OPAC

Tato kapitola předpokládá, že máte následující předvolby nastavené takto:

Jestliže váše předvolby jsou nastaveny odlišně, výsledky se mohou lišit.

Search Results

Chcete-li prohledat OPAC můžete buď vybrat, zda chcete zadat hledané slovo v poli v horní části OPACu nebo klikněte na odkaz ‚Rozšířené hledání‘ na podrobnější vyhledávání.

image937

Pro více informací o vyhledávání viz kapitolu Vyhledávání v tomto návodu.

Přehled výsledků

Po dokončení hledání se počet nalezených výsledků zobrazí nad výsledky

image938

By default your search results will be sorted based on your OPACdefaultSortField and OPACdefaultSortOrder system preference values. To change this you can choose another sorting method from the pull down on the right.

image939

Under each title on your results list a series of values from your leader will appear. It is important to note that this has nothing to do with the item types or collection codes you have applied to your records, this data is all pulled from your fixed fields. This can be turned on or off with the DisplayOPACiconsXSLT system preference.

image940

Below each title you will see the availability for the items attached to the record.

Note

Even if you filtered on one library location all locations that hold the item will appear on the search results.

Important

An item’s hold status doesn’t not affect whether or not the item is ‚available‘ until the item is in ‚waiting‘ status. Items with on-shelf holds will show as available until a librarian has pulled them from the shelf and checked the item in make it show ‚waiting‘.

image941

If you have turned on Enhanced Content preferences you may have book jackets on your search results.

image942

If you have set your Did you mean? options you will see a yellow bar across the top of your results will other related searches.

image943

If you performed an advanced search you see an option to go back and edit your advanced search blow the list of results pages.

image1295

Filtry

Chcete-li filtrovat vaše výsledky klikněte na odkaz pod menu „Upřesněte své vyhledávání“ na levé straně obrazovky

image944

Depending on your setting for the AuthDisplayHierarchy system preference you will see filters for your home, holding or both libraries.

image1296

After clicking a facet you can remove that filter from your results by clicking the small ‚x‘ that appears to the right of the facet.

image1297

Hledání vláken RSS

You will be able to subscribe to your search results as an RSS feed by clicking the RSS icon in your address bar or next to the number of results. To learn more about what RSS feeds are check out this tutorial video [http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU].

image945

Přihlášení k odběru výsledků vyhledávání jako jsou RSS kanály, vám umožní vidět, když je přidána nová jednotka do katalogu ve vaší oblasti zájmu.

Bibliografický záznam

Pokud kliknete na název z výsledků vyhledávání, budete přeneseni před bibliografické detaily záznamu. Tato stránka je rozdělena do několika různých oblastí.

V horní části obrazovky bude nadpis a GMD:

image946

Below the title the authors will be listed. These come from your 1xx and 7xx fields. Clicking the author will run a search for other titles with that author.

image947

Pokud máte autoritní záznamy uvidíte lupu vpravo od autority. Kliknutím na lupy se dostanete přímo na autoritní záznam.

image948

If you have your DisplayOPACiconsXSLT preference set to ‚show‘ you will see a material type that is determined by values in your fixed fields (learn more in the XSLT Item Types Appendix).

image949

Dále uvidíte popis záznamu, který si prohlížíte:

image950

Následující po této informaci najdete předmětová hesla, na které můžete kliknout pro hledání dalších titulů na podobná témata

image951

Pokud váš záznam má obsah jednotky nebo shrnutí, toto se objeví vedle popisku „Přehled“ nebo „Obsah“

image952

Pokud váš záznam má data v polích 856 uvidíte odkaz vpravo od návěští „Online zdroje“

image953

Pokud jednotka, kterou si chcete prohlížet je ve veřejném seznamu, pak uvidíte tento seznam vpravo od návěští „Seznam(y), v kterých tato jednotka zobrazí v“ a pokud má štítky, objeví se pod „Štítky od této knihovny „

image954

V záložkách pod detaily naleznete vaše data o jednotkách (exemplářích)

image955

Jakékoliv poznámky (pole 5xx), které byly katalogizovány se objeví pod „Poznámky k titulu“

image956

Pokud povolíte připomínky, objeví se v další záložce

image957

A konečně, pokud jste povolili FRBR a máte další vydání titulu ve své sbírce, uvidíte je na záložce o vydáních.

