Katalogizace

Before you start cataloging in Koha you’re going to want to do some basic setup. Refer to the Implementation checklist for a full list of these things. Most importantly you’re going to want to make sure that your MARC bibliographic frameworks are all defined the way you want. Once in the cataloging module you will not be able to add or remove fields and subfields so your frameworks must be ready before you start cataloging.

You can also use OCLC Connexion to send records directly in to Koha. For more information on that please review the OCLC Connexion Gateway setup Appendix.

 • Get there: More > Cataloging

Bibliographic records

In Koha the bibliographic record contains the main information related to the material. This includes things like the title, author, ISBN, etc. This information is stored in Koha in Marc (different flavors of Marc are supported in Koha). Once this information is saved, item records can be attached.

Adding records

Records can be added to Koha via original or copy cataloging. You can also choose to use the basic or advanced cataloging interface for all of your work.

If you would like to catalog a record using a blank template in the basic editor

 • Click ‚New record‘

  image627

  • Choose the framework you would like to base your record on

   Poznámka

   You can create or modify frameworks in the Administration module.

If you would like to catalog a record using a blank template in the advanced editor

If you want to catalog a record based on an existing record at another library in the basic or advanced editor

 • Click ‚New from Z39.50/SRU‘

 • Click on the arrow to pre-select a framework for your imported your catalog record (the Default framework is used if you do not make a selection).

  image628

  • Hledat položku, kterou byste rádi katalogizovali

  Poznámka

  Pokud nejsou nalezeny žádné výsledky, zkuste hledat s méně poli, ne všechny Z39.50 cíle jsou schopny hledat ve všech polích výše uvedených.

 • Search targets can be altered by using the Z39.50 admin area.

 • The display of extra MARC fields and subfields can be configured via the AdditionalFieldsInZ3950ResultSearch preference.

 • From the results‘ ‚Actions‘ button you can view the MARC or Card view for the record or choose to import it into Koha.

  image629

  Poznámka

  • You can customize the columns of this table in the ‚Table settings‘ section of the Administration module (table id: resultst).

  • Pokud nelalézáte titul, který potřebujete vyhledat pomocí Z39.50, můžete kliknout na tlačítko „Zkuste nové hledání“ v levém dolním rohu z vašich výsledků

   image631

Basic editor cataloging

In the basic editor once you’ve opened a blank framework or imported a record via Z39.50 you will be presented with the form to continue cataloging

image1452

 • If you would rather not see the MARC tag numbers you can change the value in your hide_marc system preference or each user can check the box next to ‚Show tags‘ found under ‚Settings‘.

  image632

 • Chcete-li rozbalit sbalené tagy, klikněte na tag popis

 • To get help from the Library of Congress on a MARC tag click the question mark (?) to the right of each field number

  • It is possible to change the source of the MARC documentation using the MARCFieldDocURL system preference

  • If you feel that this clutters the screen you can hide the question marks by unchecking the box next to the ‚Show MARC tag documentation links‘ note found under ‚Settings‘

 • Sometimes fields may not be editable due to the value in your BiblioAddsAuthorities system preference. If you have this preference set to not allow catalogers to type in fields controlled by authorities you may see a lock symbol to the left of the field.

  image633

  • Pokud se tato ikona objeví, musíte kliknout na ikonu vpravo od pole vyhledání existující autority

   image634

  • V seznamu výsledků klikněte na ‚Vybrat autoritu‘ pro přenos do katalogizačního záznamu.

   image635

 • K vytvoření opakování tohoto pole klikněte na ikonku „Opakovat tento tag“ vpravo od názvu tagu

  image636

  • Chcete-li přesunout podpole ve správném pořadí, klepněte na šipku nahoru na levé straně pole

  • Chcete-li duplikovat podpole, klikněte na klonovací ikonu (odstranit kopírované pole, klepněte na tlačítko Odstranit ikonu klonu) vpravo od pole

   image637

  • Chcete-li odstranit podpole (pokud existuje více než jedno stejného typu), klepněte na znaménko mínus (-) na pravé straně pole

 • To use a plugin click on the icon to the right of the field

  image638

  • Některá pole pevné délky mají editory, které se mění v závislosti na druhu materiálu který katalogizujete (například pole 006 a 008)

   image639

 • Až budete hotovi, klikněte na tlačítko „Uložit“ v horní části a vyberte, zda chcete uložit a zobrazit bibliografický záznam, který jste vytvořili nebo pokračovat v přidávání/editaci jednotek připojených k záznamu

  image640

  • Výběrem ‚Uložit a zobrazit záznam‘ budete přesměrování přímo k právě vytvořenému katalogizovanému záznamu.

  • Výběrem ‚Uložit a upravit položky‘ budete přesměrováni k formuláři pro přidání/úpravu položky poté, co uložíte bibliografický záznam

  • Výběrem ‚Uložit a pokračovat v úpravách‘ vám umožní uložit vaši práci a zároveň zůstanete v editoru, abyste mohli pokračovat v práci

 • Pokud se chystáte přidat duplicitní záznam do systému budete varováni před uložením

  image641

Advanced editor cataloging

In order to use the Advanced cataloging editor you need to enable the EnableAdvancedCatalogingEditor preference.

Poznámka

This feature does not currently include any support for UNIMARC or NORMARC fixed fields.

In the advanced editor once you’ve opened a blank framework or imported a record via Z39.50 you will be presented with the form to continue cataloging

Seznam skupin

Using the search box on the left you can perform Z39.50 searches

image642

And from those Z39.50 results you can view the marc record by clicking the link to the right

image643

Kliknutím na tlačítko ‚Import‘ přenesete záznam do editoru, kde můžete provádět úpravy

image644

Poznámka

Při přidávání nového pole do pokročilého editoru potřebujete zadat podtržítka pro prázdný indikátor a obklopit indikátory mezerami.

Poznámka

Potřebujete mít místo před oddělovačem prvního podpole, ale nikoliv před nebo po jiných oddělovačích podpolí v záznamu.

At the bottom of the editor you will see help from the Library of Congress for the field you are on. In cases where your MARC is invalid you will see red highlighting. To edit the record using only keyboard functions the Keyboard shortcuts button will inform you of the necessary commands.

A clipboard is available to copy and paste text between fields. See the image and table below for the shortcuts used with the clipboard.

image645

Advanced cataloging keyboard shortcuts

The following keyboard shortcuts can be used in the advanced cataloging module to save time and clicking.

Zkratka

Chování

Ctrl-C

Copy current field

Shift-Ctrl-C

Copy current subfield

Ctrl-X

Delete current field and copy to ‚clipboard‘

Shift-Ctrl-X

Delete current subfield and copy to ‚clipboard‘

Alt-C

Insert copyright symbol (©)

Alt-P

Insert copyright symbol (℗) (sound recordings)

Ctrl-D

Vložit oddělovač (‡)

Ctrl-I

Copy current field on next line

Shift-Enter

Vložit konec řádku

Shift-Ctrl-L

Link field to authorities

Enter

Nové pole na dalším řádku

Tab

Posun na daší pozici

Ctrl-P

Paste selection from ‚clipboard‘

Shift-Tab

Posun na předchozí pozici

Ctrl-H

Nápověda pro aktuální podpole

Shift-Ctrl-K

Toggle Keyboard

Ctrl-S

Save record (cannot be remapped)

Advanced cataloging virtual keyboard

image1458

A virtual keyboard is available for adding diacritics and symbols. Use the shortcut Shift-Ctrl-K to display the keyboard. A ‚Keyboard layouts‘ button will display at the top of the advanced editor that allows you to set the virtual keyboard layout for different languages.

