Výstupy

Výstupy (sestavy) jsou způsobem jak shromáždit data. Užívají se pro generování statistik, seznamy členů, seznamy podle regálů, nebo jakékoliv data z vaší databáze.

 • Get there: More > Reports

Custom reports

Koha’s data is stored in a MySQL database which means that librarians can generate nearly any report they would like by either using the guided reports wizard or writing their own SQL query.

Add custom report

Guided report wizard

Naváděný tvůrce výkazů vás provede v šesti krocích ke generování sestavy.

Krok 1: Vyberte modul, o kterém chcete informovat. To bude určovat, jaké tabulky a pole Vám budou k dispozici na dotaz.

‚Report is public‘ should be left to the default of ‚No‘ in most cases especially if the report contains patron or other sensitive information. A public report can be accessed using the JSON reports services by anyone and without authentication.

image881

Poznámka

If your system administrator has set up memcache on your server you might see one more option for the Cache expiry. This is related to your public reports. If you make the report public then it’s constantly running and will cause a large load on your system. Setting this value prevents that.

image1292

Krok 2: Vyberte typ zprávy. Prozatím je k dispozici pouze volba tabelární.

image882

Step 3: Choose the fields you want in your report. You can select multiple fields and add them all at once by using CTRL+click on each item you want to add before clicking the Add button.

image883

Step 4: Choose any limits you might want to apply to your report (such as item types or branches). If you don’t want to apply any limits, simply click ‚Next‘ instead of choosing an option.

image884

Step 5: Perform math functions. If you don’t want to do any calculations, simply click ‚Next‘ instead of choosing an option.

image885

Step 6: Choose data order. If you want the data to print out in the order it’s found in the database, simply click ‚Finish‘.

image886

When you are finished you will be presented with the SQL generated by the report wizard. From here you can choose to save the report by clicking ‚Finish‘ or copy the SQL and make edits to it by hand.

image887

Pokud se rozhodnete uložit sestavu, budete požádáni o zadání názvu sestavy, o setřídění do skupin a podskupin, a zadejte případné poznámky týkající se sestavy.

image888

Once your report is saved it will appear on the ‚Use saved‘ page with all other saved reports.

image889

Poznámka

 • You can customize the columns of this table in the ‚Table settings‘ section of the Administration module (table id: table_reports).

Odtud můžete provádět úpravy, spouštět výstupy a také plánovat časované spouštění výstupů. Chcete-li vyhledat výstup, který jste vytvořili, můžete řadit podle kteréhokoli sloupce kliknutím na záhlaví sloupce (datum vytvoření je nejlepší volba pro nalezení výstupu, který jste právě přidali). Můžete také zúžit výsledky pomocí filtrů na levé straně, nebo pomocí záložek, pod kterými se nacházejí jednotlivé skupiny výstupů.

Výstup pomocí SQL

In addition to the report wizard, you have the option to write your own queries using SQL. To find reports written by other Koha users, visit the Koha wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library. You can also find your database structure in /installer/data/mysql/kohastructure.sql or online at: http://schema.koha-community.org.

Chcete-li přidat váš dotaz, klikněte na odkaz „Vytvořit z SQL“ na hlavním stránce modulu výstupů nebo na tlačítko „Nový výstup“ v horní části stránky „Uložené výstupy“.

image890

Vyplňte tento formulář

image891

 • „Jméno“ je něco, co se objeví na stránce „Uložené výstupy“ aby vám to později pomohlo identifikovat výstup. Podle jména je možné výstupy také vyhledávat pomocí filtrů (vlevo) na stránce „Uložené výstupy“.

 • You can use the ‚Report group‘ to organize your reports so that you can easily filter reports by groups. Report groups are set in the REPORT_GROUP authorized value category or can be added on the fly when creating the report by choosing the ‚or create‘ radio button.

  image1293

  Report groups set up in the authorised value category need to have unique authorised values and descriptions.

  • Poznámka

   Pokud přidáváte skupinu sestavy za běhu, pamatujte, že váš kód by měl být méně než 10 znaků a nesmí obsahovat speciální znaky ani mezery.

 • You can use ‚Report subgroup‘ to further organize your reports so that you can easily filter reports by groups and subgroups. Report subgroups are set in the REPORT_SUBGROUP authorized value category or can be added on the fly when creating the report by choosing the ‚or create‘ radio button. Report subgroups are set up with unique values in ‚Authorised value‘, and ‚Description‘. The ‚Description (OPAC)‘‘ field needs to contain the authorised value for the report group that the subgroup falls under.

  image892

  • Poznámka

   Pokud přidáváte podskupinu sestav za běhu, nezapomeňte, že kód podskupiny by měl být méně než 10 znaků a nesmí obsahovat speciální znaky ani mezery.

