Introduction to the Koha installation process

This is the Koha installation manual.

The Koha installation process uses 2 tools:

 • Webový instalátor

 • Asistované spuštění

Tento dokument popisuje oba zmíněné nástroje.

Co je Webový instalátor systému Koha?

Webový instalátor vytváří strukturu databáze, do které Koha ukládá všechna vaše data. Například data o pobočkách, čtenářch a jednotkách.

Webový instalátor začíná příhlášením pomocí účtu správce databáze.

The installer will then create the tables and fill the tables with data. The next step in the process is to set up a few mandatory first use settings, via the onboarding tool.

What is the Koha onboarding tool?

Nástroj asistovaného spuštění zajístí, že budete mít definovanou alespoň jednu knihovnu, kategorii čtenářů, správce systému, typ jednotky a pravidlo výpůjček před tím, než začnete systém Koha používat.

Pokud jste během instalace zvolili možnost nahrání ukázkových dat knihoven, kategorií čtenářů nebo typů jednotek, kroky nastavující tato data budou přeskočeny.

Ale vždy je nutné vytvořit alespoň jeden čtenářský účet, který bude mít práva správce systému a jedno pravidlo výpůjček.

Webový instalátor

Přihlášení do webového instalátoru

Web installer login

Tato přihlašovací stránka je první kterou při instalaci systému Koha uvidíte.

image1152

Přihlášení do webového instalátoru

 1. Verze systému Koha: Zde vidíte verzi systému, kterou se právě chystáte na instalovat.

 2. Uživatelské jméno: Přihlašovací jméno databázového účtu, který bude systém Koha používat pro připojení do databáze. Výchozí jméno je koha_název-instance.

 3. Heslo: Toto je heslo databázové účtu, který bude systém Koha používat pro připojení do databáze. Toto heslo je vygenerováno při vytváření instance a zjistíte jej pomocí příkazu koha-passwd, nebo v souboru /etc/koha/sites/název-instance/koha-conf.xml.

 4. Přihlásit se: Tlačítko pro přihlášení do webového instalátoru

Výběr jazyka

Installer start screen

Toto je první stránka, kterou uvidíte po přihlášení do webového instalátoru.

image1166

Úvodní stránka instalátoru

 1. Výběr jazyka: Zde vyberte jazyk, který chcete použít během instalace.

Poznámka

Potřebný jazyk je třeba nejprve nainstalovat z příkazové řádky aby byl k dispozici pro výběr na této stránce.

 1. Klikněte na tlačítko Pokračovat na další krok pro pokračování v instalaci.

Installer perl modules installed

Tato stránka vás informuje o tom, zdali máte nainstalované všechny moduly jazyka Perl. Pokud ano, je možné pokračovat k dalšímu kroku - vytvoření struktury databáze.

image1167

Moduly jazyka Perl jsou nainstalované

Klikněte na * Pokračovat k dalšímu kroku* pro nahraní další stránky.

Nastavení databáze

Tato stránka vás informuje o nastavení připojení k databázi a požaduje potvrzení, že je toto nastavení v pořádku. Pokud ano, stačí kliknout tlačítko Pokračovat k dalšímu kroku.

Poznámka

Pro většinu uživatelů budou nastavení v pořádku, pokud ne, kontaktujte vašeho poskytovatele.

image1168

Nastavení databáze

 1. Database settings: Check these database settings are correct.

 2. Kliknutím na tlačítko Pokračovat k dalšímu kroku potvrdíte správnost údajů


Connection established

Po kliknutím na tlačítko Pokračovat bude potrzeno připojení k databázi:

image1169

Spojení s databází bylo navázáno

 1. Zpráva o navázání spojení: Tato zpráva vás informuje o tom, že spojení s databází proběhlo úspěšně.

 2. Klikněte na tlačítko Pokračovat k dalšímu kroku

Poznámka

Pokud máte problémy s přípojením k databází, instalace nebude pokračovat. Zkontrolujte znovu údaje ze souboru koha-conf.xml a ujistěte se, že jsou v databázi samotné správně nastavená oprávnění.