image958

Napravo od detailů najdete řadu polí. První pole je seznam tlačítek pro navigaci ve výsledcích hledání. Odtud můžete vidět další nebo předchozí výsledek z vyhledávání nebo se vrátit na výsledky vyhledávání.

image959

Klepnutím na „Procházení výsledků“ v horní části pravého sloupce se otevřou výsledky vyhledávání na detailní stránce

image960

Pod vyhledávacími tlačítky najdete odkazy na umístění rezervací, zobrazení záznamu, uložení záznamu na váš seznam, nebo jej přidat do vozíku

image961

Clicking ‚More Searches‘ will show the list of libraries you entered in your OPACSearchForTitleIn preference

image962

Under the ‚Save Record‘ label you will find a series of file formats you can save the record as. This list can be customized by altering the OpacExportOptions system preference.

image963

Pokud budete chtít kdykoli změnit pohled z „normálního“ pohledu a vidět MARC nebo ISBD, můžete klepnout na záložky v horní části záznamu

image964

Lists & Cart

Vozík je dočasné místo pro záznamy, které máte zájem vyhledat během jednoho sezení (připojení, relace). To znamená, že jakmile se odhlásíte z OPACu nebo zavřít prohlížeč ztratíte položky ve vašem košíku. Seznam je trvalejší místo pro ukládání položek. Chcete-li se dozvědět více o seznamech, prostudujte kapitolu ` Seznamy ve služebním intranetu <#stafflists>`__, v tomto návodu.

Seznamy

Čtenáři mohou spravovat své vlastní privátní seznamy pomocí sekce „Moje seznamy“ v jejich účtu.

image965

Vytvoření seznamů

Seznamy lze také vytvořit výběrem „Nový seznam“ v menu „Přidat do“ ve výsledcích vyhledávání

image966

Chce-li čtenář vytvořit seznam, potřebuje kliknout na odkaz „Nový seznam“ a vyplnit formulář, který se zobrazí.

image967

The only field required is the ‚List Name,‘ but the patron can also choose how they want the list sorted and if the list is public or private.

 • Privátní seznam je řízen vámi a může být viditelný pouze pro vás (v závislosti na nastavení oprávnění viz níže)

 • Věřejný seznam může vidět kdokoliv, ale je řízen vámi (v závislosti na nastavení oprávnění viz níže)

  Important

  If you aren’t allowing patrons to create public lists with the OpacAllowPublicListCreation preference then patrons will only be able to create private lists.

  image968

 • Nakonec se rozhodněte, kdo bude mít k vytvořenému seznamu přístup a jaký. Můžete povolit nebo zakázat následující:

  • kdokoliv jiný přidat záznam

  • komukoliv odstraňovat jím přidané položky

   • Note

    Majiteli seznamu je vždy povoleno přidat nové záznamy, ale potřebuje povolení k odstranění.

  • anyone to remove other contributed entries

Přidání titulů k seznamům

Tituly mohou být přidány do seznamů z výsledků vyhledávání a/nebo z bibliografického záznamu. V možnostech výsledků vyhledání, je přidat jednotky do seznamu, což se zobrazí pod každým výsledkem a v horní části stránky s výsledky

image969

Chcete-li přidat jeden titul na seznam, klepněte na tlačítko „Uložit do seznamů“ a vyberte seznam do kterého chcete přidat titul. Chcete-li přidat více titulů do seznamu zaškrtněte políčka nalevo od titulů, které chcete přidat, a poté vyberte seznam, do kterého chcete přidat tituly z rolovacího menu „Přidat k“ v horní části obrazovky.

