Genel sistem tercihleri

Global sistem seçenekleri Koha sisteminizin genel çalışma biçimini kontrol eder. Her şeyden önce, Koha’da bu seçenekleri ayarlayın.

 • Gidiş yolu: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri

image0

Sistem seçenekleri ‘Yönetim’ sayfasındaki arama kutusu kullanılarak (seçenek isminin ya da tanımının her hangi bir kısmını kullanarak) ya da sistem seçenekleri her sayfasının en üstündeki arama kutusu kullanılarak araştırılabilir.

image1

When editing preferences a ^(modified)^ tag will appear next to items you change until you click the ‘Save All’ button:

image2

Tercihlerinizi kaydettikten sonra hangi tercihlerin kaydedildiğini gösteren bir onay mesajı alacaksınız:

image3

Tercihlerin her bir bölümü baş sütundaki ‘Tercihler’ kelimesinin sağındaki küçük aşağı oka tıklayarak alfabetik sıraya göre sıralanabilir.

image4

Tercih parasal değerleri ifade ediyorsa (ref:maxoutstanding gibi) görüntülenen para birimi: ref:` Para Birimleri ve Döviz Kurları` yönetim alanında ayarladığınız varsayılan olacaktır. Takip edilecek örneklerde hepsi U.S. Dollars için USD olarak okunacaktır.

Önemli

For libraries systems with unique URLs for each site the system preference can be overridden by editing your koha-http.conf file this has to be done by a system administrator or someone with access to your system files. For example if all libraries but one want to have search terms highlighted in results you set the OpacHighlightedWords preference to ‘Highlight’ then edit the koha-http.conf for the library that wants this turned off by adding ‘SetEnv OVERRIDE_SYSPREF_OpacHighlightedWords “0”’. After restarting the web server that one library will no longer see highlighted terms. Consult with your system administrator for more information.

Sağlama

Get there: More > Administration > Global system preferences > Acquisitions

İlke

AcqCreateItem

Varsayılan: sipariş verirken

Seçenek: ___ olduğunda bir materyal oluşturun.

Değerler:

 • bir kaydı kataloglarken

 • sipariş verirken

 • sipariş alırken

Tanım:

 • Bu tercih Koha içerisinde ne zaman bir materyal kaydı oluşturmak istediğinize karar vermenizi sağlar. Eğer sipariş verirken materyal kaydı eklemek isterseniz, sepetinize sipariş ekledikçe materyal bilgilerini de içerisine gireceksiniz. Eğer sipariş alırken materyali eklemek isterseniz, sağlama bölümünde siparişleri alırken materyal kayıt bilgileri de sizden istenecektir. Eğer materyali bir kaydın kataloglamasını yaparken eklemek isterseniz, bu sefer sağlama bölümünde hiç bir kayıt oluşturulmayacaktır ve materyalleri eklemek için kataloglama modülüne gitmeniz gerekecektir.

AcqEnableFiles

Varsayılan: Yapma

Seçenek: İsteğe bağlı dosyaların karşıya yüklenip faturalara eklenebilme olanağını etkinleştir ___ .

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

Tanım:

 • Bu tercih, satın almalar modülü üzerinden fatura dosyaları yükleme izni verip vermediğinizi denetler.

AcqItemSetSubfieldsWhenReceiptIsCancelled

Seçenek: Bir alındı bildiriminin iptal edilmesini müteakip, bir ayırtma yapma esnasında oluşturuldular ise materyalin alt alanlarını güncelleyin (ör. o=5|a=”bar foo””). ___

Tanım:

 • Bu tercih: ref: AcqItemSetSubfieldsWhenReceived tercihi ile birlikte kullanılır. Sistem, aldığınızda varsayılan değerleri girmek üzere ayarlanmışsa, makbuz iptal edildiğinde bu değerleri geri almak isteyeceksiniz. Bu tercih size bunu yapmanızı sağlar.

AcqItemSetSubfieldsWhenReceived

Seçenek: Materyalleri teslim aldıktan sonra alt alanlarını, eğer sipariş verilirken oluşturuldular ise güncelle (e.g. o=5|a=”foo bar”). ___

Tanım:

 • Bu tercih, satın alma yoluyla aldığınız materyallerin varsayılan değerlerini ayarlamanızı sağlar. Verileri alt alan = değer olarak girin ve değerlerinizi bir çubukla bölün (|). Örneğin, bu tercihte sadece 7=0 girerek materyal üzerinde Sipariş edildi durumunu otomatik olarak kaldırabilirsiniz. Bu, ödünç verilmez durumunu (alt alan 7), ödünç alınabilir 0 olarak ayarlar.

AcqViewBaskets

Varsayılan: personel tarafından oluşturuldu

Seçenek: Sepetleri göster ___

Değerler:

 • personel tarafından oluşturuldu

 • personel üyenin biriminden

 • sistem içerisinde, sahibi gözetilmeden

Tanım:

 • Sağlama içerisinde bu tercih size, bir sağlayıcıya bakarken görebildiğiniz sepetleri kontrol etme imkanı sağlar. Varsayılan değerin ‘personel tarafından oluşturuldu’ olması, yalnızca sizin oluşturduğunuz sepetleri görebilmenizi sağlar. Sepetleri ‘Personel üyenin birimi’nden gör seçimi, size oturum açmış olduğunuz birimdekiler tarafından oluşturulan sepetleri gösterecektir. Son olarak bu tercihi kimin oluşturduğuna bakmaksızın tüm sepetleri gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz (sistem içerisinde, sahibi gözetilmeden). Bu tercih için seçtiğiniz ayar hangisi olursa olsun, superlibrarian yetkisine sahip kullanıcılar sistem içerisinde oluşturulmuş tüm sepetleri görebilirler.

AcqWarnOnDuplicateInvoice

Varsayılan: Uyarma

Seçenek: kütüphaneci yinelenen rakamlı fatura oluşturmaya çalıştığında ___

Değerler:

 • Uyarma

 • Uyar

BasketConfirmations

Varsayılan: her zaman onaylama isteyin

Seçenek: Bir sepet kapatıldığı ya da yeniden açıldığında, ___.

Değerler:

 • her zaman onaylama isteyin

 • onaylama istemeyin

Açıklamalar:

 • Bu tercih, bir sepetin kapatılması ve yeniden açılmasında teyitleri atlama seçeneğini ekler. Eğer teyitleri atlarsanız, yeni bir sepet grubu oluşturmazsınız.

ClaimsBccCopy

Varsayılan: Gönderme

Seçenek: Süreli yayın veya sağlama talep bildirimleri gönderirken oturum açan kullanıcıya görünmez kopya (BBC) ___.

Değerler:

 • Gönderme

 • Gönder

Tanım:

 • Geciken Süreli Yayınlar İçin Claim Oluştur veya Sağlama modülünde bir claim başvurusunda, bu tercih e-postanın bir kopyasını kütüphaneciye göndermeye izin verecektir.

CurrencyFormat

Varsayılan: 360,000.00 (ABD Doları)

Seçenek: Yandaki biçimi kullanarak para birimlerini görüntüle ___

Değerler:

 • 360,000.00 (ABD Doları)

 • 360 000,00 (FR)

gist

Varsayılan: 0

Seçenek: Varsayılan vergi oranı ___

Tanım:

 • Bu tercih, kütüphanenin bir varsayılan Mal ve Hizmetler Vergisi oranı tanımlamasına izin verir. Varsayılan değerin 0 olması bu tercihi devre dışı bırakacaktır.

  Not

  Bu değeri bir sayı olarak girin (.06) Yüzde (% 6) karşı.

MarcFieldsToOrder

Seçenek: Hazırlanmış bir dosyada MARC kaydından oluşturulmuş yeni bir sipariş satırı için eşleşme değerleri ayarlayın.

Tanım:

 • Bu tercih, satın alımlarda: ref: `Hazırlanmış dosyadan sipariş ‘etmeye çalışırken sipariş bilgilerini kontrol etmek için MARC alanları içerir. Şu alanları kullanabilirsiniz: fiyat, miktar, bütçe_kod, indirim, sıralama1, sıralama2.

  Örneğin:

  price: 947$a|947$c
  quantity: 969$h
  budget_code: 922$a
  

MarcItemFieldsToOrder

Seçenek: Hazırlanan bir dosyadaki bir MARC kaydından oluşturulan yeni materyal kayıtlarının eşleme değerlerini ayarlayın.

Tanım:

 • Bu tercih, 9XX alanına ve alt alanına dayanan doldurulmuş bilgilerle otomatik olarak Koha’da materyaller üretir. Aşağıdaki alanları kullanabilirsiniz: homebranch, holdingbranch, itype, nonpublic_note, public_note, loc, ccode, notforloan, uri, copyno, price, replacementprice ve itemcallnumber. Özel alanlar: miktar ve budget_code

Örneğin:

homebranch: 975$a
holdingbranch: 975$b
public_note: 975$z
loc: 975$c

PurgeSuggestionsOlderThan

Asks: Keep accepted or rejected purchase suggestions for a period of ___ days.

Önemli

WARNING - Leave this field empty if you don’t want to activate this automatic feature.

Tanım:

 • Enter the number of days after which you want to automatically delete accepted or rejected purchase suggestions.

 • For example: [30] Sets purgation of suggestions for those older than 30 days.

  Not

  This system preference is used when the cronjob purge_suggestions.pl is active and called without a specific number of days.

UniqueItemFields

Varsayılan: barkod

Asks:___ (space-separated list of fields that should be unique for items, must be valid SQL fields of items table)

Tanım:

 • Sağlama içerisine satın alınacak materyalleri eklerken bu tercih boş bırakılırsa, materyallerin teklik kontrolü yapılmayacaktır. Bu, sağlama içerisinde tekrarlayan barkodların oluşabileceği ve daha sonra materyallerin ödünç verilmesi ve iade alınmasında hatalara neden olabileceği anlamına gelir.

UseACQFrameworkForBiblioRecords

Varsayılan: Kullanma

Asks: ___ the framework ‘ACQ’ for bibliographic records fields

Değerler:

 • Kullanma

 • Kullan

Tanım:

 • This system preference allows you to use the ACQ framework to customize the bibliographic record fields that are shown when ordering from acquisitions

Yazdırma

OrderPdfFormat

Varsayılan: pdfformat::layout2page

Seçenek: Sepet grupları yazdırılırken ___ kullanın.

Yönetim

Bu Tercihler, sisteminiz için genel ayarlardır.

Gidiş yolu: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Yönetim

CAS Kimlik Doğrulama

Merkezi Kimlik Doğrulama Hizmeti (CAS) web için bir single sign-on protokolüdür. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız bu tercihleri ​​varsayılan olarak bırakın.

casAuthentication

Varsayılan: Kullanma

Seçenek: Oturum açma kimlik doğrulaması için CAS ___.

casLogout

Asks: Logout of CAS when logging out of Koha: ___

Varsayılan: Hayır

Değerler:

 • Hayır

 • Evet

Tanım:

 • CAS single logout means that a user gets logged out not only from the CAS server but also from all visited CAS client applications when logged out in one of them or after reaching a timeout.

  Not

  The CAS server has to be set up to allow single logout for this to take effect, otherwise the behavior will remain unchanged

casServerUrl

Seçenek: CAS Kimlik Doğrulama Sunucusu burada bulunabilir ___

Google OpenID Bağlantısı

Hem Google hem de uygulamanızın bildiği bir müşteri kimliği ve müşteri gizliliği gibi OAuth 2.0 kimlik bilgilerini elde etmek için, Google Developers Konsolu’nu ziyaret edin <https://console.developers.google.com/> `__.

image1179

 • Bir proje oluşturun ve daha sonra tanımlamanıza yardımcı olacak bazı ayrıntılar verin

  image5

 • Ardından, Google Kimlik ve Erişim Yönetimi API’sı için arama yapın

  image6

 • Google Identity ve Erişim Yönetimi API’lerini etkinleştirin

  image7

 • ‘Kimlik Bilgileri’ne gidin ve OAuth izin ekranı değerlerini ayarlayın

  image8

 • Ardından, ‘Kimlik bilgileri’ sayfasından ‘kimlik bilgileri oluştur’u seçin

  image9

 • ‘Uygulama türü’ menüsünden ‘Web uygulaması’nı seçin ve sunulan formu doldurun

  image10

 • Kaydettikten sonra müşteri kimliğiniz ve kullanıcı gizliliğiniz için değerleriniz karşınıza gelecek

  image11

GoogleOAuth2ClientID

Seçenek: Google OAuth2 Client ID ___

GoogleOAuth2ClientSecret

Seçenek: Google OAuth2 Client Secret ___

GoogleOpenIDConnect

Varsayılan: Hayır

Asks: Use Google OpenID Connect login: ___

Önemli

Google bulut konsolunda bir uygulama oluştururken OAuth2’yi seçmeniz ve web kaynağını your_opac_url’a ve yönlendirme url’nizi _opac_url/cgi-bin/koha/svc/auth/googleopenidconnect’e ayarlamanız gerekecektir.

image12

Değerler:

 • Hayır

 • Evet

GoogleOpenIDConnectAutoRegister

Default: Don’t Allow

Asks: ___ users logging in with Google Open ID to automatically register.

Değerler:

 • İzin verme

 • İzin ver

GoogleOpenIDConnectDefaultBranch

Asks: ___ Use this branchcode when automatically registering a Google Open ID patron.

GoogleOpenIDConnectDefaultCategory

Asks: ___ Use this category when automatically registering a Google Open ID patron.

GoogleOpenIDConnectDomain

Seçenek: Google OpenID Connect Etki alanıyla (veya bu alanın alt alanıyla) sınırla ___.

Not

Tüm google etki alanları için boş bırakın

Arayüz seçenekleri

Bu tercihler, Koha arayüzü ile ilgilidir

DebugLevel

Varsayılan: çok sayıda

Seçenek: Bir iç hata oluştuğunda tarayıcıda hata ayıklama bilgilerini göster ___.

Değerler:

 • çok sayıda - mümkün olduğunca çok bilgi gösterecektir

 • hayır - sadece temel hata iletilerini gösterecektir

 • bazı- yalnızca mevcut bilgilerin bazılarını gösterecektir

Tanım:

 • Bu tercih, sistemde bir hata olması durumunda ne kadar bilginin kullanıcının ekranında gösterileceğini belirler. Değer seviyesi 2 olarak ayarlandığında en fazla ayrıntı, değer seviyesi 1 olarak ayarlandığında bazı ayrıntılar gösterilecek ve değer 0 olarak ayarlandığında, yalnızca temel bir hata mesajı gösterilecektir. Bu tercih, bir sistem yeniyse ve sistem yöneticisi buglar üzerinde (hatalar ya da sorunlar) hızla çalışmak istiyorsa özellikle önemlidir. Detaylı hata mesajlarının alınması, sorun yaşanan alanlar üzerinde hızlı düzeltmeler yapmayı mümkün kılar.

DefaultToLoggedInLibraryCircRules

Varsayılan: tüm kütüphaneler

Seçenek: Dolaşım kurallarını düzenlerken kurallar varsayılan olarak ___ gösterir.

Değerler:

 • tüm kütüphaneler

 • oturum açılan kütüphanenin

Tanım:

DefaultToLoggedInLibraryNoticesSlips

Varsayılan: tüm kütüphaneler

Seçenek: Bildirimleri ve işlem fişlerini düzenlerken varsayılan olarak ___ bildirimlerini ve fişlerini göster.

Değerler:

 • tüm kütüphaneler

 • oturum açılan kütüphanenin

Tanım:

 • This preference controls the default value in the branch pull down found at the top of the Notices & slips tool.

DefaultToLoggedInLibraryOverdueTriggers

Varsayılan: tüm kütüphaneler

Seçenek: Gecikme bildirimi/durum tetikleyicilerini düzenlerken ___ kurallarını varsayılan olarak göster.

Değerler:

 • tüm kütüphaneler

 • oturum açılan kütüphanenin

Tanım:

ayraç

Varsayılan: noktalı virgül

Seçenek: Aktarılan bir raporda sütunları varsayılan olarak ___ ile ayır.

Değerler:

 • #’s

 • ters kesme işareti

 • virgül

 • noktalı virgül

 • kesme işareti

 • sekmeler

Tanım:

 • Bu tercih, Koha’dan aktarılan raporların verileri nasıl ayıracağını belirler. Birçok durumda, aktarım yaparken istediğiniz takdirde bu seçeneği değiştirmeniz mümkün olacaktır.

KohaAdminEmailAddress

Bu, belirli bir birim için ayrı bir tane belirtilmedikçe e-postalar için geçerli ‘Gelen’ adresidir ve bir iç hata meydana geldiğinde yönlendirilir.

Seçenek: Koha yönetiminin e-posta adresi için ___ kullanın.

Tanım:

 • Bu tercih, bir e-posta adresinin OPAC için tanımlanmış uyarı mesajlarında kullanılmasını sağlar. Eğer birimler için hiç bir e-posta adresi tanımlanmazsa, değişiklik istekleri, satın alma önerileri ve soruları veya gecikme bildirimleri ile ilgili kullanıcılardan gelen mesajlar bu adrese gelecektir. Birden çok personel tarafından erişebilen bir e-posta adresinin bu amaçla kullanılması önerilir, böylece bir kütüphaneci müsait değilse bile diğer kütüphaneciler bu isteklere cevap verebilirler. Bu e-posta adresi gerekli duyulduğunda değiştirilebilir.

noItemTypeImages

Varsayılan: Göster

Seçenek: Katalog’da materyal türü simgelerini ___.

Değerler:

 • Göster

 • Gösterme

Tanım:

 • This preference allows the system administrator to determine if users will be able to set and see an item type icon in the catalog on both the OPAC and the Staff Client. The images will display in both the OPAC and the Staff Client/Intranet. If images of item types are disabled, text labels for item types will still appear in the OPAC and Staff Client.

ReplytoDefault

Seçenek: e-postalarda yanıt olarak ayarlanacak e-posta adresi olarak ___ kullanın

Tanım:

 • Varsayılan olarak e-posta bildirimlerinin yanıtları kütüphane e-posta adresine gidecektir, bildirimlere gelen tüm yanıtlar için varsayılan bir e-posta adresi belirtmek istiyorsanız, bunu burada yapabilirsiniz.

ReturnpathDefault

Seçenek: geri dönüş yolu e-posta adresi olarak ___ kullanın, eğer bunu boş bırakırsanız KohaAdminEmailAddress kullanılacaktır.

Tanım:

 • Dönüş yolu, iletilemediği için geri dönen e-postaların iletileceği e-posta adresidir. Varsayılan olarak geri dönen bildirimler kütüphane e-posta adresine, gidecektir, geri dönen e-postalar için varsayılan bir e-posta adresi belirtmek isterseniz bu tercihi doldurun.

SendAllEmailsTo

Asks: Email to redirect all messages to: ___ (Leave this field empty to send messages to their normal recipient)

Tanım:

 • This system preference is used to override any patron email address with this one when sending notices. This is meant to be used in a testing environment to test notices and to avoid spamming patrons.

Önemli

This is not to be used in a production environment. Otherwise, no patron will receive their intended notices.

virtualshelves

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: personel ve kullanıcıların kitapların kayıtlı listelerini oluşturma ve görmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu tercih, liste işlevselliğinin personel istemci ve OPAC’ta kullanılabilir olup olmayacağını denetler. Bu ayar “İzin verme” olarak ayarlanırsa, kimse özel liste veya genel listelere materyal kaydedemeyecektir.

Oturum açma seçenekleri

Bu tercihler, Koha sistemine giriş ile ilgilidir

AutoLocation

Varsayılan: Gerekli değil

Seçenek: kütüphaneleri tarafından belirtilen (varsa) IP adresi aralığı içindeki bir bilgisayardan giriş yapacak personele ___.

 • Kütüphane yönetim alanında IP adresi aralığını ayarla

  • Get there: More > Administration > Basic Parameters > Libraries

Değerler:

 • Gerekli değil

 • Gerekli

Tanım:

 • Bu tercih, yetkisiz kullanıcıların personel istemci programı ve ayarlara erişmesini engelleyerek sistemi korur. Yetkili ve yetkisiz kullanıcılar, kendi bilgisayarlarının IP adreslerine göre belirlenir. Tercih ‘Require’ olarak ayarlandığında, IP yetkilendirmesi yürürlükte olacaktır ve yetkisi olmayan IP adresleri engellenecektir. Bu, IP adresleri yetkilendirilmedikçe personelin evden çalışamayacakları anlamına gelir. Tercih ‘Don’t require’ olarak ayarlandığında ise kullandıkları IP adresi farketmeksizin personel istemci erişimi olan herkes sistemde oturum açabilecektir.

IndependentBranches

Varsayılan: Engelleme

Seçenek: personelin (superlibrarian hariç) diğer kütüphanelere ait olan nesneleri (ayırmalar, materyaller, kullanıcılar, vb.) değiştirmesini ___.

Değerler:

 • Engelleme

 • Engelle

Tanım:

 • Bu tercih yalnızca, birden çok şube arasında tek bir Koha kurulumu kullanan fakat bu şubelerin farklı kütüphaneler olarak düşünüldüğü kütüphane sistemleri tarafından kullanılmalıdır. Bu şu anlama gelmektedir, bu şubeler aralarında kullanıcıları ve kütüphane materyalini paylaşmazlar ve yakın bir gelecekte de paylaşmak gibi bir planları yoktur. Eğer ‘Engelle’ olarak ayarlanırsa personel kullanıcıların personel istemci vasıtasıyla diğer şubelere bağlanmalarını engeller, arama yapılan şubeye ait olmayan kullanıcıların arama yapmalarını engeller, bir materyal eklendiğinde veya düzenlendiğinde konum seçimlerini oturum açılan şube ile kısıtlar, diğer kullanıcıların kendi kütüphanelerine ait olmayan yerlerdeki materyal üzerine ayırma koymalarını ve ödünç almalarını ve personelin diğer kütüphaneye ait olan bir materyal üzerinde düzenleme yapmasını engeller. Tüm bu güvenlik önlemleri sadece ayrıcalıkların en üst seviyesindeki bir “superlibrarian” tarafından geçersiz kılınabilir.

  Önemli

  Faaliyete geçirilmeden önce bu değerin ayarlanmış olması ve DEĞİŞTİRİLMEMESİ önemlidir

IndependentBranchesPatronModifications

Varsayılan: Hayır

Seçenek: Diğer kütüphanelere ait kullanıcıların kullanıcı modifikasyon taleplerini görüntüleyip onaylamayı/engellemeyi (superlibrarian hariç) personelin engellemesi. ___.

Değerler:

 • Hayır

 • Evet

SessionRestrictionByIP

Varsayılan: Etkinleştir

Seçenek: Oturum güvenliği için uzak IP değişim kontolünü ___. Sadece uzak IP adresi sık sık değiştiğinde devre dışı bırakın.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • Bu tercih ‘Etkinleştir’ olarak ayarlandığında, IP adresiniz değişirse, bir güvenlik önlemi olarak Koha sizi personel istemcisinden çıkaracaktır. Bazı sistemler için IP adresi sık sık değişir, bu nedenle Koha’nın her seferinde personel istemcisinden çıkış yapmasını önlemek için bu tercihi ‘Devre Dışı Bırakma’ olarak ayarlamak isteyebilirsiniz.

  Önemli

  Bu, IP adresini günde birkaç kez değiştiren kullanıcılara yardımcı olmak içindir, çünkü bu tercihi ‘Devre Dışı Bırakma’ olarak ayarlamak, önemli güvenlik özelliklerini personel istemcinizden kaldırdığı için önerilmez.

SessionStorage

Varsayılan: MySQL veritabanı içinde

Seçenek: Oturum açma bilgilerini sakla ___

Değerler:

 • geçici dosyalar olarak

 • MySQL veritabanı içinde

 • PostgreSQL veritabanı içinde

  • Önemli

   PostgreSQL henüz desteklenmemektedir

Tanım:

 • Bu tercih, yöneticilerin web oturumları sırasında hangi biçimdeki oturum verilerinin saklanacağını seçmelerini sağlar.

zaman aşımı

Varsayılan: 12000000

Seçenek: ___ saniye boyunca işlem yapılmazsa kullanıcının oturumunu otomatik olarak sonlandır.

Tanım:

 • Bu tercih, Personel İstemci veya OPAC hesaplarının zaman aşımına uğramadan inaktif olabileceği sürenin ne kadar olacağını ayarlar. Bu tercihin değeri saniye cinsindendir. Şu anda, oturum zaman aşımına uğramadan önce geçen sürenin, OPAC ve personel istemcilerin her ikisi için aynı olması gerekir.

SSL İstemci sertifika kimlik doğrulaması

AllowPKIAuth

Varsayılan: yok

Seçenek: SSL İstemci sertifika kimlik doğrulaması için ___ alanını kullanın

Değerler:

 • numara

 • ortak ad

 • e-posta adresi

Arama Motoru

SearchEngine

Varsayılan: Zebra

Seçenek: Aşağıdaki arama motorunu kullanın: ___

Değerler:

 • Elasticsearch

 • Zebra

Anonim kullanım istatistiklerini paylaş

Bir açık kaynak projesi olarak Koha tüm dünyada kullanılmaktadır. Bu tercih Koha’nın nerelerde kullanıldığı hakkında daha doğru istatistikler tutmamıza yardımcı olacaktır. Bilgilerinizi paylaşmayı tercih ederseniz bilgileriniz `Hea Koha community website < http://hea.koha-community.org>`__ web sayfasında yayınlanacaktır. Bu bilgileri düzenli aralıklarla Koha topluluğuna göndermek için Share usage stats cronjob’u etkinleştirmeniz gerekli olacaktır.

UsageStats

Varsayılan: Paylaşma

Seçenek: Anonim Koha kullanım verilerini Koha topluluğu ile ___.

Değerler:

 • Paylaşma

 • Paylaş

Tanım:

 • Bu veriler, dünya çapında Koha kullanımını izlemenize yardımcı olmak için saklanır. Koha bilgilerinizi paylaşmayı tercih ederseniz Hea Koha community website web sayfasında yayınlanacaktır. Bu bilgiler Share usage stats Cron Job kullanılarak gönderilir.

UsageStatsCountry

Seçenek: Kütüphanenizin bulunduğu ülke: ___

Tanım:

 • Bu veriler, dünya çapında Koha kullanımını izlemenize yardımcı olmak için saklanır. Koha bilgilerinizi paylaşmayı tercih ederseniz Hea Koha community website web sayfasında yayınlanacaktır. Bu bilgiler Share usage stats Cron Job kullanılarak gönderilir.

  Önemli

  Bu tercih, UsageStats sistem tercihine bağlıdır. Bilgilerinizi paylaşmak için bu tercihi ‘Paylaş’ olarak ayarlayın.

UsageStatsGeolocation

Varsayılan: boş

Seçenek: Ana kütüphanenin coğrafi konumu: ___: ref: UsageStats systemp tercihi “Paylaşma” olarak ayarlanmışsa, bu değerin hiçbir etkisi olmadığını unutmayın:

UsageStatsLibrariesInfo

Varsayılan: Paylaşma

Seçenek: Kütüphane bilgilerini (ad, url, ülke) ___ UsageStats sistem tercihi “Paylaşma” olarak ayarlanmışsa, bu değerin hiçbir etkisi olmadığını unutmayın

Değerler:

 • Paylaşma

 • Paylaş

UsageStatsLibraryName

Seçenek: Kütüphane adı ___ Hea Koha topluluğu web sayfası üzerinde gösterilecektir.

Tanım:

 • Bu veriler, dünya çapında Koha kullanımını izlemenize yardımcı olmak için saklanır. Koha bilgilerinizi paylaşmayı tercih ederseniz Hea Koha community website web sayfasında yayınlanacaktır. Bu bilgiler Share usage stats kullanılarak gönderilir.

  Önemli

  Bu tercih <#usagestats>`__ sistem tercihine bağlıdır. Bilgilerinizi paylaşmak için bu tercihi ‘Paylaş’ olarak ayarlayın. Eğer bu alan boş bırakılırsa, UsageStats tercihi için ‘Paylaş’ opsiyonunu seçmeniz halinde veriler anonim olarak gönderilecektir.

UsageStatsLibraryType

Varsayılan: genel

Seçenek: Kütüphane türü ___ Hea Koha topluluğu web sayfasında gösterilecektir.

Değerler:

 • akademik

 • tüzel

 • devlet

 • özel

 • genel

 • dini organizasyon

 • araştırma

 • okul

 • topluluk ya da dernek

 • abonelik

Tanım:

 • Bu veriler, dünya çapında Koha kullanımını izlemenize yardımcı olmak için saklanır. Koha bilgilerinizi paylaşmayı tercih ederseniz Hea Koha community website web sayfasında yayınlanacaktır. Bu bilgiler Share usage stats Cron Job kullanılarak gönderilir.

  Önemli

  Bu tercih, UsageStats sistem tercihine bağlıdır. Bilgilerinizi paylaşmak için bu tercihi ‘Paylaş’ olarak ayarlayın.

UsageStatsLibraryUrl

Seçenek: Kütüphane URL’si ___ Hea Koha topluluğu web sayfası üzerinde gösterilecektir.

Tanım:

 • Bu veriler, dünya çapında Koha kullanımını izlemenize yardımcı olmak için saklanır. Koha bilgilerinizi paylaşmayı tercih ederseniz Hea Koha community website web sayfasında yayınlanacaktır. Bu bilgiler Share usage stats Cron Job kullanılarak gönderilir.

  Önemli

  Bu tercih, UsageStats sistem tercihine bağlıdır. Bilgilerinizi paylaşmak için bu tercihi ‘Paylaş’ olarak ayarlayın.

Otoriteler

Get there: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Otoriteler

Genel

AuthDisplayHierarchy

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: otoriteleri görüntülerken geniş terim/dar terim hiyerarşilerini ___.

Değerler:

 • Görüntüle

  image14

 • Gösterme

Tanım:

 • Otorite kaydınızın daha geniş ve/veya daha dar ayrıca bakınız referanslarına bağlantısı olan 5xx alanları varsa bu tercih, o otoritelerin bir görüntüsünü, kaydın en üst kısmında gösterecektir.

AuthorityControlledIndicators

Asks: Use the following text to edit how authority records control indicators of attached biblio fields (and possibly subfield $2). Lines starting with a comment symbol (#) are skipped. Each line should be of the form: (marc21|unimarc), tag, ind1:(auth1|auth2|some_value), ind2:(auth1|auth2|thesaurus|some_value). Here auth1 and auth2 refer to the indicators of the authority record, tag is a biblio field number or an asterisk (*), and some_value is a fixed value (one character). The MARC21 option thesaurus refers to indicators controlled by authority field 008/11 and 040$f.

Tanım:

 • Used when merging authorities.

 • Controls how the indicators of linked authority records affect the corresponding biblio indicators. Currently, the default value is fine-tuned for MARC21 and copies the authority indicators for UNIMARC.

 • For example, a MARC21 field 100 in a biblio record should pick its first indicator from the linked authority record. The second indicator is not controlled by the authority. This report supports such MARC conventions.

AuthorityMergeLimit

Varsayılan: 50

Seçenek: Bir otorite kaydı düzenlerken, numara ___ kaydı aşarsa ekli olan bibliyografik kayıtları güncellemeyin. (Bu sınırın üstünde, merge_authority cron job onları birleştirecektir.)

AuthorityMergeMode

Varsayılan: gevşek

Seçenek: Ekli bir otoriteye ait bibliyografik kayıtları güncellerken (“birleştirme”), ilgili bibliyografik kayıt alanlarının alt alanlarını ___ modunda ele alın. Katı modda, otorite kaydında bulunmayan alt alanlar silinir. Gevşek mod onları koruyacaktır. Gevşek mod tarihsel davranıştır ve yine de varsayılandır.

Değerler:

 • gevşek

 • katı

AutoCreateAuthorities

Varsayılan: oluşturma

Seçenek: Kayıtlar düzenlenirken, eksik olan otorite kayıtlarını ___.

Değerler:

 • oluşturma

 • oluştur

  Önemli

  Bunun herhangi bir etkisinin olabilmesi için BiblioAddsAuthorities “izin ver” olarak ayarlanmalıdır

Tanım:

 • Bu ve BiblioAddsAuthorities <#biblioaddsauthorities> __ tercihlerinin her ikisi de açık olduğunda, kataloglama sırasında herhangi bir otorite bağlantısı olmayan başlıklar için otomatik olarak otorite kayıtları oluşturun. BiblioAddsAuthorities açıkken ve AutoCreateAuthorities kapatıldığında, otomatik olarak otorite kayıtları oluşturmayın, ancak kullanıcının mevcut bir otorite ile eşleşmeyen başlıkları girmesine izin verin. BiblioAddsAuthorities kapalı olduğunda bunun bir etkisi yoktur.

BiblioAddsAuthorities

Varsayılan: izin ver

Seçenek: Kayıtlar düzenlenirken, gerektiği zaman mevcut otorite kayıtlarına başvurmak zorunda kalmak yerine otomatik olarak yeni otorite kaydı oluşturulmasına ___.

Değerler:

 • izin ver

  • Bu ayar, otoriteler tarafından kontrol edilen alanlar içerisine değer girmenize ve mevcut değilse yeni bir otorite eklemenize izin verir

 • izin verme

  • Bu ayar, otorite kontrolündeki alanları kitleyerek, bilgileri kendiniz girmeniz yerine sizi bir otorite aramak için zorlayacaktır.

MARCAuthorityControlField008

Varsayılan: || aca||aabn | a|a d

Seçenek: MARC21 otorite kontrolü alanı 008 pozisyon 06-39 (sabit uzunlukta veri elemanları) içeriği için aşağıdaki metni kullanın.

Önemli

Bu tercihe tarih (pozisyon 00-05) dahil etmeyin, Koha otomatik olarak hesaplayıp tercihin içerisindeki değerlerin önüne tarihi yerleştirecektir.

Tanım:

 • Bu tercih, otorite kayıtlarında 008 alanındaki varsayılan değeri kontrol eder. Bibliyografik kayıtları etkilemez.

UNIMARCAuthorityField100

Varsayılan: afrey50 ba0

Seçenek: UNIMARC otorite alanı 100 pozisyon (sabit uzunlukta veri elemanları) içeriği için aşağıdaki metni kullanın.

Önemli

Bu tercihte tarih (pozisyon 00-07) dahil etmeyin, Koha bunu otomatik olarak hesaplayacak ve tercihin içindeki değerlerin önüne koyacaktır.

Tanım:

 • Bu tercih, UNIMARC içerisinde kataloglanan otorite kayıtları üzerindeki 100 alanı içerisindeki varsayılan değeri kontrol eder. Bibliyografik kayıtları etkilemez.

UseAuthoritiesForTracings

Varsayılan: Kullanma

Seçenek: konu izlemelerinden gelen aramalar için metin dizeleri yerine otorite kayıt numaraları ___.

Değerler:

 • Kullanma

  • Search links look for subject/author keywords (example: opac-search.pl?q=su:Business%20networks)

 • Kullan

  • Search links look for an authority record (example: opac-search.pl?q=an:354)

Tanım:

 • Otorite dosyaları olan kütüphaneler şöyle yapmak isteyebilirler; OPAC veya personel istemci üzerinde bir otorite konu veya yazar bağlantısı tıklandığında, arama yapanlara yalnızca otorite kaydına sahip olan sonuçların listesinin getirilmesi. Çoğu kütüphanede otorite dosyaları tam değildir ve bu yüzden bu tercihi ‘Kullanmayın’ olarak ayarlamak, arama yapanların yazar ve konu başlıkları bağlantılarına tıklamalarına izin vererek bu alanlara karşı bir anahtar kelime araması yapmalarını ve bunun karşılığında tüm ilgili sonuçların bulunmasını sağlayacaktır.

Bağlayıcı

Bu tercihler Koha’nın bibliyografik kayıtları otorite kayıtlarına nasıl bağlayacağını kontrol eder. Bu tercihler ayarlandıktan sonra Koha’ya eklenen tüm bibliyografik kayıtlar otorite kayıtlarına otomatik olarak bağlanacaktır. Bu tercihler ayarlanmadan önce eklenen kayıtlar için sistem yöneticinizin kayıtları bağlamak için çalıştırabileceği bir komut dosyası vardır (misc/link_bibs_to_authorities.pl).

LinkerKeepStale

Varsayılan: Yapma

Seçenek: bağlayıcının bir eşleşme bulamadığı başlıklar için, otorite kayıtlarına olan mevcut bağlantıları tutun ___.

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

Tanım:

 • ‘Yap’ olarak ayarlandığında bağlayıcı, bir otorite kayıt üzerindeki bağlantıyı hiç bir zaman kaldırmayacaktır, yine de LinkerRelink değerine bağlı olarak bu bağlantıyı değiştirebilir.

LinkerModule

Varsayılan: Varsayılan

Seçenek: Başlıkları otorite kayıtlarına eşleştirmek için ___ bağlayıcı modülünü kullanın.

Değerler:

 • Varsayılan

  • Koha’nın yalnızca bir ve tek bir otoriteye tam bir uyuşma olduğunda bağlantı oluşturmanın önceki davranışını saklar; LinkerOptions tercihi’ daha geniş_başlıklara’ ayarlanırsa başlıkların sonundaki alt alanları kaldırarak başlıkları daha geniş başlıklar için otorite kayıtlarına bağlamaya çalışacaktır

 • İlk eşleşme

  • Eşleşen birden fazla otorite kaydı olsa bile, belirli bir başlık ile eşleşen ilk otorite kayda bir bağlantı oluşturur

 • Son eşleşme

  • Eşleşen birden fazla otorite kaydı olsa bile, belirli bir başlık ile eşleşen son otorite kayda bir bağlantı oluşturur

Tanım:

 • Bu tercih, bir kayıt kaydedildiğinde otorite eşleşmeler aranırken Koha’nın hangi eşleşmeyi kullanacağını belirtir.

LinkerOptions

Seçenek: Otorite bağlayıcı ___ için aşağıdaki seçenekleri ayarlayın

Önemli

Bu özellik deneyseldir ve üzerinde yeni geliştirmeler yapılana kadar bir üretim ortamında kullanılmamalıdır.

Tanım:

 • Bu, seçenekler listesinin boru işareti (|) ile ayrılmış bir listesidir. Şu an için kullanılabilir tek seçenek “broader_headings.” seçeneğidir. Bu seçeneğin “broader_headings” olarak ayarlanması ile bağlayıcı aşağıdaki başlıkları şu şekilde eşleştirmeye çalışacaktır:

  =600 10$aCamins-Esakov, Jared$xCoin collections$vCatalogs$vEarly works to 1800.
  

  İlk önce: Camins-Esakov, Jared–Coin collections–Catalogs–Early works to 1800

  Bir sonraki: Camins-Esakov, Jared–Coin collections–Catalogs

  Bir sonraki: Camins-Esakov, Jared–Coin collections

  Bir sonraki: Camins-Esakov, Jared (eşleşiyor! eğer bir önceki deneme eşleşmiş olsaydı, bunu denemeyecekti)

Kataloglama

Gidiş yolu: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Kataloglama

Görüntüle

AcquisitionDetails

Varsayılan: Görüntüle

Seçenek: bibliyografik kayıt ayrıntılar sayfasında sağlama ayrıntılarını ___.

Değerler:

 • Görüntüle

 • Gösterme

Tanım:

 • Bu tercih, başlık için ayrıntılı satın alma bilgileri içeren bir sekmenin, personel istemci detay sayfasında görünüp görünmeyeceğini denetler. Bu sekme, sağlama modülünde depolanan sipariş bilgilerine bağlantılar içerir.

  image1180

AuthoritySeparator

Varsayılan: –

Seçenek: Birden çok görüntülenen yazarları, serileri ve konuları ___ ile ayırın.

hide_marc

Varsayılan: Görüntüle

Seçenek: Marc görünümlerinde MARC tag numarası, alt alan ve indikatörleri ___.

Değerler:

 • Görüntüle – kataloglama arayüzünde tag numaralarını gösterir

  image15

 • Görüntüleme – kataloglarken sadece açıklayıcı metni gösterir

  image16

IntranetBiblioDefaultView

Varsayılan: ISBD form

Seçenek: Varsayılan olarak, bibliyografik kayıtları ___ içerisinde görüntüle

Değerler:

 • ISBD biçimi – personel istemci içerisindeki kayıtları eski kart katalog biçiminde görüntüler

  • Daha fazla bilgi için ISBD tercihine bakınız

 • Etiketli MARC formu – farklı alanları açıklamak için metin etiketleri ile MARC içerisindeki personel istemci kayıtlarını görüntüler

 • MARC biçimi – MARC içerisindeki personel kullanıcı içindeki kayıtları görüntüler

 • normal biçim – (ortalama kullanıcı için) personel istemci içindeki görsel ekran

Tanım:

 • Bu ayar, personel istemci üzerinde katalog araması yaparken, bibliyografik kaydın görüntülenmesini belirler. Bu ayar OPAC tercih sekmesi altında BiblioDefaultView kullanılarak değiştirilen OPAC görünümünü etkilemez. Bu ayar, kayıt ilk görüntülendiğinde görünümünü değiştirir. MARC ve ISBD görünümleri yine kenar çubuğuna tıklayarak görülebilir.

ISBD

Default: See ISBD view configuration <https://wiki.koha-community.org/wiki/ISBD_view_configuration> on the wiki.

Seçenek: ISBD şablonu olarak aşağıdakileri kullanın:

Tanım:

 • Bu, ISDB bilgisinin nasıl görüntüleneceğini belirler. Listedeki elemanlar farklı bir ISBD görünümü üretmek için yeniden düzenlenebilir. ISBD, the International Standard Bibliographic Description ilk kez IFLA (Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Federasyonu) tarafından 1969 yılında tanımlayıcı kataloglama için yönergeler sağlamak amacıyla başlatılmıştır. ISBD’nin amacı, çeşitli materyaller için bibliyografik kayıtların uluslararası değişimine yardımcı olmaktır.

LabelMARCView

Varsayılan: Yapma

Seçenek: aynı türdeki yinelenen tag’lerin tek bir tag girdisine daraltılmasına ___.

Değerler:

 • Yap – OPAC ve personel istemci MARC görünümünde tek bir başlık altında aynı tag numaralarını birleştirecektir

  image17

 • Yapma – tüm tag’leri OPAC ve Personel İstemcide ayrı ayrı MARC görünümünde listeleyecektir

  image18

MARCFieldDocURL

Varsayılan: boş

Asks: Use ___ as the URL for MARC field documentation. Possible substitutions are {MARC} (marc flavour, eg. “MARC21” or “UNIMARC”), {FIELD} (field number, eg. “000” or “048”), {LANG} (user language, eg. “en” or “fi-FI”). If left empty, the format documentation on http://loc.gov (MARC21) or http://archive.ifla.org (UNIMARC) is used. For example http://fielddoc.example.com/?marc={MARC}&field={FIELD}&language={LANG}

Tanım:

 • This preference lets you choose the source of the MARC documentation available through the “?” next to MARC fields.