Macros in advanced cataloging

To record a new macro:

 • Select the „Macros…“ button

 • A window will pop up. In this window, select „New macro…,“ key the new macro’s name in the pop-up box and select OK.

 • Now click to the right of the little number 1, and key the first line of your macro. For a multi-line, i.e., multi-field macro, hit the return key so that a little number 2 appears, and key the second line/field, etc.

 • Your macros will be automatically saved. When finished you can select the „x“ to close the window, or select a macro to run on the record that you’re editing, or select another macro to run.

To edit an existing macro:

 • Select the „Macros…“ button

 • A window will pop up. In this window, select the macro that you wish to edit & make your changes.

 • Your work will automatically be saved, and when finished you can select the „x“ to close the window, or select a macro to run on the record that you’re editing, or select another macro to run.

The basic syntax of the macro language:

 • new 500=‡aEdited with Rancor

  • Creates a new 500 with a ‡a subfield and sets it to „Edited with Rancor“.

 • 245c= by J.K. Rowling.

  • Sets the first ‡c subfield of the first 245 tag in the record to “ by J.K. Rowling“, creating it if necessary.

 • 082a={084a}

  • Sets the ‡a subfield of the first 082 tag (creating the subfield if necessary) to the contents of the first 084‡a.

 • indicators=_1

  • Sets the indicators of the last mentioned tag (in this case, 082) to „_“ and „1“.

 • new 090a=Z674.75.W67

  • Creates a new ‡a subfield on the first 090 (but only if that field already exists) and sets it to Z674.75.W67.

 • new 090a at end=Z674.75.W67

  • Same as above.

 • new 245b after a= a tale of might and magic /

  • Creates a new ‡b after the first a subfield and sets it to “ a tale of might and magic /“.

 • delete 245b

  • Deletes the first ‡b subfield on the first 245 to ‡b

Adding analytic records

Knihovny někdy zpřístupňují novinové články a části v rámci monografií a časopisů knihovním čtenářům prostřednictvím analytické katalogizace. Analytická katalogizace vytváří samostatné bibliografické záznamy o těchto článcích, kapitolách a sekcích, atd. které najdete uvnitř většího zdroje, jako jsou knihy, časopisy, noviny. V analytické katalogizaci, ačkoli je vytvořen samostatný bibliografický záznam pro článek, není fyzicky oddělen od hostitelské položky. Další informace o Analytické katalogizaci viz v kapitole 13 AACR2.

If you would like to catalog analytic records there are two options. One is to use the Easy analytics funtion; the other is the Analytics enhanced workflow.

Easy analytics

The easy analytics feature makes linking analytic records together easier. The first thing you need to do is set the EasyAnalyticalRecords preference to ‚Display‘ and the UseControlNumber preference to ‚Don’t use.‘

After cataloging your analytic record (see adding records for more on creating records) click ‚Edit‘ from the normal view and choose to ‚Link to host item‘

image646

To vás vyzve k zadání čárového kódu pro výtisky, které by měly být napojeny na tento záznam.

image647

Po vložení čárového kódu jednotky a kliknutí na tlačítko ‚Vybrat‘ obdržíte potvrzující zprávu.

image648

Záznam bude mít nyní pole 773 správně vyplněné, tak aby se uskutečnit odkaz na zdrojový dokument.

image649

To view all of the items tied to the host record, do a search for the record, click the ‚Analytics‘ tab on the left and the analytics tied to each barcode will be shown under the ‚Used in‘ column.

image650

Poznámka

It is also possible to create analytic records from this screen by clicking on ‚Create analytics‘

You can also see the analytics attached to this record by clicking the ‚Show analytic‘ link towards the top of the record in the normal view.

image651

When looking at the analytic record you will also see a link to the host item under the ‚Host records‘ column in the holdings table when viewing the ‚Analytics‘ tab.

image652

Analytics enhanced workflow

To use the enhanced workflow method of adding analytics, the first thing you need to do is set the EasyAnalyticalRecords preference to ‚Don’t display‘ and the UseControlNumber preference to ‚Use.‘

After cataloging your original record (see adding records for more on creating records) click ‚New‘ from the normal view and choose to ‚New child record.‘

image653

This will open a new blank record for cataloging. The blank record will have the 773 field filled in properly to complete the link once the record is saved.

image654

The ‚Show analytics‘ link from the host record will now use the hosts record control number (001) to search for all records on the system of the type ‚mongragphic component part‘ or ‚serial component part‘ (Leader position 7) with a 773 subfield w that contains the hosts record control number.

Editing analytics

If you have linked an analytic record incorrectly you can remove that link by editing the analytic record (not the host record).

To do this, go to the analytic record and click the ‚Edit‘ button. For UseControlNumber simply edit or remove the corresponding 773.

If using EasyAnalytics choose to ‚Edit items‘; To the left of each item you will see two options.

image658

 • Clicking ‚Edit in host‘ will allow you to edit the item on the host record.

 • Kliknutím na „Zrušit odkaz“ odstraní pole 773 a propojení mezi analytickým záznamem a zdrojovým dokumentem.

Editing records

To edit a record you can click the ‚Actions‘ button and choose ‚Edit biblio‘ from the search results on the cataloging search page

image659

nebo kliknutím na tlačítko „Upravit“ v bibliografickém záznamu a vybráním „Upravit záznam“

image660

Záznam bude otevřen v editoru MARC

image661

The alternative is to search via Z39.50 to overlay your record with a fuller record found at another library. You can do this by choosing ‚Replace record via Z39.50/SRU‘ from the ‚Edit‘ menu.

image662

Once you choose that, you will be brought to a Z39.50 search window to search other libraries for the record in question.

Pokud jste dokončili úpravy (jakoukoliv metodou), můžete kliknout na ‚Uložit‘, nahoře vlevo v editoru.

You can also use the edit menu to add your own custom cover image if you have either OPACLocalCoverImages and/or LocalCoverImages set to ‚Display‘ by choosing ‚Upload image‘ from the menu.

image663

Choosing ‚Upload image‘ will take you to the Upload Local Cover Image Tool.

Duplicating records

Sometimes a copy of the record you need to catalog can’t be found via Z39.50. In these cases you can create a duplicate of similar record and edit the necessary pieces to create a new record. To duplicate an existing record click ‚Edit as new (duplicate)‘ from the ‚Edit‘ menu on the bibliographic record.

image664

This will open a new MARC record with the fields filled in with the values from the original bibliographic record.

image665

Attaching files to records

If you would like to upload files to Koha you can do so with a few settings.

 • You will need to ask your system administrator to set the ‚upload_path‘ config variable to point to where the files will be stored

  • You can see if your upload path is set correctly by visiting About Koha > System information. If there is an error you will see it there.

   image1264

 • You will want to be sure that your OPACBaseURL system preference is set appropriately

 • You will want to add the upload.pl plugin to the 856$u subfield in one (or multiple) of your frameworks

Once you are all set up you can continue with cataloging as regular. You will see a plugin icon next to the 856$u that will open up the upload and/or search window

image1265

From this menu you can click browse to find a file and attach it, or you can search files you have uploaded previously using the search box. From the search results you can choose which file to attach.

image1266

Once the file is chosen it will appear as a link in the MARC record and on the detail display.

image1334

Poznámka

If the file is a PDF, it will be opened directly in the user’s browser whereas if the file is an image or another type of file, the user will be prompted to download it.

