Akvizice

Modul Akvizice umožňuje vést záznamy o objednávkách a udržovat si přehled o čerpání rozpočtu.

 • Get there: More > Acquisitions

Nastavit

Dříve než použijete modul akvizice, ujistěte se, že máte provedena všechna nastavení.

First, set your Acquisitions System Preferences and Acquisitions Administration to match your library’s workflow. Before setting your EDI Accounts and Knihovní kódy EAN you will need to have entered your vendors.

Na hlavní stránce akvizic uvidíte seznam fondů vaší knihovny.

image781

Note

If the total line is confusing for the funds you have set up you can hide it by adding

#funds_total {display:none;}

to the IntranetUserCSS preference.

To see all active funds you can click the checkbox next to ‚Show active and inactive‘ above the funds table.

Abyste viděli historii všech objednávek z fondu, můžete kliknout na částku a rozběhne se pro vás vyhledání

image782

Learn more in the Sledování Rozpočtů/fondů section of this manual.

Dodavetelé

Před tím, než pošlete objednávky, musíte nejprve zadat alespoň jednoho dodavatele.

Přidat dodavatele

Chcete-li přidat dodavatele klikněte na tlačítko „Nový dodavatel“ na akviziční stránce

image783

Formulář přidání dodavatele se skládá ze tří částí

 • První sekce jsou základní informace o dodavateli

  image784

  • Z těchto polí je povinné jen jméno dodavatele, zbytek informací by měl být přidán pro účely tvorby reklamací a faktur

 • Druhá sekce se týká informací ohledně vašich kontaktů na kancelář dodavatele

  image785

  • Žádné z těchto polí není povinné, musí být zadáno pouze, pokud chcete sledovat vaše kontaktní informace v rámci Koha

   • Primary acquisitions contact: check this box if this person is your primary contact regarding acquisitions from this vendor

   • Primary serials contact: check this box if this person is your primary contact regarding serial acquisitions from this vendor

   • Contact when ordering? check this box if you want to be able to send your orders by email directly to this person

   • Contact about late orders? check this box if you want to be able to send your acquisitions claims by email directly to this person

   • Contact about late issues? check this box if you want to be able to send your serials claims by email directly to this person

  • You can add more than one contact per vendor by clicking on the ‚Add another contact‘ button

 • Poslední sekce je pro zadání účetních informací

  image786

  • Abyste mohli objednávat od dodavatele, musíte ho aktivovat

  • Zvolte měnu pro ceníky a ceny na fakturách

  • Jestliže vaše knihovna odvádí daň, označte své daňové identifikační číslo jako registrované

  • Poznamenejte zda váš ceník nebo faktury zahrnujíi daň

  • Pokud dodavatel nenabízí žádnou slevu, zadejte ji v poli „Sleva“

   • Můžete zadat konkrétní slevy na jednotky při objednávce

  • Vložte sazbu daně, jestliže vaše knihovna odvádí daně z objednávek

  • Pokud víte, jak dlouho obvykle trvá než přijdou objednávky od tohoto dodavatele, můžete zadat dodací lhůty. To umožní Koha odhadnout, kdy objednávky dorazí do vaší knihovny ve zprávě o zpožděných dodávkách.

  • Poznámky pro vnitřní potřebu

Zobrazit/Editovat dodavatele

Chcete-li zobrazit informační stránku dodavatele, musíte hledat dodavatele z domovské stránky akvizic. Vaše hledání může být pro jakoukoliv část názvu dodavatele:

image787

Z výsledků, klikněte na název dodavatele kterého chcete zobrazit nebo upravit

image788

Chcete-li provést změny dodavatele, jednoduše klikněte na tlačítko „Upravit“.

