Úvod

Koha basics

Koha is the first free and open source integrated library system (ILS). Development is sponsored by libraries of varying types and sizes, volunteers, and support companies from around the world.

Více informací můžete nalézt na oficiálních stránkách: http://koha-community.org. Informace v českém jazyce můžete získat také na webu české komunity: https://koha.cz

Koha recommendations

Řadu informací a doporučení (včetně návodů pro vývojáře) můžete získat na oficiálních wikistránkách systému Koha: http://wiki.koha-community.org

When working in the Koha staff interface it is strongly recommended that you use an up-to-date version of either Mozilla Firefox or Google Chrome. The Koha community doesn’t support Internet Explorer for the staff interface. If your organization only allows Microsoft products, use Edge instead of Internet Explorer.

Using this manual

This manual is always changing and suggestions for edits can be sent to the Koha documentation team as a merge request via gitlab or via the koha-docs mailing list.

If you see an error or something missing, please file a bug report on bugzilla using the module ‚Documentation‘. You can also send an email to the koha-docs mailing list.

The manual is organized by Koha module. At the start of most sections (and throughout) you will find ‚Get there‘ tips. These lines tell you how to get to the section in Koha.

Například: Naleznete zde: Více > Administrace > Společná nastavení systému

Tyto instrukce vám ukazují, kde naleznete příslušnou položku menu v intranetu systému Koha.

V textu manuálu se vyskytuje množství odkazů na jiné sekce manuálu. Obrázky vás mají navést na správné místo na obrazovce.

Contributing to the manual

Tento manuál se neustále mění a každá úprava je kdykoliv vítána.

The Koha manual is managed by the documentation team, but that doesn’t mean we can’t all participate in making the best manual possible.

The manual is stored in git at: https://gitlab.com/koha-community/koha-manual (see a summary here)

The instructions for contributing to the manual are on the Koha wiki https://wiki.koha-community.org/wiki/Editing_the_Koha_Manual

Contributing to Koha

As an open source project, contributions are of course not limited to the documentation, but are also welcomed and encouraged for all aspects of the project.

If you’re interesting in contributing new features, bugfixes or even just bug reports to koha it’s worth familiarizing yourself with our release and development procedures as outlined at the following places: