Společná nastavení systému

Ve společných nastaveních systému si můžete navolit obecná nastavení toho, jak celá Koha bude fungovat. Je nutné je nastavit před tím než začnete se systémem Koha dále pracovat.

 • Get there: More > Administration > Global System Preferences

image0

Systémová nastavení lze vyhledávat (jakoukoliv část názvu referencí nebo popisu) pomocí vyhledávacího pole na stránce „Administrace“ nebo pomocí vyhledávacího pole v horní části každé stránky „Předvolby systému“.

image1

When editing preferences a ^(modified)^ tag will appear next to items you change until you click the ‚Save All‘ button:

image1

Po uložení systémových nastavení se objeví potvrzení, která systémová nastavení byla uložena:

|obrázek3|

Každá sekce předvoleb může být řazena abecedně kliknutím na malou šipku napravo od slova „Předvolby“ v záhlaví

image4

If the preference refers to monetary values (like maxoutstanding) the currency displayed will be the default you set in your Currencies and exchange rates administration area. In the examples to follow they will all read USD for U.S. Dollars.

Důležité

For libraries systems with unique URLs for each site the system preference can be overridden by editing your koha-http.conf file this has to be done by a system administrator or someone with access to your system files. For example if all libraries but one want to have search terms highlighted in results you set the OpacHighlightedWords preference to ‚Highlight‘ then edit the koha-http.conf for the library that wants this turned off by adding ‚SetEnv OVERRIDE_SYSPREF_OpacHighlightedWords „0“‘. After restarting the web server that one library will no longer see highlighted terms. Consult with your system administrator for more information.

Akvizice

Get there: More > Administration > Global system preferences > Acquisitions

Politika

AcqCreateItem

Defaultně: vytvoření objednávky

Asks: Create an item when ___.

Hodnoty:

 • katalogizaci záznamu
 • vytvoření objednávky
 • obdržení objednávky

Popis:

 • Tímto nastavením rozhodnete, kdy chcete vytvořit záznam pro jednotku (exemplář). Pokud se rozhodnete přidat záznam pro jednotku (exemplář), při vytvoření objednávky, tak to se stane jakmile objednávku umístíte do košíku. Pokud se rozhodnete přidat záznam jednotky (exempláře) při obdržení objednávky, budete vyzváni pro založení záznamu o jednotce, když přijímáte objednávku v sekci Akvizice. Pokud se rozhodnete přidat záznam o jednotce (exempláři) při „katalogizaci záznamu“, pak záznamy nebudou v sekci Akvizice vůbec vytvářeny, ale budete muset jít do modulu Katalogizace, abyste mohli přidat záznamy o jednotkách (exemplářích).

AcqEnableFiles

Výchozí: Ne

Asks: ___ enable the ability to upload and attach arbitrary files to invoices.

Hodnoty:

 • Ano
 • Ne

Popis:

 • Toto nastavení ovlivňuje, bude-li možné připojovat soubory s fakturami k objednávkám spravovaným v modulu akvizice.

AcqItemSetSubfieldsWhenReceiptIsCancelled

Asks: Upon cancelling a receipt, update the item’s subfields if they were created when placing an order (e.g. o=5|a=“bar foo““). ___

Popis:

 • This preference is used in conjunction with the AcqItemSetSubfieldsWhenReceived preference. If you have the system set to enter default values when you receive you will want to have those values revert back if reeipt is cancelled. This preference allows you to do that.

AcqItemSetSubfieldsWhenReceived

Asks: Upon receiving items, update their subfields if they were created when placing an order (e.g. o=5|a=“foo bar“). ___

Popis:

 • This preference allows you to set default values for items that you receive via acquisitions. Enter the data as subfield=value and split your values with a bar ( | ). For example you can remove the Ordered status on the item automatically when you receive it just by entering 7=0 in this preference. That will set the Not for Loan status (subfield 7) to 0 which is available.

AcqViewBaskets

Defaultně: všech zaměstnanců knihovny

Asks: Show baskets ___

Hodnoty:

 • všech zaměstnanců knihovny
 • jenom vlastní pobočky
 • všechny, bez ohledu vlastníka

Popis:

 • V akvizici toto nastavení umožňuje ovládat čí koše můžete vidět při pohledu na dodavatele. Výchozí hodnota „jenom vlastní“je ta, že vidíte pouze koše, které jste vytvořili. Výběr zobrazovat košíky „od zaměstnance pobočky“ vám ukáže koše vytvořené někým na pobočce kde jste přihlášeni. A konečně, můžete si vybrat nastavit tuto předvolbu tak, že vám ukáže všechny koše, bez ohledu na to, kdo je vytvořil („v systému, bez ohledu na vlastníka). Bez ohledu na hodnotu, kterou zde zvolíte pro toto nastavení, superknihovník může zobrazit všechny koše vytvořené v systému.

Upozornit

Výchozí: nevarovat

Asks: ___ when the librarian tries to create an invoice with a duplicate number.

Hodnoty:

 • Nevarovat
 • Varovat

BasketConfirmations

Defaultně: vždy žádat povovolení

Asks: When closing or reopening a basket, ___.

Hodnoty:

 • vždy žádat povolení
 • nežádat povolení

Popis:

 • Toto systémové nastavení přidává možnost přeskočit potvrzování při uzavírání nebo znovuotevírání košíku. Jestliže potvrzení přeskočíte, nevytvoříte novou skupinu košíků.

ClaimsBccCopy

Výchozí: Neposílat

Asks: ___ blind copy (BCC) to logged in user when sending serial or acquisitions claims notices.

Hodnoty:

 • Neodesílat
 • Odeslat

Popis:

 • When filing a claim in the Claim late serials or Acquisitions module this preference will allow for the sending of a copy of the email to the librarian.

CurrencyFormat

Výchozí: 360,000.00 (US)

Asks: Display currencies using the following format ___

Hodnoty:

 • 360,000.00 (US)
 • 360 000,00 (FR)

gist (daň ze zboží a služeb)

Výchozí: 0

Asks: The default tax rate is ___

Popis:

 • Toto systémové nastavení dovoluje knihovně nastavit sazbu daně a za zboží a služby. Výchozí hodnota je „0“ a znamená že se toto systémové nastavení neuplatní.

  Poznámka

  Vložte hodnotu jako číslo (.06) nebo jako procento (6%).

Zrušit objednávku

Nastavení mapování hodnot pro vytváření objednávek z připravených MARC záznamů.

Popis:

 • This preference includes MARC fields to check for order information to use when you are trying to Order from a staged file in acquisitions. You can use the following fields: price, quantity, budget_code, discount, sort1, sort2.

  Příklady:

  price: 947$a|947$c
  quantity: 969$h
  budget_code: 922$a
  

MarcItemFieldsToOrder

Asks: Set the mapping values for new item records created from a MARC record in a staged file.

Popis:

 • This preference automatically generates items in Koha with populated information based on a 9XX field and subfield. You can use the following fields: homebranch, holdingbranch, itype, nonpublic_note, public_note, loc, ccode, notforloan, uri, copyno, price, replacementprice and itemcallnumber. Special fields: quantity and budget_code

Příklady:

homebranch: 975$a
holdingbranch: 975$b
public_note: 975$z
loc: 975$c

PurgeSuggestionsOlderThan

Asks: Keep accepted or rejected purchase suggestions for a period of ___ days.

Důležité

WARNING - Leave this field empty if you don’t want to activate this automatic feature.

Popis:

 • Enter the number of days after which you want to automatically delete accepted or rejected purchase suggestions.

 • For example: [30] Sets purgation of suggestions for those older than 30 days.

  Poznámka

  This system preference is used when the cronjob purge_suggestions.pl is active and called without a specific number of days.

UniqueItemFields

Výchozí: čárový kód

Asks:___ (space-separated list of fields that should be unique for items, must be valid SQL fields of items table)

Popis:

 • Jestliže toto systémové nastavení zůstane prázdné, když přidáváte jednotku (exemplář,) neprovádí se kontrola na unikátnost. To ale znamená že může být vytvořen duplicitní čárový kód, což může později způsobit chyby při výpůjčce nebo vracení jednotky (exempláře).

UseACQFrameworkForBiblioRecords

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ the framework ‚ACQ‘ for bibliographic records fields

Hodnoty:

 • Nepoužívat
 • Použít

Popis:

 • This system preference allows you to use the ACQ framework to customize the bibliographic record fields that are shown when ordering from acquisitions

Tisky (výstupy)

OrderPdfFormat

Výchozí: pdfformat::layout2pages

Asks: Use ___ when printing basket groups.

Administrace

Tato systémová nastavení jsou obecná systémová nastavení pro váš systém.

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Administration

CAS Authentication

CAS (Central Authentication Service) je protokol jednotného přihlašování (autentikace), pomocí web služby (např. mojeID). Pokud toto nechcete využívat nechte výchozí hodnotu „Nepoužívat“.

casAuthentication

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ CAS for login authentication.

casLogout

Asks: Logout of CAS when logging out of Koha: ___

Default: No

Hodnoty:

 • Ne
 • Ano

Popis:

 • CAS single logout means that a user gets logged out not only from the CAS server but also from all visited CAS client applications when logged out in one of them or after reaching a timeout.

  Poznámka

  The CAS server has to be set up to allow single logout for this to take effect, otherwise the behavior will remain unchanged

casServerUrl

Asks: The CAS Authentication Server can be found at ___

Google OpenID Connect

Navštivte Google Developers Console abyste získali údaje nutné k provozu OAuth 2.0, jako jsou ID klienta a tajný klíč. Tyto údaje jsou známé společnosti Google a vaší aplikaci.

image1179
 • Create a project, and give it some details to help you identify it later

  image5

 • Next search for the Google Identity and Access Management API

  image6

 • Enable the Google Identity and Access Management API

  image7

 • Go to ‚Credentials‘ and set the OAuth cosent screen values

  image8

 • Next choose to ‚Create credentials‘ from the ‚Credentials‘ page

  image9

 • Choose ‚Web application‘ from the ‚Application type‘ menu and fill in the form presented

  image10

 • You will be presented with your values for your client ID and your client secret after saving

  image11

GoogleOAuth2ClientID

Dotazy: Google OAuth2 Client ID ___

GoogleOAuth2ClientSecret

Asks: Google OAuth2 Client Secret ___

GoogleOpenIDConnect

Default: No

Asks: Use Google OpenID Connect login: ___

Důležité

You will need to select OAuth2 when creating an app in the google cloud console, and set the web origin to your_opac_url and the redirect url to your_opac_url/cgi-bin/koha/svc/auth/googleopenidconnect .

image12

Hodnoty:

 • Ne
 • Ano

GoogleOpenIDConnectAutoRegister

Default: Don’t Allow

Asks: ___ users logging in with Google Open ID to automatically register.

Hodnoty:

 • Nepovolovat
 • Povolit

GoogleOpenIDConnectDefaultBranch

Asks: ___ Use this branchcode when automatically registering a Google Open ID patron.

GoogleOpenIDConnectDefaultCategory

Asks: ___ Use this category when automatically registering a Google Open ID patron.

GoogleOpenIDConnectDomain

Asks: Google OpenID Connect Restrict to domain (or subdomain of this domain) ___.

Poznámka

Leave blank for all google domains

Možnosti rozhraní

Tato systémová nastavení se vztahují k úrovní vašeho rozhraní na Koha

DebugLevel

Výchozí: všechny

Asks: Show ___ debugging information in the browser when an internal error occurs.

Hodnoty:

 • všechny - zobrazí maximum informací
 • ne - zobrazí pouze stručné základní hlášení
 • něco - ukáží se pouze některé dostupné informace

Popis:

 • Toto systémové nastavení určuje, jak moc budou zasílány informace na obrazovku uživatele, pokud systém zjistí chybu. Pokud je hodnota nastavena na úroveň 2 zobrazí se nejvíce detailů, jestliže je hodnota nastavena na 1, zašlou se jen některé detaily, a pokud je hodnota nastavena na 0, zobrazí se pouze základní chybové hlášení. Toto nastavení je obzvláště důležité, když systém je nový a správce má zájem na rychlém odhalení chyb (nebo problémů). S podrobnou chybovou zprávou se vzniklé problémy pravděpodobně vyřeší rychleji.

DefaultToLoggedInLibraryCircRules

Default: all libraries

Asks: When editing circulation rules show ___ the rules by default.

Hodnoty:

 • all libraries
 • logged in library’s

Popis:

DefaultToLoggedInLibraryNoticesSlips

Default: all libraries

Asks: When editing notices and slips show the ___ notices and slips by default.

Hodnoty:

 • all libraries
 • logged in library’s

Popis:

 • This preference controls the default value in the branch pull down found at the top of the Notices & slips tool.

DefaultToLoggedInLibraryOverdueTriggers

Default: all libraries

Asks: When editing overdue notice/status triggers show the ___ rules by default.

Hodnoty:

 • all libraries
 • logged in library’s

Popis:

oddělovač

Výchozí: středník

Asks: Separate columns in an exported report file with ___ by default.

Hodnoty:

 • #‘s
 • zpětná lomítka
 • čárky
 • středníky
 • dopředná lomítka
 • tabelátory

Popis:

 • Toto systémové nastavení určuje jak budou v exportovaných souborech oddělována data. V mnoha případech budete moci tuto volbu změnit během exportu.

KohaAdminEmailAddress

Toto je výchozí hodnota adresy odesilatele be-mailu, pokud je jedna pro každou pobočku a je použita když se objeví vnitřní chyba.

Asks: Use ___ as the email address for the administrator of Koha.

Popis:

 • Toto systémové nastavení umožňuje, aby jedna e-mailová adresa byla použita pro použití varovné zprávy v OPACu. Jestliže pobočka nemá svoji e-mailovou adresu, tato adresa bude použita pro příjem zpráv od čtenářů a požadavky na změny, nákupy, a otázky o upomínkách. Doporučuje se, aby tato adresa byla dostupná více knihovníkům, aby v případě nepřítomnosti některého, mohli požadavky vyřídit jiní knihovníci. Tato adresa může v případě potřeby být změněna.

noItemTypeImages

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ itemtype icons in the catalog.

Hodnoty:

 • Zobrazit
 • Nezobrazovat

Popis:

 • This preference allows the system administrator to determine if users will be able to set and see an item type icon in the catalog on both the OPAC and the Staff Client. The images will display in both the OPAC and the Staff Client/Intranet. If images of item types are disabled, text labels for item types will still appear in the OPAC and Staff Client.

ReplytoDefault

Asks: Use ___ as the email address that will be set as the replyto in emails

Popis:

 • By default replies to notice emails will go to the library email address, if you would like to specify a default email address for all replies to notices you can do that here.

ReturnpathDefault

Asks: Use ___ as the email address set as the return path, if you leave this empty the KohaAdminEmailAddress will be used.

Popis:

 • The return path is the email address that bounces will be delivered to. By default bounced notices will go to the library email address, if you would like to specify a default email address for bounces to go to then fill in this preference.

virtualshelves

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff and patrons to create and view saved lists of books.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Nepovolovat

Popis:

 • Toto systémové nastavení řídí zda funkce prohlížení seznamů bude dostupná v intranetu a OPACu. Jestliže je nastaveno „Nepovolovat“ nikdo nebude moci ukládat jednotky (exempláře) do veřejných nebo privátních seznamů.

Volby přihlašování

Toto systémové nastavení se vztahuje k přihlašování do vašeho systému Koha

AutoLocation

Výchozí: Nepožadovat

Asks: ___ staff to log in from a computer in the IP address range specified by their library (if any).

 • Nastav rozsah IP adres z oblasti administrace knihovny
  • Get there: More > Administration > Basic Parameters > Libraries

Hodnoty:

 • Nepožadovat
 • Požadovat

Popis:

 • Toto systémové nastavení chrání systém tím, že blokuje neoprávněným uživatelům v přístupu k intranetu (knihovnickému rozhraní) a systémovým nastavením. Oprávnění a neoprávnění uživatelé jsou určeni jejich pomocí jejich IP adresy v počítači. Pokud je předvolba nastavena na „Vyžadovat“, povolení pro IP je požadováno a neautorizované IP adresy, budou blokovány. To znamená, že zaměstnanci (knihovníci) nemohou pracovat z domova pokud jejich domácí IP adresa nebyla povolena. Při nastavení na „Nevyžadují“, každý kdo se přihlásí do intranetu, bude mít přístup bez ohledu na to, jakou IP adresu používá.

Zabránit

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff (but not superlibrarians) from modifying objects (holds, items, patrons, etc.) belonging to other libraries.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Prevent

Popis:

 • Toto systémové nastavení by mělo být používáno pouze u knihovních systémů, jenž sdílejí jednu společnou instalaci Koha, ale jsou považovány za nezávislé organizace, což znamená, že nesdílejí fondy nebo čtenáře s ostatními knihovnami a toto neplánují v budoucnosti měnit. Pokud je nastaveno na „Zabránit“, zvyšuje se bezpečnost mezi pobočkami knihoven: zakazuje zaměstnancům jedné pobočky přihlášení do intranetu jiné pobočky, vyhledávat čtenáře, kteří nejsou součástí přihlášené pobočky, omezení volby místa na přihlašovaní při přidávání nebo při změně záznamů, zabraňuje uživatelům z jiných poboček rezervovat nebo vypůjčovat dokumenty z jiných poboček knihovny, jiné než jejich vlastní, a brání zaměstnancům v editaci záznamů o jednotkách (exemplářích), které patří do jiných poboček knihovny. Všechna tato bezpečnostních opatření mohou být přepsána pouze superknihovníkem, což je nejvyšší úroveň oprávnění.

  Důležité

  Je důležité, aby tato hodnota byla nastavena před provozem a pak nebyla měněna.

IndependentBranchesPatronModifications

Default: No

Asks: Prevent staff (but not superlibrarians) from viewing and approving/denying patron modification requests for patrons belonging to other libraries. ___

Hodnoty:

 • Ne
 • Ano

SessionRestrictionByIP

Výchozí: Povolit

Asks: ___ check for change in remote IP address for session security. Disable only when remote IP address changes frequently.

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

Popis:

 • When this preference is set to ‚Enable‘ Koha will log you out of the staff client if your IP address changes as a security measure. For some systems the IP address changes frequently so you’ll want to set this preference to ‚Disable‘ to prevent Koha from logging you out of the staff client every time that happens.

  Důležité

  This is meant to help those whose IP address changes several times during the day, setting this preference to ‚Disable‘ is not recommended otherwise because it is removing important security features from your staff client.

SessionStorage

Výchozí: v databázi MySQL

Asks: Store login session information ___

Hodnoty:

 • jako dočasné soubory

 • v MYSQL databázi

 • v PostrgeSQL databázi

  • Důležité

   Databáze PostgreSQL není dosud podporována

Popis:

 • Toto systémové nastavení povolí administrátorovi vybrat, kde data o relaci (internetové spojení od login do logout) budou uložena.

timeout

Výchozí: 12000000

Asks: Automatically log out users after ___ seconds of inactivity.

Popis:

 • Toto systémové nastavení určuje časový interval připojení k intranetu nebo OPACu, po jehož uplynutí bez aktivity, je třeba se znovu přihlásit. Hodnota je v sekundách. Doposud, tato hodnota timeoutu pro intranet i OPAC, je stejná.

SSL client certificate authentication

žádné

Výchozí: ne

Asks: Use ___ field for SSL client certificate authentication

Hodnoty:

 • ne
 • Jiné jméno
 • e-mailová adresa

Vyhledávací stroj

Vyhledávací stroj

Výchozí: Zebra

Asks: Use following search engine: ___

Hodnoty:

 • Elasticsearch
 • Zebra

Share anonymous usage statistics

As an open source project Koha is used all over the world. These preference will help us keep more accurate statistics on where Koha is being used. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website. You will need to enable the Share usage stats cronjob to send this information at regular intervals to the community.

UsageStats

Default: Don’t share

Asks: ___ anonymous Koha usage data with the Koha community.

Hodnoty:

 • Don’t share
 • Sdílet

Popis:

 • This data is stored to help track usage of Koha around the world. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website. This information is sent using the Share usage stats cronjob.

UsageStatsCountry

Asks: The country where your library is located: ___

Popis:

 • This data is stored to help track usage of Koha around the world. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website. This information is sent using the Share usage stats cronjob.

  Důležité

  This preference depends on the UsageStats preference. Set that to ‚Share‘ to share your information.

UsageStatsGeolocation

Default: blank

Asks: Geolocation of the main library: ___ Note that this value has no effect if the UsageStats systemp preference is set to „Don’t share“

UsageStatsLibrariesInfo

Default: Do not Share

Asks: ___ libraries information (name, url, country) Note that this value has no effect if the UsageStats system preference is set to „Don’t share“

Hodnoty:

 • Do not Share
 • Sdílet

UsageStatsLibraryName

Asks: The library name ___ will be shown on the Hea Koha community website.

Popis:

 • This data is stored to help track usage of Koha around the world. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website. This information is sent using the Share usage stats cron job.

  Důležité

  This preference depends on the UsageStats preference. Set that to ‚Share‘ to share your information. If this field is empty data will be sent anonymously if you choose ‚Share‘ for the UsageStats preference.

UsageStatsLibraryType

Default: public

Asks: The library type ___ will be shown on the Hea Koha community website.

Hodnoty:

 • academic
 • corporate
 • government
 • private
 • public
 • religious organization
 • research
 • school
 • society or association
 • subscription

Popis:

 • This data is stored to help track usage of Koha around the world. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website. This information is sent using the Share usage stats cronjob.

  Důležité

  This preference depends on the UsageStats preference. Set that to ‚Share‘ to share your information.

UsageStatsLibraryUrl

Asks: The library URL ___ will be shown on the Hea Koha community website.

Popis:

 • This data is stored to help track usage of Koha around the world. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website. This information is sent using the Share usage stats cronjob.

  Důležité

  This preference depends on the UsageStats preference. Set that to ‚Share‘ to share your information.

Autority

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Authorities

Blíže neurčeno

AuthDisplayHierarchy

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ broader term/narrower term hierarchies when viewing authorities.

Hodnoty:

 • Zobrazit

  image14

 • Nezobrazovat

Popis:

 • Jestliže vaše autoritní záznamy mají pole 5XX s odkazy na širší nebo užší termín „viz též“, toto systémové nastavení způsobí zobrazení těchto autorit na vrcholu záznamu.

AuthorityControlledIndicators

Asks: Use the following text to edit how authority records control indicators of attached biblio fields (and possibly subfield $2). Lines starting with a comment symbol (#) are skipped. Each line should be of the form: (marc21|unimarc), tag, ind1:(auth1|auth2|some_value), ind2:(auth1|auth2|thesaurus|some_value). Here auth1 and auth2 refer to the indicators of the authority record, tag is a biblio field number or an asterisk (*), and some_value is a fixed value (one character). The MARC21 option thesaurus refers to indicators controlled by authority field 008/11 and 040$f.

Popis:

 • Used when merging authorities.
 • Controls how the indicators of linked authority records affect the corresponding biblio indicators. Currently, the default value is fine-tuned for MARC21 and copies the authority indicators for UNIMARC.
 • For example, a MARC21 field 100 in a biblio record should pick its first indicator from the linked authority record. The second indicator is not controlled by the authority. This report supports such MARC conventions.

AuthorityMergeLimit

Výchozí: 50

Asks: When modifying an authority record, do not update attached biblio records if the number exceeds ___ records. (Above this limit, the merge_authority cron job will merge them.)

AuthorityMergeMode

Default: loose

Asks: When updating biblio records from an attached authority record („merging“), handle subfields of relevant biblio record fields in ___ mode. In strict mode subfields that are not found in the authority record, are deleted. Loose mode will keep them. Loose mode is the historical behavior and still the default.

Hodnoty:

 • loose
 • strict

AutoCreateAuthorities

Výchozí: Negenerovat

Asks: When editing records, ___ authority records that are missing.

Hodnoty:

 • negenerovat

 • generovat

  Důležité

  BiblioAddsAuthorities must be set to „allow“ for this to have any effect

Popis:

 • When this and BiblioAddsAuthorities are both turned on, automatically create authority records for headings that don’t have any authority link when cataloging. When BiblioAddsAuthorities is on and AutoCreateAuthorities is turned off, do not automatically generate authority records, but allow the user to enter headings that don’t match an existing authority. When BiblioAddsAuthorities is off, this has no effect.

BiblioAddsAuthorities

Výchozí: povolit

Asks: When editing records, ___ them to automatically create new authority records if needed, rather than having to reference existing authorities.

Hodnoty:

 • povolit
  • Toto nastavení povoluje vložit hodnoty do polí vázaných na autority a potom přidat novou autoritu, pokud tato neexistuje
 • nepovolit
  • Toto nastavení zamkne pole vázané na autoritu, a tím vás nutí autoritu vyhledat, na rozdíl od povolení vložit vlastní informace.

MARCAuthorityControlField008

Default: || aca||aabn | a|a d

Text: Použít následující text pro obsah pole 008 autoritního záznamu MARC v pozicích 06-39 (pole pevné délky).

Důležité

Nezahrnovat datum (pozice 00-05) v tomto nastavení. Koha datum automaticky vypočte a vloží ho před hodnoty v tomto nastavení.

Popis:

 • Toto nastavení řídí výchozí hodnotu v poli 008 autoritního záznamu. Nemá vliv na bibliografické záznamy.

UNIMARCAuthorityField100

Výchozí: afrey50 ba0

Text: Použít následující text pro obsah pole 008 autoritního záznamu MARC v pozicích 06-39 (pole pevné délky).

Důležité

Nezahrnovat datum (pozice 00-07) v tomto nastavení. Koha datum automaticky vypočte a vloží ho před hodnoty v tomto nastavení.

Popis:

 • Toto nastavení řídí výchozí hodnotu v poli 100 autoritního záznamu při katalogizaci v UNIMARC. Nemá to žádný vliv na bibliografické záznamy.

UseAuthoritiesForTracings

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ authority record numbers instead of text strings for searches from subject tracings.

Hodnoty:

 • Nepoužívat
  • Vyhledávací linky hledají hesla z věcné klasifikace a z autorů (např. opac-search.pl?q=su:Business%20networks)
 • Použít
  • Vyhledávací linky pro pro autoritní záznamy (např. opac-search.pl?q=an:354)

Popis:

 • Pro knihovny, které mají soubory autorit, můžete to udělat tak, že když je kliknuto na odkaz na věcnou nebo jmennou autoritu na OPACu nebo zaměstnaneckém intranetu, zobrazí hledajícímu se pouze seznam těchto autoritních záznamů. Většina knihoven nemá kompletní autoritní záznamy, a tak toto nastavení „Nepoužívat“ umožní hledajícím kliknout na odkazy na autory a předmětová hesla a tak provést vyhledávání v těchto polích, a místo toho najít všechny možné relevantní výsledky.

Spojovač

These preferences will control how Koha links bibliographic records to authority records. All bibliographic records added to Koha after these preferences are set will link automatically to authority records, for records added before these preferences are set there is a script (misc/link_bibs_to_authorities.pl) that your system administrator can run to link records together.

LinkerKeepStale

Výchozí: Ne

Asks: ___ keep existing links to authority records for headings where the linker is unable to find a match.

Hodnoty:

 • Ano
 • Ne

Popis:

 • When set to ‚Do‘, the linker will never remove a link to an authority record, though, depending on the value of LinkerRelink, it may change the link.

LinkerModule

Výchozi: Výchozí

Asks: Use the ___ linker module for matching headings to authority records.

Hodnoty:

 • Výchozí
  • Retains Koha’s previous behavior of only creating links when there is an exact match to one and only one authority record; if the LinkerOptions preference is set to ‚broader_headings‘, it will try to link headings to authority records for broader headings by removing subfields from the end of the heading
 • První shoda
  • Vytvoří propojení na první autoritní záznam který souhlasí se záhlavím, i když je více takových autoritních záznamů, které se shodují se záhlavím
 • Poslední shoda
  • Vytvoří propojení na poslední záznam který souhlasí se záhlavím, i když je více takových autoritních záznamů, které se shodují se záhlavím

Popis:

 • Toto systémové nastavení říká která shoda se použije při vyhledání autority, když se záznam ukládá.

LinkerOptions

Asks: Set the following options for the authority linker ___

Důležité

Tato vlastnost je experimentální a neměla by být použita v produkčním prostředí, dokud nebude dále propracována.

Popis:

 • This is a pipe separated (|) list of options. At the moment, the only option available is „broader_headings.“ With this option set to „broader_headings“, the linker will try to match the following heading as follows:

  =600 10$aCamins-Esakov, Jared$xCoin collections$vCatalogs$vEarly works to 1800.
  

  První: Camins-Esakov, Jared–Coin collections–Catalogs–Early works to 1800

  Další: Camins-Esakov, Jared–Coin collections–Catalogs

  Další: Camins-Esakov, Jared–Coin collections

  Další: Camins-Esakov, Jared (shoda! jestliže předchozí pokus nalezl shodu, nebylo by toto zkoušeno)

Katalogizace

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Cataloging

Zobrazit

Podrobnosti akvizice

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ acquisition details on the biblio detail page.

Hodnoty:

 • Zobrazit
 • Nezobrazovat

Popis:

 • This preference controls whether a tab will show on the detail page in the staff client that includes detailed acquisitions information for the title. This tab will include links to order information stored in the acquisitions module.

  image1180

AuthoritySeparator

Výchozí: –

Asks: Separate multiple displayed authors, series or subjects with ___.

hide_marc

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ MARC tag numbers, subfield codes and indicators in MARC views.

Hodnoty:

 • Zobraz – ukáže čísla tagů v katalogizačním interfejsu

  image15

 • Nezobrazovat – ukáže jen popisný text při katalogizaci

  image16

IntranetBiblioDefaultView

Výchozí: ISBD formát

Asks: By default, display biblio records in ___

Hodnoty:

 • ISBD formát – zobrazuje záznam v knihovnickém interfejsu (intranetu) ve starém kartičkovém formátu
  • See ISBD preference for more information
 • Návěšťový MARC formát – zobrazuje záznamy v knihovnickém interfejsu (intranetu) s texty vysvětlující význam různých polí
 • MARC formát – zobrazuje záznamy v intranetu v MARCu
 • normální formát – vizuální zobrazení v intranetu (pro běžného uživatele)

Popis:

 • This setting determines the bibliographic record display when searching the catalog on the staff client. This setting does not affect the display in the OPAC which is changed using the BiblioDefaultView preference under the OPAC preference tab. This setting changes the look of the record when first displayed. The MARC and ISBD views can still be seen by clicking in the sidebar.

