Úvod

Koha basics

Koha is the first free and open source integrated library system (ILS). Development is sponsored by libraries of varying types and sizes, volunteers, and support companies from around the world.

Více informací můžete nalézt na oficiálních stránkách: http://koha-community.org. Informace v českém jazyce můžete získat také na webu české komunity: https://koha.cz

Koha recommendations

Řadu informací a doporučení (včetně návodů pro vývojáře) můžete získat na oficiálních wikistránkách systému Koha: http://wiki.koha-community.org

Při práci se systémem Koha důrazně doporučujeme použít prohlížeč Mozilla Firefox nebo Google Chrome v aktuálních verezích. V Internet Exploreru Koha pravděpodobně nebude fungovat správně, obzvláště ve starších verzích.

Using this manual

This manual is always changing and suggestions for edits can be sent to the Koha documentation team as a merge request via gitlab or via the koha-docs mailing list.

If you see an error or something missing, please file a bug report on bugzilla using the module ‚Documentation‘. You can also send an email to the koha-docs mailing list.

The manual is organized by Koha module. At the start of most sections (and throughout) you will find ‚Get there‘ tips. These lines tell you how to get to the section in Koha.

Například: Naleznete zde: Více > Administrace > Společná nastavení systému

Tyto instrukce vám ukazují, kde naleznete příslušnou položku menu v intranetu systému Koha.

V textu manuálu se vyskytuje množství odkazů na jiné sekce manuálu. Obrázky vás mají navést na správné místo na obrazovce.

Contributing to the manual

Tento manuál se neustále mění a každá úprava je kdykoliv vítána.

The Koha manual is managed by the documentation team, but that doesn’t mean we can’t all participate in making the best manual possible.

The manual is stored in git at: https://gitlab.com/koha-community/koha-manual (see a summary here)

The instructions for contributing to the manual are on the Koha wiki https://wiki.koha-community.org/wiki/Editing_the_Koha_Manual