MergeReportFields

Seçenek: Birleştirme işleminden sonra silinen kayıtlar için alanların gösterilmesine ___

Tanım:

 • Kayıtları birleştirirken, tamamlandıktan sonra birleştirme işlemi hakkında bir rapor alabilirsiniz, bu tercih bu rapor için varsayılan değerleri ayarlamanızı sağlar.

Örnek: ‘001,245ab,600’ şunu görüntüler:

 • 001 değeri

 • 245 alanlarının a ve b alt alanları

 • 600 alanlarının tüm alt alanları

NotesBlacklist

Seçenek: ___ not alanlarını başlık notu ayırıcı (OPAC kayıt ayrıntıları) ve açıklama ayırıcı (Personel istemci kayıt ayrıntıları) içinde gösterme.

Tanım:

 • Bu özellik, hangi not alanlarını başlık notları (OPAC) ve açıklamalar (Personel) sekmelerinden gizleyeceğinizi tanımlamanızı sağlar. Değerleri virgülle ayrılmış bir liste olarak girin. Örneğin yerel not ve bibliyografi notunu MARC21’de gizlemek istiyorsanız 504, 590 girin.

OpacSuppression, OpacSuppressionByIPRange, OpacSuppressionRedirect, and OpacSuppressionMessage

OpacSuppression Varsayılan: Gizleme

Seçenek: OPAC arama sonuçlarında supressed olarak işaretlenmiş materyalleri ___. Zebra içinde Suppress dizininin kurulmuş olması gerektiğini ve en az bir bastırılmış bibliyografik kaydınız olması gerektiğini göz önünde bulundurun, aksi takdirde aramalarınız sekteye uğrayacaktır. Supresyonu IP aralığı ___ dışındaki bir IP adresine sınırlandırın (Kullanılmadığı takdirde boş bırakın. 192.168.. gibi bir aralık tanımlayın) Bastırılmış kayıtları opac ayrıntı sayfasına yönlendirmek için ___ Bastırılmış bibliyografik kayıtlar için yönlendirme sayfasında yandaki iletiyi gösterin ___.

OpacSuppression Değerleri:

 • Gizleme

  • Gizlenmiş olarak işaretlenmişlerse, kayıtları OPAC arama sonuçlarında gösterecektir

 • Gizle

  • Gizlenmiş olarak işaretlenmişlerse, kayıtları OPAC arama sonuçlarında göstermeyecektir

OpacSuppressionRedirect Değerleri:

 • açıklama sayfası (‘Bu kayıt blokeli’).

 • 404 hata sayfası (‘Bulunamadı’).

Tanım:

 • Bu tercihler bibliyografik kayıtların OPAC’da gösterilmesinin gizlenmesini denetler. OPAC’da gizlemek istediğiniz her bibliyografik kaydın supress dizini ile eşleşmiş alanda “1” değerine sahip olması yeterlidir (MARC21’de 942$n alanı, UNIMARC içinde resmi bir alan değil). Dizin oluşturucu bu kaydın OPAC’da gösterilmesini gizler ancak halen personel istemcide gösterilecektir. Supress üzerinde daha fazla denetim istiyorsanız supressed materyalleri göstermek için bir IP adresi aralığı ayarlayabilirsiniz. 192.168 gibi bir aralık tanımlayın. Suppress etmeyi bu şekilde sınırlamak istemiyorsanız IP alanını boş bırakın. Aynı zamanda OpacSuppressionRedirect ve OpacSuppressionMessage sistem tercihlerini ayarlayarak bir başlık supress edildiğinde kullanıcıların OPAC’da ne göreceklerini belirleyebilirsiniz. Suppress edilmiş bir başlık görmek istedikleri zaman kullanıcılara ya bir 404 sayfası gösterebilirsiniz ya da bu sistem tercihinin parçası olan OpacSuppressionMessage içine HTML girerek özel bir sayfa oluşturabilirsiniz.

  Not

  Bir: ref: MARC21 942$n alanı (veya eşdeğer UNIMARC alanı) için ‘yetkili değer <authorized-values-label> hataları ortadan kaldırmak için ayarlanmalıdır. Bir örnek, bastırmamak için 0 ve bastırmak için 1 değerinde bir SUPPRESS başlıklı yetkili bir değer oluşturmaktır.

  Önemli

  Eğer bu özellik ‘gizle’ olarak ayarlanmışsa ve 942n alanınız 1’e ayarlıysa, sadece tek bir materyali değil - tüm bibliyografik kaydı gizler.

  Not

  Bastırılmış kayıtlar, personel istemcisinde OPAC’daki görünümden bastırıldığını belirten bir not gösterecektir.

  image1181

  Eğer isterseniz bu notu daha fazla öne çıkarmak için IntranetUserCSS tercihini kullanarak biçem ayarlayabilirsiniz.

  image1182

SeparateHoldings and SeparateHoldingsBranch

SeparateHoldings varsayılan: Ayrıştırma

SeparateHoldingsBranch varsayılan: ana kütüphane

Seçenek: Materyal görüntülemeyi iki sekmeye ___ ilk sekme oturum açmış olan kullanıcının ___ kütüphane materyallerini içerir. İkinci sekme diğer tüm materyalleri içerir.

SeparateHoldings değerleri:

 • Ayırmayın

 • Ayır

SeparateHoldingsBranch değerleri:

 • ayırtma kütüphanesi

 • ana kütüphane

Tanım:

 • Bu tercih, birden çok sekmeye bölünmüş personel istemci içindeki bibliyografik detaylar sayfası üzerinde ayırma bilgisinin gösterilip gösterilmemesine karar vermenizi sağlar. Varsayılan, bir sekme üzerinde tüm ayırma bilgisinin gösterilmesidir.

  image19

URLLinkText

Varsayılan: Çevrimiçi Kaynak

Seçenek: ___ MARC kayıtları içinde gömülü bağlantı metni olarak göster.

Tanım:

 • If the 856 field does not have a subfield 3 or y defined, the OPAC will say ‘Click here to access online.^ If you would like the field to say something else enter that in this field.

UseControlNumber

Varsayılan: Kullanma

Seçenek: Bibliyografik kayıtlara bağlantı vermek için kayıt kontrol numarası ($w alt alanları) ve kontrol numarası (001) ___.

Değerler:

 • Kullanma

  • Ayrıntı görüntülemede ‘Continues’ ve ‘Continued by’ yanında yer alan başlıkların bağlantılarına tıklandığı zaman, Koha bir eser adı araması gerçekleştirecektir

 • Kullan

  • Ayrıntı görüntülemede ‘Continues’ and ‘Continued by’ yanında yer alan başlıkların bağlantılarına tıklandığı zaman, Koha bir kontrol numarası (MARC 001 alanı) araması gerçekleştirecektir

  Önemli

  Kesin olarak tanımlanmış bibliyografik ilişkilerinize uyacak şekilde 773$w’yi el ile değiştirmediyseniz, bu tercihi “Kullanmayın” olarak ayarlamanız ve bunun yerine: ref: EasyAnalyticalRecords` öğesini Görüntüle “olarak ayarlamanız gerekir.

Tanım:

 • “Transactions of the Interesting Stuff Society,” denilen ayrı bir kayıta sahip “Journal of Interesting Things” adlı bir süreli yayınınız varsa, iki kayıt arasındaki ilişkiyi göstermek için bağlantı alanları ekleyebilirsiniz. UseControlNumber bu bağlantılar için lokal erişim numaralarınızı kullanmanızı sağlar. İki kayıtın ilgili bölümleri MARC21 içerisinde şu şekilde görünebilir:

  =001  12345
  =110 2_$aInteresting Stuff Society.
  =245 10$aTransactions of the Interesting Stuff Society.
  =785 00$aInteresting Stuff Society$tJournal of Interesting Things.$w12346
  
  =001  12346
  =110 2_$aInteresting Stuff Society.
  =245 10$aJournal of Interesting Things.
  =780 00$aInteresting Stuff Society$tTransactions of the Interesting Stuff Society.$w12345
  

  UseControlNumber öğesinin ‘Use’ olarak ayarlanmasıyla 78x bağlantıları, sırasıyla “Journal of Interesting Things” ve “Transactions of the Interesting Stuff Society” üzerinde başlık araması yapmak yerine alt alanı $w olan Kontrol Numaralarını kullanacaktır.

Dışa aktarılıyor

BibtexExportAdditionalFields

Seçenek: BibTeX aktarılırken aşağıdaki alanları dahil et

Tanım:

 • Tag başına BT_TAG: TAG$SUBFIELD biçiminde bir satır kullanın (örneğin lccn: 010$a )

 • Birden çok marc tag/alt alanını yinelenen bir BibTex tag hedefi olarak belirtmek için aşağıdaki biçimi kullanın: BT_TAG: [TAG2$SUBFIELD1, TAG2$SUBFIELD2] (örneğin notes: [501$a, 505$g] )

 • Yinelenen tag’lerin ve alt alanların tüm değerleri verilen BibTeX etiketi ile yazdırılacaktır.

 • Use ^@^ ( with quotes ) as the BT_TAG to replace the bibtex record type with a field value of your choosing.

RisExportAdditionalFields

Seçenek: RIS dışa aktarılırken aşağıdaki alanları dahil edin

Tanım:

 • Tag başına RIS_TAG: TAG$SUBFIELD biçiminde bir satır kullanın (ör. LC: 010$a )

 • Yinelenen bir BibTex tag’i için hedef olarak birden fazla marc tag/alt alanı belirtmek için aşağıdaki biçimi kullanın: RIS_TAG: [TAG2$SUBFIELD1, TAG2$SUBFIELD2] ( e.g. notes: [501$a, 505$g] )

 • Yinelenen tag’lerin ve alt alanların tüm değerleri verilen BibTeX etiketi ile yazdırılacaktır.

 • Bir anahtar olarak TY (kayıt türü) kullanılması, varsayılan TY’i seçtiğiniz alan değeri ile değiştirecektir.

İçe aktarılıyor

AdditionalFieldsInZ3950ResultSearch

Asks: Display the MARC field/subfields ___ in the ‘Additional fields’ column of Z39.50 search results (use comma as delimiter e.g.: “001, 082$ab, 090$ab”).

Tanım:

 • This preference lets you define additional fields and subfields to display on the Z39.50 result list.

AggressiveMatchOnISBN

Varsayılan: yapma

Seçenek: ISBN’de kayıt alma aracıyla eşleştirilirken, içe aktarılan kayıtlardaki ISBN’lerin tüm varyasyonlarını önceden kataloglanmış kayıtların ISBN alanlarındaki bir cümle olarak denemeye çalışarak agresif bir şekilde eşleşme girişiminde bulun ___.

Değerler:

 • yap

 • yapma

Tanım:

 • Bu tercih, içe aktarmanın daha agresif olması için kayıtları hazırlama sırasında kullanılan ISBN eşleştirme kuralını değiştirmek için seçim yapmanızı sağlar. Bu, ISBN alanından tüm metnin ayrıştırılarak salt numara eşleştirmenin mümkün olacağı anlamına gelir. Bu tercih ‘Yapma’ olarak ayarlanırsa bu sefer Koha sadece ISBN alanları birbiri ile aynı ise bir eşleştirme bulacaktır.

  Önemli

  UseQueryParser açık değilse bu tercihin bir etkisinin olmayacağını unutmayın.

AggressiveMatchOnISSN

Varsayılan: yapma

ISSN’yi kayıt alma aracıyla eşleştirirken, alınan kayıttaki ISSN’lerin tüm varyasyonlarını önceden kataloglanmış kayıtların ISSN alanlarındaki bir cümle olarak denemeye çalışarak agresif bir şekilde eşleşme girişiminde ___. UseQueryParser açıksa bu tercihin bir etkisinin olmayacağını unutmayın.

Arayüz

advancedMARCeditor

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: MARC editöründe alanlar ve alt alanların açıklamalarını ___.

Tanım:

 • Bu tercih, MARC kayıtları düzenlerken veya oluştururken MARC alan adlarının mevcut olup olmayacağını belirler.

Değerler:

 • Görüntüle

  image20

 • Gösterme

  image21

DefaultClassificationSource

Varsayılan: Dewey Onlu Sistemi

Seçenek: Varsayılan sınıflama kaynağı olarak ___ kullanın.

Değerler:

 • ANSCR (Ses Kayıtları)

 • Dewey Onlu Sınıflaması

 • Kongre Kütüphanesi Sınıflaması

 • Diğer/Genel Sınıflama Şeması

 • SuDoc Sınıflaması (U.S. GPO)

 • Evrensel Onlu Sınıflama

  Not

  Yönetim> Sınıflama Kaynakları altına başka bir sınıflandırma eklemek, onun da bu listede gösterilmesini sağlayacaktır.

EasyAnalyticalRecords

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: analitik kayıt ilişkileri oluşturmak için kolay yollar ___

Değerler:

 • Görüntüle

 • Gösterme

  Önemli

  Bu özelliği kullanmaya karar verdiyseniz UseControlNumber tercihini “Kullanma” olarak ayarladığınızdan emin olun. Aksi halde personel istemci ve OPAC’ta “Analizleri göster” bağlantısı düzgün çalışmayacaktır.

Tanım:

 • Bir katalogda bir analitik giriş, yine katalogda tarif edilen daha büyük bir çalışmanın bir kısmını açıklayan bir unsurdur. Bibliyografik kataloglamada kitaplardaki bölümler veya süreli yayınlardaki makalelerin özel konuları için analitik girişler yapılabilir. Arşivsel kataloglamada analitik girişler, bir koleksiyon içerisindeki seriler veya materyaller için yapılabilir. Bu özellik Koha’da ana sunucudaki kayıtlara analitik girişleri bağlamak için kolay bir yol sağlar ve bu sistem tercihi bu özelliğin gerçekleşmesi için personel kataloglama ayrıntısı sayfalarına birçok yeni menü seçenekleri ekler.

EnableAdvancedCatalogingEditor

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Gelişmiş kataloglama düzenleyicisini ___.

Tanım:

 • Bu tercih, kataloglama için basit bir düzenleyici ve gelişmiş bir düzenleyici arasından seçim yapmanıza izin verir.

  Not

  This feature does not currently include any support for UNIMARC or NORMARC fixed fields.

Kayıt Yapısı

AlternateHoldingsField and AlternateHoldingsSeparator

Seçenek: ___ MARC alt alanını, materyali bulunmayan kayıtlar için ayırma bilgisi olarak ___ ile ayrılmış alt alanlarla birlikle göster.

Tanım:

 • Bazen kütüphaneler Koha’ya 852 alanındaki kendi ayırma bilgileri ile geçiyorlar (OCLC ayırmalar bilgisi alanı) ve bu materyalleri dolaşım içerisinde planlamadıkları için bu bilgiyi 952 alanına (Koha ayırmalar bilgisi alanı) transfer etmemeyi tercih ediyorlar. Bu kütüphaneler ve göstermek istedikleri kayıtlarının 852 alanında veri olan diğer kütüphaneler için bu tercihler ayırma bilgilerini 952 alanından başka bir alanda gösterilmesinin seçilebilmesini sağlar. AlternateHoldingsField tercihi içerisinde arama yapılabilecek birden çok alt alan içerebilir; örneğin 852abhi, 852 alt alanları a, b, h ve i içerisinde arama gerçekleştirecektir.

 • AlternateHoldingsField öğesinin 852abhi ve AlternateHoldingsSeparator öğesinin bir boşluğa ayarlanmasıyla ayırmalar aşağıdaki şekilde görünecektir:

  image22

autoBarcode

Varsayılan: <branchcode>yymm0001 şeklinde oluşturulur

Seçenek: Barkodlar ___

Değerler:

 • <branchcode>yymm0001 şeklinde oluşturulur

 • <year>-0001, <year>-0002 şeklinde oluşturuldu

 • 1, 2, 3 şeklinde oluşturulur

 • artımlı EAN-13 barkodları

 • otomatik olarak oluşturulmaz

Tanım:

 • Bu ayar Koha içinden barkodlar üretmek isteyen kütüphaneler içindir (önceden basılmış barkodlar tarama veya barkodları elle atamanın aksine). Varsayılan davranış, Barkod alanını (952$p MARC21) tıklattığınızda seçtiğiniz Otomatik barkod ile doldurulmasını sağlar. Eğer eklenti tıklandığında yerine sadece bir otomatik barkod girilmesini istiyorsanız (… alanın sağında) çerçevede bu alan için kullanılan eklentiyi değiştirebilirsiniz. Çerçeveleriniz için 952$p alanını (yerel MARC formatında items.barcode ile eşleştirilen MARC21 veya eşdeğer bir alan kullanıyorsanız) barcode.pl. yerine barcode_manual.pl olarak ayarlayın. Bu kılavuzun :ref`MARC Bibliyografik Çerçeveleri bölümü <marc-bibliographic-frameworks-label>` altında çerçeveleri düzenleme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

DefaultCountryField008

Varsayılan: ABD için xxu için varsayılan boş değerler

Asks: Fill in the default country code for field 008 Range 15-17 of MARC21 - Place of publication, production, or execution. ___.

Tanım:

 • This preference will allow you to set the country code for your MARC21 008 field by default. If this is left empty it will default to United States (xxu). See the MARC Code List for Countries for additional values for this preference.

  Not

  Kayıtlarınız UNIMARC ise bu tercihin hiçbir etkisi olmayacaktır.

DefaultLanguageField008

Varsayılan: Boş İngilizce ifade

Seçenek: MARC 21 kayıtlarının 008 alanı 35-37 Aralığı için varsayılan dili doldurun ___.

Tanım:

 • Bu tercih, MARC21 008 alanınız için varsayılan dili ayarlamanıza izin verir. Eğer boş bırakılırsa İngilizce varsayılan dil olacaktır (eng). Bu özelliğin ek değerleri için MARC Code List for Languages sayfasına bakın.

  Not

  Kayıtlarınız UNIMARC ise bu tercihin hiçbir etkisi olmayacaktır.

item-level_itypes

Varsayılan: belirli bir materyal

Seçenek: ___ materyal türünü yetkili materyal türü olarak kullan (dolaşım ve ceza kurallarını belirlemek, vb. için)

Değerler:

 • bibliyo kaydı

 • belirli bir materyal

Tanım:

 • Bu tercih, Koha’nın ödünç verme kuralları için kullandığı materyal türünün, bibliyografik kaydın veya materyal kaydın bir özniteliği olup olmayacağını belirler. Çoğu kütüphane materyal türleri için materyal kaydına bakar. Bu aynı zamanda OPAC arama sonuçları üzerinde materyal türü simgesi görünmesini de belirler. Eğer tercih ‘biblio record’ olarak ayarlanmışsa, Koha sonuç bilgisinin solundaki arama sonuçlarında materyal türü simgesini de görüntüler.

  image23

itemcallnumber

Varsayılan: 082ab

Seçenek: MARC alt alanını bir materyalin yer numarasına eşleştir.

Not

Bu içerisine bakılacak birden fazla alt alan içerebilir, örneğin 082ab, 082 alt alanları a ve b içine bakacaktır.

Tanım:

 • Bu tercih materyal kayıtlarına otomatik olarak girilecek yer numarasını belirlemek için hangi MARC alanının kullanılacağını belirler (952$o). Değer, MARC alan kodu sağlayarak (tüm 050, 082, 090, 852 alanları MARC21’de yaygındır) ve sınırlayıcılar olmadan alt alan kodları sağlayarak ayarlanır ($a, $b ab olacaktır).

Örnekler:

 • Dewey: 082ab or 092ab; LOC: 050ab or 090ab; from the item record: 852hi

MarcFieldForCreatorId, MarcFieldForCreatorName, MarcFieldForModifierId, MarcFieldForModifierName

Asks: Store record’s creator borrowernumber in MARC subfield ___ and record’s creator name in MARC subfield ___ Store record’s last modifier borrowernumber in MARC subfield ___ and record’s last modifier name in MARC subfield ___ NOTE: Use a dollar sign between field and subfield like 123$a.

Tanım:

 • This preference allows you to define which MARC subfields to use to automatically save the details of the logged in user. You can save details for the record creator and the most recent modifier.

marcflavour

Varsayılan: MARC21

Seçenek: MARC kayıtlarını ___ formatında açıklayın ve saklayın.

Değerler:

 • MARC21

  • ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler için standart stil

 • UNIMARC

  • Fransa, İtalya, Portekiz, Rusya ve diğer ülkelerde kullanılan standart stil

 • NORMARC

  • Norveç için standart stil

Tanım:

 • Bu tercih, kodlama için kullanılan küresel MARC stilini tanımlar (MARC21, UNIMARC veya NORMARC).

  Önemli

  Bu tercihin değerlerini değiştirmek, kayıtlarınızı bir MARC stilinden diğerine dönüştürmeyecektir.

MARCOrgCode

Varsayılan: OSt

Seçenek: ___ MARC organizasyon kodunu yeni MARC21 kayıtlarında varsayılan olarak doldurun (devre dışı bırakmak için boş bırakın).

Tanım:

 • MARC Organizasyon kodu, materyallerin ayırma bilgileri ve daha fazlasıyla birlikte kütüphaneleri tanımlamak için kullanılır.

Kütüphanenizin MARC21 kodları hakkında daha fazla bilgiyi Kurumlar için MARC kod listesi sayfasında ya da Kanada’da Kanada Semboller Dizini sayfasında bulabilirsiniz.

Not

Kayıtlarınız UNIMARC ise bu tercihin hiçbir etkisi olmayacaktır.

NewItemsDefaultLocation

Seçenek: Materyaller oluşturulduğunda, geçici yer konumu ___ ver (bir yer kodu olmalıdır, yada geçersiz kılmak için boş bırakılmalıdır).

PrefillItem

Varsayılan: Yeni materyal son oluşturulan materyalin değerleri ile doldurulmaz.

Seçenek: Yeni bir materyal eklendiğinde ___

Değerler:

 • yeni materyal, son oluşturulan materyalin değerleri ile doldurulmuş değildir.

 • yeni materyal, son oluşturulan materyalin değerleri ile doldurulmuştur.

Tanım:

 • Bu tercih, yeni materyal eklerken kullanılan davranışı denetler. Buradaki seçenekleri kullanarak değerleri yeniden girerek zaman kaybetmemek için, yeni gireceğiniz materyalin son girilen materyalde kullanılan değerlerle önceden doldurulmasını veya materyal formunun tamamen boş olarak ekrana gelmesini seçebilirsiniz. SubfieldsToUseWhenPrefill bağlantısını kullanarak hangi spesifik alanların önceden doldurulacağını kontrol edebilirsiniz.

SubfieldsToAllowForRestrictedBatchmod

Seçenek: Materyallerin _batchmod_restricted <#items_batchmod_restricted>`__ izinleri etkinleştirildiğinde düzenlemek için yetkilendirilmiş alt alanların bir listesini boşluklarla ayırarak tanımlayın. ___

Örnekler:

 • UNIMARC: “995$f 995$h 995$j”

 • MARC21: “952$a 952$b 952$c”

Tanım:

 • Bu tercih, items_batchmod_restricted izni etkinleştirilirse, :ref:`toplu materyal değiştirme aracı <batch-item-modification-label> aracılığıyla hangi alanları düzenleyebileceğinizi tanımlamanıza izin verir.

  Not

  FA çerçevesi izin kapsamı dışındadır. pref boşsa, hiç bir alan kısıtlanmaz.

SubfieldsToAllowForRestrictedEditing

Seçenek: edit_items_restricted izni etkin olduğunda düzenleme yetkisi olan alt alanların listesini boşluklarla ayırarak tanımlayın. ___

Örnekler:

 • UNIMARC: “995$f 995$h 995$j”

 • MARC21: “952$a 952$b 952$c”

Tanım:

 • Bu tercih edit_items_restricted izinleri etkin durumdaysa kataloglama üzerinden hangi alanların düzenlenebileceğini belirlemenizi sağlar

  Not

  Hızlı çerçeve ekle (FA) izin kapsamı dışındadır. pref boşsa, hiç bir alan kısıtlanmaz.

SubfieldsToUseWhenPrefill

Seçenek: Materyalleri önceden doldururken kullanılacak alt alanların bir listesini tanımlayın ___

Önemli

Değerleri bir boşluk ile ayırın.

Tanım:

 • PrefillItem tercihi materyal değerlerini son eklenen materyalin değerlerinden önceden doldur olarak ayarlandığında, bu tercih hangi alanların önceden doldurulacağını (ve hangi alanların doldurulmayacağını) kontrol eder. Yeni bir materyal eklerken önceden doldurmak istenen alanların bir boşlukla ayrılmış listesini girin.

UNIMARCField100Language

Varsayılan: fre

Seçenek: Yeni bir kayıt oluştururken veya alan eklentisinde UNIMARC 100 alanında varsayılan dil olarak (ISO 690-2) ___ dilini kullanın.

z3950NormalizeAuthor and z3950AuthorAuthFields

Defaults: Don’t copy and 701,702,700

Seçenek: Z39.50. kullanarak kayıt aktarırken ___ UNIMARC’tan aktarılan yazar tag’lerini (virgülle ayırarak) ___.

z3950NormalizeAuthor için açıklama:

 • Bu tercih ‘Kişi Adı Otoriteleri’nin bibliyografik otorite olarak yazarlarla değiştirilmesini sağlar. Bu tercih yalnızca UNIMARC kullanan kütüphaneler tarafından tercih edilmelidir.

z3950NormalizeAuthor için değerler:

 • Kopya

 • Kopyalama

z3950AuthorAuthFields için açıklamalar:

 • z3950AuthorAuthFields için açıklama:

Sırt Etiketleri

SpineLabelAutoPrint

Varsayılan: yapma

Seçenek: Hızlı sırt etiketi yazıcısını kullanırken, ___ otomatik olarak bir baskı iletişim kutusunu açar.

Değerler:

 • yap

 • yapma

SpineLabelFormat

Varsayılan: <itemcallnumber><copynumber>

Seçenek: Hızlı yazdırılan sırt etiketine aşağıdaki alanları ekleyin: (biblio, biblioitems veya materyal tablolarından, < and > ile çevrili sütunları girin.)

SpineLabelShowPrintOnBibDetails

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: materyal sırt etiketi yazdırmak için bibliyografik ayrıntılar sayfasındaki butonları ___

Değerler:

 • Görüntüle

  image24

 • Gösterme

Dolaşım

Gidiş yolu: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Dolaşım

Accounts

AccountAutoReconcile

Asks: ___ reconcile patron balances automatically on each transaction adding debits or credits.

Varsayılan: Yapma

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

Tanım:

 • This preference controls whether or not credits are automatically used to to reduce the owed amounts in a patron’s account.

Makale İstekleri

ArticleRequests

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: kullanıcıların makale isteği yapmalarını ___.

Değerler:

 • Etkinleştir

 • Etkinleştirme

Tanım:

 • Bu seçenek, kullanıcıların OPAC’da materyal barkodlarını görüp göremeyeceklerini denetlemenizi sağlar.

ArticleRequestsLinkControl

Default: Use algorithm to show or hide

Asks: ___ article request link on search results.

Değerler:

 • Always show

 • Use algorithm to show or hide

Tanım:

 • On the OPAC results page, either always show the ‘Request article’ link or check the branch, patron and item type combination to determine whether or not an article can be requested from this particular record before displaying the link.

ArticleRequestsMandatoryFields

Varsayılan: Hiçbiri seçilmedi

Seçenek: Kayıt düzeyinde veya materyal düzeyinde talep edilebilir kayıtlar için aşağıdaki alanları zorunlu kılın ___

Değerler:

 • [Tümünü Seçin]

 • Yazar

 • Bölümler

 • Tarih

 • Sayı

 • Sayfalar

 • Eser Adı

 • Cilt

Tanım:

 • Bu tercih, bir makale isteğinin bir kayıt düzeyi veya materyal düzeyi isteği için yerleştirilebilmesi için hangi alanların doldurulması gerektiğini denetler. [Select all] seçimi, makale talebi yapılmadan önce listelenen tüm alanların (Yazar, Bölümler, Tarih, Sayı, Sayfalar, Başlık, Cilt) tamamlanmış olduğunu gösterir.

ArticleRequestsMandatoryFieldsItemsOnly

Varsayılan: Hiçbiri seçilmedi

Seçenek: Yalnızca materyal düzeyinde talep edilebilen kayıtlar için aşağıdaki alanları zorunlu kılın ___

Değerler:

 • [Tümünü Seçin]

 • Yazar

 • Bölümler

 • Tarih

 • Sayı

 • Sayfalar

 • Eser Adı

 • Cilt

Tanım:

 • Bu tercih, yalnızca bir materyal düzeyinde istek için bir makale isteği yapılabilmesi için hangi alanların doldurulması gerektiğini denetler. [Select all] seçimi, makale talebi yapılmadan önce listelenen tüm alanları (Yazar, Bölümler, Tarih, Sayı, Sayfalar, Başlık, Cilt) tamamlamış olduğunu gösterir.

ArticleRequestsMandatoryFieldsRecordOnly

Varsayılan: Hiçbiri seçilmedi

Seçenek: Yalnızca kayıt düzeyinde talep edilebilen kayıtlar için aşağıdaki alanları zorunlu kılın ___

Değerler:

 • [Tümünü Seçin]

 • Yazar

 • Bölümler

 • Tarih

 • Sayı

 • Sayfalar

 • Eser Adı

 • Cilt

Tanım:

 • Bu tercih, yalnızca bir kayıt düzeyinde istek için bir makale isteği yapılabilmesi için hangi alanların doldurulması gerektiğini denetler. [Select all] seçimi, makale talebi yapılmadan önce listelenen tüm alanları (Yazar, Bölümler, Tarih, Sayı, Sayfalar, Başlık, Cilt) tamamlamış olduğunu gösterir.

Toplu Ödünç Alma

BatchCheckouts

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Toplu ödünç verme işlemine ___

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

BatchCheckoutsValidCategories

Asks: Patron categories allowed to checkout in a batch ___ (list of patron categories separated with a pipe ^|^)

İade Politikası

BlockReturnOfLostItems

Varsayılan: Bloke etme

Seçenek: Kayıp durumda bulunan materyallerin iadesine ___.

Değerler:

 • Engelle

 • Engelleme

Tanım:

 • Bu tercih, kayıp durumunda olan (952$1 in MARC21) bir materyalin iade edilip edilemeyeceğini kontrol eder.

BlockReturnOfWithdrawnItems

Varsayılan: Bloke

Seçenek: Sistemden düşülmüş olan materyallerin iadesine ___.

Değerler:

 • Engelle

 • Engelleme

Tanım:

 • Bu tercih, düşme durumu (952$0 in MARC21) olan bir materyalin iade edilip edilemeyeceğini kontrol eder.

CalculateFinesOnReturn

Varsayılan: Yap

Seçenek: bir materyal iade edildiğinde gecikme ücretlerinin hesaplanması ve güncellenmesi ___.

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

Tanım:

 • If this preference is set to “Do” and the fines cron job is off then Koha will calculate fines only when items are returned. If you have the fines cron job on and this preference set to “Do” then this preference will calculate fines based on the cron (usually run nightly) and then again when you check the item in. This option is best for those who are doing hourly loans. If this preference is set to “Don’t” then fines will only be accrued if the fines cron job is running.

  Önemli

  Eğer saatlik ödünç veriyorsanız, bu ‘Do’ olarak ayarlanmalıdır.

CumulativeRestrictionPeriods

Varsayılan: Biriktirmeyin

Seçenek: Kısıtlama sürelerini ___.

Değerler:

 • Biriktirme

 • Biriktir

HidePersonalPatronDetailOnCirculation

Varsayılan: Yapma

Asks: ___ hide patrons phone number, email address, street address and city in the circulation page

Değerler:

 • Yapma

 • Yap

Tanım:

 • This preference controls the display of the patron’s phone number, email address, and physical address from the left side of the screen (under their picture, if they have one).

 • Set to ‘Do’ these informations will only be visible on the patron’s detail page.

HoldsAutoFill

Varsayılan: Yapma

Asks: ___ automatically fill holds instead of asking the librarian.

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

Tanım:

 • If set to ‘Do’, the holds confirmation pop-up will not appear upon checking in a reserved item.

HoldsAutoFillPrintSlip

Varsayılan: Yapma

Asks: ___ automatically display the holds slip dialog for auto-filled holds.

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

Tanım:

 • If set to ‘Do’, the holds slip print pop-up will appear automatically upon checking in a reserved item.

 • HoldsAutoFill must be set to ‘do’ for this preference to have any effect.

UpdateItemLocationOnCheckin

Asks: This is a list of value pairs. The first value is followed immediately by colon, space, then the second value.

Tanım:

 • This system preference affects the item’s current and permanent locations when the item is checked in (whether it was checked out or not).

 • If the location value on the left of the colon (:) matches the item’s current location, it will be updated to match the location value on the right of the colon (:).

 • The values are the LOC authorised values.

 • For example, ‘STAFF: GEN’ will move an item from the staff office to the general collection when the item is checked in.

 • Special terms

  • PROC: Processing center. When using PROC, only the current location will be affected.

  • CART: Shelving cart. When using CART, only the current location will be affected.

  • _PERM_: This will use the item’s permanent location, whatever that location is.

  • _BLANK_: Used on the left as a first value, it will add a location if

   there is none. Used on the right as a second value, it will remove the location.

  • _ALL_: Used on the left as a first value, it will affect all items and override all other rules.

Önemli

 • Make sure there is NO space between the first value and the colon

 • Make sure there IS a space between the colon and the second value

 • Make sure each pair is on its own line

UpdateNotForLoanStatusOnCheckin

Asks: This is a list of value pairs. When an item is checked in, if the not for loan value on the left matches the items not for loan value it will be updated to the right-hand value. E.g. ^-1: 0’ will cause an item that was set to ‘Ordered’ to now be available for loan. Each pair of values should be on a separate line.

Ödünç Politikası

AgeRestrictionMarker

Seçenek: Aşağıdaki hedef kitlesi değerlerindeki kullanıcıların uygunsuz materyal ödünç almalarını sınırla: ___

Tanım:

 • Bu tercih yaşa göre ödünç vermeyi kısıtlamak için Koha’yı tetikleyecek belirli anahtar kelimeleri tanımlar. Bu kısıtlamalar AgeRestrictionOverride tercihi ile geçersiz kılınabilir. Bu alana boşluk bırakılmadan (|) işareti ile ayrılmış anahtar sözcükler dizisi girin. Örneğin PG|R|E|EC|Age| dizisi, bir yaş sayısı ardından PG, bir yaş sayısı ardından R, bir yaş sayısı ardından yaş arayacaktır. Bu değerler herhangi bir MARC alanında görünebilir, ancak Kongre Kütüphanesi 521$a alanını tavsiye etmektedir (Hedef Kitle Notu). Kullanmaya karar verdiğiniz alan hangisi olursa olsun, biblioitems tablosundaki agerestriction kelimesini Koha to MARC Mapping <koha-to-marc-mapping-label> içerisinde o alanla eşleştirmelisiniz. Kataloglamada 521$a alanına PG 13 veya E 10 gibi değerler girebilirsiniz ve böylelikle Koha, kütüphanecileri bu materyalin bu yaş grubundaki kullanıcılar için tavsiye edilmediği konusunda uyaracaktır.

  Önemli

  Biblioitems tablosundaki agerestriction kelimesini, bu bilginin: ref:Koha’dan MARC’a eşleme’ <koha-to-marc-mapping-label> yönetim alanı üzerinden görüntüleneceği MARC alanına eşlemelisiniz.

AgeRestrictionOverride

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Personelin yaş sınırlaması olan bir materyali ödünç vermesine ___.

Değerler:

 • İzin ver

  image25

 • İzin verme

  image26

Tanım:

 • AgeRestrictionMarker tercihi ayarlandığında, Koha, bir materyali ödünç vermeden önce kütüphanecileri bu materyalin MARC kaydı içinde listelenmiş yaş sınırlaması olduğu konusunda uyaracaktır. Bu tercih, personelin yaş sınırının altında olan kullanıcılara materyali yine de ödünç verip veremeyeceğini denetlemenizi sağlar.

AllFinesNeedOverride

Varsayılan: Gerekli

Seçenek: personelin tüm cezaları, hatta noissuescharge tercihindekinden daha az cezaları geçersiz kılmasına ___.

Değerler:

 • Gerekli değil

 • Gerekli

Tanım:

 • Bu tercih, ödünç verirken kullanıcının üzerinde para cezası olduğuna dair sürekli olarak uyarılmasını isteyip istemediğinize karar vermenizi sağlar. Eğer ‘Zorunlu tut’ olarak ayarlarsanız para cezasının miktarı ne kadar olursa olsun ekrana kullanıcının üzerinde gecikme cezası olduğuna dair bir uyarı gelecektir.

AllowFineOverride

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: personelin, üzerinde noissuescharge tercihinden daha fazla ceza olan kullanıcıların cezalarını manuel olarak geçersiz kılıp bu kullanıcılara materyal ödünç verebilmelerine ___

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu özellik personelinizin, hesaplarında izin verilen miktarın üzerinde borcu olan kullanıcılara materyal ödünç verip veremeyeceklerine karar vermenizi sağlar. Eğer tercih ‘İzin ver’ olarak ayarlanırsa personel, kullanıcının borcu olduğu konusunda uyarılacaktır ancak kullanıcıya materyal ödünç vermesi engellenmeyecektir.

AllowItemsOnHoldCheckout

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Başka bir okuyucu için rezerv edilmiş materyallerin ödünç verilmelerine ___. Eğer izin verilirse RESERVE_WAITING ve RESERVED uyarılarını oluşturmayın. Bunların oluşturulmaları bu materyallerin selfcheck cihazından ödünç verilebilmelerini sağlar.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

  Önemli

  Bu sistem tercihi Koha web tabanlı otomatik ödünç alma ile değil, yalnızca SIP tabanlı otomatik ödünç alma ile ilgilidir.

Tanım:

 • Bu tercih ‘İzin ver’ olarak ayarlanırsa kullanıcılar bir kitabı üzerinde başkası için ayırma konmuş olsa bile ödünç almak için otomatik ödünç alma makinasını kullanabileceklerdir. Eğer Koha’nın başkası için üzerine ayırma konulmuş kitapları ödünç vermesini engellemesini istiyorsanız bu tercihi ‘İzin verme’ olarak ayarlayın.

AllowItemsOnHoldCheckoutSCO

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: SCO modülünde başka bir okuyucu için rezerv edilmiş materyallerin ödünç verilmelerine ___. Eğer izin verilirse RESERVE_WAITING ve RESERVED uyarılarını oluşturmayın. Bunların oluşturulmaları bu materyallerin selfcheck’ten ödünç alınabilmelerini sağlar.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

  Önemli

  Bu sistem tercihi yalnızca Koha’nın web tabanlı selfcheck ödünç alma yöntemiyle ilgilidir.

Tanım:

 • Bu tercih ‘İzin ver’ olarak ayarlanırsa kullanıcılar bir kitabı başkası tarafından ayırtılmış olsa bile Koha’nın web tabanlı shelfcheck imkanı ile ödünç alabileceklerdir. Eğer Koha’nın başkası tarafından ayırtılmış kitapları ödünç vermesini engellemesini istiyorsanız bu tercihi ‘İzin verme’ olarak ayarlayın.

AllowMultipleIssuesOnABiblio

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: Kullanıcıların aynı kayıttan birden çok materyal ödünç alabilmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu tercih ‘İzin ver’ olarak ayarlanırsa, kullanıcılar aynı anda aynı başlığın birden çok kopyasını ödünç alabileceklerdir. Eğer bu tercih ‘İzin verme’ olarak ayarlanırsa bu sefer kullanıcılar bir kerede bir kayda bağlı yalnızca bir materyal ödünç alabileceklerdir. Bu tercih için seçilen seçenek ne olursa olsun bir abonelik bağlı olan kayıtlar birden çok ödünç alınabilecektir.

  Önemli

  Bu yalnızca bir abonelik bağlı olmayan kayıtları etkileyecektir.

AllowNotForLoanOverride

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: personelin ödünç verilmez olarak işaretli materyalleri geçersiz kılıp ödünç verebilmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu parametre personelin (kullanıcıların bu tür materyalleri ödünç almaları daima önlenecektir) “ödünç verilmez” olarak işaretlenmiş materyalleri ödünç verebilme yetkisini kontrol eden bir ikili ayardır. Bu ayarı “İzin ver” olarak ayarlamak bu tür materyallerin ödünç verilmesine izin verecektir, “İzin verme” olarak ayarlamak ise bunu engelleyecektir. Bu ayar danışma materyalleri ve kullanıcılar tarafından ödünç alınabilen diğer kütüphane kaynaklarının kütüphanede kalması gerekliliğini belirler.

AllowRenewalLimitOverride

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: Personelin süre uzatma sınırını manuel olarak geçersiz bırakmalarına ve süre uzatma sınırlarını aşan bir materyalin ödünç alma süresini uzatmalarına ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu tercih, personelin süresi uzatılabilecek bir materyalin süresinin kaç kez uzatılabileceği üzerindeki limitleri geçersiz kılabilme yetkilerini denetleyen ikili bir ayardır. Bunu “İzin ver” olarak ayarlamak limitlerin geçersiz kılınabilmesini sağlar, “İzin verme” olarak ayarlamak ise bunu engeller. Bu tercih “İzin ver” olarak ayarlanırsa özel durumlar için yenileme sınırı geçersiz kılmak için kütüphane personelinin kendi değerlendirmelerini kullanmalarına izin veren bir tercihtir. “İzin verme” olarak ayarlamak, kütüphane personelinin suistimal durumunu engeller.

AllowRenewalOnHoldOverride

Asks: ___ staff to renew items that are on hold by manually specifying a due date.

Varsayılan: İzin verme

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • This preference enables items that are on hold to be renewed with a due date specified by the user.

  It can appear in two locations:

  1. In the “Checkouts” table on the Patron Details screen. It is possible to select on loan items that would otherwise fulfil a hold request to be renewed. When such an item is selected, an additional date selection box is displayed to allow the user to specify the due date for all on hold items that are to be renewed.

  2. In the Circulation > Renew alert screen. When a barcode of an on loan item that would ordinarily fulfil a hold request is entered, the usual alert is displayed indicating that the item is on hold, it is still possible to override this, and renew. With this preference enabled it is also possible to specify a due date.

AllowReturnToBranch

Varsayılan: herhangi bir kütüphane için

Seçenek: Materyallerin ___ dönmesine izin ver

Değerler:

 • materyalin ait olduğu kütüphane ya da materyalin ödünç alındığı kütüphane.

 • yalnızca materyalin ait olduğu kütüphane.

 • yalnızca materyalin ödünç alındığı kütüphane.

 • herhangi bir kütüphane için.

Tanım:

 • Bu tercih, kütüphane sisteminin iadeleri nasıl kabul edeceğini belirlemesini sağlar. Bazı sistemler materyallerin sistem içerisindeki her hangi bir kütüphaneye iade edilmesine izin verir (bu tercihin varsayılan ayarı), diğer kütüphaneler ise materyallerin yalnızca belirli birimlere iade edilmesini şart koşar. Bu tercih, materyallerin değer içerisinde ayarlanmış birimlere yapılan iadelerine limit belirlemenizi sağlar.