Připraveno pro naplnění databáze

Tato stránka vás informuje, že vše je připraveno pro vytvoření struktury databáze.

image1170

Databáze připravena na nahrání dat

Klikněte na tlačítko Pokračovat k dalšímu kroku

Poznámka

Tento proces může chvíli trvat. Buďte trpělivý.

Databázové tabulky byly vytvořeny

image1171

Databázové tabulky byly vytvořeny

Klikněte na tlačítko Pokračovat k dalšímu kroku

Připraveno pro základní nastavení

Tato stránka vás dovede k základnímu nastavení nutnému pro provoz systému Koha.

image1172

Připraveno pro základní nastavení

Klikněte na tlačítko Pokračovat k dalšímu kroku

Výběr variantu formátu MARC

Je nutné vybrat variantu formátu MARC (formát pro ukládání bibliografických (katalogizačních) záznamu do databáze):

image1173

Výběr variantu formátu MARC

 1. Unimarc: Používá se v některých evropských zemích (mimo např. Velkou Británii) jako například v Itálii.

 2. MARC21: Přednastaveno jako výchozí volba, nejrozšířenější globální formát (v ČR se používá plošně od roku 2015).

 3. Klikněte na tlačítko Pokračovat k dalšímu kroku pro potvrzení vaší volby

Nastavení pro MARC21 i UNIMARC

Poznámka

V předcházejícím kroku jste vybrali jednu vámi preferovanou variantu formátu MARC. Tento manuál popisuje nastavení pro obě varianty, dále postupujte podle toho, kterou variantu jste zvolili.

Nastavení pro MARC21

image1174

Nastavení pro MARC21

 1. Default MARC21 standard authority types: An authority type is a template of an authority record (stores the search fields used to search an institutions catalog for an item). This option will install sample authority types.

 2. Default MARC21 bibliographic framework: Following on from the MARC21 selection in the previous screen selecting this checkbox (and the Import button) will actually setup the MARC21 bibliographic framework as the desired MARC flavour.

 3. Selected matching rules for MARC21 bibliographic records: The MARC21 matching rules are used to find all the information about specific bibliographic records using the authority type search values.

 4. ‚FA‘, a ‚fast add‘ minimal MARC21 framework suitable for ILL, or on the fly cataloging: The FA MARC framework displays fewer fields, and allows for faster cataloguing on the fly. Select this checkbox to install this minimal framework.

 5. Vzorová biliografická šablona MARC21 pro některé základní typy bibliografických dokumentů: Toto volba nainstaluje šablonu, kterou budete moci použít k vytváření jednotek.

 6. Výchozí ověřené hodnoty systému Koha: Toto nainstaluje základní ověřené hodnoty, které jsou nutné pro běh systému Koha.

 7. Výchozí zdroje pro pro klasifikaci a pravidla pro vyplňování: Toto vloží několik základních modelů pro klasifikaci dokumentů jako je například Deweyho desetinné třídění.

 8. Defines default message transports for email and SMS: This provides the option to the user of being able to change how the library contacts them. They can choose from the following: email address, printed message, SMS, or phone call. Notices will not work without these.

 9. Patron attributes: This does not install any data, and it needs to be removed.

 10. Sample frequencies for subscriptions: For items that arrive on a regular and predictable basis (e.g. monthly magazines), installing sample frequencies is useful because you can simply select a pre-installed sample frequency when you create the item.

 11. Příklady textů upozornění: Vloží vzorová upozornění do databáze, doporučuje se však přizpůsobit je před použitím v produkčním prostředí. Nicméně jejich ruční vytváření může být velmi časově náročné a náchylné k chybám.

 12. Defines default messages for the enhanced messaging configuration: The enhanced messaging configuration lets the user choose what messages they receive from the institution. Selecting this will insert sample message types for the due, predue, and advance notice message types.

 13. Definice typů přenosu zpráv čtenářům: Tato možnost nainstaluje do vašeho systému nastavení pro odesílání zpráv formou e-mailů a SMS.