Merging records

To merge bibliographic records together you will want to go to the Cataloging module and perform a search.

If you see duplicates on that search results screen you can check the boxes next to the duplicates and click the ‚Merge selected‘ button at the top of the results.

Once you have selected the records you want to merge, click the ‚Merge selected‘ button at the top of the list. You will be asked which of the records you would like to keep as your primary record and which will be deleted after the merge. If the records were created using different frameworks, Koha will also ask you what Framework you would like the newly merged record to use.

image666

You will be presented with the MARC for all of the records (each accessible by tabs labeled with the bib numbers for those records). By default the entire first record will be selected, uncheck the fields you don’t want in the final (destination) record and then move on to the second tab to choose which fields should be in the final (destination) record.

image667

Pokud se pokusíte přidat pole, které není opakovatelné dvakrát (jako výběr 245 pole z obou záznamu # 1 a # 2), které budou prezentovány s chybou

image668

Below the records you are merging is an option to enter fields to report on. This will allow you to control what fields you see on the merge confirmation page:

image669

If you enter nothing you will be presented with a confirmation of biblionumbers only

image670

If you enter fields you will see those on the confirmation page (you can set defaults with the MergeReportFields preference)

image671

Jakmile dokončíte výber záznamů, klikněte na tlačítko ‚Sloučit‘. Primární záznam nyní zobrazí záznamy, které jste určili a také všechny jednotky z obou knihovních záznamů. Druhý záznam bude smazán.

Poznámka

If you would like you can also use the Lists tool for merging records together. Learn more here.

Deleting records

Chcete-li odstranit bibliografický záznam, vyberte možnost „Edit“ a zvolte „Smazat záznam“

image672

Bibliographic records can only be deleted once all items have been deleted. If you try to delete a bibliographic record with items still attached you will see that the delete option is grayed out.

image673

Item records

V Koha každý bibliografický záznam může mít připojenou jednu nebo více jednotek (exemplářů). Tyto jednotky jsou někdy odkazovány jako exempláře (výtisky). Každá jednotka obsahuje informace o fyzickém výtisku, který má knihovna ve fondu.

Adding items

After saving a new bibliographic record, you will be redirected to a blank item record so that you can attach an item to the bibliographic record. You can also click ‚Add/Edit items‘ from the cataloging search results

image674

or you can add new item at any time by clicking ‚New‘ on the bibliographic record and choosing ‚New item‘

image675

Objeví se editační tormulář:

image676

Pokud plánujete vydání jednotky do oběhu, měli byste vyplnit alespoň následující pole pro nové jednotky:

 • 2 - Zdroj klasifikace

 • a - Trvalé umístění

 • b- Aktuální umístění

 • o - Plná signatura

  • If you’d like you can use the call number browser plugin for this field. If it’s enabled you’ll see a … to the right of the field. When clicked that will open a call number browser window if the row is highlighted in Red then the call number is in use, if there is a thin Green line instead then the call number can be used.

   image1267

 • p - Čárový kód

 • V - Cena, cena pro náhradu, reprodukční pořizovací cena

  • Tato hodnota bude účtována čtenáři když označíte jednotku, kterou měl vypůjčnou, jako ztracenou

 • y - typ jednotky Koha

To make sure that these values are filled in you can mark them as mandatory in the framework you’re using and then they will appear in red with a ‚required‘ label. The item will not save until the required fields are filled in.

image677

Poznámka

To make item subfields required in a framework you’ll want to edit the 952 field in the framework editor.

You can add a new authorized value directly from the add and edit item screen for any fields that are linked to authorized value categories such as Shelving location (subfield$c) or Collection code (subfield$8).

 • Start to type the authorised value description, if a match is not found you will see the option ‚(Select to create)‘.

 • Click on this option to display a pop-up window where you can create you new authorized value.

 • The authorized value category will be pre-populated from the field you are using, for example LOC for Shelving location, CCODE for Collection code. Take care when choosing your authorized value code. Refer to the notes on adding new authorized values for the correct format of these codes. Use the Description field for the actual value that will be displayed

Adding a new authorized value from cataloguing

 • You can add authorized values in the same way from bibliographic and authority records.

Poznámka

You must have the manage_auth_values administration permission to add authorized values from cataloguing.

Below the add form there are 3 buttons for adding the item.

image678

 • ‚Add item‘ will add just the one item

 • ‚Add & duplicate‘ will add the item and fill in a new form with the same values for you to alter

 • ‚Add multiple items‘ will ask how many items and will then add that number of items adding +1 to the barcode so each barcode is unique

Vaše přidané jednotky se zobrazí nad přidávacím formulářem, jakmile bude předložen

image679

Poznámka

 • You can customize the columns of this table in the ‚Table settings‘ section of the Administration module (table id: Items Editor).

Vaše jednotky se také objeví pod bibliografickými detaily v zobrazení bibliografického záznamu.

image680

If you have SpineLabelShowPrintOnBibDetails set to ‚Display‘ then there will also be a link to print a quick spine label next to each item.

image681

Můžete také filtrovat obsah vaší tabulky jednotek (exemplářů) kliknutím na odkazy „Aktivovat filtry“. Toto se zobrazí v horním řádku, kde můžete zadat v každém sloupci filtrování výsledků v tabulce.

image682

Editing items

Jednotky lze upravovat různými způsoby.

 • Clicking ‚Edit‘ and ‚Edit items‘ from the bibliographic record

  image683

  Which will open up a list of items where you can click the ‚Actions‘ button to the left of the specific item you would like to edit and choose ‚Edit‘.

  image684

 • Clicking ‚Edit items‘ beside the item on the ‚Items‘ tab

  image685

  Zaškrtněte políčko vlevo od jednotky, na kterou chcete umístit rezervaci

  image686

 • Kliknutí na „Upravit“ a pak „Upravit v dávce“

  image687

  This will open up the batch item modification tool where you can edit all of the items on this record as a batch.

 • You can also enable StaffDetailItemSelection to have checkboxes appear to the left of each item on the detail display. You can then check off the items you would like to edit and click ‚Modify selected items‘ at the top of the list.

  image688

 • You can click ‚Edit‘ to the right of each item in the Holdings tab

  image1268

 • There is also a link to Edit items from the search results in the staff client

  image1269

 • Finally you can use the batch item modification tool

Quick item status updates

Knihovníci často potřebují změnit stav jednotky na „Ztraceno“ nebo „Poškozeno“. K tomu není potřeba upravovat úplný záznam. Kliknutím na čárový kód jednotky na souhrnu nebo v historii výpůjček se dostanete na přehled položky. Na přehled jednotky se také můžete dostat kliknutím na kartu „Jednotky“ vlevo na stránce s podrobným záznamem jednotky.

image689

From this view you can mark an item lost by choosing a lost status from the pull down and clicking the ‚Set status‘ button.

image690

You can also mark an item as damaged by choosing a damaged status from the pull down and clicking the ‚Set status‘ button.

image691

Duplicating items

You can easily duplicate each item by clicking the ‚Actions‘ button the left of each item on the edit items screen

image692

From here you can choose to ‚Duplicate‘ the item and this will populate the form with the values from the item you chose.