 • ‚Report is public‘ should be left to the default of ‚No‘ in most cases

  especially if the report contains patron or other sensitive information. A public report can be accessed using the JSON reports services by anyone and without authentication.

 • ‚Notes‘ will also appear on the saved reports page, this can be used to provide more details about the report or tips on how to enter values when it runs

 • Typ by měl být vždy „Tabulka“. Ostatní možnosti doposud nebyly implementovány

 • Do pole ‚SQL‘ je třeba vepsat nebo zkopírovat kód v jazyce SQL

  Poznámka

  If your system administrator has set up memcache on your server you might see one more option for the Cache expiry. This is related to your public reports. If you make the report public then it’s constantly running and will cause a large load on your system. Setting this value prevents that.

  image1294

Once everything is entered click the ‚Save report‘ button and you’ll be presented with options to run it. Once a report is saved you do not have to recreate it you can simply find it on the Saved Reports page and run or edit it.

Report writing tips

Runtime parameters

Pokud máte pocit, že vaše zpráva může být příliš náročná na zdroje, zvažte použití runtime parametrů vašeho dotazu. Runtime parametry v podstatě dělají filtr před spuštění sestavy a tak šetříte systémové prostředky.

There is a specific syntax that Koha will understand as ‚ask for values when running the report‘. The syntax is <<Question to ask|authorized_value>>.

 • The << and >> are just delimiters. You must put << at the beginning and >> at the end of your parameter

 • „Položený dotaz“ se zobrazí vlevo od řetězce ke vložení.

 • The authorized_value can be omitted if not applicable. If it contains an authorized value category, ‚branches‘, ‚itemtype‘, ‚categorycode‘, ‚biblio_framework‘, a list with the Koha authorized values will be displayed instead of a free field.

Poznámka

You can have more than one parameter in a given SQL query.

Poznámka

Musíte dát „%“ do textového pole, když to chcete ignorovat. V opačném případě (nezadání „%“) doslova hledá „“ (prázdný řetězec) jako hodnotu pro pole.

For example entering nothing for: „title=<<Enter title>>“ will display results with title=‘‘ (no title).

If you want to have to have something not mandatory, use „title like <<Enter title>>“ and enter a % at run time instead of nothing.

List of parameters that can be used in runtime parameters

Parameter

What the user sees

What gets inserted in query

date

date picker

validly formatted date

branches

drop down of branch names

branch code

itemtypes

drop down of item type names

item type

categorycode

drop down of patron category descriptions

borrower category code

biblio_framework

drop down of MARC bibliographic frameworks

framework code

list

large text box

comma separated values

(auth-value-category)

drop down of auth-value descriptions in category

authorized value

(nothing)

text box

entered text

Example 1

SELECT surname,
    firstname
FROM borrowers
WHERE branchcode = <<Enter patrons library|branches>>
  AND surname LIKE <<Enter filter for patron surname (% if none)>>

When running the report, the user is asked to choose a library from a drop-down menu and enter a surname in an input text field

Example 2

SELECT *
FROM items
WHERE homebranch = <<Pick your branch|branches>>
  AND barcode LIKE <<Partial barcode value here>>

When running the report, the user is asked to choose a library from a drop-down menu and enter a barcode in an input text field

Example 3

SELECT title,
    author
FROM biblio
WHERE frameworkcode = <<Enter the frameworkcode|biblio_framework>>

When running the report, the user is asked to choose a bibliographic framework from a drop-down menu

Example 4

SELECT cardnumber,
    surname,
    firstname
FROM borrowers
WHERE dateexpiry <= <<Expiry date|date>>

When running the report, the user is asked to pick a date in the calendar (date picker)

Example 5

SELECT *
FROM items
WHERE itemnumber IN <<List of itemnumbers (one per line)|list>>

When running the report, the user is asked to enter a list of values

Varování

In the case of the list parameter, users must write one value per line.

SQL report from Mana

In the „Create report from SQL“, you can search Mana KB for pre-made reports by clicking on „New report“ and choosing „New SQL from Mana“.

image1428

Poznámka

This option will only appear if you’ve configured Mana KB in the administration module.

You will be prompted to enter keywords to search the knowledge base.

image1429

In the search results, you will see

 • the details of the report (name, notes and type)

 • how many people have used this entry (# of users)

 • when it was used for the last time (last import)

 • additional comments made by other Koha users (comments)

image1430

Click on „Import“ to import a copy of the report in your own saved reports.

You can then edit it, duplicate it, delete it, run it as you would any of your own reports.