AllowTooManyOverride

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: personelin, kullanıcı ödünç almak için izin verilen maksimum sayıya ulaştığında geçersiz kılıp ödünç verebilmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

  image27

 • İzin verme

  image28

Tanım:

 • Bu tercih “İzin ver” olarak ayarlanırsa tüm personele bir kullanıcı için normalde Dolaşım ve Ceza Kuralları içerisinde izin verilenden daha fazla materyal ödünç verme seçeneği sunulacaktır. Bu seçenek “İzin verme” olarak ayarlanırsa hiç bir personel dolaşım sınırından daha fazlasını ödünç veremeyecektir.

AutomaticItemReturn

Varsayılan: Yap

Seçenek: materyaller iade edildiklerinde ait oldukları birime otomatik olarak transferlerine ___.

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

Tanım:

 • Bu tercih bir materyalin kütüphaneye iade edildiğinde otomatik olarak ait olduğu birime gönderilip gönderilmeyeceğini kontrol eden bir ikili ayardır. Eğer “Don’t” olarak ayarlanırsa materyalin ait olduğu ana birim dışında materyali iade alan personele, iade aldığı materyalin ana birimi dışındaki bu birimde mi kalacağı yoksa ana birimine gönderileceği mi sorulacaktır (bu durumda yeni konum holding location olarak işaretlenecektir). “Do” olarak ayarlamak ise iade alınan bu materyalin ait olduğu ana birime teslim edilmesini sağlayacaktır.

AutoRemoveOverduesRestrictions

Varsayılan: Yapma

Seçenek: Gönderilen bildirimler tarafından tetiklenen OVERDUES kısıtlamalarının, gecikmeye kalan materyaller kullanıcı tarafından iade edildiğinde otomatik olarak silinmesine izin ver ___.

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

Tanım:

 • :ref:`Gecikme Bildirimleri/Durum Tetikleyicilerini kullanarak, kullanıcıları bir gecikme bildirimi aldıktan sonra kısıtlayabilirsiniz. Bu tercih, gecikmeye kalan materyaller teslim edildikten sonra Koha’nın otomatik olarak bu kısıtlamayı kaldırıp kaldırmayacağını belirlemenizi sağlar.

AutoReturnCheckedOutItems

Asks: ___ require librarians to manually confirm a checkout where the item is already checked out to another patron.

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

Varsayılan: Yap

Tanım:

 • This preference controls whether Koha asks for a confirmation when trying to check out an item that is already checked out to another patron.

 • Set to ‘Do’, Koha will ask the staff member to confirm the check out.

  image1433

 • Set to ‘Don’t’, Koha will simply return the item from the previous patron’s file and check it out to the actual patron and show a message.

  image1434

CircControl

Varsayılan: materyalin ait olduğu kütüphane

Seçenek: ___ ödünç verme ve ceza kurallarını kullan

Değerler:

ConsiderOnSiteCheckoutsAsNormalCheckouts

Varsayılan: Dikkate al

Seçenek: Yerinde ödünç alımları normal ödünç alımlar olarak ___ . Etkinleştirilirse, izin verilen ödünç alma sayısı, normal ödünç alımlar + yerinde ödünç alımlar olur. Devre dışı bırakılırsa, her iki değer ayrı ayrı kontrol edilir.

Değerler:

 • Dikkate al

 • Dikkate alma

Tanım:

 • This preference allows you to decide if checkouts that are OnSiteCheckouts are counted toward the total checkouts a patron can have. You can also set your circulation and fines rules to allow only a certain number of normal and OnSite checkouts.

DefaultLongOverdueChargeValue

Seçenek: Materyalin KAYIP değeri ___ olarak değiştiğinde kayıp materyali okuyucunun hesabından tahsil et

Tanım:

DefaultLongOverdueLostValue and DefaultLongOverdueDays

Seçenek: Materyal ___ günden daha fazla süre gecikmeye kaldığında, varsayılan olarak materyalin KAYIP değerini ___ göre ayarla.

Tanım:

 • These preferences are used when the longoverdue cron job is called without the –lost parameter. It allows users to set the values of the longoverdue cron without having to edit the crontab. Setting the values to 1 and 30 for example will mark the item with the LOST authorized value of 1 after the item is 30 days overdue.

HoldsInNoissuesCharge

Varsayılan: Dahil etme

Seçenek: noissuescharge giderleri özetlenirken ayırtma giderlerini ___.

Değerler:

 • Dahil etme

 • Dahil et

HomeOrHoldingBranch

Varsayılan: Materyalin ödünç alındığı kütüphane

Seçenek: ___ ödünç verme ve ceza kurallarını kullan

Değerler:

 • materyalin ait olduğu kütüphane

  • Bu, ‘ana kütüphane’ ile eşdeğerdir

 • materyalin ödünç alındığı kütüphane

  • Bu, ‘holding library’ ile eşdeğerdir

Tanım:

 • Bu tercih birçok şey yapar.

  • If CircControl is set to ‘the library the item is from’ then the circulation and fines policies will be determined by the item’s library where HomeOrHoldingBranch chooses if item’s home library is used or holding library is used.

  • Eğer IndependentBranches sistem tercihi ‘Önle’ olarak ayarlanırsa materyalin ödünç verilip verilemeyeceğinde bu tercihin değeri kullanılır. Eğer materyalin ana kütüphanesi oturum açılan kütüphane ile eşleşmezse bir :ref:`superlibrarian<patron-permissions-defined-label> iznine sahip olmadıkça bu materyal ödünç verilemez.

  Önemli

  Zaten ödünç verilmiş olan materyallerin davranışlarını değiştirebileceği için Koha ilk kurulumundan sonra bu ayarın değiştirilmesi tavsiye edilmez.

IssueLostItem

Varsayılan: bir ileti görüntüle

Seçenek: Kayıp olarak işaretlenmiş bir materyal ödünç verilirken ___.

Değerler:

 • bir ileti görüntüle

  image29

 • hiçbir şey yapma

  • Bu seçenek sadece materyali, size materyalin kayıp olarak işaretlendiğini bildirmeden ödünç verecek.

 • onay gerektir

  image30

Tanım:

 • This preference lets you define how library staff are notified that an item with a lost status is being checked out. This will help staff mark items as ‘available’ if you choose to ‘display a message’ or ‘require confirmation.^ If you choose to ‘do nothing,^ there will be no notification that the item being checked out is marked as ‘lost.^

IssuingInProcess

Varsayılan: Engelleme

Seçenek: Materyalin kiralama bedelinin limit aşımına sebep olacağı kullanıcıların ödünç almalarına ___.

Değerler:

 • Engelleme

 • Engelle

Tanım:

 • Bu tercih bir kullanıcının hesabında bir gecikme cezası varsa materyal ödünç alıp alamayacağını ve kullanıcının ödünç almak istediği her hangi bir materyalin kütüphanenin maksimum cezalar politikası üzerindeki dengeyi potansiyel olarak etkileyip etkilemeyeceğini belirler.

Örnek: Kütüphaneniz ‘para cezaları’ için 5$ sınır belirledi (ör. gecikme cezası 5$ limitine ulaşınca kullanıcı artık ödünç alamayacaktır). Bir kullanıcı ödünç alma birimine 5 materyalle birlikte geliyor (4 kitap ve bir video). Kullanıcının hesabında 4$ cezası var ver videoların bir tanesinin 1$ kiralama bedeli var, bu durumda kullanıcının hesabındaki para cezalarının toplamı bir anda 5$ olacaktır (sınır).

ItemsDeniedRenewal

Asks: Define custom rules to deny specific items from renewal.

Tanım:

 • This preference allows you to specify items that should not be renewed either from the OPAC or staff client. You can enter any combination of fields (from the items table in the Koha database) followed by a colon then a space then a bracketed list of values separated by commas. e.g:

  ccode: [NEWFIC,NULL,DVD]
  itype: [NEWBK,""]
  
 • The word ‘NULL’ can be used to block renewal on undefined fields, while an empty string “” will block on an empty (but defined) field.

  Not

  If using automatic renewal notices your notice text should be updated to account for the new reason that renewals may be denied “item_denied_renewal”.

ManInvInNoissuesCharge

Varsayılan: Dahil et

Seçenek: noissuescharge için ücretler toplanırken MANUAL_INV ücretlerini ___ .

Değerler:

 • Dahil etme

 • Dahil et

Tanım:

 • Bu tercih, manuel fatura olarak girilen ücretlerin: ref: noissuescharge hesaplanırken dahil edilip edilmeyeceğine karar vermenize izin verir. Bu özellik dahil edilecek şekilde ayarlanırsa Koha, kullanıcının üzerinde kütüphaneden yeni bir materyal alabilmesine engel teşgil edecek miktarda gecikme cezası olup olmadığını hesaplarken bu hesaba tüm manuel faturaları da dahil edecektir. Eğer dahil etme olarak ayarlanırsa Koha bu hesabı yaparken tüm manuel faturaları görmezden gelecektir.

MarkLostItemsAsReturned

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Kayıp olarak işaretlendiğinde materyallerin iade edildi olarak işaretlenmesine ___.

Değerler:

 • [Tümünü Seç]

 • From the batch item modification tool

 • From the items tab of the catalog module

 • From the longoverdue cronjob

 • When cataloging an item

Tanım:

 • The library can choose which of these actions or all of these actions, does an item gets automatically returned from the patron’s account or not.

maxoutstanding

Varsayılan: 5

Seçenek: ___ TL’den fazla gecikme cezası olan kullanıcıların OPAC üzerinden ayırma işlemi gerçekleştirmelerini engelle.

noissuescharge

Varsayılan: 5

Seçenek: ___ TL’den fazla gecikme cezası olan kullanıcıların kitap ödünç almalarını engelle.

Tanım:

 • Bu tercih bir kullanıcının kütüphaneden materyal ödünç almasının engellenmesinden önce kütüphaneye borçlu olduğu maksimum para miktarıdır. ManInvInNoissuesCharge kullanarak bu toplamda hangi tür ödemelerin dikkate alınacağını denetleyebilirsiniz. Bu aynı zamanda kütüphaneye maksimum düzeyde borcu bulunan kullanıcıların ayırtma işlemi yapmasını engelleyen maxoutstanding ile örtüşmektedir.

NoIssuesChargeGuarantees

Seçenek: Garantörü ___ TL’den fazla gecikme cezası olan kullanıcıların kitap ödünç almalarını engelle.

Tanım:

 • Bir kütüphaneye, garantörlerinin çok fazla borcu olduğu takdirde kullanıcıların ödünç almalarını önleme olanağı tanır.

NoRenewalBeforePrecision

Varsayılan: tarih

Seçenek: “Bu tarihten önce süre uzatamazsınız” özelliğini ___ temel alarak hesaplayın.

Değerler:

 • tarih

 • kesin zaman

  Not

  Yalnızca gün cinsinden hesaplanan krediler için, saatlik krediler etkilenmez.

Tanım:

NoticeBcc

Seçenek: Tüm bildirimleri BCC olarak bu e-posta adresine gönder ___

Bu tercih kütüphanecinin, kullanıcılara gönderilen her bildirimin bir kopyasını almasını mümkün kılar.

Not

Birden çok kişinin gizli bildirim almasını istiyorsanız, sadece virgülle ayırarak birden fazla e-posta adresleri girebilirsiniz

OnSiteCheckouts

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Yerinde ödünç alma özelliğini ___.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

  image1184

Tanım:

 • Bu tercih ‘Ödünç verilmeyen’ materyalleri kullanıcılara ödünç verebilmenizi sağlar. Bu tercih ‘Etkinleştir’ olarak ayarlandığında ödünç verme ekranına ‘On-site checkout’ (kütüphane içi kullanım) etiketi ile bir onay kutusu eklenir. Bu özellik normalde ödünç verilmeyen veya kapalı raf ayarındaki materyalleri kimin kullandığını izlemenizi sağlar.

OnSiteCheckoutsForce

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: (Kullanıcı mahrum olsa bile, vb.) tüm durumlar için yerinde ödünç almayı ___

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

  image31

Tanım:

 • Bu tercih kütüphane personelinin bir kullanıcı üzerindeki herhangi bir kısıtlamayı kaldırıp materyalleri kütüphane içi kullanım için ödünç verebilmesini sağlar. Bu tercihin geçerli olabilmesi için OnSiteCheckouts sistem tercihinin ‘Etkinleştir’ olarak ayarlanması gerekir.

OPACFineNoRenewalsBlockAutoRenew

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: Bir kullanıcının borcu OPACFineNoRenewals değerinden fazla ise, kullanıcının otomatik süre uzatmasını ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • Engelle

OverdueNoticeCalendar

Varsayılan: Takvimi yoksay

Seçenek: Gecikme bildirimleri için süreci tasarlarken ___

Değerler:

 • Takvimi yoksay

  • Bildirimler tatil günlerini dikkate almaz, bu nedenle ödünç alınan materyaller tatillerde gecikmeye kalmayacak olsa bile bildirimler yine de gönderilecektir

 • Takvim kullan

  • Gecikme bildirimleri tatilleri göz önünde bulundurur, bu nedenle materyal bir tatil gününde henüz gecikmeye kalmıyorsa gecikme bildirimi gönderilmeyecektir

OverduesBlockCirc

Varsayılan: Onay için sor

Seçenek: Üzerinde ödenmemiş para cezası bulunan kullanıcılara ödünç verirken ___

Değerler:

 • Onay için sor

  • Bir kütüphaneci onay verene kadar, üzerinde geciken materyaller olan kullanıcılara yeni bir materyal ödünç vermenize izin vermeyecektir.

 • Engelle

  • Üzerinde gecikmiş materyal bulunan tüm kullanıcıların yeni materyal ödünç alabilmelerini engelle

 • Engelleme

  • Üzerinde gecikmiş materyal bulunan tüm kullanıcıların yeni materyal ödünç alabilmelerine izin ver

OverduesBlockRenewing

Varsayılan: süre uzatılmasına izin ver

Seçenek: Bir kullanıcının ödünç aldığı materyal geciktiğinde, ___

Değerler:

 • süre uzatılmasına izin ver

 • kullanıcının tüm materyalleri için süre uzatılmasını engelle

 • yalnızca bu materyal için süre uzatılmasını engelle

PrintNoticesMaxLines

Seçenek: Basılı bir gecikme bildirimde ___ materyal satırı ekleyin.

Not

eğer materyallerin sayısı bu sayıdan büyükse bildirim, ödünç alan okuyucunun üzerindeki gecikmeye kalan materyallerin tam listesi için çevrimiçi hesabını kontrol etmesini isteyen bir uyarı ile bitecektir.

Not

Ne kadar çok olursa olsun tüm gecikmiş materyalleri bildirime dahil etmek için 0’a ayarlayın.

Önemli

Bu tercih yalnızca basılı bildirimleri ilgilendirir, e-posta ile gönderilenleri değil.

RenewalPeriodBase

Varsayılan: ödünç verme işleminin eski iade tarihi

Seçenek: Materyalin süresi uzatılırken, yeni iade tarihini ___ üzerinden esas alın

Değerler:

 • ödünç verme işleminin eski iade tarihi

 • geçerli tarih

RenewalSendNotice

Varsayılan: Gönderme

Seçenek: kullanıcının ödünç alma uyarısı tercihlerine göre bir yenileme bildirimi ____

Değerler:

 • Gönderme

 • Gönder

Tanım:

 • If a patron has chosen to receive a check out notice in their messaging preferences and this preference is set to ‘Send’ then those patrons will also receive a notice when they renew materials. You will want to set up a new notice with the code of RENEWAL (if you don’t already have it) with custom text for renewing items.

  Önemli

  Bu özellik EnhancedMessagingPreferences tercihinin ‘İzin ver’ olarak ayarlanmasını gerektiriyor

RentalFeesCheckoutConfirmation

Varsayılan: isteme

Seçenek: Kira bedeli bulunan bir materyali ödünç verirken onay ___.

Değerler:

 • seçenek

image1183

 • isteme

Tanım:

 • Materyaller için kira bedeli tahsil ediyorsanız, bu tercih kira bedeli işleyecek bir materyal ödünç verilmeden önce bir onay gösterilmesini (ya da gösterilmemesini) sağlar.

RentalsInNoissuesCharge

Varsayılan: Dahil et

Seçenek: noissuescharge için ücretler toplanırken kiralama bedellerini ___.

Değerler:

 • Dahil etme

 • Dahil et

Tanım:

 • Bu tercih noissuescharge hesaplanırken kira bedellerinin dahil edilip edilmeyeceğine karar vermenizi sağlar. Dahil et olarak ayarlanırsa Koha, kullanıcının üzerinde kütüphaneden yeni bir materyal alabilmesine engel teşkil edecek miktarda gecikme cezası olup olmadığını hesaplarken tüm kira bedellerini bu hesaba dahil edecektir. Dahil etme olarak ayarlanırsa Koha bu hesabı yaparken tüm kira bedellerini görmezden gelecektir.

RestrictionBlockRenewing

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: Eğer kullanıcı kısıtlanmışsa, materyallerin sürelerinin uzatılmasına ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • Engelle

ReturnBeforeExpiry

Varsayılan: Gerekli değil

Seçenek: kullanıcıların hesaplarının süreleri dolmadan önce kitapları iade etmelerine (iade tarihlerini kullanıcının hesabının bitiş süresinden öncesine sınırlandırarak) ___.

Değerler:

 • Gerekli değil

 • Gerekli

Tanım:

 • Bu tercih bir kütüphane kullanıcısının kütüphane kartının geçerliliği sona erdikten sonra materyal ödünç almasını önleyebilir. Bu tercih “Zorunlu tut” olarak ayarlanırsa ödünç verilen bir materyalin iade zamanı kullanıcının kütüphane kartının geçerlilik süresinin bitiminden sonra gelen bir tarih için ayarlanamaz. Eğer “Zorunlu tutma” olarak ayarlanırsa, ödünç verme tarihleri kullanıcının kütüphane kartının son kullanma tarihini aşabilir.

StaffSearchResultsDisplayBranch

Varsayılan: Materyalin ayırtıldığı kütüphane

Seçenek: Personel istemcideki arama sonuçları için, ___ birimini görüntüle

Değerler:

 • materyalin ait olduğu kütüphane

 • materyalin ayırtma yapıldığı kütüphane

SwitchOnSiteCheckouts

Varsayılan: Geçiş yapma

Seçenek: Ödünç alındığında yerinde ödünç alma’dan normal ödünç almaya ___.

Değerler:

 • Geçiş yapma

 • Geçiş yap

TransfersMaxDaysWarning

Varsayılan: 3

Seçenek: Eğer transfer gönderildikten ___ gün sonra halen alınmadıysa “Alınacak Transferler” üzerinde bir uyarı göster.

Tanım:

 • TransferMaxDaysWarning tercihi varsayılan bir gün sayısına ayarlanır. Bu tercih, kütüphane birimleri arasında transfer edilen bir materyal alınmadığında ayarlanan süre sonrasında bir uyarı mesajının görünmesini sağlar. Uyarı mesajı :ref:`Transfers to Receive <transfers-to-receive-label> raporunda görünecektir.

UseBranchTransferLimits and BranchTransferLimitsType

Defaults: Don’t enforce and collection code

Seçenek: birim transferlerinin ___ esas alınarak sınırlandırılmasına ___

UseBranchTransferLimits Değerleri:

 • Zorlama

 • Zorla

BranchTransferLimitsType Değerleri:

 • koleksiyon kodu

 • materyal türü

BranchTransferLimitsType Açıklaması:

 • Bu parametre materyalin materyal türü veya koleksiyon koduna göre transfer olup olmadığını belirleyen ikili bir ayardır. Bu değer, kütüphane yöneticisinin branşlar arasında hangi materyallerin transfer edileceğini nasıl kısıtlayabileceğini belirler.

useDaysMode

Varsayılan: Dahil etme

Seçenek: İade tarihini ___ kullanarak hesaplayın.

Değerler:

 • yalnızca dolaşım kuralları.

 • iade tarihini kütüphanenin açık olduğu bir sonraki güne atmak için takvim.

 • kütüphanenin kapalı olduğu tüm günleri atlamak için takvim.

Tanım:

 • Bu tercih, zamanlanmış kütüphane kapanışlarının materyaller üzerindeki iade tarihlerini nasıl etkilediğini kontrol eder. ‘the calendar to skip all days the library is closed’ ayarı zamanlanmış bir kapanışın ödünç verme periyodunda gün olarak hesaplanmamasını sağlar, ‘circulation rules only’ ayarı zamanlanmış kapanışları hiç bir şekilde dikkate almaz ve ‘the calendar to push the due date to the next open day’ yalnızca eğer bir materyalin iade tarihi özellikle kapanış gününe denk geliyorsa iade tarihini etkiler.

Örnek:

 • Kütüphane, kapanış tarihleri olarak takvime 24 Aralık ve 25 Aralık günlerini koydu. Kullanıcı tarafından ödünç alınan bir kitabın dolaşım ve ceza kurallarına göre 25 Aralık tarihinde süresi doluyor. Eğer bu ‘circulation rules only’ olarak ayarlanırsa materyalin iade tarihi 25 Aralık olarak kalmaya devam edecektir. Eğer bu ayar ‘the calendar to push the due date to the next open day’ olarak ayarlanırsa bu sefer iade tarihi 26 Aralık olacaktır. Eğer bu tercih ‘the calendar to skip all days the library is closed’ olarak ayarlanırsa bu sefer iade tarihi kapalı olan iki günü karşılamak için 27 Aralık tarihine atılacaktır.

The calendar is defined on a branch by branch basis. To learn more about the calendar, check out the Calendar & Holidays section of this manual.

UseTransportCostMatrix

Varsayılan: Kullanma

Seçenek: Birimler arasındaki ayırmaların optimum yerine getirilmesinin hesaplanmasında Taşıma Maliyet Matrisi ___.

Değerler:

 • Kullanma

 • Kullan

Tanım:

 • Sistem, ayırtma isteklerini karşılamak için :ref:`Taşıma Maliyet Matrisi <transport-cost-matrix-label>’ kullanacak şekilde yapılandırılmış ise, bir ayırtma isteğini karşılamak için sistem maliyeti en düşük olan birim için arama yapacak ve ayırtma isteğini öncelikle bu birimden sağlamaya çalışacaktır. Eşit maliyetli şubeler rastgele seçilecektir. Bir sonraki yüksek maliyetli birim ya da birimler yalnızca gruptaki diğer birimlerin tümü ayırtma isteğini karşılayamazsa seçilecektir.

  Sistem materyalin, ayırma talebini taşıma maliyet matrisi kullanarak karşılayıp karşılayamayacağını belirlerken materyalin mevcut ayırma birimini kullanacaktır.

Kurs Rezervleri

UseCourseReserves

Varsayılan: Kullanma

Seçenek: ayrılmış ders materyallerini ___

Değerler:

 • Kullanma

 • Kullan

Tanım:

 • Koha içerisinde yer alan Kurs Rezervleri modülü materyalleri geçici olarak ‘rezerv’ bölümüne taşıyıp belirli bir ders için kullanılmakta olduklarında bu materyaller üzerine farklı dolaşım kuralları atayabilmenizi sağlar.

Ceza Politikası

finesCalendar

Varsyılan: kütüphanenin kapalı olduğu günler dahil değil

Seçenek: Para cezalarını gecikme günlerine göre ___ hesapla

Değerler:

 • doğrudan

 • kütüphanenin kapalı olduğu günler hariç

Tanım:

 • Bu tercih, kütüphane kapatıldığı durumlarda para cezalarının tahakkuk ettirilip edilmeyeceğini belirleyecektir. Örnekler arasında tatil günleri, kütüphane hizmet günleri vb. Yer alır. “Kütüphanenin kapatıldığı günleri içermemelidir” ayarının seçilmesi Koha’nın :ref:`Takvim’ modülüne erişmesine ve kütüphanenin kapatıldığı tarihlerin dikkate almasını sağlayacaktır. Bu ayarın kullanılabilmesi için yönetici önce Koha’nın takvimine erişmeli ve belli günleri “tatil” olarak önceden işaretlemelidir.

The calendar is defined on a branch by branch basis. To learn more about the calendar, check out the calendar section of this manual.

FinesIncludeGracePeriod

Varsayılan: Dahil et

Seçenek: Geciken materyal için para cezası hesaplanırken ödemesiz dönemi ___.

Değerler:

 • Dahil etme

 • Dahil et

Tanım:

 • Bu tercih, bir ödemesiz dönem olduğunda Koha’nın cezaları nasıl hesaplayacağını kontrol etmenizi sağlar. Para cezalarını hesaplarken ödemesiz dönemi de dahil etmeyi seçerseniz, Koha, bir materyal ödemesiz dönemden daha fazlası için gecikmeye kalırsa ödemesiz dönem için de ceza tahakkuk edecektir. Eğer ödemesiz dönemi dahil etmek istemiyorsanız bu sefer koha yalnızca ödemesiz dönem sonraki günler için ceza tahakkuk edecektir.

finesMode

Varsayılan: Hesapla (ama sadece admin’e ileti için)

Seçenek: cezaları ___

Değerler:

 • Hesapla (ama sadece admin’e ileti için)

 • Hesapla ve tahsil et

 • Hesaplama

  Önemli

  Fines cron job çalışıyor durumda olmasını gerektirir (misc/cronjobs/fines.pl)

HoldFeeMode

Varsayılan: Yalnızca tüm materyaller ödünç verilmiş ise ve materyalin üzerinde en az bir ayırtma mevcut ise.

Seçenek: Bir ayırtma ücreti uygula ___

Değerler:

 • Bir ayırtılan materyalin alındığı her zaman.

 • Bir materyalin ayırtıldığı her zaman.

 • ancak tüm materyaller ödünç verilmişse ve kayıt üzerinde mevcut en az bir ayırtma bulunuyorsa.

ProcessingFeeNote

Asks: Set the text to be recorded in the column ‘note’, table ‘accountlines’ when the processing fee (defined in item type) is applied.

RefundLostOnReturnControl

Varsayılan: iade kütüphanesi.

Seçenek: Kaybedilen bir materyal geri dönerse, ___ içinde tanımlanan geri ödeme kurallarını uygulayın.

Değerler:

 • iade kütüphanesi.

 • materyale sahip olan birim.

 • materyalin ana birimi.

useDefaultReplacementCost

Varsayılan: Kullanma

Asks: ___ the default replacement cost defined in item type.

Değerler:

 • Kullanma

 • Kullan

Tanım:

 • This preference enables the use of the replacement cost set on the item type level

WhenLostChargeReplacementFee

Varsayılan: Ceza alın

Seçenek: Kullanıcı bir materyali kaybettiğinde yenisiyle değiştirme bedelini ___.

Değerler:

 • Ceza

 • Ceza almayın

Tanım:

 • Bu tercih Koha’nın kayıp olarak işaretlenmiş bir materyal ile ne yapacağını belirlemenizi sağlıyor. Eğer isterseniz Koha kaybettikleri materyali yenileme listesindeki ücret üzerinden kullanıcıdan tahsil edebilir veya kullanıcı hakkında hiç bir şey yapmayabilir ve yalnızca materyali katalog içerisinde kayıp olarak işaretleyebilir.

WhenLostForgiveFine

Varsayılan: Bağışlamayın

Seçenek: Bir materyal kaybedildiğinde üzerindeki para cezalarını ___.

Değerler:

 • Bağışlamayın

 • Bağışlayın

Tanım:

 • Bu tercih, kütüphanenin bir materyal kayıp olarak işaretlendiğinde yerine koyma bedeline ek olarak gecikme cezasını da uygulayıp uygulamayacağını belirlemesini sağlar. Bu tercih ‘Bağışla’ olarak ayarlanırsa kullanıcıdan kaybettiği kitabı yerine koyma bedeline ilave olarak gecikme cezası tahsil edilmeyecektir.

Ayırma Politikası

AllowHoldDateInFuture

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: gelecekteki belirli bir tarihe kadar bekleme listesine girmeyen ayırma isteklerinin yerleştirilmesine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

AllowHoldItemTypeSelection

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Ayırtma işleminin materyal türü ile sınırlandırılacak şekilde karşılanmasına ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Ayırtma ilkesinin geçersiz kılınmasına izin verin

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: personelin ayırtma yaparken ayırtma politikalarını geçersiz kılmasına ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu tercih personelin ayırma yapılan kitapların yerine konmasıyla ilgili dolaşım ve ceza kurallarını geçersiz bırakıp bırakamayacaklarını kontrol eden ikili bir ayardır. Bu değeri “İzin verme” olarak ayarlamak personelin müdahalesini engelleyecek “İzin ver” olarak ayarlamak ise personelin müdahalesine izin verecektir. Bu ayar kütüphanenin ayırmalar ile ilgili kurallarının ne kadar katı olacağının belirlenmesi bakımından önemlidir. Bu değer “İzin ver” ayarlanırsa kütüphane kullanımında sicili iyi olan kullanıcılar için özel durumlarda bazı istisnalar yapılmasına izin verir ancak personelin bu işlevi suistimal etme olasılığı da vardır. Eğer “İzin verme” olarak ayarlanırsa suistimal olasılığı ortadan kalkacak ancak sistem ayırmalar konusunda bütünüyle esnek olmayan bir yapıya bürünecektir.

AllowHoldsOnDamagedItems

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: hasarlı materyaller üzerinde ayırtma isteği yapılabilmesine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu parametre “hasarlı” olarak işaretli materyaller üzerine ayırma konup konulamayacağını kontrol eden bir ikili ayardır (materyaller, materyal kaydı üzerinde alt alan 4 düzenlenerek hasarlı olarak işaretlenir). Bu değeri “İzin verme” olarak ayarlamak hasarlı materyaller üzerine kimsenin ayırma koyamamasını, “İzin ver” olarak ayarlamak ise ayırma koyabilmelerini sağlar. Bu tercih önemlidir, çünkü bir kullanıcının iyi durumda olmayan veya tamir sürecinde olan bir materyal için istek yapıp yapamayacağını belirler. Eğer bir kütüphanenin, kullanıcılarının materyallere zamanında ulaşamayacakları konusunda endişeleri varsa (veya bir materyalin artık tamir edilemeyeceğine karar verilmişse) bu değeri “İzin verme” olarak ayarlamak isteyeceklerdir. Bu değeri “İzin ver” olarak ayarlamak bir kullanıcının böyle bir materyal üzerine ayırma koyabilmesine ve böylelikle bu materyal kullanılabilir duruma gelir gelmez alabilmesini sağlar.

AllowHoldsOnPatronsPossessions

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: üzerinde ödünç verilen kayda bağlı olan bir ya da daha fazla materyal olan kullanıcının kayıt üzerinde ayırtma yapmasına ____

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • “İzin verme” olarak ayarlayarak kullanıcıların zaten üzerlerinde olan materyaller için ayırma yapmalarını önleyebilirsiniz, böylece onların başka kullanıcıların materyale ulaşmalarını engellemelerini önlemiş oluyorsunuz.

AllowRenewalIfOtherItemsAvailable

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Bir kullanıcının, diğer mevcut materyaller bu ayırtma işlemini karşılayabiliyorsa üzerinde onaylanmamış bir ayırtma bulunan bir materyalin süresini uzatmasına ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

AutoResumeSuspendedHolds

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: askıya alınmış materyallerin ayarlanmış tarihe göre otomatik olarak devam ettirilmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu tercih ‘İzin ver’ olarak ayarlanırsa tüm askıya alınmış materyaller otomatik olarak askıdan düşecekleri tarihten sonraki bir tarihi alabileceklerdir. Bu tercihi ‘İzin ver’ olarak ayarlarsanız ayrıca Unsuspend holds cron job’unu da çalıştırmanız gerekmektedir.

  Önemli

  Kullanıcı tarafından girilen tarihten sonraki ayırmalar askıdan düşecektir.

CanMarkHoldsToPullAsLost

Default: Do not allow to mark items as lost

Asks: ___ from the ‘Holds to pull’ screen

Değerler:

 • Materyallerin kayıp olarak işaretlenmesine izin ver

 • Materyallerin kayıp olarak işaretlenmesine izin ver ve kullanıcıyı bilgilendir

 • Materyallerin kayıp olarak işaretlenmesine izin verme

Tanım:

 • This preference lets you choose whether the staff can mark items as lost directly from the ‘Holds to pull’ list if they can’t find the item on the shelf.

canreservefromotherbranches

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: bir kütüphane kullanıcısının başka bir kütüphanede bulunan materyal üzerinde ayırtma yapmasına ___

Tanım:

 • Bu tercih, kullanıcıların diğer birimlerde bulunan materyaller üzerinde ayırma işlemi yapmalarının mümkün olup olmayacağını belirleyen bir ikili ayardır. Bu tercih “İzin ver” olarak ayarlanırsa kullanıcılar bu gibi ayırmalar yapabilirler. “İzin verme” olarak ayarlanırsa bu ayırmaları yapamazlar. Bu ayar kullanıcıların diğer birimlerdeki materyalleri talep etmek için Koha’yı kullanabileceklerini belirlemesi bakımından önemli bir ayardır. Kütüphaneniz, kütüphaneler arası ödünç vermeyi istemeyen diğer bağımsız kütüphaneler ile bir Koha yüklemesini paylaşıyor ise bu parametrenin “izin verme” olarak ayarlanması tavsiye edilir.

Değerler:

ConfirmFutureHolds

Varsayılan: 0

Seçenek: İade zamanında gelecek tarihli ayırtma isteklerine onay ver (bugünden başlayarak ___ günden fazla olmayacak).

Tanım:

 • İade zamanında bir ayırma işlemine onay verilmesiyle bu tercih içerisindeki günlerin sayısı hangi ayırmalar için uyarıların gösterileceğini belirlemek için dikkate alınır. Bu tercih bir kitabın süresinin uzatılmasına, ödünç verilmesine ya da transferine engel değildir.

  Not

  Bu gün sayıları, ayırmadan düşülecek kitapların varsayılan bitiş tarihini hesaplamak için de kullanılacaktır. Fakat kitapların ödünç ve iade işlemlerine, sürelerinin uzatılmalarına ve transferlerine engel değildir.

  Önemli

  Bu tercihe yalnızca :ref:`AllowHoldDateInFuture’ veya :ref:`OPACAllowHoldDateInFuture’ ile ileri tarihli ayırtma işlemlerine izin veriyorsanız bakılır.

decreaseLoanHighHolds, decreaseLoanHighHoldsDuration, decreaseLoanHighHoldsValue, decreaseLoanHighHoldsControl, ve decreaseLoanHighHoldsIgnoreStatuses

Seçenek: ___ sayısından fazla olan ___ ayırtılanların ödünç verme sürecini ___ güne ___. Materyalleri sayarken aşağıdaki statülerdeki materyalleri yoksay ___

decreaseLoanHighHolds varsayılan: Etkinleştirme

decreaseLoanHighHoldsControl varsayılan: kayıt üzerinde

decreaseLoanHighHolds değerleri:

 • Etkinleştir

decreaseLoanHighHoldsControl değerleri:

 • kayıtlar üzerindeki ayırtılabilir materyal sayısı üzerinde

 • kayıt üzerinde

decreaseLoanHighHoldsIgnoreStatuses değerleri:

 • [Tümünü Seç]

 • Tazminat

 • Kayıp

 • Ödünç verilmez

 • Sistemden düşülmüş

Tanım:

 • Bu tercih üzerilerinde çok sayıda ayırma olan materyaller için ödünç verme süresinin uzunluğunu değiştirmenize izin verir. Bu işlem zaten ödünç verilmiş olan materyalleri etkilemeyecektir fakat decreaseLoanHighHoldsValue değerini karşılayan günlerden sonra ödünç verilmiş olan materyaller yalnızca decreaseLoanHighHoldsDuration tercihi içerisine girilmiş olan gün sayısı için ödünç verilecektir.

  image32

DisplayMultiPlaceHold

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Arama sonuçlarında birden çok bibliyografik kayıt ayırtılabilmesine ___

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

emailLibrarianWhenHoldIsPlaced

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Ayırtma talebi yapıldığı her zaman için Koha yöneticisinin e-posta adresine e-posta gönderilmesine ___.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • Bu tercih, kullanıcı bir materyal üzerine ayırma konulmasını talep ettiğinde Koha’nın kütüphane personeline bir e-posta göndermesini etkinleştirir. Bu işlev kütüphaneciyi kullanıcının isteği konusunda hemen uyarsa da çoğu kütüphane ayarlarında son derece kullanışsızdır. Çoğu kütüphanede ayırma listeleri ayrı bir arayüz üzerinden izlenir ve muhafaza edilir. Bununla birlikte ayırtılan materyalleri rafta tutan kütüphanelerin çoğu bu tercihi açmalıdırlar, böylece bir materyali raftan almak için uyarılacaklardır.

  Önemli

  In order for this email to send you must have a notice template with the code of HOLDPLACED

  Önemli

  This notice will only be sent if the process_message_queue.pl cron job is being run periodically to send the messages.

ExcludeHolidaysFromMaxPickUpDelay

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: reserves max pickup delay içinde kapalı günlerin göz önünde bulundurulmasına ___ .

Değerler:

 • İzin verme

 • İzin ver

ExpireReservesMaxPickUpDelay

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Ayırtma işlemlerinin ReservesMaxPickUpDelay içerisinde belirtilen zaman süreci içinde alınmazlarsa otomatik olarak geçerliliklerini yitirmelerine ___

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • If set to ‘allow’ this will cancel holds that have been waiting for longer than the number of days specified in the ReservesMaxPickUpDelay system preference. Holds will only be cancelled if the Expire Holds cron job is runnning.

ExpireReservesMaxPickUpDelayCharge

Varsayılan: 0

Seçenek: :ref:`ExpireReservesMaxPickUpDelay kullanılıyorsa, beklemekte olan ayırtma işlemini sonlandıran okuyucuya ___ TL ceza uygulayın.

Tanım:

 • If you are expiring holds that have been waiting too long you can use this preference to charge the patron for not picking up their hold. If you don’t charge patrons for items that aren’t picked up you can leave this set to the default which is 0. Holds will only be cancelled and charged if the Expire Holds cron job is running.

ExpireReservesOnHolidays

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: Kütüphanenin kapalı olduğu günlerde süresi dolan ayırtma işlemlerinin iptal edilmesine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

HoldsSplitQueue

Default: nothing

Asks: In the staff client, split the holds queue into separate tables by ___

Değerler:

 • alınacağı kütüphane

 • pickup library and itemtype

 • hold itemtype

 • nothing

Tanım:

 • This feature allows you to separate holds by pickup library or itemtype in the holds page of a record (not in the global holds queue found on the circulation page).

 • When using the up and down arrows the priorities will be changed only in the group the holds belongs to.

HoldsSplitQueueNumbering

Default: the actual priority, which may be out of order

Asks: If the holds queue is split, show librarians ___

Değerler:

 • the actual priority, which may be out of order

 • ‘virtual’ priorities, where each group is numbered separately

Tanım:

 • This system preference is only effective if HoldsSplitQueue is set to any value except ‘nothing’.

 • This system preference controls the priority numbering on the holds page of a record (not in the global holds queue found on the circulation page).

LocalHoldsPriority, LocalHoldsPriorityPatronControl, LocalHoldsPriorityItemControl

Seçenek: ___ materyalin ___ ile eşleşen kullanıcıların ayırtma karşılama önceliğini ___

LocalHoldsPriority Değerleri:

 • Verme

 • Ver

LocalHoldsPriorityPatronControl Değerleri:

 • ana kütüphane

 • alınacağı kütüphane

LocalHoldsPriorityItemControl Değerleri:

 • ayırtma kütüphanesi

 • ana kütüphane

Tanım:

 • Bu özellik kütüphanelerin bunu belirtmesine izin verir, bir materyal geri döndüğünde yerel bir ayırtmaya onaylanmamış ayırtmalar listesinde alt öncelikli olsa bile ayırtma isteğinin yerine getirilmesi için öncelik verilebilir.

maxreserves

Varsayılan: 50

Seçenek: Kullanıcılar bir seferde yalnızca ___ ayırma işlemi yapabilirler.

OPACAllowHoldDateInFuture

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: Kullanıcıların gelecekteki belirli bir tarihe kadar bekleme listesine girmeyen materyalleri ayırtabilmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

  • bunun çalışması için :ref:`AllowHoldDateInFuture etkinleştirilmelidir

 • İzin verme

OPACAllowUserToChooseBranch

Varsayılan: İzin ver

Asks: ___ a user to choose the library to pick up a hold from.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Changing this preference will not prevent staff from being able to transfer titles from one library to another to fill a hold, it will only prevent patrons from saying they plan on picking a book up at a library other than their home library.

 • The list of available pickup locations will include all libraries that have ‘Pickup location’ set to ‘Yes’ on the library configuration page.

OPACHoldsIfAvailableAtPickup

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: Ayırtılan materyallerin, materyallerin mevcut olduğu kütüphaneden alınmasına ___ .

Değerler:

 • İzin verme

 • İzin ver

Tanım:

 • Prevents borrowers from requesting items that are on the shelf at the same branch at which they wish to pick up those items.

OPACHoldsIfAvailableAtPickupExceptions

Varsayılan: boş

Asks: Patron categories not affected by OPACHoldsIfAvailableAtPickup ___ (list of patron categories separated with a pipe ^|^)

Tanım:

ReservesControlBranch

Varsayılan: materyalin ana kütüphanesi

Seçenek: Kullanıcının materyali ayırtıp ayırtamayacağını görmek için ___ kontrol edin.

Değerler:

 • materyalin ana kütüphanesi.

 • kullanıcının ana kütüphanesi.

ReservesMaxPickUpDelay

Varsayılan: 7

Seçenek: ___ günden fazla bekleyen bir ayırtılmış materyali sorunlu olarak işaretleyin.

Tanım:

 • This preference (based on calendar days, not the Koha holiday calendar) puts an expiration date on an item a patron has on hold. After this expiration date the staff will have the option to release the unclaimed hold which then may be returned to the library shelf or issued to the next patron on the item’s hold list. Items that are ‘expired’ by this preference are moved to the ‘Holds Over’ tab on the Holds Awaiting Pickup report.

ReservesNeedReturns

Varsayılan: Otomatik değil

Seçenek: Özellikle iade edilmiş olan materyaller ayırtıldığında, ayırtılan materyallerin bulundu ve bekliyor olarak işaretlenmelerine ___.

Değerler:

 • Otomatik olarak

 • Otomatik olarak değil

Tanım:

 • Bu tercih, materyalin halihazırda kütüphane rafında yer aldığı ‘Materyale Özel’ ayırmalar hakkındadır. Bu tercih kütüphaneye, bir ‘Materyale özel’ ayırmanın, ayırma yapıldığı anda mı yoksa materyal ödünç verildikten sonra mı “Bekliyor” olarak işaretleneceğini seçme imkanı verir. Bu tercih kullanıcılara ayırma yaptıkları kitabın kütüphanede ‘beklediğini’ ve ödünç alınmaya hazır olduğunu bildirir.

StaticHoldsQueueWeight, HoldsQueueSkipClosed and RandomizeHoldsQueueWeight

StaticHoldsQueueWeight Varsayılan: 0

HoldsQueueSkipClosed Varsayılan: Açık veya kapalı

RandomizeHoldsQueueWeight Varsayılan: bu sıralamada

Seçenek: ___ ___ olduklarında ___ kütüphanelerinden materyalleri kullanarak ayırtma isteklerini yerine getir (virgülle ayrılmış birim kodları olarak; eğer boş bırakılmışsa tüm kütüphaneleri kullanır).