ISBD

Default: See ISBD view configuration <https://wiki.koha-community.org/wiki/ISBD_view_configuration> on the wiki.

Text: Použít následující jako ISBD šablonu:

Popis:

 • This determines how the ISBD information will display in the staff client. Elements in the list can be reordered to produce a different ISBD view. ISBD, the International Standard Bibliographic Description, was first introduced by IFLA (International Federation of Library Associations) in 1969 in order to provide guidelines for descriptive cataloging. The purpose of ISBD is to aid the international exchange of bibliographic records for a variety of materials.

LabelMARCView

Výchozí: Ne

Asks: ___ collapse repeated tags of the same type into one tag entry.

Hodnoty:

 • Ano – bude kombinovat všechny identické tagy pod jednou hlavičkou v MARC pohledu v OPACu i v intranetu

  image17

 • Ne – zobrazí všechny tagy oddělěně v MARC pohledu v OPACu i v intranetu

  image18

MARCFieldDocURL

Default: blank

Asks: Use ___ as the URL for MARC field documentation. Possible substitutions are {MARC} (marc flavour, eg. „MARC21“ or „UNIMARC“), {FIELD} (field number, eg. „000“ or „048“), {LANG} (user language, eg. „en“ or „fi-FI“). If left empty, the format documentation on http://loc.gov (MARC21) or http://archive.ifla.org (UNIMARC) is used. For example http://fielddoc.example.com/?marc={MARC}&field={FIELD}&language={LANG}

Popis:

 • This preference lets you choose the source of the MARC documentation available through the „?“ next to MARC fields.

MergeReportFields

Asks: ___ fields to display for deleted records after merge

Popis:

 • When merging records together you can receive a report of the merge process once it’s done, this preference lets you set the default values for this report.

Example: ‚001,245ab,600‘ displays:

 • value of 001
 • subfields a and b of fields 245
 • all subfields of fields 600

NotesBlacklist

Asks: Don’t show these ___ note fields in title notes separator (OPAC record details) and in the description separator (Staff client record details).

Popis:

 • Toto nastavení vám dává volbu, které pole poznámek nebudou zobrazeny v záložce Poznámky při zobrazení záznamu v OPACu a v záložce Popisy při zobrazení záznamu v knihovnickém rozhraní (intranetu). Vložte hodnoty tagů poznámek, které nechcete zobrazovat jako čárkami oddělený seznam. Např. pro skrytí bibliografické poznámky a jazykové poznámky vložte v Marc21 hodnoty: 504, 590.

OpacSuppression, OpacSuppressionByIPRange, OpacSuppressionRedirect, and OpacSuppressionMessage

OpacSuppression Výchozí: Neskrývat

Asks: ___ items marked as suppressed from OPAC search results. Restrict the suppression to IP addressesoutside of the IP range ___ (Leave blank if not used. Define a range like 192.168..) Redirect the opac detail page for suppressed records to ___ Display the following message on the redirect page for suppressed biblios ___.

OpacSuppression Výchozí: Neskrývat

 • Neskrývat
  • Will show records in OPAC search results if they are marked suppressed
 • Skrýt
  • Will not show records in OPAC search results if they’re marked as suppressed

OpacSuppression Výchozí: Neskrývat

 • vysvětlující stránku (‚Záznam je skrytý‘).
 • stránku s chybou 404 (‚Nenalezeno‘).

Popis:

 • These preferences control hiding of bibliographic records from display in the OPAC. Each bibliographic record you want to hide from the OPAC simply needs to have the value „1“ in the field mapped with Suppress index (942$n field in MARC21, no official field in UNIMARC). The indexer then hides it from display in OPAC but will still display it in the Staff Client. If you want to further control suppression you can set an IP address range to still show suppressed items to. Define a range like 192.168.. If you don’t want to limit suppression in this way, leave the IP field blank. You can also decide what the patrons will see in the OPAC when a title is suppressed by setting the OpacSuppressionRedirect and OpacSuppressionMessage preferences. You can either show the patron a 404 page if they try to see a suppressed record or you can create a custom page by entering the HTML in the OpacSuppressionMessage part of this preference.

  Poznámka

  An authorized value for the MARC21 942$n field (or the equivalent UNIMARC field) should be set to eliminate errors. One example would be to create an authorized value titled SUPPRESS with a value of 0 for don’t suppress and 1 for suppress.

  Důležité

  Jestliže toto nastavení je nastaveno na „skrýt“ a současně v poli 942$n je hodnota 1, bude skryt celý bibliografický záznam, nikoliv jen individuální jednotka (exemplář).

  Poznámka

  Suppressed records will show a note in the staff client indicating that they are suppressed from view in the OPAC.

  image1181

  This note can be styled by using the IntranetUserCSS preference to stand out more if you’d like.

  image1182

SeparateHoldings and SeparateHoldingsBranch

SeparateHoldings výchozí: Neoddělovat

SeparateHoldingsBranch výchozí: domácí knihovna

Asks: ___ items display into two tabs, where the first tab contains items whose ___ is the logged in user’s library. The second tab will contain all other items.

Separate holdings záložka

 • Neoddělovat
 • Oddělovat

SeparateHoldingsBranch výchozí: domácí knihovna

 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna

Popis:

 • Toto nastavení umožňuje rozhodnout, zda chcete mít informace o jednotkách v detailním bibliografickém zobrazení stránky v knihovnickém interfejsu (intranetu) rozděleno do několika panelů. Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny jednotky (exempláře) na jedné kartě.

  image19

URLLinkText

Výchozí: Online zdroj

Asks: Show ___ as the text of links embedded in MARC records.

Popis:

 • If the 856 field does not have a subfield 3 or y defined, the OPAC will say ‚Click here to access online.^ If you would like the field to say something else enter that in this field.

UseControlNumber

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ record control number ($w subfields) and control number (001) for linking of bibliographic records.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

  • Po kliknutí na odkazy na tituly, které se zobrazí vedle „Pokračuje“ a „Pokračuje v“ v detailním zobrazení, Koha bude provádět hledání titulu
 • Použít

  • Po kliknutí na odkazy na tituly, které se zobrazí vedle „Pokračuje“ a „Pokračuje v“ v detailním zobrazení, Koha bude provádět hledání kontrolního čísla (MARC pole 001).

  Důležité

  Unless you are going in and manually changing 773$w to match your rigorously-defined bibliographic relationships, you should set this preference to „Don’t use“ and instead set EasyAnalyticalRecords to „Display“

Popis:

 • If you have a serial called „Journal of Interesting Things“ which has a separate record from when it was called „Transactions of the Interesting Stuff Society,“ you could add linking fields to indicate the relationship between the two records. UseControlNumber allows you to use your local accession numbers for those links. In MARC21, the relevant sections of the two records might look like this:

  =001  12345
  =110 2_$aInteresting Stuff Society.
  =245 10$aTransactions of the Interesting Stuff Society.
  =785 00$aInteresting Stuff Society$tJournal of Interesting Things.$w12346
  
  =001  12346
  =110 2_$aInteresting Stuff Society.
  =245 10$aJournal of Interesting Things.
  =780 00$aInteresting Stuff Society$tTransactions of the Interesting Stuff Society.$w12345
  

  Pokud je UseControlNumber nastaven na „Použít“, budou 78x odkazy používat kontrolních čísel v podpole $w, namísto hledání na „Časopis o zajímavých věcech“ a „Rozhledy Společnosti pro zajímavé věci“.

Exporting

BibtexExportAdditionalFields

Asks: Include following fields when exporting BibTeX

Popis:

 • Use one line per tag in the format BT_TAG: TAG$SUBFIELD ( e.g. lccn: 010$a )
 • To specify multiple marc tags/subfields as targets for a repeating BibTex tag, use the following format: BT_TAG: [TAG2$SUBFIELD1, TAG2$SUBFIELD2] ( e.g. notes: [501$a, 505$g] )
 • All values of repeating tags and subfields will be printed with the given BibTeX tag.
 • Use ^@^ ( with quotes ) as the BT_TAG to replace the bibtex record type with a field value of your choosing.

RisExportAdditionalFields

Asks: Include following fields when exporting RIS

Popis:

 • Use one line per tag in the format RIS_TAG: TAG$SUBFIELD ( e.g. LC: 010$a )
 • To specificy multiple marc tags/subfields as targets for a repeating RIS tag, use the following format: RIS_TAG: [TAG2$SUBFIELD1, TAG2$SUBFIELD2] ( e.g. NT: [501$a, 505$g] )
 • All values of repeating tags and subfields will be printed with the given RIS tag.
 • Use of TY ( record type ) as a key will replace the default TY with the field value of your choosing.

Importovat

se pokoušet

Výchozí: Ne

Asks: When matching on ISBN with the record import tool, ___ attempt to match aggressively by trying all variations of the ISBNs in the imported record as a phrase in the ISBN fields of already cataloged records.

Hodnoty:

 • ano
 • ne

Popis:

 • This preference allows you to choose to alter the ISBN matching rule used when staging records for import to be more aggressive. This means that all text will be stripped from the ISBN field so that a pure number match is possible. If this preference is set to „Don’t“ then Koha will find a match only if the ISBN fields are identical.

  Důležité

  Note that this preference has no effect if UseQueryParser is on.

AggressiveMatchOnISSN

Výchozí: Ne

Asks: When matching on ISSN with the record import tool, ___ attempt to match aggressively by trying all variations of the ISSNs in the imported record as a phrase in the ISSN fields of already cataloged records. Note that this preference has no effect if UseQueryParser is on.

Rozhraní

advancedMARCeditor

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ descriptions of fields and subfields in the MARC editor.

Popis:

 • Tato nastavení určují zda budou nebo nebudou jména polí MARC prezentována při editaci nebo vytváření MARC záznamů.

Hodnoty:

 • Zobrazit

  image20

 • Nezobrazovat

  image21

DefaultClassificationSource

Výchozí: Deweyovo decimální třídění

Asks: Use ___ as the default classification source.

Hodnoty:

 • ANSCR (Zvukové nahrávky)

 • Deweyho desetinné třídění

 • Klasifikace kongresové knihovny

 • Jiné/obecné klasifikační schéma

 • SuDoc Klasifikace (U.S. GPO)

 • Univerzální desítková klasifikace

  Poznámka

  Adding another classification under Administration > Classification Sources will make it show up in this list as well.

EasyAnalyticalRecords

Výchozí: Nezobrazuj

Asks: ___ easy ways to create analytical record relationships

Hodnoty:

 • Zobrazit

 • Nezobrazovat

  Důležité

  If you decide to use this feature you’ll want to make sure that your UseControlNumber preference is set to „Don’t use“ or else the „Show analytics“ links in the staff client and the OPAC will be broken.

Popis:

 • Analytický zápis v katalogu je ten, který popisuje část většího díla, které je také popsáno v katalogu. V bibliografické katalogizaci, mohou být analytické záznamy pro kapitoly v knihách nebo pro články v časopisech. V archivní katalogizaci mohou analytické záznamy být pro série nebo položky v rámci kolekce. Tato funkce v Koha umožňuje snadný způsob propojení analytických záznamů na záznamy hostitele, a toto systémové nastavení přidává několik nových možností v menu detailu katalogizace v knihovnickém rozhraní (intranetu).

EnableAdvancedCatalogingEditor

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ the advanced cataloging editor.

Popis:

 • This preference will allow you to choose between a basic editor and a advanced editor for cataloging.

  Poznámka

  This feature does not currently include any support for UNIMARC or NORMARC fixed fields.

Struktura záznamu

AlternateHoldingsField and AlternateHoldingsSeparator

Asks: Display MARC subfield ___ as holdings information for records that do not have items, with the subfields separated by ___.

Popis:

 • Někdy knihovny migrují na systém Koha s jejich holdingovými informacemi (informace o exemplářích) v poli 852 (OCLC informace o jednotkách), a nerozhodnou se pro přenos těchto informací do 952 (Koha pole pro informace o jednotkách), protože nemají v plánu na vypůjčovat tyto položky. Pro ty knihovny, které mají data o jednotkách (emxeplářích) v poli 852 a které chcete zobrazit, toto nastavení umožňuje zvolit zobrazení jednotek (exemplářů), z jiného pole než 952. Nastavení AlternateHoldingsField může obsahovat několik podpolí které lze prohlížet, například 852abhi bude prohlížet podpole 852 a, b​​, h, i.

 • S AlternateHoldingsField nastaveném na 852abhi a AlternateHoldingsSeparator nastaveném na mezeru, informace o jednotkách (exemplářích), bude vypadat následovně:

  image22

autoBarcode

Default: generated in the form <branchcode>yymm0001

Asks: Barcodes are ___

Hodnoty:

 • generated in the form <branchcode>yymm0001
 • generated in the form <year>-0001, <year>-0002
 • jsou generovány formou 1, 2, 3.
 • přírůstkové EAN-13 čárové kódy
 • není generováno automaticky

Popis:

 • This setting is for libraries wishing to generate barcodes from within Koha (as opposed to scanning in pre-printed barcodes or manually assigning them). The default behavior makes it so that when you click in the barcode field (952$p in MARC21) it will populate with the automatic barcode you have chosen. If you would rather it only enter an automatic barcode when you click on the plugin (the … to the right of the field) you can change the plugin used for that field in the framework. Set the plugin for 952$p (if using MARC21 or equivalent field mapped to items.barcode in your local MARC format) for your frameworks to barcode_manual.pl instead of barcode.pl. Learn more about editing frameworks under the MARC Bibliographic Frameworks section of this manual.

DefaultCountryField008

Default: Empty defaults to xxu for United States

Asks: Fill in the default country code for field 008 Range 15-17 of MARC21 - Place of publication, production, or execution. ___.

Popis:

 • This preference will allow you to set the country code for your MARC21 008 field by default. If this is left empty it will default to United States (xxu). See the MARC Code List for Countries for additional values for this preference.

  Poznámka

  This preference won’t have any effect if your records are in UNIMARC.

DefaultLanguageField008

Výchozí: výchozí

Asks: Fill in the default language for field 008 Range 35-37 of MARC21 records ___.

Popis:

 • This preference will allow you to set the language for your MARC21 008 field by default. If this is left empty it will default to English (eng). See the MARC Code List for Languages for additional values for this preference.

  Poznámka

  This preference won’t have any effect if your records are in UNIMARC.

item-level_itypes

Výchozí: specifická jednotka

Asks: Use the item type of the ___ as the authoritative item type (for determining circulation and fines rules, etc).

Hodnoty:

 • bibliografický záznam
 • specifická jednotka

Popis:

 • Toto systémové nastavení určuje, zda Typ jednotky (exempláře) používaná pro vydávání pravidel výpůjček, bude atribut bibliografického záznamu nebo nebo atribut záznamu jednotky (exempláře). Většina knihoven používá záznam jednotky. To také určuje, zda typ dokumentu se zobrazí jako ikona ve výsledcích vyhledávání OPAC. Pokud máte tuto předvolbu nastavenou na „Bibliografický záznam“ a pak Koha zobrazí typ jednotky (exempláře) ikonu ve výsledcích vyhledávání nalevo od informace o výsledku.

  image23

itemcallnumber

Výchozí: 082ab

Text: Mapování podpolí MARC na signatury jednotek (exemplářů).

Poznámka

Může obsahovat násobná podpole k prohlížení; např. 082ab by byl pohled do pole 082, podpolí $a a $b.

Popis:

 • Toto nastavení určuje, jaká MARC pole budou použity k určení signatury, které budou automaticky vloženy do pole o jednotkách (952 $o). Hodnota je dána tím co poskytuje pole MARC (050, 082, 090, 852 jsou všechny běžné) a kódy podpole bez oddělovače (např. $a, $b bude ab).

Příklady:

 • Dewey: 082ab or 092ab; LOC: 050ab or 090ab; ze záznamu o jednotce: 852hi

marcflavour

Výchozí: MARC21

Asks: Interpret and store MARC records in the ___ format.

Hodnoty:

 • MARC21
  • Bibliografický standard používaný v České republice, Spojených státech amerických, Kanadě, Austrálii, Novém Zélandu, Spojeném království, Německu a dalších zemích
 • UNIMARC
  • Bibliografický standard používaný ve Francii, Itálii, Portugalsku, Rusku a dalších zemích
 • NORMARC
  • Bibliografický standard používaný v Norsku

Popis:

 • This preference defines global MARC style (MARC21, UNIMARC or NORMARC) used for encoding.

  Důležité

  Changing the value of this preference will not convert your records from one MARC style to an other.

MARCOrgCode

Výchozí: OSt

Asks: Fill in the MARC organization code ___ by default in new MARC21 records (leave blank to disable).

Popis:

 • Kód organizace pro MARC se používá k identifikaci knihovny pro exempláře titulu a pod.

Learn more and find your library’s MARC21 code on the MARC Code list for Organizations or in Canada on the Canadian Symbols Directory.

Poznámka

This preference won’t have any effect if your records are in UNIMARC.

NewItemsDefaultLocation

Asks: When items are created, give them the temporary location of ___ (should be a location code, or blank to disable).

PrefillItem

Výchozí: nová jednotka (exemplář) není předvyplněna hodnotami z posledně vytvořené jednotky.

Asks: When a new item is added ___

Hodnoty:

 • nová jednotka není předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky.
 • nová jednotka je předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky

Popis:

 • This preference controls the behavior used when adding new items. Using the options here you can choose to have your next new item prefill with the values used in the last item was added to save time typing values or to have the item form appear completely blank. Using SubfieldsToUseWhenPrefill you can control specifically which fields are prefilled.

SubfieldsToAllowForRestrictedBatchmod

Asks: Define a list of subfields for which editing is authorized when items_batchmod_restricted permission is enabled, separated by spaces. ___

Příklady:

 • UNIMARC: „995$f 995$h 995$j“
 • MARC21: „952$a 952$b 952$c“

Popis:

 • This preference lets you define what fields can be edited via the batch item modification tool if the items_batchmod_restricted permission is enabled.

  Poznámka

  The FA framework is excluded from the permission. If the pref is empty, no fields are restricted.

SubfieldsToAllowForRestrictedEditing

Asks: Define a list of subfields for which editing is authorized when edit_items_restricted permission is enabled, separated by spaces. ___

Příklady:

 • UNIMARC: „995$f 995$h 995$j“
 • MARC21: „952$a 952$b 952$c“

Popis:

 • This preference lets you define what fields can be edited via cataloging if the edit_items_restricted permission is enabled

  Poznámka

  The Fast Add (FA) framework is excluded from the permission. If the pref is empty, no fields are restricted.

SubfieldsToUseWhenPrefill

Asks: Define a list of subfields to use when prefilling items ___

Důležité

Oddělovat hodnoty mezerou.

Popis:

 • When the PrefillItem preference is set to prefill item values with those from the last added item, this preference can control which fields are prefilled (and which are not). Enter a space separated list of fields that you would like to prefill when adding a new item.

UNIMARCField100Language

Default: fre

Asks: Use the language (ISO 690-2) ___ as default language in the UNIMARC field 100 when creating a new record or in the field plugin.

z3950NormalizeAuthor and z3950AuthorAuthFields

Defaults: Don’t copy and 701,702,700

Asks: ___ authors from the UNIMARC ___ tags (separated by commas) to the correct author tags when importing a record using Z39.50.

Popis pro z3950NormalizeAuthor:

 • This preference allows for ‚Personal Name Authorities‘ to replace authors as the bibliographic authority. This preference should only be considered by libraries using UNIMARC.

Hodnoty pro z3950NormalizeAuthor:

 • Kopírovat
 • Nekopírovat

Popis pro z3950AuthorAuthFields:

 • This preference defines which MARC fields will be used for ‚Personal Name Authorities‘ to replace authors as the bibliographic authorities. This preference only applies to those using UNIMARC encoding. The MARC fields selected here will only be used if ‚z3950NormalizeAuthor‘ is set to „Copy“. The default field are 700, 701, and 702.

Hřbetní štítky

SpineLabelAutoPrint

Výchozí: Ne

Asks: When using the quick spine label printer, ___ automatically pop up a print dialog.

Hodnoty:

 • ano
 • ne

SpineLabelFormat

Default: <itemcallnumber><copynumber>

Asks: Include the following fields on a quick-printed spine label: (Enter in columns from the biblio, biblioitems or items tables, surrounded by < and >.)

SpineLabelShowPrintOnBibDetails

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ buttons on the bib details page to print item spine labels.

Hodnoty:

 • Zobrazit

  image24

 • Nezobrazovat

Výpůjčky

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Circulation

Article Requests

ArticleRequests

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ patrons to place article requests.

Hodnoty:

 • Umožnit
 • Neumožnit

Popis:

 • This preference controls whether or not article requests are allowed to be placed by patrons in the OPAC.

ArticleRequestsLinkControl

Default: Use algorithm to show or hide

Asks: ___ article request link on search results.

Hodnoty:

 • Always show
 • Use algorithm to show or hide

Popis:

 • On the OPAC results page, either always show the ‚Request article‘ link or check the branch, patron and item type combination to determine whether or not an article can be requested from this particular record before displaying the link.

ArticleRequestsMandatoryFields

Default: None selected

Asks: For records that are record level or item level requestable, make the following fields mandatory ___

Hodnoty:

 • [Označit vše]
 • Autor
 • Kapitoly
 • Datum
 • Vydání
 • Stránky
 • Název
 • Svazek

Popis:

 • This preference controls what fields must be filled in before an article request can be placed for either a record level or item level request. Choosing [Select all] indicates that all fields listed (Author, Chapters, Date, Issue, Pages, Title, Volume) must be completed before the article request can be placed.

ArticleRequestsMandatoryFieldsItemsOnly

Default: None selected

Asks: For records that are only item level requestable, make the following fields mandatory ___

Hodnoty:

 • [Označit vše]
 • Autor
 • Kapitoly
 • Datum
 • Vydání
 • Stránky
 • Název
 • Svazek

Popis:

 • This preference controls what fields must be filled in before an article request can be placed for an item level request only. Choosing [Select all] indicates that all fields listed (Author, Chapters, Date, Issue, Pages, Title, Volume) must be completed before the article request can be placed.

ArticleRequestsMandatoryFieldsRecordOnly

Default: None selected

Asks: For records that are only record level requestable, make the following fields mandatory ___

Hodnoty:

 • [Označit vše]
 • Autor
 • Kapitoly
 • Datum
 • Vydání
 • Stránky
 • Název
 • Svazek

Popis:

 • This preference controls what fields must be filled in before an article request can be placed for a record level request only. Choosing [Select all] indicates that all fields listed (Author, Chapters, Date, Issue, Pages, Title, Volume) must be completed before the article request can be placed.

Batch Checkout

BatchCheckouts

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ batch checkouts

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

BatchCheckoutsValidCategories

Asks: Patron categories allowed to checkout in a batch ___ (list of patron categories separated with a pipe ^|^)

Politika vracení

BlockReturnOfLostItems

Default: Don’t block

Asks: ___ returning of items that have been lost.

Hodnoty:

 • Blokovat
 • Neblokovat

Popis:

 • This preference controls whether and item with a lost status (952$1 in MARC21) can be checked in or not.

BlockReturnOfWithdrawnItems

Výchozí: Blokovat

Asks: ___ returning of items that have been withdrawn.

Hodnoty:

 • Blokovat
 • Neblokovat

Popis:

 • Toto nastavení určuje, zda jednotka se statusem „vyřazená“ (952$0 v MARC21) může být zapůjčena či ne.

Počítej pokuty při návratu

Výchozí: Ano

Asks: ___ calculate and update overdue charges when an item is returned.

Hodnoty:

 • Ano
 • Ne

Popis:

 • If this preference is set to „Do“ and the fines cron job is off then Koha will calculate fines only when items are returned. If you have the fines cron job on and this preference set to „Do“ then this preference will calculate fines based on the cron (usually run nightly) and then again when you check the item in. This option is best for those who are doing hourly loans. If this preference is set to „Don’t“ then fines will only be accrued if the fines cron job is running.

  Důležité

  <br /><b>Vezměte na vědomí, že pokud již provádíte výpůjčky s přesností na hodiny, pak by tento parametr by měl být zapnutý.</b>

CumulativeRestrictionPeriods

Default: Don’t cumulate

Asks: ___ the restriction periods.

Hodnoty:

 • Don’t cumulate
 • Cumulate

HidePersonalPatronDetailOnCirculation

Výchozí: Ne

Asks: ___ hide patrons phone number, email address, street address and city in the circulation page

Hodnoty:

 • Ne
 • Ano

Popis:

 • This preference controls the display of the patron’s phone number, email address, and physical address from the left side of the screen (under their picture, if they have one).
 • Set to ‚Do‘ these informations will only be visible on the patron’s detail page.

HoldsAutoFill

Výchozí: Ne

Asks: ___ automatically fill holds instead of asking the librarian.

Hodnoty:

 • Ano
 • Ne

Popis:

 • If set to ‚Do‘, the holds confirmation pop-up will not appear upon checking in a reserved item.

HoldsAutoFillPrintSlip

Výchozí: Ne

Asks: ___ automatically display the holds slip dialog for auto-filled holds.

Hodnoty:

 • Ano
 • Ne

Popis:

 • If set to ‚Do‘, the holds slip print pop-up will appear automatically upon checking in a reserved item.
 • HoldsAutoFill must be set to ‚do‘ for this preference to have any effect.

UpdateNotForLoanStatusOnCheckin

Asks: This is a list of value pairs. When an item is checked in, if the not for loan value on the left matches the items not for loan value it will be updated to the right-hand value. E.g. ^-1: 0‘ will cause an item that was set to ‚Ordered‘ to now be available for loan. Each pair of values should be on a separate line.

Politika půjčování

AgeRestrictionMarker

Asks: Restrict patrons with the following target audience values from checking out inappropriate materials: ___

Popis:

 • This preference defines certain keywords that will trigger Koha to restrict checkout based on age. These restrictions can be overridden by the AgeRestrictionOverride preference. Enter in this field a series of keywords separated by bar (|) with no spaces. For example PG|R|E|EC|Age| will look for PG followed by an age number, R folllowed by an age number, Age followed by an age number, and so on. These values can appear in any MARC field, but Library of Congress recommends the 521$a (Target Audience Note). Whatever field you decide to use you must map the word agerestriction in the biblioitems table to that field in the Koha to MARC Mapping. When cataloging you can enter values like PG 13 or E 10 in the 521$a and Koha will then notify circulation librarians that the material may not be recommended for the patron based on their age.

  Důležité

  You must map the word agerestriction in the biblioitems table to the MARC field where this information will appear via the Koha to MARC Mapping administration area.

AgeRestrictionOverride

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ staff to check out an item with age restriction.

Hodnoty:

 • Povolit

  image25

 • Zakázat

  image26

Popis:

 • When the AgeRestrictionMarker preference is set, Koha will try to warn circulation librarians before checking out an item that might have an age restriction listed in the MARC record. This preference asks if you would like the staff to be able to still check out these items to patrons under the age limit.

AllFinesNeedOverride

Výchozí: Požadovat

Asks: ___ staff to manually override all fines, even fines less than noissuescharge.

Hodnoty:

 • Nepožadovat
 • Požadovat

Popis:

 • Tato vám ponechá možnost rozhodnout se, zda chcete být vždy varováni, že čtenář má nevyrovnané pokuty při půjčování. Máte-li nastaveno na „Vyžadovat“, pak bez ohledu na to, kolik peněz čtenář dluží vyskočí varování, že čtenář dluží peníze.

AllowFineOverride

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ staff to manually override and check out items to patrons who have more than noissuescharge in fines.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • Tato předvolba vám dává možnost rozhodnout, zda knihovníci mohou půjčovat i čtenářům, kteří dluží více peněz, než si obvykle necháváte na jejich účtu. Pokud je nastaveno na „Povolit“ knihovníci budou varováni, že čtenáři dluží peníze, ale to nezabraňuje ve výpůjčce na čtenáře.

AllowItemsOnHoldCheckout

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ checkouts of items reserved to someone else. If allowed do not generate RESERVE_WAITING and RESERVED warning. This allows self checkouts for those items.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Zakázat

  Důležité

  Toto systémové nastavení se vztahuje pouze na samoobslužné půjčování na základě protokolu SIP, nikoliv pomocí samoobslužného půjčování před web Koha.

Popis:

 • Pokud je tato předvolba nastavena na „Povolit“, čtenáři budou moci používat externí samoobslužný výpůjční stroj a vypůjčit si knihu pro sebe, i když je ní rezervace pro někoho jiného. Pokud byste chtěli systému Koha zabránit výdeji knih, které jsou rezervované pro někoho jiného, nastavte tuto předvolbu na „Nepovolit“.

AllowItemsOnHoldCheckoutSCO

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ checkouts of items reserved to someone else in the SCO module. If allowed do not generate RESERVE_WAITING and RESERVED warning. This allows self checkouts for those items.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Zakázat

  Důležité

  This system preference relates only to Koha’s web based self checkout.

Popis:

 • When this preference is set to ‚Allow‘ patrons will be able to use Koha’s web based self checkout to check out a book to themselves even if it’s on hold for someone else. If you would like Koha to prevent people from checking out books that are on hold for someone else set this preference to „Don’t allow“.

Povolit

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to check out multiple items from the same record.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • If this preference is set to ‚Allow‘ then patrons will be able to check out multiple copies of the same title at the same time. If it’s set to „Don’t allow“ then patrons will only be allowed to check out one item attached to a record at a time. Regardless of the option chosen in this preference records with subscriptions attached will allow multiple check outs.

  Důležité

  This will only effect records without a subscription attached.

AllowNotForLoanOverride

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to override and check out items that are marked as not for loan.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • This parameter is a binary setting which controls the ability of staff (patrons will always be prevented from checking these items out) to check out items that are marked as „not for loan“. Setting it to „Allow“ would allow such items to be checked out, setting it to „Don’t allow“ would prevent this. This setting determines whether items meant to stay in the library, such as reference materials, and other library resources can be checked out by patrons.

