Webové služby

Koha provides a number of APIs allowing access to it’s data and functions.

OAI-PMH

Z hlediska protokolu Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) existují dvě skupiny účastníků při předávání metadat: Data Providers (poskytovatelé dat) a Service Providers (poskytovatelé služeb). Poskytovatelé dat (archívy, repozitáře) poskytují volný přístup k metadatům a mohou (ale nemusejí) poskytovat i volný přístup k plným textům a dalším zdrojům. OAI-PMH je z hlediska poskytovatelů dat poměrně snadno implementovatelný. Poskytovatelé služeb sklázejí data od data providerů a ukládají je do svých databází. To znamená, že poskytovatelé služeb nezprostředkovávají přímý přístup k aktuálním datům u poskytovatelů dat, ale poskytované služby jsou založené na těch datech, která jsou sklizena a uložena přes OAI-PMH.

Koha v současné době umí být pouze poskytovatelem dat. Neumí tedy sbírat data z jiných repozitářů. Největší překážkou je to, že Koha ukládá všechny záznamy pouze ve formátu MARC. Chcete-li vědět více o tom, jak OAI-PMH funguje, navštivte tuto stránku: http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm.

By default Koha won’t include item information in OAI-PMH result sets, but they can be added by using the include_items option in the a configuration file linked from OAI-PMH:ConfFile.

Více o protokolu OAI-PMH se dozvíte na: http://www.openarchives.org/pmh/

To enable OAI-PMH in Koha edit the OAI-PMH preference. Once enabled you can visit http://YOURKOHACATALOG/cgi-bin/koha/oai.pl to see your file.

Příklad konfigurační souboru po OAI

format:
 vs:
  metadataPrefix: vs
  metadataNamespace: http://veryspecial.tamil.fr/vs/format-pivot/1.1/vs
  schema: http://veryspecial.tamil.fr/vs/format-pivot/1.1/vs.xsd
  xsl_file: /usr/local/koha/xslt/vs.xsl
 marcxml:
   metadataPrefix: marxml
   metadataNamespace: http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim
   schema: http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd
   include_items: 1
 oai_dc:
   metadataPrefix: oai_dc
   metadataNamespace: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/
   schema: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd
   xsl_file: /usr/local/koha/koha-tmpl/intranet-tmpl/xslt/UNIMARCslim2OAIDC.xsl

SRU server

Koha implements the Search/Retrieve via URL (SRU) protocol. More information about the protocol itself can be found at http://www.loc.gov/standards/sru/. The version implemented is version 1.1.

Explain

If you want to have information about the implementation of SRU on a given server, you should have access to the Explain file using a request to the server without any parameter. Like http://myserver.com:9999/biblios/. The response from the server is an XML file that should look like the following and will give you information about the default settings of the SRU server.

    <zs:explainResponse>
      <zs:version>1.1</zs:version>
      <zs:record>
         <zs:recordSchema>http://explain.z3950.org/dtd/2.0/</zs:recordSchema>
         <zs:recordPacking>xml</zs:recordPacking>
         <zs:recordData>
         <explain xml:base="zebradb/explain-biblios.xml">
         <!--
         try stylesheet url: http://./?stylesheet=docpath/sru2.xsl
         -->
      <serverInfo protocol="SRW/SRU/Z39.50">
         <host>biblibre</host>
         <port>9999</port>
         <database>biblios</database>
      </serverInfo>
      <databaseInfo>
         <title lang="en" primary="true">Koha 3 Bibliographic SRU/SRW/Z39.50 server</title>
         <description lang="en" primary="true">Koha 3 Bibliographic Server</description>
         <links>
           <sru>http://biblibre:9999</sru>
         </links>
      </databaseInfo>
      <indexInfo>
         <set name="cql" identifier="info:srw/cql-context-set/1/cql-v1.1">
           <title>CQL Standard Set</title>
         </set>
         <index search="true" scan="true" sort="false">
         <title lang="en">CQL Server Choice</title>
         <map>
           <name set="cql">serverChoice</name>
         </map>
      <map>
        <attr type="1" set="bib1">text</attr>
        </map>
     </index>
   <index search="true" scan="true" sort="false">
     <title lang="en">CQL All</title>
       <map>
<name set="cql">all</name>
</map>
<map>
<attr type="1" set="bib1">text</attr>
</map>
</index>
<!-- Record ID index -->
<index search="true" scan="true" sort="false">
<title lang="en">Record ID</title>
<map>
<name set="rec">id</name>
</map>
<map>
<attr type="1" set="bib1">rec:id</attr>
<attr type="4" set="bib1">3</attr>
</map>
</index>