 14. Příklady schémat číslování periodik pro předplatné: Tato možnost nainstaluje vzorová číslování, abyste je nemuseli ručně vkládat do časopisů a jiných periodik.

 15. Some basic default authorised values for library locations, item lost status, etc. You can change these at any time after installation: This installs authorised values, which filter user inputs, to make sure they match specified criteria before the library or other object is created.

 16. CSV profiles: Using Koha you can export items. The CSV profile defines how you want to export the item(s). CSV/tab exports will not work without these.

 17. Coded values conforming to the Z39.71-2006 holdings statements for bibliographic items: Not required to use Koha. A holding statement tells the user if the library has a specific item and where it is located. Selecting will install sample code values for items in the holding statements.

 18. MARC code list for relators: Not required to use Koha. A relator is a person who was involved in the development of the item (e.g. author). Selecting this will insert sample relator records into the database.

 19. Some basic currencies with USA dollar as default for ACQ module: Install US dollar, Great British Pound, Canadian Dollar and Euro currencies. Set the US dollar as the default acquisition currency. Not installing these will mean that a currency will need to be defined before acquisitions can be used.

 20. Useful patron attribute types: Not required to use Koha. Patrons have a barcode which identifies them. By clicking this checkbox you are making sure that this patron barcode is displayed on the patron summary screen.

 21. Sample patron types and categories: Not required to use Koha. Selecting this will install sample patron categories into the database. This will mean the create patron category step in the onboarding tool is skipped.

 22. Sample label and patron card data: Not required to use Koha, but recommended for most new installs. Selecting this will install sample data for labels and patron cards and will make it easier to create a labels and patron cards in the future.

 23. Příklady svátků a volných dnů: neděle, Vánoce, Nový rok Koha nevyžaduje jejich použití. Pokud povolíte tuto volbu dojde k vložení vzorových opakujících se svátků (například Vánoc) do databáze.

 24. A set of default item types: Not required for Koha. Selecting this will insert sample item type data into the database, meaning the create item type step in the onboarding tool will be skipped.

 25. Sample libraries: Not required for Koha. Selecting this will insert sample libraries into the database. Developers will often want this for demo or development purposes. Selecting this means the create library step in the onboarding tool will be skipped.

 26. Sample news items: Not required for Koha. Selecting this will insert sample news items that are displayed on the OPAC (Online Public Access Catalog) and staff client into the database.

 27. Sample patrons: Not required for Koha. Patrons are the people who use the Koha Library Management System, for example: library users and staff. Selecting this will insert a number of sample patrons into the database. Developers will often want this for demo or development purposes.

 28. Sample quotes: Not required for Koha. Quotes of the day can be displayed to library users on the OPAC (Online Public Access Catalog) interface. Selecting this will install a few library related sample quotes.

 29. Allow access to the following servers to search and download record information: Not required to use Koha, but recommended for most new installs. Selecting this configures Koha to allow access to a selection of Z39.50 targets, which allow searching the target servers for MARC21 records to import them into your Koha instance. This can avoid the need to manually input all record information manually, or greatly speed up the process.

 30. Click the Import button to install the default and selected data values.

UNIMARC setup

There are only two data values in the UNIMARC advanced setup which are unique:

 • Authority structure for UNIMARC in English

 • Default UNIMARC bibliographic framework in English

Poznámka

Optional values are the same for both UNIMARC and MARC21, therefore their definition will not be repeated.

image1175

UNIMARC setup

 1. Authority structure for UNIMARC in English: Authority records store the search terms used to find items in the database. Unlike MARC21, when using UNIMARC the authority structure needs to be compatible with UNIMARC. Selecting this option makes it compatible.

 2. Default UNIMARC bibliographic framework in English: In the previous screen you clicked to use the UNIMARC flavour, now by selecting this option you are confirming you want to use that framework.