AllowRenewalLimitOverride

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to manually override the renewal limit and renew a checkout when it would go over the renewal limit.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • This preference is a binary setting which controls the ability of staff to override the limits placed on the number of times an item can be renewed. Setting it to „Allow“ would allow such limits to be overridden, setting it to „Don’t allow“ would prevent this. This is a preference in which if it is set to „allow“ it would allow the library staff to use their judgment for overriding the renew limit for special cases, setting it to „Don’t allow“ prevents an opportunity for abuse by the library staff.

AllowReturnToBranch

Výchozí: do jakékoliv knihovny

Asks: Allow materials to be returned to ___

Hodnoty:

 • buď do knihovny, odkud materiál pochází anebo do knihovny kde byl vypůjčen.
 • jen do knihovny odkud je materiál.
 • jen do knihovny, odkud byl materiál vypůjčen.
 • do jakékoliv knihovny.

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje knihovnímu systému rozhodnout, jak bude přijímat vrácené knihy. Některé systémy umožňují vracet v kterékoliv knihovně zúčastněné v systému, (výchozí hodnota tohoto nastavení), ostatní knihovny chtějí omezit vracené knih pouze na konkrétní pobočce. Tato předvolba vám umožní omezit vracení v pobočkách, které stanovíte.

AllowNotForLoanOverride

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to override and check out items when the patron has reached the maximum number of allowed checkouts.

Hodnoty:

 • Povolit

  image27

 • Zakázat

  image28

Popis:

 • If this preference is set to „Allow“ then staff all will be presented with an option to checkout more items to a patron than are normally allowed in the Circulation and fines rules. If this preference is set to „Don’t allow“ then no staff member will be able to check out more than the circulation limit.

AutomaticItemReturn

Výchozí: Ano

Asks: ___ automatically transfer items to their home branch when they are returned.

Hodnoty:

 • Ano
 • Ne

Popis:

 • This preference is a binary setting which determines whether an item is returned to its home branch automatically or not. If set to „Don’t“, the staff member checking an item in at a location other than the item’s home branch will be asked whether the item will remain at the non-home branch (in which case the new location will be marked as a holding location) or returned. Setting it to „Do“ will ensure that items checked in at a branch other than their home branch will be sent to that home branch.

Povolit

Výchozí: Ne

Asks: ___ allow OVERDUES restrictions triggered by sent notices to be cleared automatically when all overdue items are returned by a patron.

Hodnoty:

 • Ano
 • Ne

Popis:

 • Using the Overdue notice/status triggers you can restrict patrons after they receive an overdue notice. This preference lets you define whether Koha will automatically remove that restriction once the overdue items in question are returned or not.

CircControl

Výchozí: knihovna, z které kniha pochází

Asks: Use the checkout and fines rules of ___

Hodnoty:

ConsiderOnSiteCheckoutsAsNormalCheckouts

Default: Consider

Asks: ___ on-site checkouts as normal checkouts. If enabled, the number of checkouts allowed will be normal checkouts + on-site checkouts. If disabled, both values will be checked separately.

Hodnoty:

 • Consider
 • Don’t consider

Popis:

 • This preference allows you to decide if checkouts that are OnSiteCheckouts are counted toward the total checkouts a patron can have. You can also set your circulation and fines rules to allow only a certain number of normal and OnSite checkouts.

DefaultLongOverdueChargeValue

Asks: Charge a lost item to the borrower’s account when the LOST value of the item changes to ___

Popis:

DefaultLongOverdueLostValue and DefaultLongOverdueDays

Asks: By default, set the LOST value of an item to ___ when the item has been overdue for more than ___ days.

Popis:

 • These preferences are used when the longoverdue cron job is called without the –lost parameter. It allows users to set the values of the longoverdue cron without having to edit the crontab. Setting the values to 1 and 30 for example will mark the item with the LOST authorized value of 1 after the item is 30 days overdue.

HoldsInNoissuesCharge

Výchozí: Nezahrnovat

Asks: ___ hold charges when summing up charges for noissuescharge.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat
 • Zahrnout

HomeOrHoldingBranch

Výchozí: knihovna, která knihu půjčila

Asks: Use the checkout and fines rules of ___

Hodnoty:

 • knihovna, z které kniha pochází
  • Jednotka musí být vrácena ve své domovské knihovně.
 • knihovna, která knihu půjčila
  • Jednotka musí být vrácena v knihovně:

Popis:

 • Tato systémová nastavení jsou obecná systémová nastavení pro váš systém.

  • If CircControl is set to ‚the library the item is from‘ then the circulation and fines policies will be determined by the item’s library where HomeOrHoldingBranch chooses if item’s home library is used or holding library is used.
  • If Zabránit is set to ‚Prevent‘ then the value of this preference is used in figuring out if the item can be checked out. If the item’s home library does not match the logged in library, the item cannot be checked out unless you are a superlibrarian.

  Důležité

  It is not recommend that this setting be changed after initial setup of Koha because it will change the behavior of items already checked out.

InProcessingToShelvingCart

Výchozí: Nestěhonat

Asks: ___ items that have the location PROC to the location CART when they are checked in.

Hodnoty:

 • Nepřesouvat
 • Přesunout

Popis:

 • This preference is used to manage automatically changing item locations from processing (PROC) to the book cart (CART). A cron job needs to be set to run at specified intervals to age items from CART to the permanent shelving location. (For example, an hourly cron entry of cart_to_shelf.pl –hours 3 where –hours is the amount of time an item should spend on the cart before aging to its permanent location.) More information can be found in the related chapter in this manual.

  • Poznámka

   If the ReturnToShelvingCart system preference is turned on, any newly checked-in item is also automatically put into the shelving cart, to be covered by the same script run.

  • Důležité

   Příjmy s potvrzenými rezervacemi nejdou do regálového vozíku. Pokud položky na regálovém košíku jsou vydány (půjčeny) čtenáři, bude lokace „regálový vozík“ (CART) vymazána.

IssueLostItem

Výchozí: zobrazit zprávu

Asks: When issuing an item that has been marked as lost, ___.

Hodnoty:

 • zobraz zprávu

  image29

 • nedělat nic

  • Tato volba bude půjčovat knihy, aniž by vám oznámila, že kniha byla označena jako ztracená.
 • požadovat informace

  image30

Popis:

 • This preference lets you define how library staff are notified that an item with a lost status is being checked out. This will help staff mark items as ‚available‘ if you choose to ‚display a message‘ or ‚require confirmation.^ If you choose to ‚do nothing,^ there will be no notification that the item being checked out is marked as ‚lost.^

IssuingInProcess

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons from checking out an item whose rental charge would take them over the limit.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Prevent

Popis:

 • Tato předvolba určuje, zda čtenář si může si vypůjčit knihu, když má pokutu za zpoždění a jakýchkoliv materiál, který si čtenář chce půjčit by mohl poplatkem překročit maximum na účtu, které je stanoveno výpůjční politikou.

Příklad: Vaše knihovna má limit 5 dolarů pro „pokuty“ (tj. poté, co vznikl dluh 5 dolarů na pokutách, nemůže čtenář si již dále půjčovat). Čtenář přichází k pultu s 5-ti jednotkami k výpůjčce, (4 knihy a jedno video). Čtenář již má dluh 4 dolary na svém účtu. Jedno video má nájemní poplatek ve výši 1 dolar, pak by celkový dluh čtenáře dosáhl limit 5 dolarů.

ManInvInNoissuesCharge

Výchozí: Zahrnout

Asks: ___ MANUAL_INV charges when summing up charges for noissuescharge.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat
 • Zahrnout

Popis:

 • This preference lets you decide if charges entered as manual invoices are included when calculating the noissuescharge. If this is set to include then Koha will include all manual invoices when deciding if the patron owes too much money to check anything else out of the library. If it’s set to Don’t include then Koha will ignore all manual invoice charges when figuring out if the patron owes too much money to checkout additional materials.

MarkLostItemsAsReturned

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ items as returned when flagged as lost.

Hodnoty:

 • [Select All]
 • From the batch item modification tool
 • From the items tab of the catalog module
 • From the longoverdue cronjob
 • When cataloging an item

Popis:

 • The library can choose which of these actions or all of these actions, does an item gets automatically returned from the patron’s account or not.

maxoutstanding

Výchozí: 5

Asks: Prevent patrons from making holds on the OPAC if they owe more than ___ USD in fines.

noissuescharge

Výchozí: 5

Asks: Prevent patrons from checking out books if they have more than ___ USD in fines.

Popis:

 • This preference is the maximum amount of money owed to the library before the user is banned from borrowing more items. Using the ManInvInNoissuesCharge and RentalsInNoissuesCharge preferences you can control which types of charges are considered in this total. This also coincides with maxoutstanding that limits patrons from placing holds when the maximum amount is owed to the library.

NoIssuesChargeGuarantees

Asks: Prevent a patron from checking out if the patron has guarantees owing in total more than ___ USD in fines.

Popis:

 • Allows a library to prevent patrons from checking out items if his or her guarantees owe too much in fines.

NoRenewalBeforePrecision

Default: date

Asks: Calculate „No renewal before“ based on ___.

Hodnoty:

 • date

 • exact time

  Poznámka

  Only relevant for loans calculated in days, hourly loans are not affected.

Popis:

NoticeBcc

Asks: Send all notices as a BCC to this email address ___

This preference makes it so that a librarian can get a copy of every notice sent out to patrons.

Poznámka

Pokud chcete zadat více než jednu osobu pro příjem skrytých kopií, můžete je jednoduše zadat jako více e-mailových adres oddělených čárkami.

OnSiteCheckouts

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ the on-site checkouts feature.

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

  image1184

Popis:

 • This preference lets you check out items that are ‚not for loan‘ to patrons. A checkbox is added to the checkout screen when this preference is set to ‚Enable‘ labeled ‚On-site checkout‘. This allows you to track who’s using items that are normally not for loan or are in a closed stack setting.

OnSiteCheckoutsForce

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ the on-site for all cases (Even if a user is debarred, etc.).

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

  image31

Popis:

 • This preference lets the staff override any restrictions a patron might have and check out items for use within the library. The OnSiteCheckouts preference must first be set to ‚Enable‘ for this preference to be considered.

OPACFineNoRenewalsBlockAutoRenew

Výchozí: Povolit

Asks: If a patron owes more than the value of OPACFineNoRenewals, ___ his/her auto renewals.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Blokovat

OverdueNoticeCalendar

Default: Ignore calendar

Asks: ___ when working out the period for overdue notices

Hodnoty:

 • Ignore calendar
  • Notices do not take holidays into account, so they will be sent even if holidays have meant the item is not actually overdue yet
 • Use calendar
  • Notices take holidays into account, so they will not be sent if holidays mean the item is not actually overdue yet

OverduesBlockCirc

Výchozí: Žádat o potrvrzení

Asks: ___ when checking out to a borrower that has overdues outstanding

Hodnoty:

 • Vyžadovat potvrzení
  • Nenechá vás půjčit knihu čtenářovi, který má překročené výpůjční doby, pokud knihovník nepotvrdí, že je to v pořádku
 • Blokovat
  • Blokuje všechny čtenáře s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat
 • Neblokovat
  • Povolí všem čtenářům s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat

OverduesBlockRenewing

Default: allow renewing

Asks: When a patron’s checked out item is overdue, ___

Hodnoty:

 • allow renewing
 • block renewing for all the patron’s items
 • block renewing for only this item

PrintNoticesMaxLines

Asks: Include up to ___ item lines in a printed overdue notice.

Poznámka

Je-li počet upomínaných položek větší než toto číslo, oznámení skončí varováním, které žádá, aby si dlužník ověřil svůj online účet na úplný seznam výpůjček s překročenou lhůtou.

Poznámka

Nastavit 0 pro zahrnutí všech překročených výpůjček v upomínce, bez ohledu na množství.

Důležité

Tato předvolba se týká pouze tištěných upozornění, nikoliv posílaných via e-mail.

RenewalPeriodBase

Výchozí: staré datum návratu výpůjčky

Asks: When renewing checkouts, base the new due date on ___

Hodnoty:

 • staré datum návratu výpůjčky
 • současné datum

RenewalSendNotice

Výchozí: Neposílat

Asks: ____ a renewal notice according to patron checkout alert preferences.

Hodnoty:

 • Neodesílat
 • Odeslat

Popis:

 • If a patron has chosen to receive a check out notice in their messaging preferences and this preference is set to ‚Send‘ then those patrons will also receive a notice when they renew materials. You will want to set up a new notice with the code of RENEWAL (if you don’t already have it) with custom text for renewing items.

  Důležité

  This preference requires that you have EnhancedMessagingPreferences set to ‚Allow‘

RentalFeesCheckoutConfirmation

Default: do not ask

Asks: When checking out an item with rental fees, ___ for confirmation.

Hodnoty:

 • ask
image1183
 • do not ask

Popis:

 • If you are charging rental fees for items this preference will make it so that you can show (or not show) a confirmation before checking out an item that will incur a rental charge.

RentalsInNoissuesCharge

Výchozí: Zahrnout

Asks: ___ rental charges when summing up charges for noissuescharge.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat
 • Zahrnout

Popis:

 • This preference lets you decide if rental charges are included when calculating the noissuescharge. If this is set to include then Koha will include all rental charges when deciding if the patron owes too much money to check anything else out of the library. If it’s set to Don’t include then Koha will ignore all rental charges when figuring out if the patron owes too much money to checkout additional materials.

RestrictionBlockRenewing

Výchozí: Povolit

Asks: If patron is restricted, ___ renewing of items.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Blokovat

ReturnBeforeExpiry

Výchozí: Nepožadovat

Asks: ___ patrons to return books before their accounts expire (by restricting due dates to before the patron’s expiration date).

Hodnoty:

 • Nepožadovat
 • Požadovat

Popis:

 • This is preference may prevent a patron from having items checked out after their library card has expired. If this is set to „Require“, then a due date of any checked out item can not be set for a date which falls after the patron’s card expiration. If the setting is left „Don’t require“ then item check out dates may exceed the expiration date for the patron’s library card.

ReturnToShelvingCart

Výchozí: Nestěhonat

Asks: ___ all items to the location CART when they are checked in.

Hodnoty:

 • Nepřesouvat
 • Přesunout

Popis:

StaffSearchResultsDisplayBranch

Default: the library the item is held by

Asks: For search results in the staff client, display the branch of ___

Hodnoty:

 • knihovna, z které kniha pochází
 • the library the items is held by

SwitchOnSiteCheckouts

Default: Don’t switch

Asks: ___ on-site checkouts to normal checkouts when checked out.

Hodnoty:

 • Don’t switch
 • Switch

TransfersMaxDaysWarning

Výchozí: 3

Asks: Show a warning on the „Transfers to Receive“ screen if the transfer has not been received ___ days after it is sent.

Popis:

 • The TransferMaxDaysWarning preference is set at a default number of days. This preference allows for a warning to appear after a set amount of time if an item being transferred between library branches has not been received. The warning will appear in the Transfers to Receive report.

UseBranchTransferLimits and BranchTransferLimitsType

Defaults: Don’t enforce and collection code

Asks: ___ branch transfer limits based on ___

UseBranchTransferLimits Hodnoty:

 • Navynutit
 • Vynutit

BranchTransferLimitsType Hodnoty:

 • kód sbírky
 • typ jednotky (exempláře)

BranchTransferLimitsType Popis:

 • Tato předvolba je binární nastavení, které určuje, zda jednotky (exempláře) jsou převedeny podle typu jednotky nebo kódu sbírky. Tato hodnota určuje, jak vedení knihovny je schopno omezit, jaké jednotky (exempláře) lze přenášet mezi pobočkami.

useDaysMode

Výchozí: Nezahrnovat

Asks: Calculate the due date using ___.

Hodnoty:

 • jen výpůjční pravidla.
 • posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den.
 • přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená.

Popis:

 • Tato předvolba určuje, jak plánované uzávěry knihovny mají vliv na návratové datum materiálů. Předvolba „Přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená“ umožňuje, že plánované uzavření se nebude počítat jako den výpůjční lhůty, nastavení „jen výpůjční pravidla“ neuvažuje plánovaná uzavření vůbec, a nastavení „posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den“ by mělo vliv pouze na datum navrácení v případě, že den, kdy je návratový termín výpůjčky padne právě na uzavírací den.

Příklad:

 • Knihovna dala 24. a 25. prosince uzavírací den v kalendáři. Kniha vypůjčená čtenářem má datum návratu 25. prosince podle pravidel výpůjček a poplatků. Pokud je tato předvolba nastavena na „jen výpůjční pravidla“, pak kniha má být vrácená 25. prosince. Pokud je předvolba nastavena na „posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den“, pak se datum návratu bude 26. prosinec. Pokud je předvolba nastavena na „“Přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená“, pak je datum návratu bude posunuto na 27. prosince, aby se datum vrácení posunulo o oba zavírací dny.

The calendar is defined on a branch by branch basis. To learn more about the calendar, check out the Calendar & Holidays section of this manual.

UseTransportCostMatrix

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ Transport Cost Matrix for calculating optimal holds filling between branches.

Hodnoty:

 • Nepoužívat
 • Použít

Popis:

 • If the system is configured to use the Transport cost matrix for filling holds, then when attempting to fill a hold, the system will search for the lowest cost branch, and attempt to fill the hold with an item from that branch first. Branches of equal cost will be selected from randomly. The branch or branches of the next highest cost shall be selected from only if all the branches in the previous group are unable to fill the hold.

  The system will use the item’s current holding branch when determining whether the item can fulfill a hold using the Transport Cost Matrix.

Kurzy

Kurzy

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ course reserves

Hodnoty:

 • Nepoužívat
 • Použít

Popis:

 • Modul Kurzy umožňuje přiřadit vzdělávacím kurzům/školním předmětům materiály a pro tyto materiály na přechodnou dobu trvání kurzu změnit pravidla půjčování.

Politika poplatků

finesCalendar

Výchozí: nezahrnovat dny, kdy je knihovna zavřená

Asks: Calculate fines based on days overdue ___

Hodnoty:

 • přímo
 • bez dní kdy je knihovna zavřená

Popis:

 • This preference will determine whether or not fines will be accrued during instances when the library is closed. Examples include holidays, library in-service days, etc. Choosing „not including the days the library is closed“ setting will enable Koha to access its Kalendář module and be considerate of dates when the library is closed. To make use of this setting the administrator must first access Koha’s calendar and mark certain days as „holidays“ ahead of time.

The calendar is defined on a branch by branch basis. To learn more about the calendar, check out the calendar section of this manual.

FinesIncludeGracePeriod

Výchozí: Zahrnout

Asks: ___ the grace period when calculating the fine for an overdue item.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat
 • Zahrnout

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje řídit, jak Koha vypočítává pokuty v případě, že existuje doba tolerance (doba odkladu). Pokud se rozhodnete zahrnout tuto dobu tolerance do výpočtu pokut, pak Koha bude účtovat pokutu i za dny v době tolerance, kdy kniha nebyla vrácena. Pokud se rozhodnete nezahrnovat toleranční dobu, pak Koha bude účtovat pokuty pouze za překročené dny po uplynutí doby odkladu.

finesMode

Výchozí: Počítat (ale jen pro poštu administrátorovi)

Asks: ___ fines

Hodnoty:

 • Počítat (ale jen pro poštu administrátorovi)

 • Počítat a zpoplatnit

 • Nepočítat

  Důležité

  Potřebuje, aby byl běžel plánovač (cron) pro spuštění program výpočtu pokut (misc/cronjobs/fines.pl)

HoldFeeMode

Default: only if all items are checked out and the record has at least one hold already.

Asks: Charge a hold fee ___

Hodnoty:

 • any time a hold is collected.
 • any time a hold is placed.
 • only if all items are checked out and the record has at least one hold already.

ProcessingFeeNote

Asks: Set the text to be recorded in the column ‚note‘, table ‚accountlines‘ when the processing fee (defined in item type) is applied.

RefundLostOnReturnControl

Default: check-in library.

Asks: If a lost item is returned, apply the refunding rules defined in the ___

Hodnoty:

 • check-in library.
 • item holding branch.
 • item home branch.

useDefaultReplacementCost

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ the default replacement cost defined in item type.

Hodnoty:

 • Nepoužívat
 • Použít

Popis:

 • This preference enables the use of the replacement cost set on the item type level

Účtovat

Výchozí: prog

Asks: ___ the replacement price when a patron loses an item.

Hodnoty:

 • Poplatek
 • Neskrývat

Popis:

 • This preference lets you tell Koha what to do with an item is marked lost. If you want Koha can ‚Charge‘ the patron the replacement fee listed on the item they lost or it can do nothing in reference to the patron and just mark the item lost in the catalog.

WhenLostForgiveFine

Výchozí: Nestěhonat

Asks: ___ the fines on an item when it is lost.

Hodnoty:

 • Nenutit
 • Prominuto

Popis:

 • This preference allows the library to decide if fines are charged in addition to the replacement fee when an item is marked as lost. If this preference is set to ‚Forgive‘ then the patron won’t be charged fines in addition to the replacement fee.

Rezervační politika

AllowHoldDateInFuture

Výchozí: Povolit

Asks: ___ hold requests to be placed that do not enter the waiting list until a certain future date.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

AllowHoldItemTypeSelection

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ hold fulfillment to be limited by itemtype.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

AllowHoldPolicyOverride

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to override hold policies when placing holds.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • This preference is a binary setting which controls whether or not the library staff can override the circulation and fines rules as they pertain to the placement of holds. Setting this value to „Don’t allow“ will prevent anyone from overriding, setting it to „Allow“ will allow it. This setting is important because it determines how strict the libraries rules for placing holds are. If this is set to „Allow“, exceptions can be made for patrons who are otherwise normally in good standing with the library, but there is opportunity for the staff to abuse this function. If it is set to „Don’t allow“, no abuse of the system is possible, but it makes the system entirely inflexible in respect to holds.

AllowHoldsOnDamagedItems

Výchozí: Povolit

Asks: ___ hold requests to be placed on damaged items.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • This parameter is a binary setting which controls whether or not hold requests can be placed on items that are marked as „damaged“ (items are marked as damaged by editing subfield 4 on the item record). Setting this value to „Don’t allow“ will prevent anyone from placing a hold on such items, setting it to „Allow“ will allow it. This preference is important because it determines whether or not a patron can place a request for an item that might be in the process of being repaired or not in good condition. The library may wish to set this to „Don’t allow“ if they were concerned about their patrons not receiving the item in a timely manner or at all (if it is determined that the item is beyond repair). Setting it to „Allow“ would allow a patron to place a hold on an item and therefore receive it as soon as it becomes available.

AllowHoldsOnPatronsPossessions

Výchozí: Povolit

Asks: ____ a patron to place a hold on a record where the patron already has one or more items attached to that record checked out.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • Při nastavení na „Nedovolit,“ můžete zabránit čtenářům, aby si rezervovali knihy, které mají vypůjčené, čímž by blokovali jiné jiné čtenáře od této výpůjčky.

AllowRenewalIfOtherItemsAvailable

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ a patron to renew an item with unfilled holds if other available items can fill that hold.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

AutoResumeSuspendedHolds

Výchozí: Povolit

Asks: ___ suspended holds to be automatically resumed by a set date.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • If this preference is set to ‚Allow‘ then all suspended holds will be able to have a date at after which they automatically become unsuspended. If you have this preference set to ‚Allow‘ you will also need the Unsuspend holds cron job running.

  Důležité

  Rezervace se stane opět aktivní po datumu, které určí čtenář.

CanMarkHoldsToPullAsLost

Default: Do not allow to mark items as lost

Asks: ___ from the ‚Holds to pull‘ screen

Hodnoty:

 • Allow to mark items as lost
 • Allow to mark items as lost and notify the patron
 • Do not allow to mark items as lot

Popis:

 • This preference lets you choose whether the staff can mark items as lost directly from the ‚Holds to pull‘ list if they can’t find the item on the shelf.

canreservefromotherbranches

Výchozí: Povolit

Asks: ___ a user from one library to place a hold on an item from another library

Popis:

 • This preference is a binary setting which determines whether patrons can place holds on items from other branches. If the preference is set to „Allow“ patrons can place such holds, if it is set to „Don’t allow“ they cannot. This is an important setting because it determines if users can use Koha to request items from another branch. If the library is sharing an installation of Koha with other independent libraries which do not wish to allow interlibrary borrowing it is recommended that this parameter be set to „Don’t allow“.

Hodnoty:

Potvrdit rezervace

Výchozí: 0

Asks: Confirm future hold requests (starting no later than ___ days from now) at checkin time.

Popis:

 • When confirming a hold at checkin time, the number of days in this preference is taken into account when deciding which holds to show alerts for. This preference does not interfere with renewing, checking out or transferring a book.

  Poznámka

  dní). Poznámka: Tento počet dní bude použit i ve výchozím filtru, při vyhledávání rezervací, které je třeba najít na regále. Toto nastavení nemá vliv na půjčování, prodlužování ani přesun jendotek.

  Důležité

  This preference is only looked at if you’re allowing hold dates in the future with AllowHoldDateInFuture or OPACAllowHoldDateInFuture

decreaseLoanHighHolds, decreaseLoanHighHoldsDuration, decreaseLoanHighHoldsValue, decreaseLoanHighHoldsControl, and decreaseLoanHighHoldsIgnoreStatuses

Asks: ___ the reduction of loan period ___ to days for items with more than ___ holds ___ . Ignore items with the following statuses when counting items ___

decreaseLoanHighHolds výchozí: Neumožnit

decreaseLoanHighHoldsControl default: on the record

decreaseLoanHighHolds výchozí: Neumožnit

 • Umožnit

decreaseLoanHighHoldsControl values:

 • over the number of holdable items on the records
 • on the record

decreaseLoanHighHoldsIgnoreStatuses values:

 • [Select All]
 • Damages
 • Ztráceno
 • Nelze vypůjčit
 • Staženo z oběhu

Popis:

 • Tyto předvolby umožňují měnit výpůjční dobu knih ,na které jsou další rezervace. To neovlivní knihy, které jsou již vypůjčeny, ale knihy, které jsou nově půjčovány. Pakliže je nastaveno decreaseLoanHighHoldsValue bude kniha vypůjčena pouze na na počet dnů, uvedených v předvolbě decreaseLoanHighHoldsDuration

  image32

DisplayMultiPlaceHold

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ the ability to place holds on multiple biblio from the search results

Hodnoty:

 • Neumožnit
 • Umožnit

emailLibrarianWhenHoldIsPlaced

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ sending an email to the Koha administrator email address whenever a hold request is placed.

Hodnoty:

 • Neumožnit
 • Umožnit

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje poslat email knihovnímu personál, vždy když čtenář požádá o rezervaci. Pokud je tato funkce nastavena, bude knihovník okamžitě upozorněn na čtenářovo přání, což je dosti nepraktické pro většinu knihoven. Ve většině knihoven se seznamy rezervací monitorují a spravují ze samostatného rozhraní. To ale znamená, že většina knihoven, které umožňují rezervace na knihy ve skladu (objednávky), dávají přednost tomu, aby tato možnost byla zapnuta, aby byli upozorněni na potřebu vyzvednutí knihy ze skladu.

  Důležité

  In order for this email to send you must have a notice template with the code of HOLDPLACED

  Důležité

  This notice will only be sent if the process_message_queue.pl cron job being run periodically to send the messages.

ExcludeHolidaysFromMaxPickUpDelay

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ Closed days to be taken into account in reserves max pickup delay.

Hodnoty:

 • Zakázat
 • Povolit

ExpireReservesMaxPickUpDelay

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ holds to expire automatically if they have not been picked by within the time period specified in ReservesMaxPickUpDelay

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • If set to ‚allow‘ this will cancel holds that have been waiting for longer than the number of days specified in the ReservesMaxPickUpDelay system preference. Holds will only be cancelled if the Expire Holds cron job is runnning.

ExpireReservesMaxPickUpDelayCharge

Výchozí: 0

Asks: If using ExpireReservesMaxPickUpDelay, charge a borrower who allows his or her waiting hold to expire a fee of ___ USD

Popis:

 • If you are expiring holds that have been waiting too long you can use this preference to charge the patron for not picking up their hold. If you don’t charge patrons for items that aren’t picked up you can leave this set to the default which is 0. Holds will only be cancelled and charged if the Expire Holds cron job is running.

ExpireReservesOnHolidays

Výchozí: Povolit

Asks: ___ expired holds to be cancelled on days the library is closed.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

HoldsSplitQueue

Default: nothing

Asks: In the staff client, split the holds queue into separate tables by ___

Hodnoty:

 • pickup library
 • pickup library & itemtype
 • hold itemtype
 • nothing

Popis:

 • This feature allows to separate holds by pickup library or itemtype in the holds page of a record (not in the global holds queue found on the circuation page).
 • When using the up and down arrows, the priorities will be changed only in in the group the holds belongs to.

HoldsSplitQueueNumbering

Default: the actual priority, which may be out of order

Asks: If the holds queue is split, show librarians ___

Hodnoty:

 • the actual priority, which may be out of order
 • ‚virtual‘ priorities, where each group is numbered separately

Popis:

 • This system preference is only effective if HoldsSplitQueue is set to any value except ‚nothing‘.
 • This system preference controls the priority numbering on the holds page of a record (not in the global holds queue found on the circulation page).

LocalHoldsPriority, LocalHoldsPriorityPatronControl, LocalHoldsPriorityItemControl

Asks: ___ priority for filling holds to patrons whose ___ matches the item’s ___

LocalHoldsPriority Values:

 • Don’t give
 • Give

LocalHoldsPriorityPatronControl Values:

 • domovská knihovna
 • pickup library

LocalHoldsPriorityItemControl Values:

 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna

Popis:

 • This feature will allow libraries to specify that, when an item is returned, a local hold may be given priority for fulfillment even though it is of lower priority in the list of unfilled holds.

maxreserves

Výchozí: 50

Asks: Patrons can only have ___ holds at once.

OPACAllowHoldDateInFuture

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to place holds that don’t enter the waiting list until a certain future date.

Hodnoty:

OPACAllowUserToChooseBranch

Výchozí: Povolit

Asks: ___ a user to choose the branch to pick up a hold from.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • Změna této předvolby nezabrání knihovníkům, aby mohli přepravit tituly z jedné pobočky na jinou, aby splnili rezervaci, bude to jen bránit čtenářům plánovat vyzvednutí knihy na jiné pobočce, než je jejich domácí.