Duplicate report

Sestavy také mohou být přidány tím, že kopírují existující sestavy. Navštivte stránku „Uložené sestavy“ abyste viděli všechny sestavy již uložené ve vašem systému.

image895

Na pravé straně každého výstupu je odkaz je rozbalovací menu „Akce“, pod kterým se nachází i možnost „Duplikovat“, tak je možné vytvořit nový výstup na základě již existujícího.

Edit custom reports

Every report can be edited from the reports lists. To see the list of reports already stored in Koha, click ‚Use saved.‘

image889

Poznámka

 • You can customize the columns of this table in the ‚Table settings‘ section of the Administration module (table id: table_reports).

Chcete-li vyhledat výstup, který chcete upravit, můžete řadit podle kteréhokoli sloupce kliknutím na záhlaví sloupce. Můžete také filtrovat výsledky pomocí menu filtrů na levé straně, nebo pomocí záložek s jednotlivými skupinami výstupů.

Z tohoto seznamu můžete upravit jakoukoliv vlastní sestavu kliknutím na tlačítko „Akce“ napravo a vybráním možnosti „Upravit“.

image897

Objeví se formulář pro úpravu výstupu.

image898

Running custom reports

Jakmile uložíte Vámi vytvořený výstup, můžete jej později spustit tak, že přejdete na stránku „Uložené výstupy“ a kliknete na tlačítko „Akce“ napravo a vyberete možnost „Spustit“.

image899

Při spuštění sestavy, budete dotázání na některé hodnoty

image900

nebo chcete vidět výsledky ihneg

image901

Z výsledků si můžete vybrat znovuspuštění zprávy klepnutím na tlačítko „Spustit zprávu“ v horní části, upravit zprávu kliknutím na tlačítko „Upravit“, nebo začít znovu a vytvořit novou zprávu pomocí tlačítka „Nová“. Můžete si také stáhnout své výsledky výběrem typu souboru v dolní části výsledků vedle popisky ‚Stáhnout zprávu „a klepnutím na tlačítko“ Stáhnout „.

Poznámka

A comma separated text file is a CSV file and it can be opened by any spreadsheet application.

Send report output to batch modification tools

After running a report that contains itemnumbers, biblionumbers and/or patron cardnumbers the list of numbers can be imported directly into the relevant batch modification tool by clicking the ‚Batch operations with X visible records‘ button in the report results. The X depends on the number of records you have chosen to display on screen (up to 1000).

image1343

Statistics reports

Statistic reports will show you counts and sums. These reports are all about numbers and statistics, for reports that return more detailed data, use the Guided report wizard. These reports are limited in what data they can look at, so it’s often recommended to use custom reports for official end of the year statistics.

Acquisitions statistics

Poznámka

These reports are limited in what data they can look at, so it’s often recommended to use custom reports for official end of the year statistics.

Using the form provided, choose which value you would like to appear in the column and which will appear in the row.

image902

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky se budou tisknout na obrazovku.

image903

Můžete si také zvolit export do souboru, s kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

Při generování sestavy, uvedomte si, že dostanete na výběr mezi vypočítáním nebo sečtením hodnot.

image904

Volba částky změní vaše výsledky, které se zobrazí jako součet vynaložených částek.

image905

Patron statistics

Poznámka

These reports are limited in what data they can look at, so it’s often recommended to use custom reports for official end of the year statistics.

Using the form provided, choose which value you would like to appear in the column and which will appear in the row.

image906

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky se budou tisknout na obrazovku.

image907

Na základě Vašeho výběru je možné, že uvidíte některé informace o dotazu nad tabulkou s výsledky. Můžete také vybrat, zda-li chcete výsledky exportovat do souboru, např. z důvodu dalšího zpracování.

Catalog statistics

Poznámka

These reports are limited in what data they can look at, so it’s often recommended to use custom reports for official end of the year statistics.

Using the form provided, choose which value you would like to appear in the column and which will appear in the row.

image908

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky se budou tisknout na obrazovku.

image909

Můžete si také zvolit export do souboru, s kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

Circulation statistics

Poznámka

These reports are limited in what data they can look at, so it’s often recommended to use custom reports for official end of the year statistics.

Using the form provided, choose which value you would like to appear in the column and which will appear in the row.

image910

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky se budou tisknout na obrazovku.

image911

Můžete si také zvolit export do souboru, s kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

Poznámka

Chcete-li získat úplný obraz o vašem měsíčním nebo denním provozu, můžete sestavu spustit dvakrát, jednou pro „Typ“ „Výpůjčky“ a znovu pro „Prodloužení“.

Tato zpráva používá „Období“ nebo datum, tj. filtrování, které umožňuje omezit měsíc pouhým výběrem první prvního dne měsíce a prvním dnem následujícího měsíce. Například 10/1 11/1 najde statistiky pro měsíc říjen.