Item information

Na levé straně každého bibliografického záznamu je záložka, která slouží k zobrazení jednotek.

image693

Clicking that tab will give you basic information about the items. From here you can see basic information about the item such as the home library, item type, collection code, call number and replacement price. You can also see and edit the status information. If an item is marked lost or withdrawn you will also see the date that status was applied.

image1270

In the ‚History‘ section you will see information about the check out history of the item and if you ordered the item via the acquisitions module then this section will include information about the order.

image694

Pokud objednávka nebo den přistoupení je propojena, kliknutím na něj se dostanete na akviziční informace pro tuto jednotku.

Adding cover images for items

If you have either OPACLocalCoverImages and/or LocalCoverImages set to ‘Display’ you can upload cover images for individual item records from the ‚Upload image‘ option from the Edit button on the right of the Holdings table.

Upload a cover image for an item from Edit button

Click Choose file to find the image file on your computer and then Upload file.

On the next screen you are given the option to replace existing images. You can then click on Process images.

The image will display in a Cover image column in the holdings display.

Display of a cover image for an item

To delete an image, click on the image in the holdings display. You will see a greyed out copy of the image with the option to delete.

Deleting a cover image for an item

Moving items

Items can be moved from one bibliographic record to another using the ‚Attach item‘ option

image695

Visit the bibliographic record you want to attach the item to and choose ‚Attach item‘ from the ‚Edit‘ menu.

image696

Simply enter the barcode for the item you want to move and click ‚Submit‘

If this is the last remaining item attached to a bibliographic record you will be presented with a button to delete the original host record.

If you want to move all items to a new record creating only one bibliographic record you can use the merge Records tool instead.

Deleting items

Existuje mnoho způsobů, jak odstranit záznamy o výtisku. Pokud potřebujete odstranit jen jeden výtisk, můžete to udělat tím, že se otevře stránka s detaily bibliografického záznamu a kliknete na tlačítko „Upravit“ v horní části. Odtud si můžete vybrat „Upravit výtisky“.

image697

Bude vám prezentován seznam jednotek a vedle každé z nich bude odkaz označený „Delete“. Klikněte na tento odkaz a pokud jednotka není vypůjčená, tato jednotka bude odstraněna.

image698

Pokud víte, že všechny výtisky připojené k vašemu záznamu nejsou v současné době vypůjčené, můžete použít volbu „Odstranit všechny výtisky“ pod menu „Editace“ a odstranit všechny výtisky ze záznamu.

You can also enable StaffDetailItemSelection to have checkboxes appear to the left of each item on the detail display. You can then check off the items you would like to delete and click ‚Delete selected items‘ at the top of the list.

image699

Finally you can use the batch delete tool to delete a batch of items.

Item specific circulation history

U každého bibliografického záznamu se uchovává výpis oběhu (podle vašich nastavení včetně informace o čtenáři nebo bez něho), ale každá jednotka má svoji vlastní stránku výpisu oběhu. Pro její prohlížení klikněte na záložku ‚Jednotky‘ nalevo od seznamu, na který se právě díváte.

image700

Pod záhlavím ‚Historie‘ je odkaz na zobrazení historie výpůjček dané jednotky. Kliknutím na něj se dostanete na stránku, která je jen mírně odlišná od stránky s historií bibliografického záznamu.

image701

Autority

Záznamy autorit jsou způsob, jak kontrolovat pole ve Vašich MARC záznamech. Použití záznamů autorit Vám umožní kontrolu nad záhlavími předmětů, osobními jmény a místy.

Adding authorities

To add a new authority record you can either choose the authority type from the ‚New authority‘ button or search another library by clicking the ‚New from Z39.50‘ button.

image702

Pokud si zvolíte vytvářet zcela nový záznam, objeví se čistý formulář, který vám umožní zadat všechny potřebné údaje.

image703

Chcete-li rozbalit sbalené hodnoty stačí kliknout na název a podpole se objeví. Chcete-li duplikovat pole nebo podpole, stačí kliknout na znaménko plus (+) na pravé straně štítku. Chcete-li používat pluginy pole pomocné jednoduše klepněte na tlačítko elipsy (…) na pravé straně pole.

Při propojování autorit na jiná záhlaví, můžete použít plugin vyhledávače autorit klepnutím na tlačítko s třemi tečkami (…) na pravé straně pole.

image704

Zde můžete vyhledat autoritu ve Vašem souboru autorit a následně ji propojit s bibliografickým záznamem. Pokud nenajdete vyhovující autoritu, klikněte na tlačítko ‚Vytvořit novou‘ a přidejte ji. Tento zásuvný modul také umožňuje nastavit vztahy mezi autoritami.

image705

Pokud zvolíte stažení autoritního záznamu, bude zobrazen vyhledávací formulář.

image706

Jednotlivé záznamy můžete stáhnout do systému Koha pomocí odkazu „Importovat“ napravo.

image707

Bude zobrazen formulář, ve kterém budete moci upravit autoritní záznam předtím, než bude uložen do systému.

image708

Searching authorities

Ze stránky autorit můžete vyhledávat existující termíny a bibliografické záznamy, ke kterým jsou přiřazené.

image709

From the results you will see the authority record, how many bibliographic records it is attached to, an ‚Actions‘ menu that includes the ability to edit, merge and delete (if there are no bibliographic records attached).

image710

Clicking on the ‚Details‘ link to the right of the authority record summary will open the full record and the option to edit the record.

image711

If the authority has ‚See also’s in it you will see those broken out on the search results, clicking the linked headings will run a search for that heading instead.

image712

Editing authorities

Autority mohou být upraveny kliknutím na souhrn o autoritě ve výsledcích vyhledávání a potom kliknutím na tlačítko ‚Upravit‘ nad záznamem.

Authority editing form

Once you’ve made the necessary edits, simply click ‚Save‘.

Depending on the number of bibliographic records this authority record is linked to, the bibliographic records may be updated right away. This depends on the value in the AuthorityMergeLimit system preference (the default is 50). If the number of bibliographic records is under the value of AuthorityMergeLimit, the bibliographic records will be changed right away. If the number of bibliographic records exceeds the value of AuthorityMergeLimit, they will only be updated when the merge_authorities.pl script is run.

Chcete-li odstranit autoritní záznam musíte se nejprve ujistit, že není spojen s bibliografickým záznamem. Pokud není používán žádnými bibliografickými záznamy odkaz pro „Delete“ se zobrazí v pravé části záznamu o výsledcích vyhledávání jako tlačítko, které se objeví po kliknutí na shrnutí autoritního záznamu.

Merging authorities

If you have duplicate authority records you can merge them together by clicking the ‚Merge‘ link, found in the Actions menu, next to two results on an authority search.

image714

After clicking ‚Merge‘ on the first result you will see that authority listed at the top of the results.

image715

Next you need to click ‚Merge‘ next to the second result you’d like to merge.