Pokud dodavatel nemá k tomu připojené košíky, bude vidět tlačítko“Odstranit“ pomocí kterého lze dodavatele vymazat.

image789

Smlouvy dodavatele

Můžete definovat smlouvy (s datem zahájení a ukončení) a připojit je na dodavatele. Používá se to tak, že na konci roku můžete vidět, kolik jste utratili na základě zvláštní smlouvy s dodavatelem. Na některých místech jsou smlouvy nastaveny s minimální a maximální roční částkou.

Přidat smlouvu

Nahoře stránky s informacemi o dodavateli uvidíte tlačítko ‚Nová smlouva‘.

image790

Formulář pro zakázku se vás zeptá na některé základní informace o zakázce

image791

Important

Důležité: Smlouvu nemůžete zadat zpětně. Datum ukončení nesmí být dřívější než dnešní.

Po uložení smlouvy se tato objeví pod informací o prodejci.

image792

Je tu také možnost při vytváření košíku

image793

Správa návrhů

Purchase suggestions can be generated in one of two ways. You can create suggestions via the staff client either for the library or on the patron’s behalf from their record. Depending on your settings in the návrh system preference, patrons may also be able to make purchase suggestions via the OPAC. When a suggestion is waiting for library review, it will appear on the Acquisitions home page under the vendor search.

image794

Dále se objeví na hlavním panelu knihovníků v modulu štítky:

image795

Kliknutím na „Správa návrhů“ se dostanete k nástroji pro správu návrhů. Pokud nejsou žádné nevyřízené návrhy, můžete se k nástroji pro správu návrhů dostat kliknutím na odkaz „Spravovat návrhy“ v menu na levé straně stránky Akvizice.

image796

Vaše podněty budou rozděleny do několika záložek: Přijato, Zpracovává se, Kontrolováno, Objednané a/nebo Zamítnuté. Každý přijatý nebo odmítnutý návrh bude zobrazovat jméno knihovníka, který návrh posuzoval a důvod proč dal přijetí nebo odmítnutí. (naleznete pod „Status“).

„Přijatý“ návrh je ten, který jste označili jako „Přijatý“ pomocí formuláře pod návrhy. „Nevyřízený“ návrh je ten, který čeká na akci z knihovny. „Kontrolováno“ je návrh, který byl označen jako „Kontrolováno“ prostřednictvím formuláře před návrhy.“Objednáno“ je návrh, který byl objednán odkazem „` Podle návrhu na zakoupení <#orderfromsuggestion>`__“ ve vašem košíku. „Zamítnuto“ je návrh, který jste označili za „Zamítnuto“ pomocí formuláře uvedeného pod seznamem návrhů.

Pro knihovny s množstvím návrhů, jsou filtry na levé straně stránky „Spravovat návrhy“, které pomáhají při omezování počtu titulů na obrazovce.

image797

Kliknutím na modré záhlaví se rozšíří možnosti filtrování a kliknutím na ‚[vymazat]‘ se vymažou všechny filtry a zobrazí všechny návrhy.

Note

Stránka Podněty bude automaticky omezen na podněty pro vaší knihovnu. Chcete-li zobrazit informace pro všechny (nebo nějakou jinou) knihovny, klikněte na filtr „Akviziční informace“ a změňte knihovnu.

image798

Při posuzování „visících“ (nevyřízených) návrhů, můžete si vybrat zaškrtnutím políčka vedle výtisku, které chcete schválit/zamítnout a pak vybrat stav a důvod výběru. Můžete také zvolit úplné odstranění návrhu zaškrtnutím políčka „Odstranit vybrané“.

image799

Další možností pro knihovny s dlouhými seznamy návrhů je schválit nebo odmítnout návrhy jeden za druhým kliknutím na titul návrhu, čímž se otevře souhrn návrhu spolu s informací, jestli byla jednotka zakoupena.

image800

Kliknutím na tlačítko ‚Editace‘ vpravo od navrhovaného titulu se otevře editační stránka návrhu.

image801

V tomto formuláři můžete upravovat návrhy (přidat detaily nebo aktualizovat chybné informace poskytnuté čtenářem). Můžete také jednotlivé návrhy přijímat a odmítat.