Retrieve

My search for http://univ_lyon3.biblibre.com:9999/biblios?version=1.1&operation=searchRetrieve&query=coral reefs&maximumRecords=1 retrieves just on record. The response looks like this:

     <zs:searchRetrieveResponse>
<zs:version>1.1</zs:version>
<zs:numberOfRecords>1</zs:numberOfRecords>
<zs:records>
<zs:record>
<zs:recordPacking>xml</zs:recordPacking>
<zs:recordData>
<record xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/ standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsd">
<leader> cam a22 4500</leader>
<datafield tag="010" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">2-603-01193-6</subfield>
<subfield code="b">rel.</subfield>
<subfield code="d">159 F</subfield>
</datafield>
<datafield tag="020" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">FR</subfield>
<subfield code="b">00065351</subfield>
</datafield>
<datafield tag="101" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="c">ita</subfield>
</datafield>
<datafield tag="105" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">a z 00|y|</subfield>
</datafield>
<datafield tag="106" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">r</subfield>
</datafield>
<datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">20091130 frey50 </subfield>
</datafield>
<datafield tag="200" ind1="1" ind2=" ">
<subfield code="a">Guide des récifs coralliens / A Guide to Coral Reefs</subfield>
<subfield code="b">Texte imprimé</subfield>
<subfield code="e">la faune sous-marine des coraux</subfield>
<subfield code="f">A. et A. Ferrari</subfield>
</datafield>
<datafield tag="210" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">Lausanne</subfield>
<subfield code="a">Paris</subfield>
<subfield code="c">Delachaux et Niestlé</subfield>
<subfield code="d">cop. 2000</subfield>
<subfield code="e">impr. en Espagne</subfield>
</datafield>
<datafield tag="215" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">287 p.</subfield>
<subfield code="c">ill. en coul., couv. ill. en coul.</subfield>
<subfield code="d">20 cm</subfield>
</datafield>
......
<idzebra>
<size>4725</size>
<localnumber>2</localnumber>
<filename>/tmp/nw10BJv9Pk/upd_biblio/exported_records</filename>
</idzebra>
</record>
</zs:recordData>
<zs:recordPosition>1</zs:recordPosition>
</zs:record>
</zs:records>
</zs:searchRetrieveResponse>

ILS-DI

As of writing, the self documenting ILS-DI is the most complete interface and after it has been enabled as described in the ILS-DI system preferences section the documentation should be available at https://YOURKOHACATALOG/cgi-bin/koha/ilsdi.pl

JSON reports services

Koha implements a JSON reports service for every report saved using the Guided Reports Wizard or Report from SQL features.

By default reports will be non-public and only accessible by authenticated users. If a report is explicitly set to public it will be accessible without authentication by anyone. This feature should only be used when the data can be shared safely not containing any patron information.

The reports can be accessed using the following URLs:

 • Public reports
  • OpacBaseURL/cgi-bin/koha/svc/report?id=REPORTID
 • Non-public reports
  • StaffBaseURL/cgi-bin/koha/svc/report?id=REPORTID

There are also some additional parameters available:

 • Instead of accessing the report by REPORTID you can also use the report’s name:
  • …/cgi-bin/koha/svc/report?name=REPORTNAME
 • For easier development there is also an option to generate an annotated output of the data. It will generate an array of hashes that include the field names as keys.
  • …/cgi-bin/koha/svc/report?name=REPORTNAME&annotated=1

Versioned RESTful API Effort

There is an ongoing effort to converge the APIs above into a single versioned set of modern RESTful endpoints documented using the OpenAPI standard and available by default under https://YOURKOHACATALOG/api/v1/

OAuth2 client credentials grant

Koha supports the OAuth2 client credentials grant as a means to secure the API for using it from other systems to adhere to current industry standards. More information on the OAuth2 client credentials grant standard can be found here.

API key management interface for patrons

In order for API keys to be create for patrons, the system preference RESTOAuth2ClientCredentials must be enabled for the option to appear in a patron record.

 1. Navigate to a patron record and select More > Manage API keys
image1336
 1. If no API keys exist for a patron there will be a message prompting to generate a client id/secret pair
image1337
 1. Enter a description for the client id/secret pair and click Save
image1338
 1. Koha will generate a client id/secret pair for use to connect to Koha from other third-party systems as an authenticated client

  image1339

 2. Clicking the Revoke button next to an API credential pair will render the specific credential pair inactive until reactivated