OPACHoldsIfAvailableAtPickup

Výchozí: Povolit

Asks: ___ to pickup holds at libraries where the item is available.

Hodnoty:

 • Zakázat
 • Povolit

Popis:

 • Prevents borrowers from requesting items that are on the shelf at the same branch at which they wish to pick up those items.

OPACHoldsIfAvailableAtPickupExceptions

Default: blank

Asks: Patron categories not affected by OPACHoldsIfAvailableAtPickup ___ (list of patron categories separated with a pipe ^|^)

Popis:

ReservesControlBranch

Výchozí: domovská knihovna jednotky (výtisku)

Asks: Check the ___ to see if the patron can place a hold on the item.

Hodnoty:

 • domovská knihovna jednotky (výtisku).
 • domovská knihovna čtenáře

ReservesMaxPickUpDelay

Výchozí: 7

Asks: Mark a hold as problematic if it has been waiting for more than ___ days.

Popis:

 • This preference (based on calendar days, not the Koha holiday calendar) puts an expiration date on an item a patron has on hold. After this expiration date the staff will have the option to release the unclaimed hold which then may be returned to the library shelf or issued to the next patron on the item’s hold list. Items that are ‚expired‘ by this preference are moved to the ‚Holds Over‘ tab on the Holds Awaiting Pickup report.

ReservesNeedReturns

Výchozí: Ne automaticky

Asks: ___ mark holds as found and waiting when a hold is placed specifically on them and they are already checked in.

Hodnoty:

 • Automaticky
 • Ne automaticky

Popis:

 • This preference refers to ‚item specific‘ holds where the item is currently on the library shelf. This preference allows a library to decide whether an ‚item specific‘ hold is marked as „Waiting“ at the time the hold is placed or if the item will be marked as „Waiting“ after the item is checked in. This preference will tell the patron that their item is ‚Waiting‘ for them at their library and ready for check out.

StaticHoldsQueueWeight, HoldsQueueSkipClosed and RandomizeHoldsQueueWeight

StaticHoldsQueueWeight Výchozí: 0

HoldsQueueSkipClosed Default: open or closed

RandomizeHoldsQueueWeight Výchozí: v tomto pořadí

Asks: Satisfy holds using items from the libraries ___ (as branchcodes, separated by commas; if empty, uses all libraries) when they are ___ ___.

HoldsQueueSkipClosed Values:

 • open or closed
 • open

RandomizeHoldsQueueWeight Values:

 • v náhodném pořadí
  • Pokud StaticHoldsQueueWeight je ponecháno na výchozí hodnotě, Koha bude vybírat náhodně všechny knihovny, jinak to bude jen náhodný výběr knihoven na seznamu.
 • v tomto pořadí
  • Pokud StaticHoldsQueueWeight je ponecháno ve výchozí hodnotě, pak toto bude využívat všechny vaše pobočky v abecedním pořadí, jinak to bude používat pobočky v pořadí, v jakém jste je zadali do předvolby StaticHoldsQueueWeight.

Popis:

 • These preferences control how the Holds Queue report is generated using a cron job.

  If you do not want all of your libraries to participate in the on-shelf holds fulfillment process, you should list the the libraries that *do* participate in the process here by inputting all the participating library’s branchcodes, separated by commas ( e.g. „MPL,CPL,SPL,BML“ etc. ).

  By default, the holds queue will be generated such that the system will first attempt to hold fulfillment using items already at the pickup library if possible. If there are no items available at the pickup library to fill a hold, build_holds_queue.pl will then use the list of libraries defined in StaticHoldsQueueWeight. If RandomizeHoldsQueueWeight is disabled ( which it is by default ), the script will assign fulfillment requests in the order the branches are placed in the StaticHoldsQueueWeight system preference.

  Například, pokud váš systém má tři knihovny, různých velikostí (malé, střední a velké) a chcete větší zátěž na plnění rezervací na větších knihovnách před menšími knihovnami, měli byste StaticHoldsQueueWeight nastavit takto „LRG, MED, SML „.

  Chcete-li zátěž na plnění rezervací rozprostřít rovnoměrně na celý knihovní systém, jednoduše zvolte RandomizeHoldsQueueWeight. Je-li tato předvolba zvolena, bude pořadí, ve kterém budou knihovny žádány aby plnily objednávky, náhodné při každé změně fronty.

  Leaving StaticHoldsQueueWeight empty is contraindicated at this time. Doing so will cause the build_holds_queue script to ignore RandomizeHoldsQueueWeight, causing the script to request hold fulfillment not randomly, but by alphabetical order.

  Důležité

  The Transport Cost Matrix takes precedence in controlling where holds are filled from, if the matrix is not used then Koha checks the StaticHoldsQueueWeight. To use the Transport Cost Matrix simply set your UseTransportCostMatrix preference to ‚Use‘

SuspendHoldsIntranet

Výchozí: Povolit

Asks: ___ holds to be suspended from the intranet.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • The holds suspension feature can be turned on and off in the staff client by altering this system preference. If this is set to ‚allow‘ you will want to set the AutoResumeSuspendedHolds system preference.

SuspendHoldsOpac

Výchozí: Povolit

Asks: ___ holds to be suspended from the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • The holds suspension feature can be turned on and off in the OPAC by altering this system preference. If this is set to ‚allow‘ you will want to set the AutoResumeSuspendedHolds system preference.

Přesouvat

Výchozí: Nesledovat

Asks: ___ items when cancelling all waiting holds.

Hodnoty:

 • Výchozí: Nesledovat
 • Přesun

Popis:

 • When TransferWhenCancelAllWaitingHolds is set to „Don’t transfer“, no branch transfer records are created. Koha will not allow the holds to be transferred, because that would orphan the items at the library where the holds were awaiting pickup, without any further instruction to staff as to what items are at the library or where they need to go. When that system preference set to „Transfer“, branch transfers are created, so the holds may be cancelled.

UpdateItemWhenLostFromHoldList

Asks: Update item’s values when marked as lost from the hold to pull screen.

Popis:

 • This is a list of values to update an item when it is marked as lost from the holds to pull screen. For example, write „itemlost: 1“ to set the items. itemlost value to 1 when the item is marked as lost. This will use the authorized value 1 from the LOST authorized value list.

Housebound module

HouseboundModule

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ housebound module

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

Popis:

 • This preference enables or disables the Housebound module which handles management of circulation to Housebound readers.

Rozhraní

AllowAllMessageDeletion

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ staff to delete messages added from other libraries.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

AllowCheckoutNotes

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to submit notes about checked out items.

Hodnoty:

 • Zakázat
 • Povolit

This preference if set to allow will give your patrons the option to add a note to an item they have checked out on the OPAC side. This note will be seen on the staff side when the item is checked in.

Offline výpůjčky

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ offline circulation on regular circulation computers.

Hodnoty:

 • Neumožnit
 • Umožnit

Popis:

 • Setting this preference to ‚Enable‘ allows you to use the Koha interface for offline circulation. This system preference does not affect the Firefox plugin or the desktop application, any of these three options can be used for offline circulation without effecting the other.

AutoSwitchPatron

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ the automatic redirection to another patron when a patron barcode is scanned instead of a book. This should not be enabled if you have overlapping patron and book barcodes.

Hodnoty:

 • Neumožnit
 • Umožnit

Popis:

 • Enabling this system preference allows staff to scan a patron barcode instead of an item barcode in the checkout box to switch patron records.

CircAutocompl

Výchozí: Zkusit

Asks: ___ to automatically fill in the member when entering a patron search on the circulation screen.

Popis:

 • This preference is a binary setting which determines whether auto-completion of fields is enabled or disabled for the circulation input field. Setting it to „Try“ would enable a staff member to begin typing a name or other value into the field and have a menu pop up with suggestions for completing it. Setting it to „Don’t try“ would disable this feature. This preference can make staff members‘ jobs easier or it could potentially slow down the page loading process.

Hodnoty:

 • Nezkusit

 • Zkusit

  image33

CircAutoPrintQuickSlip

Výchozí: otevřít okno pro rychlý tisk lístku

Asks: When an empty barcode field is submitted in circulation ___

Hodnoty:

 • vymaž obrazovku
 • otevřít okno pro rychlý tisk lístku
 • otevřít okno pro rychlý tisk lístku

Popis:

 • If this preference is set to open a quick slip (ISSUEQSLIP) or open a slip (ISSUESLIP) for printing it will eliminate the need for the librarian to click the print button to generate a checkout receipt for the patron they’re checking out to. If the preference is set to clear the screen then „checking out“ an empty barcode will clear the screen of the patron you were last working with.

CircSidebar

Default: Deactivate

Asks: ___ the navigation sidebar on all Circulation pages.

Hodnoty:

 • Deactivate
 • Activate

DisplayClearScreenButton

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ a button to clear the current patron from the screen on the circulation screen.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

  image36

 • Zobrazit

  image37

ExportCircHistory

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ the export patron checkout history options.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

ExportRemoveFields

Asks: The following fields should be excluded from the patron checkout history CSV or iso2709 export ___

Popis:

 • Tento mezerami oddělený seznam polí (např. 100a, 245b) bude automaticky vynechán při exportu historie výpůjček čtenáře.

  image38

FilterBeforeOverdueReport

Výchozí: Nepožadovat

Asks: ___ staff to choose which checkouts to show before running the overdues report.

Popis:

 • Výkaz překročených výpůjček ukazuje všechny překročené výpůjčky ve vašem knihovního systému. Pokud máte velký knihovní systém, budete chtít nastavit tuto předvolbu na „Vyžadovat“ a tak donutit ty co spouštějí sestavu, aby omezili údaje o pobočce, datumů, čtenářských kategorií, nebo použili jiné filtry. Požadavek, aby byla tato sestava filtrována má zabránit spuštění objemné sestavy, která zpomaluje další operace v systému.

  image34

Hodnoty:

 • Nepožadovat
 • Požadovat

FineNotifyAtCheckin

Výchozí: Neoznámit

Asks: ___ librarians of overdue fines on the items they are checking in.

Hodnoty:

 • Neoznámit
 • Upozornit

Popis:

 • With this preference set to ‚Notify‘ all books that have overdue fines owed on them will pop up a warning when checking them in. This warning will need to acknowledged before you can continue checking items in. With this preference set to ‚Don’t notify,^ you will still see fines owed on the patron record, you just won’t have an additional notification at check in.

  image35

HoldsToPullStartDate

Výchozí: 2

Asks: Set the default start date for the Holds to pull list to ___ day(s) ago.

Popis:

 • The Holds to Pull report in circulation defaults to filtering holds placed 2 days ago. This preference allows you to set this default filter to any number of days.

Povolit

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ the automatic use of a keyword catalog search if the phrase entered as a barcode on the checkout page does not turn up any results during an item barcode search.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

  image40

Popis:

 • Sometimes libraries want to checkout using something other than the barcode. Enabling this preference will do a keyword search of Koha to find the item you’re trying to check out. You can use the call number, barcode, part of the title or anything you’d enter in the keyword search when this preference is enabled and Koha will ask you which item you’re trying to check out.

  Důležité

  While you’re not searching by barcode a barcode is required on every title you check out. Only titles with barcodes will appear in the search results.

itemBarcodeInputFilter

Výchozí: Nefiltrovat

Asks: ___ scanned item barcodes.

Hodnoty:

 • Konvertovat z CueCat formátu
 • Konvertovat z Libsuite8 formátu
 • Nefiltrovat
 • EAN-13 nebo nulami doplněný UPC-A formát
 • Odstranit mezery z
 • Odstranit první číslo z T-prefix stylu
  • Tento formát je běžný, mezi těmi knihovnami, které přecházení ze systému Follett

NoticeCSS

Asks: Include the stylesheet at ___ on Notices.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Popis:

 • Pokud byste chtěli, aby vaše oznámení byly s ustálenou sadu fontů a barev, můžete použít toto nastavení a nasměrovat Koha na stylu speciálně pro vaše oznámení.

numReturnedItemsToShow

Výchozí: 20

Asks : Show the ___ last returned items on the checkin screen.

previousIssuesDefaultSortOrder

Výchozi: nejstarší k nejnovějšímu

Asks: Sort previous checkouts on the circulation page from ___ due date.

Hodnoty:

 • nejstarší k nejnovějšímu
 • nejnovější k nejmladšímu

RecordLocalUseOnReturn

Výchozí: Nezaznamenávat

Asks: ___ local use when an unissued item is checked in.

Hodnoty:

 • Nezaznamenávat
 • Záznam

Popis:

 • Pokud je tato předvolba nastavena na „Nenahrávat“ můžete nahrávat místní používání jednotek jako výpůjčky statistického čtenáře. S nastavením na „Nahrávat“, můžete nahrát místní výpůjčky na statistického čtenáře a / nebo vrácením knihy, která není v současné době vypůjčená.

ShowAllCheckins

Default: Do not show

Asks: ___ all items in the „Checked-in items“ list, even items that were not checked out.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • When items that are not currently checked out are checked in they don’t show on the list of checked in items. This preference allows you to choose how you’d like the log of checked in items displays.

SpecifyDueDate

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to specify a due date for a checkout.

Datum vrácení výpůjčky je vypočteno s použitím Výpůjčních a poplatkových pravidel, ale knihovníci je mohou překonat, pokud jim umožníte stanovit termín vrácení u pultu.

Popis:

 • This preference allows for circulation staff to change a due date from the automatic due date to another calendar date. This option would be used for circumstances in which the due date may need to be decreased or extended in a specific circumstance. The „Allow“ setting would allow for this option to be utilized by staff, the „Don’t allow“ setting would bar staff from changing the due date on materials.

Hodnoty:

 • Povolit

  image41

 • Zakázat

  image42

SpecifyDueDate

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ staff to specify a return date for a check in.

Hodnoty:

 • Povolit
image1185
 • Zakázat
image1186

Popis:

 • This preference lets you decide if staff can specify an arbitrary return date when checking in items. If an arbitrary return date is specified then fines are recalculated accordingly.

todaysIssuesDefaultSortOrder

Výchozí: nejnovější po nejstarší

Asks: Sort today’s checkouts on the circulation page from ___ due date.

Hodnoty:

 • nejstarší k nejnovějšímu
 • nejnovější k nejmladšímu

UpdateTotalIssuesOnCirc

Výchozí: Ne

Asks: ___ update a bibliographic record’s total issues count whenever an item is issued

Hodnoty:

 • Ano

  Důležité

  This increases server load significantly; if performance is a concern, use the cron job to update the total issues count instead.

 • Ne

Popis:

 • Koha can track the number of times and item is checked out and store that on the item record in the database. This information is not stored by default. Setting this preference to ‚Do‘ will tell Koha to track that info everytime the item is checked out in real time. Otherwise you could use the cron job to have Koha update that field nightly.

WaitingNotifyAtCheckin

Výchozí: Neoznámit

Asks: ___ librarians of waiting holds for the patron whose items they are checking in.

Hodnoty:

 • Neoznámit

 • Upozornit

  image43

Popis:

 • Při příjmu knih můžete zvolit, zda má nebo nemá vyskočit upozornění pro čtenáře, který se vrátil knihu, že má rezervaci čekající na vyzvednutí. Pokud zvolíte hodnotu „Upozornit“ pro předvolbu WaitingNotifyAtCheckin pak pokaždé, když je nalezena rezervace pro čtenáře, který by měl knihu vyzvednout, a který vrací knihu, tak se objeví na vaší na obrazovce upozornění.

Interlibrary Loans

ILLModule

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ the interlibrary loans module (master switch).

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

Popis:

 • This preference is used to enable Koha’s ILL module which is used to manage ILL requests.

ILLModuleCopyrightClearance

Asks: Adding text will enable the copyright clearance stage in request creation. The text you enter will be the text displayed.

Samoobslužný výpůjčka

AllowSelfCheckReturns

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to return items through web-based self checkout system.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • Tato předvolba se používá k určení, zda chcete aby čtenáři mohli vrátit jednotky (výtisky) prostřednictvím vašich samobslužných strojů. Ve výchozím nastavení je samoobslužné rozhraní Koha jen pro vypůjčení jednotek ven.

AutoSelfCheckAllowed, AutoSelfCheckID and AutoSelfCheckPass

Důležité

Most libraries will want to leave this set to ‚Don’t allow.^ This preference turns off the requirement to log into the self checkout machine with a staff username and password by storing the username and password for automatic login.

AutoSelfCheckAllowed Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ the web-based self checkout system to automatically login with this staff login ___ and this password ___ .

AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:

 • The username of a staff patron with ‚circulate‘ permissions.

AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:

 • The password of a staff patron with ‚circulate‘ permissions.

SCOMainUserBlock

Asks: Include the following HTML on the web-based self checkout screen:

Popis:

 • The HTML entered in this preference will be used on the self chekcout screen.

SCOUserCSS

Text: včetně následujících CSS na všech stránkách ve webovském somoslužném vypůjčování

Popis:

 • CSS uvedené v této předvolbě bude použito na všech vašich Koha samoobslužných stránkách.

SCOUserJS

Text: Včetně následujícího JavaScriptu na všech stránkách webovského samoobslužného výpůjčního systému

Popis:

 • JavaScript uvedený v této předvolbě, bude uplatněn na všech obrazovkách samoobslužného výpůjčního systému.

SelfCheckHelpMessage

Text: Vlož následující HTML do stránky Nápovědy webovského samoobslužného výpůjčního systému

Popis:

 • Kliknutím na odkaz „Nápověda“ v pravém horním rohu samoobslužného rozhraní se otevírá ve třech krocích postup pro použití samoobslužného rozhraní. Přidávání HTML v této předvolbě zobrazí další nápovědu nad tím, co je již zobrazeno.

SelfCheckoutByLogin

Default: Cardnumber

Asks: Have patrons login into the web-based self checkout system with their ___

Hodnoty:

 • Číslo průkazky

  image44

 • Jméno uživatele a heslo

  image45

Popis:

 • Tato předvolba vám umožňuje rozhodnout, jak se vaší čtenáři se přihlašují do samoobslužného výpůjčního stroje. Čárový kód je čtenářovo číslo karty a jejich uživatelské jméno a heslo se nastavuje pomocí OPAC/intranetu pomocí polí uživatelského jméno a hesla v záznamu čtenáře.

Stvrzenka o selfchecku

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ the print receipt popup dialog when self checkout is finished.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • Toto nastavení ovlivňuje, bude-li možné připojovat soubory s fakturami k objednávkám spravovaným v modulu akvizice.

SelfCheckTimeout

Výchozí: 120

Asks: Time out the current patron’s web-based self checkout system login after ___ seconds.

Popis:

 • Po nečinnosti zařízení po dobu uvedenou v této předvolbě odhlásí samoobslužný výpůjční systém přihlášeného čtenáře a vrátí se na úvodní obrazovku.

ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ the patron’s picture (if one has been added) when they use the web-based self checkout.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

WebBasedSelfCheck

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ the web-based self checkout system.

Hodnoty:

 • Neumožnit
 • Umožnit

Enabling this preference will allow access to the self checkout module in Koha.

Self Checkin

SelfCheckInMainUserBlock

Asks: Include the following HTML on the self check-in screen

Popis:

 • HTML entered in this field will appear in the center of the main page of your self checkin screen

SelfCheckInModule

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ the standalone self check-in module (available at: /cgi-bin/koha/sci/sci-main.pl

Hodnoty:

 • Neumožnit
 • Umožnit

Popis:

 • This system preference will activate (or deactivate) the self check- in module

SelfCheckInTimeout

Výchozí: 120

Asks: Reset the current self check-in screen after ___ seconds

Popis:

 • Enter the number of seconds after which you want the self check-in screen to refresh and go back to the main page (for example, if a patron forgot to log out).

SelfCheckInUserCSS

Asks: Include the following CSS on all the self check-in screens

Popis:

 • The CSS code entered here will override any CSS on the self check-in screens

SelfCheckInUserJS

Asks: Include the following JavaScript on all the self check-in screens

Popis:

 • The JavaScript entered here will override any other JavaScript on the self check-in screens

Stock rotation

StockRotation

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ the stock rotation module

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

Popis:

 • If set to ‚Enable‘ then the stock rotation module will appear under Tools.

Enhanced content

Get there: More > Administration > Global system preferences > Enhanced content

Důležité

Vždy si přečtěte podmínky služby spojené s externími zdroji dat, aby se ujistili, že používáte produkty v rámci povolených limitů.

Poznámka

Nemůžete mít nastavenu více než jednu službu obálek knih (včetně místních obálek). Pokud nastavíte více než jednu dostanete více obrázků obálky. Místo toho si vyberte pouze jeden zdroj pro obrázky obálek knih.

Adlibris

AdlibrisCoversEnabled

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ cover images in OPAC results and detail listing from Swedish retailer Adlibris.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

AdlibrisCoversURL

Default: http://www.adlibris.com/se/organisationer/showimagesafe.aspx

Asks: ___ for the Adlibris cover service.

Vše

FRBRizeEditions

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ other editions of an item on the staff client

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image46

Popis:

 • Using the rules set forth in the Functional Requirements for Bibliographic records, this option, when enabled, pulls all editions of the same title available in your collection regardless of material type. Items will appear under an ‚Editions‘ tab on the detail page for the title in question.. According to Libraries Unlimited’s Online Dictionary for Library and Information Science (http://lu.com/odlis/), FRBRizing the catalog involves collating MARC records of similar materials. FRBRization brings together entities (sets of Works, Expressions, or Manifestations), rather than just sets of Items. It can aid patrons in selecting related items, expressions, and manifestations that will serve their needs. When it is set to „Show“, the OPAC will query one or more ISBN web services for associated ISBNs and display an Editions tab on the details pages. Once this preference is enabled, the library must select one of the ISBN options (ThingISBN and/or of the ISBN options (such as ThingISBN). This option is only for the Staff Client - the OPACFRBRizeEditions option must be enabled to have the Editions tab appear on the OPAC.

  Důležité

  Requires that you turn on one or more of the ISBN services (such as ThingISBN).

OPACFRBRizeEditions

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ other editions of an item on the OPAC.

Popis:

 • Using the rules set forth in the Functional Requirements for Bibliographic records, this option, when enabled, pulls all editions of the same title available in your collection regardless of material type. Items will appear under an ‚Editions‘ tab on the detail page for the title in question.. According to Libraries Unlimited’s Online Dictionary for Library and Information Science (http://lu.com/odlis/), FRBRizing the catalog involves collating MARC records of similar materials. FRBRization brings together entities (sets of Works, Expressions, or Manifestations), rather than just sets of Items. It can aid patrons in selecting related items, expressions, and manifestations that will serve their needs. When it is set to „Show“, the OPAC will query one or more ISBN web services for associated ISBNs and display an Editions tab on the details pages. Once this preference is enabled, the library must select one of the ISBN options (such as ThingISBN). This option is only for the OPAC - the FRBRizeEditions option must be turned „On“ to have the Editions tab appear on the Staff Client.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image47

Tato předvolba stáhne všechny verze stejného titulu co jsou k dispozici ve vašem fondu, bez ohledu na typ materiálu. Položky se zobrazí na kartě „Vydání“ na detailní stránce podrobností o dotyčném titulu.

Důležité

Requires that you turn on one or more of the ISBN services (such as ThingISBN).

Amazon

AmazonAssocTag

Asks: Put the associate tag ___ on links to Amazon.

Poznámka

To může snížit vaše poplatky za reference, pokud se čtenář rozhodne zakoupit knihu po kliknutím na Amazon z vašich stránek.

Popis:

 • An Amazon Associates Tag allows a library to earn a percentage of all purchases made on Amazon when a patron accesses Amazon’s site via links on the library’s website. More information about the Amazon Associates program is available at Amazon’s Affiliate Program’s website, https://affiliate-program.amazon.com/. Before a tag can be obtained, however, the library must first apply for an Amazon Web Services (AWS) account. Applications are free of charge and can be made at http://aws.amazon.com. Once an AWS account has been established, the library can then obtain the Amazon Associates Tag.

Sign up at: https://affiliate-program.amazon.com/

AmazonCoverImages

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ cover images from Amazon on search results and item detail pages on the staff interface.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • This preference makes it possible to either allow or prevent Amazon cover images from being displayed in the Staff Client. Cover images are retrieved by Amazon, which pulls the content based on the first ISBN number in the item’s MARC record. Amazon offers this service free of charge. If the value for this preference is set to „Show“, the cover images will appear in the Staff Client, and if it is set to „Don’t show“, the images will not appear. Finally, if you’re using Amazon cover images, all other cover image services must be disabled. If they are not disabled, they will prevent AmazonCoverImages from functioning properly.

AmazonLocale

Výchozí: Americký

Asks: Use Amazon data from its ___ website.

Hodnota:

 • Americký
 • Britský
 • Kanadský
 • Francouzský
 • Německý
 • Indian
 • Japonský

OPACAmazonCoverImages

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ cover images from Amazon on search results and item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • This preference makes it possible to either allow or prevent Amazon cover images from being displayed in the OPAC. Cover images are retrieved by Amazon, which pulls the content based on the first ISBN number in the item’s MARC record. Amazon offers this service free of charge. If the value for this preference is set to „Show“, the cover images will appear in the OPAC, and if it is set to „Don’t show“, the images will not appear. Finally, if you’re using Amazon cover images, all other cover image services must be disabled. If they are not disabled, they will prevent AmazonCoverImages from functioning properly.

Babelthèque

Babelthèque

Výchozí: Ne

Asks: ___ include information (such as reviews and citations) from Babelthèque in item detail pages on the OPAC.

Popis:

 • This preference makes it possible to display a Babelthèque tab in the OPAC, allowing patrons to access tags, reviews, and additional title information provided by Babelthèque. The information which Babelthèque supplies is drawn from the French language-based Babelio.com, a French service similar to LibraryThing for Libraries. More information about Babelthèque is available through its website, http://www.babeltheque.com. Libraries that wish to allow access to this information must first register for the service at http://www.babeltheque.com. Please note that this information is only provided in French.

Hodnoty:

 • Ano

  image48

 • Ne

Babeltheque_url_js

Asks: ___ Defined the url for the Babelthèque javascript file (eg. http://www.babeltheque.com/bw_XX.js)

Babeltheque_url_update

Asks: ___ Defined the url for the Babelthèque update periodically (eq. http://www.babeltheque.com/…/file.csv.bz2).

Baker & Taylor

Důležité

This is a pay service, you must contact Baker & Taylor to subscribe to this service before setting these options.

BakerTaylorBookstoreURL

Asks: Baker and Taylor „My Library Bookstore“ links should be accessed at https:// ___ isbn

Popis:

 • Some libraries generate additional funding for the library by selling books and other materials that are purchased from or have been previously leased from Baker & Taylor. These materials can be accessed via a link on the library’s website. This service is often referred to as „My Library Bookstore.“ In order to participate in this program, the library must first register and pay for the service with Baker & Taylor. Additional information about this and other services provided by Baker & Taylor is available at the Baker & Taylor website, https://www.baker-taylor.com/. The BakerTaylorBookstoreURL preference establishes the URL in order to link to the library’s Baker & Taylor-backed online bookstore, if such a bookstore has been established. The default for this field is left blank; if no value is entered, the links to My Library Bookstore will remain inactive. If enabling this preference, enter the library’s Hostname and Parent Number in the appropriate location within the URL. The „key“ value (key=) should be appended to the URL, and https:// should be prepended.

This should be filled in with something like koha.mylibrarybookstore.com/MLB/actions/searchHandler.do?nextPage=bookDetails&parentNum=10923&key=

Poznámka

Ponechte prázdné, pokud tento odkaz nechcete používat

Důležité

Be sure to get this information from Baker & Taylor when subscribing.

BakerTaylorEnabled

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ Baker and Taylor links and cover images to the OPAC and staff client. This requires that you have entered in a username and password (which can be seen in image links).

Hodnoty:

 • Vložit
 • Nepřidat

Popis:

 • This preference makes it possible to display Baker & Taylor content (book reviews, descriptions, cover images, etc.) in both the Staff Client and the OPAC. Libraries that wish to display Baker & Taylor content must first register and pay for this service with Baker & Taylor (https://www.baker-taylor.com/). If Baker & Taylor content is enabled be sure to turn off other cover and review services to prevent interference.

  Důležité

  To use this you will need to also set the BakerTaylorUsername and BakerTaylorPassword system preferences

BakerTaylorUsername and BakerTaylorPassword

Asks: Access Baker and Taylor using username ___ and password ___

Popis:

 • This setting in only applicable if the library has a paid subscription to the external Content Café service from Baker & Taylor. Use the box provided to enter in the library’s Content Café username and password. Also, ensure that the BakerTaylorBookstoreURL and BakerTaylorEnabled settings are properly set. The Content Café service is a feed of enhanced content such as cover art, professional reviews, and summaries that is displayed along with Staff Client/OPAC search results. For more information on this service please see the Baker & Taylor website: https://www.baker-taylor.com/

  Důležité

  Be sure to get this information from Baker & Taylor when subscribing.

Coce Cover images cache

Coce is a remote image URL cache. With this option, cover images are not fetched directly from Amazon, Google, and so on. Their URLs are requested via a web service to Coce which manages a cache of URLs.

Coce

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ a Coce image cache service.

Hodnoty:

 • Neumožnit
 • Umožnit

Popis:

 • Coce has many benefits when it comes to choosing and displaying cover images in Koha:

  • If a book cover is not available from a provider, but is available from another one, Koha will be able to display a book cover, which isn’t the case now

  • Since URLs are cached, it isn’t necessary for each book cover to request, again and again, the provider, and several of them if necessary.

  • Amazon book covers are retrieved with Amazon Product Advertising API, which means that more covers are retrieved (ISBN13).

   Důležité

   Coce does not come bundled with Koha. Your Koha install will not already have a Coce server set up. Before enabling this functionality you will want to be sure to have a Coce server set up. Instructions on installing and setting up Coce can be found on the official github page at https://github.com/fredericd/coce.

CoceHost

Asks: Coce server URL ___

Popis:

 • This will be the full URL (starting with http://) to your Coce server.

CoceProviders

Asks: Use the following providers to fetch the covers ___

Hodnoty:

 • [Označit vše]
 • Amazon Web Services
 • Google Books
 • Open Library

Popis:

 • The providers chosen here will be used to gather cover images for display in your Koha catalog.