Pokud chcete vybrané záznamy sloučit, klikněte na tlačítko ‚Sloučit vybrané položky‘. Budete dotázáni, který ze dvou záznamů bude zachován jako primární a který má být po sloučení smazán.

image716

Zobrazí se Vám oba záznamy MARC. Ve výchozím stavu je vybrán celý první záznam, odškrtněte pole která nechcete mít ve výsledném záznamu a potom se přesuňte k druhému záznamu a vyberte pole, která mají být ve výsledném záznamu.

image717

Jakmile jste dokončili svůj výběr, klikněte na tlačítko „Sloučit“. Primární záznam bude nyní obsahovat údaje, které jste pro něj zvolili, stejně jako všechny jednotky/exempláře z obou bibliografických záznamů a druhý záznam bude vymazán.

image718

If you have two authority records for the same heading in different frameworks, you can merge them together by clicking the ‘Merge’ link, found in the actions menu, next to two results on an authority search. For example, these authority records using different frameworks can be merged.

|MergeAutsDiffFrameworksScreenshot1.png| :alt:Screenshot of authority search results for Ahab, Captain, the top one a Topical Term and the bottom one a Personal Name

If you select the ‚Merge‘ link, found in the action menu of the top record.

|MergeAutsDiffFrameworksScreenshot2.png| :alt:Same screenshot showing the opened Edit menu with Merge selected

You will see that authority record listed at the top of the results.

|MergeAutsDiffFrameworksScreenshot3.png| :alt:Screenshot showing the authorized term and its authority record number, and Cancel Merge option at top of search results

Next you need to select ‘Merge’ next to the second result you’d like to merge.

You will be asked which of the two records you would like to keep as your primary record and which will be deleted after the merge. You will also use the dropdown menu to pick which framework to use.

|MergeAutsDiffFrameworksScreenshot4.png| :alt:Screenshot showing the top record selected as Primary with the Using Framework menu opened and Personal Name selected

You will be presented with the MARC for both of the records (each accessible by tabs labeled with the authority numbers for those records). By default the entire first record will be selected, uncheck the fields you don’t want in the final (destination) record and then move on to the second tab to choose which fields should be in the final (destination) record.

The „ref“ record (the primary record) will be in the framework that you chose:

|MergeAutsDiffFrameworksScreenshot5.png| :alt:Screenshot of the Merging Records window showing the Source Records and Destination Records in MARC

Once you have completed your selections click the ‘Merge’ button. The primary record will now contain the data you chose for it and the second record will be deleted.

|MergeAutsDiffFrameworksScreenshot6.png| :alt:Screenshot showing the new Primary Record

The MARC tag of the linked headings will have been updated accordingly.

|MergeAutsDiffFrameworksScreenshot7.png| :alt:Screenshot of one bibliographic record’s linked subject heading for Ahab, Captain, now updated from a 650 Topic field to a 600 Personal Name field

Cataloging guides

Bibliographic record cataloging cheat sheet

Pole

Štítek

Popis

Návod

000

LEADER

Popisuje záznam (tj. nahrazuje) – je to záznam pro monografii? Pro seriál?

Klepněte v tomto poli, abyste ho vyplnili. Poté nastavte „Bibliografickou úroveň“ na „a“ pro články nebo „s“ pro seriály. Jinak nechte vše jak je.

001

ŘÍDÍCÍ ČÍSLO

Přístupové číslo

Vložte sem přístupové číslo napsané uvnitř jednotky. Pro články a jednotky, které nemají přístupvé číslo, nechte prázdné.

003

CONTROL NUMBER IDENTIFIER

Your MARC organizational code

Click in this field to fill it in (will auto fill if you have your MARCOrgCode preference set).

005

D & T LATEST TRANSACTION

Aktuální datum a čas.

Klikněte v tomto poli abyste ho vyplnili.

008

Pole pevné délky

Pole obsahující strojem čitelné kódy pro řadu údajů.

Obecně budete používat pouze ‚s‘ (single) nebo „m“ (multi) možnosti pro pozici 06 - na první z nich, kdy byla položka publikována v jednom roce, v druhém případě, když to bylo vydáváno v průběhu několika let. Pokud je jedno datum, zadejte toto datum v prvním poli (pozice 07-10). Zadejte třímístný kód země na pozicích 15-17, přidejte mezery v případě, že kód země je kratší než tři znaky. Pokud publikace obsahuje rejstřík, poznamenejte tuto skutečnost na pozici 31. Zadejte třípísmenný kód jazyka v pozicích 35-37.

010

LCCN

Číslo přiřazené Kongresovou knihovnou USA k jednoznačné identifikaci titulu

Podívejte se na stránku kde jsou autorská práva na knihu (pokud to bylo vydáváno v USA), nebo v katalogu LC toto číslo. Pokud toto nemůžete najít, ponechte to tak.

020

ISBN

Unikátní číslo užívané vydavateli k identifikaci vydání titulu.

Pokud toto číslo není v knize uvedeno, pravděpodobně neexistuje.

022

ISSN

Unikátní číslo používané vydavateli k identifikaci seriálů (periodik).

Pokud toto číslo není v knize uvedeno, pravděpodobně neexistuje.

033

Datum/čas události (akce)

Používá se jako datum/čas aukce. Povinné pro aukční katalogy.

U aukcí, které se konaly v jeden den, zadejte datum dražby ve formátu RRRRMMDD v podpoli „a“ a „0“ v prvním indikátoru. U aukcí, které se konaly v průběhu dvou po sobě jdoucích dní nebo libovolný počet ne po sobě jdoucích dnů, vytvořte podpole „a“ pro každý den s datem ve formátu RRRRMMDD a dejte ‚1 ‚v prvním indikátoru. U aukcí, které se konaly více než dva dny po sobě, vytvořte podpole „a“ (ve formátu RRRRMMDD) na první den a podpole „a“ (také ve formátu RRRRMMDD) na poslední den a dejte ‚2 ‚v prvním indikátoru.

040

CATALOGING SOURCE (Původ katalogizace)

Identifikuje které knihovny vytvořily a upravily tento záznam.

Pro importované záznamy, přidejte podpole „d“ s OCLC kódem jako hodnotou. U nových záznamů se ujistěte se, že podpole „c“ s OCLC kódem jako hodnotou.

041

kód jazyka

Identifikuje všechny jazyky používané v titulu, když jsou použity dva nebo více jazyků.

U podstatných částí textu v daném jazyce, je potřeba vytvořit podpole „a“ s tímto kódem jazyka. Pokud existuje pouze souhrn nebo abstrakt v určitém jazyce, vytvořte podpole „b“ s kódem tohoto jazyka.

100

HLAVNÍ ZÁHLAVÍ - osobní jméno

Autiorizovaná forma jména hlavního autora

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. První indikátor by obecně měl být ‚1 ‚, což znamená, že je příjmení (family) jako první. Pokud se název skládá pouze ze jména (křestního) musí být první indikátor ‚0 ‚.

110

HLAVNÍ ZÁHLAVÍ – Jméno korporace

Autorizovaná forma jména hlavního korporárního autora. Povinné pro aukční katalogy.

Aukční katalogy by měly používat spíše pole 110 než pole 100. Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na ‚2 ‚.

111

HLAVNÍ ZÁHLAVÍ – Jméno akce nebo události

Autorizovaná forma jména akce nebo události, která je hlavním původcem dokumentu (např. sborníky z konferencí)

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na ‚2 ‚.