HoldsQueueSkipClosed Değerleri:

 • açık ya da kapalı

 • açık

RandomizeHoldsQueueWeight Değerler:

 • rastgele sırada

  • StaticHoldsQueueWeight varsayılan değerde bırakılırsa Koha tüm kütüphaneleri rastgele seçecektir, aksi halde listelenen kütüphaneleri rastgele seçecektir.

 • bu sıralamada

  • StaticHoldsQueueWeight varsayılan değerde bırakılırsa bu tüm birimlerinizi alfabetik sırada kullanacaktır, aksi halde birimleri StaticHoldsQueueWeight tercihinde girdiğiniz sırada kullanacaktır.

Açıklamalar:

 • These preferences control how the Holds Queue report is generated using a cron job.

  Kütüphanelerinizin raf üzerinde ayırtma isteklerini yerine getirme işlemine katılmasını istemiyorsanız, *katılmakta* olan tüm kütüphanenin birim kodlarını virgüllerle ayırarak girerek, işleme katılmayı sağlayan kitaplıklarını listelemelisiniz (ör. “MPL, CPL, SPL, BML” vb.).

  Ayırtma sırası varsayılan olarak, sistemin öncelikle ayırtma isteğinin halihazırda alınacağı kütüphanede mevcut olan materyalleri kullanarak gerçekleştireceği şekilde oluşturulacaktır. Bir ayırtma isteğini yerine getirecek materyal kütüphanede yoksa, build_holds__queue.pl bu sefer StaticHoldsQueueWeight içerisinde tanımlı kütüphanelerin listesini kullanacaktır. Eğer RandomizeHoldsQueueWeight devre dışı ise (varsayılan olarak devre dışıdır), komut dizini ayırtma isteklerini birimlerin StaticHoldsQueueWeight sistem tercihinde yer alma sırasına göre atayacaktır.

  Örneğin, sisteminizin değişen boyutlarda (küçük, orta ve büyük) 3 kütüphanesi varsa ve siz ayırmaları daha küçük kütüphanelerden önce daha büyük kütüphanelere yüklemek istiyorsanız, Ayırma Kuyruğundaki Statik Tercihlerin “LRG,MED,SML” şeklinde gözükmesini isteyeceksiniz.

  Ayırma yapma işlemleri yükünün kütüphane sisteminizin genelinde eşit olarak dağılmasını istiyorsanız, Ayırma Kuyruğu Rastgele Tercihlerini etkinleştiriniz. Bu sistem tercihi etkinleştirildiğinde, kütüphanelerdeki raflarda ayırma yapma isteği liste her defasında tekrar oluşturulduğunda rastgele hale getirilecektir.

  Önemli

  :ref:`Taşıma Maliyet Matrisi <transport-cost-matrix-label>’ ayırtma isteklerinin nereden karşılandığının kontrol edilmesinde öncelik taşır. Eğer bu matris kullanılmazsa Koha bunun yerine StaticHoldsQueueWeight değerini kontrol edecektir. Taşıma Maliyet Matrisini kullanmak için :ref:`UseTransportCostMatrix’ tercihini ‘Kullan’ olarak ayarlamanız yeterlidir.

SuspendHoldsIntranet

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: ayırtmaların intranet’ten askıya alınmalarına ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Ayırtma işlemlerini askıya alma özelliği personel istemcideki bu sistem tercihi değiştirilerek açılabilir ya da kapatılabilir. Bu tercih ‘İzin ver’ olarak ayarlanırsa :ref:`AutoResumeSuspendedHolds sistem tercihini de ayarlamanız gerekecektir.

SuspendHoldsOpac

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: Ayırtılan materyallerin OPAC üzerinden askıya alınmasına ___

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Ayırtma işlemini askıya alma özelliği OPAC’da bu sistem tercihini değiştirmek vasıtasıyla açılıp kapatılabilir. Bu ayar ‘izin ver’ olarak ayarlanırsa AutoResumeSuspendedHolds sistem tercihini ayarlamanız gerekecektir.

TransferWhenCancelAllWaitingHolds

Varsayılan: İzleme

Seçenek: beklemekte olan tüm ayırtma işlemleri iptal edildiğinde materyalleri ___.

Değerler:

 • Aktarma

 • Transfer

Tanım:

 • TransferWhenCancelAllWaitingHolds sistem tercihi “Transfer yapma” olarak ayarlandığında alt grup transfer kayıtları oluşturulmaz. Ayırtılan materyallerin alınmayı beklediği kütüphanedeki materyaller sahipsiz kalacağı için, hangi materyallerin kütüphanede kalacağı ya da nereye gitmeleri konusunda başka bir talimat gelmediği sürece, Koha ayırtma işlemlerinin transferine izin vermeyecektir. Bu sistem tercihi “Transfer yap” olarak ayarlandığında alt grup transferleri oluşturulur, böylece ayırtma işlemleri iptal edilebilir.

UpdateItemWhenLostFromHoldList

Asks: Update item’s values when marked as lost from the hold to pull screen.

Tanım:

 • This is a list of values to update an item when it is marked as lost from the holds to pull screen. For example, write “itemlost: 1” to set the items. itemlost value to 1 when the item is marked as lost. This will use the authorized value 1 from the LOST authorized value list.

Housebound modülü

HouseboundModule

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: housebound modülünü ___

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • Bu tercih evden bağlanan okuyuculara dolaşımın yönetimini sağlayan Housebound modülünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Arayüz

AllowAllMessageDeletion

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: personelin diğer kütüphanelerden eklenmiş olan iletileri silmesine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

AllowCheckoutNotes

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Kullanıcıların ödünç aldıkları materyaller hakkında not girmelerine ___.

Değerler:

 • İzin verme

 • İzin ver

İzin verilecek şekilde ayarlanmışsa bu tercih, kullanıcılara OPAC tarafından ödünç aldıkları bir materyale not ekleme seçeneği sunacaktır. Bu not, materyal iade edildiğinde personel tarafından görünecektir.

AllowOfflineCirculation

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Düzenli dolaşım bilgisayarlarında çevrimdışı dolaşımı ___.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • Bu tercihi ‘Etkinleştir’ olarak ayarlamak :ref:`çevrimdışı dolaşım <offline-circulation-utilities-label>’ için Koha arayüzünü kullanmanızı sağlar. Bu sistem tercihi `Firefox eklentisi <firefox-plugin-label>’ veya `masaüstü uygulamasını <offline-circ-tool-for-windows-label>’ etkilemez, bu üç seçenekten her biri diğerini etkilemeden çevrimdışı dolaşım için kullanılabilir.

AutoSwitchPatron

Varsayılan: Etkinleştirme

Asks: ___ the automatic redirection to another patron when a patron barcode is scanned instead of a book. This should not be enabled if you have overlapping patron and book barcodes.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • Enabling this system preference allows staff to scan a patron barcode instead of an item barcode in the checkout box to switch patron records.

CircAutocompl

Varsayılan: Dene

Seçenek: dolaşım ekranında kullanıcı araması yaparken üye adının otomatik olarak doldurulmasına ___.

Tanım:

 • Bu tercih, alanların otomatik olarak tamamlanması özelliğinin dolaşım giriş alanı için etkin ya da devre dışı olacağını belirleyen ikili bir ayardır. Bu tercih “Dene” olarak ayarlanırsa bir personel, alan içerisine bir isim ya da başka bir değer girmeye başladığında, bu yazdığını tamamlamak için öneri getiren bir açılır menünün karşısına gelmesi sağlanacaktır. “Deneme” olarak ayarlanırsa bu özellik devre dışı bırakılacaktır. Bu tercih personelin işlerini kolaylaştırabildiği gibi potansiyel olarak sayfa yükleme işlemini de yavaşlatabilir.

Değerler:

 • Denemeyin

 • Dene

  image33

CircAutoPrintQuickSlip

Varsayılan: hızlı slip yazdırma penceresi aç

Seçenek: Dolaşımda boş bir barkod alanı sunulduğunda ___

Değerler:

 • ekranı temizle

 • bir hızlı slip yazdırma penceresi aç

 • bir slip yazdırma penceresi aç

Tanım:

 • If this preference is set to open a quick slip (ISSUEQSLIP) or open a slip (ISSUESLIP) for printing it will eliminate the need for the librarian to click the print button to generate a checkout receipt for the patron they’re checking out to. If the preference is set to clear the screen then “checking out” an empty barcode will clear the screen of the patron you were last working with.

CircSidebar

Varsayılan: Devre dışı bırak

Seçenek: Tüm dolaşım sayfalarında gezinme kenar çubuğunu ___.

Değerler:

 • Devre Dışı Bırak

 • Etkinleştir

DisplayClearScreenButton

Varsayılan: Göster

Seçenek: mevcut kullanıcıyı dolaşım ekranından temizlemek için bir buton ___.

Değerler:

 • Gösterme

  image36

 • Göster

  image37

ExportCircHistory

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: kullanıcının ödünç alma geçmişi seçeneklerinin dışa aktarılmasını ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

ExportRemoveFields

Seçenek: Aşağıdaki alanlar kullanıcı ödünç alma geçmişi CSV veya iso2709 aktarımı dışında tutulmalıdır ___

Tanım:

 • Boşlukla ayrılmış alanların listesi (örneğin 100a 245b), kullanıcının mevcut ödünç alma geçmişi aktarılırken otomatik olarak hariç tutulacaktır.

  image38

FilterBeforeOverdueReport

Varsayılan: Gerekli değil

Seçenek: personelin gecikmeye kalanlar raporunu çalıştırmadan önce hangi ödünç verilen materyalin gösterileceğini seçmesine ___.

Tanım:

 • Koha’nın gecikenler raporu kütüphane sisteminizde gecikmeye kalmış tüm materyalleri size gösterir. Geniş bir kütüphane sisteminiz varsa bu tercihi, raporu çalıştıranları öncelikle oluşturulan verileri bir şube, tarih aralığı, kullanıcı kategorisi veya diğer bu gibi filtrelere göre sınırlamaya zorlamak için ‘Require’ olarak ayarlamak isteyeceksiniz. Raporun çalıştırılmadan önce filtrelenmesinin gerekli kılınması, personelinizin ağır bir sistem raporu çalıştırması ve sistemdeki diğer işlerin yavaşlamasını engeller.

  image34

Değerler:

 • Gerekli değil

 • Gerekli

FineNotifyAtCheckin

Varsayılan: Uyarma

Seçenek: kütüphanecileri iade aldıkları materyaller üzerindeki gecikme cezası hakkında ___.

Değerler:

 • Uyarma

 • Uyar

Tanım:

 • With this preference set to ‘Notify’ all books that have overdue fines owed on them will pop up a warning when checking them in. This warning will need to acknowledged before you can continue checking items in. With this preference set to ‘Don’t notify,^ you will still see fines owed on the patron record, you just won’t have an additional notification at check in.

  image35

HoldsToPullStartDate

Varsayılan: 2

Seçenek: Ayırtmadan çekilecek olan ayırtılmış materyallerin listesinin varsayılan başlangıç tarihini ___ gün önceye ayarlayın.

Tanım:

 • 2 gün önce yapılan ayırtma işlemlerini filtrelemek için dolaşım varsayılan değerlerindeki `Ayırtmadan Çekilecekler <holds-to-pull-label>’ raporu. Bu tercih, varsayılan filtreyi istediğiniz sayıda güne ayarlamanızı sağlar.

itemBarcodeFallbackSearch

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: ödünç verme sayfasında barkod aramasında barkod olarak girilen söz dizimi herhangi bir sonuç getirmediği zaman anahtar kelime katalog aramasının otomatik olarak kullanılmasına ___.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

  image40

Tanım:

 • Bazen kütüphaneler ödünç verme işlemini barkod dışında bir şey kullanarak gerçekleştirmek isteyebilirler. Bu tercihi etkinleştirmek Koha’nın ödünç vermek istediğiniz materyali bulmak için bir anahtar kelime araması yapmasını sağlayacaktır. Bu tercih etkin durumdayken anahtar kelime aramasına yer numarası, barkod, eser adınn bir bölümü veya istediğiniz herhangi bir şeyi yazabilirsiniz ve Koha size hangi materyali ödünç vermek istediğinizi soracaktır.

  Önemli

  Barkoda göre arama yapmıyor olsanız da, ödünç verdiğiniz her başlık için bir barkod gereklidir. Yalnızca barkodu bulunan başlıklar arama sonuçlarında görünecektir.

itemBarcodeInputFilter

Varsayılan: Filtreleme

Seçenek: taranan materyal barkodlarını ___.

Değerler:

 • CueCat biçiminden dönüştür

 • Libsuite8 biçiminden dönüştür

 • Filtreleme

 • EAN-13 ya da zero-padded UPC-A

 • Boşlukları sil

 • T-prefix stilinden ilk sayıyı sil

  • Bu biçim Follett sistemlerinden geçiş yapan kütüphaneler arasında yaygındır

NoticeCSS

Seçenek: Bildirimlerde ___ içinde bulunan stil sayfalarını dahil et.

Önemli

Bu http:// ile başlayan tam bir URL olmalıdır

Tanım:

 • Bildirimlerinizi uyumlu yazı biçimleri ve renklerle şekillendirmek istiyorsanız bu tercihi Koha’yı bildimlerinize özel stil sayfalarına yönlendirmek için kullanabilirsiniz.

numReturnedItemsToShow

Varsayılan: 20

Seçenek: ___ en son iade edilen materyali iade ekranında göster.

previousIssuesDefaultSortOrder

Varsayılan: yakın tarihten uzak tarihe

Seçenek: Dolaşım sayfasında önceki ödünç verme işlemlerini ___ iade tarihinden itibaren sırala.

Değerler:

 • yakın tarihten uzak tarihe

 • uzak tarihten yakın tarihe

RecordLocalUseOnReturn

Varsayılan: Kaydetme

Seçenek: ödünç verilmeyen bir materyal iade alındığında yerel kullanımı ___.

Değerler:

 • Kaydetme

 • Kayıt

Tanım:

 • Bu tercih “Kaydetme” olarak ayarlandığında materyallerin yerel kullanımlarını materyalleri istatistiksel kullanıcılar üzerine ödünç vererek kaydedebilirsiniz. Bu tercih “Kaydet” olarak ayarlandığında yerel kullanımı istatistiksel kullanıcıya ödünç vererek ve/veya henüz ödünç verilmemiş bir kitabı ödünç vererek kaydedebilirsiniz.

ShowAllCheckins

Varsayılan: Göstermeyin

Seçenek: “İade edilen materyaller” listesindeki tüm materyalleri, hatta ödünç verilmemiş materyalleri ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Şu anda ödünç verilmemiş materyaller iade edildiğinde iade edilen materyaller listesinde görünmezler. Bu tercih, iade edilen materyallerin günlüğünün nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçmenizi sağlar.

SpecifyDueDate

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: personelin ödünç verme işlemi için bir iade tarihi belirlemesine ___.

İade tarihleri dolaşım ve cezalar kurallarınız kullanılarak hesaplanır, fakat personel ödünç verme işleminde bir iade tarihi belirleyebilmelerine izin vermeniz durumunda bunu geçersiz kılabilecektir.

Tanım:

 • Bu tercih dolaşımda görevli personelin bir iade tarihini otomatik iade tarihinden başka bir takvim tarihine değiştirmesini sağlar. Bu seçenek, iade tarihinin belirli bir durum için kısaltılıp veya uzatılmasının gerekli olduğu durumlar için kullanılır. “İzin ver” ayarı bu opsiyonun personel tarafından kullanılmasına izin verecek, “İzin verme” ayarı ise personelin materyaller üzerindeki iade tarihlerini değiştirmelerine izin vermeyecektir.

Değerler:

 • İzin ver

  image41

 • İzin verme

  image42

SpecifyReturnDate

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: personelin, iade işlemi için bir iade tarihi belirlemesine ___.

Değerler:

 • İzin ver

image1185

 • İzin verme

image1186

Tanım:

 • Bu tercih personelin materyalleri iade alırken, isteğe bağlı bir iade tarihi belirleyip belirleyemeyeceğine karar vermenizi sağlar. İsteğe bağlı bir iade tarihi belirtilmişse cezalar buna göre yeniden hesaplanır.

todaysIssuesDefaultSortOrder

Varsayılan: uzak tarihten yakın tarihe

Seçenek: Bugün ödünç verilenlerin listesini dolaşım sayfasında ___ iade tarihinden itibaren sırala.

Değerler:

 • yakın tarihten uzak tarihe

 • uzak tarihten yakın tarihe

UpdateTotalIssuesOnCirc

Varsayılan: Yapma

Seçenek: Bir materyal ödünç verildiğinde bibliyografik kaydın toplam ödünç verme sayısının güncelleştirilmesine ___.

Değerler:

 • Yap

  Önemli

  This increases server load significantly; if performance is a concern, use the cron job to update the total issues count instead.

 • Yapma

Tanım:

 • Koha can track the number of times and item is checked out and store that on the item record in the database. This information is not stored by default. Setting this preference to ‘Do’ will tell Koha to track that info everytime the item is checked out in real time. Otherwise you could use the cron job to have Koha update that field nightly.

WaitingNotifyAtCheckin

Varsayılan: Uyarma

Seçenek: Kütüphanecileri, materyallerini iade aldıkları kullanıcılar için beklemekte olan ayırtılanlar hakkında ___.

Değerler:

 • Uyarma

 • Uyar

  image43

Tanım:

 • Kitaplar iade alınırken, kitabı iade eden kullanıcı üzerinde bekleyen bir ayırma olduğuna dair bir açılır pencere uyarısının ekrana gelip gelmeyeceğini belirleyebilirsiniz. ‘WaitingNotifyAtCheckin için Bildir’ seçeneğini seçerseniz, kitabı iade eden en son kullanıcı için ayırma bulunduğu her zaman için ekranda bir ileti görüntülecenektir.

Kütüphaneler arası ödünç verme

ILLModule

Varsayılan: Etkinleştirme

Asks: ___ the interlibrary loans module (master switch).

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • This preference is used to enable Koha’s ILL module which is used to manage ILL requests.

ILLModuleCopyrightClearance

Asks: Adding text will enable the copyright clearance stage in request creation. The text you enter will be the text displayed.

Otomatik Ödünç &amp; İade

AllowSelfCheckReturns

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: kullanıcıların web-tabanlı kendi kendine ödünç alma sistemi aracılığıyla materyalleri iade etmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu tercih, kullanıcılarınızın ödünç almış oldukları materyalleri self-check cihazları vasıtasıyla iade edip edemeyeceklerini belirlemenizde kullanılır. Varsayılan olarak Koha’nın self-check arayüzü yalnızca materyallerin ödünç verilmesi içindir.

AutoSelfCheckAllowed, AutoSelfCheckID and AutoSelfCheckPass

Önemli

Most libraries will want to leave this set to ‘Don’t allow.^ This preference turns off the requirement to log into the self checkout machine with a staff username and password by storing the username and password for automatic login.

AutoSelfCheckAllowed Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Web-tabanlı selfcheck ödünç alma sisteminin otomatik olarak bu personel kullanıcı adı ___ ve bu parola ile ___ oturum açmasına ___.

AutoSelfCheckAllowed Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

AutoSelfCheckID Değeri:

 • ‘circulate’ :ref:`permissions <patron-permissions-label> izinleri ile bir personel kullanıcının kullanıcı adı

AutoSelfCheckPass Değeri:

 • ‘circulate’ permissions izinleri ile bir personel kullanıcının şifresi.

SCOMainUserBlock

Asks: Include the following HTML on the web-based self checkout screen:

Tanım:

 • The HTML entered in this preference will be used on the self chekcout screen.

SCOUserCSS

Seçenek: Web tabanlı kendi kendine ödünç alma sayfalarının tümüne aşağıdaki CSS’i dahil et

Tanım:

 • Bu tercih içerisine girdiğiniz CSS, tüm Koha kendi kendine ödünç alma sayfalarında kullanılacaktır.

SCOUserJS

Seçenek: Web tabanlı kendi kendine ödünç alma sayfalarının tümüne aşağıdaki JavaScript’i dahil et

Tanım:

 • Bu tercih içerisine girdiğiniz JavaScript, tüm Koha kendi kendine ödünç alma ekranlarını etkileyecektir.

SelfCheckHelpMessage

Seçenek: Aşağıdaki HTML’i, web tabanlı kendi kendine ödünç alma sisteminin yardım sayfasına dahil edin

Tanım:

 • Kendi kendine ödünç alma arayüzünün sağ en üst kısmında bulunan ‘Yardım’ bağlantısı üzerine tıklamak, kendi kendine ödünç alma arayüzünün kullanımı hakkında üç adımdan oluşan bir işlem ekrana getirecektir. Bu sistem tercihine HTML eklemek, hali hazırda bulunan metnin üzerindeki ilave yardım metnini yazdıracaktır.

SelfCheckoutByLogin

Varsayılan: Kart numarası

Seçenekler: Kullanıcılar web-tabanlı selfcheck ödünç alma sistemine ___ ile oturum açsınlar

Değerler:

 • Kartnumarası

  image44

 • Kullanıcı adı ve parola

  image45

Tanım:

 • Bu tercih kullanıcılarınızın self check makinesine nasıl oturum açacaklarını belirlemenizi sağlar. Barkod kullanıcının kart numarasıdır ve kullanıcı adı ve parolalar, kullanıcı kaydı üzerindeki opac/staff kullanıcı adı ve parola alanları kullanılarak ayarlanır.

SelfCheckReceiptPrompt

Varsayılan: Göster

Seçenek: kendi kendine ödünç alma işlemi tamamlandığında makbuz yazdırma açılır penceresi ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Bu tercih, kullanıcı ‘Bitir’ butonuna tıkladığında web tabanlı otomatik ödünç alma sisteminde bir komut istemi ortaya çıkıp çıkmayacağını kontrol eder.

SelfCheckTimeout

Varsayılan: 120

Seçenek: Geçerli kullanıcının kendi kendine ödünç alma sistemine açtığı oturumu ___ saniye sonra sonlandır.

Tanım:

 • Bilgisayarın bu tercihte girilen süre miktarınca boşta çalışmasından sonra, kendi kendine ödünç alma sistemi mevcut kullanıcının oturumunu sonlandıracak ve başlangıç ekranına geri dönecektir.

ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: Web-tabanlı selfcheck ödünç alma sistemini kullandıklarında, kullanıcının resmini (eğer sisteme eklenmişse) ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

WebBasedSelfCheck

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: web-tabanlı kendi kendine ödünç alma sistemini ___.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Bu tercihin etkinleştirilmesi Koha’da :ref:`self checkout <self-checkout-label>’ modülüne erişimi sağlayacaktır.

Self Checkin

SelfCheckInMainUserBlock

Asks: Include the following HTML on the self check-in screen

Tanım:

 • HTML entered in this field will appear in the center of the main page of your self checkin screen

SelfCheckInModule

Varsayılan: Etkinleştirme

Asks: ___ the standalone self check-in module (available at: /cgi-bin/koha/sci/sci-main.pl

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • This system preference will activate (or deactivate) the self check- in module

SelfCheckInTimeout

Varsayılan: 120

Asks: Reset the current self check-in screen after ___ seconds

Tanım:

 • Enter the number of seconds after which you want the self check-in screen to refresh and go back to the main page (for example, if a patron forgot to log out).

SelfCheckInUserCSS

Asks: Include the following CSS on all the self check-in screens

Tanım:

 • The CSS code entered here will override any CSS on the self check-in screens

SelfCheckInUserJS

Asks: Include the following JavaScript on all the self check-in screens

Tanım:

 • The JavaScript entered here will override any other JavaScript on the self check-in screens

Stock rotation

StockRotation

Varsayılan: Etkinleştirme

Asks: ___ the stock rotation module

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • If set to ‘Enable’ then the stock rotation module will appear under Tools.

Enhanced content

Get there: More > Administration > Global system preferences > Enhanced content

Önemli

Ürünlerini her zaman izin verilen sınırlar içinde kullandığınızdan emin olmak için harici veri kaynakları ile ilişkili hizmet şartlarını okuyun.

Not

Kapak resimleri kurulumu için (yerel kapak resimleri dahil) birden fazla servis olamaz. Eğer birden fazla olursa birden fazla kapak resmi alırsınız. Bunun yerine kapak resimleri için yalnızca tek kaynak seçin.

Adlibris

AdlibrisCoversEnabled

Varsayılan: Gösterme

Asks: ___ cover images in OPAC results and detail listing from Swedish retailer Adlibris.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

AdlibrisCoversURL

Default: http://www.adlibris.com/se/organisationer/showimagesafe.aspx

Asks: ___ for the Adlibris cover service.

Tümü

FRBRizeEditions

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: personel istemci üzerinde bir materyalin diğer baskılarını ___

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

  image46

Tanım:

 • Using the rules set forth in the Functional Requirements for Bibliographic records, this option, when enabled, pulls all editions of the same title available in your collection regardless of material type. Items will appear under an ‘Editions’ tab on the detail page for the title in question.. According to Libraries Unlimited’s Online Dictionary for Library and Information Science (http://lu.com/odlis/), FRBRizing the catalog involves collating MARC records of similar materials. FRBRization brings together entities (sets of Works, Expressions, or Manifestations), rather than just sets of Items. It can aid patrons in selecting related items, expressions, and manifestations that will serve their needs. When it is set to “Show”, the OPAC will query one or more ISBN web services for associated ISBNs and display an Editions tab on the details pages. Once this preference is enabled, the library must select one of the ISBN options (such as ThingISBN). This option is only for the Staff Client - the OPACFRBRizeEditions option must be enabled to have the Editions tab appear on the OPAC.

  Önemli

  Requires that you turn on one or more of the ISBN services (such as ThingISBN).

OPACFRBRizeEditions

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC üzerindeki bir materyalin diğer baskılarını ___.

Tanım:

 • Using the rules set forth in the Functional Requirements for Bibliographic records, this option, when enabled, pulls all editions of the same title available in your collection regardless of material type. Items will appear under an ‘Editions’ tab on the detail page for the title in question.. According to Libraries Unlimited’s Online Dictionary for Library and Information Science (http://lu.com/odlis/), FRBRizing the catalog involves collating MARC records of similar materials. FRBRization brings together entities (sets of Works, Expressions, or Manifestations), rather than just sets of Items. It can aid patrons in selecting related items, expressions, and manifestations that will serve their needs. When it is set to “Show”, the OPAC will query one or more ISBN web services for associated ISBNs and display an Editions tab on the details pages. Once this preference is enabled, the library must select one of the ISBN options (such as ThingISBN). This option is only for the OPAC - the FRBRizeEditions option must be turned “On” to have the Editions tab appear on the Staff Client.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

  image47

Bu tercih, malzeme türü ne olursa olsun koleksiyonunuzdaki aynı başlıktaki tüm mevcut baskıları çeker. Materyaller detay sayfasında söz konusu başlık için ‘Edisyonlar’ sekmesi altında görünecektir.

Önemli

Requires that you turn on one or more of the ISBN services (such as ThingISBN).

Amazon

AmazonAssocTag

Seçenek: Associates Tag’ini ___ Amazon bağlantılarına yerleştir.

Not

Bu, bir kullanıcı sitenizden Amazon üzerine tıklayarak bir materyal satın almaya karar verirse kütüphane havale ücretlerini belirleyebilir.

Tanım:

 • Amazon Associates etiketi, bir kullanıcı kütüphanenin sitesindeki linkler aracılığı ile Amazon’un sitesine eriştiğinde Amazon üzerinde yapılan tüm alışverişlerden kütüphanenin bir yüzde almasını sağlar. Amazon Associates programı hakkında daha fazla bilgi Amazon’un Ortaklık Programı web sitesinde mevcuttur, `https://affiliate-program.amazon.com. Bir associates etiketinin alınmasından önce kütüphane ilk olarak Amazon Web Services (AWS) hesabı için başvurmalıdır. Uygulamalar ücretsizdir ve `http://aws.amazon.com sayfasından kurulum yapılabilir. AWS hesabınız bir kez kurulduktan sonra kütüphaneniz Amazon Associates etiketini alabilir.

Kaydolun: https://affiliate-program.amazon.com/

AmazonCoverImages

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: Amazon’dan alınan kapak resimlerini personel istemcideki ayrıntı sayfalarında ve arama sonuçlarında ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Bu tercih Amazon kapak görüntülerinin personel istemcide gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar. Kapak görüntüleri, içeriği materyalin MARC kayıtlarındaki ilk ISBN numarasına göre çeken Amazon’dan alınır. Amazon bu hizmeti ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu değerin ayarı “Göster” olarak ayarlanırsa, kapak resimleri personel istemcide gösterilecektir, ve “Gösterme” olarak ayarlanırsa kapak resimleri gösterilmeyecektir. Son olarak eğer Amazon kapak resimleri hizmetini kullanıyorsanız tüm diğer kapak resmi hizmetleri devre dışı bırakılmalıdır. Devre dışı bırakılmadıkları takdirde AmazonCoverImages düzgün çalışmayabilir.

AmazonLocale

Varsayılan: Amerikan

Seçenek: Amazon verisini kendi ___ web sitesinden kullan.

Değer:

 • Amerikan

 • İngiliz

 • Kanada

 • Fransızca

 • Almanca

 • Indian

 • Japonca

OPACAmazonCoverImages

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: Amazon’dan alınan kapak resimlerini arama sonuçlarında ve OPAC ayrıntılar sayfasında___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Bu tercih Amazon kapak görüntülerinin personel istemcide gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar. Kapak görüntüleri, içeriği materyalin MARC kayıtlarındaki ilk ISBN numarasına göre çeken Amazon’dan alınır. Amazon bu hizmeti ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu değerin ayarı “Göster” olarak ayarlanırsa, kapak resimleri personel istemcide gösterilecektir, ve “Gösterme” olarak ayarlanırsa kapak resimleri gösterilmeyecektir. Son olarak eğer Amazon kapak resimleri hizmetini kullanıyorsanız tüm diğer kapak resmi hizmetleri devre dışı bırakılmalıdır. Devre dışı bırakılmadıkları takdirde AmazonCoverImages düzgün çalışmayabilir.

Babelthèque

Babelthèque

Varsayılan: Yapma

Seçenek: Babelthèque tarafından sağlanan bilgilerin (değerlendirmeler ve atıflar gibi) OPAC’da materyal ayrıntıları sayfasına dahil edilmesine ___.

Tanım:

 • Bu tercih, kullanıcıların Babeltheque tarafından sağlanan etiketler, incelemeler ve ek başlık bilgilerine erişmesine izin verilerek OPAC’da bir Babeltheque sekmesi görüntülenmesini mümkün kılar. Babeltheque’in sağladığı bilgiler, LibraryThing for Libraries’e benzer Fransızca bir hizmet olan Fransızca tabanlı Babelio.com <http://www.babelio.com/> __ ‘dan alınmıştır. Babeltheque hakkında daha fazla bilgi için kendi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: `http://www.babeltheque.com <http://www.babeltheque.com/> __. Bu bilgilere erişime izin vermek isteyen kütüphaneler ilk olarak http://www.babeltheque.com adresindeki hizmete kaydolmalıdır. Bu bilgilerin yalnızca Fransızca olarak sağlandığını lütfen unutmayın.

Değerler:

 • Yap

  image48

 • Yapma

Babeltheque_url_js

Seçenek: ___ Babeltheque javascript dosyasının url’si tanımlandı (örn. http://www.babeltheque.com/bw_XX.js)

Babeltheque_url_update

Seçenek: ___ Babeltheque güncellemesinin url’si periyodik olarak tanımlandı (örn. http://www.babeltheque.com/…/file.csv.bz2).

Baker & Taylor

Önemli

Bu ücretli bir hizmettir, bu seçenekleri ayarlamadan önce bu hizmete abone olmak için Baker & Taylor’a başvurmalısınız.

BakerTaylorBookstoreURL

Seçenek: Baker ve Taylor “My Library Bookstore” bağlantılarına https: // ___ isbn adresinden ulaşılmalıdır.

Tanım:

 • Some libraries generate additional funding for the library by selling books and other materials that are purchased from or have been previously leased from Baker & Taylor. These materials can be accessed via a link on the library’s website. This service is often referred to as “My Library Bookstore.” In order to participate in this program, the library must first register and pay for the service with Baker & Taylor. Additional information about this and other services provided by Baker & Taylor is available at the Baker & Taylor website, https://www.baker-taylor.com/. The BakerTaylorBookstoreURL preference establishes the URL in order to link to the library’s Baker & Taylor-backed online bookstore, if such a bookstore has been established. The default for this field is left blank; if no value is entered, the links to My Library Bookstore will remain inactive. If enabling this preference, enter the library’s Hostname and Parent Number in the appropriate location within the URL. The “key” value (key=) should be appended to the URL, and https:// should be prepended.

Bu, koha.mylibrarybookstore.com/MLB/actions/searchHandler.do?nextPage=bookDetails&parentNum=10923&key= gibi bir şeyle doldurulmalıdır.

Not

Bu bağlantıları devre dışı bırakmak için boş bırakın.

Önemli

Abone olurken bu bilgileri Baker & Taylor’dan aldığınıza emin olun.

BakerTaylorEnabled

Varsayılan: Ekleme

Seçenek: Baker and Taylor bağlantılarını ve kapak resimlerini OPAC ve personel istemciye ___ . Bu bir kullanıcı adı ve şifre girmenizi gerektirir (resim bağlantılarında görülebilir).

Değerler:

 • Ekle

 • Ekleme

Tanım:

 • This preference makes it possible to display Baker & Taylor content (book reviews, descriptions, cover images, etc.) in both the Staff Client and the OPAC. Libraries that wish to display Baker & Taylor content must first register and pay for this service with Baker & Taylor (https://www.baker-taylor.com/). If Baker & Taylor content is enabled be sure to turn off other cover and review services to prevent interference.

  Önemli

  To use this you will need to also set the BakerTaylorUsername and BakerTaylorPassword system preferences

BakerTaylorUsername and BakerTaylorPassword

Seçenek: Baker and Taylor’a kullanıcı adı ___ ve parola ___ kullanarak erişim

Açıklamalar:

 • This setting in only applicable if the library has a paid subscription to the external Content Café service from Baker & Taylor. Use the box provided to enter in the library’s Content Café username and password. Also, ensure that the BakerTaylorBookstoreURL and BakerTaylorEnabled settings are properly set. The Content Café service is a feed of enhanced content such as cover art, professional reviews, and summaries that is displayed along with Staff Client/OPAC search results. For more information on this service please see the Baker & Taylor website: https://www.baker-taylor.com/

  Önemli

  Abone olurken bu bilgileri Baker & Taylor’dan aldığınıza emin olun.

`Coce Kapak resimleri ön belleği

Coce bir uzaktan görüntü URL önbelleğidir. Bu seçenekle birlikte kapak resimleri Amazon, Google, vb. üzerinden doğrudan alınmaz. Bunun yerine URL ön belleği yöneten Coce için bu resimlerin URL’leri istenir.

Coce

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Bir Coce resim önbellek hizmeti ___.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • Kapak resimlerinin seçilmesi ve Koha’da gösterilmesi söz konusu olunca Coce’nin bir çok faydası vardır:

  • Bir sağlayıcıdan bir kitap kapağı mevcut değilse, ancak bir başka sağlayıcıdan mevcut ise, Koha şimdi bir kitap kapağı görüntüleme olanağına kavuşacaktır

  • URL’ler önbelleğe alındığından, her bir kitap kapağının tekrar tekrar sağlayıcı ve gerekliyse diğerleri için talep istemesi gerekli değildir.

  • Amazon kitap kapakları, Amazon Product Advertising API’sı ile alınır; bu, daha fazla kapak alındığı anlamına gelir (ISBN13).

   Önemli

   Coce, Koha ile birlikte gelmez. Koha kurulumunuzda halihazırda bir Coce sunucusu kurulmaz. Bu işlevi etkinleştirmeden önce bir Coce sunucusunun kurulu olduğundan emin olmalısınız. Coce’yi yükleme ve kurma ile ilgili talimatlar resmi github sayfasında https://github.com/fredericd/coce adresinde bulunabilir.

CoceHost

Seçenek: Coce sunucusu URL’si ___

Tanım:

 • Bu, Coce sunucunuz için (http:// ile başlayan) tam bir URL olmalıdır.

CoceProviders

Seçenek: Kapakları getirmek için yandaki sağlayıcıları kullanın ___

Değerler:

 • [Tümünü Seçin]

 • Amazon Web Hizmetleri

 • Google Books

 • Open Library

Tanım:

 • Burada seçilen sağlayıcılar, Koha kataloğunuzda gösterilmek üzere kapak resmi toplamak için kullanılacaktır.

Google

GoogleJackets

Varsayılan: Ekleme

Seçenek: Google Books’tan sağlanan kapak resimlerini arama sonuçlarına ve OPAC materyal ayrıntıları sayfasına ___

Değerler:

 • Ekle

 • Ekleme

Tanım:

 • Bu ayar, Google Books API aracılığıyla ücretsiz Google Books veritabanından uygulanabilir kapak resimlerinin görüntülenmesini kontrol eder. Lütfen aklınızda bulunsun, bu özelliği kullanabilmek için diğer tüm kapak resmi servisleri kapatılmalıdır.

HTML5 Medya

HTML5MediaEnabled

Varsayılan: hiç bir şekilde

Seçenek: Kataloglu dosyalar için bir HTML5 ortam yürütücüsü ile birlikte 856 alanında bir sekme göster ___

Değerler:

 • OPAC ve personel istemcide

 • OPAC içerisinde

  image49

 • personel istemcide

  image50

 • hiç bir şekilde

Tanım:

 • MARC kaydınızın 856 alanı içinde medya öğeleri varsa bu tercih HTML5 kullanarak ayrı bir sekmede medya dosyalarını oynatıp/gösterebilir

HTML5MediaExtensions

Varsayılan: webm|ogg|ogv|oga|vtt

Seçenek: Medya dosya uzantıları ___

Tanım:

 • Bar ile ayrılmış dosya uzantıları girin (|)

HTML5MediaYouTube

Varsayılan: Katıştırma

Önemli

Bunu açmak için önce :ref:`HTML5MediaEnabled`i etkinleştirin

Seçenek: YouTube bağlantılarını videolar olarak ___

Değerler:

 • Katıştırma

 • Katıştır

Tanım:

 • Bu tercih, YouTube’u işaret eden MARC21 856$u’nun ref:`HTML5MediaEnabled’ olarak tanımlanan sayfalarda oynatılabilir bir video olarak görünmesini sağlayacaktır.

IDreamLibraries

IDreamBooks.com <http://idreambooks.com/> __ her hafta yayınlananların en iyisini keşfetmenize yardımcı olmak için kitap eleştirilerini eleştirmenlerce bir araya getirir. Bu tercihler, IDreamBooks.com <http://IDreamBooks.com> dan Koha OPAC ürününüze içerik entegre etmenize izin verir.

Not

Bu yeni bir web sitesi olduğu için sınırlı bir içeriğe sahiptir, bu nedenle veritabanı biraz daha gelişinceye kadar bu özellikleri yalnızca yeni popüler başlıklar üzerinde görebilirsiniz.

IDreamBooksReadometer

Varsayılan: Ekleme

Seçenek: IDreamBooks.com tarafından OPAC ayrıntıları sayfasına toplanan değerlendirmeleri özetleyen bir “Readometer” ___.

Değerler:

 • Ekle

  image51

 • Ekleme

IDreamBooksResults

Varsayılan: Ekleme

Seçenek: IDreamBooks.com derecelendirmelerini OPAC arama sonuçlarına ___.

Değerler:

 • Ekle

  image52

 • Ekleme

IDreamBooksReviews

Varsayılan: Ekleme

Seçenek: IDreamBooks.com tarafından toplanan eleştirmenlerin kitap değerlendirmelerini içeren bir sekmeyi OPAC ayrıntılarında ___.

Değerler:

 • Ekle

  image53

 • Ekleme

LibraryThing

LibraryThing for Libraries ücretli bir hizmettir. Fiyatlandırma ve abonelik bilgileri için öncelikle LibraryThing ile doğrudan iletişim sağlamalısınız. Daha fazla bilgi için `http://www.librarything.com/forlibraries Ayrıca, daha fazla yapılandırma talimatı için lütfen LibraryThing Wiki’ye bakın: http://www.librarything.com/wiki/index.php/Koha

LibraryThingForLibrariesEnabled

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasında Library Thing for Libraries tarafından sağlanan yorumlar, benzer materyaller ve Tag’leri ___

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Bu ayar yalnızca Kütüphanenin external LibraryThing for Libraries service için ücretli aboneliği olması durumunda geçerlidir. Bu hizmet kullanıcılara katalog materyalleri hakkında kitap tavsiyeleri gibi genişletilmiş bilgi ekranı sağlar. Ayrıca tag’li tarama, kullanıcı değerlendirmeleri ve ayrıntılar sekmesinden erişilen bir sanal kütüphane ekranı gibi gelişmiş özellikler sunabilir.

  Önemli

  If this is set to ‘show’ you will need to enter a value in the LibraryThingForLibrariesID system preference.

LibraryThingForLibrariesID

Seçenek: Library Thing for Libraries servisine müşteri kimliği ___ kullanarak erişim sağla

Tanım:

 • Bu tercih sadece kütüphanenin external LibraryThing for Libraries servisi için ücretli bir aboneliği varsa uygulanabilir. LibraryThing tarafından ekrana gelen kutuya kütüphanenin LibraryThing for Libraries sicil numarasını girin. Sicil numarası ###-######### formatında bir sayı dizisidir ve LibraryThing for Libraries’de kütüphanenin hesap sayfasında bulunabilir. Bu servis kullanıcılara katalog materyalleri üzerinde kitap tavsiyeleri ve kapak resimleri gibi genişletilmiş bilgi ekranı sağlar. Ayrıca tag’li tarama, kullanıcı değerlendirmeleri ve ayrıntılar sekmesinden erişilen bir sanal kütüphane ekranı gibi gelişmiş özellikler sunabilir.

LibraryThingForLibrariesTabbedView

Varsayılan: bibliyografik bilgiler doğrultusunda

Seçenek: Library Thing for Libraries içeriğini ___ göster

Değerler:

 • bibliyografik bilgiler doğrultusunda

 • sekme içerisinde

Tanım:

 • Bu ayar yalnızca Kütüphanenizin kütüphane hizmetleri için external LibraryThing ücretli aboneliği varsa geçerlidir. Bu hizmet kullanıcılara kataloglama materyalleri üzerinde kitap tavsiyeleri ve kapak resmi gibi genişletilmiş bilgi sağlar. Ayrıca tag’li tarama, kullanıcı değerlendirmeleri ve ayrıntılar sekmesinden erişilen bir sanal kütüphane ekranı gibi gelişmiş özellikler sunabilir.