Zobrazní seznamů obsahů

Chcete-li zobrazit obsah seznamu, klepněte na název seznamu pod tlačítkem Seznamy.

image970

Obsah seznamu bude vypadat podobně jako na vašich stránkách výsledků vyhledávání kromě toho, že budou existovat různé položky menu v horní části seznamu.

image971

To the right of the list title there is an RSS icon that will allow you to subscribe to updates to the list.

Pomocí voleb nabídek nad seznamem je možno umístit více rezervací na jednotky, stáhnout seznam obsahů, poslat seznam na e-mail nebo ho vytisknout.

 • Chcete-li podat rezervaci na jednu nebo více jednotek seznamu zaškrtněte políčko vlevo od jednotky a klepněte na odkaz „Podat rezervaci“ v horní části

 • Chcete-li stáhnout seznam obsahů klikněte na odkaz „Stáhnout seznam“ a vyberte formát, ve kterém který chcete seznam staáhnout

 • To email the list contents to someone, click the ‚Send List‘ link and enter in your email details in the form that pops up (view a sample Lists email)

  image972

 • Chcete-li vytisknout obsahy seznamu z klepněte na odkaz „Tisk seznamu“

Správa seznamů

Jakmile je seznam uložen, čtenáři mohou začít přidávat do něho jednotky. Ze záložky „Moje seznamy“ v záznamu čtenáře můžete editovat a mazat seznamy, které jste vytvořili kliknutím na příslušný odkaz na vpravo od názvu seznamu.

image973

Chcete-li upravit název seznamu nebo třídění čtenářů klikněte na odkaz „Upravit“, vpravo od popisu seznamu.

image974

Při kliknutí na „Smazat“ vedle seznamu, budete vyzváni k potvrzení, že chcete seznam smazat.

image975

Seznam nebude vymazán, dokud neklepnete na tlačítko „Potvrdit“ na pravé straně seznamu, který chcete odstranit.

If the library is allowing you to share private lists with the OpacAllowSharingPrivateLists preference then you will see the ‚Share‘ link on your list of lists and the ‚Share list‘ link at the top of each individual list. Clicking this will ask you to enter the email address of a patron.

image1298

Hned po načtení souboru se zobrazí potvrzující zpráva.

image976

and will send a message to that patron.

Košík

Přidání titulů do vozíku

Tituly mohou být přidány do vozíků z výsledků vyhledávání a/​​nebo z bibliografického záznamu. V případě výsledků hledání, se objeví pod každým výsledkem volba přidat jednotky do vozíku v horní části stránky.

image977

Kliknutím na tlačítko „Přidat do vozíku“ se přidá jeden titul do vozíku. Chcete-li přidat více titulů najednou, zaškrtněte políčko vlevo od každého výsledku a poté zvolte „Vozík“ z rozbalovacího menu „Přidat do“ v horní části obrazovky. Jakmile tituly jsou přidány do vozíku budete žádáni o potvrzení

image978

From the results you will see which items are in your cart and will be able to remove those items by clicking ‚(remove)‘.

image1299

Správa vozíku

Once you have titles in your cart you can manage the contents by clicking on the ‚Cart‘ button usually found at the top of the screen. Your cart will open in a new window.

image979

Z tohoto okna vám bude prezentováno několik možností. V horní části vozíku je několik tlačítek.

First is the ‚More details‘ button. Clicking this will show you additional information about the titles in your cart (ISBNs, Subjects, Publisher Info, Notes and more).

image1300

Next is the option to send the contents of your cart to an email address. This is handy if you want to send the resources you found at the library to your home email account to refer to later or to send to a patron researching a specific topic. Clicking this link will open up a new window that asks for the email address and message to send. View a sample Cart email.

image980

Important

The cart can only be emailed by logged in users. This will prevent your cart email function from being used for spamming.

In addition to sending your cart you can download the contents of your cart in several pre-defined formats or using a CSV Profile that you defined in the Tools module.

image981

Nakonec si můžete vytisknout obsah svého košíku volbou odkazu „Tisk“.

Vedle různých způsobů, jak uložit obsah vašeho košíku, existují způsoby, jak přidat hodnotu k údajům ve vašem košíku. Výběrem jednoho nebo více titulů z košíku, můžete je přidat do seznamu (klikněte na „Přidat do seznamu“), podat rezervaci (klikněte na tlačítko „Podat rezervaci“), nebo je oštítkovat (klikněte na „Stítek“). U všech těchto operací postupujte stejným způsobem, jako je tomu na OPACu.

Podání rezervací

Patrons can place holds on items via the OPAC if they’re logged in and you have the RequestOnOpac preference set to ‚Allow‘. If the item can be placed on hold the option to place it on hold will appear in several different places.

 • Při prohlížení seznamu nebo stránky s výsledky vyhledávání uvidíte možnost umístit rezervaci na více jednotek zaškrtnutím políčka vlevo od výsledků vyhledávání a kliknutím na tlačítko „Podat rezervaci“ v horní části

  image982

 • Při prohlížení seznamu nebo stránky s výsledky vyhledávání, uvidíte možnost podat rezervaci na jednotku pod základními informacemi o titulu

  image983

 • Při prohlížení individuálního titul, uvidíte možnost podat rezervaci v políčku na pravé straně obrazovky

  image984

Bez ohledu na to, na který z výše uvedených odkazů kliknete na podání rezervace, budete přeneseni na stejnou obrazovku rezervací.

image985

 • Zaškrtněte políčko vlevo od jednotky, na kterou chcete umístit rezervaci

 • Název obsahuje odkaz zpět na detailní stránku záznamu

 • Priorita ukazuje, kam padne vaše rezervace do fronty rezervací

 • If allowed by your OPACAllowUserToChooseBranch preference the patron can choose where they’d like to pick up their hold

 • Pokud byste chtěli vidět další podrobnosti, můžete zaškrtnout políčko „Zobrazit všechny podrobnosti“

  Rezervovat pro čtenáře

  • If you have the AllowHoldItemTypeSelection preference set to ‚Allow‘ and the record had more than one item type attached you will see an option to choose to limit the hold to a specific item type

   image1301

 • If allowed by your OPACAllowHoldDateInFuture preference, the ‚Hold Starts on Date‘ column will show. This field allows the patron to have their hold start on a future date.

 • Ve výchozím nastavení rezervace zůstávají v systému až do jejich zrušení, ale v případě, že čtenář vyplní „Rezervaci zrušit po datumu“ pak rezervace má datum vypršení platnosti.

  • Important

   Expired holds are removed by the Expired Holds Cron Job, this is not an automatic process and must be set up by your system administrator

 • If allowed by the Poznámka pro on-line katalog preference then patrons can leave notes about their holds for the library by clicking the ‚Edit notes‘ button

  image986

 • Depending on the rules you set regarding item specific holds in your circulation and fines rules the patron will be allowed to choose whether to place the hold on the next available copy and/or a specific copy

  image987

Po kliknutí na tlačítko umístit rezervaci, čtenář bude přinesen na svoji stránku, kde uvidí všechny jednotky, na které má rezervaci.

Obohacený obsah

Štítkování

Depending on your settings for the TagsEnabled, TagsInputOnList and TagsInputOnDetail preferences you may be able to add tags to bibliographic records from the search results and/or bibliographic records. If you are allowing patrons to add tags from the search results screen you will see an input box below each result and a ‚Tag‘ option at the top of the screen.

image988

Chcete-li přidat štítek na jednu jednotku, zadejte štítky (oddělené čárkami) v poli „Nový štítek“ a klepněte na tlačítko „Přidat“. Bude vám prezentováno potvrzení, že vaše štítky byly přidány.

image989

Z výsledků hledání lze také označit jednotky hromadně kliknutím na zaškrtávací políčka vlevo a kliknutím na tlačítko „Štítek“ v horní části. Po kliknutí na tlačítko „Štítek“ se toto změní do vstupního pole pro přidání štítků ke všem jednotkám, které jste vybrali.

image990

Komentáře

Patrons can leave comments in the OPAC if you have the reviewson preference set to allow this. Each bibliographic record has a comments tab below the bibliographic information.

image991

Pokud čtenář je připojen, uvidí odkaz na přidání komentáře k položce. Kliknutím na tento odkaz se otevře pop-up okno s textovým polem pro jeho vyjádření.

image992

Jakmile byl komentář zadán a klepnuto na tlačítko „Odeslat“, čtenář vidí svůj komentář jako nevyřízený, a další čtenáři neuvidí k titulu žádné komentáře.

image993

Once the comment is approved the patron will see the number of comments on the ‚Comments‘ tab and their comment labeled amongst the other comments. If you have set your ShowReviewerPhoto preference to ‚Show‘ then you’ll see the patron’s photo pulled from the Libravatar [https://www.libravatar.org] library.

image994

Other patrons will see the comment with the name of the patron who left the comment (unless you have set the ShowReviewer preference to not show patron names).

image995

If you have your OpacShowRecentComments set to show then you’ll see the approved comments on that page.

image996

From this page patrons can subscribe to the recent comments using RSS if they would like.

Zotero

Zotero is a Firefox add on that allows for the saving and generating of a bibliography. Learn more about and download Zotero at http://zotero.org.

Když jste ve výsledcích vyhledávání v OPACu Koha, pokud máte nainstalováno Zotero, uvidíte ikonu složky v adresním řádku vpravo od URL. Kliknutím na tuto složku se otevře seznam titulů na stránce, abyste je mohli přidat do Zotera.

image997

Vyberte tituly, které chcete přidat do Zotera a poté klepněte na tlačítko ‚OK‘. Tím přidáte tituly do Zotera. Tituly v Zotero můžete vidět, tím že otevřete knihovny Zotero.

image998

Zákaznické RSS vlákna

Použitím misc/cronjobs/rss/rss.pl můžete generovat RSS kanál pro všechny SQL dotazy (například nové akvizice RSS feed). rss.pl spustíte na příkazovém řádku a produkuje RSS XML dokumenty.

Výstup by měl být umístěn v adresáři, který je přístupný z OPAC (nebo zze služebního intranetu), takže čtenáři si mohou stáhnout RSS vlákno.

Příklad použití naleznete na misc/cronjobs/rss.pl lastAcquired.conf

Normálně rss.pl by měl být spouštěn periodicky (např. denně), aby se udržoval aktuální.

Konfigurační soubor (např. lastAcquired.conf) vypisuje

 • jméno souboru šablony, který se má použít

 • cestu k výstupnímu souboru

 • SQL dotaz

rss.pl spustí dotaz SQL, pak vytváří výstup dotazu se šablonou pro vytvoření výstupního souboru.

Important

To use custom RSS feeds you need to turn on the rss.pl cron job.

Předregistrace na OPACu

If you allow it, patrons can register for their own accounts via the OPAC. If you have the PatronSelfRegistration preference set to ‚Allow‘ then patrons will see a link to register below the log in box on the right of the main OPAC page.

image999

When the patron clicks the ‚Register here‘ link they will be brough to a registration page. The options on the registration page can be conrolled by editing the PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField and the PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField preferences.

image1000

Once the patron has confirmed submitted their registration they will either be sent an email to confirm their account (if you have the PatronSelfRegistrationVerifyByEmail preference to require this) or presented with their new username and password.

image1001

Patrons registered in this way will not have a cardnumber until assigned one by the library, but will have access to all OPAC functionality immediately. For this reason it is recommended that you:

That way patrons will either have to come in to the library to verify their identity before given a cardnumber and the ability to check items out or the library will have to come up with internal policy on generating cardnumbers before providing them to self registered patrons. Once this is done the library can change the category to one that is more appropriate (be it an adult, resident, non resident, student, etc) and add a cardnumber/barcode.

Můj účet

From the OPAC patrons can log in and access their account if you have set the opacuserlogin preference to ‚Allow‘. Once logged in patrons are brought to their account summary. If you would like to get to your account in the OPAC, you can click on your name in the top right of any page in the OPAC.

Resetting your password

If you have the OpacResetPassword set to allow patrons to reset their password they can click ‚Forgot your password?‘ link found under the log in box to reset their passwords.

image1002

Once clicked they will be presented with a form asking for their username and their email address (patrons must have an email address on file to reset their password).

image1302

The system will then email the patron instructions for resetting their password.

image1303

My Summary

image1003

From the ‚my summary‘ tab, patrons will see all of the items they have checked out with the overdue items highlighted in red. If you have OpacRenewalAllowed set to ‚Allow‘ then your patrons will be able to renew their books right from the OPAC. If you have HTML entered in the OPACMySummaryHTML preference then you will see that to the right of the ‚Fines‘ column.

image1004

If your patrons would like to see the items barcodes on their list of checked out items you can set up a patron attribute with the value of SHOW_BCODE and authorized value of YES_NO.

image1005

Then on the patron’s record set the value for SHOW_BCODE to yes.

image1006

Toto přidá sloupec k přehledu výpůjček v OPACu, kde so zobrazí čárové kódy jednotek, které má četnář vypůjčené.

image1007

If you would like your patrons to leave a note on an item they have checked out AllowCheckoutNotes preference must be set to allow.

In the patron’s summary of checkouts, there will be an added column to allow the patron to leave a note (for example: missing first page, or DVD is scratched). This note once confirmed by the patron will appear to the staff when this item is checked in.

If their guarantee has allowed it via their privacy, when the guarantor logs in they will see a tab labeled „Relatives‘ checkouts“ on their summary tab.

image1304

Kliknutí na záložku „Opožděno“ ukáže pouze jdenotky, které přetáhly výpůjční dobu.

image1008

The ‚Fines‘ tab will show just a total of what the patron owes. Clicking on the total will take them to the ‚my fines‘ tab where they will see a complete breakdown of their fines and bills. If you don’t charge fines at your library you can turn the display of these tabs off by setting the OPACFinesTab preference to ‚Don’t Allow.‘

image1009

Konečně, kliknutím na kartu Rezervace se ukáže stav všech jednotek, na které je rezervace. Jednotky, které jsou připraveny k vyzvednutí budou zvýrazněny žlutě.

image1010

Patrons can cancel or suspend (depending on the value of your SuspendHoldsOpac system preference) their own holds if they are not in transit or already waiting for them. When they click ‚Suspend‘ they will be presented with the option to choose a date for their hold to resume.

image1305

They can also suspend all of their holds indefinitely or until a specific date if they choose by filling in the suspend options at the bottom of the page.

Note

If you have your AutoResumeSuspendedHolds preference set to „Don’t allow“ then you will not have the option to put an end date on the hold suspension

Čtenářská označení (příznaky)

Pokud máte ` označeno čtenářovo konto <#patronflags>`__, může se vám zobrazit jedna z následujících chybových zpráv v horní části jeho účtu.