Google

GoogleJackets

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ cover images from Google Books to search results and item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Vložit
 • Nepřidat

Popis:

 • Toto nastavení řídí zobrazení příslušné obálky z volné databáze Google Books prostřednictvím služby Google Books API. Upozorňujeme, že pokud chcete tuto funkci používat, musíte všechny ostatní obálkové služby vypnout.

HTML5 Media

HTML5MediaEnabled

Výchozí: vůbec ne

Asks: Show a tab with a HTML5 media player for files catalogued in field 856 ___

Hodnoty:

 • v OPACu a intranetu

 • v OPACu

  image49

 • Zprávy ve služebním intranetu

  image50

 • vůbec ne

Popis:

 • Máte-li mediální prvky v poli 856 svého záznamu MARC, tato předvolba může zobrazit tato média v samostatné záložce pomocí HTML5.

HTML5MediaExtensions

Default: webm|ogg|ogv|oga|vtt

Asks: Media file extensions ___

Popis:

 • Enter in file extensions separated with bar (|)

HTML5MediaYouTube

Default: Don’t embed

Důležité

To turn this on first enable HTML5MediaEnabled

Asks: ___ YouTube links as videos.

Hodnoty:

 • Don’t embed
 • Embed

Popis:

 • This preference will allow MARC21 856$u that points to YouTube to appear as a playable video on the pages defined in HTML5MediaEnabled.

IDreamLibraries

IDreamBooks.com aggregates book reviews by critics to help you discover the very best of what’s coming out each week. These preferences let you integrated content from IDreamBooks.com in to your Koha OPAC.

Poznámka

Toto je nový web a má omezený obsah, takže můžete vidět pouze tyto funkce o nových populárních titulech, až pokud se databáze příliš nezvětší.

IDreamBooksReadometer

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ a „Readometer“ that summarizes the reviews gathered by IDreamBooks.com to the OPAC details page.

Hodnoty:

 • Vložit

  image51

 • Nepřidat

IDreamBooksResults

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ the rating from IDreamBooks.com to OPAC search results.

Hodnoty:

 • Vložit

  image52

 • Nepřidat

IDreamBooksReviews

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ a tab on the OPAC details with book reviews from critics aggregated by IDreamBooks.com.

Hodnoty:

 • Vložit

  image53

 • Nepřidat

LibraryThing

LibraryThing for Libraries is a pay service. You must first contact LibraryThing directly for pricing and subscription information. Learn more at http://www.librarything.com/forlibraries. Also, for further configuration instructions please see the LibraryThing Wiki: http://www.librarything.com/wiki/index.php/Koha

LibraryThingForLibrariesEnabled

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ reviews, similar items, and tags from Library Thing for Libraries on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířené informace o katalogové jednotce jakož i knižní doporučení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, jinými čtenáři napsaná písemná hodnocení a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.

  Důležité

  If this is set to ‚show‘ you will need to enter a value in the LibraryThingForLibrariesID system preference.

LibraryThingForLibrariesID

Asks: Access Library Thing for Libraries using the customer ID ___

Popis:

 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Pomocí příslušného pole zadejte ID do LibraryThing pro knihovny, jak je stanoveno v knihovně LibraryThing. Číslo je řada čísel ve tvaru # # # - # # # # # # # # # a lze je nalézt na stránce účtu na LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířených informací o katalogových jednotkách jako jsou knižní doporučení a umělecké zobrazení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, písemné hodnocení jiných čtenářů a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.

LibraryThingForLibrariesTabbedView

Výchozí: v řádce s bibliografickými informacemi

Asks: Show Library Thing for Libraries content ___

Hodnoty:

 • v řádce s bibliografickými informacemi
 • v záložce

Popis:

 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířené informace o katalogové jednotce jakož i knižní doporučení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, jinými čtenáři napsaná písemná hodnocení a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.

ThingISBN

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ the ThingISBN service to show other editions of a title

Hodnoty:

 • Nepoužívat
 • Použít

Popis:

 • Set to ‚Use‘ to display an „Editions“ tab on the item’s detail page. Editions are listed, complete with cover art (if you have one of the cover services enabled) and bibliographic information. The feed comes from LibraryThing’s ThingISBN web service. This is a free service to non-commercial sites with fewer than 1,000 requests per day.

  Důležité

  Requires FRBRizeEditions and/or OPACFRBRizeEditions set to ‚show‘

  Důležité

  Toto je oddělené od Library Thing for Libraries a cena s tím nijak nesouvisí.

Místní obrázky obálek

AllowMultipleCovers

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ multiple images to be attached to each bibliographic record.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • If this preference is set to ‚Allow‘ then you can upload multiple images that will appear in the images tab on the bib record in the OPAC and the staff client. This preference requires that either one or both LocalCoverImages and OPACLocalCoverImages are set to ‚Display.^

  image54

LocalCoverImages

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ local cover images on intranet search and details pages.

Hodnoty:

 • Zobrazit
 • Nezobrazovat

Popis:

 • Nastavení této předvolby na „Zobrazit“ vám umožní nahrát své vlastní obrázky obálek k bibliografickým záznamům a jejich zobrazení na stránce podrobností v knihovnickém intranetu. V této době se obálka zobrazí pouze na kartě „Obrázky“ v tabulce jednotek na detailní obrazovce, a ne vedle názvu v levém horním rohu, nebo ve výsledcích vyhledávání.

OPACLocalCoverImages

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ local cover images on OPAC search and details pages.

Hodnoty:

 • Zobrazit
 • Nezobrazovat

Popis:

 • Nastavení této předvolby na „Zobrazit“ vám umožní nahrát své vlastní obrázky obálek k bibliografickým záznamům a jejich zobrazení na stránce podrobností výsledků hledání v OPACu.

Manual

KohaManualBaseURL

Default: https://koha-community.org/manual/

Asks: Location of the Koha manual ___

Popis:

 • You can specify the location of the Koha manual to use. This is the URL that will be used for the help pages when you click ‚Help‘ at the top right corner of the page.
 • By default, the Koha manual is used, but you can use this system preference to substitute for your own help pages.
 • If the URL starts with ‚/‘, the value of staffClientBaseURL will be used as a prefix.
 • Note that it will be suffixed by the version / the language / the format (/17.11/en/html)

KohaManualLanguage

Výchozí: angličtina

Asks: Language of the online manual ­___

Popis:

 • By default, the language of the Koha interface will be used as the manual language. However, if the manual is not translated in that language, this system preference specifies the fallback language.

NoveList Select

Novelist Select is not a free service. Contact your Ebsco representative to get your log in information to embed this content in the OPAC.

Důležité

Novelist Select does not include cover images for the search results and bibliographic detail pages. You can choose any other cover image service for this content or you can contract with Ebsco to get access to the Baker & Taylor Content Cafe for an added fee.

NovelistSelectEnabled

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ Novelist Select content to the OPAC.

Hodnoty:

Popis:

 • Novelist Select od EBSCO je předplacená služba, která poskytuje dodatečný obsah v OPACu.

NovelistSelectProfile and NovelistSelectPassword

Asks: Access Novelist Select using user profile ___ and password ___.

Důležité

Tyto informace budou viditelné, pokud někdo zobrazí zdrojový kód na vašem OPACu.

Popis:

 • Novelist Select od EBSCO je předplacená služba, která poskytuje dodatečný obsah v OPACu.

NovelistSelectStaffEnabled

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ Novelist Select content to the Staff client (requires that you have entered in a user profile and password, which can be seen in image links).

Hodnoty:

 • Nepřidat
 • Vložit

NovelistSelectStaffProfile

Asks: Access Novelist Select using user profile ___ on the staff client

Popis:

 • Without this value being set, Novelist features will be disabled on the staff client until a correct profile is obtained from Novelist and entered into the field.

  Poznámka

  This value must be set independently of the OPAC profile for Novelist

NovelistSelectStaffView

Default: in a tab

Asks: Display Novelist Select staff content ___.

Hodnoty:

 • nad tabulkou jednotek
 • pod tabulkou jednotek
 • in a tab

NovelistSelectView

Výchozí: v záložce OPAC

Asks: Display Novelist Select content ___

Popis:

 • Novelist Select poskytuje mnoho obsahů, a proto máte čtyři výběry kde je zobrazit. Výchozí je na záložce v tabulce jednotek (exemplářů).

  image55

  Obsah je stejný, pokud se rozhodnete zobrazit nad tabulkou jednotek (exemplářů) nebo pod ní. Pokud je zobrazen v pravém sloupci stránky je to stejný obsah, ale zobrazí trochu jinak, protože je tu omezený prostor.

  image56

Hodnoty:

 • nad tabulkou jednotek
 • pod tabulkou jednotek
 • na záložce v OPACu
 • pod roletkou Uložit záznam vpravo

Open Library

OpenLibraryCovers

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ cover images from Open Library to search results and item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Vložit
 • Nepřidat

Popis:

 • Toto nastavení určuje zobrazení příslušných obálek z databáze Open Library prostřednictvím Open Library API. Upozorňujeme, že pro použití této funkce, musíte všechny ostatní obálkové služby vypnout.

OpenLibrarySearch

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ search results from Open Library on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
image1187

Po termínu

OverDrive is an pay service. You must first contact OverDrive directly for pricing and subscription information. Enabling this service will integrate Overdrive results in to your OPAC searches. You will have to apply for these 3 pieces of information through an application as an API developer. Overdrive API applications are evaluated once a week so you may not be able to use this feature immediately after signing up. To learn more please contact your OverDrive representative.

image57

OverDriveCirculation

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ users to access their OverDrive circulation history, and circulate items. If you enable access, you must register auth return url of http(s)://my.opac.hostname/cgi-bin/koha/external/overdrive/auth.pl with OverDrive.

Hodnoty:

 • Neumožnit
 • Umožnit

. Heslo:

Asks: Include OverDrive availability information with the client key __ and client secret ___

Popis:

 • OverDrive customers can get this information by visiting the OverDrive Developer Portal and following the instructions found there to apply as an API developer. Once this data and the Open Library are populated you will see OverDrive results on your OPAC searches.

Open Library

Asks: Show items from the OverDrive catalog of library # ___

Popis:

Zásuvné moduly

UseKohaPlugins

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ the ability to use Koha Plugins.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

  Poznámka

  Plugin systém musí být povolen v konfiguračním souboru Koha aby byl plně funkční. Více se dozvíte v kapitole ` Plugins <#pluginsystem>`__

Syndetics

Syndetics je placená služba. Nejprve je nutné kontaktovat přímo Syndetics o ceně pro informace o předplatném.

SyndeticsAuthorNotes

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ notes about the author of a title from Syndetics on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • When this option is set to „Show“, Syndetics provides notes and short author biographies for more that 300,000 authors, in both fiction and nonfiction. With this option enabled the library can display Syndetics Author Notes on the OPAC. According to the Syndetics Solutions website (http://www.bowker.com/syndetics/), Author Notes include lists of contributors for many multi-author texts and compilations. The SyndeticsClientCode must be entered and the SyndeticsEnabled option must be activated before this service can be used.

SyndeticsAwards

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ information from Syndetics about the awards a title has won on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • When this option is set to „Show“, Syndetics provides its clients with a list of awards that any title has won. With this service enabled the library can display those awards for each book on its website. For each book or item that comes up during a user search, the list of awards for that title will be displayed. When a user clicks on a given award, information about that award is presented along with a list of the other titles that have won that award. If the user clicks on any title in the list, they will see holdings information about that title in their region. This option is a paid subscription service. The SyndeticsClientCode must be entered and the SyndeticsEnabled option must be activated before this service can be used.

SyndeticsClientCode

Asks: Use the client code ___ to access Syndetics.

Popis:

 • Once the library signs up for Syndetics‘ services, Syndetics will provide the library with an access code. (Visit the Syndetics homepage at http://www.bowker.com/syndetics/ for more information.) This is the code that must be entered to access Syndetics‘ subscription services. Syndetics is a paid subscription service. This value must be entered before SyndeticsEditions can be enabled. If the code is lost, corrupted, or forgotten, a new one can be obtained from http://www.bowker.com/syndetics/.

  Důležité

  Budete muset získat Váš klientský kód přímo z Syndetics.

SyndeticsCoverImages and SyndeticsCoverImageSize

SyndeticsCoverImages Výchozí: Nezobrazovat

SyndeticsCoverImageSize Výchozí: střední

Asks: ___ cover images from Syndetics on search results and item detail pages on the OPAC in a ___ size.

Popis:

 • When enabled, SyndeticsCoverImages, allows libraries to display Syndetics‘ collection of full-color cover images for books, videos, DVDs and CDs on their OPAC. For each book or item that comes up during a user search, the cover image for that title will be displayed. Since these cover images come in three sizes, the optimum size must be selected using the SyndeticsCoverImageSize preference after SyndeticsCoverImages are enabled. Syndetics cover images come in two sizes: mid-size (187 x 187 pixels), and large (400 x 400 pixels). Syndetics is a paid subscription service. The SyndeticsClientCode must be entered and the SyndeticsEnabled option must be activated before this service can be used. Other cover image preferences should also be disabled to avoid interference.

SyndeticsCoverImages Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

SyndeticsCoverImageSize Hodnoty:

 • střední
 • velký

SyndeticsEditions

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ information about other editions of a title from Syndetics on item detail pages on the OPAC

Popis:

 • When enabled this option shows information on other editions of a title from Syndetics on the item detail pages of the OPAC. Syndetics is a paid subscription service. The SyndeticsClientCode must be entered and the SyndeticsEnabled option must be activated before this service can be used.

Hodnoty:

SyndeticsEnabled

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ content from Syndetics.

Hodnoty:

 • Nepoužívat
 • Použít

Popis:

 • Pokud je tato možnost povolena, mohou být použity jakékoliv služby Syndetics.

  Důležité

  Requires that you enter your SyndeticsClientCode before this content will appear.

SyndeticsExcerpt

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ excerpts from of a title from Syndetics on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • This preference allows Syndetics to display excerpts given to them from selected publishers. The excerpts are available from prominently reviewed new titles, both fiction and non-fiction. The excerpts include poems, essays, recipes, forwards and prefaces. Automatic links provided by the ISBNs within local MARC records are required to integrate Syndetics secured, high-speed Internet servers to the library OPACs. For more information see (http://www.bowker.com/syndetics/).

SyndeticsReviews

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ reviews of a title from Syndetics on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • Syndetics Reviews is an accumulation of book reviews available from a variety of journals and serials. The reviews page displays colored images of reviewed books dust jackets, partnered with the names of the journal or serial providing the review. Clicking on an icon opens a window revealing the book title, author’s name, book cover icon and the critic’s opinion of the book. Automatic links provided by the ISBNs within local MARC records are required to integrate Syndetics secured, high-speed Internet servers to the library OPACs. For more information see (http://www.bowker.com/syndetics/).

SyndeticsSeries

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ information on other books in a title’s series from Syndetics on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • Each fiction title within a series is linked to the complete series record. The record displays each title in reading order and also displays the publication order, if different. Alternate series titles are also displayed. Automatic links provided by the ISBNs within local MARC records are required to integrate Syndetics secured, high- speed Internet servers to the library OPACs. For more information see (http://www.bowker.com/syndetics/).

SyndeticsSummary

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ a summary of a title from Syndetics on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • Providing more than 5.6 million summaries and annotations derived from book jackets, edited publisher copy, or independently written annotations from Book News, Inc. Covering fiction and non-fiction, this summaries option provides annotations on both trade and scholarly titles. For more information see (http://www.bowker.com/syndetics/).

SyndeticsTOC

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ the table of contents of a title from Syndetics on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • This preference allows staff and patrons to review the Table of Contents from a wide variety of publications from popular self-help books to conference proceedings. Specific Information access is the main purpose for this option, allowing patrons guidance to their preferred section of the book. Special arrangements with selected book services is used to obtain the table of contents for new publications each year. Automatic links provided by the ISBNs within local MARC records are required to integrate Syndetics secured, high-speed Internet servers to the library OPACs. For more information see (http://www.bowker.com/syndetics/).

Štítkování

TagsEnabled

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons and staff to put tags on items.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • Nastavte na „Povolit“ pro umožnění štítkování. Štítek (Tag) jsou metadata, slova přidaná k identifikaci titulu. Štítky umožňují čtenářům klasifikovat materiály podle své volby. TagsEnabled je hlavní parametr, který umožňuje tuto štítkování (značkování). TagsEnable musí být nastaven na „Povolit“, aby bylo možné využívat další štítkovací funkce.

TagsExternalDictionary

Asks: Allow tags in the dictionary of the ispell executable ___ on the server to be approved without moderation.

Popis:

 • The dictionary includes a list of accepted and rejected tags. The accepted list includes all the tags that have been pre-allowed. The rejected list includes tags that are not allowed. This preference identifies the „accepted“ dictionary used. Ispell is an open source dictionary which can be used as a list of accepted terms. Since the dictionary allows for accurately spelled obscenities, the libraries policy may dictate that modifications are made to the Ispell dictionary if this preference is use. For more information about Ispell http://www.gnu.org/software/ispell/ispell.html. Enter the path on your server to a local ispell executable, used to set $Lingua::Ispell::path.

TagsInputOnDetail

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to input tags on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

  image59

 • Zakázat

TagsInputOnList

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to input tags on search results on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

  image58

 • Zakázat

TagsModeration

Výchozí: Nepožadovat

Asks: ___ that tags submitted by patrons be reviewed by a staff member before being shown.

Hodnoty:

 • Nepožadovat
 • Požadovat

Popis:

 • When set to ‚Require,^ all tags to be first filtered by the tag moderator. Only approved tags will be visible to patrons. When set to ‚Don’t require‘ tags will bypass the tag moderator and patrons‘ tags to be immediately visible. When this preference is enabled the moderator, a staff member, would approve the tag in the Staff Client. The moderator will have the option to approve or reject each pending tag suggestion.

Pokud je požadována moderace (schválení), všechny štítky projdou procesem schválení, dříve než budou publikovány.

 • Get there: More > Tools > Tags

TagsShowOnDetail

Výchozí: 10

Asks: Show ___ tags on item detail pages on the OPAC.

Poznámka

Nastvit hodnotu 0 (nula) pro vypnutí této možnosti.

TagsShowOnList

Výchozí: 6

Asks: Show ___ tags on search results on the OPAC.

Poznámka

Nastvit hodnotu 0 (nula) pro vypnutí této možnosti.

Jazyky

These preferences control your Internationalization and Localization settings.

Get there: More > Administration > Global System Preferences > I18N/L10N

AddressFormat

Default: US style ([Street number], [Address] - [City], [Zip/Postal Code], [Country])

Asks: Format postal addresses using ___

Hodnoty:

 • German style ([Address] [Street number] - [Zip/Postal Code] [City] - [Country])
 • French style ([Street number] [Address] - [ZIP/Postal Code] [City] - [Country])
 • US style ([Street number], [Address] - [City], [Zip/Postal Code], [Country])

Popis:

 • This preference will let you control how Koha displays patron addresses given the information entered in the various fields on their record.

abeceda

Výchozí: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Asks: Use the alphabet ___ for lists of browsable letters. This should be a space separated list of uppercase letters.

Popis:

 • Tato předvolba dovoluje definovat svoji vlastní abecedu pro prohlížení čtenářů v Koha.

  image60

CalendarFirstDayOfWeek

Výchozí: Neděle

Asks: Use ___ as the first day of week in the calendar.

Hodnoty:

 • Neděle
 • Pondělí
 • Úterý
 • Středa
 • Čtvrtek
 • Pátek
 • Sobota

Popis:

 • Pomocí této předvolby můžete řídit, který den se zobrazuje jako první den týdne v roletce kalendáře v celé Koha v nástroji Kalendář. Změníte-li toto nastavení a nevidíte-li žádnou změnu ve svém prohlížeči, znovunačíst stránku a tím vynulovat cache paměť, protože se to udělá změnou Javascriptu na těchto stránkách.

dateformat

Výchozí: mm/dd/rrrr

Asks: Format dates like ___

Hodnoty:

 • dd.mm.yyyy
 • dd/mm/rrrr
 • mm/dd/rrrr
 • rrrr/mm/dd

Popis:

 • This preference controls how the date is displayed. The options are the United States method, mm/dd/yyyy (04/24/2010), the metric method, dd/mm/yyyy (24/04/2010) or ISO, which is the International Standard of Organization, yyyy/mm/dd (2010/04/24). The International Standard of Organization would primarily be used by libraries with locations in multiple nations that may use different date formats, to have a single display type, or if the library would be in a region that does not use the United States or metric method. More information regarding the ISO date format can be found at http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm.

jazyk

Výchozí: angličtina

Text: Umožnit následující jazyky na rozhraní knihovníka (intranetu)

Hodnoty:

 • English (Angličtina)

To install additional languages please refer to http://wiki.koha-community.org/wiki/Installation_of_additional_languages_for_OPAC_and_INTRANET_staff_client

opaclanguages

Výchozí: angličtina

Text: Povolit následující jazyky na OPACu

Hodnoty:

 • English (Angličtina)

  Poznámka

  To install additional languages you need to run misc/translation/install-code.pl. For example, to install French you would run the following command install-code.pl fr-FR to make the templates, once they exist and are in the right place then they will show up as an option in this preference.

opaclanguagesdisplay

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to change the language they see on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

  • Patrons can choose their language from a list at the bottom of the public catalog

   image61

 • Zakázat

  • The public catalog will not give an option to choose a language

Popis:

 • Using the OpacLangSelectorMode preference you can decide where these language options will appear in the public catalog.

TimeFormat

Výchozí: 24 hodinový formát

Asks: Format times in ___

Hodnoty:

 • 12-ti hodinový formát (např. 02:18PM)
 • 24 hodinový formát (např. 14:18)

TranslateNotices

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ notices to be translated. If set, notices will be translatable from the „Notices and Slips“ interface. The language used to send a notice to a patron will be the one defined for the patron.

Hodnoty:

 • Zakázat
 • Povolit

Místní užití

These preferences are defined locally.

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Local Use

Poznámka

Někdy se předvolby, které jsou buď nové nebo zastaralé objeví na této kartě. Pokud jste nepřidali žádné předvolby na této kartě, pak je nejlepší ignorovat předvolby zde uvedené.

INTRAdidyoumean

Default: blank

Asks: Did you mean? configuration for the Intranet. Do not change, as this is controlled by /cgi-bin/koha/admin/didyoumean.pl.

OPACdidyoumean

Default: blank

Asks: Did you mean? configuration for the OPAC. Do not change, as this is controlled by /cgi-bin/koha/admin/didyoumean.pl.

printcirculationships

Default: ON

Asks: If ON, enable printing circulation receipts

Hodnoty:

 • ZAPNUTO
 • VYPNUTO

UsageStatsID

Default: blank

Asks: This preference is part of Koha but it should not be deleted or updated manually.

UsageStatsLastUpdateTime

Default: blank

Asks: This preference is part of Koha but it should not be deleted or updated manually.

UsageStatsPublicID

Default: blank

Asks: Public ID for Hea website

Verze

Default: automatically generated

Asks: The Koha database version. WARNING: Do not change this value manually. It is maintained by the webinstaller

Záznamy

Logs keep track of transaction on the system. You can decide which actions you want to log and which you don’t using these preferences. Logs can then be viewed in the Prohlížeč protokolů under Tools.

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Logs

Debugging

DumpTemplateVarsIntranet

Výchozí: Ne

Asks: ___ dump all Template Toolkit variable to a comment in the HTML source for the staff intranet.

Hodnota:

 • Ne
 • Ano

DumpTemplateVarsOpac

Výchozí: Ne

Asks: ___ dump all Template Toolkit variable to a comment in the HTML source for the OPAC.

Hodnota:

 • Ne
 • Ano

Logging

AuthoritiesLog

Výchozí: Nelogovat

Asks: ___ changes to authority records.

Hodnoty:

 • Nelogovat
 • Logovat

BorrowersLog

Výchozí: Logovat

Asks: ___ changes to patron records.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

  Poznámka

  Enabling this preference allows the tracking of cardnumber changes for patrons

CataloguingLog

Výchozí: Nelogovat

Asks: ___ any changes to bibliographic or item records.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

  Důležité

  Vzhledem k tomu, že se to děje vždy, když kniha katalogizována, upravována, nebo půjčována či vracená, může toto být velmi náročná na zdroje - může zpomalit váš systém.

CronjobLog

Výchozí: Nelogovat

Asks: ___ information from cron jobs.

Hodnoty:

 • Nelogovat
 • Logovat

FinesLog

Výchozí: Logovat

Asks: ___ when overdue fines are charged or automatically forgiven.

Hodnoty:

 • Nelogovat
 • Logovat

HoldsLog

Výchozí: Nelogovat

Asks: ___ any actions on holds (create, cancel, suspend, resume, etc.).

Hodnoty:

 • Nelogovat
 • Logovat

IssueLog

Výchozí: Logovat

Asks: ___ when items are checked out.

Hodnoty:

 • Nelogovat
 • Logovat

LetterLog

Výchozí: Logovat

Asks: ___ when an automatic claim notice is sent.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

  Poznámka

  Tento log sleduje všechna oznámení odeslaná čtenáři, včetně upomínek.

RenewalLog

Default: Don’t log

Asks: ___ when items are renewed.

Hodnoty:

 • Nelogovat
 • Logovat

ReportsLog

Výchozí: Nelogovat

Asks: ___ when reports are added, deleted or changed.

Hodnoty:

 • Nelogovat
 • Logovat

ReturnLog

Výchozí: Logovat

Asks: ___ when items are returned.

Hodnoty:

 • Nelogovat
 • Logovat

SubscriptionLog

Výchozí: Logovat

Asks: ___ when serials are added, deleted or changed.

Hodnoty:

 • Nelogovat
 • Logovat

OPAC

Get there: More > Administration > Global system preferences > OPAC

Advanced search options

OpacAdvSearchMoreOptions

Default: Select all

Asks: Show search options for the expanded view ___

Hodnoty:

 • [Označit vše]
 • Typy jednotek
 • Jazyk
 • Umístění a dostupnost
 • Datum zveřejnění
 • Řazení
 • Subtypes

Popis:

 • The settings in this preference will determine which search fields will show when the patron is using the ‚More options‘ mode on the advanced search page.

OpacAdvSearchOptions

Default: Item types, Language, Location and availability, Publication date, Sorting

Asks: Show search options ___

Hodnoty:

 • [Označit vše]
 • Typy jednotek
 • Jazyk
 • Umístění a dostupnost
 • Datum zveřejnění
 • Řazení
 • Subtypes

Popis:

 • The settings in this preference will determine which search fields will show when the patron is using the ‚Fewer options‘ mode on the advanced search page.

Vzhled

Tyto předvolby určují jak vypadají věci na OPACu.

AuthorisedValueImages

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ images for authorized values (such as lost statuses and locations) in search results and item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Get there: More > Administration > Authorized values

BiblioDefaultView

Výchozí: v prosté formě

Asks: By default, show bib records ___

Hodnoty:

 • jako jsou specifikované v ISBD šabloně.
  • See ISBD preference for more information
 • v jednoduché formě.
 • v jejich MARC formátu.

Popis:

 • Tato předvolba určuje úroveň bibliografických podrobností, které čtenářuvidí na stránce detailu OPAC. Jednoduchý formulář zobrazí grafické rozhraní; MARC formát MARC21 zobrazí katalogizační pohled, ISBD zobrazí ISBD (Mezinárodní standardní bibliografický popis, AACR2) pohled.

COinSinOPACResults

Výchozí: Zahrnout

Asks: ___ COinS / OpenURL / Z39.88 in OPAC search results.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat
  • Pokud se rozhodnete nezahrnout COinS do výsledů vyhledávání, bude stále uložen v jednotlivých bibliografických záznamech.
 • Zahrnout
  • Povolením této funkce se zpomalí doby odezvy vyhledávání na OPACu.

Popis:

 • COinS je zkratka pro ContextObjects v Span (vyznačení oblasti).COinS je metoda vložit bibliografická metadata do HTML kódu webových stránek. To umožňuje bibliografickému software publikovat strojově čitelné bibliografické záznamy klientem referenčního software (například Zotera) a načítat bibliografická metadata. Metadata lze také poslat na OpenURL resolver. To umožňuje například vyhledávání kopii knihy v určité knihovně.

DisplayOPACiconsXSLT

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: On pages displayed with XSLT stylesheets on the OPAC, ___ icons for itemtype and authorized values.

Důležité

OPACXSLTResultsDisplay and/or OPACXSLTDetailsDisplay must be set to use an XSLT stylesheet for this to show (default or custom)

Hodnoty:

GoogleIndicTransliteration

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ GoogleIndicTransliteration on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit
image1188

hidelostitems

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ lost items on search and detail pages.

Popis:

 • Items that are marked lost by the library can either be shown or not shown on the OPAC. By setting the value to „Don’t show,“ the lost item is not shown on the OPAC. By setting the value „Show,“ the lost item is shown on the OPAC for patrons to view with a status of ‚lost.^

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image63

HighlightOwnItemsOnOPAC and HighlightOwnItemsOnOPACWhich

HighlightOwnItemsOnOPAC Výchozí: Nezvýraznit

HighlightOwnItemsOnOPACWhich Výchozí: čtenářova domovská knihovna

Asks: ___ results from the ___ by moving the results to the front and increasing the size or highlighting the rows for those results.

HighlightOwnItemsOnOPAC Výchozí: Nezvýraznit

 • Nezvýrazňovat
 • Zvýrazňovat

HighlightOwnItemsOnOPACWhich Výchozí: čtenářova domovská knihovna

 • OPAC’s branch based via the URL

  • Knihovna je vybrána v závislosti na proměnné prostředí Apache BRANCHCODE. Například, by toto mohlo být přidáno do sekce OPAC z koha-httpd.conf: SetEnv BRANCHCODE „CPL“
 • domovská knihovna čtenáře

  • Zvýrazněné tituly budou ty ze stejné knihovny jako je čtenář knihovny. Pokud není nikdo přihlášen do OPACu, se žádné tituly se nezvýrazní.

  Důležité

  This preference will only effect sites that are not using an XSLT stylesheet. XSLT stylesheets are defined in the OPACXSLTResultsDisplay and OPACXSLTDetailsDisplay preferences.

LibraryName

Asks: Show ___ as the name of the library on the OPAC.