ThingISBN

Varsayılan: Kullanma

Seçenek: ThingISBN servisinin bir eserin diğer baskılarını göstermesine ___

Değerler:

 • Kullanma

 • Kullan

Tanım:

 • Materyal ayrıntıları sayfasında “Edisyonlar” sekmesinin görüntülenmesi için ‘Kullan’ olarak ayarlayın. Edisyonlar, kapak resimleri (herhangi bir kapak resmi hizmetini etkinleştirdiyseniz) ve bibliyografik bilgilerle birlikte bütün olarak listelenir. Besleme bilgisi LibraryThing’in ThingISBN web servisinden alınmaktadır. Bu, günde 1.000’den daha az istekler ile ticari olmayan sitelere ücretsiz bir hizmettir.

  Önemli

  FRBRizeEditions and/or OPACFRBRizeEditions tercihlerinin ‘göster’ olarak ayarlanmasını gerektirir

  Önemli

  Bu, Library Thing for Libraries’den ayrıdır ve onunla ilişkili bir maliyeti yoktur.

Yerel Kapak Resimleri

AllowMultipleCovers

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Her bibliyografik kayıta birden fazla resim eklenmesine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • If this preference is set to ‘Allow’ then you can upload multiple images that will appear in the images tab on the bib record in the OPAC and the staff client. This preference requires that either one or both LocalCoverImages and OPACLocalCoverImages are set to ‘Display.^

  image54

LocalCoverImages

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: intranet arama ve ayrıntılar sayfalarındaki yerel kapak resimlerini ___.

Değerler:

 • Görüntüle

 • Gösterme

Tanım:

 • Bu ayarı ‘Görüntüle’ olarak ayarlamak, bibliyo kayıtlarınıza kendi kapak resimlerinizi yüklemenize ve bu resimleri personel istemcide ayrıntılar sayfasında görüntülemenizi sağlar. Şu an için kapak resimleri arama sonuçlarında başlığının yanında değil, yalnızca ayrıntılar sayfası üzerindeki ayırmalar tablosunda yer alan ‘Resimler’ sekmesi altında görüntülenecektir.

OPACLocalCoverImages

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC arama ve ayrıntılar sayfasındaki yerel kapak resimlerini ___.

Değerler:

 • Görüntüle

 • Gösterme

Tanım:

 • Bu tercihi ‘Görüntüle’ olarak ayarlamak, bib. kayıtlarınız için kendi kapak resimlerinizi yüklemenizi ve bu resimleri OPAC içerisinde ayrıntı sayfalarında ve arama sonuçlarında gösterebilmenizi sağlar.

Manual

KohaManualBaseURL

Default: https://koha-community.org/manual/

Asks: Location of the Koha manual ___

Tanım:

 • You can specify the location of the Koha manual to use. This is the URL that will be used for the help pages when you click ‘Help’ at the top right corner of the page.

 • By default, the Koha manual is used, but you can use this system preference to substitute for your own help pages.

 • If the URL starts with ‘/’, the value of staffClientBaseURL will be used as a prefix.

 • Note that it will be suffixed by the version / the language / the format (/17.11/en/html)

KohaManualLanguage

Varsayılan: İngilizce

Asks: Language of the online manual ­___

Tanım:

 • By default, the language of the Koha interface will be used as the manual language. However, if the manual is not translated in that language, this system preference specifies the fallback language.

Romancı Seçin

Romanist Seçimi ücretsiz bir hizmet değildir. Bu içeriği OPAC’ye yerleştirmek için oturum bilgilerinizi almak için Ebsco temsilcinizle iletişime geçin.

Önemli

Novelist Select does not include cover images for the search results and bibliographic detail pages. You can choose any other cover image service for this content or you can contract with Ebsco to get access to the Baker & Taylor Content Cafe for an added fee.

NovelistSelectEnabled

Varsayılan: Ekleme

Seçenek: Novelist Select içeriğini OPAC’a ___.

Değerler:

Tanım:

 • Ebsco Novelist Select, OPAC için ek içerik sağlayan bir abonelik servisidir.

NovelistSelectProfile and NovelistSelectPassword

Seçenek: Novelist Select’e kullanıcı profili ___ ve parola ___ ile erişim sağla.

Önemli

Bu bilgi, OPAC kaynak kodunuz görüntülenirse görünür olacaktır.

Tanım:

 • Ebsco Novelist Select, OPAC için ek içerik sağlayan bir abonelik servisidir.

NovelistSelectStaffEnabled

Varsayılan: Ekleme

Seçenek: Baker and Taylor bağlantılarını ve kapak resimlerini OPAC ve personel istemciye ___. Bu bir kullanıcı adı ve şifre girmenizi gerektirir (resim bağlantılarında görülebilen).

Değerler:

 • Ekleme

 • Ekle

NovelistSelectStaffProfile

Asks: Access Novelist Select using user profile ___ on the staff client

Tanım:

 • Without this value being set, Novelist features will be disabled on the staff client until a correct profile is obtained from Novelist and entered into the field.

  Not

  This value must be set independently of the OPAC profile for Novelist

NovelistSelectStaffView

Varsayılan: bir sekme içinde

Seçenek: Novelist Select içeriğini ___ göster.

Değerler:

 • ayırmalar tablosunun üstünde

 • ayırmalar tablosunun altında

 • bir sekme içinde

NovelistSelectView

Varsayılan: OPAC sekmesi içinde

Seçenek: Novelist Select içeriğini ___ göster

Tanım:

 • Novelist Select çok sayıda içerik sağlar, bu nedenle bu içeriğin nerede gösterileceğine ilişkin dört seçeneğiniz olacaktır. Varsayılan gösterim, ayırmalar tablosundaki bir sekme içerisindedir.

  image55

  Ayırmalar tablosunun üstünde veya altında görüntülemeyi seçerseniz içerik aynı olacaktır. Eğer sayfanın sağ sütununda gösterirseniz içerik aynı olacaktır ancak alan sınırlı olacağı için biraz farklı görüntülenecektir.

  image56

Değerler:

 • ayırmalar tablosunun üstünde

 • ayırmalar tablosunun altında

 • bir OPAC sekmesinde

 • sağ tarafta bulunan Kaydı Kaydet açılır menüsünün altında

Open Library

OpenLibraryCovers

Varsayılan: Ekleme

Seçenek: Open Library’den alınan kapak resimlerini arama sonuçlarında ve OPAC ayrıntılar sayfasında ___.

Değerler:

 • Ekle

 • Ekleme

Tanım:

 • Bu ayar Open Library API’si aracılığıyla, ücretsiz Open Library veri tabanından uygulanabilen kapak resimlerinin görüntülenmesini denetler. Unutmayın ki bu özelliği kullanmak için diğer tüm kapak hizmetleri kapatılmalıdır.

OpenLibrarySearch

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC’da Open Library’den alınan arama sonuçlarını ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

image1187

Overdrive

OverDrive ücretli bir hizmettir. Ücretlendirme ve abonelik bilgileri için doğrudan OverDrive ile iletişime geçmelisiniz. Bu hizmeti etkinleştirmek OverDrive sonuçlarının OPAC aramalarınıza entegre edilmesini sağlayacaktır. API geliştirici gibi bir uygulama aracılığıyla üç parçadan oluşan bu bilgileri uygulamanız gerekecektir. OverDrive API uygulamaları haftada bir kez değerlendirilir bu yüzden kaydolduktan sonra hemen bu özelliği kullanmanız mümkün olmayabilir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen OverDrive temsilcinize başvurun.

image57

OverDriveCirculation

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Kullanıcıların OverDrive dolaşım geçmişine erişmesi ve materyallerin dolaşımına ___. Erişimi etkinleştirirseniz http(s)://my.opac.hostname/cgi-bin/koha/external/overdrive/auth.pl auth return url’sini OverDrive ile kayıt etmeniz gerekir.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

OverDriveClientKey ve OverDriveClientSecret

Seçenek: OverDrive kullanılabilirlik bilgisini istemci adı __ ve istemci parolası ___ ile dahil edin

Tanım:

 • OverDrive kullanıcıları bu bilgiye OverDrive Developer Portal sayfasına giderek ulaşabilirler ve API geliştiricisi olarak uygulayabilmek orada bulunan yönergeleri izleyebilirler. Bu veri ve :ref:`OverDriveLibraryID doldurulduktan sonra OPAC aramalarınızda OverDrive sonuçlarını görebileceksiniz.

OverDriveLibraryID

Seçenek: kütüphanenin OverDrive kataloğundaki materyalleri göster # ___

Tanım:

 • OverDrive kullanıcıları bu bilgiye OverDrive Developer Portal <https://developer.overdrive.com/docs/getting-started>’__ sayfasına giderek ulaşabilirler ve bir API geliştiricisi olarak uygulamak için orada bulunan yönergeleri izleyebilirler. Bu veri ve `OverDriveClientKey and OverDriveClientSecret <overdriveclientkey-and-overdriveclientsecret-label> doldurulduktan sonra OPAC aramalarınızda OverDrive sonuçlarını görebileceksiniz.

Eklentiler

UseKohaPlugins

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Koha Eklentilerinin kullanılabilmesine ___.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

  Not

  Eklenti sistemi tam etkin olması için Koha yapılandırma dosyasında da etkinleştirilmelidir. Daha fazla bilgi edinmek için bakınız: Eklentiler bölümü.

Syndetics

Syndetics ücretli bir hizmettir. Öncelikle fiyatlandırma ve abonelik bilgileri için doğrudan Syndetics’e başvurmalısınız.

SyndeticsAuthorNotes

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC materyal ayrıntıları sayfasında Syndetics’ten sağlanan bir eserin yazarı hakkındaki notları ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Bu seçenek “Göster” olarak ayarlandığında, Syndetics hem roman hem de roman dışı 300.000 yazar için notlar ve kısa yazar biyografileri sunar. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, kütüphane OPAC’da Syndetics Yazar Notları görüntülenebilir. Syndetics Solutions web sitesine (http://www.bowker.com/syndetics/) göre, Yazar Notları birçok çok yazarlı metin ve derlemeye katkıda bulunanların listesini içerir. SyndeticsClientCode girilmeli ve bu servis kullanılmadan önce: ref:SyndeticsEnabled seçeneği etkinleştirilmelidir.

SyndeticsAwards

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasında bir eserin kazandığı ödüllerle ilgili Syndetics gelen bilgileri ___ .

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Bu seçeneğin “Göster” olarak ayarlanmasıyla Syndetics, müşterilerine bir eserin kazandığı her hangi bir ödülün ya da ödüllerin listesini sunacaktır. Bu hizmetin etkinleştirilmesiyle kütüphane, her kitap için kazandığı ödülü ya da ödülleri web sayfasında gösterebilir. Kullanıcı araması sonucunda gelen her kitap ya da materyal için o başlığa ait olan ödüllerin listesi gösterilecektir. Bir kullanıcı verilen ödül üzerine tıkladığında, o ödül hakkındaki bilgiler o ödülü almış olan diğer eserlerin listesi ile birlikte getirilecektir. Kullanıcılar liste içerisindeki herhangi bir başlık üzerine tıkladığında, o başlık hakkında kendi bölgeleri içindeki ayırma bilgilerini göreceklerdir. Bu seçenek ücretli bir hizmettir. Bu hizmeti kullanmaya başlamadan önce :ref:`SyndeticsClientCode girilmeli ve :ref:`SyndeticsEnabled seçeneği mutlaka etkinleştirilmelidir.

SyndeticsClientCode

Seçenek: Syndetics’e erişmek için ___ istemci kodunu kullanın.

Tanım:

 • Kütüphane Syndetics servislerine üye olduktan sonra Syndetics tarafından kütüphaneye bir erişim kodu gönderilecektir. (Daha fazla bilgi için Syndetics web sitesine http://www.bowker.com/syndetics/ adresinden ulaşabilirsiniz.) Bu kod, Syndetics abonelik hizmetlerine erişebilmek için girmeniz gerekli olan koddur. Syndetics ücretli bir hizmettir. Bu değer :ref:` SyndeticsEditions’ etkinleştirilmeden önce girilmelidir. Bu kodun kaybedilmesi, bozulması ya da unutulması durumunda yeni bir tane `http://www.bowker.com/syndetics/ adresinden alınabilir.

  Önemli

  İstemci kodunuzu doğrudan Syndetics’ten almanız gerekecektir.

SyndeticsCoverImages and SyndeticsCoverImageSize

SyndeticsCoverImages Varsayılan: Gösterme

SyndeticsCoverImageSize Varsayılan: orta

Seçenek: Syndetics’ten sağlanak kapak resimlerini arama sonuçlarında ve OPAC ayrıntılar sayfasında ___boyutunda ___.

Açıklamalar:

 • Etkinleştirildiğinde, SyndeticsCoverImages, kütüphanelerin kitaplar, videolar, DVD’ler ve CD’ler için tam renkli kapak resimleri için Syndetics koleksiyonunun OPAC içerisinde görüntülenmesini sağlar. Bir kullanıcı araması sırasında gelen her kitap veya materyal için, o başlığa ait kapak resmi görüntülenecektir. Bu kapak resimleri üç boy olarak geldiği için SyndeticsCoverImages etkinleştirildikten sonra :ref:SyndeticsCoverImageSize’ kullanılarak optimum boyut seçilmelidir. Syndetics kapak resimleri iki farkı boyda gelir: Orta Boy (187x187 piksel) ve büyük (400x400 piksel). Syndetics ücretli bir abonelik hizmetidir. `SyndeticsClientCode’ girilmeli ve :ref:`SyndeticsEnabled’ seçeneği bu hizmeti kullanmadan önce mutlaka etkinleştirilmelidir. Diğer kapak resmi tercihleri de bir çakışmayı engellemek için devre dışı bırakılmalıdır.

SyndeticsCoverImages Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

SyndeticsCoverImageSize Değerler:

 • orta

 • büyük

SyndeticsEditions

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: Syndetics’den alınan eserin diğer basımları hakkındaki bilgiyi OPAC’da materyal ayrıntıları sayfasında ___

Tanım:

 • Bu seçenek etkinleştirildiğinde, OPAC materyal ayrıntıları sayfası üzerinde Syndetics tarafından sunulan bir eserin diğer baskıları hakkında bilgi gösterilecektir. Bu hizmetin kullanılmaya başlamasından önce :ref:`SyndeticsClientCode’ girilmeli ve :ref:`SyndeticsEnabled’ seçeneği mutlaka etkinleştirilmelidir.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

  Önemli

  :ref`OPACFRBRizeEdition tercihinin ‘göster’ olarak ayarlanmasını gerektirir

SyndeticsEnabled

Varsayılan: Kullanma

Seçenek: Syndetics’den alınan içeriği ___.

Değerler:

 • Kullanma

 • Kullan

Tanım:

 • Bu seçenek etkin olduğunda Syndetics seçeneklerinden herhangi biri kullanılabilir.

  Önemli

  Bu içeriğin görüntülenmesinden önce :ref:`SyndeticsClientCode’ sistem tercihini girmeniz gerekiyor.

SyndeticsExcerpt

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasında Syndetics tarafından sağlanan bir eserin alıntılarını ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Bu tercih Syndetics’in seçili yayıncılardan kendisine verilen alıntıları görüntülemesini sağlar. Alıntılar hem roman hem de roman dışı olmak üzere yeni çıkmış eserlerin incelemelerinden elde edilir. Alıntıların içeriğinde şiirler, denemeler, tarifler, ön sözler ve girişler bulunmaktadır. Yerel MARC kayıtları içinde ISBN’leriniz tarafından sağlanan otomatik bağlantıların kütüphane OPAC’ı için Syndetics güvencesinde yüksek hızda internet sunucularına entegre olması gereklidir. Daha fazla bilgi almak için (http://www.bowker.com/syndetics/).

SyndeticsReviews

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: Syndetics tarafından sağlanan bir eserin incelemelerini OPAC ayrıntılar sayfasında ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Syndetics Reviews, çeşitli süreli yayınlar ve dergilerden edinilen bir kitap yorumları topluluğudur. Yorumlar sayfası incelenen kitapların renkli kitap kapaklarını, incelemeyi sağlayan dergi ya da süreli yayının isimleriyle birlikte görüntüler. Bir simgeye tıklamak kitap başlığı, yazarın adı, kitap kapağı simgesi ve kitabın eleştirmeninin görüşünü ortaya çıkaran bir pencere ekrana getirir. Yerel MARC kayıtları içinde ISBN’leriniz tarafından sağlanan otomatik bağlantıların, kütüphane OPAC için Syndetics güvencesinde, yüksek hızda internet sunucuları ile entegre edilmesi gereklidir. Daha fazla bilgi için bkz: (`http://www.bowker.com/syndetics/).

SyndeticsSeries

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: Syndetics’den sağlanan bir eserin serisinin diğer kitapları hakkındaki bilgiyi OPAC ayrıntılar sayfasında ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Bir seri içinde yer alan her kitap serinin tamamı ile bağlantılıdır. Kayıt, her kitabı okuma sırasına göre, aynı zamanda yayınlanma sırasına göre gösterir, farklı ise ayrıca alternatif seri adları gösterilir. Yerel MARC kayıtları içinde ISBN’leriniz tarafından sağlanan otomatik bağlantıların kütüphane OPAC’ları için Syndetics güvencesinde, yüksek hızlı internet sunucuları ile entegre edilmesi gereklidir. Daha fazla bilgi için bkz: (http://www.bowker.com/syndetics/).

SyndeticsSummary

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasında Syndetics tarafından sağlanan bir eserin özetini ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Book News, Inc.’den roman ve roman dışını kapsayan 5.6 milyondan fazla kitap kapaklarından alınmış özet ve açıklamalar, düzenlenen yayımcı kopyaları ya da bağımsız olarak yazılmış açıklamalar sağlıyor. Bu özet seçenekleri hem ticari hem de bilimsel başlıklar üzerinde açıklamalar sağlar. Daha fazla bilgi almak için (`http://www.bowker.com/syndetics/) adresine gidiniz.

SyndeticsTOC

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasında Syndetics tarafından sağlanan bir eserin içindekiler tablosunu ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Bu tercih, personel ve kullanıcıların konferans tutanaklarından kişisel gelişim kitaplarına kadar geniş bir yelpazede yer alan yayınların içindekiler tablolarını görebilmelerini sağlar. Bu tercihin asıl amacı kullanıcılara kitabın tercih ettikleri bölümüne rehberlik ederek spesifik bilgi erişimi sağlamaktır. Seçilen kitap hizmetleri ile özel düzenlemeler her yıl yeni yayınlar için içindekiler tablosunu elde etmek için kullanılır. Yerel MARC kayıtları içinde ISBN’leriniz tarafından sağlanan otomatik bağlantıların kütüphane OPAC’ları için Syndetics güvencesinde, yüksek hızda internet sunucuları ile entegre edilmesi gereklidir. Daha fazla bilgi için bkz: (http://www.bowker.com/syndetics/).

Tag’leme

TagsEnabled

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: kullanıcılar ve personelin materyaller üzerine tag koymasına ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Tag’lemeyi etkinleştirmek için ‘İzin ver’ olarak ayarlayın. Tag bir metaveri, bir materyali tanımlamak için eklenen bir kelimedir. Tag’ler kullanıcıların kendi materyallerini sınıflandırmalarına izin verir. TagsEnabled, etiketleme özelliklerine izin veren esas anahtardır. TagsEnable, diğer tag’leme özelliklerine izin vermesi için ‘İzin ver’ olarak ayarlanmalıdır.

TagsExternalDictionary

Seçenek: ispell sözlüğündeki tag’lerin moderasyona tabi olmadan onaylanmaları için sunucu üzerinde çalıştırılabilir ___ olmasına izin verin.

Tanım:

 • Sözlük kabul edilen ve reddedilen tag’lerin bir listesini içerir.Kabul listesi önceden izin verilmiş tüm tag’leri içerir. Reddedilen listesi izin verilmeyen tag’leri içerir. Bu tercih kullanılan “kabul edilen” sözlüğü tanımlar. Ispell, kabul edilen terimlerin bir listesi olarak kullanılabilecek bir açık kaynaklı sözlüktür. Sözlük müstehcen kelimelerin açık olarak yazılmasına izin verdiğinden dolayı bu tercih kullanımda ise kütüphane politikası Ispell sözlüğü üzerinde modifikasyon yapılmasını dikte edebilir. Ispell hakkında daha fazla bilgi almak için http://www.gnu.org/software/ispell/ispell.html. Sunucunuzdaki yerel ispell çalıştırılabilir dosyasına $Lingua::Ispell::path ayarlamak için kullanılan yolu girin.

TagsInputOnDetail

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: Kullanıcıların OPAC materyal ayrıntıları sayfaları üzerinde tag girebilmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

  image59

 • İzin verme

TagsInputOnList

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: kullanıcıların OPAC üzerinde arama sonuçlarında tag girebilmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

  image58

 • İzin verme

TagsModeration

Varsayılan: Gerekli değil

Seçenek: Kullanıcılar tarafından gönderilen tag’lerin gösterilmesinden önce personel tarafından incelenmesine ___.

Değerler:

 • Gerekli değil

 • Gerekli

Tanım:

 • When set to ‘Require,^ all tags to be first filtered by the tag moderator. Only approved tags will be visible to patrons. When set to ‘Don’t require’ tags will bypass the tag moderator and patrons’ tags to be immediately visible. When this preference is enabled the moderator, a staff member, would approve the tag in the Staff Client. The moderator will have the option to approve or reject each pending tag suggestion.

Moderasyon gerekli olduğunda tüm tag’ler görünür olmadan önce tag moderasyon aracı tarafından incelenir.

 • Gidiş yolu: Daha fazla > Araçlar :ref:`Tag’ler <tag-moderation-label>

TagsShowOnDetail

Varsayılan: 10

Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfasındaki ___ tag’lerini göster.

Not

Bu özelliği devre dışı bırakmak için değeri 0 (sıfır) olarak ayarlayın.

TagsShowOnList

Varsayılan: 6

Seçenek: OPAC’da arama sonuçlarında ___ tag’lerini göster.

Not

Bu özelliği devre dışı bırakmak için değeri 0 (sıfır) olarak ayarlayın.

I18N/L10N

Bu Tercihler, uluslararasılaştırma ve yerelleştirme ayarlarını denetler.

Gidiş yolu: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > I18N/L10N

AddressFormat

Varsayılan: ABD stili ([Cadde numarası], [Adres] - [Şehir], [Zip/Posta kodu], [(Eyalet)]

Seçenek: Posta adreslerini ___ kullanarak biçimlendir

Değerler:

 • Alman stili ([Adres] [Cadde numarası] - [Zip/Posta Kodu] [Şehir] - [(Eyalet])

 • Fransız tarzı ([Sokak numarası] [Adres] - [ZIP/Posta Kodu] [Şehir] - [Ülke])

 • ABD stili ([Cadde numarası], [Adres] - [Şehir], [Zip/Posta kodu], [(Eyalet)]

Tanım:

 • Bu tercih, Koha’nın kayıtlarındaki çeşitli alanlara girilen bilgileri göz önüne alarak kullanıcı adreslerini nasıl görüntülediğini kontrol etmenize izin verir.

alfabe

Varsayılan: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Seçenek: Taranabilir harflerin listeleri için ___ alfabesini kullanın. Bu, büyük harflerin bir boşlukla ayrılmış listesi olmalıdır.

Tanım:

 • Bu tercih Koha’da kullanıcı aramak için kendi alfabenizi tanımlamanızı sağlar.

  image60

CalendarFirstDayOfWeek

Varsayılan: Pazar

Seçenek: Takvimde haftanın ilk günü olarak___ gününü kullanın.

Değerler:

 • Pazar

 • Pazartesi

 • Salı

 • Çarşamba

 • Perşembe

 • Cuma

 • Cumartesi

Tanım:

 • Bu tercihi kullanarak Koha’da ve Takvim aracında yer alan takvim açılır menüsünde haftanın ilk günü olarak hangi günün gösterileceğini denetleyebilirsiniz. Bu ayarı değiştirdikten sonra tarayıcınızda her hangi bir değişiklik göremiyorsanız bu sayfalarda yer alan JavaScriptlerde değişiklik olduğu için tarayıcınızın ön belleğini temizleyin.

dateformat

Varsayılan: aa/gg/yyyy

Seçenek: Tarihleri ___ gibi biçimlendir

Değerler:

 • gg.aa.yyyy

 • gg/aa/yyyy

 • aa/gg/yyyy

 • yyyy/aa/gg

Tanım:

 • Bu tercih tarihin nasıl gösterildiğini kontrol eder. Seçenekler şunlardır: Amerika Birleşik Devletleri yöntemi, aa/gg/yyyy (2010/04/24), metrik yöntem, dd/mm/yyyy (24/04/2010) veya Uluslararası Standartlar Teşkilatı olan ISO yöntemi dd-mm-yyyy (2010/04/24). Uluslararası Standartlar Teşkilatı yöntemi öncelikle farklı tarih biçimlerinin kullanıldığı birden çok ülkede yer alan kütüphaneler tarafından standart bir görünüme sahip olmak için, ya da ABD yöntmi veya metrik yöntemi kullanılmayan bir bölgede olan kütüphaneler tarafından kullanılabilir. ISO Tarih biçimi hakkında daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm

dil

Varsayılan: İngilizce

Seçenek: Aşağıdaki dilleri personel arayüzünde etkinleştir

Değerler:

 • İngilizce

İlave diller kurmak için lütfen buraya bakınız http://wiki.koha-community.org/wiki/Installation_of_additional_languages_for_OPAC_and_INTRANET_staff_client

opaclanguages

Varsayılan: İngilizce

Soruyor: OPAC üzerinde aşağıdaki dilleri etkinleştirin

Değerler:

 • İngilizce

  Not

  Ek diller yüklemek için misc/translation/install-code.pl komutunu çalıştırmanız gerekir. Örneğin, Fransızca’yı yüklemek için gerekli şablonları oluşturmak için şu komutu install-code.pl fr-FR’yi çalıştırmalısınız; var olduklarında ve doğru yerde olduklarında bu, tercih içinde bir seçenek olarak görünecektir.

opaclanguagesdisplay

Varsayılan: İzin verme

Asks: ___ patrons to change the language they see on the OPAC.

Değerler:

 • İzin ver

  • Kullanıcılar genel kataloğun en altında bulunan bir listeden kendi dillerini seçebilirler

   image61

 • İzin verme

  • Genel katalog dil seçmek için bir seçenek sunmaz

Tanım:

 • OpacLangSelectorMode tercihini kullanarak bu dil seçeneklerinin genel kataloğun neresinde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.

TimeFormat

Varsayılan: 24 saatlik format

Seçenek: Zamanları ___ olarak biçimlendir

Değerler:

 • 12 saat biçimi (ör. 02:18PM)

 • 24 saat biçimi (ör. 14:18)

TranslateNotices

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: bildirimlerin çevrilmesine ___. Eğer ayarlanırsa, bildirimler “Bildirimler ve Fişler” arayüzünden çevrilebilir olacaktır. Bir kullanıcıya bir bildirim göndermek için kullanılan dil, kullanıcı için tanımlanan dildir.

Değerler:

 • İzin verme

 • İzin ver

Yerel Kullanım

Bu tercihler yerel olarak tanımlanır.

Gidiş yolu: Daha çok > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri >Yerel Kullanım

Not

Bazen yeni veya süresi geçmiş tercihler bu sekmede görünecektir, eğer bu sekmeye herhangi bir tercih eklemediyseniz burada listelenen tercihleri göz ardı etmek en iyisidir.

INTRAdidyoumean

Varsayılan: boş

Seçenek: Intranet için Bunu mu demek istediniz? yapılandırması. Bu, /cgi-bin/koha/admin/didyoumean.pl. tarafından kontrol edildiği için değiştirmeyin.

OPACdidyoumean

Varsayılan: boş

Seçenek: OPAC için Bunu mu demek istediniz? yapılandırması. Bu, /cgi-bin/koha/admin/didyoumean.pl. tarafından kontrol edildiği için değiştirmeyin.

printcirculationships

Varsayılan: AÇIK

Seçenek: AÇIK ise, dolaşım makbuzlarını yazdırmayı etkinleştir

Değerler:

 • AÇIK

 • KAPALI

UsageStatsID

Varsayılan: boş

Seçenek: Bu tercih Koha’nın bir parçasıdır ancak manuel olarak silinip güncellenmemelidir.

UsageStatsLastUpdateTime

Varsayılan: boş

Seçenek: Bu tercih Koha’nın bir parçasıdır ancak manuel olarak silinip güncellenmemelidir.

UsageStatsPublicID

Varsayılan: boş

Seçenek: Hea web sayfası için genel kimlik

Sürüm

Varsayılan: otomatik olarak oluşturulur

Seçenek: Koha veritabanı sürümü. UYARI: Bu değeri manuel olarak değiştirmeyin. Web kurucusu tarafından tutulur

Günlükler

Sistem günlükleri sistem üzerindeki hareketleri takip eder. Bu tercihleri kullanarak hangi eylemleri kaydedip hangi eylemleri kaydetmek istemediğinizi belirleyebilirsiniz. Sistem günlükleri, araçlar menüsü altında :ref:`Sistem günlüğü görüntüleyici’ altında görüntülenebilir.

Gidiş yolu: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Sistem günlükleri

Hata Ayıklama

DumpTemplateVarsIntranet

Varsayılan: Yapma

Seçenek: Tüm Şablon Araç Takımı değişkeninin personel intranetinin HTML kaynağındaki bir yoruma atılmasına ___.

Değer:

 • Yapma

 • Yap

DumpTemplateVarsOpac

Varsayılan: Yapma

Seçenek: Tüm Şablon Araç Takımı değişkeninin OPAC için html kaynağındaki bir yoruma atılmasına ___.

Değer:

 • Yapma

 • Yap

Günlük tutma

AuthoritiesLog

Varsayılan: Sistem günlüğü tutma

Seçenek: otorite kayıtlarına yapılacak değişikliklere ___.

Değerler:

 • Sistem günlüğü tutma

 • Sistem günlüğü

BorrowersLog

Varsayılan: Sistem günlüğü

Seçenek: kullanıcı kayıtlarına yapılacak değişikliklere ___.

Değerler:

 • Sistem günlüğü tutma

 • Sistem günlüğü

  Not

  Enabling this preference allows the tracking of cardnumber changes for patrons

CataloguingLog

Varsayılan: Sistem günlüğü tutma

Seçenek: bibliyografik veya materyal kayıtlarında yapılacak her hangi bir değişikliğe ___.

Değerler:

 • Sistem günlüğü tutma

 • Sistem günlüğü

  Önemli

  Bu durum bir kitabın kataloglanması, düzenlenmesi ya da ödünç verilmesi esnasında ortaya çıktığı için sistem kaynaklarınıza aşırı yük getirerek - sisteminizi yavaşlatabilir.

CronjobLog

Varsayılan: Sistem günlüğü tutma

Seçenek: cron job’lardan bilgi ___.

Değerler:

 • Sistem günlüğü tutma

 • Sistem günlüğü

FinesLog

Varsayılan: Sistem günlüğü

Seçenek: gecikme ücretleri tahsil edildiğinde ya da otomatik olarak bağışlandığında ___.

Değerler:

 • Sistem günlüğü tutma

 • Sistem günlüğü

HoldsLog

Varsayılan: Sistem günlüğü tutma

Seçenek: Ayırtma üzerindeki her eylemi ___ (oluştur, iptal et, askıya al, sürdür, vb.)

Değerler:

 • Sistem günlüğü tutma

 • Sistem günlüğü

IssueLog

Varsayılan: Sistem günlüğü

Seçenek: materyaller ödünç verildiğinde ___.

Değerler:

 • Sistem günlüğü tutma

 • Sistem günlüğü

LetterLog

Varsayılan: Sistem günlüğü

Seçenek: bir otomatik claim bildirimi gönderildiğinde ___.

Değerler:

 • Sistem günlüğü tutma

 • Sistem günlüğü

  Not

  Bu sistem günlüğü gecikme bildirimleri dahil kullanıcılara gönderilen tüm bildirimlerin izini tutar.

RenewalLog

Varsayılan: günlük tutma

Seçenek: materyaller iade edildiğinde ___.

Değerler:

 • Sistem günlüğü tutma

 • Sistem günlüğü

ReportsLog

Varsayılan: Sistem günlüğü tutma

Seçenek: Raporlar eklendiği, silindiği veya değiştirildiğinde ___.

Değerler:

 • Sistem günlüğü tutma

 • Sistem günlüğü

ReturnLog

Varsayılan: Sistem günlüğü

Seçenek: materyaller iade edildiğinde ___.

Değerler:

 • Sistem günlüğü tutma

 • Sistem günlüğü

SubscriptionLog

Varsayılan: Sistem günlüğü

Seçenek: süreli yayınlar eklendiği, silindiği veya değiştirildiğinde ___.

Değerler:

 • Sistem günlüğü tutma

 • Sistem günlüğü

OPAC

Get there: More > Administration > Global system preferences > OPAC

Advanced search options

OpacAdvSearchMoreOptions

Default: Select all

Seçenek: Genişletilmiş görünüm için arama seçeneklerini göster ___

Değerler:

 • [Tümünü Seçin]

 • Materyal türleri

 • Dil

 • Yeri ve kullanılabilirliği

 • Yayın tarihi

 • Sıralama

 • Alt türler

Tanım:

 • Bu tercih içerisindeki ayarlar, kullanıcı gelişmiş arama sayfasındaki ‘Daha fazla seçenek’ modunu kullandığında hangi arama alanlarının gösterileceğini belirleyecektir.

OpacAdvSearchOptions

Varsayılan: Materyal türleri, Dil, Konum ve Kullanılabilirlik, Yayın tarihi, Sıralama

Seçenek: Arama seçeneklerini göster ___

Değerler:

 • [Tümünü Seçin]

 • Materyal türleri

 • Dil

 • Yeri ve kullanılabilirliği

 • Yayın tarihi

 • Sıralama

 • Alt türler

Tanım:

 • Bu tercih içerisindeki ayarlar, kullanıcı gelişmiş arama sayfasındaki ‘Daha az seçenek’ modunu kullandığında hangi arama alanlarının gösterileceğini belirleyecektir.

Görünüm

Bu tercihler öğelerin OPAC içinde nasıl görüneceğini denetler.

AuthorisedValueImages

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: Arama sonuçlarında ve OPAC materyal detay sayfalarında (örneğin kayıp durumları ve konumları gibi) yetkili değerlerin resimlerini ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Get there: More > Administration > Authorized values

BiblioDefaultView

Varsayılan: yalın biçimde

Seçenek: Varsayılan olarak, ___ bibliyografik kayıtları göster

Değerler:

 • ISBD şablonunda belirtildiği gibi.

  • Daha fazla bilgi için ISBD tercihine bakınız

 • yalın biçimde.

 • Kendi MARC biçimlerinde.

Tanım:

 • Bu tercih, kullanıcıların OPAC ayrıntılar sayfasında görecekleri bibliyografik ayrıntı düzeyini belirler. Basit biçim, grafik arabirimini ekrana getirir; MARC biçimi, MARC21 kataloglama görünümünü ekrana getirir; ISBD, ISBD (International Standard Bibliographic Description, AACR2) görünümünü ekrana getirir.

COinSinOPACResults

Varsayılan: Dahil et

Seçenek: OPAC arama sonuçlarında COinS / OpenURL / Z39.88 ___.

Değerler:

 • Dahil etme

  • Arama sonuçlarında COinS eklememeyi seçerseniz, yine de bireysel bibliyografik kayıtlar üzerinde yüklenecektir.

 • Dahil et

  • Bu özellik etkinleştirildiğinde OPAC aramalarının yanıt süreleri yavaşlayacaktır.

Tanım:

 • COinS, Spans içindeki ContextObjects anlamına gelir. CoinS bibliyografik meta verileri web sayfalarının HTML kodu içerisine gömmek için bir yöntemdir. Bu, bibliyografik yazılımın bibliyografik meta verileri alması için makine tarafından okunabilir bibliyografik materyal ve istemci referans yönetim yazılımı (örneğin Zotero gibi) yayınlamasını sağlar. Meta veriler aynı zamanda bir OpenURL çözümleyicisine de gönderilebilirler. Bu, örneğin kişinin kendi kütüphanesinde bir kitabın bir kopyasını aramasını sağlar.

DisplayOPACiconsXSLT

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC’da XSLT stil sayfaları ile gösterilen sayfalarda, materyal türü ve yetkili değerler için simgeleri ___.

Önemli

Bunu göstermek için :ref:`OPACXSLTResultsDisplay ve/veya :ref:’OPACXSLTDetailsDisplay sistem tercihlerinin bir XSLT stil kullanmak üzere ayarlanmış olması gerekir (varsayılan veya özel)

Değerler:

GoogleIndicTransliteration

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC’da GoogleIndicTransliteration ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

image1188

hidelostitems

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: Arama ve ayrıntı sayfalarında kayıp materyalleri ___.

Tanım:

 • Items that are marked lost by the library can either be shown or not shown on the OPAC. By setting the value to “Don’t show,” the lost item is not shown on the OPAC. By setting the value “Show,” the lost item is shown on the OPAC for patrons to view with a status of ‘lost.^

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

  image63

HighlightOwnItemsOnOPAC and HighlightOwnItemsOnOPACWhich

HighlightOwnItemsOnOPAC Varsayılan: Vurgulama

HighlightOwnItemsOnOPACWhich Varsayılan: kullanıcının ana kütüphanesi

Seçenek: ___ sonuçlarını, sonuçları öne alarak ve boyutunu artırarak veya satırlar için bu sonuçların altını çizerek ___.

HighlightOwnItemsOnOPAC Değerleri:

 • Vurgulama

 • Vurgula

HighlightOwnItemsOnOPACWhich Değerleri:

 • URL tabanlı OPAC birimleri

  • Kütüphane Apache ortam değişkeni BRANCHCODE’a göre seçilir, Örneğin, bu koha-httpd.conf: SetEnv BRANCHCODE “CPL”in OPAC kısmına eklenebilir.

 • kullanıcının ana kütüphanesi

  • Vurgulanan materyaller kullanıcının kütüphanesiyle aynı olan kütüphanede olanlardır. Eğer kimse OPAC oturumu açmamışsa vurgulanan herhangi bir materyal olmayacaktır.

  Önemli

  Bu tercih yalnızca XSLT stil sayfaları kullanmayan siteleri etkileyecektir. XSLT stil sayfaları :ref:`OPACXSLTResultsDisplay ve :ref:`OPACXSLTDetailsDisplay tercihlerinde tanımlanmıştır.

LibraryName

Seçenek: OPAC üzerinde kütüphane adı olarak ___ göster.

Not

Bu değer tarayıcının başlık çubuğunda görüntülenir

Not

Edit opacheader if you’d like to add a library name above your search box on the OPAC

image64

OpacAdditionalStylesheet

Seçenek: Varsayılan stil sayfasında belirtilen ayarları geçersiz kılmak için ek CSS stil sayfası ___ dahil et.

Tanım:

 • Bu tercih OPAC’da kullanacağınız lisan için şablon dizininde stil sayfaları arayabilir, örneğin: /koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css. Eğer bu dizine özel bir dosya, opac-mystyles.css yüklerseniz , opaccolorstylesheet sistem tercihine opac-mystyles.css girerek bunu belirtebilirsiniz. Bu, özel stil sayfanızı OPAC’ın ön tanımlı CSS dosyaları ile birlikte bağlantılı stil sayfası olarak ekler. Bağlantılı stil sayfaları kullanıcıların web tarayıcıları tarafından ön belleğe alınır yani web sayfasını yeniden ziyaret ettiklerinde kullanıcıların web tarayıcıları stil sayfasını yeniden indirmek yerine web tarayıcının ön belleğindeki kopyayı kullanacaktır, bu nedenle bu yöntem tercih edilir.

 • Başka bir sunucuya CSS yüklemeyi ve bu konumu işaret eden tam URL’yi girmeyi tercih ederseniz, URL’yi http:// ile başlatmayı unutmayın.

  Not

  Devre dışı bırakmak için bu alanı boş bırakın

  Not

  Bu dosya mevcut ön tanımlı CSS’i değiştirmeyecek, bağlantılı bir CSS ekleyecektir.

OpacAddMastheadLibraryPulldown

Varsayılan: Ekleme

Seçenek: OPAC künyesi üzerinde bir kütüphane seçimi açılır menüsüne ___.

Değerler:

 • Ekle

  image65

 • Ekleme

  image66

OPACBaseURL

Seçenek: OPAC şu adreste yer alır ___

Tanım:

 • Bu tercih, genel kataloğunuzun URL’sini (OPAC) önünde http:// ile aramaktır (www.mycatalog.com yerine http://www.mycatalog.com adresini girin). Bir kez doldurulduktan sonra Koha, OPAC’deki bib kayıtlarına bağlantılar oluştururken onu RSS yayınlarınızda, sosyal ağ paylaşım düğmelerinizde ve personel istemcinizde kalıcı bağlantılar oluşturmak için kullanacaktır.

  Önemli

  URL’ye bir eğik çizgi eklemeyin; bu, bu URL’yi kullanarak oluşturulan bağlantıları keser. (Örnek: http://www.google.com.tr http://www.google.com/ değil)

  Önemli

  RSS, unAPI ve arama eklentilerinin çalışmaları için bu alanın genel kataloğunuzun URL’si ile doldurulması gereklidir.

  Önemli

  bib. kayıtların ‘OPAC Görünümü’ bağlantılarının personel istemci içinde gösterilmesi için bu kısmın genel kataloğunuzun URL’si ile doldurulması gereklidir.

image67

opaccredits

Seçenek: OPAC içerisindeki sayfaların tümünün alt bilgisine aşağıdaki HTML’i dahil et.

Not

OPAC’da HTML görünümüne geçmek için her sayfanın en alt kısmında görünen ‘Düzenlemek için tıklayın’ bağlantısı üzerine tıklayın

image68

image69

Tanım:

 • Bu ayar OPAC sayfalarının en alt kısmında görünen katkıda bulunanlar bilgileri içindir. Katkıda bulunanlar geleneksel olarak telif hakkı bilgileri, son güncelleştirme tarihi, hiper bağlar veya bir HTML biçiminde temsil edilen diğer bilgileri kapsamaktadır. Bunlar statik bilgilerdir ve tüm güncelleştirmeler manuel olarak girilmelidir.

Learn more in the OPAC editable regions section.

OpacCustomSearch

Seçenek: OPAC sayfalarının üstünde yer alan arama kutusunu aşağıdaki HTML ile değiştirin

Tanım:

 • Bu tercih, OPAC’nın üst kısmındaki varsayılan arama kutusunu değiştirmenizi sağlar:

  image1190

  İstediğiniz herhangi bir HTML ile:

  image1191

OPACDisplay856uAsImage

Varsayılan: Ne ayrıntılar ne de sonuçlar sayfası

Seçenek: Burada 856u alanındaki URI’i burada resim olarak göster: ___

Değerler:

 • Hem sonuçlar hem de ayrıntılar sayfaları

 • Yalnızca ayrıntı sayfası

  • Önemli

   bu tercihin çalışması için :ref:`OPACXSLTDetailsDisplay ‘içinde bir değer olması gereklidir.

  • Önemli

   This is only implemented for MARC21 and NORMARC.

  image70

 • Ne ayrıntılar ne de sonuçlar sayfası

 • Yalnızca sonuçlar sayfası

  • Önemli

   OPACXSLTResultsDisplay needs to have a value in it for this preference to work.

  • Önemli

   This is only implemented for MARC21 and NORMARC.

Tanım:

 • Ayarlanan bu seçeneğe ilave olarak ilgili XSLT seçeneği açık olmalıdır. Ayrıca, ilgili 856q alanı geçerli bir MIME görüntü uzantısı (“image /” ile başlayan) veya MIME görüntü türü (örneğin, “jpg”) , veya alana girilen jenerik göstergesi “img” olmalıdır. Tüm gereksinimler karşılandığı zaman, standart bağlantı metni yerine bir görüntü dosyası görüntülenir. Resmin üzerine tıklamak resmi, bağlantı metni üzerine tıklanmasıyla aynı şekilde açacaktır. Resim üzerine tıkladığınızda resim, mevcut pencerede ya da OPACURLOpenInNewWindow sistem tercihindeki değere bağlı olarak yeni bir pencerede tam boy olarak açılmalıdır.

  image71

OpacExportOptions

Varsayılan:

image1192

Asks: Select export options that should be available from OPAC detail page: ___

Tanım:

 • OPAC’da her bibliyo kaydın sağında kaydın çeşitli biçimlerde kaydedilmesini sağlayan bir menü vardır. Bu yama, açılır menü içerisinde hangi seçeneklerin yer alacağını tanımlamanızı sağlar. Mevcut seçenekler şunlardır: BIBTEX (bibtex), Dublin Core (dc), MARCXML (marcxml), MARC-8 encoded MARC (marc8), Unicode/UTF-8 encoded MARC (utf8), Unicode/UTF-8 encoded MARC without local use -9xx, x9x, xx9- fields and subfields (marcstd), MODS (mods), ve RIS (ris).

OPACFallback

Varsayılan: bootstrap

Seçenek: OPAC’da fallback teması olarak ___ temasını kullanın.

Tanım:

 • The purpose of this preference is to provide a way to choose to what theme to fallback on when you have a partial theme in place.

OpacFavicon

Seçenek: OPAC favicon için ___ içinde bulunan resim dosyasını kullanın.

Önemli

Bu http:// ile başlayan tam bir URL olmalıdır

Not

`Favicon Oluşturucu <http://antifavicon.com/>’ ile logonuzu favicon’a dönüştürün.

Tanım:

 • Favicon çoğu tarayıcıda adres çubuğunda URL yanında görünen küçük simgedir. Bu alan için varsayılan değer (boş bırakılırsa) Koha logosunda ki küçük ‘K’ dir.

  image72

opacheader

Seçenek: OPAC içindeki tüm sayfaların başlığında aşağıdaki HTML’i İçer

image73

Not

Bu değer sayfanızın ana içeriği üzerinde görünecektir

image74

Not

Edit LibraryName if you’d like to edit the contents of the <title> tag

Learn more in the OPAC editable regions section.

OpacHighlightedWords and NotHighlightedWords

OpacHighlightedWords Varsayılan: Vurgulama

NotHighlightedWord Varsayılan: and|or|not

Seçenek: Kullanıcıların aradıkları kelimeleri arama sonuçlarında ve detay sayfalarında ___; Belirli kelimelerin vurgulanmasını engellemek için, buraya bir içerikten çıkarılan kelimeler listesi girin ___ (sütunları | işareti ile ayırın)

OpacHighlightedWords Değerleri:

 • İşaretleme

 • Vurgula

OPACHoldingsDefaultSortField

Varsayılan: Tablonun ilk sütunu

Seçenek: Holdings tablosu için varsayılan sıralama alanı ___’dır

Değerler:

 • Tablonun ilk sütunu

 • Ayırma kütüphanesi

 • Ana kütüphane

OpacKohaUrl

Varsayılan: Gösterme

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Bu tercih ‘Göster’ olarak ayarlandığında OPAC sayfa alt bilgisinin sağ tarafında ‘Koha tarafından desteklenmektedir’ yazan ve resmi KOHA web sayfasına bağlantı veren bir metin görünecektir.

  image75

OpacLangSelectorMode

Varsayılan: yalnızca alt bilgi

Seçenek: Dil seçiciyi ___ üzerinde göster.

Değerler:

 • Her iki üst ve alt bilgi

 • yalnızca alt bilgi

 • üst

Tanım:

 • Genel katoloğun dil seçeneklerini görüntülemek için opaclanguagesdisplay tercihi ayarlanmışsa, bu tercih dil seçicinin nerede göstereceğini kontrol etmenize olanak tanır. Yalnızca üstte veya altta veya her iki yerde göstermeyi seçebilirsiniz.

opaclayoutstylesheet

Varsayılan: opac.css

Seçenek: Opac’da varsayılanlar yerine tüm sayfalarda CSS stylesheet /css/ ___ kullan

Tanım:

 • Bu ayarın işlevi OPAC tasarımını tanımlamak için kullanılan *.css dosyasına işaret etmektir. Bir *.css dosyası HTML sayfasının nasıl biçimlendirileceğini ve OPAC’da nasıl görüneceğini belirlemek için HTML ile birlikte kullanılan geçişli bir stil sayfasıdır. Sistem ile birlikte gelen iki stil sayfası vardır; opac.css ve opac2.css. Özel bir stil sayfası da kullanılabilir. Opaclayoutstylesheet tercihinde listelenen stil sayfaları Koha sunucusunda tutulur.

  Not

  Devre dışı bırakmak için bu alanı boş bırakın ve bunun yenire Koha’nın varsayılan dosyayı kullanmasına izin verin

  Önemli

  Bu tercihte özel bir değer kullanılması Koha’nın varsayılan dil düzenini tamamen yok saymasına neden olur.

OpacLocationBranchToDisplay

Varsayılan: holding library

Seçenek: OPAC kayıt ayrıntıları sayfasında materyaller için ___ göster.

Değerler:

 • ayırtma kütüphanesi

 • ana kütüphane ve ayırtma kütüphanesi

 • ana kütüphane

Tanım:

 • Opac ayrıntıları sayfası için ayırma kütüphanesi, ana kütüphane, ya da her ikisinin de gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

OpacLocationOnDetail

Default: below the holding library

Asks: Display the shelving location ___ for items on the OPAC record details page.

Değerler:

 • below both home and holding libraries

 • on a separate column

 • below the holding library

 • below the home library

Tanım:

 • Defines where the shelving location should be displayed, under the home library, the holding library, or both, or in a separate column.

OpacLoginInstructions

Seçenek: Kullanıcı sisteme oturum açmadığında, OPAC oturum açma formunda aşağıdaki HTML’i göster

Tanım:

 • HTML entered in this field will appear under the login form on the main page of your OPAC, when the user is not logged in

image1344

Learn more in the OPAC editable regions section.

OpacMaintenance

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC’ın kendisi yerine, OPAC’ın bakımda olduğunu gösteren bir uyarı ___.

Not

Bu, veri tabanının güncelleştirilmesi gerektiği zaman gösterilen uyarının aynısını, ancak koşulsuz ve şartsız olarak gösterir.

Tanım:

 • Bu tercih sistem yöneticisinin bakım sırasında OPAC’ı kapatmasını ve kullanıcılar için bir mesaj görüntülemesini sağlar. Bu tercih ‘Göster’ olarak ayarlandığında OPAC kullanılamaz. Bu mesajın içeriği şu an için değiştirilememektedir.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

  • Bu tercih, bakım mesajını gösterecek şekilde ayarlandığında, OPAC’ta arama olanağı devre dışı bırakılır ve bir mesaj görüntülenir. Varsayılan mesaj, OpacMaintenanceNotice tercihi kullanılarak değiştirilebilir.

   image76

OpacMaintenanceNotice

Seçenek: OpacMaintenance etkinleştirildiğinde aşağıdaki HTML’i göster

Açıklama:

 • This preference will allow you to set the text the OPAC displays when the OpacMaintenance preference is set to ‘Show.^

OpacMainUserBlock

Varsayılan: Koha’ya Hoşgeldiniz… <hr>

Seçenek: Aşağıdaki HTML’i OPAC ana sayfası üzerinde kendi sütununda göster

Tanım:

 • Bu alana girilen HTML, OPAC ana sayfanızın ortasında görünecektir

image77

Learn more in the OPAC editable regions section.

OpacMaxItemsToDisplay

Varsayılan: 50

Seçenek: Bibliyografik kayıt ayrıntıları sayfasında ___ materyale kadar göster

Tanım:

 • Bu tercih varsayılan olarak gösterilecek materyal sayısını sınırlayarak bibliyografik detay sayfalarında yavaş yükleme sürelerinde yardımcı olacaktır. Eğer bibliyoda bundan daha çok materyal varsa, bunun yerine kullanıcının tüm materyalleri görüntülemeyi seçebileceği bir link ekrana gelecektir.

OPACMySummaryHTML

Asks: Include a “Links” column on the “your summary” tab when a user is logged in to the OPAC, with the following HTML (leave blank to disable).

Tanım:

 • In this preference you can enter HTML that will appear on the ‘Checked Out’ tab on the ‘your summary’ section when logged in to the OPAC. The placeholders {BIBLIONUMBER}, {TITLE}, {ISBN} and {AUTHOR} will be replaced with information from the displayed record. This can be used to enter in ‘share’ links for social networks or generate searches against other library catalogs.

  image78

Örnek Veri:

<p><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://YOUROPAC.ORG/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber={BIBLIONUMBER}">Share on Facebook</a>
<br />TITLE: {TITLE}
<br />AUTHOR: {AUTHOR}
<br />ISBN: {ISBN}
<br />BIBLIONUMBER: {BIBLIONUMBER}</p>

OPACMySummaryNote

Seçenek: Kullanıcı özeti sayfasında gösterilecek not.

Tanım:

 • This preference will display text above the patron’s summary and below the welcome message when the patron logs in to the OPAC and view their ‘your summary’ tab.

  image1193

OpacNav

Varsayılan: Önemli bağlantılar burada.

Seçenek: Aşağıdaki HTML’i OPAC üzerinde ana sayfa ve kullanıcı hesabının sol sütununda göster (genellikle navigasyon bağlantıları)

image79

Learn more in the OPAC editable regions section.

OpacNavBottom

Seçenek: Aşağıdaki HTML’i ana sayfanın sol sütununda ve OPAC’da kullanıcı hesabında :ref:`OpacNav’ bağlantısından sonra ve eğer mevcutsa kullanıcı hesabı bağlantılarından önce göster:

Tanım:

 • When a patron is logged in to their account they see a series of tabs to access their account information. OpacNav appears above this list of tabs and OpacNavBottom will appear below them. When not on the patron account pages the HTML in OpacNavBottom will just appear right below OpacNav.

image80

OPACNoResultsFound

Ön tanımlı değil

Seçenek: OPAC içinde bir arama için hiçbir sonuç bulunamadığında bu HTML’i görüntüle

Bu HTML, aramanız için sonuç bulunamadı mevcut bildirimi altında görüntülenecektir.

image82

Not

Sorgu anahtar kelimeleri ile değiştirilecek tutucular {QUERY_KW} ekleyebilirsiniz.

OpacPublic

Varsayılan: Etkinleştir

Seçenek: Koha OPAC’ı genel olarak ___. Özel OPAC, OPAC’a erişmeden önce kimlik doğrulaması gerektirir.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • Bu tercih OPAC sisteminizin herkes tarafından veya sadece kütüphane üyeleri tarafından erişilebilir ve aranabilir olup olmayacağını belirler. ‘Etkinleştirme’ olarak ayarlanırsa yalnızca OPAC sistemine oturum açmış olan kullanıcılar arama yapabilirler. Çoğu kütüphane bu ayarı OPAC sistemlerinin herkes tarafından aranabilmesi için ön tanımlı ayar olan ‘Etkinleştir’ olarak bırakacaktır ve yalnızca kişiselleştirilmiş içeriğe erişim için oturum açmayı zorunlu tutacaktır.

OPACResultsLibrary

Varsayılan: ana kütüphane

Seçenek: OPAK’ta ki her arama sonucu için materyalin ___ göster. Bu özellik şu anda MARC21 ve UNIMARC için mevcuttur.

Değerler:

 • mevcut konum

 • ana kütüphane

OPACResultsSidebar

Seçenek: OPAC arama sonuçlarında fasetlerin altında aşağıdaki HTML’i dahil et

Tanım:

 • Bu tercih içine girilen HTML, ekranın sol tarafındaki fasetler listesinin altındaki arama sonuçları sayfalarında görünecektir.

OPACSearchForTitleIn

Varsayılan: <li><a href=”http://worldcat.org/search?q={TITLE}” target=”_blank”>Diğer Kütüphaneler (WorldCat)</a></li> <li><a href=”http://www.scholar.google.com/scholar?q={TITLE}” target=”_blank”>Diğer Veritabanları (Google Scholar)</a></li> <li><a href=”http://www.bookfinder.com/search/?author={AUTHOR}&title={TITLE}&st=xl&ac=qr” target=”_blank”>ÇEvrimiçi Mağazalar (Bookfinder.com)</a></li>

Seçenek: OPAC’da materyallerin ayrıntılar sayfalarına aşağıdaki HTML ile bir ‘Daha Fazla Arama ‘ kutusu dahil et (devre dışı bırakmak için boş bırakın)

Not

Yer tutucular {BIBLIONUMBER}, {CONTROLNUMBER}, {TITLE}, {ISBN}, {ISSN} ve {AUTHOR} görüntülenen kaydın bilgileri ile değiştirilecektir.

OpacSeparateHoldings and OpacSeparateHoldingsBranch

OpacSeparateHoldings varsayılan: Ayırma

OpacSeparateHoldingsBranch varsayılan: ana kütüphane

Seçenek: Materyal görüntülemeyi iki sekmeye ___ ilk sekme oturum açmış olan kullanıcının ___ kütüphane materyallerini içerir. İkinci sekme diğer tüm materyalleri içerir.

OpacSeparateHoldings değerleri:

 • Ayırmayın

 • Ayır

OpacSeparateHoldingsBranch değerleri:

 • ayırtma kütüphanesi

 • ana kütüphane

Tanım:

 • Bu tercih, OPAC içindeki bibliyografik ayrıntılar üzerindeki ayırma bilgisinin birden çok sekmeye ayrılmasını isteyip istemediğinize karar vermenizi sağlar. Varsayılan, tüm ayırmaları tek bir sekmede göster.

  image83

OPACShowCheckoutName

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: Materyali ödünç almış kullanıcının adını OPAC materyal ayrıntıları sayfasında ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Bu tercih, bir materyal ödünç verilmiş ise tüm kullanıcıların bu materyalin kime ödünç verildiğini görmelerine izin verir. Küçük kurumsal kütüphanelerde (OPAC’ın bir güvenlik duvarı arkasında olduğu ve genel erişime açık olmadığı yerlerde) bu durum çalışma arkadaşlarının, kitabı ödünç alan kullanıcı ile kendileri iletişime geçmeleri konusunda yardımcı olabilir. Daha büyük ve akademik kütüphanelerde bu ayarı ‘Göster’ olarak ayarlamak önemli gizlilik sorunları ortaya çıkaracaktır.

OPACShowHoldQueueDetails

Varsayılan: Herhangi bir ayırma ayrıntısı gösterme

Seçenek: OPAC’da kullanıcılara ___.

Değerler:

 • Herhangi bir ayırma ayrıntısı gösterme

 • Ayırmaları göster

 • Show holds and their priority level

 • Öncelik düzeyini göster

Tanım:

 • This preference allows you to choose the type of hold information to make available to patrons when logged in to their account on the OPAC. If you select to include hold priority information the list of holds will initially be sorted by priority.

OpacShowRecentComments

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC künyesinde en son yorumlar için bir bağlantı ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • :ref:`reviewson’ tercihini ‘İzin ver’ olarak ayarlayarak OPAC içinde yorumlara izin verdiyseniz, bu tercih ile OPAC’ın en üst kısmındaki arama kutusunun altında en son yorumlar için bir bağlantı ekleyebilirsiniz.

  image88

OPACShowUnusedAuthorities

Varsayılan: Göster

Seçenek: OPAC otorite tarayıcısında kullanılmayan otoriteleri __.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

  • Önemli

   :ref:`OpacAuthorities’ tercihinin ‘İzin ver’ olarak ayarlanmış olmasını gerektirir

Tanım:

 • Kullanıcılar otorite dosyalarınızı OPAC üzerinden aradıklarında sisteminizdeki tüm otoriteleri herhangi bir bibliyografik kayda bağlı olmasalar dahi görebileceklerdir. Bu tercih OPAC üzerinde otorite araması yapılırken varsayılan davranışın ne olacağına karar vermenizi sağlar. ‘Gösterme’ opsiyonunu seçerseniz arama sonuçlarında kullanıcılara yalnızca bibliyografik kayıtlara bağlantıları bulunan otorite kayıtları gösterilecektir. Aksi halde sistem bütün otorite kayıtlarını bibliyografik kayıtlara bağlantıları olmasa bile gösterecektir.

OpacStarRatings

Varsayılan: yok

Seçenek: ___ sayfalarında yıldız-derecelendirmeleri göster.

Değerler:

 • numara

 • yalnızca ayrıntılar

  image89

 • sonuçlar ve ayrıntılar

  image90

Tanım:

 • Yıldız derecelendirmeleri kullanıcılarınızın tam bir inceleme yapmak zorunda kalmadan derecelendirme bırakabilmeleri için bir yöntemdir. Sisteme oturum açmamış olan kullanıcılar yalnızca yıldızları görebileceklerdir, sisteme oturum açtıktan sonra kullanıcılar ayrıntılar sayfasında kendi derecelendirmelerini yapabilmek için ayrıntılar sayfasındaki yıldızların üzerine tıklayabilirler. Arama sonuçlarındaki yıldızların üzerine tıklamak her hangi bir derecelendirme gerçekleştirmeyecektir.

OpacSuggestionManagedBy

Varsayılan: Göster

Seçenek: OPAC’da bir öneri yöneten personel üyenin adını ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • If you’re allowing patrons to make purchase suggestions then they will see the ‘your purchase suggestions’ tab when logged in. This tab shows the patron the librarian who approved or rejected the purchase suggestion. This preference controls if the patron sees the librarian’s name or not.

opacthemes

Varsayılan: bootstrap

Seçenek: OPAC’da ___ temasını kullan.

Değerler:

 • bootstrap

  Bootstrap Teması

  Bu tema tamamen uyumludur

OPACURLOpenInNewWindow

Varsayılan: yapma

Seçenek: Kullanıcılar OPAC üzerinde başka bir web sayfasının bağlantısına tıkladıklarında (Amazon ya da OCLC gibi), bu web sayfasını yeni bir pencere içinde aç ___.

Değerler:

 • yap

 • yapma

Tanım:

 • Bu tercih OPAC içindeki URL’lerin yeni bir pencerede açılıp açılmayacağını belirler. OPAC içinde bir bağlantı üzerine tıkladıklarında, kullanıcıların arama sonuçlarından çıkacakları konusunda endişelenmelerine gerek yoktur.

OPACUserCSS

Seçenek: Aşağıdaki CSS’i OPAC içindeki tüm sayfalara dahil et

Tanım:

 • OPACUserCSS, sistem yöneticisinin ‘opaclayoutstylesheet’ veya ‘opacstylesheet’ içerisinde tanımlandığı şekilde OPAC’ın varsayılan CSS’i üzerine yazılacak stiller girmesini sağlar. Stiller, varsayılan stil sayfasında bulunan seçicilerin herhangi birisi için girilebilir. Varsayılan stil muhtemelen http://your_koha_address/opac-tmpl/bootstrap/css/opac.css. adresinde bulunacaktır. :ref:`opaccolorstylesheet’ ve :ref:`opaclayoutstyleshee’ sistem tercihlerinin aksine bu sistem tercihi CSS’i doğrudan OPAC sayfalarınız üzerine yerleştirecektir.

OPACUserJS

Seçenek: Aşağıdaki JavaScript’i OPAC içindeki tüm sayfalara dahil et

image91

image92

image93

Tanım:

 • Bu tercih, sistem yöneticisinin tüm OPAC sayfalarına embed edilecek JavaScript ya da JQuery girebilmesini sağlar. Yöneticiler Koha’nın bazı interaktif bölümleri özelleştirmek için bu tercihi kullanabilirler, örneğin, oturum açma istemleri için metni özelleştirmek gibi. Koha kütüphaneleri tarafından kullanılan Örnek JQuery komutu wiki sayfasında bulunabilir: `http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.

OPACUserSummary

Varsayılan: Göster

Asks: ___ a summary of a logged in user’s checkouts, overdues, holds and fines on the mainpage

Tanım:

 • When activated, this preference system replaces the login form on the OPAC main page by a summary when the user is logged in.

OPACXSLTDetailsDisplay

Varsayılan: varsayılan

Seçenek: OPAC ayrıntılarını XSLT kullanarak burada göster ___

Değerler:

 • XSLT stil sayfası kullanmamak için boş bırakın

  • Koha’nın önceki sürümlerinde bu, ‘normally’ olarak okunan ayardır

 • ön tanımlı olan için “varsayılan” girin

 • bir XSLT dosyası tanımlamak için bir yol yerleştirin

  • ex: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Birden çok lisana sahip bir sistem içindeyseniz Koha’nın doğru lisanın klasörü içine bakması için yol içine {langcode} girebilirsiniz

   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/{langcode}/xslt/MARC21slim2OPACDetail.xsl

   • örn. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • harici bir özel stil sayfası için bir URL yerleştirin

Tanım:

 • XSLT stil sayfaları bir bibliyografik kayıt görüntülenirken ekranda gösterilen ayrıntıların özelleştirilmesini sağlar. Bu tercih ya Koha ile birlikte gelen ön tanımlı görünüşü kullanmanızı ya da kendi stil sayfalarınızı tasarlamanızı sağlar.

OPACXSLTListsDisplay

Varsayılan: varsayılan

Seçenek: Personel istemcide sonuçları ___ konumunda bulunan XSLT stil sayfalarını kullanarak görüntüle

Değerler:

 • XSLT stil sayfası kullanmamak için boş bırakın

  • Koha’nın önceki sürümlerinde bu, ‘normally’ olarak okunan ayardır

 • ön tanımlı olan için “varsayılan” girin

 • bir XSLT dosyası tanımlamak için bir yol yerleştirin

  • ex: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Birden çok lisana sahip bir sistem içindeyseniz Koha’nın doğru lisanın klasörü içine bakması için yol içine {langcode} girebilirsiniz

   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/{langcode}/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl

   • örn. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • harici bir özel stil sayfası için bir URL yerleştirin

Tanım:

 • XSLT stil sayfaları, listeleri görüntülerken ekrandaki ayrıntıların özelleştirilmesini sağlar. Bu tercih, Koha ile gelen varsayılan görünümü kullanmanıza veya kendi stil sayfanızı tasarlamanıza izin verir.

OPACXSLTResultsDisplay

Varsayılan: varsayılan

Seçenek: OPAC sonuçlarını XSLT stil sayfası kullanarak şurada görüntüle ___

Değerler:

 • XSLT stil sayfası kullanmamak için boş bırakın

  • Koha’nın önceki sürümlerinde bu, ‘normally’ olarak okunan ayardır

 • ön tanımlı olan için “varsayılan” girin

 • bir XSLT dosyası tanımlamak için bir yol yerleştirin

  • ex: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Birden çok lisana sahip bir sistem içindeyseniz Koha’nın doğru lisanın klasörü içine bakması için yol içine {langcode} girebilirsiniz

   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/{langcode}/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl

   • örn. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • harici bir özel stil sayfası için bir URL yerleştirin

Tanım:

 • XSLT stil sayfaları arama sonuçlarını görüntülerken ekranda gösterilen detayların özelleştirmesine izin verir. Bu tercih, Koha ile gelen bir ön tanımlı görünümü kullanabilmenizi veya kendi stilinizi tasarlamanızı sağlar.

Özellikler

numSearchRSSResults

Varsayılan: 50

Seçenek: RSS beslemesinde___ arama sonuçlarını göster.

Tanım:

 • Her arama sonuç sayfası için otomatik olarak oluşturulan RSS beslemesi, varsayılan olarak 50 materyal listeleyecektir. Bazen bu RSS beslemesi bazı okuyucular için çok fazla olabiliyor, bazı okuyucular için ise yetersiz gelebiliyor. Bu tercih, kullanıcılarınız için sonuç sayısını en iyi şekilde gösterecek şekilde bu sayıyı ayarlayabilmenizi sağlar.

OPACAcquisitionDetails

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC ayrıntılar sayfalarında sağlama ayrıntılarını ___.

Değerler:

 • Görüntüle

  image1194

 • Gösterme

Tanım:

 • Bu tercih :ref:`AcqCreateItem tercihini ‘cataloging the record’ olarak ayarladıysanız kullanıcılara holdings sekmesinde kaç tane materyalin siparişte olduğunu gösterir

OpacAuthorities

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: kullanıcıların otorite kayıtlarınızda arama yapmalarına ___.

Tanım:

 • Bu tercih OPAC’da otorite arama bağlantısını görüntüler. Bu tercihi “İzin ver” olarak ayarlamak, kullanıcıların OPAC arama bağlantısını kullanabilmelerini sağlar.

Değerler:

 • İzin ver

  • ‘Otorite arama’ isimli bir bağlantı arama kutusunun altında, OPAC ekranının üst kısmında görünecektir

   image94

 • İzin verme

opacbookbag

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: kullanıcıların OPAC’da geçici bir “Sepet” içinde materyalleri saklamalarına ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu tercih kullanıcının katalogda bulunan materyallerin bir listesini geçici olarak kaydetmesini sağlar. Kullanıcı, Kitap Çantası ya da Sepeti kullanarak bulunan materyallerin listesinin bir çıktısını alabilir ya da e-posta olarak gönderebilir. Kullanıcının bunun için sisteme oturum açmış olmasına gerek yoktur. Bu liste geçicidir ve oturumun sonunda içeriği temizlenir ya da silinir.

OpacBrowser

Önemli

Bu tercih sadece şu anda UNIMARC kullanan kurulumlar için geçerlidir.

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: kullanıcıların OPAC’da ki konu otoritelerine göz atmalarına ___

Değerler:

OpacBrowseResults

Varsayılan: Etkinleştir

Seçenek: OPAC ayrıntı sayfasından arama sonuçlarına göz atma ve sayfaları numaralandırmaya ___.

Değerler:

 • etkinleştirme

 • etkinleştir

  image95

Tanım:

 • Bu tercih sonuçlarınıza geri dönme ve/veya sonuçlarınızı OPAC içinde ayrıntılar sayfasında gözden geçirme seçeneklerinizi denetler.

OpacCloud

Önemli

Bu tercih şu anda sadece Fransızca sistemler için geçerlidir.

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC’da bir konu bulutu ___

Değerler:

OPACFinesTab

Varsayılan: İzin ver

Asks: ___ patrons to access the Fines tab on the ‘your summary’ page on the OPAC.

Değerler:

 • İzin ver

  • :ref:`opacuserlogin’ ‘tercihinin izin ver’ olarak ayarlanması gerekiyor

 • İzin verme

OpacHoldNotes

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Kullanıcıların materyal ayırttıklarında bir not eklemelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

  image96

 • İzin verme

OPACISBD

Default: See ISBD view configuration <https://wiki.koha-community.org/wiki/ISBD_view_configuration> on the wiki.

Seçenek: OPAC ISBD şablonu olarak aşağıdakileri kullanın:

Tanım:

 • Bu ISBD bilgilerinin OPAC’de nasıl görüntüleneceğini belirler. Listedeki öğeler, farklı bir ISBD görünümü üretmek üzere yeniden sıralanabilir. Uluslararası Standart Bibliyografik Tanımlama olan ISBD, betimsel kataloglama için yönergeler sağlamak için 1969’da IFLA (Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu) tarafından ilk kez tanıtıldı. ISBD’nin amacı, çeşitli materyallerin uluslararası bibliyografik kayıtlarının değişimine yardımcı olmaktır.

OpacItemLocation

Varsayılan: yalnızca yer numarası

Asks: Show ___ for items on the OPAC search results.

Değerler:

 • yalnızca yer numarası

 • koleksiyon kodu

 • konum

Tanım:

 • Bu ayar, kullanıcıların OPAC sonuçlarında yer numarasına ek olarak koleksiyon kodu ya da konum göstermek için XSLT stil sayfaları seçmelerini sağlar.

OpacNewsLibrarySelect

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC’daki haberler için bir birim seçme listesi ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Görüntüle

OpacPasswordChange

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: kullanıcıların OPAC üzerinde kendi şifrelerini değiştirmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

  • :ref:`opacuserlogin’ ‘tercihinin izin ver’ olarak ayarlanması gerekiyor

 • İzin verme

  Önemli

  Bunun etkinleştirilmesi LDAP kimlik doğrulamasının çalışmamasına neden olur.

OPACPatronDetails

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: Kullanıcıların kütüphaneyi, iletişim bilgilerindeki değişiklikler hakkında OPAC ile bilgilendirmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

  • :ref:`opacuserlogin’ ‘tercihinin izin ver’ olarak ayarlanması gerekiyor

 • İzin verme

Tanım:

 • Eğer kullanıcıların hesaplarında yaptıkları değişiklikleri kütüphaneye bildirmelerine izin veriliyorsa, personelin bu değişiklikleri personel istemci aracılığı ile onaylamaları gerekecektir. Kullanıcı hesap istekleri bildirimi bekleyen diğer eylemler ile birlikte modüller listesinin altındaki gösterge paneli üzerinde görünecektir.

  image97

  Bildir üzerine tıkladığınızda kullanıcıların hesapları üzerinde yapmak istedikleri değişiklikler ekrana gelir ve buradan nasıl devam edeceğinizi seçebilirsiniz.

  image98

  Not

  Aşağıdaki tercihleri ayarlayarak, OPAC aracılığı ile kullanıcıların görebileceği ve üzerinde değişiklik yapabileceği alanları denetleyebilirsiniz. PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField preferences.

OPACpatronimages

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: kullanıcı resimlerini OPAC’da kullanıcı bilgileri sayfasında ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • :ref:`patronimages sistem tercihi kullanıcı resimlerinin personel istemci üzerinden yüklenmesine izin verecek şekilde ayarlı ise, bu tercihi ‘göster’ olarak ayarlamak kullanıcıların OPAC hesaplarında kişisel bilgilerini görüntülediklerinde hangi resimlerin sistemde kayıtlı olduğunu görmelerini sağlayacaktır.

OPACPopupAuthorsSearch

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: yazarların/konuların listesini OPAC ayrıntılar sayfalarında birleştirilmiş bir arama için bir açılır menü içinde ___.

Değerler:

 • Görüntüle

  Konu arama açılır menüsü

  • Önemli

   Bu, bir XSLT stil sayfası kullanmıyorsanız yalnızca açılır menüyü görüntüleyecektir. Hangi stil sayfasını kullandığınızı öğrenmek için :ref:`OPACXSLTDetailsDisplay tercihini gözden geçirin.

 • Gösterme

  • Yazarlar ve konular açılır menüler yerine arama bağlantıları olarak gösterilecek.

Tanım:

 • Bu tercih ‘Görüntüle’ olarak ayarlanırsa OPAC’da ayrıntılar sayfasından yazar ya da konu üzerine tıklayınca, arama yapan kullanıcının ekranına bir açılır menü kutusu gelecektir. Bu listede yer alan konu ya da yazarları işaretleyerek, açılır menü altındaki ‘Ara’ butonuna tıklayarak hepsini bir seferde arayabilirsiniz. Koha için varsayılan davranış yalnızca üzerine tıklanan yazar ya da konu için bir arama gerçekleştirmektir.

OpacResetPassword

Varsayılan: izin verilmiyor

Seçenek: Kütüphane kullanıcılarına, şifrelerini OPAC’da e-posta yoluyla kurtarmak için ___.

Değerler:

 • izin verildi

  image1195

 • İzin verilmiyor

Tanım:

 • Bu tercih, genel katalog kullanıcılarına ‘Parolanızı mı unuttunuz’ bağlantısını sunup sunmadığınızı kontrol eder. Bu kılavuzun <resetting-your-password-label> OPAC bölümünde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

OpacTopissue

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Kullanıcıların OPAC üzerinde en çok ödünç verilen materyallerin listesine erişmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

  • OPAC’ın en üst kısmında ‘En Popüler’ bölümü için bir link görünecektir

   image99

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu tercih yöneticinin OPAC sayfasında arama kutusunun altında “En Popüler” bağlantısının gösterilmesini seçmesine izin verir. “En Popüler” sayfası kütüphanede dolaşımda en fazla yer alan materyalleri, materyalin kaç kez dolaşımda yer aldığının sayısına göre belirleyerek gösterir. Bu, kullanıcıların kendi toplulukları içinde hangi başlıkların popüler olduğunu görmelerini sağlar. Koha’nın aktif olarak bir kaç ay kesintisiz çalışmasına kadar bu tercihin ‘izin verme’ olarak ayarlanması önerilir, Aksi takdirde bunu gösteren veriler, kütüphanenizde popüler olan eserlerin doğru bir tasviri olmayacaktır.

  image100

opacuserlogin

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: kullanıcıların OPAC’da kendi hesaplarına oturum açmalarına ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

  • Kullanıcılar oturum açamasa bile OPAC içinde arama yapabileceklerdir, bu sadece OPAC aracılığı ile kullanıcı hesabına erişimi devreden çıkarır

QuoteOfTheDay

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: OPAC ana sayfasında Günün Özlü Sözü görünümünü ___

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • This feature will allow you to enter a series of quotes that will then show on the OPAC homepage in random order. To add/edit quotes, visit the Quote of the Day editor under Tools.

RequestOnOpac

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: kullanıcıların OPAC üzerinde kitap ayırtmalarına ___.

Değerler:

 • İzin ver

  • :ref:`opacuserlogin’ ‘tercihinin izin ver’ olarak ayarlanması gerekiyor

 • İzin verme

reviewson

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: kullanıcıların OPAC’da materyaller üzerinde yorum yapmalarına ___.

Değerler:

 • İzin ver

  • Tüm kullanıcı yorumlarının/değerlendirmelerinin OPAC’da görünmesinden önce denetilmesi gereklidir.

  • :ref:`opacuserlogin’ tercihinin ‘İzin ver’ olarak ayarlanması gereklidir

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu buton, kullanıcıların okudukları kitaplar hakkında OPAC üzerinden yorum göndermelerine izin verir. Bu tercih “İzin ver” olarak ayarlı ise yorumlar OPAC’da gösterilmeden önce ilk olarak onay alması için personel istemciye gönderilir. Okuyucu yorumlarını gözden geçiren ve onaylayan personel, beklemekte olan yorumları :ref:`Yorumlar’ aracında bulabilir ve daha sonra yorumları onaylayabilir veya silebilir.

ShowReviewer

Varsayılan: tam ad

Seçenek: OPAC içinde yorumlarla birlikte yorumcuların ___ göster.

Değerler:

 • ilk ad

 • ad ve soyad başlangıcı

 • tam ad

 • soyisim

 • isimsiz

 • kullanıcı adı

Tanım:

 • OPAC’da kullanıcılarınızın gizliliğini korumak istiyorsanız, sisteminizde bulunan bibliyografik kayıtlara yapmış oldukları yorumlardan isimlerini ya da isimlerinin bir bölümünü gizleyebilirsiniz. Bunun devreye girmesi için :ref:`reviewson’ tercihinin ‘İzin ver’ olarak ayarlanması gereklidir.

ShowReviewerPhoto

Varsayılan: Göster

Seçenek: OPAC’da yorumların yanında eleştirmenlerin fotoğraflarını ___.

Değerler:

 • Gizle

 • Göster

  • Bunun devreye girmesi için :ref:`reviewson’ tercihinin ‘İzin ver’ olarak ayarlanması ve :ref:`ShowReviewer tercihinin ‘Göster’ olarak ayarlanması gereklidir

   image101

Tanım:

 • Bu sistem tercihi kütüphanelerin OPAC’da ki kullanıcı yorumlarının yanında avatar göstermelerine izin verir. Avatarlar, internet kullanıcılarının çeşitli web sayfalarında isimlerinin yanında görüntülenecek küçük bir simge seçmelerini sağlayan açık kaynaklı bir ürün olan `Libravatar <https://www.libravatar.org>’__kütüphanesinden alınmaktadır. Kütüphanenin, kullanıcıların görüntülemek için seçtiği resimler üzerinde hiçbir kontrolü yoktur.

SocialNetworks

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: opac ayrıntılar sayfalarında sosyal ağ bağlantılarını ___

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

  image102

Tanım:

 • Bu tercih OPAC içinde kayıtların ayrıntılar sayfalarında sağ sütunun altında sosyal ağ paylaşımlarından bir satır oluşturacaktır.

  Önemli

  Bu paylaşım butonlarının üzerlerine basılınca çalışmaları için :ref:`OPACBaseURL’ tercihinin doldurulması gereklidir.

öneri

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: kullanıcıların OPAC’da satın alma önerileri yapabilmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

  • :ref:`AnonSuggestions’ tercihi ‘izin ver’ olarak ayarlı olmadıkça :ref:`opacuserlogin’ tercihinin ‘izin ver’ olarak ayarlanması gerekir

 • İzin verme

Ödemeler

Bu tercihler, OPAC aracılığıyla kullanıcıların çevrimiçi ödemelerini kabul etmek için kullandığınız araçları kontrol etmenizi sağlar.

EnablePayPalOpacPayments and PayPalSandboxMode

EnablePayPalOpacPayments Varsayılan: İzin vermeyin

PayPalSandboxMode Varsayılan: Sandbox

Seçenek: Kullanıcıların OPAC’dan ___ modunda PayPal aracılığıyla ödeme yapmalarına ___.

EnablePayPalOpacPayments değerleri:

 • İzin ver

 • İzin verme

PayPalSandboxMode değerleri:

Tanım:

 • Bu tercih, PayPal aracılığıyla para cezaları için OPAC aracılığıyla kredi kartı ödemelerini kabul etmenize izin verir. PayPal hesabınızı kurmanız gereklidir ve bunu üretimde kullanmadan önce test etmeniz önerilir.

  Önemli

  PayPayl’ın hizmet şartları, işlem ücretleri için kullanıcıların ücretlendirilemeyeceğini ve bu eklentinin masraflara ek ücret eklemeyeceğini belirtmektedir.

PayPalChargeDescription

Varsayılan: Koha ücret ödemesi

Seçenek: Kullanıcı ücret açıklamasını ___ olarak görmelidir

Tanım

 • Bu tercih, kullanıcının bu ödeme için PayPal hesabı/banka hesabında ne göreceğini kontrol eder.

PayPalPwd

Seçenek: Ödemeleri almak için PayPal hesabının şifresi ___

PayPalSignature

Seçenek: Ödemeleri almak için PayPal hesabının imzası ___

PayPalUser

Seçenek: PayPal ödemelerini almak için e-posta adresi ___

İlke

AllowPurchaseSuggestionBranchChoice

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: kullanıcıların satın alma önerisi yaparken birim seçebilmelerine ___

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Kütüphane sisteminiz kullanıcıların spesifik bir branş için satın alma önerileri yapmalarına izin veriyorsa, bu ayarı satın alma önerisi formuna bir branş seçimi seçeneği eklemek için ‘İzin ver’ olarak ayarlayabilirsiniz.

BlockExpiredPatronOpacActions

Varsayılan: Bloke etme

Seçenek: süresi dolan kullanıcıların kitap ayırtma ya da süre uzatma gibi OPAC eylemleri gerçekleştirmelerine ___

Değerler:

 • Engelle

 • Engelleme

Tanım:

 • Bu tercih, Koha’nın süresi dolmuş kullanıcılar için izinleri nasıl işleyeceği için varsayılan bir değer ayarlamanızı sağlar. Bu tercih :ref:`bireysel kullanıcı kategorileri <patron-categories-label> ayarıyla geçersiz bırakılabilir.

MaxOpenSuggestions

Varsayılan: boş

Seçenek: Kullanıcıları ___ açık öneriyle sınırla. Limitsiz olması için boş bırakın.

Not

Bu ayar, anonim önerileri etkilemez.

OpacAllowPublicListCreation

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: opac kullanıcılarının genel listeler oluşturmalarına ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Genel listeler OPAC sayfanızı ziyaret eden herkes tarafından görülebilir. Bu tercih ile kullanıcılarınızın bu genel listeleri oluşturmak için izni olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu ayarı ‘İzin verme’ olarak ayarlarsanız, bu durumda yalnızca personel genel listeler oluşturabilecektir.

  Önemli

  Bu tercih sadece :ref:`virtualshelves’ayarı ‘İzin ver’ olarak ayarlıysa dikkate alınacaktır

OpacAllowSharingPrivateLists

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: kullanıcıların özel listeleri diğer kullanıcılar ile paylaşmalarına ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu özellik kullanıcılar için listelerini diğer kullanıcılar ile paylaşmaları için bir seçenek ekleyecektir. Bu, ‘İzin ver’ olarak ayarlandığında kullanıcılar listelerinin en üstünde bir paylaşma linki göreceklerdir. Bu linke tıkladıklarında paylaşmak istedikleri kullanıcının e-posta adresi istenecektir. Daha sonra Koha bu kullanıcıya listeyi görmesi için bir davetiye e-postası gönderecektir.

OPACFineNoRenewals

Varsayılan: 99999

Seçenek: Yalnızca ___ TL’den az para cezası bulunan kullanıcıların OPAC üzerinden kitaplarının sürelerini uzatmalarına izin ver

Not

Devre dışı bırakmak için bu alanı boş bırakın

Önemli

OPAC’da süre uzatmalara izin vermek için, :ref:`opacuserlogin’ tercihi ‘izin ver’ olarak ayarlanmalıdır

OpacHiddenItems

Seçenek: OPAC’da belirli materyalleri gizlemek için özel kurallar tanımlamanızı sağlar.

Not

Daha fazla bilgi için Koha kurulum dizininde yer alan docs/opac/OpacHiddenItems.txt sayfasına bakınız

Tanım:

 • Bu alana OPAC’da görüntülenmesini gizlemek istediğiniz materyaller için kriter girebilirsiniz. Bu alan, bloke etmek için materyal alanlarının herhangi bir kombinasyonunu alır (Koha veritabanındaki materyaller tablosundan). Örneğin, bir değer:

  itype: [07, 10]
  location: [STAFF, ISO]
  

  itype 07 veya 10 kodlu materyallerin yanı sıra PERSONEL veya ISO raf konumuna sahip materyalleri de engelleyecektir.

  Materyaller içinde my items.itype 07 Materyal Türleri Yönetimi içinde atanan personel olarak tanımlanır, materyal türleri içinde My items.itype 10 arşiv kopyasıdır, kategori=LOC STAFF için otorize değerler içindeki STAFF ve ISO konumları bunun personel okuma odasına atandığı anlamına gelir ve ISO bunun izolasyon odasında olduğu anlamına gelir.