 3. Click the Import button to install the sample data

Selected data added

After you have clicked the Import button in either the MARC21 or UNIMARC setup screen this screen will appear. It shows you if the selected/default data values were successfully inserted into the database.

image1176

Selected data added

 1. Optional data added: If you selected an optional data value then it will be displayed here. If you did not choose any optional data value then the optional data added title will not be displayed.

 2. MySQL data added: These data values will always be installed and consequently displayed on this screen.

 3. Mandatory data added: Same as above.

 4. Installation message: Tells you if the Koha database was successfully created ready for you to use the onboarding tool.

 5. Click the Set up some of Koha’s basic requirements button to go to a redirection screen, which in turn will take you to the onboarding tool.

Redirect to onboarding tool

If you wait for around 10 seconds this screen should redirect you to the onboarding tool start screen.

image1177

Redirect to onboarding tool

Poznámka

If after waiting you are not redirected select the link pointed out by the arrow in the above screenshot.

Asistované spuštění

Create a library

The installer will prompt to create the first library or branch if the sample libraries were not installed.

A library in Koha is the digital representation of a „physical“ place. More libraries can be added later by going to Administration -> Libraries and groups.

image1153

Create library

 1. Library code: code consisting of up to 10 letters.

 2. Name: Official name of the library, as it is commonly known.

 3. Create more libraries: If more libraries are required, or changes need to be made to this freshly created library, go to Administration -> Libraries and groups

 4. Click the Submit button to create a library.

Příklady:

image1154

Create library example

Library code: The regular expression that filters the acceptable inputs for library code only accepts up to 10 letters.

Create a patron category

All patrons in Koha must have a patron category. The patron category is like a jelly mold; multiple individual patron accounts can share common characteristics, such as circulation rules, notice frequency, holds allowed, and much more. Koha requires at least one patron category in order to add patrons.

A patron category requires:

 • Kód kategorie

 • Popis

 • Overdue notice required

 • Category type

 • Výchozí nastavení soukromí

 • Enrolment period: In months OR Until date

image1155

Create a patron category

 1. Library creation message: Indicates whether the library was created successfully.

 2. Category code: Code consisting of up to 10 letters.

 3. Description: Sentence describing what the patron category is.

 4. Overdue notice required dropdown button: Set by default to ‚no‘. This specifies if you want the patron category to receive overdue notices.

 5. Category type: This makes the category created a staff member.

 6. Default privacy: Set by default to ‚default‘. The Default privacy controls the amount of time that the reading history of the patron is stored for.

 7. Enrolment period - in months: This is the number of months that the patrons created from this patron category are enrolled for.

 8. Enrolment period - until date: Select a date from the interactive datepicker calendar icon which appears when you click on this input box. The date you choose will be the enrolment end date for patrons created from this patron category.

 9. Path to create patron category: More patron categories can be created or altered by going to Administration -> Patron categories.

 10. Click the Submit button to create the patron category.

Příklady:

image1156

Create a patron

A superlibrarian patron user is required to log into the Koha staff interface, once the onboarding process has been completed.

Poznámka

It is very important to document the username and password created here as they are the account credentials required to login as an administrator (superlibrarian) of Koha.

You will need to input/select:

 • Příjmení

 • First name

 • Číslo průkazky

 • Knihovna

 • Kategorie uživatelů

 • Uživatelské jméno:

 • Heslo

  image1157

  Create a patron

 1. Patron category creation message: This indicates that if the patron category was created successfully.

 2. Surname: Surname, or something descriptive

 3. First name: First name, or something descriptive

 4. Card number: This number must be unique

 5. Library dropdown box: If a library has been created using this onboarding tool, it will be the only option. Otherwise select a random library from the sample libraries installed by the web installer.

 6. Patron category dropdown box: If a patron category was created using this onboarding tool, it will be the only option. Otherwise select the Staff patron category.

 7. Superlibrarian permission: This non-editable setting allows access to all librarian and web based Koha administration tasks in the staff interface. This user is the most powerful user in any Koha, so protect the credentials well.

