Hledání

Prefixy pokročilého vyhledávání

Následující prefixy mohou být přidány do vyhledávací výrazů v poli klíčového slova a tak omezit počet vrácených jednotek

 • ti: hledání názvu

  • např. ti:hamlet

 • su: předmětové hledání

  • např. su:vaření

 • pb: hledání vydavatele

  • např. pb:penguin

 • au: hledání autora

  • např. au:rowling

 • su-geo: geografická místa

  • např. su-geo: wales a kw:popis a kw:cesta

 • bc: čárový kód

  • např. bc:502326000912

 • lex: lexile

  • úrověň lex.510

Průvodce vyhledáváním

Tento stručný průvodce vám vysvětlí graf, který ukazuje vzorek, jak může být databáze MARC21 nakonfigurována, a stručný vyhledávací návod. Indexace polí popsané v tomto dokumentu se týkají bibliografických údajů a neřeší indexování databáze autorit.

Indexování a popis vyhledávání

Databáze Koha jsou indexovány v open-source software Zebra. Přehledně lze popsat Zebra jako:

„… Zebra je vysoce výkonný, univerzální indexátor strukturovaného textu a vyhledávací stroj. Čte záznamy v různých vstupních formátech (např. e-mail, XML, MARC) a poskytuje přístup k nim prostřednictvím výkonné kombinace boolovského vyhledání a ohodnoceného vyhledávání ve volných textech.

Zebra supports large databases (tens of millions of records, tens of gigabytes of data). It allows safe, incremental database updates on live systems. Because Zebra supports the industry-standard information retrieval protocol, Z39.50, you can search Zebra databases using an enormous variety of programs and toolkits, both commercial and free, which understands this protocol…“ Zebra - User’s Guide and Reference, p. 1, http://www.indexdata.dk/zebra/doc/zebra.pdf

Tento stručný průvodce vám vysvětlí graf, který ukazuje vzorek, jak může být databáze MARC21 nakonfigurována, a stručný vyhledávací návod. Indexace polí popsané v tomto dokumentu se týkají bibliografických údajů a neřeší indexování databáze autorit.

Note

Indexace popsaná v tomto dokumentu je soubor používaný v SouthEastern University. Vaše místní indexování se může lišit.

Nastavení indexování

Existují tři konfigurační soubory, které Koha používá při indexování.

The first configuration file (etc/zebradb/biblios/etc/bib1.att) contains the Z39.50 bib-1 attribute list, plus the Koha local use attributes for Biblio Indexes, Items Index, and Fixed Fields and other special indexes. The Z39.50 Bib-1 profile is made up of several different types of attributes: Use, Relation, Position, Structure, Truncation, and Completeness. The bib-1 ‚Use‘ attribute is represented on the chart; the other attributes are used primarily when doing searches. While there are over 150+ use attributes that could be used to define your indexing set, it’s unlikely that you will choose to use them all. The attributes you elect to use are those that become the indexing rules for your database. The other five attribute sets define the various ways that a search can be further defined, and will not specifically be addressed in this document. For a complete list of the standard Bib-1 attributes, go to http://www.loc.gov/z3950/agency/defns/bib1.html.

The second file is etc/zebradb/marc_defs/[marc21|unimarc]/biblios/record.abs if you use grs1 indexing [the default until 3.16] or etc/zebradb/marc_defs/[marc21|unimarc]/biblios/biblio-koha-indexdefs.xml if you use dom indexing [the default from 3.18]. Either files contains the abstract syntax which maps the MARC21 tags to the set of Use Attributes you choose to use. To be more precise the xml file to be activate needs to be transform into biblio-zebra-indexdefs.xsl, read the head of biblio-zebra-indexdefs.xsl to know more about this topic. The rules established in this file provides a passable Bath level 0 and 1 service, which includes author, title, subject, keyword and exact services such as standard identifiers (LCCN, ISBN, ISSN, etc.)

Třetí obrázek (etc/zebradb/ccl.properties) je Common Command Language (CCL) mapování polí. Tento soubor kombinuje bib-1 nastavené atributy souboru a abstraktní soubor a přidá kvalifikátory, obvykle známé jako názvy indexů. Kvalifiátory, nebo indexy, pro tuto databázi: pn, cpn, cfn, ti, se, ut, nb, ns, sn, lcn, callnum, su, su-to, su-geo, su-ut, yr, pubdate , acqdate, ln, pl, ab, nt, rtype, mc-rtype, mus, au, su-na, kw, pb, ctype, a an.

The Koha Indexing Chart summarizes the contents of all three of these files in a more readable format. The first two columns labeled Z39.50 attribute and Z39.50 name matches the Z39.50 bib-1 attributes file. The third column labeled MARC tags indexed is where you find which MARC tags are mapped to an attribute. The fourth column labeled Qualifiers identifies the search abbreviations used in the internal CCL query. The following description provides a definition for the word ‚qualifiers‘.

Qualifiers are used to direct the search to a particular searchable index, such as title (ti) and author indexes (au). The CCL standard itself doesn’t specify a particular set of qualifiers, but it does suggest a few shorthand notations. You can customize the CCL parser to support a particular set of qualifiers to reflect the current target profile. Traditionally, a qualifier would map to a particular use-attribute within the BIB-1attribute set. It is also possible to set other attributes, such as the structure attribute.

Ve sloupci indexované MARC tagy, jsou některé použité konvence, které mají specifické významy. Jedná se o:

 • Třičíslicový tag (100) znamená, že ve vyhledávacím dotazu, mohou být použity všechny podpole z pole (100) . Takže, pokud zadáte hledání „Jackson“, jako autor, budete získávat záznamy, kde Jackson mohl být příjmení nebo jméno.

 • Třičíslicový tag, který má ‚$‘ následovaný písmenem (600$a) znamená, že vyhledávací dotaz bude hledat pouze v podpoli „a“.

 • Tři číslicový tag, který je následován dvojtečkou „:“ a písmenem (240: w) znamená, že vyhledávací dotaz může být dále kvalifikován. Písmeno následující za „:“ určuje, jak provádět vyhledávání. Nejběžnější hodnoty, které uvidíte, jsou „w“ (slovo), „p“ (fráze), „s“ (třídění), a „n“ (číselné).

Obsah MARC polí, podpolí, a/nebo prvků pevných polí, které jsou uvedeny v této tabulce jsou indexovány. Uvidíte, že ne každá řádka atributů je mapována na konkrétní kvalifikaci (index)-LC číslo karty, řádek 9 je jeden příklad. Nicméně, každé indexované slovo (řetězec znaků předcházený a následovaný mezerou) lze vyhledávat pomocí klíčových slov (kw) hledání. Takže, i když specifický index čísla LC karty neexistuje, stále můžete vyhledávat podle LCCN od tagu 010 je přiřazen atribut LC-karty čísla. Chcete-li toto ověřit, zadejte 72180055 do pole persistentního vyhledávání. Měli byste získat Ani sami bohové od Isaac Asimova.

Příklady indexování prvků pevných polí lze vidět na grafu mezi atributů 8822 a atributů 8703. Tyto atributy se nejčastěji používají pro omezení. Atributy pevných polí představují v současné době BK kódy. Další kódy formátu, v případě potřeby, lze definovat.

Základní vyhledávání

Vyhledávací pole, které pracovníci knihovny a čtenáři uvidí nejčastěji je persistentní vyhledávací pole v horní části stránky. Koha interpretuje toto vyhledávání jako vyhledávání podle klíčového slova.

image1037

Chcete-li zahájit vyhledávání, můžete zadat slovo nebo více slov do vyhledávacího pole. Při zadání jednoho slova, se provádí vyhledávání klíčových slov. Můžete si to vyzkoušet a to zadáním jednoho slova do formuláře a poznamenejte si počet výsledků. Poté opakujte hledání s menší úpravou. Před hledané slovo napište „kw=“ a následuje stejný hledaný výraz. Výsledky budou totožné.

Pokud máte více než jedno slovo do vyhledávacího pole, provede Koha také vyhledávání podle klíčových slov, ale trochu jinak. Každé slovo bude vyhledávat na jako vlastní, pak použije logickou spojku „AND“ na zúžení vyhledávání na záznamy se všemi uvedenými slovy.

Předpokládejme, že chcete najít materiál o tom, jak knihovny používají mashup (=vyhledávání v různých typech zdrojů a sloučení výsledků). Vyberte hlavní slovo a zadejte je do hlavního vyhledávacího pole.

image1038

Odezva na toho hledání je:

image1039

Pořadí slov nemá vliv na načtené výsledky, takže můžete také zadat vyhledávání jako „mashup knihovna“. Odpověď na toto vyhledávání je výsledek

image1040

Příliš mnoho slov ve vyhledávacím poli způsobí nalezení mála výsledků, jak ukazuje následující příklad:

image1041

Advanced Searching

Pokud nemůžete najít nejvhodnější materiál v obecným hledání, můžete přejít na stránku Rozšířené vyhledávání kliknutím na na tento odkaz na hlavním panelu nástrojů.

image1042

Stránka Pokročilé hledání mnoho způsobů, jak omezit výsledky vyhledávání. Můžete vyhledávat pomocí booleovských operátorů AND, OR, a NOT; omezit podle typu jednotky, omezení podle roku a jazyka; omezení podle podtypu publika pro které je jednotka určena, podle obsahu, formátu, nebo další typy obsahu, podle umístění a dostupnosti.

The first limiting section on the Advanced Search page provides a quick and simple way to use the Boolean operators in your search. Note that this display depends on a system preference setting. This option can be found on the Administration > System Preferences > Searching page. The option called expandedSearchOption must be set to ‚show‘ to see the following display.

image1043

V této sekci si můžete vybrat z mnoha indexů kliknutím na šipku v prvním poli. Prázdné pole, které následuje, je místo, kde zadáte svůj první hledaný termín nebo termíny. Na druhém řádku, můžete zvolit logický operátor, který chcete použít při hledání. Možnosti jsou „a“, „nebo“ a „ne“. Pak byste zase vybrali index pro vyhledávání, následovaný druhým termínem nebo termíny. Máte-li další aspekty, které chcete zahrnout do vyhledávání, můžete klepnout na [+] a přidat další řádek pro vyhledávání.

Dále je jednoduchý příklad hledání, následují jeho výsledky:

image1044

image1045

Pokud použijete boolovské logické operátory na rozšíření nebo zúžení vyhledávání, nezapomeňte na vliv každého operátora. Operátor „AND“ zužuje výsledky které načtete, protože vyhledávač bude načítat pouze záznamy, které obsahují všechny hledané výrazy. Operátor „OR“ rozšiřuje výsledky, protože vyhledávač přidává výsledky z jednotlivých hledání. Operátor „NOT“ vylučuje výsledky s termínem, který následuje za operátorem „NOT“.

Note: If you leave this expandedSearchOption set to ‚don’t show‘, this is the display you will see:

image1046

The Advanced Search page then shows the multiple kinds of limits that can be applied to your search results. Either check a box or select from the drop down menus to narrow your search. You will type the year, year range, or a ‚greater than (>)‘ or ‚less than (<)‘ year.

image1047

Nakonec si můžete vybrat, jak budou výsledky řazeny. Předefinované možnosti řazení jsou na konci obrazovky Pokročilého hledání.

image1048

The default sort is by relevance, although you can choose to sort by author, by title, by call number, by dates, or by popularity (which uses the information on total issues found in the items table). If you would prefer a different default sort, you can set defaultSortField to one of the other choices in Administration > System Preferences > Searching.

Item Searching

Pokud hledáte specifické objekty můžete využít hledání objektů v klientu pro zaměstnance.

 • Get there: Search > Go to item search

At the top of the advanced search page in the staff client you will see a link to ‚Go to item search‘

image1313

Clicking that link will open up a item specific search engine.

image1314

Using the search form that is presented you can find a list of specific items that can be output to the screen or to a CSV file. If your results are printed to the screen you will have the option to narrow your search further using filters at the top.

image1315

Vyhledávání pomocí CCL (Common Command Language)

Koha používá Common Command Language (ISO 8777) jako vnitřní hledací protokol. Vyhledávání zahájené v grafickém rozhraní, použije také tento protokol, i když čtenář neví, které indexy, operátory a argumenty jsou k dispozici a jsou používány k provádění hledání. Hledající můžete využít Pokročilé hledání, pokud je žádáno přesnější vyhledávání výsledků a kde argumenty k vyhledání jsou známé. Nicméně, někteří uživatelé knihovny a mnoho zaměstnanců knihoven dávají přednost použití struktury dotazu na základě příkazů. Tato část dokumentu bude prezentovat a vysvětlí použití příkazového hledání na základě struktury Koha. Indexy, operátory a filtry zde používané jsou totožné s těmi, které se používají v grafickém rozhraní.

Indexy

The CCL standard itself doesn’t specify a particular set of qualifiers (indexes), but it does suggest a few short-hand notations such as ‚ti‘, ‚au‘, and ‚su‘. Koha has a default set of indexes; it’s possible to customize that set by adding needed indexes based on local requirements. A qualifier (index) maps to a particular use-attribute within the Z39.50 BIB-1 attribute set. The complete Z39.50 Bib-1 Attribute can be viewed at http://www.loc.gov/z3950/agency/defns/bib1.html.

Standardní soubor indexů (argumentů) Koha je docela obyčejný příklad pravidel MARC21 indexování. Indexy, které jsou definovány v Koha jsou indexy, které se obvykle používají v jiných integrovaných knihovních systémech. Definovaná množina atributů Z39.50 Bib-1 mapových na na indexy (atributy) Koha zahrnuje:

Bib-1 Attribut

Kvalifikátor (index)

Jméno osoby

pn

Corporate-name

cpn

Jméno konference

cfn

Název

ti

Název periodika

se

Uniformní název

ut

ISBN

nb

ISSN

ns

Místní číslo

sn

Místní klasifikace

lcn and callnum

Předmětové heslo

su, su-to, su-geo, su-ut

Datum vydání

yr,pubdate

Datum přírůstku (získání do fondu)

acqdate

Jazyk

ln

Místo vydání

pl

Abstrakt (výtažek)

ab

Poznámky

nt

Typ záznamu

rtype, mc-rtype, mus

Autor

au, aut

Předmět je jméno osoby

su-na

Cokoliv (Klíčové slovo)

kw

Vydavatel

pb

Typ obsahu

ctype

Koha číslo autora

an

Autorova osobní bibilografie

aub

Autor v pořadí (vedlejší autor)

auo

Table: Attributes

Refer to the Koha Indexing Chart for the MARC21 tags mapped to each Bib-1 Attribute and index combination.

Příklady publika (pro které je jednotka určena)
 • aud:a Předškoláci (0-5 let)

 • aud:b Děti 6-8 let

 • aud:c Děti 9-13 let

 • aud:d Dospívající (14-17 let)

 • aud:e Dospělí

 • aud:f Speciální

 • aud:g Obecné

 • aud:j Děti a mládež do 15 let

Příklady obsahu
 • fic:1 Fikce

 • fic:0 Non Fiction

 • bio:b životopis

 • mus:j Hudební záznam

 • mus:I Nehudební nahrávky

Syntaxe hledání

V hlavním vyhledávacím poli, jednotlivá slova obecně vyhledají mnoho výsledků. Chcete-li zúžit vyhledávání, můžete použít více slov. Koha automaticky používá „AND“ boolovského operátoru, aby vytvořila sadu záznamů odpovídajících zadání. Pokud chcete zúžit vyhledávání podle autora nebo názvu nebo předmětu, nebo nějaké jiné konkrétní oblasti nebo použít logický operátor, není zcela zřejmé, jak toho dosáhnout v konkrétním případě. Uživatel knihovny může přejít na stránku Pokročilé vyhledávání, ale pokud víte, jak se používat CCL, můžete dosáhnout větší přesností, než při použití hlavního vyhledávacího pole.

Existuje specifická syntaxe hledání pomocí CCL. I když se to může použit pro jednoduché vyhledávání, je to obzvláště účinný způsob, jak provádět složité vyhledávání, protože vám poskytuje velkou kontrolu nad výsledky vyhledávání. Chcete-li vytvořit CCL hledání, zadejte nejprve požadovaný kód indexu (argumentu), pak rovnítko následované hledaným slovem(y). Níže jsou uvedeny příklady jednoduchého vyhledávání CCL.

 • ti=základy účetnictví

 • au=brown joseph

 • su=poezie

 • su-na=Shakespeare

 • kw=marlin

Můžete upřesnit své hledání tím, že kombinuje vyhledávací termíny s booleovskými operátory „AND“, „OR“, nebo „NOT“. Níže jsou uvedeny příklady vyhledávání pomocí booleovských operátorů.

 • ti=principy účtenictví AND au=brown joseph

 • su=poezie NOT su-na=Shakespeare

 • kw=komunikace AND su=debata

Můžete také hledat věci, které začínají znakem nebo sérií znaků

 • ti,first-in-subfield=C (ukáže všechny tituly, které začínají písmenem“C“)

Jiné umístění umístění vyhledávaného řetězce může být provedeno s následujícími klíčovými slovy:

 • rtrn : right truncation

 • ltrn : levostranné zaokrouhlení (left truncation)

 • lrtrn : levostranné a pravostranné zaokrouhlení (left and right truncation)

 • st-date : typ datumu

 • st-numeric : typ number (integer)

 • ext : vyhledání na přesnou shodu v celém podpoli (nepracuje s icu)

 • phr : vyhledání na frázi kdekoliv v podpoli (fráze = text několika slov)

 • startswithnt : podpole začíná na

Using specific indexes and Boolean operators are not the only way a search can be refined. You can also refine your search as a phrase when looking for a title, author, or subject. The syntax for this search is index,phr=search words.

Pro ilustraci výsledků různých typů vyhledávání, hledání bylo provedeno na slova „Nejvyšší soud“. Výsledky ukazují, že hledání na slova a pořadí slov, dělají rozdíl ve výsledcích vyhledávání. Pouze počet výsledků a hledání sama o sobě je uvedeno v těchto příkladech. Hledání je vždy uvedeno v jednoduchých apostrofech.

image1049

image1050

image1051

image1052

image1053

image1054

image1055

image1056

image1057

Můžete také zvolit použití omezovačů ve svém vyhledávacím dotazu. Běžné omezovače jsou datumy, jazyky, typy záznamů a typy jednotek. V pokročilém vyhledávání, můžete buď zatrhnout políčko nebo zadat údaje pro omezení vyhledávání. Můžete také použít stejné omezení s CCL pomocí syntaxe uvedené následujících příkladech. Ve všech

By Date: su=supreme court and yr,st-numeric=>2000

image1058

When you limit by date, you can use the ‚>‘ (greater than), ‚<‘ (less than), ‚=‘ (equal), or ‚yyyy-yyyy‘ (range) symbols.

By Item Type: su=nursing and itype:BK

image1059

Každá knihovna bude mít jinou sadu typů jednotek definovaných v jejich konfiguraci výpůjček. Při nastavování typů jednotek, můžete definovat kód a název pro každý z nich. Název se zobrazí na stránce Pokročilé vyhledávání. Kód takto přiřazený slouží jako omezení pro CCL vyhledávání, formátované jako „iType: x“, kde „x“ je přidělený kód. Počáteční sada typů jednotek je ve Koha obvykle upravena tak, aby odrážela vlastní sbírky, takže vaše omezení na typ jednotky se může lišit. Počáteční omezovače typu jednotky následují.

 • itype:BKS Knihy, Brožury, Učebnice

 • itype:SR Audiokazety, CD

 • itype:IR Binders

 • itype:CF CD-ROMs, DVD-ROMs, Obecné Online zdroje

 • itype:VR DVDs, VHS

 • itype:KT Kit

 • itype:AR Models

 • itype:SER Serials

By format: su=supreme court not l-format:sr

image1060

Omezovače formátu jsou odvozeny z kombinace polí LDR, 006 a 007. Formáty, které jsou v současné době definovány, jsou následující.

 • I-format:ta Normální tisk

 • I-format:tb Velký tisk

 • l-format:fk Braille

 • l-format:sd CD audio

 • l-format:ss Kazetová nahrávka

 • l-format:vf VHS páska

 • l-format:vd DVD video

 • l-format:co CD software

 • l-format:cr Website

By content type: su=supreme court not ctype:l

image1061

Typy obsahu jsou převzaty z MARC21 tag 008, pozice 24-27.

Existují ještě ​​další dva typy omezovačů, které nejsou popsány v tomto dokumentu. Jsou to: audience (cílová skupina) a obsah. Jediný rozdíl v syntaxi CCL je aktuální omezovač. Zde jsou reprodukovány jen v případě, že jste chtěli použít tyto omezovače.

Indexy vyhledávání v Koha

Ve výchozím nastavení, ne všechna pole jsou indexována ve vyhledávači Zebra, ale mnoho z nich je. Níže jsou pole MARC21, která jsou v Zebra indexována.

Pole

Popis

Leader/06

Record-type, rtype

Leader/07

Bib-level

Leader/06-07

Material-type

001

Určující číslo

005

Date/time-last-modified, dtlm, date-time-last-modified

007

Microform-generation:n:range(data,11,1), Material-type,ff7-00:w:range(data,0,1), ff7-01:w:range(data,1,1), ff7-02:w:range(data,2,1), ff7-01-02:w:range(data,0,2)

008

date-entered-on-file:n:range(data,0,5), date-entered-on-file:s:range(data,0,5), pubdate:w:range(data,7,4), pubdate:n:range(data,7,4), pubdate:y:range(data,7,4), pubdate:s:range(data,7,4), pl:w:range(data,15,3), ta:w:range(data,22,1), ff8-23:w:range(data,23,1), ff8-29:w:range(data,29,1), lf:w:range(data,33,1), bio:w:range(data,34,1), ln:n:range(data,35,3), ctype:w:range(data,24,4), Record-source:w:range(data,39,0)

010

LC-card-number, Standardní indetifikátor

011

LC-card-number, Standardní indetifikátor

015

BNB-card-number, BGF-number, Number-db, Number-natl-biblio, Standardní identifikátor

017

Number-legal-deposit, Standardní identifikátor

018

Standardní identifikátor

020$a

ISBN:w, Identifier-standard:w

020

Standardní identifikátor

022$a

ISSN:w, Identifier-standard:w

022

Standardní identifikátor

023

Standardní identifikátor

024$a

Jiné indentifikátory

024

Standardní identifikátor

025

Standardní identifikátor

027

Report-number, Standardní identifikátor

028

Number-music-publisher, Standardní identifikátor

030

CODEN, Standardní identifikátor

034

Map-scale

037

Standardní identifikátor, Skladové číslo

040

Kód instituce, Zdroj záznamu

041$a

ln-audio

041$h

jazyk originálu

041$j

ln-subtitle

041

ln

043

Geografický kód

050$b

LC-call-number:w, LC-call-number:p, LC-call-number:s

050

LC-call-number:w, LC-call-number:p, LC-call-number:s

052

Geographic-class

060

NLM-call-number

070

NAL-call-number

080

UDC-classification

082

Dewey-classification:w, Dewey-klasifikace

086

Číslo vládního spisu (Number-govt-pub)

100$9

Cross-Reference:w, Koha-Auth-Number (číslo autoritního záznamu osoby)

100$a

Author,Author:p, Author:s, Editor, Author-personal-bibliography, Author-personal-bibliography:p, Author-personal-bibliography:s

100

Author, Author-title, Author-name-personal, Name, Name-and-title, Personal-name

110$9

Koha číslo autora

110

Author, Author-title, Author-name-corporate, Name, Name-and-title, Corporate-name

111$9

Koha číslo autora

111

Author, Author-title, Author-name-corporate, Name, Name-and-title, Conference-name

130$n

Thematic-number

130$r

Music-key

130$9

Koha číslo autora

130

Title, Title-uniform

210

Title, Title-abbreviated

211

Title, Title-abbreviated

212

Title, Title-other-variant

214

Title, Title-expanded

222

Title, Title-key

240$r

Music-key

240$n

Thematic-number

240

Title:w, Title:p, Title-uniform

243$n

Thematic-number

243$r

Music-key

243

Title:w, Title:p, Title-collective

245$a

Title-cover:w, Title-cover:p, Title-cover:s, Title:w, Title:p, Title:s

245$c

Author, Author-in-order:w, Author-in-order:p, Author-in-order:s

245$9

Cross-Reference:w, Koha-Auth-Number (číslo autoritního záznamu osoby)

245

Title:w, Title:p

246

Title, Title:p, Title-abbreviated, Title-expanded, Title-former

247

Title, Title:p, Title-former, Title-other-variant, Related-periodical

260$a

pl:w, pl:p

260$b

Publisher:w, Publisher:p

260$c

copydate, copydate:s

260

Provider, pl

264

Poskytovatel

300

Extent:w, Extent:p

400$a

Name-and-title

400$t

Author-title, Name-and-title, Title, Title-series

400$9

Koha číslo autora

400

Author, Author-name-personal, Name, Personal-name

410

Author, Corporate-name

410$a

Name-and-title

410$t

Author-title, Title, Title-series

410$9

Koha číslo autora

410

Author-name-corporate, Name

411

Author, Conference-name

411$a

Name-and-title

411$t

Author-title, Title-series

411

Author-name-corporate, Name

440$a

Title-series:w, Title-series:p

440$9

Koha číslo autora

440

Title-series:w, Title-series:p, Title, Title-series

490$a

Title-series:w, Title-series:p

490

Title, Title-series

490$9

Koha číslo autora

500

Note:w, Note:p

502

Material-type

505$r

Autor

505$t

Název

505

Note:w, Note:p

510

Zindexováno od (Indexed-by)

520

Abstract:w, Abstract:p

521$a

lex:n

526$c

arl, arl:n

526$d

arp, arp:n

590

Note:w, Note:p

600$a

Name-and-title, Name, Personal-name, Subject-name-personal, Subject

600$t

Name-and-title, Title, Subject

600$9

Koha číslo autora

600

Name, Personal-name, Subject-name-personal, Subject

610$a

Name-and-title

610$t

Name-and-title, Title

610$9

Koha číslo autora

610

Name, Subject, Corporate-name

611

Jméno konference

611$a

Name-and-title

611$t

Name-and-title, Title

611$9

Koha číslo autora

611

Name, Subject

630$n

Thematic-number

630$r

Music-key

630$9

Koha číslo autora

630

Předmětové heslo

650$9

Koha číslo autora

650

Předmět, Subject:p

651$9

Koha číslo autora

651

Geografické jméno, Subject,Subject:p

652$9

Koha číslo autora

653$9

Koha číslo autora

653

Předmět, Subject:p

654$9

Koha číslo autora

654

Předmětové heslo

655$9

Koha číslo autora

655

Předmětové heslo

656$9

Koha číslo autora

656

Předmětové heslo

657$9

Koha číslo autora

657

Předmětové heslo

690$9

Koha číslo autora

690

Předmět, Subject:p

700$9

Číslo autoritního záznamu, Koha-Auth-Number

700$a

Autor, Author:p

700$n

Thematic-number

700$r

Music-key

700$t

Author-title, Name-and-title, Title, Title-uniform

700

Author, Author-name-corporate, Author-name-personal, Name, Editor, Personal-name

710

Author, Corporate-name

710$t

Author-title, Name-and-title, Title, Title-uniform

710$a

Name-and-title

710$9

Koha číslo autora

710

Author, Name

711$a

Name-and-title

711$t

Author-title, Title, Title-uniform

711$9

Koha číslo autora

711

Author-name-corporate, Name, Conference-name

730$n

Thematic-number

730$r

Music-key

730$9

Koha číslo autora

730

Title, Title-uniform

740

Title, Title-other-variant

773$t

Hostitelská jednotka (Host-item)

780$t

Název

780$w

Record-control-number

780

Title, Title-former, Related-periodical

785$w

Record-control-number

785

Related-periodical

787$w

Record-control-number

800$a

Name-and-title

800$t

Author-title, Name-and-title, Title, Title-series

800$9

Koha číslo autora

800

Author, Author-name-personal, Name, Personal-name

810$a

Name-and-title

810$t

Author-title, Name-and-title, Title, Title-series

810$9

Koha číslo autora

810

Author, Corporate-name, Author-name-corporate, Name

811$a

Name-and-title

811$9

Koha číslo autora

811$t

Author-title, Name-and-title, Title, Title-series

811

Author, Author-name-corporate, Name, Conference-name

830$9

Koha číslo autora

830

Title, Title-series

840

Title, Title-series

942$0

totalissues:n, totalissues:s

942$2

cn-bib-source

942$6

cn-bib-sort:n, cn-bib-sort:s

942$c

itemtype:w

942$n

Suppress:w, Suppress:n

942$h

cn-class

942$i

cn-item

942$k

cn-prefix

942$m

cn-suffix

952$0

withdrawn:n, withdrawn:w

952$1

lost, lost:n

952$2

classification-source

952$3

materials-specified

952$4

damaged:n, damaged:w

952$5

restricted:n, restricted:w

952$6

cn-sort:n, cn-sort:s

952$7

notforloan:n, notforloan:w

952$8

ccode

952$9

itemnumber:n, itemnumber:s

952$a

homebranch (Domovská pobočka)

952$b

holdingbranch (pobočka vlastníci exempláře)

952$c

umístění

952$d

Date-of-acquisition, Date-of-acquisition:d, Date-of-acquisition:s

952$e

acqsource

952$f

coded-location-qualifier

952$g

Cena

952$j

stack:n, stack:w

952$l

issues:n, issues:w, issues:s

952$m

renewals:n, renewals:w

952$n

reserves:n, reserves:w

952$o

Local-classification:w, Local-classification:p, Local-classification:s

952$p

barcode, barcode:n

952$q

onloan:n, onloan:w

952$r

datelastseen (polední datum, kdy exemplář byl spatřen)

952$s

datelastborrowed (poslední datum, kdy exemplář byl vypůjčen)

952$t

copynumber (číslo výtisku)

952$u

uri:u

952$v

replacementprice

952$w

replacementpricedate

952$y

itype:w

952$z

Note:w, Note:p

999$c

Local-Number:n, Local-Number:w, Local-Number:s

999$d

biblioitemnumber:n, biblioitemnumber:w, biblioitemnumber:s

Table: Indexes