OpacHiddenItemsExceptions

Varsayılan: boş

Asks: List of borrower categories, separated by (pipe) |, that can see items otherwise hidden by OpacHiddenItems

Description: Patron category codes listed here separated by a pipe | will be able to view items on the OPAC that would otherwise be hidden by the OpacHiddenItems system preference.

OpacRenewalAllowed

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Kullanıcıların kendi kitaplarının sürelerini OPAC üzerinde uzatmalarına ___.

Değerler:

 • İzin ver

  • :ref:`opacuserlogin’ ‘tercihinin izin ver’ olarak ayarlanması gerekiyor

 • İzin verme

  • Personel hala personel istemci aracılığıyla kullanıcılar için materyallerin sürelerini uzatabilecektir

Tanım:

 • Bu tercih yöneticinin, kullanıcıların ödünç aldıkları materyallerin sürelerini OPAC içerisinde ödünç alma geçmişleri üzerinden kendileri uzatabilip uzatamayacaklarını seçmesini sağlar. Bu tercih, kullanıcıların kütüphane ile herhangi bir iletişime geçmeden ve materyalleri kütüphaneye geri götürmek zorunda kalmadan üzerlerindeki materyallerin sürelerini uzatmalarını sağlar.

OpacRenewalBranch

Varsayılan: materyalin ödünç alındığı birim

Seçenek: İstatistikler tablosunda saklamak için ___ branchcode olarak kullanın

Değerler:

 • NULL

 • ‘OPACRenew’

 • materyalin ana birimi

 • kullanıcı’nın ana branşı

 • materyalin ödünç alındığı birim

Tanım:

 • Bu değer raporlamaya yardımcı olmak için istatistik tablosunda kullanılır. Koha’da ki istatistikler tablosu tüm ödünç verme ve süre uzatma işlemlerinin izlerini saklar, bu tercih bir kullanıcı OPAC üzerinden bir materyalin süresini kendisi uzattığında hangi birimin tabloya girileceğini tanımlar.

OPACSuggestionMandatoryFields

Varsayılan: boş

Seçenek: Kullanıcı satın alma önerileri için zorunlu olması gereken alanlar: ___ Not: Yukarıdaki seçeneklerden hiçbiri seçilmemişse, varsayılan olarak ‘Başlık’ alanı zorunlu olacaktır.

Değerler:

 • [Tümünü Seçin]

 • Yazar

 • Koleksiyon başlığı

 • Telif hakkı veya yayın tarihi

 • ISBN, ISSN veya diğer bir standart numara

 • Materyal türü

 • Kütüphane veya birim

 • Not

 • Kullanıcı nedeni

 • Yayın yeri

 • Yayıncı adı

 • Eser Adı

OPACViewOthersSuggestions

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: OPAC’da diğer kullanıcılardan gelen satın alma önerilerini ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

  • :ref:`opacuserlogin’ ‘tercihinin izin ver’ olarak ayarlanması gerekiyor

SearchMyLibraryFirst

Varsayılan: Sınırlama

Seçenek: kullanıcıların aramalarını kayıt oldukları kütüphane ile ___.

Değerler:

 • Sınırlama

  • OPAC’da yapılan arama bütün kütüphanelerin sonuçlarını gösterecektir

  • Tek birimli bir sisteminiz varsa ‘Sınırlandırma’ opsiyonunu seçin

 • Sınırla

  • Kullanıcılar hala Gelişmiş arama sayfası üzerinden diğer kütüphanelerde arama yapabileceklerdir - ancak yapacakları aramalar bu kütüphanelerin yalnızca temel arama kutusu ile sınırlı olacaktır

  • :ref:`opacuserlogin’ ‘tercihinin izin ver’ olarak ayarlanması gerekiyor

Gizlilik

AllowPatronToSetCheckoutsVisibilityForGuarantor

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Kullanıcıların ödünç alma bilgilerini “garantörlerine” göstermek için kendi gizlilik ayarlarını seçmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • By default staff can see checkouts to family members via the staff client. This preference will allow guarantees (children) to grant permission to guarantors (guardians) to view their current checkouts via the public catalog. This preference requires that you allow patrons to choose their own privacy with the OPACPrivacy preference.

AnonSuggestions

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Sistemde oturum açmamış olan kullanıcıların satın alma önerilerinde bulunmalarına ___.

Önemli

Eğer ‘izin ver’ olarak ayarlanırsa, öneriler AnonymousPatron tercihine bağlanır

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

AnonymousPatron

Varsayılan: 0

Seçenek: Anonim kullanıcı olarak (anonim öneriler ve okuma geçmişi için) borrowernumber ___ kullanın

Not

Bu tercihi ayarlamadan önce tüm anonim öneriler ve/veya materyal okuma geçmişi için kullanılacak bir kullanıcı oluşturun :ref:`create a patron <add-a-new-patron-label> Bu kullanıcı her hangi bir türde olabilir ve bu kullanıcının anonim olduğunu size açıkça ifade edecek bir şekilde adlandırılmalıdır (ör. Anonim Kullanıcı)

Önemli

Bu değer için kullanıcı kart numarası için borrowernumber notunu kullanmayı unutmayın. borrowernumber, kullanıcı kaydı üzerinde sağ tarafta ‘Kütüphane kullanımı’ altında bulunabilir.

image1196

EnableOpacSearchHistory

Varsayılan: Tut

Seçenek: OPAC’da kullanıcı arama geçmişini ___.

Değerler:

 • Tutma

 • Tut

OPACPrivacy

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Kullanıcıların okuma geçmişleri için kendi gizlilik ayarlarını kullanmalarına ___.

Önemli

Bu, opacreadinghistory ` tercihinin ‘İzin ver’ olarak ayarlanmış olmasını ve :ref:`AnonymousPatron tercihinin anonim kullanıcının okuyucu numarasına göre ayarlanmış olmasını gerektirir.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • The default privacy setting for each patron category can be set in the patrons categories area. If you set this preference to ‘allow’ then patrons can change that for themselves via the OPAC.

  Önemli

  Kullanıcı, okuma geçmişini anonimleştirmeyi seçmişse ve StoreLastBorrower “Saklamayın” olarak ayarlanmışsa, materyal son okuyucu tarafından iade edilir edilmez anonimleştirilir.

opacreadinghistory

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: kullanıcıların geçmişte hangi kitapları ödünç aldıklarını görmelerine ___.

Önemli

Enabling this will make it so that patrons can view their circulation history in the OPAC unless you have OPACPrivacy set to ‘Allow’.

Önemli

Bu veriler, kullanıcılarınız okuma geçmişlerinin sistemde tutulmasını istemedikleri sürece seçiminiz ne olursa olsun sistemde saklanır.

StoreLastBorrower

Varsayılan: Saklamayın

Seçenek: Materyali iade eden son kullanıcıyı ___.

Değerler:

 • Saklamayın

 • Saklayın

Tanım:

 • Bu tercih, kullanıcı okuma geçmişini anonimleştirmeyi seçmiş olsa bile, bir materyali ödünç alan son kullanıcıyı saklamanıza izin verir.

  Not

  Bu ayar, opacreadinghistory ve/veya AnonymousPatron tercihlerinden bağımsızdır.

TrackClicks

Varsayılan: İzleme

Seçenek: kullanıcıların üzerine tıkladıkları bağlantıları ___.

Değerler:

 • İzleme

 • İzle

 • Anonim olarak izle

Tanım:

 • Bu tercihi iz seçeneklerinden birine ayarlamak Koha’nın, Koha’da tıklanan her bağlantıyı izlemesine izin verecektir. Raporları bu verilere karşı çalıştırmak için bu veriler bir veritabanı tablosunda depolanır. Tıklamaları ‘İzlemeyi’ seçerseniz, Koha hem tıklanan linki, hem de linke tıklayan sisteme oturum açmış kullanıcıyı kaydedecektir. Eğer ‘Anonim olarak izle’ seçeneğini tercih ederseniz, kullanıcı numarası kaydedilmeyecek ancak geri kalan veriler kaydedilecektir.

  Not

  Yerel gizlilik politikalarınızı güncellemeyi ve kullanıcılara bilgilerini izlediğinizi bildirmek için OPAC bağlantılarını vermeyi unutmayın.

Kısıtlanmış Sayfa

Aşağıdaki tercihi kullanarak Koha sisteminizde yalnızca belirli IP adresleri tarafından erişilebilen bir sayfa oluşturabilirsiniz. Bu, yalnızca kütüphane veya diğer lisanslı içeriklerden erişilebilen veritabanlarına bağlantılar vermek için kullanılabilir.

RestrictedPageContent

Seçenek: Kısıtlanan sayfanızın HTML içeriği.

RestrictedPageLocalIPs

Seçenek: ___ ile başlayan IP adreslerinden erişim doğrulama gerektirmez

Tanım:

 • You can enter individual IPs as a comma separated list (ex: ‘127.0.0,127.0.1’) or just the beginning of the IP range allowed (ex: ‘127.0.^)

RestrictedPageTitle

Seçenek: Kısıtlanmış sayfanızın başlığı olarak ___ kullanın

Tanım:

 • Bu başlık breadcrumb içeriğinde ve kısıtlanmış sayfanızın en üstünde görünecektir.

Kendi Kendine Kayıt Olma

PatronSelfModificationBorrowerUnwantedField

Varsayılan: şifre

Asks: The following database columns will not appear on the patron self-modification screen: ___

Tanım:

 • Bu tercih, kullanıcıların kişisel bilgilerini genel katalog aracılığıyla OPACPatronDetails tercihiyle güncellemelerine izin veriyorsanız kullanıcıların düzenleyebileceği alanları tanımlamanıza izin verir.

  Önemli

  Sütunları | işareti ile ayırın

PatronSelfRegistration

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: kütüphane kullanıcılarının OPAC üzerinden bir hesaba kayıt olmalarına ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Setting this preference to ‘Allow’ will provide a link on the OPAC to register for a new account. Using the other self registration system preferences you can control how this preference will function.

  image103

  Önemli

  Patrons registering via the OPAC will not need to be approved by a librarian. For this reason it is recommended that you set up a provisional patron category with no circulation rights. That way patrons will have to come in to the library to verify their identity before given circulation rights at the library. Once the patron confirms their identity the library staff can change the category to one with permissions to check items out and place holds.

PatronSelfRegistrationAdditionalInstructions

Seçenek: OPAC aracılığıyla kendileri kayıt olan kullanıcılar için aşağıdaki ek talimatları görüntüle (HTML’e izin veriliyor):

Tanım:

 • Bu tercih, kullanıcı için kütüphane kartı başarıyla kaydolduktan sonra gördüğü sayfada görüntülemek istediğiniz herhangi bir HTML’i alır.

PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField

Varsayılan: soyadı|adı

Seçenek: Aşağıdaki veri tabanı sütunları kullanıcı giriş ekranı üzerinde doldurulmalıdır: ___

Tanım:

 • Bu tercih, kullanıcıların kendi kayıt formlarında doldurmaları gereken alanları tanımlamanıza izin verir. Gerekli alanlardan herhangi biri boşsa, Koha kullanıcı kayıt işlemine izin vermeyecektir.

  Önemli

  Sütunları | işareti ile ayırın

  Not

  For help with field names, ask your system administrator or view the database structure associated with the borrowers table.

  Not

  PatronSelfRegistrationVerifyByEmail tercihi ile kullanıcıların e-posta yoluyla hesaplarını doğrulamalarını istiyorsanız, e-posta alanı otomatik olarak zorunlu olarak gösterilecektir.

PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField

Varsayılan: şifre

Seçenek: Aşağıdaki veritabanı sütunları kullanıcı giriş ekranında görünmeyecek: ___

Tanım:

 • Bu tercihi kullanarak OPAC’daki kullanıcı kaydı ve güncelleme formundaki alanları gizleyebilirsiniz.

  Önemli

  Sütunları | işareti ile ayırın

  Not

  For help with field names, ask your system administrator or view the database structure associated with the borrowers table.

PatronSelfRegistrationDefaultCategory

Seçenek: ___ kullanıcı kategorisi kodunu, OPAC üzerinden kaydolan kullanıcılar için ön tanımlı kullanıcı kategorisi olarak kullanın.

Tanım:

 • OPAC aracılığı ile kaydolan tüm yeni kullanıcıların içine konacağı kategori için kullanıcı kategorisi kodu girin.

  Önemli

  Patrons registering via the OPAC will not need to be approved by a librarian. For this reason it is recommended that you set up a provisional patron category with no circulation rights. That way patrons will have to come in to the library to verify their identity before given circulation rights at the library. Once the patron confirms their identiy the library staff can change the category to one with permissions to check items out and place holds.

  Önemli

  Bu alanı boş bırakır ya da geçersiz bir kod girerseniz kullanıcılarınız yine de kayıt olabileceklerdir fakat bir kullanıcı adı alamayacaklardır. Bu sayfada bu durum ile ilgili bir hata mesajı çıkmayacağı için geçerli bir kullanıcı kodu girdiğinizden emin olun.

PatronSelfRegistrationEmailMustBeUnique

Varsayılan: Dikkate almayın

Seçenek Kullanıcı’nın e-postasını (borrowers.email) kendi kendine kayıt olma esnasında benzersiz olarak ___. Veritabanında zaten mevcutsa e-posta kabul edilmeyecektir.

Değerler:

 • Dikkate almayın

 • Dikkate al

PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay

Varsayılan: 0

Seçenek: OPAC aracılığı ile kaydolan fakat ___ gün sonra halen doğrulanmamış kullanıcıları sil.

Tanım:

PatronSelfRegistrationLibraryList

Varsayılan: boş

Seçenek: Aşağıdaki kütüphaneler için kendi kendine kayıt olma özelliğini etkinleştirin: ___ (birim kodunu | ile ayırın) Boşsa, tüm kütüphaneler listelenecektir.

PatronSelfRegistrationPrefillForm

Varsayılan: Display and prefill

Seçenek: Bir kullanıcı kendi kendine kayıt olduktan sonra şifre ve oturum açma formunu ___.

Değerler:

 • Görüntüleme ve ön doldurma yapma

 • Görüntüle ve ön doldurma yap

PatronSelfRegistrationVerifyByEmail

Varsayılan: Gerekli değil

Seçenek: Kendisi kaydolan kullanıcının kendisini e-posta aracılığı ile doğrulamasına ___.

Değerler:

 • Gerekli değil

 • Gerekli

Tanım:

 • Eğer kullanıcılarınızın hesaplarını e-posta yoluyla doğrulamalarını zorunlu kılarsanız, Kullanıcılarınız Koha tarafından gönderilen e-postayı onaylayana kadar OPAC’a giriş yapamayacaklardır. Bunu zorunlu kılmazsanız kullanıcılarınız kayıt formunu doldurur doldurmaz sisteme giriş yapabileceklerdir. PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay tercihini, belli bir gün sayısı süresince doğrulanmamış kayıtları silmek için ayarlayabilirsiniz.

  Not

  Kullanıcıların hesaplarını e-posta yoluyla doğrulamalarını zorunlu kılacaksanız, bu durumda e-posta alanı otomatik olarak zorunlu olarak işaretlenecektir.

Raf Tarayıcı

OPACShelfBrowser

Varsayılan: Göster

Seçenek: ayrıntılar sayfasında kullanıcıların raftaki materyalin yanında ne olduğunu görmelerini sağlayan bir raf tarayıcı ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

  image104

Tanım:

 • Bu tercih kullanıcıların aradıkları materyalin yakınındaki rafta nelerin bulunduğunu görmelerini sağlar. Raf tarayıcı seçeneği her materyalin yer numarasının sağındaki ayrıntılar sayfasında görünür. ‘Raf tara’ linkine tıklamak OPAC aracılığı ile sanal raf tarama deneyimi sağlar ve kullanıcıların aradıkları materyalin yakınında bulunan aramalarıyla ilgili diğer kitapları görebilmelerini sağlar.

  Önemli

  Bu, sunucunuzdaki kaynakları oldukça büyük miktarda kullanır ve koleksiyonunuza çok sayıda materyal varsa kaçınılmalıdır.

ShelfBrowserUsesCcode

Varsayılan: Kullanma

Seçenek: raf tarayıcı için materyalleri bulurken materyal koleksiyon kodunu ___.

Değerler:

 • Kullanma

 • Kullan

Tanım:

 • Kütüphaneniz koleksiyon kodları kullanıyorsa raf tarayıcınızın, sanal raf tarayıcısı doldurulurken kitapların hangi koleksiyona ait olduğunu dikkate almasını isteyebilirsiniz.

ShelfBrowserUsesHomeBranch

Varsayılan: Kullan

Seçenek: raf tarayıcı için materyalleri bulurken materyalin ana birimini ___.

Değerler:

 • Kullanma

 • Kullan

Tanım:

 • Birden çok birime sahip bir sisteminiz varsa, doğruluk için sanal raf tarayıcı doldurulurken Koha’nın kitapların hangi birime ait olduğunu dikkate aldığından emin olmak isteyeceksiniz.

ShelfBrowserUsesLocation

Varsayılan: Kullan

Seçenek: Raf tarayıcı için materyali bulurken materyalin yerini ___.

Değerler:

 • Kullanma

 • Kullan

Tanım:

 • Kütüphaneniz raf yerleştirme konumlarını kullanıyorsa, sanal raf tarayıcı doldurulurken, raf tarayıcının kitapların hangi konumlara ait olduğunu dikkate almasını isteyebilirsiniz.

Kullanıcılar

Gidiş yolu: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Kullanıcılar

Genel

AllowStaffToSetCheckoutsVisibilityForGuarantor

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Materyali ödünç alan kullanıcının adını OPAC materyal ayrıntıları sayfasında ___.

Değerler:

 • İzin verme

 • İzin ver

AutoEmailOpacUser

Varsayılan: Gönderme

Seçenek: Yeni oluşturulan kullanıcılara hesap bilgileriyle birlikte bir e-posta ___.

Tanım:

 • AutoEmailOpacUser, kütüphane kullanıcılarının AutoEmailPrimaryAddress tercihinde belirtilen e-posta adresinde yeni bir hesap açıldığında, hesap bilgilerindeki e-posta ile haberdar edilmelerini sağlar. E-posta, kayıt olurken kullanıcıya verilen ya da kullanıcının seçtiği kullanıcı adı ve paroladan oluşur ve ACCTDETAILS bildirimi düzenlenerek özelleştirilebilir.

Değerler:

 • Gönderme

 • Gönder

AutoEmailPrimaryAddress

Varsayılan: alternatif

Seçenek: E-postaları göndermek için kullanıcının ___ e-posta adresini kullan.

Değerler:

 • alternatif

 • ilk geçerli

 • başlangıç

 • çalışma

Tanım:

 • AutoEmailPrimaryAddress değeri için ‘ilk geçerli’ opsiyonunu seçerseniz sistem e-posta alanlarını şu sırada kontrol edecektir: ev, iş, ve sonra alternatif. Aksi takdirde sistem belirttiğiniz e-posta adresini kullanacaktır.

autoMemberNum

Varsayılan: Yap

Seçenek: Kullanıcı ekleme alanındaki kart numarası alanını bir sonraki kart numarası için varsayılan olarak ___

Değerler:

 • Yap

  • Eğer şu anda kullanılan en büyük kart numarası 26345000012941 ise, o zaman sonraki kullanıcı için bu alan varsayılan olarak 26345000012942 olacaktır.

 • Yapma

Tanım:

 • Bu tercih, kullanıcı barkodunun otomatik olarak hesaplanıp hesaplanmayacağını belirler. Bu, kütüphane kartı hesabı oluşturan kişinin yeni karta bir numara ataması zorunluluğunu önler.Eğer ‘Yap’ olarak ayarlanırsa, sistem sistem veritabanında zaten mevcut olan maksimum barkoda 1 ekleyerek yeni bir kullanıcı barkodu hesaplar.

BorrowerMandatoryField

Varsayılan: soyadı|kart numarası|barkod

Seçenek: Aşağıdaki veri tabanı sütunları kullanıcı giriş ekranı üzerinde doldurulmalıdır: ___

Tanım:

 • Bu tercih sistem yöneticisinin kütüphanenizin kullanıcı hesapları için gerekli kılacağı alanları seçmesini sağlar. Alan isimlerini | (çubuk) ile ayırarak girin. Bu, temel bilgilerin her kullanıcı kaydına kesin olarak dahil olmasını sağlar. Eğer bir kullanıcı gerekli olan alanlardan birisini boş bırakırsa bir hata mesajı gelecek ve hesap oluşturulmayacaktır.

  Önemli

  Sütunları | işareti ile ayırın

  Not

  For help with field names, ask your system administrator or view the database structure associated with the borrowers table.

  Not

  If either PatronQuickAddFields or BorrowerMandatoryField (or both) is set, a button labeled “Quick add new patron” will be displayed in the “Patrons” toolbar.

borrowerRelationship

Varsayılan: baba|anne

Seçenek: Garantör rolü şu kişilere atanır ___

Tanım:

 • This preference enables the system administrator to define valid relationships between a guarantor (usually a parent) and a guarantee (usually a child). Defining values for this field does not make the guarantor field required when adding a guarantee type patron. This preference creates a drop down list identifying the relationship of the guarantor to the guarantee. To disable the ability to add children types in Koha you can leave this field blank.

  Önemli

  Birden çok seçimi | ile ayırarak girin

BorrowerRenewalPeriodBase

Varsayılan: güncel tarih

Seçenek: Kullanıcıların süresini uzatırken yeni sona erme tarihini ___ üzerinden esas alın

Değerler:

 • güncel tarih.

 • mevcut üyelik bitiş tarihi.

Tanım:

 • Bu tercih, kullanıcı kartlarını yenilediğiniz zaman kullanıcı kartlarının yeni sona erme süresini kontrol eder. ‘mevcut tarih’ yeni sona erme tarihini hesaplarken abonelik sürecini bugünün tarihine ekleyecektir. ‘mevcut üyelik sona erme tarihi’ seçeneğini kullanmak, kullanıcılar hesaplarını yenilerken abonelik sürecini eski sona erme tarihine ekleyecektir.

BorrowersTitles

Varsayılan: Mr|Mrs|Miss|Ms

Seçenek: Okuyucular aşağıdaki başlıkları üzerlerine alabilirler ___

Tanım:

 • Bu tercih personelin kullanıcıların alabilecekleri başlık türlerini seçebilmesini sağlar. Seçimler kullanıcı kaydı oluşturulurken bir açılır menü olarak sunulur.

  Önemli

  Birden çok seçimi | ile ayırarak girin

BorrowerUnwantedField

Seçenek: Aşağıdaki veritabanı sütunları kullanıcı giriş ekranında görünmeyecek: ___

Tanım:

 • Bu tercih, sistem yöneticisinin kullanıcı giriş formunda kütüphane için gerekli olmayan alanları seçebilmesini sağlar. Alan adlarını | (çubuk) ile ayrılmış olarak girin.

  Önemli

  Sütunları | işareti ile ayırın

  Not

  For help with field names, ask your system administrator or view the database structure associated with the borrowers table.

CardnumberLength

Seçenek: Kullanıcılar için kart numaraları ___ karakter uzunluğunda olmalıdır.

Tanım:

 • The length can be a single number to specify an exact length, a range separated by a comma (i.e., ‘Min,Max’), or a maximum with no minimum (i.e., ^,Max’). If ‘cardnumber’ is included in the BorrowerMandatoryField list, the minimum length, if not specified here, defaults to one.

CheckPrevCheckout

Varsayılan: Yapma

Seçenek: Okuyucu ödünç alma geçmişini, mevcut materyalin daha önce ödünç verilip verilmediğini görmek için kontrol et ___.

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

 • Geçersiz kılmadıkça, yap

 • Geçersiz kılmadıkça, yapma

Tanım:

 • When the value of this system preference is set to ‘do’, Koha will look at the patron’s circulation history to see if they have checked this item out before. An alert will show up on the screen indicating that patron has indeed checked this item out. Staff will be prompted to allow the checkout to occur.

  image1390

 • If the value is set to ‘do not’, Koha will not check the patron’s circulation history.

 • When the value is set to ‘Unless overridden, do’, this will check the patron’s circulation history unless the patron’s personal setting or the patron category setting specifically say not to.

 • Lastly, if the value is set to ‘Unless overridden, do not’, Koha will not check circulation history unless the patron’s personal setting or the patron category setting specifically say to check.

  Not

Bu sistem tercihi, okuma geçmişini anonimleştirmeyi seçen kullanıcılarda işe yaramaz.

DefaultPatronSearchFields

Varsayılan: soyadı, adı, diğer adı, kart numarası, kullanıcı kimliği

Seçenek: Bir kullanıcı arama sırasında kullanılacak varsayılan alanları tanımlayan virgülle ayrılmış liste ___

Önemli olası değerler, http://schema.koha-community.org/ adresinde bulunan Koha’nın şemalarının okuyucular tablosunda bulunabilir.

EnableBorrowerFiles

Varsayılan: Yapma

Seçenek: isteğe bağlı dosyaları karşıdan yükleme ve bir kullanıcı kaydına ekleme olanağını etkinleştir ___.

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

Tanım:

 • Bu, etkinleştirildiğinde Kullanıcı bilgileri sayfasının soluna dosyaları görebileceğiniz ve kullanıcı kaydına yükleyebileceğiniz bir ‘dosyalar’ sekmesi ekleyecektir.

EnhancedMessagingPreferences

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: Personelin, kullanıcıların hangi bildirimleri alacaklarını ve ne zaman alacaklarını yönetmelerine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

  Önemli

  Bu yalnızca belirli türdeki bildirimler için geçerlidir, gecikme bildirimleri kullanıcının seçimine göre değil, kütüphane kuralları esas alınarak gönderilecektir.

  Not

  Kullanıcıların da bu ayarlara da erişip erişemeyeceğini yönetmek için, EnhancedMessagingPreferencesOPAC tercihini kullanın.

Tanım:

 • Bu iletiler kütüphanenin gönderdiği gecikme bildirimlerine ek olarak gönderilir. Bu uyarılar ve gecikmeler arasındaki fark, kullanıcının bu seçeneklerden yararlanabilmesidir. Bu tercihi ‘İzin Ver’ olarak ayarlamak, personelin, kullanıcıların aşağıdaki mesajlardan herhangi birini almasını seçmelerine olanak tanır:

  • Materyal Ödünç Alma: Kullanıcının ödünç aldığı ve/veya süresini uzattığı materyallerin hepsini listeleyen bir bildirimdir, ödünç alma makbuzunun bir elektronik formudur

  • Materyal İade Tarihi : Kütüphaneye iade edilecek materyal ve gün hakkında bir hatırlatma

  • Ayırtma Onaylandı : Kullanıcı için bekleyen bir ayırtmayı onayladığınızda gönderilen bir bildirim

  • Materyal İadesi : Kullanıcının iade ettiği tüm materyalleri listeleyen bir bildirim

  • Gelişmiş Bildirim: Kullanıcının materyallerinin süresi dolmadan önce gönderilen bildirim (Personel bildirimin kaç gün önce gönderileceğini seçebilir)

EnhancedMessagingPreferencesOPAC

Varsayılan: Göster

Seçenek: OPAC’da kullanıcı mesaj gönderme ayarını ___

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

  Önemli

  OPAC’da mesaj gönderme seçeneklerinin gösterilmesi için EnhancedMessagingPreferences etkinleştirilmelidir.

Tanım:

 • Bu iletiler kütüphanenin gönderdiği gecikme bildirimlerine ek olarak gönderilir. Bu iletiler ve gecikme bildirimleri arasındaki fark kullanıcıların bunları seçebilmeleridir. Bu tercihi ‘İzin ver’ olarak ayarlamak kullanıcıların aşağıdaki iletilerden birini almayı seçebilmelerini sağlayacaktır:

  • Materyal Ödünç Alma: Kullanıcının ödünç aldığı ve/veya süresini uzattığı materyallerin hepsini listeleyen bir bildirimdir, ödünç alma makbuzunun bir elektronik formudur

  • Materyal İade Tarihi : Kütüphaneye iade edilecek materyal ve gün hakkında bir hatırlatma

  • Ayırtma Onaylandı : Kullanıcı için bekleyen bir ayırtmayı onayladığınızda gönderilen bir bildirim

  • Materyal İadesi : Kullanıcının iade ettiği tüm materyalleri listeleyen bir bildirim

  • Gelişmiş Bildirim: Kullanıcının üzerindeki materyalin süresi dolmadan önce gönderilen bildirim (Kullanıcı bildirimin kaç gün önce gönderileceğini seçebilir)

ExtendedPatronAttributes

Varsayılan: Etkinleştir

Seçenek: Kullanıcılar üzerinde özel niteliklerin aranması, düzenlenmesi ve görüntülenmesine ___.

Değerler:

Tanım:

 • Kullanıcı nitelikleri , kullanıcı kayıtlarına uygulanabilen kütüphane-tanımlı özel alanlardır.

  Not

  Varsayılan kullanıcı kaydının desteklemediği sürücü belgesi ya da öğrenci kimlik numarası gibi alanlar için özel nitelikleri kullanın.

FeeOnChangePatronCategory

Varsayılan: Yap

Seçenek: Kullanıcı kategorisi, kayıt ücreti olan bir kategoriye değiştirildiğinde ücret uygulanmasına ___.

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

intranetreadinghistory

Varsayılan: İzin ver

Asks: ___ staff to access a patron’s checkout and hold history.

Önemli

Eğer OPACPrivacy tercihini ‘İzin ver’ olarak ayarladıysanız ve kullanıcı, okuma geçmişinin sistemde tutulmamasını tercih etmişse, personel yalnızca mevcut ödünç verilen materyalleri görecektir.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

  Önemli

  Reading history is still stored, regardless of staff being allowed access or not unless the patron has chosen to have their history anonymized via their privacy page.

MaxFine

Varsayılan: 9999

Seçenek: Ödünç alınan materyaller için gecikme cezası en fazla ___ TL olabilir.

Tanım:

 • This preference controls the default cap on fines accrued by the patron. Leaving this preference blank means that there is no cap on the amount of fines a patron can accrue. If you’d like, single item caps can be specified in the circulation rules matrix.

MembershipExpiryDaysNotice

Seçenek: ___ gün içinde sona erecek bir kullanıcı kartı için bir hesap süre sonu bildirimi gönder.

Tanım:

 • If you would like to notify patrons that their accounts are about to expire then you can enter a number of days before expiration in this preference. The notice text can be customized in the Notices & slips tool.

  Önemli

  You will need to enable the membership expiry cron job for this notice to send.

minPasswordLength

Varsayılan: 3

Seçenek: Personel ve kullanıcıların oturum açma parolaları en az ___ karakter uzunluğunda olmalıdır.

Önemli

Bu hem personel oturumu hem de kullanıcı OPAC oturumu için geçerlidir.

NotifyBorrowerDeparture

Varsayılan: 30

Seçenek: Bir kullanıcının süresinin dolmak üzere olduğunu ___ gün öncesinden bildirin.

Tanım:

 • Kullanıcı bir materyal ödünç almak istediğinde, Personel İstemci ödünç verme penceresinde kütüphaneciyi bu kullanıcının hesabının süresinin dolmak üzere olduğu hakkında bilgilendiren bir uyarı ekrana gelecektir.

  Önemli

  Bu uyarı personel istemcide kullanıcı kaydında görünür.

kullanıcıresimleri

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: resimlerin karşıya yüklenip personel istemci üzerinde kullanıcılar için gösterilmesine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • Bu tercih “İzin ver” olarak ayarlanırsa personel one by one tercihlerinden birisini kullanmak vasıtası ile kullanıcı resimlerini sisteme yükleyebileceklerdir. Kullanıcı resimleri kullanıcı bilgisinin sol tarafında ayrıntılar sayfası üzerinde görünecektir, ayrıca OPACpatronimages tercihi ayarlanırsa veya otomatik ödünç alma modülünde ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck tercihi ayarlanırsa, OPAC içerisinde de kullanıcı resimleri görünecektir.

PatronQuickAddFields

Varsayılan: boş

Seçenek: ___ (sütunları | ile ayırın) yeni bir kullanıcı girerken bu alanları kullanıcı hızlı ekleme formuna ekler. Sadece zorunlu alanları ve burada belirtilen alanları görüntüler. Mümkünse, garantör formu da gösterilecektir, bu formdaki bireysel alanlar dikkate alınmayacaktır.

Not

See the database schema (borrowers table) to know the field names.

Note If either PatronQuickAddFields or BorrowerMandatoryField (or both) is set, a button labeled “Quick add new patron” will be displayed in the “Patrons” toolbar.

Not

It is possible to add custom patron attributes in the quick add form with the following syntax: patron_attr_N (for example patron_attr_2). The N refers to the id of the attribute and requires a bit of guesswork (normally it will be the order in which you entered them in the patron attribute types section of the administration module).

PatronsPerPage

Varsayılan: 20

Seçenek: Personel istemcide varsayılan olarak sayfa başına ___ sonuç göster.

Tanım:

 • Bu tercih kullanıcı arama sonuçları sayfalarında göstermek için kaç kullanıcı tanımlayacağınıza izin verir.

ProtectSuperLibrarianPrivileges

Default: Allow only superlibrarians

Asks: ___ to access/change superlibrarian privileges. Note: A permitted user

needs to have the ‘permissions’ flag (if no superlibrarian)

Değerler:

 • Tüm izin verilen kullanıcılara izin ver

 • Yalnızca superlibrarian kullanıcılara izin ver

RequireStrongPassword

Varsayılan: Gerekli değil

Asks: ___ a strong password for staff and patrons

Değerler:

 • Gerekli değil

 • Gerekli

Tanım:

 • If set to ‘require’ this system preference will require patron and staff passwords to contain at least one digit, one lowercase and one uppercase.

SMSSendDriver

Asks: Use the SMS::Send:: ___ driver to send SMS messages.

Not

This may not work with all providers.

Önemli

Bu özelliği etkinleştirmeden önce toplu SMS mesajlarının gönderilmesiyle ilgili iç hukuka bakın.

Tanım:

 • Koha’da SMS kullanmak için iki seçenek vardır. E-posta protokolünü SMSSendDriver olarak ‘E-posta’ yazarak ücretsiz olarak kullanabilirsiniz veya bir SMS sürücüsü için ödeme yapabilirsiniz. Sürücü için bazı değer örnekleri:

  • SMS::Send::Us::Ipipi

  • SMS::Send::US::TMobile

  • SMS::Send::US::Verizon

  • SMS::Send::IN::Unicel

  Ek değerler burada bulunabilir: http://search.cpan.org/search?query=sms%3A%3Asend&mode=all

  Önemli

  Bu tercihte sadece Perl modülü olarak kullanılabilen sürücüler çalışacaktır, bu yüzden bir SMS hizmeti seçmeden önce bir Perl modülünün mevcut olduğundan emin olun.

  Tercih içerisine bir sürücü girildikten sonra personel istemci ve OPAC’ta, kullanıcı bildirimi formu üzerinde bildirimlerin SMS olarak alınabilmesi için bir seçenek görünecektir

  image105

  Önemli

  Bunun çalışması için EnhancedMessagingPreferences tercihine izin vermelisiniz.

SMSSendUsername, SMSSendPassword and EmailSMSSendDriverFromAddress

Asks: Define a username/login ___ and a password ___. Override from address with ___ for emails sent using “Email” send driver.

Tanım:

 • Some SMS gateway providers require username and password credentials and these can be entered here. Additionally, one specific email address may be required as sender (from address) for all emails sent by the Email SMS send driver.

StatisticsFields

Varsayılan: location|itype|ccode

Seçenek: Materyal veritabanı tablosundan aşağıdaki alanları, kullanıcı kaydı üzerindeki istatistikler sekmesi üzerinde sütunlar olarak göster: ___

image106

Önemli

Çubuklar (|) ile ayrılmış değerleri girin

Tanım:

 • Bu tercih size istatistikler sekmesindeki kullanıcı kaydı üzerinde hangi alanların gösterileceğini ayarlama imkanı verir.

TalkingTechItivaPhoneNotification

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Talking Tech i-tiva kullanarak kullanıcı telefonlarına uyarılar ___ (gecikme bildirimleri, gecikme uyarıları ve ayırma bildirimleri şu anda desteklenmektedir).

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • To learn more about setting up this third party product view the Talking Tech chapter.

  Önemli

  EnhancedMessagingPreferences tercihini kullanıma izin ver şeklinde ayarlamış olmanızı gerektirir.

TrackLastPatronActivity

Varsayılan: Yapma

Seçenek: Son kullanıcı etkinliklerini takip et ___. Bir kullanıcı her bağlandığında, the borrowers.lastseen şimdiki zaman ile güncellenecektir.

Değerler:

 • Yapma

 • Yap

uppercasesurnames

Varsayılan: Yapma

Seçenek: soyadları (son adları) büyük harfle görüntüle ve sakla ___.

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

UseEmailReceipts

Varsayılan: Gönderme

Asks: ___ email receipts to patrons for payments and writeoffs.

Değerler:

 • Gönderme

 • Gönder

Tanım:

 • If set to ‘Send’, Koha will send emails to the patrons for each payment or writeoff done in their account.

  Not

  • The letters used are ACCOUNT_PAYMENT and ACCOUNT_WRITEOFF

  • You can edit them in the Notices & slips tool.

useDischarge

Varsayılan: İzin verme

Seçenek: Kütüphanecilerin okuyucuların ilişiklerini kesmelerine ve okuyucuların ilişik kesme isteğinde bulunmalarına ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Tanım:

 • İlişik kesme, kullanıcının üzerinde mevcut ödünç aldığı materyal, ayırtma ve para cezası bulunmadığını belirten bir sertifikadır.

  Not

  Fransa’da bir üniversite ya da bir kütüphane hesabına kayıt olmak isterseniz bir “quitus” (“ilişik kesme”) gereklidir).

  Not

  Akademik kütüphaneler genellikle mezun olmadan önce kütüphanede temiz bir kaydınızın olmasını gerektirir.

Norveç kullanıcı veritabanı

FailedLoginAttempts

Varsayılan: boş

Seçenek: Bir kullanıcının hesabını ___ başarısız oturum açma denemesine ulaştıktan sonra bloke et.

NorwegianPatronDBEnable and NorwegianPatronDBEndpoint

NorwegianPatronDBEnable Varsayılan: Devre dışı bırak

Seçenek: Norveç Ulusal Kullanıcı Veritabanı ile ___ uç noktası üzerinden iletişime geçme kabiliyetini ___.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

NorwegianPatronDBSearchNLAfterLocalHit

Varsayılan: Yapma

Seçenek: Yerel arama sonucu bulunduktan sonra Norveç ulusal kullanıcı veritabanı aramasına ___.

Değerler:

 • Yap

 • Yapma

NorwegianPatronDBUsername and NorwegianPatronDBPassword

Seçenek: ___ kullanıcı adı ve ___ parolası kullanarak Norveç ulusal kullanıcı veritabanı ile iletişime geç.

Tanım:

 • Bunları Norveç Milli Kütüphanesi tarafından geliştirilen “Base Bibliotek”ten alabilirsiniz.

Gizlilik

GDPR_Policy

Default: Disabled

Asks: Set GDPR policy to ___ GDPR is the EU General Data Protection Regulation. When you enforce, patrons need to give consent before using the OPAC. If you set to permissive, Koha will warn but not enforce. NOTE: If you enable this you will also have to set the URL of your public privacy policy with the PrivacyPolicyURL setting.

Değerler:

 • Disabled

 • Enforced

 • Permissive

Tanım:

 • This system preference enables a GDPR consent form to appear on the OPAC when a patron attempts to login. If this preference is set as Enforced then when a patron attempts to log into the OPAC a GDPR consent form be presented to them. The patron will have to provide consent to the library’s GDPR policy before they can gain access to their account details. If the patron does not consent to the GDPR policy they will be logged out of their account. If the preference is set to Permissive then the patron will be presented with the GDPR consent form but they will not be required to give consent to access their patron account. If the preference is set to Disabled then no GDPR consent form will appear when patron logs into the OPAC.

PrivacyPolicyURL

Varsayılan: boş

 • Asks: Use the following URL ___ to refer to your local privacy policy in messages about privacy and data protection. (If you enforce GDPR policy, make sure that this page is not blocked.) NOTE: The URL is only displayed if GDPR_Policy is set.

Aranıyor

Gidiş yolu: Daha fazla >Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Arama

Özellikler

BrowseResultSelection

Varsayılan: Etkinleştirme

Asks: ___ browsing search results fromt the bibliographic record detail page in staff client.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • Enabling this system preference makes a button appear in the intranet search results page to browse the selected records.

EnableSearchHistory

Varsayılan: Tutma

Seçenek: kullanıcı arama geçmişini personel istemcide ___.

Değerler:

 • Tutma

 • Tut

  image1197

Tanım:

 • Bu tercih, oturum açan kullanıcılar için personel istemcinin arama geçmişini saklayıp saklamamasını denetler. Arama geçmişi, personel istemcinin en sağ üst kısmındaki hesap bağlantınız altında erişilebilir olacaktır.

IncludeSeeFromInSearches

Varsayılan: Dahil etme

Seçenek: Bibliyografik aramalarda ayrıca bakınız (non-preferred form) başlıklarını ___.

Değerler:

 • Dahil etme

 • Dahil et

Tanım:

 • Bu tercih arama motorunu içerecek şekilde ayarlandığında dizinleyici, dizinleme esnasında see from başlıklarını otorite kayıtlardan bibliyografik kayıtlara ekleyecektir, böylece artık kullanılmayan bir terim üzerinde yapılan bir arama ilgili kayıtları bulacaktır. Örneğin cookery (eski terim) için bir arama yaptığınızda karşınıza cooking (yeni terim) başlıklı sonuçlar gelecektir.

  Önemli

  Bu özelliği değiştirirken bibliyografik veri tabanınızı yeniden dizinlemeniz gerekecektir.

OpacGroupResults

Varsayılan: Kullanma

Seçenek: OPAC’ta benzer sonuçları gruplandırırken PazPar2 ___.

Değerler:

 • Kullanma

 • Kullan

  Önemli

  Bu, PazPar2 özelliğinin ayarlanmış ve çalışıyor olmasını gerektirir.

QueryAutoTruncate

Varsayılan: otomatik olarak

Seçenek: Genel arama karakteri araması gerçekleştir (Örneğin Har aramasının, Harry ve harp ile eşleştiği yerde) ___ (* karakteri şu şekilde kullanılabilir: Har* veya *logging.)

Değerler:

 • otomatik olarak

 • sadece * eklenmişse

Tanım:

 • Bu ayar aramaların otomatik olarak kısaltılmasını ya da bir arama dizisinin sonuna ek karakterler eklenmesini sağlar. “Otomatik olarak” şeklinde ayarlandığında arama dizesi otomatik olarak bir genel arama karakteri fonksiyonu ile biter. Örneğin “invent” kelimesi için otomatik kesme etkin durumda iken yapılan bir arama aynı zamanda inventor, invention, inventory, vb. gibi sonuçları da getirecektir. Bunun otomatik olarak olmasını istemiyorsanız yine de manuel olarak (*) karakteri ekleyerek genel arama karakteri aramaları yapabilirsiniz. Otomatik kesme devre dışı iken yıldız işareti ekleyerek “invent*” araması yapmak aynı şekilde inventor, invention, inventory sonuçlarını getirecektir. Otomatik kesme özelliği, uzun arama dizelerinin tamamını yazma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

QueryFuzzy

Varsayılan: Dene

Seçenek: bir aramada benzer yazılmış sözcükleri eşleştirmek için ___ (örneğin, flang için yapılan bir aramada flang ve fang eşleşir)

Değerler:

 • Denemeyin

 • Dene

Tanım:

 • Bu tercih arama motorunun birbirine benzeyen ancak tam olarak eşleşmeyen, kullanıcı tarafından girilmiş kelime ya da kelimeleri arama sonuçlarında getirdiği “bulanık arama” özelliğini etkinleştirir. Bu tercih, arama fonksiyonunun küçük hatalarla yazılmış adları veya tümceleri telafi etmesini sağlar.

  Önemli

  :ref:`UseICU ` tercihinin ‘Kullanmıyor’ olarak ayarlanmış olmasını gerektirir

QueryStemming

Varsayılan: Dene

Seçenek: bir arama içerisinde aynı temel kelimelerin eşleşmesine ___

Değerler:

 • Denemeyin

 • Dene

  • Enabling için yapılan bir arama aynı zamanda enable ve enabled sözcüklerini de eşleştirecektir

Tanım:

 • Bu tercih, sözcük sözcük kökü ayırmayı etkinleştirir. Bu aynı kelimenin birden çok sürümünün yanı sıra ilgili terimleri de arama işlevi sağlar. (yani arama sonuçlarında hem balık hem de balıkçılık getirilecektir).

QueryWeightFields

Varsayılan: Etkinleştir

Seçenek: Arama sonuçlarının ilgi derecesine göre sıralanmasına ___

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

TraceCompleteSubfields

Varsayılan: Zorla

Seçenek: OPAC ve Personel İstemcide bulunan konu izlemelerini yalnızca tam-alt alan eşleşmeleri için arama yapmaya ___.

Değerler:

 • Zorlama

  • Konu anahtar sözcüklerini arar (örnek: opac-search.pl?q=su:World%20Wide%20Web)

 • Zorla

  • Bütün konu alanlarını arar (örnek: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:World%20Wide%20Web)

Tanım:

 • TraceCompleteSubfields “zorla” olarak ayarlandığında, otorite kontrollü olmayan konu yönlendirmeleri (bkz, ayrıca bkz gibi) içindeki bağlantılar üzerine tıkladığınızda sadece tüm alt alanların eşleştiği başka kayıtlar bulacaksınız. Bu ayarı “zorlama” olarak bırakmak konu dizinlerinde anahtar kelime araması yapar.

  Önemli

  Bu tercih, XSLT stil sayfalarını OPACXSLTDetailsDisplay tercihinde ayarlandığı şekilde kullandığınızı var sayar.

TraceSubjectSubdivisions

Varsayılan: Dahil et

Seçenek: konu izlemeleri tıklanarak oluşturulan aramalar için alt bölümleri ___.

Değerler:

 • Dahil etme

  • Konu anahtar sözcükleri arar (örnek: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)

 • Dahil et

  • Tam konu alanlarını arar (örnek: opac-search.pl?q=(su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)%20and%20(su,complete-subfield:%22Design.%22))

Tanım:

 • TraceSubjectSubdivisions “Dahil et” olarak ayarlandığında, alt bölümleri olan bir konuya (‘a’ dışında alt alanlar) tıklarsanız, bunlar konu başlığı ile birlikte (alt alan ‘a’) aranacaktır. Yalnızca konu başlığının (alt alan ‘a’) aranması için, bu tercihi ‘Dahil etme’ olarak ayarlayın.

  Önemli

  Bu tercih, XSLT stil sayfalarını OPACXSLTDetailsDisplay tercihinde ayarlandığı şekilde kullandığınızı var sayar.

UseICU

Varsayılan: Kullanmıyor

Seçenek: ___ ICU Zebra dizinleme.

Değerler:

 • Kullanmıyor

 • Kullanıyor

Tanım:

 • ICU, yazılım uygulamaları için Unicode ve Küreselleşme desteği sağlayan kod kütüphaneleri kümesidir. Bunun anlamı şudur, ICU Zebra indeksleme yalnızca kataloglamanızda latin harfleri olmayan karakterler kullanıyorsanız gereklidir. ICU Zebra indeksleme kullanıyorsanız QueryFuzzy kullanmak istemeyeceksiniz.

  Önemli

  Bu ayar Zebra indekslemeyi etkilemez, Eğer ICU indekslemeyi etkinleştirdiyseniz, Koha’nın bu durumu kendi kendine algılama imkanı olmadığı için yalnızca ICU indekslemeyi etkinleştirdiğinizi Koha’ya bildirmek için kullanılmalıdır.

  Önemli

  Sisteminizin düzgün çalışması için ayarlandığından emin olmak için bu tercihi değiştirirken sistem yöneticinizle görüşün.

UseQueryParser

Varsayılan: Denemeyin

Seçenek: Sorguları ayrıştırmak için QueryParser modülü kullanılmasına ___.

Not

Bunu etkinleştirmenin QueryParser yüklü değilse hiçbir etkisi olmayacaktır, ve her şey her zamanki gibi çalışmaya devam edecektir.

Değerler:

 • Denemeyin

 • Dene

Tanım:

 • Bu tercih, daha anlamlı ve daha etkili bir arama söz dizimi için kapıyı açan bir deneysel yeni sorgu ayrıştırıcısı sağlar.

Sonuçları Görüntüleme

defaultSortField and defaultSortOrder

defaultSortField Default: author

defaultSortOrder Varsayılan: artan sırada

Asks: By default, sort search results in the staff client by ___, ___

Tanım:

 • Bu tercihler personel tarafında aramalar için varsayılan sıralama alanı ve sıralama düzenini ayarlar. Seçiminiz ne olursa olsun diğer sıralama seçenekleri gelişmiş arama sayfasındaki açılır menü listesinde halen mevcuttur.

defaultSortField Değerleri:

 • yazar

 • yer numarası

 • eklendiği tarih

 • yayın tarihi

 • ilgi

 • title

 • toplam ödünç verme sayısı

defaultSortOrder Values:

 • artan

 • azalan

 • A’dan Z’ye

 • Z’den A’ya

displayFacetCount

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: faset sayılarını ___.

Tanım:

 • Bu tercih, OPAC ve personel istemci içerisindeki arama sonuçlarınızda bir fasetin kaç kez kullanıldığının gösterilmesini isteyip istemediğinizi belirlemenizi sağlar. Bu sayıların uygunluğu önemli derecede maxRecordsForFacets tercihinin değerine bağlıdır. Bu sayıların gösterilmesi potansiyel olarak arama performansınızı etkileyebilir, bu nedenle bu tercihin en iyi hangi şekilde çalıştığını görmek için sisteminizi farklı değerlerle test edin.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

  image107

DisplayLibraryFacets

Varsayılan: holding library

Seçenek: ___ için fasetleri göster

Değerler:

 • hem ana kütüphane hem de ayırtma kütüphanesi

 • ayırtma kütüphanesi

 • ana kütüphane

Tanım:

 • Bu tercih, personel ve opac’daki arama sonuçlarında görüntülenen kütüphane fasetlerini kontrol eder. Burada seçilen değer, bir arama yapıldığında hangi kütüphanelerin fasetlerde gösterileceğini belirleyecektir.

FacetLabelTruncationLength

Varsayılan: 20

Seçenek: OPAC/staff arayüzünde fasetlerin uzunluğunu ___ karaktere kısalt.

Tanım:

 • OPAC ve personel istemcide fasetler varsayılan olarak 20 karakterle sonlandırılır. Sayfa düzeninize bağlı olarak bu sayı çok fazla veya çok az harf olabilir, bu tercih kütüphanenizin tasarımına göre en iyi sayıyı belirlemenizi sağlar.

FacetMaxCount

Varsayılan: 20

Seçenek: Her kategori için ___ fasete kadar göster.

Tanım:

 • Bu tercih OPAC’daki fasetlerde her başlık altında kaç tane olası sınırlama gösterileceğini denetlemenizi sağlar (Yazarlar, Seriler, Konular, vb.)

maxItemsInSearchResults

Varsayılan: 20

Seçenek: Arama sonuçlarında her bibliyografik kayıt için ___ materyale kadar görüntüle

Tanım:

 • Bu tercih, personel istemci içerisinde bir arama çalıştırıldığında ön tanımlı olarak kaç tane sonuç gösterileceğini ayarlamanızı sağlar.

maxRecordsForFacets

Varsayılan: 20

Seçenek: Fasetleri arama sonuçlarından ___ kayıt esas alarak oluştur.

Tanım:

 • Varsayılan olarak Koha yalnızca ilk sonuç sayfasındaki fasetleri esas alır (genellikle 20 sonuç). Bu tercih, Koha’nın geri dönen her sonuç sayfası sayısı için faset tanımlamalarını ve numaralarını esas almasını uygulamanızı sağlar. Bu sayı ne kadar yüksek olursa arama sonuçlarınızın geriye dönmesi o kadar fazla zaman alacaktır, bu nedenle kütüphaneniz için en uygun dengeyi sağlamak için farklı değerlerle test yapmanız önerilir.

MaxSearchResultsItemsPerRecordStatusCheck

Varsayılan: 20

Seçenek: Birden fazla materyal içeren kayıtlar için yalnızca ilk ___ materyallerin kullanılabilirlik durumunu kontrol edin.

Tanım:

 • Bir kayıtta sınır ayarından daha fazla materyal varsa, kullanılabilirlik durumları arama sonuçlarında hatalı gösterilebilir. Durumlar, kayıt ayrıntılarında doğru şekilde görüntülenir. Limitsiz olması için boş bırakın.

numSearchResults

Varsayılan: 20

Seçenek: Personel istemcide varsayılan olarak sayfa başına ___ sonuç göster.

OPACdefaultSortField and OPACdefaultSortOrder

OPACdefaultSortField Varsayılan: ilgi

OPACdefaultSortOrder Varsayılan: artan sırada

Seçenek: Varsayılan olarak OPAC içinde arama sonuçlarını ___, ___ göre sırala

Tanım:

 • Bu tercihler OPAC’da aramalar için varsayılan sıralama alanı ve sıralama düzenini ayarlar. Seçiminiz ne olursa olsun diğer sıralama seçenekleri gelişmiş arama sayfasındaki açılır menü listesinde halen mevcuttur.

OPACdefaultSortField Değerleri:

 • yazar

 • yer numarası

 • eklendiği tarih

 • yayın tarihi

 • ilgi

 • title

 • toplam ödünç verme sayısı

OPACdefaultSortOrder Değerleri:

 • artan

 • azalan

 • A’dan Z’ye

 • Z’den A’ya

OPACItemsResultsDisplay

Varsayılan: Gösterme

Asks: ___ an item’s library, location and call number in OPAC search results. results.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım:

 • Bu ayar OPAC arama sonuçları sayfasında görüntülenecek bir materyal hakkındaki bilgiyi seçer. Sonuçlar birim, konum ve yer numarasını da içerecek şekilde bir materyalin durumu ve/veya tüm ayrıntılarını gösterebilir. ‘Göster’ seçeneği arama sonuçları sayfasında daha fazla bilgi gösterilmesini sağlarken, birden çok birime sahip geniş koleksiyonlar için bu durum çok zor olabilir.

OPACnumSearchResults

Varsayılan: 20

Seçenek: Var sayılan olarak OPAC’ta sayfa başına ___ sonuç göster.

SearchWithISBNVariations

Varsayılan: arama yapmayın

Seçenek: ISBN dizini üzerinde arama yaparken, tüm ISBN varyasyonları üzerinde ___.

Değerler:

 • arama yapmayın

 • ara

Açıklamalar:

 • Bu tercih arama yapmaya ayarlandığında, alanda tire veya boşluklar olmasına rağmen ISBN’leri arayabilirsiniz. Bu nedenle, 9781843345855 araması yaparsanız, ancak ISBN 978-1843345855 olarak kataloğa alınıyorsa, bu tercih “arama” olarak ayarlanırsa yine de bulabiliriz.

  Önemli

  UseQueryParse açık değilse bu tercihin bir etkisi yoktur

UNIMARCAuthorsFacetsSeparator

Varsayılan: , (virgül)

Seçenek: UNIMARC yazarlarının fasetleri için aşağıdaki metni ayırıcı olarak kullanın___

Arama Formu

AdvancedSearchLanguages

Seçenek: Gelişmiş arama açılır menüsündeki listelenen dilleri ___ ISO 639-2 dil kodlarına sınırlandırın (değerleri | ya da , ile ayırın).

Tanım:

 • Bu tercih, OPAC gelişmiş arama menüsü ve personel istemcide yer alan açılır menüde hangi dillerin gösterileceğini ayarlamanızı sağlar. Bu tercih boş bırakılırsa tüm mevcut diller gösterilecektir. Gösterilecek dilleri sınırlandırmak için dil kodlarını ISO 639-2 dil kodları virgülle ( , ) ya da çubukla ( | ) ayırarak girin. Örneğin listelemeyi yalnızca Fransızca ve İtalyanca ile sınırlandırmak için ita|fre olarak girin.

AdvancedSearchTypes

Varsayılan: materyaltürü

Seçenek: ___ alanlarında aramayı sınırlandırmak için OPAC ve personel tarafı gelişmiş aramalarda sekmeleri göster (değerleri | ile ayırın).

Tanım:

 • Gelişmiş arama sayfasında filtrelemeyi tüm seçenekler üzerinde yada yandaki seçeneklerden birisi üzerinde izin verebilirsiniz: Materyal türleri (itemtypes), Koleksiyon kodları (ccode) ve Raf Konumu (loc). Materyal türü ve raf konumu üzerinde aramayı sınırlandırmak isterseniz, örneğin tercih giriş kutusuna itemtypes|loc girebilirsiniz. Bu alanların sırası OPAC içindeki sekmelerin ve personel istemci gelişmiş arama ekranlarının sırasını belirleyecektir. Arama türü içindeki değerler birbiriyle OR ile verilirken her farklı arama türü sorgu sınırları içinde birbiriyle AND ile verilir. Geçerli kayıtlı değerler herhangi bir değişikliğe gerek duyulmadan desteklenir. Gelişmiş arama alanlarının her ayarı hem OPAC hem de personel istemci içindeki sekmelerde gösterilir. AdvancedSearchTypes sistem tercihi içindeki ilk değer seçili olan sekmedir; eğer hiç bir değer mevcut değilse, “itemtypes” kullanılır. non-itemtype değerleri için AdvancedSearchTypes sistem tercihi Otorize Değer adı ile eşleşmeli ve o adın ön eki ‘mc-^ ile dizinlenmelidir.

  image108

expandedSearchOption

Varsayılan: gösterme

Seçenek: Varsayılan olarak OPAC ve personel gelişmiş arama sayfalarında “Daha çok seçenek” özelliğini ___.

Değerler:

 • gösterme

 • göster

IntranetNumbersPreferPhrase

Varsayılan: kullanma

Seçenek: Varsayılan olarak yer numarası ve personel istemci standart numara aramalarında “phr” operatörünü ___

Değerler:

 • kullanma

 • kullan

Tanım:

 • When searching by call number and standard number (biblionumber) in Koha Staff Client you can choose to force the search to be a phrase search by setting this preference to ‘use.^ This will allow for more accurate results over doing a general keyword field search.

LoadSearchHistoryToTheFirstLoggedUser

Varsayılan: Yükle

Seçenek: Sistem günlüğüne yazılmamış geçmişi bir sonraki kullanıcıya yükle. Geçmişi bir sonraki istemciye ___.

Değerler:

 • Yükleme

 • Yükle

OPACNumbersPreferPhrase

Varsayılan: kullanma

Seçenek: Varsayılan olarak yer numarası ve standart numara OPAC aramalarında “phr” operatörünü ___

Değerler:

 • kullanma

 • kullan

Tanım:

 • Koha OPAC’ta yer numarası ve standart numaraya (bibliyo numarası) göre arama yaparken, bu tercihi ‘kullan’^ olarak ayarlayarak yapılacak aramayı sözcük grubu araması olması için zorlayabilirsiniz. Bu, bir genel anahtar kelime alanı aramasına kıyasla daha kesin sonuçlar alınmasını sağlar.

Süreli Yayınlar

Gidiş yolu: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Süreli Yayınlar

makePreviousSerialAvailable

Varsayılan: Yapma

Seçenek: Yeni bir süreli yayın sayısı alınırken bir önceki süreli yayını otomatik olarak kullanılabilir___. Bir önceki sayı yeni bir tane alınırken başka bir materyal türüne ayarlanabilir. Lütfen the item-level_itypes sistem tercihinin belirli bir materyale ayarlanması gerektiğini unutmayın.

Değerler:

 • Yapma

 • Yap

opacSerialDefaultTab

Varsayılan: Abonelikler sekmesi

Seçenek: OPAC’ta süreli yayınların varsayılan sekmesi olarak ___ göster.

Değerler:

 • Ayırmalar sekmesi

 • Süreli Yayın Koleksiyonu sekmesi

  Önemli

  Süreli Yayınlar Koleksiyon sekmesinin şu an için yalnızca UNIMARC standardını kullanan sistemler için mevcut olduğunu lütfen unutmayınız.

  image109

 • Abonelikler sekmesi

  image110

OPACSerialIssueDisplayCount

Varsayılan: 3

Seçenek: Bir süreli yayının ___ önceki sayısını OPAC’da göster.

Tanım:

 • Bu tercih yöneticinin, süreli yayınlara erişildiğinde her süreli yayın için en son sayıdan kaç tanesinin OPAC’da görüntüleneceğini seçmesini sağlar. Bu sadece varsayılan değerdir, kullanıcılar her zaman süreli yayınların tam listesini görmek için tıklayabilirler.

RenewSerialAddsSuggestion

Varsayılan: Ekleme

Seçenek: Bir bibliyografik kayıt için bağlı olduğu süreli yayın yenilendiğinde bir öneri ___.

Değerler:

 • Ekle

 • Ekleme

Tanım:

 • “Ekle” olarak ayarlanırsa ‘Süresini uzat’ seçeneğini tıkladığınızda, bu tercih otomatik olarak Sağlama Satın Alma Önerileri menüsüne bir süreli yayın ekleyecektir. Süreli yayın satın alma yönetimi için Sağlama modülünü kullanmıyorsanız, en iyisi bu tercihi ‘Ekleme’ olarak bırakmaktır.^

RoutingListAddReserves

Varsayılan: Yerleştir

Seçenek: Bir yönlendirme listesinde ise gelen süreli yayınlar üzerinde ayırma ___.

Değerler:

 • Yerleştir

 • Yerleştirme

RoutingListNote

Seçenek: Tüm yönlendirme listelerine aşağıdaki notu dahil et

Tanım:

 • Bu kutuya girilen metin yönlendirme listesi bilgilerinin altında görünecektir.

RoutingSerials

Varsayılan: Ekleme

Seçenek: Gelen süreli yayınları yönlendirme listesine ___.

Tanım:

 • Bu tercih süreli yayın yönlendirmelerinin kütüphane için etkin ya da devre dışı olmasını belirler. “Ekle” olarak ayarlandığında süreli yayın yönlendirmesi etkindir ve bir süreli yayın, bir sonraki alması gereken kişi tespit edilerek kişilerin listesinden yönlendirilebilir. Kişilerin listesi, süreli yayınlar modülü kullanarak geçirilecek her süreli yayın için oluşturulabilir. Bu tercih, bir süreli yayın kütüphaneye geldiğinde bu süreli yayına ihtiyaç duyan her kişinin bu süreli yayına ulaşmasını kesin olarak sağlamak için kullanılabilir. Bu kılavuzun routing list bölümünde daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Değerler:

 • Ekle

 • Ekleme

StaffSerialIssueDisplayCount

Varsayılan: 3

Seçenek: Personel istemcide bir süreli yayının ___ eski sayısını göster.

Tanım:

 • Bu tercih, süreli yayına erişildiğinde yöneticinin personel istemcide beliren her süreli yayın için güncel sayıların sayısını seçmesini sağlar. Bu yalnızca varsayılan değerdir, kütüphane personeli her zaman süreli yayınların tam listesini görmek için tıklayabilirler.

SubscriptionDuplicateDroppedInput

Seçenek: Bir abonelik yinelendiği zaman yeniden yazılmaması gereken alanların listesi (| boru işareti ile ayrılmış) ___

Tanım:

 • When duplicating a subscription sometimes you don’t want all of the fields duplicated, using this preference you can list the fields that you don’t want to be duplicated. These field names come from the subscription table in the Koha database. Learn what fields are in that table on the Koha DB Schema site.

SubscriptionHistory

Varsayılan: tam geçmiş

Seçenek: Bir bibliyografik kaydın abonelik bilgisini gösterirken, süreli yayınların sayılarının görünümünü önceden seçin ___ .

Değerler:

 • özet geçmiş

  image111

 • tam geçmiş

  image112

Tanım:

 • Bu tercih, kullanıcılar daha fazla ayrıntı seçeneğine tıklayınca OPAC içinde hangi bilgilerin görüntüleneceğini belirler. ‘Özet’ seçeneği bir süreli yayının kütüphanede bulunan tüm sayılarının cilt ve sayı bilgilerinin tek satırlık kısa bir özetini gösterir. ‘Tam’ seçeneği, her yıl için her sayının durumu ve dağıtım tarihi gibi bilgiler de dahil olmak üzere süreli yayınların daha ayrıntılı bir dökümünü görüntüler.

Personel istemci

Gidiş yolu: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Personel istemci

Görünüm

Display856uAsImage

Varsayılan: Ne ayrıntılar ne de sonuçlar sayfası

Seçenek: Burada 856u alanındaki URI’i burada resim olarak göster: ___

Değerler:

 • Hem sonuçlar hem de ayrıntılar sayfaları

 • Yalnızca ayrıntı sayfası

  • Önemli

   XSLTDetailsDisplay needs to have a value in it for this preference to work.

  • Önemli

   This is only implemented for MARC21 and UNIMARC.

  image113

 • Ne ayrıntılar ne de sonuçlar sayfası

 • Yalnızca sonuçlar sayfası

  • Önemli

   XSLTResultsDisplay needs to have a value in it for this preference to work.

  • Önemli

   This is only implemented for MARC21 and NORMARC.

Tanım:

 • In addition to this option being set, the corresponding XSLT option must be turned on. Also, the corresponding 856q field must have a valid MIME image extension (e.g., “jpg”) or MIME image type (i.e. starting with “image/”), or the generic indicator “img” entered in the field. When all of the requirements are met, an image file will be displayed instead of the standard link text. Clicking on the image will open it in the same way as clicking on the link text. When you click on the image it should open to full size, in the current window.

  image114

DisplayIconsXSLT

Varsayılan: Göster

Seçenek: Personel istemci içerisinde detay sayfaları ve XSLT MARC21 sonuçlarındaki biçim, hedef kitle ve materyal türü simgelerini ___.

Önemli

bu simgelerin görünmesi için XSLTResultsDisplay ve/veya XSLTDetailsDisplay özelliklerinin bir XSLT stili (varsayılan veya özel) kullanmak üzere ayarlanmış olması gerekir.

Değerler:

intranet_includes

Varsayılan: içerir

Seçenek: includes/ yerine, şablon dizini içinde ___ dizininden include dosyalarını kullanın. (Devre dışı bırakmak için boş bırakın)

IntranetCirculationHomeHTML

Seçenek: Aşağıdaki HTML’yi, dolaşım modülünün giriş sayfasının altındaki kendi bölümünde gösterin:

image1198

intranetcolorstylesheet

Seçenek: Ön tanımlı stil sayfaları ile gelen belirtilen ayarları geçersiz kılmak için ek CSS stil sayfası ___ ekleyin

Tanım:

 • Bu tercih, personel istemcisinin arka plan rengini ve stilini ayarlamak için kullanılır. Değer bir .css dosyasıdır. Sistem yöneticisi hangi dosyanın uygun olduğunu belirlemelidir. Sadece bir dosya adı, tam bir yerel yol veya http:// ile başlayan tam bir URL girin (dosya uzak bir sunucuda bulunuyorsa). Sadece bir dosya adı girerseniz, dosya Koha şablonları dizini içindeki her aktif tema ve dil için css alt dizininde olmalıdır. Tam bir yerel yolun HTTP belge kökünden başlaması beklenir.

  Önemli

  Devre dışı bırakmak için bu alanı boş bırakın.

IntranetFavicon

Seçenek: Personel istemcinin faviconu için ___ içindeki resim dosyasını kullanın.

Önemli

Bu http:// ile başlayan tam bir URL olmalıdır

Not

`Favicon Oluşturucu <http://antifavicon.com/>’ ile logonuzu favicon’a dönüştürün.

Tanım:

 • Favicon çoğu tarayıcıda adres çubuğunda URL yanında görünen küçük simgedir. Bu alan için varsayılan değer (boş bırakılırsa) Koha logosunda ki küçük ‘K’ dir.

  image116

IntranetmainUserblock

Seçenek: Aşağıdaki HTML’i personel istemci ana sayfasında kendi sütununda göster

image117

image118

IntranetNav

Seçenek: Personel istemci üzerindeki her sayfanın üst kısmında Daha fazla menüsünde aşağıdaki HTML’i göster (bağlantılar listesi ya da boş olmalıdır)

IntranetReportsHomeHTML

Seçenek: Aşağıdaki HTML’leri, raporlar modülünün giriş sayfasının altında kendi bölümünde gösterin:

image1199

IntranetSlipPrinterJS

Seçenek: Slip yazdırırken aşağıdaki JavaScript’i kullan.

Tanım:

intranetstylesheet

Seçenek: Personel arayüzündeki tüm sayfalarda varsayılan css yerine (bu alan boş bırakılırken kullanılır), ___ CSS stil sayfasını kullanın.

Tanım:

 • Intranetstylesheet tercihi, intranet ya da personel istemci için bir düzen ve tasarım tercihidir. Bu tercih bir kütüphanenin personel istemcisinin görünüşünü özelleştirmesini sağlar. Sadece bir dosya adı, tam bir yerel yol ya da http:// ile başlayan tam bir URL girin (eğer dosya uzak bir sunucu üzerinde ise). Unutmayın ki sadece bir dosya adı girerseniz dosya, Koha şablonları içerisindeki her aktif tema ve dil için css alt dizini içinde olmalıdır. Tam yerel yolun HTTP belge kökünden başlaması beklenir.

IntranetUserCSS

Seçenek: Personel istemci içerisindeki tüm sayfalara aşağıdaki CSS’i dahil et

IntranetUserJS

Seçenek: Personel arayüzü içerisindeki tüm sayfalara aşağıdaki JavaScript’i dahil et

Tanım:

 • This preference allows the administrator to enter JavaScript or JQuery that will be embedded across all pages of the staff client. Administrators may use this preference to customize some of the interactive sections of Koha, customizing the text for the login prompts, for example. Sample JQuery scripts used by Koha libraries can be found on the wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.

SlipCSS

Seçenek: Ödünç verme ve rezerv sliplerinde ___ içinde yer alan stil sayfasını dahil edin.

Önemli

Bu http:// ile başlayan tam bir URL olmalıdır

Tanım:

 • Alındı bildirimleri ya da işlem fişlerinize kalıcı yazı tipi ve renklerle stil vermek isterseniz, Koha’yı özel olarak işlem fişleriniz için bir stil sayfasına yönlendirmek için bu tercihi kullanabilirsiniz.

staffClientBaseURL

Asks: The staff client is located at ___

Önemli

This should be a complete URL, starting with http:// or https://. Do not include a trailing slash in the URL.

Not

This must be filled in correctly for CAS, svc, and load_testing to work.

StaffLangSelectorMode

Varsayılan: yalnızca alt bilgi

Asks: Display language selector on ___

Değerler:

 • Her iki üst ve alt bilgi

 • yalnızca alt bilgi

 • üst

StaffLoginInstructions

Asks: Show the following HTML on the staff client login page

Tanım:

 • Bu alana girilen HTML, personel istemcinizin oturum açma formunun üstünde görünür.

image1345

şablon

Varsayılan: prog

Seçenek: Personel arayüzünde ___ temasını kullanın.

Değerler:

 • prog

  Önemli

  URL sonuna bir eğik çizgi eklemeyin; bu, bu URL’yi kullanarak oluşturulan bağlantıları keser. (Örnek: www.google.com/ değil www.google.com)

XSLTDetailsDisplay

Varsayılan: varsayılan

Seçenek: ___ içinde yer alan XSLT stil sayfasını kullanarak personel istemci ayrıntılarını görüntüleyin

Değerler:

 • XSLT stil sayfası kullanmamak için boş bırakın

  • Koha’nın önceki sürümlerinde bu, ‘normally’ olarak okunan ayardır

   image119

 • ön tanımlı olan için “varsayılan” girin

  image120

 • bir XSLT dosyası tanımlamak için bir yol yerleştirin

  • ex: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Birden çok lisana sahip bir sistem içindeyseniz Koha’nın doğru lisanın klasörü içine bakması için yol içine {langcode} girebilirsiniz

   • orn: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl

   • orn. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • harici bir özel stil sayfası için bir URL yerleştirin

Tanım:

 • XSLT stil sayfaları, bir hazır liste kaydı izlerken ekranda gösterilen ayrıntıların özelleştirilmesini sağlar. Bu tercih, Koha ile gelen varsayılan görünümü kullanmanıza veya kendi stil sayfanızı tasarlamanıza izin verir.

XSLTListsDisplay

Varsayılan: varsayılan

Seçenek: Personel istemcide sonuçları, ___ adresinde bulunan XSLT stil sayfalarını kullanarak görüntüle

Değerler:

 • XSLT stil sayfası kullanmamak için boş bırakın

  • Koha’nın önceki sürümlerinde bu, ‘normally’ olarak okunan ayardır

 • ön tanımlı olan için “varsayılan” girin

 • bir XSLT dosyası tanımlamak için bir yol yerleştirin

  • ex: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Birden çok lisana sahip bir sistem içindeyseniz Koha’nın doğru lisanın klasörü içine bakması için yol içine {langcode} girebilirsiniz

   • orn: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl

   • orn. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • harici bir özel stil sayfası için bir URL yerleştirin

Tanım:

 • XSLT stil sayfaları, bir liste görüntülerken ekranda görüntülenen ayrıntıların özelleştirilmesine izin verir. Bu tercih, Koha ile gelen varsayılan görünümü kullanmanıza veya kendi stil sayfanızı tasarlamanıza izin verir.

XSLTResultsDisplay

Varsayılan: varsayılan

Seçenek: Personel istemcide sonuçları ___ içinde yer alan XSLT stil sayfalarını kullanarak görüntüleyin

Değerler:

 • XSLT stil sayfası kullanmamak için boş bırakın

  • Koha’nın önceki sürümlerinde bu, ‘normally’ olarak okunan ayardır

 • ön tanımlı olan için “varsayılan” girin

 • bir XSLT dosyası tanımlamak için bir yol yerleştirin

  • ex: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Birden çok lisana sahip bir sistem içindeyseniz Koha’nın doğru lisanın klasörü içine bakması için yol içine {langcode} girebilirsiniz

   • orn: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl

   • orn. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • harici bir özel stil sayfası için bir URL yerleştirin

Tanım:

 • XSLT stil sayfaları, arama sonuçlarını görüntülerken ekranda görüntülenen ayrıntıların özelleştirilmesini sağlar. Bu tercih, Koha ile gelen varsayılan görünümü kullanmanıza veya kendi stil sayfanızı tasarlamanıza izin verir.

Seçenekler

AudioAlerts

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Yönetimin sesli uyarılar bölümünde tanımlanan olaylar için sesli uyarıları ___.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

  Önemli

  Bu özellik tüm tarayıcılar tarafından desteklenmez. HTML5 uyumlu bir tarayıcı gerektirir.

HidePatronName

Varsayılan: Göster

Seçenek: Materyal ödünç alan ya da ayırtma yapan kullanıcıların isimlerini ayrıntılar sayfasında ya da “Ayırt” ekranında ___

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

intranetbookbag

Varsayılan: Göster

Seçenek: personel kullanıcıda sepet seçeneğini ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

IntranetCatalogSearchPulldown

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: ‘Kataloğu arayın’ kutuları için bir arama alanı açılır menüsü ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

showLastPatron

Default: Don’t Show

Asks: ___ a link to the last searched patron in the staff client.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

Tanım

 • If this preference is set to ‘Show’ then a link to the last patron account you consulted will appear in the right hand corner of the Koha staff client. This link will be cleared when you log out.

  image1423

StaffDetailItemSelection

Varsayılan: Etkinleştir

Seçenek: kayıt detayları sayfasında materyal seçimini ___.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • Bu tercih, personel istemci içerisinde kaydın ayrıntılar ekranındaki ayırmalar sekmesinde her materyalin solundaki onay kutularının gösterilmesini (ya da gösterilmemesini) seçmenize olanak verir. Bu onay kutularının gösterilmesi, personelin bir seferde silmek ya da düzenlemek için birden çok materyal seçebilmesini sağlar.

  image121

UseWYSIWYGinSystemPreferences

Varsayılan: Gösterme

Seçenek: Belirli HTML sistem tercihleri düzenlenirken WYSIWYG düzenleyiciyi ___.

Değerler:

 • Gösterme

 • Göster

  image1200

Tanım:

 • Bu tercih, içinde HTML olan istem tercihlerini düz metin kutuları yerine WYSIWYG editörlerine değiştirmenize izin verir.

viewISBD

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: personelin, personel istemcideki ISDB formları içindeki kayıtları görmesine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

viewLabeledMARC

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: personelin, personel istemcideki etiketli MARC biçimi içindeki kayıtları görmesine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

viewMARC

Varsayılan: İzin ver

Seçenek: personelin, personel istemcideki düz MARC biçimi içindeki kayıtları görmesine ___.

Değerler:

 • İzin ver

 • İzin verme

Araçlar

Gidiş yolu: Daha fazla > Yönetim > Genel Sistem Tercihleri > Araçlar

Batch item

These preferences are in reference to the Batch item modification and Batch item deletion tools.

MaxItemsToDisplayForBatchDel

Varsayılan: 1000

Asks: Display up to ___ items in a single item deletion batch.

Tanım:

 • toplu materyal silme aracı bu, bu tercihe girdiğiniz materyalden daha fazlasının görüntülenmesini engelleyecektir, ancak buraya girdiğiniz sayıdan daha fazlasını silebilirsiniz.

MaxItemsToDisplayForBatchMod

Varsayılan: 1000

Asks: Display up to ___ items in a single item modification batch.

Tanım:

MaxItemsToProcessForBatchMod

Varsayılan: 1000

Seçenek: tek bir toplu değişiklikte ___ materyale kadar işlem yap.

Tanım:

Haberler

NewsAuthorDisplay

Varsayılan: hiç bir şekilde

Seçenek: Haber materyalleri için yazarı göster: __

Değerler:

 • Hem OPAC hem de personel istemci

 • Hiç birisi

 • Yalnızca OPAC

 • Yalnızca personel istemci

Kullanıcı Kartları

Bu tercihler Kullanıcı Kartı Oluşturucu aracıyla ilgilidir.

ImageLimit

Seçenek: Veri tabanında saklanan küratör resimlerinin sayısını __resim ile sınırlayın.

Raporlar

Bu tercihler Raporlar modülü ile ilgilidir.

NumSavedReports

Varsayılan: 20

Seçenek: Kaydedilen raporlar sayfasında varsayılan olarak ___ rapor göster.

Yükle

UploadPurgeTemporaryFilesDays

Varsayılan: boş

Seçenek: cleanup_database cron job içinde ___ günden eski olan geçici yüklemeleri otomatik olarak sil.

Web hizmetleri

Get there: More > Administration > Global system preferences > Web services

ILS-DI

ILS-DI

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: OPAC kullanıcıları için ILS-DI hizmetleri ___

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

ILS-DI:AuthorizedIPs

Asks: Allow IP addresses ___ to use the ILS-DI services (when enabled).

Not

Separate the IP addresses with commas and without spaces. For example: 15.78.193.62,197.85.10.1

Önemli

Herhangi bir IP adresine izin vermek için alanı boş bırakın.

IdRef

IdRef

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Opac ayrıntı sayfasından IdRef web hizmetini ___. IdRef, Sudoc veritabanından otoriteler talep etmeyi sağlar.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • IdRef, Sudok otoriteleri için Fransızca bir hizmettir. Sudoc veritabanını <http://www.sudoc.abes.fr/>`__, kullanarak yetkilendirme/değişiklik/ekleme olanağı sağlar. Sudoku’dan bir kayıt gelirse (yani 009 bir tam sayı ile doldurulur), OPAC’de, 7..$3 (unimarc yazarı) bir ppn ile doldurulmuş ise “Author: Idref” i göreceksiniz. Idref bağlantısını tıkladığınızda, bir açılır pencere görüntülenir.

  image1201

  Idref webservice talep edilir ve bu yazar için tüm kayıtlar (rollere göre) görüntülenir

  image1202

  Sonunda 1 satır / kayıt ve 2 bağlantı var. 1 Koha’yı (cgi-bin/koha/opac-search.pl? q=ident:003381862), diğeri sudok sayfasına yönlendirir (http://www.sudoc.fr/003381862).

 • Önemli

  Lütfen bu özelliğin yalnızca UNIMARC kullanan kütüphaneler için kullanılabilir olduğunu unutmayınız.

 • Not

  Fransız Sudoc veritabanının US Superintendent of Documents (SuDocs) Sınıflandırma Şeması ile karıştırılmaması gerekir.

Mana KB

AutoShareWithMana

Asks: Fields automatically shared with Mana KB ___

Default: none

Değerler:

 • [Tümünü Seçin]

 • Subscriptions

Tanım:

 • This preference reflects the choice made in the Mana KB configuration in the administration module.

 • Choosing to automatically share content with Mana KB means that every time you create that type of content, it will be automatically copied in the Mana KB repository, and it will be instantly available for other libraries to copy.

 • All content shared with Mana KB is shared under the CC0 license, meaning that there is no (zero) copyright. Anyone using Mana KB can copy, reuse and change (their copy of) your content. Read more on CC0 on the Creative Commons Website. This will in no way change your data in your Koha installation.

Mana

Asks: ___ submissions to Mana KB.

Default: No, let me think about it

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

 • No, let me think about it

Tanım:

ManaToken

Asks: Security token used to authenticate on Mana KB: ___

Default: empty

Tanım:

 • This preference will be automatically populated with your unique Mana Token when you register for one on the Mana KB configuration in the administration module.

 • The Mana Token is unique and associated with your Koha installation. It is used by Koha to log onto the Mana KB server and prevents intrusions on said server.

OAI-PMH

OAI-PMH

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Koha’nın OAI-PMH sunucusunu ___.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

Tanım:

 • Etkinleştirildiğinde dosyanızı görmek için http: //YOURKOHACATALOG/cgi-bin/koha/oai.pl adresini ziyaret edebilirsiniz. Açık Arşiv Girişimi-Meta Veri Toplama Protokolü (OAI-PMH) için ‘katılımcıların’ iki grubu vardır: Veri Sağlayıcılar ve Hizmet Sağlayıcılar. Veri Sağlayıcıları (açık arşivler, depolar) meta verilere ücretsiz erişim sağlar ve tam metinlere veya diğer kaynaklara ücretsiz erişim imkânı tanır, ancak bunları içermeyebilir. OAI-PMH, Veri Sağlayıcılar için uygulanması kolay, düşük engelleyici bir çözüm sunar. Hizmet Sağlayıcıları, meta verileri toplamak ve depolamak için Veri Sağlayıcıların OAI arabirimlerini kullanır. Bunun, Veri Sağlayıcıların canlı arama istekleri olmadığı anlamına geldiğini unutmayın; Aksine, hizmetler OAI-PMH yoluyla hasat edilen verilere dayanır. Koha halihazırda bir Veri Sağlayıcı olarak hareket edebilir. Diğer depolardan harvest edemez. Koha’nın diğer veri havuzlarından harvest etmesine en büyük engel MARC formatının Koha’nın doğal olarak dizinlediği tek metadata formatı olmasıdır. OAI-PHM çalışma şeklini görmek için `http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm” adresini ziyaret ediniz.

Bu sayfada OAI-PMH hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: `http://www.openarchives.org/pmh/

OAI-PMH:archiveID

Varsayılan: KOHA-OAI-TEST

Seçenek: Bu sitedeki kayıtları ___ ön eki ile tanımlayın:

OAI-PMH:AutoUpdateSets

Varsayılan: Etkinleştirme

Seçenek: Bir bibliyografik kayıt oluşturulduğunda ya da güncellendiğinde OAI-PHM ayarlarının otomatik olarak güncellenmesine ___.

Değerler:

 • Etkinleştirme

 • Etkinleştir

OAI-PMH:ConfFile

Bu tercih boş bırakıldığı takdirde Koha OAI sunucu normal modda çalışır, aksi takdirde genişletilmiş modda çalışır. Genişletilmiş modda, MARCXML veya Dublin Core dışında diğer formatları parametrelemek mümkündür. OAI-PMH:ConfFile kullanılabilir meta verileri biçimlerini listeleyen bir YAML yapılandırma dosyası ve bunları marcxml kayıtlarından oluşturmak için kullanılan XSL dosyalarını belirtir.

For more information, see the sample conf file section.

OAI-PMH:DeletedRecord

Varsayılan: asla boşaltılmayacak veya kesilmeyecek (kalıcı)

Seçenek: Koha’nın deletedbiblio tablosu ___

Değerler:

 • İçine hiç bir veriyi almayacaktır (hayır)

 • asla boşaltılmayacak veya kesilmeyecektir (kalıcı)

 • bazı noktalarda boşaltılabilir veya kesilebilir (geçici)

OAI-PMH:MaxCount

Varsayılan: 50

Seçenek: Bir ListRecords veya ListIdentifiers sorgusuna yanıt olarak bir seferde yalnızca ___ kayıt getirilsin.

Tanım:

 • Bu, harvesterlardan ListREcord ya da ListIdentifier sorgularına dayalı olarak dönüş yapan maksimum kayıt sayısıdır. ListIdentifier, ListRecords’ın kısaltılmış bir biçimi iken ListRecords kayıtlardan ziyade başlıkları getirerek tüm kayıtları harvest eder.

REST API

RESTdefaultPageSize

Varsayılan: 20

Asks: Set the default number of results returned by the REST API endpoints to ___ per page.

Tanım:

 • Bu tercih, istediğiniz sayfa başına sonuç sayısını seçmenizi sağlar

RESTOAuth2ClientCredentials

Varsayılan: Etkinleştirme

Asks: ___ the OAuth2 client credentials grant for the REST API.

Not

Net::OAuth2::AuthorizationServer’in kurulmuş olmasını gerektirir.

Önemli

Bu sistem tercihi deneyseldir.

Raporlama

SvcMaxReportRows

Varsayılan: 10

Seçenek: Raporlar web servisi tarafından istenen bir raporun sadece ___ satırını getir.

Tanım:

 • Bu değer public reports tarafından getirilen sonuç sayısını sınırlamak için kullanılır.