 • Karta označená jako ztracená

  image1011

 • Adresa čtenáře nejistá

  image1012

  • Note

   this error message will not include a link to the update form if you have OPACPatronDetails set to ‚Don’t allow‘

 • Čtenář označen s omezením

  image1013

Moje pokuty

Pokud vaše knihovna účtuje poplatky, další záložka na levé straně je „Moje pokuty.“ Otevřením této karty se zobrazí čtenářům celá historie jejich účetnictví v knihovně.

image1014

If you are allowing patrons to pay their fines using PayPal with the EnablePayPalOpacPayments preference there will be checkboxes to the left of each fine with an outstanding amount.

image1306

At the bottom the patron will see the option to pay with PayPal for the items they have checked.

image1015

After paying they will be presented with a confirmation

image1307

And you will see that the fine was paid using PayPal on the staff side.

image1308

Moje podrobnosti

If you have your OPACPatronDetails preference set to ‚Allow‘, your patrons will see a form filled in with their contacting information by clicking on the ‚my personal details‘ tab. You can control what fields patrons see and can modify via the OPAC by setting the PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField preferences.

image1016

Patrons can edit their details in this form and click ‚Submit Changes‘ to have their edits sent to the library for review before their record is updated. Staff will see all patrons requesting modification to their record listed below the modules on the main dashboard along with anything else awaiting library attention.

image1017

If the OPACPatronDetails preference is set to ‚Don’t allow‘ then patrons will simply see their details and a message stating that they should contact the library for changes.

image1018

Moje štítky

If your library has TagsEnabled set to ‚Allowed‘ then the next tab on the left will be ‚my tags.‘ This tab will show patrons all of the tags in the system as a cloud and then all of the tags they have applied in a list format. From here patrons have the ability to remove tags that they have added if they want.

image1019

Změna mého hesla

Next, if you have OpacPasswordChange set to ‚Allow‘ the next tab will be ‚change my password,‘ where patrons can change their password for logging into the OPAC. Patrons will be presented with a standard form asking them to enter their old password and then their new password twice.

image1020

Moje historie hledání

If you have your EnableOpacSearchHistory preference set to ‚Allow‘ then your patrons can access their search history via the ‚my search history‘ tab.

image1021

Historie vyhledávání je záznam všech vyhledávání provedených čtenářem. Kliknutím na některý z vyhledávacích frází znovu spusťte vyhledávání. Historie vyhledávání může být odstraněna čtenářem kdykoliv klepnutím na tlačítko ‚Smazat historii vyhledávání „, nacházející se v horní části této karty nebo kliknutím na malé červené „X“ hned vedle odkazu „Historie vyhledávání“ v pravém horním rohu OPACu.

image1022

Moje výpůjční historie

Depending on your library’s setting for opacreadinghistory your patrons may see the ‚my reading history‘ tab next. This will show the patron their entire reading history unless they have asked the library to not keep that information via the ‚my privacy‘ tab which will appear if you have the OPACPrivacy preference set to ‚Allow.‘

image1023

If you have HTML entered in the OPACMySummaryHTML preference then you will see that to the right of the ‚Date‘ column.

Moje soukromí

The ‚my privacy‘ tab will appear if you have both the opacreadinghistory and the OPACPrivacy preferences set to ‚Allow.‘ This tab will allow the patrons to decide how the library keeps their circulation history data.

image1024

Čtenář si může vybrat ze třech možností:

 • Uchovávat vše: uchová historii výpůjček bez omezení. Toto nastavení je vhodné pro ty uživatele, kteří chtějí sledovat svoji čtenářskou historii.

 • Výchozí: uchová historii výpůjček na základě platné legislativy. Tato možnost je výchozí: knihovna bude uchovávat Vaši čtenářskou historii podle omezení daných platnými zákony.

 • Neuchovávat nic: historie výpůjček bude okamžitě mazána. Toto nastavení způsobí smazání všech záznamů o výpůjčce ihned po vrácení.

Depending on the patron’s suggestions the contents of the ‚my reading history‘ tab and the ‚Circulation History‘ tab in the staff client may change.