245

ÚDAJE O NÁZVU

Přepis názvu z titulní strany (nebo hlavního zdroje informací)

Zadejte název do podpole „a“, vedlejší název do podpole „b“, a prohlášení o autorské odpovědnosti do podpole „c“. Pokud vytváříte záznam pro jeden svazek nebo část vícedílné položky, měli byste dát číslo dílu do podpole „n“ a jméno části do podpole „p“. Pro aukční katalogy, datum (v „dd/mm/rrrr formátu) musí být uvedeno v hranatých závorkách v podpoli „f“. Viz interpunkční list ISBD. Nastavte první indikátor na ‚0 ‚, pokud není uveden autor, jinak ho nastavte a ‚1‘. Nastavte druhý indikátor na počet vyloučenách znaků zleva, které nepoužívají pro třídění (např. znaky v členech + 1 mezera, pro „The Economist“ jsou vyločené znaky „The_“ nastavte druhý indikátor na „4“).

246

VARIANTNÍ NÁZEV

Variantní název titulu pro účely vyhledávání a objednávání

Pokud čtenář by mohl vyhledávat dílo pod jiným názuvem, zadejte jej zde. Nezahrnují se počáteční členy. První indikátor by měl být ‚3 ‚, není-li variantní název pouze variantou pravopisu, přičemž v tomto případě by měl být první indikátor ‚1‘.

250

ÚDAJE O VYDÁNÍ

Přepis údajů o vydání z titulní stránky (nebo z hlavního zdroje katalogizace)

Přepište údaje o vydání přesně tak, jak jsou na tiráži. Můžete údaje o vydání zkrátit, pokud jsou velmi dlouhé.

260

ÚDAJE O VYDAVATELI

Informace o publikaci.

Dejte místo publikace do podpole „a“, vydavatele do podpole „b“, a rok vydání (nebo pravděpodobný rok vydání) do podpole „c“. Viz ISBD interpunkční list.

264

PRODUCTION, PUBLICATION ETC.

Production, Publication, Distribution, Manufacture, and Copyright Notice.

Put the location of publication in subfield ‚a‘, the publisher in subfield ‚b‘, and the year (or probable year) in subfield ‚c‘. See ISBD punctuation sheet. The label is set dynamically from the second indicator so generally this would be set to ‚1‘ for Publisher: .

300

FYZICKÝ POPIS

Fyzický popis

Do podlpole „a“ vložte počet stránek, krátký popis speciálního obsahu jako ilustrace, mapky, barvy, atd. vložte do podpole „b“ (viz pravidla AACR2), a rozměry knihy do podpole „c“. Viz ISBD interpunkční list.

490

ÚDAJE O EDICI

Ukazuje údaje o edici, tak jak jsou vypsána na jednotce (knize, čísle časopisu, …)

Opište edici do podpole „a“ a číslo svazku v edici do podpole“v“. Viz ISBD interpunkční list. Nastavte první indikátor na ‚1 ‚, pokud používáte pole 830. Toto je obecné pravidlo, které by mělo být dodrženo.

500

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA

Poznámky které nepatří do žádné specifické kategorie.

Vložte poznámky jako věty, s opakovanými poli 500 pro každý odlišný námět.

501

POZNÁMKA SPOLEČNĚ S

Poznámky, zda titul je vázán s tituly popsanými v jiných záznamech.

Popište propojení v podpoli „a“

504

POZNÁMKA O BIBLIOGRAFII, ATD.

Indikuje, že uvnitř jednotky je obsažena bibliografie.

Pokud dílo obsahuje bibliografii a rejstřík, vložte text „Obsahuje bibliografické odkazy (str. XXX-XXX) a rejstřík.“ v podpoli „a“. Pokud dílo neobsahuje rejstřík, tuto část věty odstraňte. V případě, že bibliografické odkazy jsou roztroušeny po celém díle a nejsou shrnuty v odlišné sekci, odstraňte závorku se stránkami.

505

FORMALIZOVANÁ POZNÁMKA K OBSAHU

Obsah vypsaný standardním fomátem. Neformátovaný obsah může být vypsán v poli 500 (Všeobecná poznámka)

Viz ISBD interpunkční list. Nastavte první indikátor na ‚0 ‚. Druhý indikátor nastavte na „0“ pokud jednotlivé kapitoly zapisujete do opakovaných podpolí. V opačném případě nechte druhý indikátor prázdný.

518

POZNÁMKA O DATU A MÍSTU ZAZNAMENÁNÍ DÍLA

Používá se pro data o události (aukce).

Pro aukční katalogy, vložte datum aukce ve formátu „Únor 2, 1984“ v podpoli „a“

520

ABSTRAKT, ATD.

Krátké shrnutí nebo abstrakt knihy nebo článku.

Obecně nemusíte psát shrnutí. Shrnutí by mohlo být žádané pro díla, které nelze nechat prohlížet čtenářům, jako jsou knihyna kyselém papíře nebo CD-ROM.

546

POZNÁMKA O JAZYKU

Poznámka popisující jazyky používané v díle

Je potřeba jen u děl používající více jazyků. Viz ISBD interpunkční list.

561

POZNÁMKA O HISTOTORII VLASTNICTVÍ

Popisuje předchozí vlastnictví díla

Používá se pouze pro vzácné tisky.

563

POZNÁMKA O VAZBĚ

Popisuje údaje o vazbě jednotek (exempláře)

Používá se pouze pro vzácné tisky.

590

POZNÁMKY NÁRODNÍHO POUŽITÍ

Lokální poznámky. Povinné pro aukční katalogy.

Používá se pro aukční katalogy, aby se ukázalo jaké typy mincí jsou prodávány v aukci - římské, řecké, atd.

600

VEDLEJŠÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ - osobní jméno

Autorizovaná forma jména setkání diskutováného v díle

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. První indikátor by obecně měl být ‚1 ‚, což znamená, že první položka je příjmení. Pokud se název skládá pouze ze jména, pak musí být první indikátor „0“. Pokud jste našli jméno v autoritách Library of Congress, nastavte druhý indikátor na ‚0 ‚. V opačném případě nastavte druhý indikátor ‚4 ‚.

610

VEDLEJŠÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ – jméno korporace

Autorizovaná forma korporátních jmén pro organizace diskutováných v díle

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na ‚2 ‚. Pokud jste našli jméno v autoritách Library of Congress, nastavte druhý indikátor na ‚0 ‚. V opačném případě nastavte druhý indikátor na ‚4 ‚.

611

VEDLEJŠÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ - jméno akce

Autorizovaná forma jména setkání zpracovaného v díle

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na ‚2 ‚. Pokud jste našli jméno v autoritách Library of Congress, nastavte druhý indikátor na ‚0 ‚. V opačném případě nastavte druhý indikátor na ‚4 ‚.

630

VEDLEJŠÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ - unifikovaný název

Autorizovaná forma jmen jiných děl diskutováných v díle

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na počet vyloučených znaků (tj. znaky členů + 1 mezera, např. pro „The Economist“ nastavte první indikátor ‚4 ‚). Pokud jste našli název v autoritách Library of Congress, nastavte druhý indikátor na ‚0 ‚. V opačném případě nastavte druhý indikátor ‚4 ‚.

650

VEDLEJŠÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ - - věcné téma

Výraz Library of Congress Subject Heading (LCSH) popsující předmět díla

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Pokud jste našli název v autoritách LC, nastavte druhý indikátor na ‚0 ‚. V opačném případě nastavte druhý indikátor na ‚4 ‚

651

VEDLEJŠÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ –geografické jméno

Geografické jméno Library of Congress Subject Heading (LCSH) popisující předmět díla

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Pokud jste našli název v autoritách LC, nastavte druhý indikátor na ‚0 ‚. V opačném případě nastavte druhý indikátor na ‚4 ‚

655

REJSTŘÍKOVÝ TERMÍN – žánr/forma

Popisuje formu uspořádání díla na rozdíl od toho, o čem dílo je.

