víte, kdy má přijít příští číslo.
  • 2x denně
  • 1/den: Denně
  • 3/týden: Třikrát týdně
  • 1x týdně: týdenně
  • 1x za 2 týdny: 2x měsíčně (dvoutýdenně)
  • 1x za 3 týdny
  • 1x měsíčně: Mesíčně
  • 1x za 2 měsíce (6x ročně): dvouměsíčně
  • 1x za 3 měsice (1x za kvartál): Kvartálně
  • 1 x za kvartál (sezónně): Kvartály se shodují se sezónou (tj. léto, podzim, zima, jaro)
  • 2x ročně: půlročně
  • 1x za rok: Ročně
  • 1x za 2 roky: dvouročně
 • ‚Délka předplatného‘ vyjadřuje počet jednitek nebo měsíců předplatného. Toto se používá také pro nastavení upozornění pro obnovení

 • ‚Datum začátku předplatného‘ je datum, kterým začíná předplatné. Používá se i pro nastavení upozornšní pro obnovení

 • ‚Datum konce předplatného‘ by měl být vložen pouze pro předplatné, které již skončilo (pokud zadáváte do nevyřízených periodik

 • ‚Numbering pattern‘ will help you determine how the numbers are printed for each issue. Patterns entered here are saved and editable at any time by visiting ‚Manage numbering patterns

  • Začněte s číslováním na výtisku, který máte v ruce, číslování, které odpovídá datumu, které jste zadali v poli „První vydání publikace“

  • You can choose to create your own numbering pattern by choosing ‚None of the above‘ and clicking the ‚Show/hide advanced pattern‘ button at the bottom of the form

   image748

 • The ‚Locale‘ option is useful when you want to display days, month or season. For example, if you have a German serial, you can use the German locale option to display days, etc. in German.

 • Jakmile je zvolen ‚Vzor číslování‘, zobrazí se formulář

  image1278

  • The ‚Begins with‘ number is the number of the issue you’re holding in your hand.

  • Pole ‚Aktuální hodnota‘ Koha využívá, aby se vědělo, kde začíná „cyklus příjmu“ periodik

   • Např.: Pokud je očekávané vydání „ročník 4, č. 1, vydání 796“, musíte nastavit „aktuální hodnota=0“, ale jedná-li se o „ročník 4, č. 2, vydání 797“, pak by aktuální hodnota měla být „1“.
  • After filling in this data click the ‚Test prediction pattern‘ button to see what issues the system will generate, if there are irregularities you can choose which issues don’t exist from the list presented.

   image749

 • If you have added a custom field, it will be editable above the buttons at the bottom of the screen

  image1274

Click ‚Save subscription‘ to save the information you have entered. Find sample serial examples in the serial pattern library on the wiki.

Edit a subscription

To edit a subscription, click on ‚Edit‘ and ‚Edit subscription‘ from the subscription page. This will take you back to the same form as the one used when creating a new subscription.

image1376

You can also batch edit subscriptions. To do so, search for the subscriptions you want to change. In the results, check the boxes next to the subscriptions to edit. The link ‚Edit selected serials‘ will appear.

image1377

From there, you can change:

 • the vendor
 • the shelving location
 • the library
 • the item type
 • the public note
 • the nonpublic note
 • whether or not to create an item when receiving an issue
 • the expiration date

image1378

Poznámka

Leave the field unchanged to keep the original values.

Receive issues

Sešity mohou být označeny jako přijaté z několika míst. Chcete-li najít předplatné, použijte vyhledávací pole v horní části stránky Periodika, na časopis který jste dostali:

image750

From the search results you can click the ‚Serial receive‘ link or you can click on the subscription title and then click the ‚Receive‘ button.

image751

The final way to receive serials is from the ‚Serial collection‘ page. To the left of the Subscription summary page there is a menu with a link to ‚Serial collection‘

image752

From the page that opens up you can click ‚Edit serial‘ with the issue you want to receive checked.

image753

Všechny tyto tři možnosti otevřou formulář přijetí čísla:

image754

 • Vyberte „Došlo“ z rozbalovací roletky jako označení, že periodikum bylo doručeno.

 • If you have decided to have an item record created for each issue an item add form will appear after choosing ‚Arrived‘

  image755

 • If your issue has a supplemental issue with it, fill in the Supplemental issue information.

  • Key the entire numbering in the box after „Supplemental issue“ no numbering will be inherited/auto-filled from the main issue, and exactly what you key in the box after „Supplemental issue“ will be auto-filled in the item record’s Serial enumeration/chronology [MARC21 952$h] (if you create item records).
   • E.g., key this in its entirety if it’s what you would like displayed: „v.69 no.3 (Mar. 2015) suppl.“
 • If you have decided to have an item record created for each issue an item add form will appear for your supplement and for the issue itself

 • Pokud jste zadali své informace, můžete kliknout na ‚Uložit‘

If you are receiving multiple issues at once, or have marked an issue as ‚Late‘ or ‚Missing‘ there you can click the ‚Generate next‘ button below the list of issues.

image756

Kliknutím na toto tlačítko se vygeneruje další vydání a předcházející se označí jako „Opožděné“. Později je možné zašakrtnout „Upravit“ napravo od každého z vydání a upravit tak stav více z nich najednou.

Create a routing list

A routing list is a list of people who receive the serial before it goes to the shelf. To enable routing lists you want to set your RoutingSerials preference to ‚Add‘.