 • Zvolení označení požadavku jako ‚Nevyřízený‘ přesune požadavek zpět do záložky ‚Nevyřízené‘.

Důvody pro přijetí a/nebo odmítnutí návrhů jsou definovány v autorizované hodnotě ` SUGGEST <#suggestauthorized>`__.

image802

Pokud zvolíte „Ostatní …“ z vlastního uvážení, budete vyzváni k zadání důvodu v textovém poli. Kliknutím na ‚Zrušit‘ napravo od pole vás přenese zpět k roletovému menu s oprávněnými důvody.

image803

You can also assign this suggestion to a fund.

image1280

This edit can trigger a notice (defined in the Notices & Slips tool with the TO_PROCESS notice) to the fund owner that there is a suggestion ready for them to manage if you have turned on the cron job to generate these notices.

Once you have clicked ‚Submit‘ the suggestion will be moved to the matching tab. The status will also be updated on the patron’s account in the OPAC and an email notice will be sent to the patron using the template that matches the status you have chosen.

image804

Podání objednávky

K podání objednávky musíte nejprve vyhledat dodavatele nebo knihkupce kterému chcete poslat objednávku

Important

If you are planning on using EDIFACT to submit your order you will need to first set up your library’s EDI Accounts and EANs.

Vytvořit košík

Note

If you’re using EDI for ordering you will want to download your order record from your vendor before starting the process in Koha.

K vytvoření košíku musíte napřed vyhledat dodavatele od kterého objednáváte:

image805

Přidání jména na seznam provedete kliknutím na tlačítko ‚Přidat čtanáře‘, které je vpravo vedle názvu seznamu.

Note

You can also add to an existing basket by clicking the ‚Add to basket‘ link to the far right of each basket’s information in the results table.

Formulář pro zakázku se vás zeptá na některé základní informace o zakázce

image806

 • Při přidávání košíku dejte mu jméno, které vám ho pomůže později identifikovat

 • Vyplňte Fakturační místo a Místo doručení (přednastavena je knihovna, ve které jste přihlášení)

 • Pokud byste chtěli změnit dodavatele od kterého objedáváte, můžete použít rozbalovací nabídky „Dodvatelé“

 • Poznámková pole jsou nepovinná a mohou obsahovat jakékoliv informace.

 • If you’re ordering standing items (items which arrive regularly) then you will want to check the ‚Orders are standing‘ box for this basket

If you have added contracts to the vendor you’re ordering from, you will also have an option to choose which contract you’re ordering these items under.

image807

Když jste hotovi, klikněte na „Uložit“

image808

Pokud je váš košík vytvořen, bude seznámeni s několika možnostmi pro přidávání položek do objednávky.

 • Pokud objednáváte další kopii existujícího výtisku, můžete jednoduše vyhledat záznam ve vašem systému.

  image809

  • Ve výsledcích jednoduše klikněte na ‚Objednat‘ a zobrazí se objednávkový formulář.

   image810

   • Všechny podrobnosti související s jednotkou již budou uvedeny pod ‚Detaily katalogu‘.

 • If you allow patrons to make purchase suggestions (learn more in the Správa návrhů section of this manual), then you can place orders from those suggestions. In order to keep track of suggestions that have been ordered and received you must place the order using this link.

  image811

  • Z výsledků, klikněte na tlačítko „Objednat“ vedle titulu, který chcete objednat, objeví se vám objednávka včetně odkazu na návrh

   image812

   • V tomto formuláři můžete v případě nutnosti měnit Detaily katalogu.

   • Pokud se výtisk zobrazí v košíku, bude obsahovat odkaz na návrh.

    image813

  • Orders added to the basket in this way will notify the patron via email that their suggestion has been ordered and will update the patron’s ‚My purchase suggestions‘ page in the OPAC.

 • If you’re using the Serials module you can link your subscription order information to acquisitions by choosing to order ‚From a subscription‘

  • Po kliknutí na odkaz objednávky budete přineseni na vyhledávací stránku, která vám pomůže najít vaše předplatné

   image814

  • Vaše výsledky se zobrazí na pravé straně formuláře a každé předplatné bude mít vpravo odkaz „Objednat“

   image815

  • Kliknutím na „Objednat“ budete přineseni na Informace v objednávkovém formuláři, bez sekce „Přidat jednotku“, protože právě objednáváte předplatné a jednotka není nutná

   image816

 • Chcete-li objednat ze záznamu, který nelze nikde najít, zvolte „Od nového (prázdného) záznamu.“

  image817

  • Bude vám prezentován prázdný formulář k vyplnění všech nezbytných detailů o jednotce, kterou objednáváte.

 • Chcete-li hledat v dalších knihovnách pro nákup výtisku, můžete použít volbu „Externího zdroj“, která vám umožní objednat ze záznamu MARC nalezeného pomocí Z39.50.

  image818

  • Ve výsledcích klikněte na odkaz Objednat u jednotky, kterou chcete zakoupit.

   image819

  • Pokud se zdá, že výtisk, který objednáváte z externího zdroje, by mohl být duplikátem, Koha vás upozorní a nabídne výběr jak pokračovat.

   image820

   • Ve varování vyberete, zda chcete objednat další kopii jednotky s již existujícím bibliografickým záznamem, vytvořit nový záznam, nebo zrušit objednávku jednotky.

  • Ve vyskakovacím formuláři objednávek není možné upravovat detaily katalogu.

   image821

 • The next option for ordering is to order from a staged record (learn more about staging records).

  Note

  This is the option you will choose if you have an order file from your vendor.

Order from a staged file

image822

 • From the list of files you are presented with, choose the ‚Add orders‘ link to add the records in the staged file to your order.

  image1281

 • Next to each title is a checkbox, check the items you would like to order, or choose ‚Check all‘ at the top. Depending on your settings in the Zrušit objednávku preference Koha will populate the next screen with with the relevant Quantity, Price, Fund, Statistic 1, and Statistic 2 found within the staged file.

  image1282

 • In the ‚Item Information‘ tab you can enter information that will be added to every ordered item such as item type, collection code and not for loan status.

  image1283

 • If no information is imported from the MARC record regarding fund information the ‚Default accounting details‘ tab can be used to apply values related to the accounting.

  image1284

 • Poslední možností pro objednání je objednat ze seznamu titulů s největším poměrem rezervací

  • This option will take you to the Holds Ratio report where you can find items with a high hold ratio and order additional copies. Next to each title will be a link with the number of items to order, click that and it will add the item to your basket.

   image1285

With any of the above ordering options you’re presented with an option to notify patrons of the new item when it’s received. The contents of that notification can be edited in the Oznámení & potvrzení tool and will have the code of ACQ_NOTIF_ON_RECEIV. In the ‚Patrons‘ section you will see an option to ‚Add user‘. Click that button to add patrons who will be notified of the new issue.

Patron notification search

 • In the window that pops up search for the patrons you’d like to notify and click ‚Select‘

 • Once you’re done you can close the window and you’ll see the list of patrons under the ‚Patrons‘ section

  image1286

After bringing in the bib information (for all import methods except for the staged file), if your AcqCreateItem system preference is set to add an item when ordering you will enter the item info next. You need to fill out at least one item record and then click the ‚Add‘ button at the bottom left of the item form.

image823

Po kliknutí na „Přidat“ se jednotka objeví v tabulce nad formulářem a můžete vložit další jednotku stejným způsobem (pokud je to třeba).

image824

Hned po zadání informací o položce je potřeba zadat i účetní údaje.

image825

 • Množství je naplněno počtem výtisků, které jste přidali navíc k objednávce.

  • Important

   Nemůžete upravovat množství ručně, musíte klepnout na tlačítko „Přidat“ pod položku formuláře a přidat tolik jednotek, kolik objednáváte.

