Nastavení tiskáren účtenek

Následující pokyny se vztahují ke konkrétním typům, ale pravděpodobně mohou býtúspěšně využity k nastavení i dalších neuvedených značek a typů.

For Epson TM-T88III (3) and TM-T88IV (4) Printers

V ovladači tiskárny

For these instructions, we are using version 5,0,3,0 of the Epson TM-T88III print driver; the EPSON TM-T88IV version is ReceiptE4. Register at the EpsonExpert Technical Resource Center website to gain access to the drivers; go to Technical Resources, then choose the printer model from the Printers drop-down list.

Click Start > Printers and Faxes > Right click the receipt printer > Properties:

 • Dále vyberte záložku Rozšířené a následně klikněte na tlačítko Výchozí vlastnosti tisku

 • V záložce Vzhled: Velikost papíru: Role 80 x 297mm

 • TM-T88III: Záložka vzhled: zvolte přizpůsobit tisk velikosti papíru

 • TM-T88IV: Zvolte redukovanou velikost tisku; klikněte na OK ve vyskakovacím okně. Automaticky bude vybrána možnost Přizpůsobit tisk velikosti papíru.

 • OK your way out of there.

Pro Firefox

Under File > Page Setup:

 • Shrink to fit page on Format & Options tab

 • 0,0,0,0 for Margins on Margins & Header/Footer Tab. This makes the receipts use all available space on the paper roll.

 • Nastavte všechny hlavičky/patičky na -prázdné-. Tím odtraníte nechtěný obsah, který je bežně vidět při tisku z Firefoxu, jako například URL, číslo strany atd.

 • Klikněte na OK

Set the default printer settings in Firefox so you don’t see a „Print“ dialog:

 • Go to File > Print

 • Tisk potvrzení na páskové tiskárně

 • Klikněte na tlačítko „Zaplatit částku“

 • V záložce Vzhled: Velikost papíru: Role 80 x 297mm

 • TM-T88III: Záložka vzhled: zvolte přizpůsobit tisk velikosti papíru

 • TM-T88IV: Zvolte redukovanou velikost tisku; klikněte na OK ve vyskakovacím okně. Automaticky bude vybrána možnost Přizpůsobit tisk velikosti papíru.

 • se vrátit k předchozí stránce.

 • Type about:config, in the address bar. Click „I’ll be careful, I promise!“ on the warning message.

 • Zkontrolujte volbu print.always_print_silent.

 • Look for print.always_print_silent.

  • If the preference is there then set the value to true.

 • If the preference is not there (and it shouldn’t be in most browsers) you have to add the preference.

  • Right click the preference area and select New > Boolean

  • Type print.always_print_silent in the dialog box and set the value to True. This sets the print settings in Firefox to always use the same settings and print without showing a dialog box.

  Warning

  Setting the print.always_print_silent setting in about:config DISABLES the ability to choose a printer in Firefox.

Pro tiskárny Epson TM-T88II (2)

Register at the EpsonExpert Technical Resource Center website to gain access to the drivers; go to Technical Resources, then choose the printer model from the Printers drop-down list.

Pro Firefox

Under File > Page Setup:

 • Shrink to fit page on Format & Options tab

 • 0,0,0,0 for Margins on Margins & Header/Footer Tab. This makes the receipts use all available space on the paper roll.

 • Nastavte všechny hlavičky/patičky na -prázdné-. Tím odtraníte nechtěný obsah, který je bežně vidět při tisku z Firefoxu, jako například URL, číslo strany atd.

 • Klikněte na OK

Set the default printer settings in Firefox so you don’t see a „Print“ dialog:

 • Go to File > Print

 • Tisk potvrzení na páskové tiskárně

 • se vrátit k předchozí stránce.

 • Type about:config, in the address bar. Click „I’ll be careful, I promise!“ on the warning message.

 • Zkontrolujte volbu print.always_print_silent.

 • Look for, print.always_print_silent.

  • If the preference is there then set the value to true.

 • If the preference is not there (and it shouldn’t be in most browsers) you have to add the preference.

  • Right click the preference area and select New > Boolean

  • Type, print.always_print_silent in the dialog box and set the value to True. This sets the print settings in Firefox to always use the same settings and print without showing a dialog box.

  Warning

  Setting the print.always_print_silent setting in about:config DISABLES the ability to choose a printer in Firefox.

Pro tiskárny Star SP542

V ovladači tiskárny

While the following comments are based on the Star SP542 receipt printer, they probably apply to all printers in the SP5xx series.

The Star SP542 receipt printer works well with Koha and Firefox on Windows XP SP3. This printer, with either the parallel or USB interface, is fairly easy to install and configure. You will need the following executable file which is available from numerous places on the Internet:

linemode_2k-xp_20030205.exe

This executable actually does all of the installation; you will not need to use the Microsoft Windows „Add Printer“ program. We recommend that when installing, the option for the software monitor not be selected; we have experienced significant pauses and delays in printing with it. Instead, simply choose to install the receipt printer without the monitor.

Additionally, the install program may not put the printer on the correct port, especially if using the USB interface. This is easily corrected by going to „Start -> Printers and Faxes -> Properties for the SP542 printer -> Ports“, then check the appropriate port.

Raději restartujte operační systém, i když to instalátor tiskárny nebude vyžadovat.

Windows 7 users should refer to this page: http://www.starmicronics.com/supports/win7.aspx.

Příprava a nastavení Firefox na tisk účtenek

 • Open File > Page Setup

 • Nastavte hlavičku a patičku na prázdné

 • Nastavet okraje na 0 (nula)

 • Do adresního řádku prohlížeče Firefox zadejte about:config

 • Search for print.always_print_silent and double click it

 • Změnit interní poznámku

  • This lets you skip the Print pop up box that comes up, as well as skipping the step where you have to click OK, automatically printing the right sized slip.

 • If print.always_print_silent does not come up

  • Klikněte pravým tlačítkem na prázdnou část okna předvoleb

  • Select new > Boolean

  • Enter „print.always_print_silent“ as the name (without quotes)

  • Klikněte na OK

  • Vybraný pro výmaz

 • You may also want to check what is listed for print.print_printer

  • You may have to choose Generic/Text Only (or whatever your receipt printer might be named)