Poznámka

Tato hodnota se objeví v titulní liště prohlížeče

Poznámka

Edit opacheader if you’d like to add a library name above your search box on the OPAC

image64

OpacAdditionalStylesheet

Asks: Include the additional CSS stylesheet ___ to override specified settings from the default stylesheet.

Popis:

 • Předvolby mohou hledat stylesheety v adresáři vašeho jazyka OPACu, například: /koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css. Pokud nahrajete vlastní soubor, například opac-mystyles.css do tohoto adresáře, můžete specifikovat zadáním opac-mystyles.css v opaccolorstylesheet systémové předvolby podle vašich preferencí. To přidá vaše styly jako propojený vedle výchozích souborů CSS v OPACu. Tato metoda je vhodnější, protože přidané styly jsou ukládány do mezipaměti prohlížeče uživatele, což znamená, po opakovaných návštěvách na vašich stránkách, prohlížeč uživatele nebude muset znovu styly stáhnout, místo toho použije kopii v mezipaměti prohlížeče.

 • Pokud byste ale raději, můžete nahrát CSS na jiný server a zadejte úplnou adresu URL ukazující na jeho umístění a nezapomeňte začít URL s prefixem http://

  Poznámka

  Ponechte toto pole prázdné, pokud toto nechcete použít

  Poznámka

  Tento soubor přidá propojený CSS, ale nenahradí existující výchozí CSS.

OpacAddMastheadLibraryPulldown

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ a library select pulldown menu on the OPAC masthead.

Hodnoty:

 • Vložit

  image65

 • Nepřidávat

  image66

OPACBaseURL

Asks: The OPAC is located at ___

Popis:

 • This preference is looking for the URL of your public catalog (OPAC) with the http:// in front of it (enter http://www.mycatalog.com instead of www.mycatalog.com). Once it is filled in Koha will use it to generate permanent links in your RSS feeds, for your social network share buttons and in your staff client when generating links to bib records in the OPAC.

  Důležité

  Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: http://www.google.com not http://www.google.com/)

  Důležité

  Toto musí být vyplněno s URL vašeho veřejného katalogu aby RSS, unAPI a vyhledávací pluginy fungovaly.

  Důležité

  Toto musí být vyplněno s URL vašeho veřejného katalogu, aby se ukázal odkaz „Zobrazit OPAC„‚z bibliografických záznamů v knihovnickém intranetu:

image67

opaccredits

Text: Zahrňte následující HTML do patičky všech stránek na OPACu:

Poznámka

Klikněte na odkaz „Kliknout pro editaci“ ; abyste vložili HTML kód na konec každé stránky v OPACu

image68

image69

Popis:

 • Toto nastavení je u kreditech, které se objeví v dolní části vašich stránek OPAC. Kredity tradičně zahrnují informace o autorských právech, datum poslední aktualizace, hypertextové odkazy nebo jiné informace zastoupené ve formátu HTML. Toto je statická informace a veškeré aktualizace je třeba zadat ručně.

Learn more in the OPAC editable regions section.

OpacCustomSearch

Asks: Replace the search box at the top of OPAC pages with the following HTML

Popis:

 • This preference allows you to replace the default search box at the top of the OPAC :

  image1190

  with any HTML you would like :

  image1191

OPACDisplay856uAsImage

Výchozí: Ani na detailní stránce ani na stránkách výsledků

Asks: Display the URI in the 856u field as an image on: ___

Hodnoty:

 • Jak na stránkách výsledků tak na detailních stránkách

 • Jen na detailní stránce

  • Důležité

   OPACXSLTDetailsDisplay needs to have a value in it for this preference to work.

  • Důležité

   This is only implemented for MARC21 and NORMARC.

  image70

 • Ani detaily nebo stránky výsledků

 • Jen stránky výsledků

  • Důležité

   OPACXSLTResultsDisplay needs to have a value in it for this preference to work.

  • Důležité

   This is only implemented for MARC21 and NORMARC.

Popis:

 • In addition to this option being set, the corresponding XSLT option must be turned on. Also, the corresponding 856q field must have a valid MIME image extension (e.g., „jpg“) or MIME image type (i.e. starting with „image/“), or the generic indicator „img“ entered in the field. When all of the requirements are met, an image file will be displayed instead of the standard link text. Clicking on the image will open it in the same way as clicking on the link text. When you click on the image it should open to full size, in the current window or in a new window depending on the value in the system pref OPACURLOpenInNewWindow.

  image71

OpacExportOptions

Default:

image1192

Asks: Select export options that should be available from OPAC detail page: ___

Popis:

 • V OPACu na pravé straně každého bibliografického záznamu je menu, které umožňuje ukládání záznamu v různých formátech. Tento patch vám umožní definovat, jaké možnosti jsou v rozbalovacím menu. Dostupné volby jsou: BibTeX (bibtex), Dublin Core (DC), MARCXML (MARCXML), MARC-8 kódování MARC (marc8), Unicode/UTF-8 zakódovány MARC (utf8), Unicode/UTF-8 zakódovaný MARC bez lokálních polí a podpolí - 9xx, x9x, xx9- , MODS (mods) a RIS (ris).

OPACFallback

Default: bootstrap

Asks: Use the ___ theme as the fallback theme on the OPAC.

Popis:

 • The purpose of this preference is to provide a way to choose to what theme to fallback on when you have a partial theme in place.

OpacFavicon

Asks: Use the image at ___ for the OPAC’s favicon.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Poznámka

Turn your logo into a favicon with the Favicon Generator.

Popis:

 • Favicon je malá ikonka, která se zobrazí vedle URL do adresního řádku ve většině prohlížečů. Výchozí hodnota pro toto pole (je-li ponecháno prázdné) je malé „K“ v logu Koha.

  image72

opacheader

Text: Vložte následující HTML do hlavičky všech stránek v OPACu

image73

Poznámka

Tato hodnota se objeví nad hlavním obsahem vaší stránky

image74

Poznámka

Edit LibraryName if you’d like to edit the contents of the <title> tag

Learn more in the OPAC editable regions section.

OpacHighlightedWords and NotHighlightedWords

OpacHighlightedWords Default: Don’t highlight

NotHighlightedWords Default: and|or|not

Asks: ___ words the patron searched for in their search results and detail pages; To prevent certain words from ever being highlighted, enter a list of stopwords here ___ (separate columns with |)

OpacHighlightedWords Values:

 • Nezvýrazňovat
 • Zvýraznit

OPACHoldingsDefaultSortField

Default: First column of the table

Asks: ___ is the default sort field for the holdings table

Hodnoty:

 • First column of the table
 • Knihovna vlastnící exemplář
 • Domovská knihovna

OpacKohaUrl

Výchozí: Nezobrazovat

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • Pokud je nastavena tato předvolba na „Zobrazit“, zobrazí se text v pravém dolním rohu zápatí OPACu „Powered by Koha“ a propojení na oficiální stránky Koha.

  image75

OpacLangSelectorMode

Default: only footer

Asks: Display language selector on ___.

Hodnoty:

 • both top and footer
 • only footer
 • top

Popis:

 • If you have the opaclanguagesdisplay preference set to display language options in the public catlaog, then this preference will allow you to control where the language selector shows. You can choose to show it only on the top or bottom or in both places.

opaclayoutstylesheet

Výchozí: opac.css

Asks: Use the CSS stylesheet /css/ ___ on all pages in the OPAC, instead of the default

Popis:

 • This setting’s function is to point to the *.css file used to define the OPAC layout. A *.css file is a cascading stylesheet which is used in conjunction with HTML to set how the HTML page is formatted and will look on the OPAC. There are two stylesheets that come with the system; opac.css and opac2.css. A custom stylesheet may also be used. The stylesheets listed in the opaclayoutstylesheet preference are held on the Koha server.

  Poznámka

  Toto pole nevyplňujte pokud ho nechcete využít a nechat namístotoho Kohu použít výchozí soubor

  Důležité

  Using a custom value in this preference causes Koha to completely ignore the default layout stylesheet.

OpacLocationBranchToDisplay

Výchozí: do jakékoliv knihovny

Asks: Display the ___ for items on the OPAC record details page.

Hodnoty:

 • knihovna vlastnící svazek
 • home and holding library
 • domovská knihovna

Popis:

 • Defines whether to display the holding library, the home library, or both for the opac details page.

OpacLocationOnDetail

Default: below the holding library

Asks: Display the shelving location ___ for items on the OPAC record details page.

Hodnoty:

 • below both home and holding libraries
 • on a separate column
 • below the holding library
 • below the home library

Popis:

 • Defines where the shelving location should be displayed, under the home library, the holding library, or both, or in a separate column.

OpacLoginInstructions

Zobrazit následující HTML kód na stránce s přihlašovacím formulářem, pokud není čtenář přihlášen.

Popis:

 • HTML entered in this field will appear under the login form on the main page of your OPAC, when the user is not logged in

image1344

Learn more in the OPAC editable regions section.

OpacMaintenance

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ a warning that the OPAC is under maintenance, instead of the OPAC itself.

Poznámka

toto ukazuje stejné varování jako když databáze potřebuje být aktualizována, ale bezpodmínečně.

Popis:

 • This preference allows the system administrator to turn off the OPAC during maintenance and display a message to users. When this preference is switched to „Show“ the OPAC is not usable. The text of this message is not editable at this time.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  • When this preference is set to show the maintenance message the ability to search the OPAC is disabled and a message appears. The default message can be altered by using the OpacMaintenanceNotice preference.

   image76

OpacMaintenanceNotice

Asks: Show the following HTML when OpacMaintenance is enabled

Descritpion:

 • This preference will allow you to set the text the OPAC displays when the OpacMaintenance preference is set to ‚Show.^

OpacMainUserBlock

Default: Welcome to Koha… <hr>

Text: Zobrazit následující HTML ve vlastním sloupci na hlavní stránce OPACu

Popis:

 • HTML zadané do tohoto pole se zobrazí ve středu hlavní stránky vašeho OPACu

image77

Learn more in the OPAC editable regions section.

Zobrazit maximálně

Výchozí: 50

Asks: Display up to ___ items on the biblio detail page

Popis:

 • jednotek u podrobného bibliografického záznamu (pokud existuje více jednotek, zobrazí se odkaz pro jejich vypsání).

OPACMySummaryHTML

Asks: Include a „Links“ column on the „your summary“ tab when a user is logged in to the OPAC, with the following HTML (leave blank to disable).

Popis:

 • In this preference you can enter HTML that will appear on the ‚Checked Out‘ tab on the ‚your summary‘ section when logged in to the OPAC. The placeholders {BIBLIONUMBER}, {TITLE}, {ISBN} and {AUTHOR} will be replaced with information from the displayed record. This can be used to enter in ‚share‘ links for social networks or generate searches against other library catalogs.

  image78

Vzory

<p><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://YOUROPAC.ORG/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber={BIBLIONUMBER}">Share on Facebook</a>
<br />TITLE: {TITLE}
<br />AUTHOR: {AUTHOR}
<br />ISBN: {ISBN}
<br />BIBLIONUMBER: {BIBLIONUMBER}</p>

OPACMySummaryHTML

Text: ___ Zobrazit citát dne na domovské stránce (homepage) Opacu

Popis:

 • This preference will display text above the patron’s summary and below the welcome message when the patron logs in to the OPAC and view their ‚your summary‘ tab.

  image1193

OpacNav

Výchozí: Důležité odkazy zde.

Text: Zobraz následující HTML na levé straně sloupce na hlavní stránce a čtenářově účtu na OPACu (obecné navigační odkazy)

image79

Learn more in the OPAC editable regions section.

OpacNavBottom

Asks: Show the following HTML on the left hand column of the main page and patron account on the OPAC, after OpacNav, and before patron account links if available:

Popis:

 • When a patron is logged in to their account they see a series of tabs to access their account information. OpacNav appears above this list of tabs and OpacNavBottom will appear below them. When not on the patron account pages the HTML in OpacNavBottom will just appear right below OpacNav.

image80

OpacNavRight

Text: Zobrazit následující HTML na pravé straně hlavní stránky pod hlavním přihlašovacím formulářem.

Popis:

 • HTML entered in this preference will appear on the right hand side of the OPAC under the log in form. If the log in form is not visible this content will move up on the right column.

image81

OPACNoResultsFound

Ne výchozí

Text: Zobraz toto HTML, pakliže se nic nenašlo v OPACu.

Toto HTML se zobrazí pod stávající hlášení, že hledání nic nenašlo.

image82

Poznámka

You can insert placeholders {QUERY_KW} that will be replaced with the keywords of the query.

OpacPublic

Výchozí: Povolit

Asks: ___ Koha OPAC as public. Private OPAC requires authentication before accessing the OPAC.

Hodnoty:

 • Neumožnit
 • Umožnit

Popis:

 • Tato předvolba určuje, zda vás OPAC je dostupný a přístupný kýmkoli nebo pouze členy knihovny. Pokud je nastavena na „Nepovolit“, tak pouze členové, kteří jsou přihlášeni do OPAC mohou vyhledávat. Většina knihoven nechá toto nastavení na své výchozí „Povolit“, aby jejich OPAC mohly být prohledány kýmkoliv a vyžadují pouze přihlašovací údaje pro přístup k personalizovanému obsahu.

OPACResultsLibrary

Default: home library

Asks: For search results in the OPAC, show the item’s ___. Please note that this feature is currently available for MARC21 and UNIMARC.

Hodnoty:

 • current location
 • domovská knihovna

OPACResultsSidebar

Text: Vložte následující HTML pod fasety (řezy) ve výsledcích vyhledávání v OPACu

Popis:

 • HTML zadaný v této předvolbě se objeví na stránkách výsledků vyhledávání pod seznamem faset na levé straně obrazovky.

OPACSearchForTitleIn

Default: <li><a href=“http://worldcat.org/search?q={TITLE}“ target=“_blank“>Other Libraries (WorldCat)</a></li> <li><a href=“http://www.scholar.google.com/scholar?q={TITLE}“ target=“_blank“>Other Databases (Google Scholar)</a></li> <li><a href=“http://www.bookfinder.com/search/?author={AUTHOR}&title={TITLE}&st=xl&ac=qr“ target=“_blank“>Online Stores (Bookfinder.com)</a></li>

Text: Zahrnout pole „Více vyhledávání“ na detailních stránkách na OPAC, s následujícím HTML (nevyplňujte pokud nechcete použít)

Poznámka

Zástupné symboly {BIBLIONUMBER}, {CONTROLNUMBER}, {TITLE}, {ISBN},{ISSN} a {author} budou nahrazena informacemi ze zobrazeného záznamu.

OpacSeparateHoldings and OpacSeparateHoldingsBranch

OpacSeparateHoldings výchozí: Neoddělovat

OpacSeparateHoldingsBranch výchozí: domovská knihovna

Asks: ___ items display into two tabs, where the first tab contains items whose ___ is the logged in user’s library. The second tab will contain all other items.

Separate holdings záložka

 • Neoddělovat
 • Oddělovat

OpacSeparateHoldingsBranch výchozí: domovská knihovna

 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda chcete mít informace o jednotkách (exemplářích) v bibliografických detailech stránky OPAC, rozdělené na více karet. Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny jednoty (exempláře) na jedné kartě.

  image83

OPACShowCheckoutName

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ the name of the patron that has an item checked out on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje, aby všichni čtenáři viděli, kdo má jednotku (exemplář) půjčenu, pokud je vypůjčena. V malých firemních knihovnách (kde je OPAC za firewallem a není veřejně k dispozici), to může být užitečné, takže spolupracovníci se mohou obrátit na současného čtenáře s knihou sami. Ve větších veřejných a akademických knihovnách, nastavení na „Zobrazit“ by znamenalo vážné porušení ochrany soukromí.

OPACShowHoldQueueDetails

Výchozí: Nezobrazovat žádné detaily jednotek (exemplářů)

Asks: ___ to patrons in the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat žádné detaily jednotek (exemplářů)

 • show_holds

  image86

 • Zobrazuj rezervace podle pořadí

 • Zobraz úroveň priority

  image87

OpacShowRecentComments

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ a link to recent comments in the OPAC masthead.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • If you have chosen to allow comments in your OPAC by setting reviewson to ‚Allow‘ you can include a link to the recent comments under the search box at the top of your OPAC with this preference.

  image88

OPACShowUnusedAuthorities

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ unused authorities in the OPAC authority browser.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  • Důležité

   Requires that the OpacAuthorities preference is set to ‚Allow‘

Popis:

 • Když čtenáři hledat v autoritním souboru přes OPAC uvidí všechny autority ve vašem systému, i když je nemáte propojené s bibliografickými záznamy. Tato předvolba umožňuje zjistit, jaké je výchozí chování při vyhledávání autorit prostřednictvím OPACu. Pokud zvolíte „Nezobrazovat“ zobrazí se autoritní záznamy, které jsou spojeny s bibliografickými záznamy ve výsledcích vyhledávání. V opačném případě systém zobrazí všechny autoritních záznamy, i když nejsou napojeny na žádné bibliografické záznamy.

OpacStarRatings

Výchozí: ne

Asks: Show star-ratings on ___ pages.

Hodnoty:

 • ne

 • Jen podrobnosti

  image89

 • výsledky a detaily

  image90

Popis:

 • Hvězdičkové hodnocení je způsob, jak vašim čtenářům zpřístupnit hodnocení, aniž by museli opustit celou recenzi. Čtenáři, kteří nejsou přihlášeni budou moci vidět jen hvězdičky, zatímco již přihlášení čtenáři kliknutím na hvězdičky mohou vložit své vlastní hodnocení. Kliknutím na hvězdičky ve výsledcích vyhledávání, však hodnocení předkládat nebudou.

Zobrazit

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ the name of the staff member who managed a suggestion in OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • If you’re allowing patrons to make purchase suggestions then they will see the ‚your purchase suggestions‘ tab when logged in. This tab shows the patron the librarian who approved or rejected the purchase suggestion. This preference controls if the patron sees the librarian’s name or not.

opacthemes

Default: bootstrap

Asks: Use the ___ theme on the OPAC.

Hodnoty:

 • Bootstrap

  Bootstrap

  v celém záznamu

OPACURLOpenInNewWindow

Výchozí: Ne

Asks: When patrons click on a link to another website from your OPAC (like Amazon or OCLC), ___ open the website in a new window.

Hodnoty:

 • ano
 • ne

Popis:

 • Tato předvolba určuje, jestli adresy URL v OPACu se otevřou v novém okně, nebo ne. Při kliknutí na odkaz v OPACu čtenář se nemusí starat o navigaci ze svých výsledků vyhledávání.

OPACUserCSS

Text: Včetně následujících CSS na všech stránkách v OPACu

Popis:

OPACUserJS

Text: Zahrne následující JavaScript na všechny stránky v OPACu

image91

image92

image93

Popis:

 • This preference allows the administrator to enter JavaScript or JQuery that will be embedded across all pages of the OPAC. Administrators may use this preference to customize some of the interactive sections of Koha, customizing the text for the login prompts, for example. Sample JQuery scripts used by Koha libraries can be found on the wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.

OPACUserSummary

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ a summary of a logged in user’s checkouts, overdues, holds and fines on the mainpage

Popis:

 • When activated, this preference system replaces the login form on the OPAC main page by a summary when the user is logged in.

OPACXSLTDetailsDisplay

Výchozí: výchozí

Asks: Display OPAC details using XSLT stylesheet at ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo „normálně“
 • vložit „Výchozí“ pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/{langcode}/xslt/MARC21slim2OPACDetail.xsl
   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

Popis:

 • XSLT styly (stylesheety) umožňují přizpůsobení zobrazení detailů na obrazovce při sledování bibliografického záznamu. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout vlastní vzhled pomocí vlastního stylu.

OPACXSLTListsDisplay

Výchozí: výchozí

Asks: Display lists in the OPAC using XSLT stylesheet at ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo „normálně“
 • vložit „Výchozí“ pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/{langcode}/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl
   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

Popis:

 • XSLT stylesheets allow for the customization of the details shows on the screen when viewing lists. This preference will allow you either use the default look that comes with Koha or design your own stylesheet.

OPACXSLTResultsDisplay

Výchozí: výchozí

Asks: Display OPAC results using XSLT stylesheet at ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo „normálně“
 • vložit „Výchozí“ pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/{langcode}/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl
   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

Popis:

 • XSLT styly umožňují přizpůsobení detailů ukazujících se na obrazovce při prohlížení výsledků vyhledávání. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout svůj vlastní styl.

Funkce

numSearchRSSResults

Výchozí: 50

Asks: Display ___ search results in the RSS feed.

Popis:

 • Ve výchozím nastavení RSS, které je automaticky generováno pro každou stránku s výsledky hledání bude seznam 50-ti položek. To může být někdy mnoho pro některé čtečky RSS ale pro některé lidi naopak málo. Tato předvolba umožňuje nastavit toto číslo a tak zobrazovat optimální počet výsledků pro své čtenáře.

OPACAcquisitionDetails

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ the acquisition details on OPAC detail pages.

Hodnoty:

 • Zobrazit

  image1194

 • Nezobrazovat

Popis:

 • This preference shows the patrons how many items are on order in the Holdings tab if you have the AcqCreateItem set to ‚cataloging the record‘

OpacAuthorities

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to search your authority records.

Popis:

 • This preference displays the link on the OPAC for the authority search. By setting the preference to „Allow“ patrons can use this search link of the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

  • Odkaz na „Nejoblíbenější“ se objeví v horní části vašeho OPACu

   image94

 • Zakázat

opacbookbag

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to store items in a temporary „Cart“ on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • This preference allows the user to temporarily save a list of items found on the catalog. By using the book bag, or cart, the user can print out or email a list of items found. The user does not need to be logged in. This list is temporary and will be emptied, or cleared, at the end of the session.

OpacBrowser

Důležité

This preference only applies to installations using UNIMARC at this time.

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to browse subject authorities on OPAC

Hodnoty:

OpacBrowseResults

Výchozí: povolit

Asks: ___ browsing and paging search results from the OPAC detail page.

Hodnoty:

 • zakázat

 • povolit

  image95

Popis:

 • Tato předvolba bude řídit možnost vrátit se do svých výsledků a/nebo jimi procházet z detailu stránky v OPACu.

OpacCloud

Důležité

Tato předvolba je nyní možná jen ve francouzské verzi.

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ a subject cloud on OPAC

Hodnoty:

OPACFinesTab

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to access the Fines tab on the ‚your summary‘ page on the OPAC.

Hodnoty:

Poznámka pro on-line katalog

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ users to add a note when placing a hold.

Hodnoty:

 • Povolit

  image96

 • Zakázat

OPACISBD

Default: See ISBD view configuration <https://wiki.koha-community.org/wiki/ISBD_view_configuration> on the wiki.

Asks: Use the following as the OPAC ISBD template:

Popis:

 • This determines how the ISBD information will display in the OPAC. Elements in the list can be reordered to produce a different ISBD view. ISBD, the International Standard Bibliographic Description, was first introduced by IFLA (International Federation of Library Associations) in 1969 in order to provide guidelines for descriptive cataloging. The purpose of ISBD is to aid the international exchange of bibliographic records for a variety of materials.

OpacItemLocation

Výchozí: jen signaturu

Asks: Show ___ for items on the OPAC search results.

Hodnoty:

 • jen signaturu
 • kód sbírky
 • umístění

Popis:

 • Toto nastavení umožňuje uživatelům OPACů si vybrat, aby se ještě zobrazil navíc kód sbírky nebo umístění vedle signatury.

OpacNewsLibrarySelect

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ a branch selection list for news items in the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

OpacPasswordChange

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to change their own password on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Zakázat

  Důležité

  Povolením tohoto se přeruší autentikace pomocí LDAP.

OPACPatronDetails

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to notify the library of changes to their contact information from the OPAC.

Hodnoty:

Popis:

 • Pokud čtenáři mohou oznámit knihovně změny ve svém účtu, pak zaměstnanci budou muset schválit tato změny prostřednictvím knihovnického rozhraní. Oznámení o žádostech čtenářů se objeví na panelu pod seznamem modulů s jinými čekajícími akcemi.

  image97

  Jakmile kliknete na oznámení, bude vám nabídnut s těmi změnami, které čtenář chce na svém účtu a odtud si můžete vybrat, jak postupovat.

  image98

  Poznámka

  You can control what fields patrons see and can modify via the OPAC by setting the PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField preferences.

OPACpatronimages

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ patron images on the patron information page in the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • If patronimages is set to allow the upload of patron images via the staff client, then setting this preference to ‚show‘ will show the patron what image you have on file for them when they view their personal information on their account in the OPAC.

OPACPopupAuthorsSearch

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ the list of authors/subjects in a popup for a combined search on OPAC detail pages.

Hodnoty:

 • Zobrazit

  Roletka předmětového vyhledávání

  • Důležité

   This will only display the pop up if you are not using an XSLT stylesheet. Review your OPACXSLTDetailsDisplay to find out what stylesheet you’re using.

 • Nezobrazovat

  • Autoři a předměty se budou zobrazovat jako vyhledávací odkazy, namísto rozbalovacích menu.

Popis:

 • Pokud je tato předvolba nastavena na „Zobrazit“ a potom klepnete na předmět nebo autora ze stránky s podrobnými informacemi v OPACu, vyskočí další okno. Z tohoto okna budete moci zaškrtnout některý z předmětů nebo uvedených autorů a hledat všechny najednou klepnutím na tlačítko „Hledat“ v dolní části okna. Výchozí chování je pro Koha hledání jen zakliknutého autora nebo předmětu.

OpacResetPassword

Default: not allowed

Asks: Library users are ___ to recover their password via e-mail in the OPAC.

Hodnoty:

 • allowed

  image1195

 • not allowed

Popis:

 • This preference controls whether you present users of the public catalog with a ‚Forgot your password‘ link or not. Learn more in the OPAC section of this manual.

OpacTopissue

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to access a list of the most checked out items on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

  • Odkaz na „Nejoblíbenější“ se objeví v horní části vašeho OPACu

   image99

 • Zakázat

Popis:

 • This preference allows the administrator to choose to show the „Most Popular“ link at the top of the OPAC under the search box. The „Most Popular“ page shows the top circulated items in the library, as determined by the number of times a title has been circulated. This allows users to see what titles are popular in their community. It is recommended that you leave this preference set to ‚Don’t allow‘ until you have been live on Koha for a couple of months, otherwise the data that it shows will not be an accurate portrayal of what’s popular in your library.

  image100

opacuserlogin

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to log in to their accounts on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat
  • OPAC bude i nadále vyhledávat, i pokud se čtenáři nemohou přihlásit, toto jen zakáže čtenářovi přístup do jeho prostřednictvím OPACu

QuoteOfTheDay

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ Quote of the Day display on OPAC home page

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

Popis:

 • This feature will allow you to enter a series of quotes that will then show on the OPAC homepage in random order. To add/edit quotes, visit the Quote of the Day editor under Tools.

RequestOnOpac

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to place holds on items from the OPAC.

Hodnoty:

reviewson

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to make comments on items on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit
  • Všechny komentáře / recenze čtenářů pořebují moderování, než se objeví v OPACu
  • opacuserlogin needs to be set to ‚Allow‘
 • Zakázat

Popis:

 • This button allows the patrons to submit comments on books they have read via the OPAC. If this preference is set to „Allow“ reviews are first sent to the staff client for staff approval before the review is displayed in the OPAC. The staff member who reviews and approves comments may find the pending comments on the Komentáře tool. The staff member can then choose to approve or delete the comments.

ShowReviewer

Výchozí: Plné jméno

Asks: Show ___ of commenter with comments in OPAC.

Hodnoty:

 • Křestní jméno
 • první jméno a poslední iniciály
 • plné jméno
 • příjmení
 • bez názvu
 • username

Popis:

 • If you would like to protect your patron’s privacy in the OPAC you can choose to hide their names or parts of their names from any of the comments they leave on bib records in your system. reviewson needs to be set to ‚Allow‘ for this to preference to come in to play

ShowReviewerPhoto

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ reviewer’s photo beside comments in OPAC.

Hodnoty:

 • Skrýt

 • Zobrazit

  • reviewson needs to be set to ‚Allow‘ and ShowReviewer needs to be set to ‚Show‘ for this to preference to come in to play

   image101

Popis:

 • This system preference allows libraries to show avatars next to patron’s comments in the OPAC. These avatars are pulled from the Libravatar library, an open source powered product that allows Internet users to choose a small icon to display next to their name on various different websites. The library has no control over the images the patron chooses to display.

SocialNetworks

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ social network links in opac detail pages

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

  image102

Popis:

 • Tato preference umožní sdílené tlačítko na řadu sociálních sítí pod pravým sloupcem stránce detailů záznamů v OPAC.

  Důležité

  In order for these share buttons to work when clicked you must have filled in your OPACBaseURL preference.

návrh

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to make purchase suggestions on the OPAC.

Hodnoty:

Platby

These preferences will allow you control the tools you use to accept online payments from your patrons via the OPAC.

EnablePayPalOpacPayments and PayPalSandboxMode

EnablePayPalOpacPayments Default: Don’t allow

PayPalSandboxMode Default: Sandbox

Asks: ___ patrons to make payments from the OPAC via PayPal in ___ mode.

EnablePayPalOpacPayments values:

 • Povolit
 • Zakázat

PayPalSandboxMode values:

Popis:

 • This preference will allow you to accept credit card payments via the OPAC for fines via PayPal. You will need to set up your PayPal account and it is recommended that you run tests before using this in production.

  Důležité

  PayPayl’s terms of service state that you cannot charge your patrons for the processing fees and so this plugin will not add additional fees to the charges.

PayPalChargeDescription

Default: Koha fee payment

Asks: The patron should see the charge description as ___

Popis

 • This preference controls what the patron will see on their PayPal account/bank account for this charge.

PayPalPwd

Asks: The password for the PayPal account to receive payments is ___

PayPalSignature

Asks: The signature for the PayPal account to receive payments is ___

PayPalUser

Asks: The email address to receive PayPal payments is ___

Politika

AllowPurchaseSuggestionBranchChoice

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to select branch when making a purchase suggestion

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • Pokud váš knihovní systém umožňuje čtenáři aby nákupní doporučení podával jen na konkrétní pobočce, můžete nastavit tuto předvolbu na „Povolit“ a tak přidat možnost výběru pobočky do formuláře nákupního doporučení.

Blokovat

Default: Don’t block

Asks: ___ expired patrons from OPAC actions such as placing a hold or renewing.