 • To find daily statistics, set your date range.</br> Example: „I want circulation data starting with date XXX up to, but not including, date XXX.“

 • Příklad rozsahu pro celý měsíc: od 11/01/2009 do 12/01/2009

 • Příklad rozsahu pro celý rok: od 01/01/2009 do 01/01/2010

 • Příklad pro jeden den: od 11/15/2009 do 11/16/2009 pro nalezení výpůjček z patnáctého listopadu

Sledování vnitřního užívání

Using the Circulation statistics reporting wizard you can run reports on in house usage of items simply by choosing ‚Local use‘ from the ‚Type‘ pull down:

image912

Serials statistics

Poznámka

These reports are limited in what data they can look at, so it’s often recommended to use custom reports for official end of the year statistics.

Na předloženém formuláři zvolte, jaký chcete seznam periodik ve vašem systému.

image913

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky se budou tisknout na obrazovku.

image914

Můžete si také zvolit export do souboru, s kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

Holds statistics

Poznámka

These reports are limited in what data they can look at, so it’s often recommended to use custom reports for official end of the year statistics.

Pomocí předloženého formuláře, si můžete prohlédnout statistiky pro rezervace, splněné, zrušené i další ve vaší knihovně. Z formuláře si vyberte, jakou hodnotu chcete zobrazit ve sloupci a jaké hodnoty v řádku. Můžete si také vybrat z filtrů na pravé straně formuláře.

image915

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky se budou tisknout na obrazovku.

image916

Můžete si také zvolit export do souboru, s kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

Čtenáři s nejvíce výpůjčkami

Tato zpráva zobrazí seznam čtenářů s nejvíce výpůjčkami.

image917

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky se budou tisknout na obrazovku.

image918

Můžete si také zvolit export do souboru, s kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

Most circulated items

Tato zpráva zobrazí seznam nejpůjčovanějších výtisků.

image919

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky se budou tisknout na obrazovku.

image920

Můžete si také zvolit export do souboru, s kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

Čtenáři bez výpůjček

Tato zpráva zobrazí seznam čtenářů, kteří nemají žádné výpujčky.

image921

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky se budou tisknout na obrazovku.

image922

Můžete si také zvolit export do souboru, s kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

Nepůjčované jednotky

Tato zpráva zobrazí seznam výtisků ve vašem fondu, které nikdy nebyly vypůjčeny.

image923

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky se budou tisknout na obrazovku.

image924

Můžete si také zvolit export do souboru, s kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

Catalog by item type

Tato zpráva vypíše celkový počet kusů každého typu jednotky na pobočku.

image925

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky se budou tisknout na obrazovku.

image926

Můžete si také zvolit export do souboru, s kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

Lost items

Tato sestava vám umožní vytvořit seznam jednotek, které byly označeny jako ztracené

image927

Once you have chosen parameters, you will see the corresponding list of items.

List of currently available MARC modification templates

Poznámka

 • You can customize the columns of this table in the ‚Table settings‘ section of the Administration module (table id: lostitems-table).

Orders by fund

If you use the Acquisitions module, you will be able to see all the items that were ordered in each fund.

image1499

Once you choose the fund you wish to view, you can export the results or view them in the browser. If you choose to view them directly, you will be shown the list of orders.

Example of a report result of Orders by fund

Poznámka

 • You can customize the columns of this table in the ‚Table settings‘ section of the Administration module (table id: funds-table).

Average loan time

Tato sestava vypíše průměrnou dobu výpůjček na základě kritérií, které zadáte:

image928

Pokud se rozhodnete pro výstup do prohlížeče, vaše výsledky se budou tisknout na obrazovku.

image929

Můžete si také zvolit export do souboru, s kterým můžete manipulovat podle vašich potřeb.

Report dictionary

The report dictionary is a way to pre-define common filters you’d like to apply to your reports. This is a good way to add in filters that the report wizard doesn’t include by default. To add a new definition, or filter, click ‚New definition‘ on the reports dictionary page and follow the 4 step process.

Krok 1: Zadejte název definice a udělejte popis (v případě potřeby)

image930

Krok 2: Vyberte modul, který bude dotazován.

image931

Krok 3:: Vybrat sloupce k dotazu ze zobrazených tabulek.

image932

Krok 4: Vyberte hodnotu(y) z pole(lí). Tyto budou automaticky dosazeny s možnostmi dostupnými ve vaší databázi.

image933

Potvrďte váš výběr pro uložení tohoto vymezení.

image934

Vaše definice se všechny objeví na stránce „Slovník výstupů“

image935

Potom při generování výstupu v modulu, ve kterém jste vytvořili hodnoty, uvidíte volbu „Omezit podle definice“ v dolní části běžných filtrů.

image936