When on the subscription page you will see a link to the left that reads ‚Create routing list‘ or ‚Edit routing list‘

image757

Kliknutím na tento odkaz se dostanete do nabídky přidání nového kolovacího seznamu.

image758

Zde můžete po kliknutí na ‚Přidat příjemce‘ přidat osoby do distribučního seznamu. V nabídce, která se objeví, můžete filtrovat čtenáře podle části jména, knihovny a/nebo kategorie.

image759

Kliknutím na ‚Přidat‘ napravo od každého jména, přidá tato jména do kolovacího seznamu. Pokud jste si vybrali všichny lidi ke kolování, klikněte na „Zavřít“ a budete přesměrováni na kolovací seznam.

image760

Jestli seznam vypadá tak, jak očekáváte, že se, klepněte na tlačítko „Uložit“. Dále budete přepnuti na kolovací seznam. Chcete-li seznam vytisknout, klepněte na tlačítko „Uložit a zobrazit náhled kolovacího seznamu.“ Tím se otevře verze pro tisk seznamu.

image761

If RoutingListAddReserves is set to on then patrons listed in the routing list will automatically be added to the holds list for the issue.

To see a list of all of the routing lists a specific patron is on visit the Routing lists tab on their patron record.

Subscriptions in staff client

Informace o předplatném se objeví v bibliografické záznamy na záložce „Předplatné“

image762

Clicking the ‚Subscription details‘ link will take you to the Subscription summary page in the staff client.

image763

Pokud používáte modul akvizice, abyste udržovali ` přehled o sériových předplatných <#ordersubscription>`__, uvidíte tuto informaci před detaily o předplatném

image764

Předplatná na OPACu

Pro prohlížení předplatného v OPACu máte několik možností.

Stejně jako ve služebním intranetu, bude záložka Předplatné na bibliografickém záznamu.

image765

Under this tab will appear the number of issues you chose when setting up the subscription or in your OPACSerialIssueDisplayCount system preference. Clicking the ‚More details‘ link will provide you with additional information about the serial history. You can set the default view of a serial in the OPAC with the SubscriptionHistory system preference.

Existují dva pohledy, stručný a úplný. Stručný pohled na předplatné zobrazí základní informace o předplatném

image766

From this compact display patrons can subscribe to be notified of new issues as they are released by clicking the ‚Subscribe to email notifications of new issues‘ button. For this link to appear you will want to have chosen to notify patrons on the subscription itself.

image767

You can see those who subscribe to new issue alerts by going to the subscription page in the staff client and looking on the right of the ‚Information‘ tab.

image1279

Plný pohled ukazuje rozsáhlé podrobnosti, rozdělené podle roku, pokud jde předplatné

image768

Claim late serials

Koha umožňuje posílat e-maily vašim prodejcům periodik v případě opožděných čísel. Nalevo od hlavní strany se nachází odkaz ‚Reklamace‘

image769

Odkazy na reklamace se také objeví v levé části detailní stránky předplatného (odběru)

image770

Pokud nemáte reklamační oznámení dosud definované, uvidíte varovnou zprávu, že je musíte nejprve předem definovat.

image771

Kliknutím na ‚Upomínky‘ se otevře výstup, který vás vyzve, abyste si vybrali z různých dodavatelů periodik pro vytvoření upomínek u opožděných čísel.

image772

Ze seznamu posledních vydání můžete vybrat, kam chcete odeslat pohledávkový e-mail zaškrtnutím políčka na levé straně, vybráním šablony oznámení a kliknutím na tlačítko ‚Zaslat oznámení‘.

Check serial expiration

Při přidávání periodika zadáte délku odběru (předplatného). Pomocí nástroje pro kontrolu vypršení předplatného, můžete vidět, když vaše předplatné je brzy skončí. Chcete-li použít tento nástroj, klikněte na odkaz „Kontrola vypršení“ v menu periodik.

image773

Do formuláře musíte zadat alespoň datum, podle kterého lze vyhledávat.

Ve výsledcích se zobrazí všechna předplatná, která vyprší před zadaným datem. Lze v nich zobrazit více detailů nebo jedním kliknutím předplatné obnovit.

image774

If there is more than one subscription, you can check the boxes and click on ‚Renew selected subscriptions‘ to renew all the serials. The serials will be renewed for the same amount of time as their previous subscription (i.e. if the last subscription for that serial lasted one year, the serial will be renewed for one year; if the last subscription was for 16 issues, it will be renewed for another 16 issues).

image1356

Renewing serials

Pokud vaše sjednaná doba předplatného vypršela, nebudete dostávat další sešity. Chcete-li obnovit předplatné můžete kliknout na tlačítko „Prodloužit“ v horní části stránky detailů předplatného.

image775

Another option is to click the ‚Renew‘ link to the right of the subscription on the Serial collection page.

image776

Once you click the ‚Renew‘ link or button you will be presented with renewal options.

image777

 • Počáteční datum by mělo být datum, kdy začíná období odběru.
 • For the subscription length you’ll want to fill in one of the three fields presented: Number of issues, Number of months or Number of weeks.
 • Nakonec zadejte poznámky, které byste mohli mít k tomto prodloužení.

Searching serials

Jakmile jste v modulu periodik, v horní části je základní vyhledávací pole, které můžete použít k nalezení odběru pomocí libovolné části ISSN a/nebo jména titulu.

image778

You can also click the ‚Advanced search‘ link to the right of the ‚Submit‘ button to do a more thorough search of your serials.

image779

From your results you can filter by using the search boxes at the bottom of each column and adjust the number of results using the toolbar at the top of the results set.

image780