Hodnoty:

 • Blokovat
 • Neblokovat

Popis:

 • This preference lets you set a default value for how Koha handles permissions for patrons who are expired. This preference can be overwritten by the setting on individual patron categories.

MaxOpenSuggestions

Default: blank

Asks: Limit patrons to ___ open suggestions. Leave empty for no limit.

Poznámka

This setting does not affect anonymous suggestions.

OpacAllowPublicListCreation

Výchozí: Povolit

Asks: ___ opac users to create public lists.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • Veřejné seznamy jsou viditelné pro každého, kdo navštíví vaše stránky OPACu. Touto předvolbou můžete řídit, zda umožníte čtenářům možnost vytvoření těchto veřejných seznamů. Je-li tato volba nastavena na „Nedovolit“ pak jen knihovníci budou mít možnost vytvářet veřejné seznamy.

  Důležité

  This preference will only be taken in to account if you have virtualshelves set to ‚Allow‘

OpacAllowSharingPrivateLists

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ opac users to share private lists with other patrons.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • This feature will add the option for patrons to share their lists with other patrons. When this is set to ‚Allow‘ patrons will see a share link at the top of their list. When they click that link it will ask for the email of the patron they would like to share with. Koha will then email the patron an invitation to see the list.

OPACFineNoRenewals

Výchozí: 99999

Asks: Only allow patrons to renew their own books on the OPAC if they have less than ___ USD in fines

Poznámka

Ponechte toto pole prázdné, pokud nechcete povolit

Důležité

To allow renewals in the OPAC, opacuserlogin needs to be set to ‚allow‘

OpacHiddenItems

Povolit definici pravidel uživatele pro skrytí specifických výtisků na OPACu. Viz podrobněji v: docs/opac/OpacHiddenItems.txt

Poznámka

Viz docs/opac/OpacHiddenItems.txt ve vašem instalačním adresáři Koha, pro další informace

Popis:

 • V tomto poli můžete zadat kritéria pro položek, které chcete skrýt z displeje v OPACu. Toto pole může blokovat libovolnou kombinaci polí (z tabulky jednotek -exemplářů v databázi Koha). Například hodnoty:

  itype: [07, 10]
  location: [STAFF, ISO]
  

  Will block items with an itype code of 07 or 10 as well as items that have a shelving location of STAFF or ISO.

  V jednotkách (exemplářích) je items.itype s kódem 07 definován v jako typ jednotky „Služební“, items.itype s kódem 10 je „Kopie pro archivaci“, Umístění STAFF a ISO jsou v autorizovaných hodnotách pro kategorii = LOC STAFF, to znamená, že je přidělen do služební čítárny a ISO znamená, že je v izolační místnosti.

OpacRenewalAllowed

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to renew their own books on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat
  • Zaměstnanci (knihovníci) budou moci prodloužit výpůjčky čtenářů prostřednictvím zaměstnaneckého intranetu

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje abyste si vybrali, zda si čtenáři mohou prolongovat své vypůjčené materiály prostřednictvím své výpůjční historie v OPACu. To umožňuje čtenáři, aby prolongoval své materiály, aniž by musel kontaktovat knihovnu nebo knihy musel vrátit do knihovny.

OpacRenewalBranch

Výchozí: pobočka, která půjčila jednotku (exemplář)

Asks: Use ___ as branchcode to store in the statistics table

Hodnoty:

 • NULL
 • ‚OPACRenew‘
 • domovská pobočka jednotky (exempláře)
 • domovská pobočka čtenáře
 • pobočka, kde jednotka (exemplář) byl vypůjčen

Popis:

 • Tato hodnota se používá ve statistické tabulce, aby se pomohlo výkaznictví. Statistická tabulka v Koha udržuje přehled o všech výpůjčkách a prolongacích, a tato předvolba určuje, která pobočka je zapsána do tabulky, když čtenář prolonguje svojí výpůjčku přes OPAC.

OPACSuggestionMandatoryFields

Default: blank

Asks: Fields that should be mandatory for patron purchase suggestions: ___ Note: if none of the above options are selected, ‚Title‘ field would be mandatory anyway, by default.

Hodnoty:

 • [Označit vše]
 • Autor
 • Collection title
 • Copyright or publication date
 • ISBN, ISSN or other standard number
 • Typ jednotky
 • Library or branch
 • Poznámka
 • Patron reason
 • Publication place
 • Publisher name
 • Název

OPACViewOthersSuggestions

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ purchase suggestions from other patrons on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

SearchMyLibraryFirst

Výchozí: Neomezovat

Asks: ___ patrons‘ searches to the library they are registered at.

Hodnoty:

 • Neomezuj
  • Vyhledávání na OPACu poskytne výsledky ze všech poboček
  • Pokud jste jednopobočková knihovna, zvolte „Neomezovat“
 • Omezit
  • Čtenáři budou moci vyhledat v ostatních knihovnách prostřednictvím naší stránky pokročilého vyhledávání - ale budou omezeni na vyhledávání z jejich knihovny pouze na základní vyhledávací pole
  • opacuserlogin needs to be set to ‚allow‘

Soukromí

AllowPatronToSetCheckoutsVisibilityForGuarantor

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to choose their own privacy settings for showing the patron’s checkouts to the patron’s guarantor“.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • By default staff can see checkouts to family members via the staff client. This preference will allow guarantees (children) to grant permission to guarantors (guardians) to view their current checkouts via the public catalog. This preference requires that you allow patrons to se their own privacy with the OPACPrivacy preference.

AnonSuggestions

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons that aren’t logged in to make purchase suggestions.

Důležité

If set to ‚Allow‘, suggestions are connected to the AnonymousPatron

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

AnonymousPatron

Výchozí: 0

Asks: Use borrowernumber ___ as the Anonymous Patron (for anonymous suggestions and reading history)

Poznámka

Before setting this preference create a patron to be used for all anonymous suggestions and/or reading history items. This patron can be any type and should be named something to make it clear to you that they’re anonymous (ex. Anonymous Patron).

Důležité

Remember to use the borrowernumber note the patron’s cardnumber for this value. The borrowernumber can be found on the patron record under ‚Library use‘ on the right.

image1196

EnableOpacSearchHistory

Výchozí: Ponechat

Asks: ___ patron search history in the OPAC.

Hodnoty:

 • Neudržovat
 • Uchovat

OPACPrivacy

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to choose their own privacy settings for their reading history.

Důležité

This requires opacreadinghistory set to ‚Allow‘ and AnonymousPatron to be set to your anonymous patron’s borrowernumber.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • The default privacy setting for each patron category can be set in the patrons categories area. If you set this preference to ‚allow‘ then patrons can change that for themselves via the OPAC.

  Důležité

  If patron has chosen to have their reading history anonymized and you have StoreLastBorrower set to „Don’t store“ then as soon as the item is checked in the last borrower will be anonymized.

opacreadinghistory

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to see what books they have checked out in the past.

Důležité

Enabling this will make it so that patrons can view their circulation history in the OPAC unless you have OPACPrivacy set to ‚Allow‘.

Důležité

Tato data jsou uložena v systému bez ohledu na vašem výběru, pokud vaši čtenáři zvolili, aby jejich historie čtení nebyla zachována.

StoreLastBorrower

Default: Don’t store

Asks: ___ the last patron to return an item.

Hodnoty:

 • Don’t store
 • Store

Popis:

 • This preference allows you to store the last patron to borrow an item even if the patron has chosen to have their reading history anonymized.

  Poznámka

  This setting is independent of opacreadinghistory and/or AnonymousPatron.

TrackClicks

Výchozí: Nesledovat

Asks: ___ links that patrons click on.

Hodnoty:

 • Nesledovat
 • Sledovat
 • Sledovat anonymně

Popis:

 • By setting this preference to one of the track options you will allow Koha to track every link clicked in Koha. This data will be stored in a database table so that you can run reports against that data. If you choose to ‚Track‘ clicks then Koha will record both the link clicked and the logged in user who clicked the link. If you choose to ‚Track anonymously‘ then the borrowernumber will not be recorded, but the rest of the data will.

  Poznámka

  Nezapomeňte aktualizovat své místní zásady ochrany osobních údajů a odkaz na ně z OPACu abyste informovali své uživatele, že sledujete jejich informace.

Restricted Page

Using the following preference you can create a page within your Koha system that is accessible by only specific IP addresses. This can be used to house links to databases that can only be accessed from with the library or other licensed content.

RestrictedPageContent

Asks: HTML content of your restricted page.

RestrictedPageLocalIPs

Asks: Access from IP addresses beginning with ___ do not need to be authenticated

Popis:

 • You can enter individual IPs as a comma separated list (ex: ‚127.0.0,127.0.1‘) or just the beginning of the IP range allowed (ex: ‚127.0.^)

RestrictedPageTitle

Asks: Use ___ as title of your restricted page

Popis:

 • This title will appear in the breadcrumb and on the top of the restricted page.

Samobslužná registrace

PatronSelfModificationBorrowerUnwantedField

Default: password

Asks: The following database columns will not appear on the patron self-modification screen: ___

Popis:

 • This preference allows you to define what fields patrons can edit if you’re allowing them to update their personal information via the public catalog with the OPACPatronDetails preference.

  Důležité

  Separate columns with |

PatronSelfRegistration

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ library patrons to register an account via the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • Setting this preference to ‚Allow‘ will provide a link on the OPAC to register for a new account. Using the other self registration system preferences you can control how this preference will function.

  image103

  Důležité

  Patrons registering via the OPAC will not need to be approved by a librarian. For this reason it is recommended that you set up a provisional patron category with no circulation rights. That way patrons will have to come in to the library to verify their identity before given circulation rights at the library. Once the patron confirms their identity the library staff can change the category to one with permissions to check items out and place holds.

PatronSelfRegistrationAdditionalInstructions

Text: Zobrazit následující dodatečné pokyny pro čtenáře, kdo se samoregistrují (předregistrují) pomocí OPACu (HTML povoleno):

Popis:

 • Tato předvolba bere HTML,které chcete nechat zobrazit na stránce čtenáře, po jeho úspěšné registraci.

PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField

Default: surname|firstname

Asks: The following database columns must be filled in on the patron entry screen: ___

Popis:

 • This preference allows you to define what fields patrons must fill in on their self registration form. If any of the required fields are blank Koha will not let the patron register.

  Důležité

  Separate columns with |

  Poznámka

  For help with field names, ask your system administrator or view the database structure associated with the borrowers table.

  Poznámka

  If you’re going to require that patrons verify their accounts via email with the PatronSelfRegistrationVerifyByEmail preference the email field will automatically be marked as required.

PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField

Default: password

Asks: The following database columns will not appear on the patron entry screen: ___

Popis:

 • Using this preference you can hide fields from the patron registration and update form in the OPAC.

  Důležité

  Separate columns with |

  Poznámka

  For help with field names, ask your system administrator or view the database structure associated with the borrowers table.

PatronSelfRegistrationDefaultCategory

Asks: Use the patron category code ___ as the default patron category for patrons registered via the OPAC.

Popis:

 • Zadejte do kódu kategorie čtenáře kód, který získávají ti, co se předregistrovali přes OPAC.

  Důležité

  Patrons registering via the OPAC will not need to be approved by a librarian. For this reason it is recommended that you set up a provisional patron category with no circulation rights. That way patrons will have to come in to the library to verify their identity before given circulation rights at the library. Once the patron confirms their identiy the library staff can change the category to one with permissions to check items out and place holds.

  Důležité

  Necháte-li toto pole prázdné nebo zadáte neplatný kód kategorienčtenáře, vaši čtenáři se budou moci registrovat, ale nebudou mít uživatelské jméno. Nebudou hlášeny žádné chyby, aby to vysvětlily, takže je nutné zadat platný kód kategorie čtenáře.

PatronSelfRegistrationEmailMustBeUnique

Default: Do not consider

Asks: ___ patron’s email (borrowers.email) as unique on self registering. An email won’t be accepted if it already exists in the database.

Hodnoty:

 • Do not consider
 • Consider

PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay

Výchozí: 0

Asks: Delete patrons registered via the OPAC, but not yet verified after ___ days.

Popis:

PatronSelfRegistrationLibraryList

Default: blank

Asks: Enable the self registration for the following libraries: ___ (separate branchcode with |). If empty, all libraries will be listed.

PatronSelfRegistrationPrefillForm

Default: Display and prefill

Asks: ___ password and login form after a patron has self registered.

Hodnoty:

 • Do not display and prefill
 • Display and prefill

PatronSelfRegistrationVerifyByEmail

Výchozí: Nepožadovat

Asks: ___ that a self-registering patron verify his or herself via email.

Hodnoty:

 • Nepožadovat
 • Požadovat

Popis:

 • If you require patrons to verify their accounts via email they will not be able to log in to the OPAC until they acknowledge the email sent by Koha. If you don’t require this then patrons will be able to log in as soon as they fill in the registration form. You can set the PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay preference to delete the un-verified self registrations after a certain number of days.

  Poznámka

  Pokud se chystáte požadovat, aby čtenáři ověřili své účty prostřednictvím e-mailu, pak e-mail pole bude automaticky označeno jako povinné.

Prohlížeč regálu

OPACShelfBrowser

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ a shelf browser on item details pages, allowing patrons to see what’s near that item on the shelf.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image104

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje čtenářům zobrazit to, co se nachází v polici u položky, kterou si vyhledali. Prohlížeč regálu zobrazí na stránce s podrobnostmi signaturu každé jednotky (knihy). Kliknutím na tlačítko „Procházet regál“ umožňuje virtuální procházení regálu přes OPAC a umožňuje čtenáři vidět další knihy, které se vztahují k jejich vyhledávání a které leží v regále vedle položky kterou hledají.

  Důležité

  Toto spotřebuje poměrně velké množství výkonu na serveru a je třeba se tomu vyhnout, pokud váš fond má velké množství jednotek (knih).

ShelfBrowserUsesCcode

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ the item collection code when finding items for the shelf browser.

Hodnoty:

 • Nepoužívat
 • Použít

Popis:

 • Pokud vaše knihovna používá kódy sbírek, pak můžete požadovat, aby prohlížeč regálů vzal v úvahu to, co do sbírky knih patří, při virtuální prohlídce regálu.

ShelfBrowserUsesHomeBranch

Výchozí: Použít

Asks: ___ the item home branch when finding items for the shelf browser.

Hodnoty:

 • Nepoužívat
 • Použít

Popis:

 • Pokud máte vícepobočkový systém, můžete se chtít, že Koha bere v úvahu to, která pobočka vlastní knihy při virtuální prohlídce regálu.

ShelfBrowserUsesLocation

Výchozí: Použít

Asks: ___ the item location when finding items for the shelf browser.

Hodnoty:

 • Nepoužívat
 • Použít

Popis:

 • Pokud vaše knihovna používá regálové umístění, pak můžete chtít aby prohlížeč regálů vzal v úvahu to, kam kniha podle regálového umístění patří při virtuální prohlídce regálu.

Čtenáři

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Patrons

Blíže neurčeno

AllowStaffToSetCheckoutsVisibilityForGuarantor

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ staff to set the ability for a patron’s checkouts to be viewed by linked patrons in the OPAC.

Hodnoty:

 • Zakázat
 • Povolit

AutoEmailOpacUser

Výchozí: Neposílat

Asks: ___ an email to newly created patrons with their account details.

Popis:

 • AutoEmailOpacUser allows library users to be notified by email of their account details when a new account is opened at the email address specified in the AutoEmailPrimaryAddress preference. The email contains the username and password given to or chosen by the patron when signing up for their account and can be customized by editing the ACCTDETAILS notice.

Hodnoty:

 • Neodesílat
 • Odeslat

AutoEmailPrimaryAddress

Výchozí: střídavý

Asks: Use ___ patron email address for sending out emails.

Hodnoty:

 • střídající
 • první platný
 • domů
 • pracovní

Popis:

 • Pokud zvolíte „první platný“ jako hodnotu pro AutoEmailPrimaryAddress, systém bude kontrolovat e-mailová pole v tomto pořadí: doma, pracovní, pak alternativní. V opačném případě bude systém používat e-mailovou adresu, kterou určíte.

autoMemberNum

Výchozí: Ano

Asks: ___ default the card number field on the patron addition screen to the next available card number

Hodnoty:

 • Ano
  • Pokud v současné době největší použité číslo karty je 26345000012941, pak bude toto pole výchozí 26345000012942 pro další čtenáře
 • Ne

Popis:

 • Tato předvolba určuje, zda čárový kód čtenáře se automaticky vypočítá. Tím osoba zřizující účet čtenáři nemusí přiřazovat číslo nové karty. Pokud je nastavena na „Vložit“ systém spočítá nový čárový kód přidáním 1 na maximální použitý čárový kód v databázi.

BorrowerMandatoryField

Default: surname|cardnumber|barcode

Asks: The following database columns must be filled in on the patron entry screen: ___

Popis:

 • This preference enables the system administrator to choose which fields your library would like required for patron accounts. Enter field names separated by | (bar). This ensures that basic information is included in each patron record. If a patron leaves one of the required fields blank an error message will issue and the account will not be created.

  Důležité

  Separate columns with |

  Poznámka

  For help with field names, ask your system administrator or view the database structure associated with the borrowers table.

  Poznámka

  If either PatronQuickAddFields or BorrowerMandatoryField (or both) is set, a button labeled „Quick add new patron“ will be displayed in the „Patrons“ toolbar.

borrowerRelationship

Default: father|mother

Asks: Guarantors can be the following of those they guarantee ___

Popis:

 • This preference enables the system administrator to define valid relationships between a guarantor (usually a parent) and a guarantee (usually a child). Defining values for this field does not make the guarantor field required when adding a guarantee type patron. This preference creates a drop down list identifying the relationship of the guarantor to the guarantee. To disable the ability to add children types in Koha you can leave this field blank.

  Důležité

  Input multiple choices separated by |

BorrowerRenewalPeriodBase

Výchozí: aktuální datum

Asks: When renewing borrowers, base the new expiry date on ___

Hodnoty:

 • aktuálního datumu.
 • datum této expirace.

Popis:

 • Tato předvolba určuje, jaké je pro čtenáře nové datum ukončení platnosti, když obnovujete jejich kartu. Použití tlačítek ‚aktuální datum“ přidá evidenční období od dnešního dne při výpočtu nového datumu vypršení platnosti období. Pomocí „aktuální expirační datum“ vychází nové období od data expirace předchozího období.

BorrowersTitles

Default: Mr|Mrs|Miss|Ms

Asks: Borrowers can have the following titles ___

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje knihovníkům vybrat tituly, které mohou být přiřazeny ke čtenářům. Možnosti se prezentují jako roletkový seznam při vytváření záznamu čtenáře.

  Důležité

  Input multiple choices separated by |

BorrowerUnwantedField

Asks: The following database columns will not appear on the patron entry screen: ___

Popis:

 • This preference enables the system administrator to choose which fields your library doesn’t need to see on the patron entry form. Enter field names separated by | (bar).

  Důležité

  Separate columns with |

  Poznámka

  For help with field names, ask your system administrator or view the database structure associated with the borrowers table.

Číslo průkazky

Asks: Card numbers for patrons must be ___ characters long.

Popis:

 • The length can be a single number to specify an exact length, a range separated by a comma (i.e., ‚Min,Max‘), or a maximum with no minimum (i.e., ^,Max‘). If ‚cardnumber‘ is included in the BorrowerMandatoryField list, the minimum length, if not specified here, defaults to one.

CheckPrevCheckout

Výchozí: Ne

Asks: ___ check borrower checkout history to see if the current item has been checked out before.

Hodnoty:

 • Ano
 • Ne
 • Unless overridden, do
 • Unless overridden, do not

Popis:

 • When the value of this system preference is set to ‚do‘, Koha will look at the patron’s circulation history to see if they have checked this item out before. An alert will show up on the screen indicating that patron has indeed checked this item out. Staff will be prompted to allow the checkout to occur.

  image1390

 • If the value is set to ‚do not‘, Koha will not check the patron’s circulation history.

 • When the value is set to ‚Unless overridden, do‘, this will check the patron’s circulation history unless the patron’s personal setting or the patron category setting specifically say not to.

 • Lastly, if the value is set to ‚Unless overridden, do not‘, Koha will not check circulation history unless the patron’s personal setting or the patron category setting specifically say to check.

  Poznámka

This system preference will not work for patrons that have chosen to anonymize their reading history.

DefaultPatronSearchFields

Default: surname,firstname,othernames,cardnumber,userid

Asks: ___ Comma separated list defining the default fields to be used during a patron search

Important possible values can be found in the borrowers table of Koha’s schema located at http://schema.koha-community.org/

EnableBorrowerFiles

Výchozí: Ne

Asks: ___ enable the ability to upload and attach arbitrary files to a borrower record.

Hodnoty:

 • Ano
 • Ne

Popis:

 • Pokud je povoleno toto přidá záložku „Files“ na levé straně stránky detailní stránky čtenáře, kde si můžete prohlédnout a nahrávat soubory do záznamu čtenáře.

EnhancedMessagingPreferences

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to manage which notices patrons will receive and when they will receive them.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Zakázat

  Důležité

  Toto platí pouze pro určité druhy oznámení, např. upomínky budou zasílány na základě pravidel knihovny, a nikoliv čtenářova výběru.

  Poznámka

  To manage if patrons have also access to these settings, use EnhancedMessagingPreferencesOPAC.

Popis:

 • These messages are in addition to the overdue notices that the library sends. The difference between these notices and overdues is that the patron can opt-in and out of these. Setting this preference to ‚Allow‘ will allow staff to choose for patrons to receive any one of the following messages:
  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
  • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny
  • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře
  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
  • Advanced Notice : A notice in advance of the patron’s items being due (Staff can choose the number of days in advance)

EnhancedMessagingPreferencesOPAC

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ patron messaging setting on the OPAC

Hodnoty:

Popis:

 • Tyto zprávy jsou navíc k upomínkám, které knihovna posílá. Rozdíl mezi těmito oznámení a upomínkami je ten, že čtenář má možnost možnost je brát nebo nebrat. Nastavení této předvolby na „Povolit“ umožní čtenáři si zvolit dostat jednu z následujících chybových zpráv:
  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
  • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny
  • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře
  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny
  • Předběžná upomínka: Oznámení s předstihem, které oznamuje předem, že jednotky bude potřeba vrátit k určitému datumu. (Čtenář si může vybrat počet dní předstihu)

ExtendedPatronAttributes

Výchozí: Povolit

Asks: ___ searching, editing and display of custom attributes on patrons.

Hodnoty:

 • Neumožnit
 • Umožnit

Popis:

 • Atributy čtenáře jsou v knihovně definovaná vlastní pole, které lze použít do čtenářova záznamu.

  Poznámka

  Použijte pole vlastní atributy čtenáře pro pole informace o čtenáři, které nejsou ve výchozím nastavení podporovány, jako je např. číslo řidičského průkazu nebo ID studenta.

FeeOnChangePatronCategory

Výchozí: Ano

Asks: ___ charge a fee when a patron changes to a category with an enrollment fee.

Hodnoty:

 • Ano
 • Ne

intranetreadinghistory

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to access a patron’s checkout and hold history.

Důležité

If you have the OPACPrivacy preference set to ‚Allow‘ and the patron has decided to not have their history kept staff will only see currently checked out items.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Zakázat

  Důležité

  Reading history is still stored, regardless of staff being allowed access or not unless the patron has chosen to have their history anonymized via their privacy page.

MaxFine

Výchozí: 9999

Asks: The late fine for all checkouts will only go up to ___ USD.

Popis:

 • This preference controls the default cap on fines accrued by the patron. Leaving this preference blank means that there is no cap on the amount of fines a patron can accrue. If you’d like, single item caps can be specified in the circulation rules matrix.

MembershipExpiryDaysNotice

Asks: Send an account expiration notice when a patron’s card will expire in ___ days.

Popis:

 • If you would like to notify patrons that their accounts are about to expire then you can enter a number of days before expiration in this preference. The notice text can be customized in the Notices & slips tool.

  Důležité

  You will need to enable the membership expiry cron job for this notice to send.

minPasswordLength

Výchozí: 3

Asks: Login passwords for staff and patrons must be at least ___ characters long.

Důležité

Toto platí, jak pro knihovníky, tak i pro pro čtenáře při přihlašování na OPAC

NotifyBorrowerDeparture

Výchozí: 30

Asks: Show a notice that a patron is about to expire ___ days beforehand.

Popis:

 • Když se čtenář pokusí vypůjčit si materiály, objeví se varování na ve výpůjčním okně knihovníka, které oznámí knihovníkovi, že čtenářský účet brzy vyprší.

  Důležité

  Toto oznámení se objeví ve čtenářově záznamu v knihovnickém intranetu.

patronimages

Výchozí: Povolit

Asks: ___ images to be uploaded and shown for patrons on the staff client.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • If this preference is set to ‚Allow‘ the staff will be able to upload images of patrons either one by one or in bulk. Patrons images will show on the detail page to the left of the patron information. They can also show in the OPAC if you set the OPACpatronimages preference or in the self check out module if you set the ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck preference.

PatronQuickAddFields

Default: blank

Asks: ___ (separate columns with |) add these fields to the patron quick add form when entering a new patron. Displays only mandatory fields and fields specified here. If applicable, the guarantor form will be shown as well, individual fields in that form will be ignored.

Poznámka

See the database schema (borrowers table) to know the field names.

Note If either PatronQuickAddFields or BorrowerMandatoryField (or both) is set, a button labeled „Quick add new patron“ will be displayed in the „Patrons“ toolbar.

Poznámka

It is possible to add custom patron attributes in the quick add form with the following syntax: patron_attr_N (for example patron_attr_2). The N refers to the id of the attribute and requires a bit of guesswork (normally it will be the order in which you entered them in the patron attribute types section of the administration module).

PatronsPerPage

Výchozí: 20

Asks: By default, show ___ results per page in the staff client.

Popis:

 • Tato předvolba vám umožní nastavit, kolik výsledků zobrazíte ve výchozím nastavení při spuštění hledání na knihovnickém intranetu.

ProtectSuperLibrarianPrivileges

Default: Allow only superlibrarians

Asks: ___ to access/change superlibrarian privileges. Note: A permitted user
needs to have the ‚permissions‘ flag (if no superlibrarian)

Hodnoty:

 • Allow all permitted users
 • Allow only superlibrarians

RequireStrongPassword

Výchozí: Nepožadovat

Asks: ___ a strong password for staff and patrons

Hodnoty:

 • Nepožadovat
 • Požadovat

Popis:

 • If set to ‚require‘ this system preference will require patron and staff passwords to contain at least one digit, one lowercase and one uppercase.

SMSSendDriver, SMSSendUsername, and SMSSendPassword

Asks: Use the SMS::Send:: ___ driver to send SMS messages. Define a username/login ___ and a password ___.

Poznámka

This may not work with all providers.

Důležité

Please refer to your national laws concerning the sending of bulk SMS messages before enabling this feature.

Popis:

 • Systém Koha umožňuje vyýžívat SMS upozornění dvěma způsoby. Můžete použít e-mailový protokol zadání ‚Email‘ jako volbu SMSSendDriver nebo využít ovladače komerční SMS brány. Některé příklady vhodných hodnot pro jsou:

  • SMS::Send::Us::Ipipi
  • SMS::Send::US::TMobile
  • SMS::Send::US::Verizon
  • SMS::Send::IN::Unicel

  Additional values can be found here: http://search.cpan.org/search?query=sms%3A%3Asend&mode=all

  Důležité

  Pouze ovladače, které jsou k dispozici jako Perl moduly, budou pracovat v této předvolbě, takže se ujistěte, že modul Perl je dostupný, před vybráním služby SMS.

  Jakmile je ovladač zapsán v předvolbě, objeví se ve služebním rozhraní knihovníka a na OPACu čtenáře zpráva s formulářem, kde si může vybrat, že chce zprávy přijímat pomocí SMS

  image105

  Důležité

  You must allow EnhancedMessagingPreferences for this to work.

StatisticsFields

Default: location|itype|ccode

Asks: Show the following fields from the items database table as columns on the statistics tab on the patron record: ___

image106

Důležité

Enter the values separated by bars (|)

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje nastavit, které položky se zobrazí ve čtenářově záznamu na záložce Statistiky.

TalkingTechItivaPhoneNotification

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patron phone notifications using Talking Tech i-tiva (overdues, predues and holds notices currently supported).

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

Popis:

TrackLastPatronActivity

Výchozí: Ne

Asks: ___ track last patron activity. Everytime a patron will connect, the borrowers.lastseen will be updated with the current time.

Hodnoty:

 • Ne
 • Ano

uppercasesurnames

Výchozí: Ne

Asks: ___ store and display surnames (last names) in upper case.

Hodnoty:

 • Ano
 • Ne

UseEmailReceipts

Výchozí: Neposílat

Asks: ___ email receipts to patrons for payments and writeoffs.

Hodnoty:

 • Neodesílat
 • Odeslat

Popis:

 • If set to ‚Send‘, Koha will send emails to the patrons for each payment or writeoff done in their account.

  Poznámka

  • The letters used are ACCOUNT_PAYMENT and ACCOUNT_WRITEOFF
  • You can edit them in the Notices & slips tool.

useDischarge

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ librarians to discharge borrowers and borrowers to request a discharge.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Popis:

 • A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money.

  Poznámka

  In France a „quitus“ („discharge“) is needed if you want to register for an account in a library or a university).

  Poznámka

  Academic libraries often require that you have a clear record at the library before you can graduate.

Norwegian patron database

FailedLoginAttempts

Default: blank

Asks: Block a patron’s account if it reaches ___ failed login attempts.

NorwegianPatronDBEnable and NorwegianPatronDBEndpoint

NorwegianPatronDBEnable Default: Disable

Asks: ___ the ability to communicate with the Norwegian national patron database via the ___ endpoint.

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

NorwegianPatronDBSearchNLAfterLocalHit

Výchozí: Ne

Asks: ___ search the Norwegian national patron database after a local search result was found.

Hodnoty:

 • Ano
 • Ne

NorwegianPatronDBUsername and NorwegianPatronDBPassword

Asks: Communicate with the Norwegian national patron database using the username ___ and the password ___.

Popis:

 • You can get these from „Base Bibliotek“, which is maintained by the Norwegian National Library.