Bez ohledu na volbu čtenáře, mohou odstranit svou historii výpůjček hromadně kdykoliv klepnutím na tlačítko ‚Okamžité smazání „.

image1025

Kliknutím na toto tlačítko se neodstraní položky, které jsou v současné době vypůjčeny, ale vymaže minulost předchozích výpůjček čtenáře.

Important

In order for the patron to be able to delete their reading history you must have the AnonymousPatron preference set.

If you’re allowing guarantees to grand permission to their guarantors to view their current checkouts with the AllowPatronToSetCheckoutsVisibilityForGuarantor preference they will see that option on this screen.

image1309

When the guarantor logs in they will see a tab labeled „Relatives‘ checkouts“ on their summary tab.

image1310

Moje návrhy na nákup

If your library allows patrons to make purchase suggestions the next tab will show all suggestions that the patron made to the library and their statuses. To disable this tab and the suggestion functionality set the návrh preference to ‚Don’t allow.‘

image1026

If you have OPACViewOthersSuggestions set to ‚Show‘ then patrons will be able to search suggestions from the top of this list.

Moje zprávy

If your library has the EnhancedMessagingPreferences and the EnhancedMessagingPreferencesOPAC preferences set to ‚Allow‘ then your patrons will be able to choose which messages they receive from the library (with the exception of overdue notices which the library controls).

image1027

If you use an outside driver for sending text messages set with the SMSSendDriver preference, you will see an additional column to receive these messages as SMS (or text messages) and a field for a cell (or SMS) number.

image1028

If you are using the Email protocol for sending text messages set with the SMSSendDriver preference, you will see an additional column to receive these messages as SMS (or text messages), a field for a cell (or SMS) number, and a pull down listing cellular providers entered in administration.

image1029

If you are using the Itiva Talking Tech service you will see an additional column to receive these messages via Phone.

image1311

 • Tato oznámení jsou:

  • Předběžná upomínka: Oznámení s předstihem, které oznamuje předem, že jednotky bude potřeba vrátit k určitému datumu. (Čtenář si může vybrat počet dní předstihu)

  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny

  • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře

  • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny

  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny

Patrons can choose to receive their notices as a digest by checking the ‚Digest only?‘ box along with the delivery method. A digest is a combination of all the messages of that type (so all items due in 3 days in one email) in to one email instead of multiple emails for each alert.

Important

You must choose a delivery method (SMS or Email or Phone) along with ‚Digest only?‘ if you would like to receive a digest of the messages.

Moje seznamy

Finally, if your library has the virtualshelves set to ‚Allow‘ then the last tab will by ‚my lists.‘ From here your patrons can review public lists and create or edit their own private lists.

image1030

Ask for a Discharge

If you have enabled the useDischarge preference then patrons will be able to request a discharge via the OPAC.

image1312

From here patrons can request a discharge

image1031

And will receive confirmation of their request.

image1032

Návrhy na nákup

If your library has the návrh preference set to ‚Allow‘ then patrons will have the option to make purchase suggestions in several areas in the OPAC.

If you are allowing everyone to see the purchase suggestions made by others with the OPACViewOthersSuggestions preference, then there will be a link at the top of your OPAC under the search box.

image1033

Je tam odkaz, pokud čtenář nic nenalezl.

image1034

And there will be a link on the patron’s My Purchase Suggestions tab.

image1035

Kliknutím na některý z těchto odkazů se otevře formulář pro návrh nákupu.

image1036

 • Z formuláře je povinný název.

 • The Item type list can be edited by editing the SUGGEST_FORMAT authorized value.

 • If you would like the ‚Reason for suggestion‘ menu shown in the screenshot above to appear on your suggestions list you need to add an authorized value category titled ‚OPAC_SUG‘ and include reasons as values in that list.

 • If you would like the patron to be able to choose which branch they are making a suggestion for you need to set the AllowPurchaseSuggestionBranchChoice preference to ‚Allow‘

Once the form is submitted the data will be saved to the Acquisitions module for the librarians to manage.