 8. Username: The username to log into the staff interface and OPAC (Online Patron Access Catalogue) with.

 9. Password: A password consisting of letters, numbers, and spaces only which is greater than 8 characters.

 10. Confirm password: Repeat the above password again

 11. Click the Submit button to create the patron account

 12. Path to create patron: Patron’s can be created or altered by going to Patrons -> New patron

 13. Assign patron permissions: After creating a patron go More -> Set permissions to assign permissions.

Příklady:

image1158

Create a patron example

Create an item type

If you did not install sample item types in the web installer then this screen will be displayed.

As with the patron category the item type is basically a template which you use to make multiple items with common characteristics.

You need to input:

 • Item type code

 • Popis

  image1159

  Create item type

 1. Administrator account creation message: Indicates if the administrator patron was created successfully

 2. Item type code: Code consisting of up to 10 letters

 3. Description: Sentence describing what the item type is.

 4. Path to create item type: Item types can be created or altered by going to Administrator->Item types

 5. Click the Submit button to create the item type

Příklady:

image1160

Create item type example

Poznámka

The regular expression filtering item type code input will only accept letters.

Create a circulation rule

This screen will always be displayed no matter what sample data you installed with the web installer.

Here you are creating a rule which applies the pre-defined organisational decisions of your library as to what restrictions you place on patrons borrowing items.

image1161

Create circulation rule

Poznámka

Numbers are the only valid input for all input fields in this form.

 1. Item type creation message: Indicates if the item type was created successfully

 2. Library branch dropdown box: This is the library (or libraries) you want to apply the circulation rule to. By default it is set to all, however you can select a singular library to apply the rule to from the dropdown box.

 3. Patron categories dropdown box: This is the patron categories you want to apply the circulation rule to. As with library branch it is set to all by default but more options are avaliable.

 4. Item type dropdown box: This is the item types that you want the circulation rule to apply to. Again more options are avaliable than the default selected all option.

 5. Current checkouts allowed: This is the number of items allowed from the selected library, for selected patron categories and of the selected item type. Set to 50 by default.

 6. Loan period: Number of days or hours that an item is allowed out for. Set to 14 by default.

 7. Units dropdown box: Set by default to aays, the unit selecting in this field is applied to the numerical values written into loan period and renewals period

 8. Renewals allowed: Number of times a item can be renewed. Set to 10 by default.

 9. Renewals period: Number of days or hours that a renewal lasts for. Set to 14 by default.

 10. On shelf holds allowed dropdown box: If items can be held whilst they are on the shelf.

 11. Path to create circulation rule: Circulation rules can be created or altered by going to Administration -> Circulation and fines rules

 12. Click the submit button to create the circulation rule.

Onboarding tool complete

This page tells you if the circulation rule was created successfully, and that the Koha installation is complete

image1162

 1. Web installer message: Indicates if the web installation is complete

 2. Circulation rule creation message: Indicates if the circulation rule was created successfully.

 3. Start using Koha: Click to login to Koha using the Koha administrator account you created using the onboarding tool.

Login to access staff interface

You have now finished using the onboarding tool and can log into the staff interface using the patron account credentials you created in the onboarding tool

image1163

Login screen

 1. Username: Enter the username you created for the patron

 2. Password: Enter the password you created

 3. Library: This is the library staff interface you want to log into. The options are either: my library or the library you installed/created. Leaving the default selected option of my library is fine to log in with first time.

 4. Click the login button to access the staff interface

Příklady:

image1164

Login example

Staff interface

The staff interface should now appear

image1165

Staff interface

Viz také

For more information about how to use the staff interface, please visit https://koha-community.org/documentation/

Advanced configurations

VirtualHost overrides

Koha allows for the override of some system settings at a VirtualHost level.

OPAC_BRANCH_DEFAULT

The OPAC_BRANCH_DEFAULT directive can be used to specify the default branch for anonymous users of the OPAC.

SetEnv OPAC_BRANCH_DEFAULT "CPL"
RequestHeader add X-Koha-SetEnv "OPAC_BRANCH_DEFAULT CPL"

Note: This override affects which News and HTML Customisation blocks a user will see prior to logging in to the OPAC.