Hledání

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Searching

Funkce

BrowseResultSelection

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ browsing search results fromt the bibliographic record detail page in staff client.

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

Popis:

 • Enabling this system preference makes a button appear in the intranet search results page to browse the selected records.

EnableOpacSearchHistory

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ patron search history in the staff client.

Hodnoty:

 • Neudržovat

 • Uchovat

  image1197

Popis:

 • This preference controls whether the staff client keeps search history for logged in users. Search history will be accessible under the link to your account in the top right of the staff client.

IncludeSeeFromInSearches

Výchozí: Nezahrnovat

Asks: ___ see from (non-preferred form) headings in bibliographic searches.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat
 • Zahrnout

Popis:

 • When this preference is set to include the search engine indexer will insert see from headings from authority records into bibliographic records when indexing, so that a search on an obsolete term will turn up relevant records. For example when you search for cookery (the old term) you get titles with the heading of cooking (the new term).

  Důležité

  Budete muset reindexovat svojí bibliografickou databázi při změně těchto předvoleb

OpacGroupResults

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ PazPar2 to group similar results on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

  Důležité

  This requires that PazPar2 is set up and running.

QueryAutoTruncate

Výchozí: automaticky

Asks: Perform wildcard searching (where, for example, Har would match Harry and harp) ___ (The * character would be used like so: Har* or *logging.)

Hodnoty:

 • automaticky
 • only if * is added

Popis:

 • This setting allows for searches to be automatically truncated or for additional characters to be added to the end of a search string. When set to „automatically“ the search string automatically ends with a wildcard function. For example, a search for the word „invent“ with auto truncation enabled will also retrieve results for inventor, invention, inventory, etc. If you don’t want this to happen automatically you can still be perform wildcard searches manually by adding an asterisk (*). Typing „invent*“ even with auto truncation disabled will retrieve the same inventor, invention, inventory results. Auto truncation bypasses the necessity to type long search strings in their entirety.

QueryFuzzy

Výchozí: Zkusit

Asks: ___ to match similarly spelled words in a search (for example, a search for flang would also match flange and fang)

Hodnoty:

 • Nezkusit
 • Zkusit

Popis:

 • This preference enables „fuzzy“ searching, in which the search engine returns results that are similar to, but not exactly matching, the word or words entered by the user. This preference enables the search function to compensate for slightly misspelled names or phrases.

  Důležité

  Requires that UseICU set to ‚Not using‘

QueryStemming

Výchozí: Zkusit

Asks: ___ to match words of the same base in a search

Hodnoty:

 • Nezkusit
 • Zkusit
  • A shledání pro enabling wby našlo také enable a enabled

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje stemming. Stemming umožňuje vyhledávací funkci vrátit více verzí stejného slova, jakož i související výrazy (např. na ryby by se vrátilo i rybaření).

QueryWeightFields

Výchozí: Povolit

Asks: ___ ranking of search results by relevance

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

TraceCompleteSubfields

Výchozí: Nutit

Asks: ___ subject tracings in the OPAC and Staff Client to search only for complete-subfield matches.

Hodnoty:

 • Nenutit
  • Vyhledávání pro předmětová hesla (příklad: opac-search.pl?q=su:World%20Wide%20Web)
 • Vynutit
  • Vyhledávání na kompletní předmětové pole (například: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:World%20Wide%20Web)

Popis:

 • Pokud je TraceCompleteSubfields nastavena na „Nutit“, kliknutím na odkazy v ne-autoritně vázaných předmětů, najdete pouze záznamy, kde se celé podpole shoduje. Ponecháním na „Nenutit“ se provádí vyhledávání podle klíčových slov v rejstříku indexů.

  Důležité

  This preference assumes that you’re using XSLT stylesheets as set in the OPACXSLTDetailsDisplay preference.

TraceSubjectSubdivisions

Výchozí: Zahrnout

Asks: ___ subdivisions for searches generated by clicking on subject tracings.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat
  • Vyhledávání na předmětová hesla (např: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)
 • Zahrnout
  • Vyhledávání na kompletní předmětová pole (např: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)%20and%20(su,complete-subfield:%22Design.%22))

Popis:

 • Pokud je TraceSubjectSubdivisions nastaven na „Zahrnout“, pokud kliknete na objekt s pododdíly (podpolí jiné než „a“), budou vyhledávány spolu s předmětovým záhlavím (podpole „a“). Chcete-li hledat pouze předmětové záhlaví (podpole „a“), nastavte tuto předvolbu „Nezahrnout.“

  Důležité

  This preference assumes that you’re using XSLT stylesheets as set in the OPACXSLTDetailsDisplay preference.

UseICU

Výchozí: Nepouzívá

Asks: ___ ICU Zebra indexing.

Hodnoty:

 • Neužívat
 • Užívat

Popis:

 • ICU is a set of code libraries providing Unicode and Globalization support for software applications. What this means is ICU Zebra indexing is only necessary if you use non-roman characters in your cataloging. If using ICU Zebra indexing you will want to not use QueryFuzzy.

  Důležité

  Toto nastavení neovlivní indexování Zebra, mělo být použito pouze, aby se sdělilo Koha, že jste aktivovali ICU indexování, pokud jste to skutečně udělali, protože neexistuje žádný způsob, jak by toto Koha mohla sama zjistit.

  Důležité

  Promluvte si se svým správcem systému při změně této předvolby, aby se ujistil, že váš systém je pro tuto práci správně nastaven .

UseQueryParser

Výchozí: Nezkoušet

Asks: ___ to use the QueryParser module for parsing queries.

Poznámka

Povolení tohoto nebude mít žádný vliv, pokud nemáte nainstalován QueryParser a vše bude i nadále pracovat jako obvykle.

Hodnoty:

 • Nezkoušet
 • Zkusit

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje experimentální nový querry parser, který otevírá možnosti pro více efektivní syntaxe dotazu.

Obrazovka výsledků

defaultSortField and defaultSortOrder

defaultSortField Výchozí: author

defaultSortOrder Výchozí: vzestupně

Asks: By default, sort search results in the staff client by ___, ___

Popis:

 • Tyto předvolby nastavují výchozí řazení pole a pořadí řazení pro vyhledávání na knihovnickém intranetu. Bez ohledu na vaši volbu, ostatní možnosti řazení jsou stále k dispozici v rozevíracím seznamu na stránkách pokročilého vyhledávání.

defaultSortField Hodnoty:

 • autor
 • signatura
 • Datum přírůstku
 • datum vydání
 • relevance
 • title
 • celkové číslo výpůjček

defaultSortOrder Hodnoty:

 • vzestupně
 • sestupně
 • od A do Z
 • od Z do A

displayFacetCount

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ facet counts.

Popis:

 • This preference lets you decide if you show how many times a facet is used in your search results in the OPAC and the staff client. The relevance of these numbers highly depends on the value of the maxRecordsForFacets preference. Showing these numbers can potentially effect the performance of your searching, so test your system with different values for this preference to see what works best.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image107

AuthDisplayHierarchy

Výchozí: do jakékoliv knihovny

Asks: Show facets for ___

Hodnoty:

 • Knihovna vlastnící výtisk:
 • knihovna vlastnící svazek
 • domovská knihovna

Popis:

 • This preferenc controls the libraries facet that displays on search results in the staff and opac. The value selected here will determine which library(s) show in the facets when a search is run.

FacetLabelTruncationLength

Výchozí: 20

Asks: Truncate facets length to ___ characters, in OPAC/staff interface.

Popis:

 • V OPACu a v intranetu zaměstnanců jsou fasety oříznuty na 20 znaků ve výchozím nastavení. V závislosti na rozvržení, může to být příliš mnoho nebo málo písmen, tato předvolba vám umožňuje rozhodnout, co je optimální počet pro číslo vaší knihovny.

FacetMaxCount

Výchozí: 20

Asks: Show up ___ to facets for each category.

Popis:

 • This preference allows you to control how many possible limits show under each heading (Author, Series, Topics, etc) on the facets in the OPAC.

maxItemsInSearchResults

Výchozí: 20

Asks: Show up to ___ items per biblio in the search results

Popis:

 • Tato předvolba vám umožní nastavit, kolik výsledků zobrazíte ve výchozím nastavení při spuštění hledání na knihovnickém intranetu.

maxRecordsForFacets

Výchozí: 20

Asks: Build facets based on ___ records from the search results.

Popis:

 • Ve výchozím nastavení Koha se zakládají fasety pouze na první stránce výsledků (obvykle 20 výsledků). Touto předvolbou můžete říct Koha popisy a počty faset na libovolný počet výsledků, které vyhledávání vrací. Čím vyšší je toto číslo, tím déle bude trvat vyhledávání výsledků, tak toto testujte s různými hodnotami, abyste dosáhli nejlepší balanci pro vaší knihovnu.

MaxSearchResultsItemsPerRecordStatusCheck

Výchozí: 20

Asks: For records with many items, only check the availability status for the first ___ items.

Popis:

 • Availability statuses may show incorrectly in search results if a record has more items than the limit set. Statuses will display correctly in the record details. Leave empty for no limit.

numSearchResults

Výchozí: 20

Asks: By default, show ___ results per page in the staff client.

OPACdefaultSortField and OPACdefaultSortOrder

OPACdefaultSortField Default: relevance

OPACdefaultSortOrder Výchozí: vzestupně

Asks: By default, sort search results in the OPAC by ___, ___

Popis:

 • Touto předvolbou nastavit výchozí řazení polí a pořadí řazení pro vyhledávání na OPACu. Bez ohledu na vaši volbu, ostatní možnosti řazení jsou stále k dispozici v rozevíracím seznamu na stránkách pokročilého vyhledávání.

OPACdefaultSortField Hodnoty:

 • autor
 • signatura
 • Datum přírůstku
 • datum vydání
 • relevance
 • title
 • celkové číslo výpůjček

OPACdefaultSortOrder Hodnoty:

 • vzestupně
 • sestupně
 • od A do Z
 • od Z do A

OPACItemsResultsDisplay

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ an item’s library, location and call number in OPAC search results. results.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Popis:

 • Toto nastavení určuje informace o jednotkách, které se zobrazí na stránce s výsledky vyhledávání v OPACu. Výsledky mohou zobrazit stav jednotky a / nebo veškeré podrobnosti, včetně pobočky, umístění a signatury. Zatímco volba „Zobrazit“ umožňuje, že se zobrazí bližší informace na stránce s výsledky vyhledávání, informace však mohou být přílišné pro velké sbírky s více pobočkami.

OPACnumSearchResults

Výchozí: 20

Asks: By default, show ___ results per page in the OPAC.

SearchWithISBNVariations

Default: don’t search

Asks: When searching on the ISBN index, ___ on all variations of the ISBN.

Hodnoty:

 • don’t search
 • hledání

Popis:

 • With this preference set to search you’ll be able to search for ISBNs even if there are dashes or spaces in the field. So if you search for 9781843345855 but the ISBN was cataloged as 978-1843345855 you’ll still be able to find it if this preference is set to ‚search‘.

  Důležité

  This preference has no effect if UseQueryParser is on

UNIMARCAuthorsFacetsSeparator

Default: , (comma)

Asks: Use the following text as separator for UNIMARC authors facets ___

Vyhledávací formulář

Pokročilé hledání:

Asks: Limit the languages listed in the advanced search drop-down to the ___ ISO 639-2 language codes (separate values with | or ,).

Popis:

 • This preference will allow you to decide what languages show in the pull down menu on the advanced search page in the OPAC and the staff client. If this preference is left blank, all languages will show. To limit the languages that are shown enter their ISO 639-2 language codes separated by comma ( , ) or bar ( | ). For example to limit listing to French and Italian, enter ita|fre.

AdvancedSearchTypes

Výchozí: itemtype

Asks: Show tabs in OPAC and staff-side advanced search for limiting searches on the ___ fields (separate values with |).

Popis:

 • On the advanced search page you can choose to allow filters on one or all of the following: Item types (itemtypes), Collection Codes (ccode) and Shelving Location (loc). If you would like to be able to limit searches on item type and shelving location for example you would enter itemtypes|loc in the preference input box. The order of these fields will determine the order of the tabs in the OPAC and staff client advanced search screens. Values within the search type are OR’ed together, while each different search type is AND’ed together in the query limits. The current stored values are supported without any required modification.Each set of advanced search fields are displayed in tabs in both the OPAC and staff client. The first value in the AdvancedSearchTypes syspref is the selected tab; if no values are present, „itemtypes“ is used. For non-itemtype values, the value in AdvancedSearchTypes must match the Authorised Value name, and must be indexed with ‚mc-^ prefixing that name.

  image108

expandedSearchOption

Výchozí: nezobrazovat

Asks: By default, ___ „More options“ on the OPAC and staff advanced search pages.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazovat

IntranetNumbersPreferPhrase

Výchozí: neužívat

Asks: By default, ___ the operator „phr“ in the callnumber and standard number staff client searches

Hodnoty:

 • neužívat
 • užívat

Popis:

 • When searching by call number and standard number (biblionumber) in Koha Staff Client you can choose to force the search to be a phrase search by setting this preference to ‚use.^ This will allow for more accurate results over doing a general keyword field search.

LoadSearchHistoryToTheFirstLoggedUser

Default: Load

Asks: Load the unlogged history to the next user. ___ history to the next client.

Hodnoty:

 • Don’t load
 • Load

OPACNumbersPreferPhrase

Výchozí: neužívat

Asks: By default, ___ the operator „phr“ in the callnumber and standard number OPAC searches

Hodnoty:

 • neužívat
 • užívat

Popis:

 • When searching by call number and standard number (biblionumber) in the Koha OPAC you can choose to force the search to be a phrase search by setting this preference to ‚use.^ This will allow for more accurate results over doing a general keyword field search.

Periodika

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Serials

makePreviousSerialAvailable

Default: Do not make

Asks: ___ previous serial automatically available when receiving a new serial issue. The previous issue can also be set to another item type when receiving a new one. Please note that the item-level_itypes syspref must be set to specific item.

Hodnoty:

 • Do not make
 • Make

opacSerialDefaultTab

Výchozí: Záložka předplatného

Asks: Show ___ as default tab for serials in OPAC.

Hodnoty:

 • Kartu jednotek

 • Záložka Sbírek Periodik

  Důležité

  Vezměte prosím na vědomí, že karta Sbírka periodik je v současné době k dispozici pouze pro systémy používající standard UNIMARC.

  image109

 • Záložka Předplatné

  image110

OPACSerialIssueDisplayCount

Výchozí: 3

Asks: Show the ___ previous issues of a serial on the OPAC.

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje správci zvolit počet nedávných došlých sešitů pro každé periodikum, který se objeví v OPACu. To je jen výchozí hodnota, čtenáři si mohou kliknutím zobrazit úplný seznam periodik.

RenewSerialAddsSuggestion

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ a suggestion for a biblio when its attached serial is renewed.

Hodnoty:

 • Vložit
 • Nepřidat

Popis:

 • If set to „Add“, this preference will automatically add a serial to the Acquisitions Purchase Suggestions menu when clicking the ‚renew‘ option. If you don’t use the Acquisitions module to manage serials purchases it’s best to leave this set as ‚Don’t add.^

RoutingListAddReserves

Výchozí: Umístit

Asks: ___ received serials on hold if they are on a routing list.

Hodnoty:

 • Umístit
 • Neumístit

RoutingListNote

Text: Vložit následující poznámku na všechny kolovací listy

Popis:

 • Text vložený do tohoto políčka se objeví pod kolovacím seznamem.

RoutingSerials

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ received serials to the routing list.

Popis:

 • This preference determines if serials routing lists are enabled or disabled for the library. When set to „Add“, serials routing is enabled and a serial can be directed through a list of people by identifying who should receive it next. The list of people can be established for each serial to be passed using the Serials module. This preference can be used to ensure each person who needs to see a serial when it arrives at the library will get it. Learn more in the routing list section of this manual.

Hodnoty:

 • Vložit
 • Nepřidat

StaffSerialIssueDisplayCount

Výchozí: 3

Asks: Show the ___ previous issues of a serial on the staff client.

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje správci zvolit počet nedávných sešitů (čísel) každého periodika, který se objeví v knihovnickém intranetu při přístupu k periodiku. Toto je jen výchozí hodnota, knihovníci mohou kliknutím zobrazit úplný seznam čísel.

SubscriptionDuplicateDroppedInput

Asks: List of fields which must not be rewritten when a subscription is duplicated (Separated by pipe |) ___

Popis:

 • When duplicating a subscription sometimes you don’t want all of the fields duplicated, using this preference you can list the fields that you don’t want to be duplicated. These field names come from the subscription table in the Koha database. Learn what fields are in that table on the Koha DB Schema site.

SubscriptionHistory

Výchozí: plná historie

Asks: When showing the subscription information for a bibliographic record, preselect ___ view of serial issues.

Hodnoty:

 • krátká historie

  image111

 • celá historie

  image112

Popis:

 • This preference determines what information appears in the OPAC when the user clicks the More Details option. The ‚brief‘ option displays a one-line summary of the volume and issue numbers of all issues of that serial held by the library. The ‚full‘ option displays a more detailed breakdown of issues per year, including information such as the issue date and the status of each issue.

Staff client

Get there: More > Administration > Global system preferences > Staff client

Vzhled

Display856uAsImage

Výchozí: Ani na detailní stránce ani na stránkách výsledků

Asks: Display the URI in the 856u field as an image on: ___

Hodnoty:

 • Jak na stránkách výsledků tak na detailních stránkách

 • Jen na detailní stránce

  • Důležité

   XSLTDetailsDisplay needs to have a value in it for this preference to work.

  • Důležité

   This is only implemented for MARC21 and UNIMARC.

  image113

 • Ani detaily nebo stránky výsledků

 • Jen stránky výsledků

  • Důležité

   XSLTResultsDisplay needs to have a value in it for this preference to work.

  • Důležité

   This is only implemented for MARC21 and NORMARC.

Popis:

 • In addition to this option being set, the corresponding XSLT option must be turned on. Also, the corresponding 856q field must have a valid MIME image extension (e.g., „jpg“) or MIME image type (i.e. starting with „image/“), or the generic indicator „img“ entered in the field. When all of the requirements are met, an image file will be displayed instead of the standard link text. Clicking on the image will open it in the same way as clicking on the link text. When you click on the image it should open to full size, in the current window.

  image114

DisplayIconsXSLT

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ the format, audience, and material type icons in XSLT MARC21 results and detail pages in the staff client.

Důležité

XSLTResultsDisplay and/or XSLTDetailsDisplay must be set to use an XSLT stylesheet (default or custom) for these icons to show.

Hodnoty:

intranet_includes

Výchozí: includes

Asks: Use include files from the ___ directory in the template directory, instead of includes/. (Leave blank to disable)

IntranetCirculationHomeHTML

Asks: Show the following HTML in its own div on the bottom of the home page of the circulation module:

image1198

intranetcolorstylesheet

Asks: Include the additional CSS stylesheet ___ to override specified settings from the default stylesheet

Popis:

 • This preference is used to set the background color and style of the staff client. The value is a .css file. The system administrator should determine which file is appropriate. Enter just a filename, a full local path or a complete URL starting with http:// (if the file lives on a remote server). Please note that if you just enter a filename, the file should be in the css subdirectory for each active theme and language within the Koha templates directory. A full local path is expected to start from your HTTP document root.

  Důležité

  Ponechte prázdné, pokud nechcete

IntranetFavicon

Asks: Use the image at ___ for the staff client’s favicon.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Poznámka

Turn your logo into a favicon with the Favicon Generator.

Popis:

 • Favicon je malá ikonka, která se zobrazí vedle URL do adresního řádku ve většině prohlížečů. Výchozí hodnota pro toto pole (je-li ponecháno prázdné) je malé „K“ v logu Koha.

  image116

IntranetmainUserblock

Text: Zobrazit následující HTML ve vlastních sloupcích na hlavní stránce knihovnického intranetu.

image117

image118

IntranetNav

Text: Zobrazit následující HTML v nabídce Více na horní části každé stránky na knihovnické intranetu (měl by to být seznam odkazů nebo nic)

IntranetReportsHomeHTML

Asks: Show the following HTML in its own div on the bottom of the home page of the reports module:

image1199

IntranetSlipPrinterJS

text: Užívat následující JavaScript pro tisk listků.

Popis:

intranetstylesheet

Asks: Use the CSS stylesheet ___ on all pages in the staff interface, instead of the default css (used when leaving this field blank).

Popis:

 • na všech stránkách intranetu místo výchozího CSS. Vložte buď název souboru, celou cestu k souboru, nebo URL začínající <code>http://</code>. Poznámka: pokud vložíte pouze název souboru, měl by se tento soubor nacházet v adresáři css v každém z používaných témat, a to včetně všech jazykových verzí. Úplná cesta by měla být relativní k hlavnímu adresáři webového serveru (document root).

IntranetUserCSS

Text: Vložit následující CSS stysheety na všechny stránky knihovnického intranetu

IntranetUserJS

Text: Vložit následující JavaScript na všechny stránky knihovnického intranetu

Popis:

 • This preference allows the administrator to enter JavaScript or JQuery that will be embedded across all pages of the staff client. Administrators may use this preference to customize some of the interactive sections of Koha, customizing the text for the login prompts, for example. Sample JQuery scripts used by Koha libraries can be found on the wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.

SlipCSS

Asks: Include the stylesheet at ___ on Issue and Reserve Slips.

Důležité

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Popis:

 • Pokud byste chtěli, aby styl vašich lístků pro potvrzení měl ustálenou sadu fontů a barev, můžete použít toto nastavení, pro použití stylesheetů speciálně pro vaše lístky.

staffClientBaseURL

Asks: The staff client is located at ___

Důležité

This should be a complete URL, starting with http:// or https://. Do not include a trailing slash in the URL.

Poznámka

This must be filled in correctly for CAS, svc, and load_testing to work.

StaffLangSelectorMode

Default: only footer

Asks: Display language selector on ___

Hodnoty:

 • both top and footer
 • only footer
 • top

StaffLoginInstructions

Asks: Show the following HTML on the staff client login page

Popis:

 • HTML entered in this field will appear above the login form of your staff client

image1345

šablona

Výchozí: prog

Asks: Use the ___ theme on the staff interface.

Hodnoty:

 • prog

  Důležité

  Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: www.google.com not www.google.com/)

XSLTDetailsDisplay

Výchozí: výchozí

Asks: Display details in the staff client using XSLT stylesheet at ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly

  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo „normálně“

   image119

 • vložit „Výchozí“ pro výchozí volbu

  image120

 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem

  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl
   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

Popis:

 • XSLT stylesheets allow for the customization of the details shown on the screen when viewing a bib record. This preference will allow you either use the default look that comes with Koha or design your own stylesheet.

XSLTListsDisplay

Výchozí: výchozí

Asks: Display lists in the staff client using XSLT stylesheet at ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo „normálně“
 • vložit „Výchozí“ pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl
   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

Popis:

 • XSLT stylesheets allow for the customization of the details shown on the screen when viewing a list. This preference will allow you either use the default look that comes with Koha or design your own stylesheet.

XSLTResultsDisplay

Výchozí: výchozí

Asks: Display results in the staff client using XSLT stylesheet at ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly
  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo „normálně“
 • vložit „Výchozí“ pro výchozí volbu
 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem
  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl
  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku
   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl
   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl
 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

Popis:

 • XSLT stylesheets allow for the customization of the details shown on the screen when viewing the search results. This preference will allow you either use the default look that comes with Koha or design your own stylesheet.

Možnosti

AudioAlerts

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ audio alerts for events defined in the audio alerts section of administration.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

  Důležité

  Tato volba není podporována všemi prohlížeči. Vyžaduje to prohlížeč kompatibilní s HTML5.

HidePatronName

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ the names of patrons that have items checked out or on hold on detail pages or the „Place Hold“ screen.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

intranetbookbag

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ the cart option in the staff client.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

IntranetCatalogSearchPulldown

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ a search field pulldown for ‚Search the catalog‘ boxes.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat
 • Zobrazit

Povolit

Výchozí: Povolit

Asks: ___ item selection in record detail page.

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

Popis:

 • This preference lets you choose to show (or not show) checkboxes to the left of every item in the holdings tab on the detail display of a record in the staff client. Showing these checkboxes allows the staff members to select multiple items to edit or delete at once.

  image121

UseWYSIWYGinSystemPreferences

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ WYSIWYG editor when editing certain HTML system preferences.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image1200

Popis:

 • This preference allows you to chang system preferences with HTML in them to WYSIWYG editors instead of plain text boxes.

viewISBD

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to view records in ISBD form on the staff client.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

viewLabeledMARC

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to view records in labeled MARC form on the staff client.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

viewMARC

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to view records in plain MARC form on the staff client.

Hodnoty:

 • Povolit
 • Zakázat

Nástroje

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Tools

Batch Item

These preferences are in reference to the Batch Item Modification tool.

MaxItemsForBatchDel

Výchozí: 10

Asks: Display up to ___ items in a single deletion batch.

Popis:

 • In the batch item delete tool this will prevent the display of more than the items you entered in this preference, but you will be able to delete more than the number you enter here.

MaxItemsForBatchMod

Výchozí: 10

Asks: Process up to ___ items in a single modification batch.

Popis:

Novinky

NewsAuthorDisplay

Výchozí: vůbec ne

Asks: Show the author for news items: ___

Hodnoty:

 • Both OPAC and staff client
 • Not at all
 • OPAC only
 • Staff client only

Čtenářské karty

These preferences are in reference to the Patron Card Creator tool.

ImageLimit

Asks: Limit the number of creator images stored in the database to ___ images.

Výstupy

These preferences are in reference to the Reports module.

NumSavedReports

Výchozí: 20

Asks: By default, show ___ reports on the Saved Reports page.

Načíst

UploadPurgeTemporaryFilesDays

Default: blank

Asks: Automatically delete temporary uploads older than ___ days in cleanup_database cron job.

Web services

Get there: More > Administration > Global system preferences > Web services

ILS-DI

ILS-DI

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ ILS-DI services for OPAC users

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

ILS-DI:AuthorizedIPs

Asks: Allow IP addresses ___ to use the ILS-DI services (when enabled).

Poznámka

Separate the IP addresses with commas and without spaces. For example: 15.78.193.62,197.85.10.1

Důležité

Leave the field blank to allow any IP address.

IdRef

IdRef

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ the IdRef webservice from the opac detail page. IdRef allows to request authorities from the Sudoc database.

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

Popis:

 • IdRef is a French service for Sudoc autorities. Using the Sudoc database, it allows to request / modify / add authorities. If a record comes from the Sudoc (so 009 is filled with an integer), at the OPAC you will see „Author: Idref“ if a 7..$3 (unimarc author) if filled with a ppn. On clicking on the Idref link, a popup will display.

  image1201

  The Idref webservice is requested and all records (by roles) for this author will be displayed

  image1202

  There is 1 line / record and 2 links at the end. 1 will request Koha (cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ident:003381862), the other one will redirect to the sudoc page (http://www.sudoc.fr/003381862).

 • Důležité

  Please note that this feature is available only for libraries using UNIMARC.

 • Poznámka

  The French Sudoc database should not be confused with the US Superintendent of Documents (SuDocs) Classification Scheme.

OAI-PMH

OAI-PMH

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ Koha’s OAI-PMH server.

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

Popis:

 • Once enabled you can visit http://YOURKOHACATALOG/cgi-bin/koha/oai.pl to see your file. For the Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) there are two groups of ‚participants‘: Data Providers and Service Providers. Data Providers (open archives, repositories) provide free access to metadata, and may, but do not necessarily, offer free access to full texts or other resources. OAI-PMH provides an easy to implement, low barrier solution for Data Providers. Service Providers use the OAI interfaces of the Data Providers to harvest and store metadata. Note that this means that there are no live search requests to the Data Providers; rather, services are based on the harvested data via OAI-PMH. Koha at present can only act as a Data Provider. It can not harvest from other repositories. The biggest stumbling block to having Koha harvest from other repositories is that MARC is the only metadata format that Koha indexes natively. Visit http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm for diagrams of how OAI-PMH works.

Více o protokolu OAI-PMH se dozvíte na: http://www.openarchives.org/pmh/

OAI-PMH:archiveID

Výchozí: KOHA-OAI-TEST

Asks: Identify records at this site with the prefix ___ :

OAI-PMH:AutoUpdateSets

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ automatic update of OAI-PMH sets when a bibliographic record is created or updated.

Hodnoty:

 • Vypnout
 • Umožnit

OAI-PMH:ConfFile

Jestliže je tato předvolba je prázdná, Koha OAI-PMH Server pracuje v normálním režimu, jinak pracuje v rozšířeném režimu. V rozšířeném režimu je možné parametrizovat i jiný formát než MARCXML nebo Dublin Core. OAI-PMH: conffile zadává YAML konfigurační soubor, který uvádí seznam metadatových formátů, co jsou k dispozici a XSL soubor, který slouží k jejich vytvoření z MARCXML záznamů.

For more information, see the sample conf file section.

OAI-PMH:DeletedRecord

Default: will never be emptied or truncated (persistent)

Asks: Koha’s deletedbiblio table ___

Hodnoty:

 • will never have any data in it (no)
 • will never be emptied or truncated (persistent)
 • might be emptied or truncated at some point (transient)

OAI-PMH:MaxCount

Výchozí: 50

Asks: Only return ___ records at a time in response to a ListRecords or ListIdentifiers query.

Popis:

 • Toto je maximální počet záznamů, které budou vráceny na příkazy ListRecord nebo ListIdentifier od sklízečů. ListRecords je sklizeň celých záznamů, zatímco ListIdentifier je zkrácená forma ListRecords, vracející pouze záhlaví, a ne celé záznamy.

REST API

RESTdefaultPageSize

Výchozí: 20

Asks: Set the default number of results returned by the REST API endpoints to ___ per page.

Popis:

 • This preference lets you choose the number of results per page you want

RESTOAuth2ClientCredentials

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ the OAuth2 client credentials grant for the REST API.

Poznámka

Requires Net::OAuth2::AuthorizationServer installed.

Důležité

This system preference is experimental.

Tiskové sestavy

SvcMaxReportRows

Výchozí: 10

Asks: Only return ___ rows of a report requested via the reports web service.

Popis:

 • Tato hodnota bude použita k omezení počtu výsledků vrácených zpráv veřejné výkazy.