Obecně se používá pouze pro aukčních katalogy, což by mělo žánr názvem „Aukční katalogy.“ (ujistěte se, že najít oprávněn záhlaví!) Pokud jste našli název v autoritách LC, nastavte druhý indikátor na ‚0 ‚. Pokud používáte termín z určitého tezauru, nastavte druhý indikátor 7 „a vložte kód tezauru v podpoli ‚2 ‚. V opačném případě nastavte druhý indikátor na ‚4 ‚.

690

MÍSTNÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ – věcné téma

Používá se pro výrazy z jakéhokoliv vlastního (místního) souboru věcných autorit.

Pokud není k dispozici vhodný LCSH termín, můžete použít pole 690 s předmětovými hesly, která jsou vhodná i pro ostatní díla ve vašem katalogu.

691

MÍSTNÍ VĚCNÉ ZÁHLAVÍ – geografické jméno

Používá se pro výrazy z jakéhokoliv vlastního (místního) souboru věcných autorit.

Pokud není k dispozici vhodný LCSH termín, můžete použít pole 691 s geografickými jmény, která jsou vhodná i pro ostatní díla ve vašem katalogu.

700

VEDLEJŠÍ ZÁHLAVÍ – osobní jméno

Používá se pro druhé autory a dalších osob v souvislosti s vytvořením díla.

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. První indikátor by obecně měl být ‚1 ‚, což znamená, že je příjmení (family) jako první. Pokud se název skládá pouze ze jména (křestního) musí být první indikátor ‚0 ‚.

710

VEDLEJŠÍ ZÁHLAVÍ - jméno korporace

Používá se pro právnické osoby (korporace) spojené s vytvořením díla (např. vydavatelé).

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na ‚2 ‚.

711

VEDLEJŠÍ ZÁHLAVÍ – jméno akce

Používá se pro akce (události) spojených s vytvořením díla (např. sympozium, konference, která přispěla k dílu).

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na ‚2 ‚.

730

VEDLEJŠÍ ZÁHLAVÍ – unifikovaný název

Používá se pro unifikovaný název díla spojených s popisovaným dílem (např. díla, která inspirovala popisované dílo)

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na počet vyloučených znaků (tj. znaky členů + 1 mezera, např. pro „The Economist“ nastavte první indikátor ‚4 ‚).

773

ZDROJOVÝ DOKUMENT (HOSTITELSKÝ)

Popisuje vyšší bibliografickou jednotku, která obsahuje popisované dílo (např. kniha nebo časopis obsahující článek popisovaný v aktuálním záznamu)

If the host publication is author main entry, enter the authorized form of the author’s name in subfield ‚a‘. Put the title in subfield ‚t‘. If the host publication is an independent work, put publication information in subfield ‚d‘. When available, ISSN and ISBN should always be used in, in subfields ‚x‘ and ‚z‘ respectively. Relationship information (e.g. volume number, page number, etc.) goes in subfield ‚g‘. Subfield ‚q‘ contains an encoded representation of the location of the item: volume, issue, and section numbers are separated by colons, and the first page is entered following a ‚<‘ at the end of the subfield. See ISBD punctuation sheet. Set the first indicator to ‚0‘. If you want the label „In:“ to be generated, leave the second indicator blank. If you want something else displayed before the 773 text, set the second indicator to ‚8‘ and add a subfield ‚i‘ with the label you want at the beginning of the field (e.g. „$iOffprint from:“).

830

VEDLEJŠÍ ZÁHLAVÍ PRO EDICI - unifikovaný název

Autorizovaná forma názvu edice (série) z pole 490. Často, bude to stejné, jako na 490.

Podívejte se na list autorizovaných záhlaví a AACR2. Nastavte první indikátor na počet vyloučených znaků (tj. znaky členů + 1 mezera, např. pro „The Works of….“ nastavte první indikátor ‚4 ‚).

852

UMÍSTĚNÍ/SIGNATURA

Udává jméno sekce (oddílu) pro knihy (z doby před používáním čárových kódů), tiskoviny, a některé články a periodika.

Neukládejte nic do této oblasti, pokud katalogizujete svazek, který má pouze jeden záznam a čárový kód. Pokud jednotka nedostane čárový kód, nebo současně vytváříte záznam pro článek v ročníku, vložte sekci do podpole „a“ (viz ANS katalogizační dokumentaci) a signaturu do podpole „i“. Nastavte první indikátor na ‚8 ‚.

856

ELEKTRONICKÁ ADRESA

Odkazuje na dokument přístupný online

Vložte adresu URL elektronických kopií nebo shrnutí, atd. do podpole „u“, a titulek odkazu do podpole „y“. Nastavte první indikátor ‚4 ‚.

942

PŘIDANÉ VEDLEJŠÍ ZÁHLAVÍ (KOHA)

Používá se pro specifická data v systému Koha

Nastavte do podpole „c“ odpovídající typ jednotky.

Table: Cataloging Guide

Návod na katalogizaci jednotek/exemplářů

Tato tabulka představuje výchozí uložené údaje o jednotkách/exemplářích v Koha. Tyto informace mohou být použity pro účely migrace nebo importu dat

MARC21 tag/podpole

Datový prvek

Popis

Poznámky

952$0

Stav zrušení

Výchozí hodnoty:

 • 0 = Ne vyřazený

 • 1 = vyřazený

Coded value, matching Authorized value category (‚WITHDRAWN‘ in default installation)

952$1

Stav ztráty

Výchozí hodnoty:

 • 0 = Dostupný

 • 1 = Ztraceno

 • 2 = Dlouhodobě nevráceno (Ztraceno)

 • 3 = Ztraceno a zaplaceno

 • 4 = Nenalezeno při inventůře

 • 5 = Chybějící v rezervační frontě

It’s possible to configure OPAC so that lost items don’t display with the hidelostitems system preference.

Coded value, matching Authorized value category (‚LOST‘ in default installation)

952$2

Klasifikace

Klasifikační schéma, které definuje spisová pravidla používaná pro třídění signatur.

A choice of classification sources as they are defined in administration. If no classification scheme is entered, the system will use the value entered in the DefaultClassificationSource preference.

952$3

Přílohy

Zvláštní čísla periodik nebo vícedílné jedotky

Zobrazí se, pokud jsou jednotky vypůjčovány nebo vraceny, aby se sdělilo personálu, kolik částí má jednotka. Data číslo/ročník data jsou uložena v 952$h $t pro zobrazení v normálním zobrazení.

952$4

Stav poškození

Výchozí hodnoty:

 • 0 = Nepoškozeno

 • 1 =Poškozeno

Coded value, matching Authorized value category (‚DAMAGED‘ in default installation)

952$5

použít omezení

Výchozí hodnoty:

 • 0 = bez omezení

 • 1 = Omezený přístup

Coded value, matching Authorized value category (‚RESTRICT‘ in default installation). This value has no effect on circulation.

952$7

Nelze vypůjčit

Výchozí hodnoty:

 • -1 = Objednáno

 • 0 = Dostupné pro výpůjčky

 • 1 = Nelze vypůjčit

 • 2 = Služební fond

Coded value, matching Authorized value category (‚NOT_LOAN‘ in default installation). Negative number values can still be placed on hold.

952$8

Kód sbírky

Kódovaná hodnota

Coded value, matching Authorized value category (‚CCODE‘ in default installation)

952$9

Číslo dokumentu

Systémem vytvářené číslo jednotky.

Nezobrazuje se v záznamu jednotky.

952$a

Owning Library **

Kód pobočky

Required. Code must be defined in Libraries

952$b

Holding library ** (usually the same as 952$a )

Kód pobočky

Required. Code must be defined in Libraries

952$c

Kód umístění v regále

Coded value, matching Authorized value category (‚LOC‘ in default installation)

952$d

Datum zapsání

RRRR-MM-DD

Datové formáty v podpolich 952 musí být v systému interního formátu pro stahování dat a následné úpravy jednotek: RRRR-MM-DD

952$e

Zdroj získání

Kódovaná hodnota nebo řetězec dodavatele

Vyplní automaticky od Koha přiřazeným ID dodavatele v akvizici při příjmu jednotek.

952$g

Kupní cena

Desetinné číslo, žádný znak měny (např. 10.00)

Vyplní se automaticky v akvizici při příjmu jednotek.

952$h

Číslování seriálu

Vyplní se automaticky u periodik, pokud bylo přijat sešit (číslo) periodika.

952$o

Celá signatura Kohy

Can be filled in automatically based on the itemcallnumber system preference.

952$p

Barcode *

Max 20 znaků

952$t

Číslo kopie

Max 32 znaků

952$u

Jedinečný identifikátor zdrojů

URL specifické pro jednotku

Plné URL začínající na http:// Je potřeba pouze pokud vaše jednotka má svoje vlastní URL, není nutné, pokud bibliografický záznam má podpole 856$u, které se vztahuje na všechny jednoty připojené k záznamu

952$v

Cena náhrady

Desetinné číslo, žádný znak měny (např. 10.00)

Vyplní se automaticky v akvizici při příjmu jednotek.

952$w

Cena effektivně od

RRRR-MM-DD

Formáty datumů v podpolích 952 musí být v interním formátu pro nahrávání datumů a následné úpravy a to RRRR-MM-DD. Vyplňuje se automaticky při akvizici, pokud je přijata jednotka (exemplář) .

952$x

Neveřejná poznámka

To je pole pro poznámky, které se neobjevují v OPACu. Tato poznámka se hned neobjeví nikde jinde než na obrazovce úprav jednotek ve služebním intranetu.

952$y

Koha item type **

Kódovaná hodnota, povinné pole pro výpůjčky

Required. Coded value, must be defined in Item types

952$z

Veřejná poznámka:

Table: Koha Embedded Holdings Data

* - required for circulation

** - required by Koha

Koha XSLT material type icons

When you have any of the XSLT system preferences (OPACXSLTDetailsDisplay, OPACXSLTResultsDisplay, XSLTDetailsDisplay, and/or XSLTResultsDisplay) along with the DisplayOPACiconsXSLT and DisplayIconsXSLT preferences turned on you will see material type icons on the related screen.

Důležité

These images are coming from values found in your leader, if your leader is not cataloged properly it might be best to turn off the DisplayOPACiconsXSLT preference (which can be done while leaving the other XSLT preferences turned on).

image1081

 • Kniha [BK]

  • leader6 = a (a leader7 obsahující jednu z následujících hodnot)

   • leader7 = a

   • leader7 = c

   • leader7 = d

   • leader7 = m

  • leader6 = t

image1082

 • Počítačový soubor [CF]

  • leader6 = m

image1083

 • Periodika [CR]

  • leader7 = b

  • leader7 = i

  • leader7 = s

image1084

 • Mapa [MP]

  • leader6 = e

  • leader6 = f

image1085

 • Smíšený dokument [MX]

  • leader6 = p

image1086

 • Zvukový dokument [MU]

  • leader6 = c

  • leader6 = d

  • leader6 = i

  • leader6 = j

image1087

 • Vizuální dokumenty [VM]

  • leader6 = g

  • leader6 = k

  • leader6 = r

image1088

 • Sada

  • leader6 = o

Správa objednávek jednotek a rezervací

If you tend to import your MARC records when you have ordered the book (as opposed to when you receive the books), and allow patrons to place holds on those books, you may need to add item records to the *.mrc file before importing.

The easiest way to import your latest order is to first run your records through MARCEdit. Download your MARC records, saving them to your desktop or some other location you use/will remember. If you have MARCEdit already installed you should simply have to double click on your MARC records, and they will automatically open in MARCEdit.

Důležité

Tento návod byl napsán s MARCEditem verze 5.2.3769.41641 v systému Windows XP; pokyny mohou být odlišné, pokud vaše verze MARCEditu nebo operační systém je jiná.

 • Váše původní soubor bude automaticky vstupem a zajistěte aby byl vybrán MarcBreaker, a poté klepněte na tlačítko „Execute“

  image719

 • V dolní části obrazovky vám bude zobrazen přehled zpracovávaných záznamů

  image720

 • Klikněte na „Úprava záznamů“ pro pokračování v přidání záznamů jednotek

 • Obrazovka bude nahrazena větší obrazovkou obsahující záznamy MARC

  image721

 • Click on Tools > Add/Edit Field

  image722

 • Vložte do Koha specifickou informaci o jednotce

  image723

  • Do pole zadejte 942

  • In the Field Data box, type \\$c and the item type code (\\$cBOOK in this example)

  • Zaškrtněte volbu „Vložit poslední“

  • Klikněte na „Přidat pole“

 • Vložte do záznamu jednotky data

  image724

  • Do políčka Field napište 952

  • In the Field Data box, type $7ORDERED_STATUS$aPERM_LOC$bCURR_LOC$cSHELVING_LOCATION$eSOURCE_OF_ACQ$yITEM_TYPE

   • např. $7-1$aCPL$bCPL$cNEW$eBrodart$yBOOK

    • Ve výchozí instalaci systému Koha hodnota statusu Objednáno je -1

   • Možná se budete chtít podívat na jiné podpole, které byste chtěli doplnit - například změna kódu sbírky pro všechny jednotky ve stejné sbírce (8), automaticky vyplnit datum akvizice (d), nebo zapsat veřejnou poznámku (z).

   • Ujistěte se, že používáte $ na oddělování podpolí; přidání každého podpole na samostatném řádku způsobí, že mnoho položek musí být importováno s MARC záznamem (ve výše uvedeném příkladu, čtyři jednotky, z nichž každá má jedno z těchto podpolí opravené)

   • Make sure you look at the Administration > Authorized Values in Koha to put the correct code into the field

  • Zaškrtněte volbu „Vložit poslední“

  • Klikněte na „Přidat pole“

 • Zavřete okno editoru polí

 • Click on File > Compile into MARC

  image725

 • Vyberte kam uložíte váš soubor

Now you want to go into your Koha system and follow the instructions for importing MARC records.

Jakmile přijde jednotka, budete muset jít do záznamu jednotky a individuálně změnit jednotku, aby měla správný čárový kód, a ručně změnit stav z Objednáno na prázdný řádek v poli Ne pro výpůjčku.

Poznámka

Zakoupíte-li si katalogizované záznamy, můžete požádat vašeho dodavatele, aby dodal informace, které potřebujete do MARC záznamů, abyste tak mohli importovat záznamy upravené od dodavatele a přepsat aktuální záznam a automaticky nahradit data tím, co potřebujete.