 • The list of funds is populated by the funds you have assigned in the Acquisitions Administration area.

 • The currency pull down will have the currencies you set up in the Acquisitions Administration area.

 • Dodavatelská cena je cena před zdaněním nebo poskytnutými slevami.

 • Jestliže cena není pevná, zaškrtněte políčko Nejistá cena

  • Koš i s jen jednou nejistou cenou nemůže být uzavřen.

 • Pokud počítáte prodejní daň, vyberte ji z pole „Daň ze zboží a služeb“

 • Zadejte v procentech slevu, kterou máte na tuto objednávku. Poté stiskněte tab a Koha automaticky vyplní zbývající cenová pole.

 • If you added Planning Values when creating the Fund, those values will appear in the two Planning Value fields.

Once you have filled in all of the fields click ‚Save‘ to add the item to your basket. If your price goes over the amount available in the fund you will be presented with a confirmation.

image826

The confirmation warning will allow you order past your fund amount if you so choose.

Pokud je položka přidána do košíku budete seznámeni se Souhrnem košíku.

image827

Pokud byste chtěli vidět další podrobnosti, můžete zaškrtnout políčko „Zobrazit všechny podrobnosti“

image828

Zde můžete upravovat nebo odstraňovat již přidané jednotky.

 • Vybráním ‚Odstranit objednávku‘ odstraníte záznam z objednávky, ale katalogizační záznam zůstane zachován.

 • Vybráním ‚Odstranit objednávku a katalogizační záznam‘ odstraníte jak záznam z objednávky tak katalogizační záznam.

  • Ne vždy lze vymazat záznam z katalogu. Poznámky vysvětlují, proč to tak je.

   image829

Také na stránce Shrnutí máte možnost upravit informaci o košíku kliknutím na Upravit hlavičku košíku, úplně odstranit košík kliknutím na Odstranit tento košík, nebo exportovat váš košík do souboru CSV kliknutím na Exportovat tento košík do CSV

image830

If you’re using EDI for your order you can click the ‚Create EDIFACT order‘ button when you’re done to send the file to the vendor and close the basket.

image1287

Pokud jste si jisti, že váš košík je kompletní, můžete kliknout na ‚Zavřít tento košík‘ a ukázat, že tento košík je kompletní a byl odeslán dodavateli.

Important

You must close the basket to be able to receive items when they arrive. Only items in closed baskets will show as ready to receive.

If you have your BasketConfirmations preference set to show a confirmation, you will be asked if you are sure about closing the basket.

image831

Při zavírání koše si můžete vybrat zda přidáte koš do skupiny pro snadný tisk a vyhledávání. Pokud zaškrtnete políčko „Připojit tento koš na nové skupiny košů“ budete přineseni do seznamu skupiny, kde si můžete vytisknout soubor PDF objednávky.

image832

Important

Důležité: koš s alespoň s jedním výtiskem označeným jako „nejistá cena“ nebude moci být uzavřen

image833

Kliknutím na tlačítko ‚Nejisté ceny‘ se vyvolá seznam položek s nejistými cenami pro rychlou úpravu.

image834

Important

Stránka Nejisté Ceny je nezávislá na koši. Je to spojeno s dodavateli, takže uvidíte všechny výtisky na objednávce s nejistými cenami tohoto dodavatele.

Once your order is entered you can search for it through acquisitions or view the information on the biblio detail page in the staff client (if the Podrobnosti akvizice preference is set to ‚Display).

image1288

Vytvořit skupinu košíků

Skupina košů je seskupením košů. V některých knihovnách, máte málo knihovníků, kteří vytvářejí koše, a na konci období, pak někdo koše seskupí dohromady zašle je ve velkém dodavateli. To znamená, že je možné mít jen jeden koš ve skupině košů, pokud je to pracovní postup obvyklý ve vaší knihovně

Tisk košů

Po dokončení přidávání výtisků do košíku, klikněte na tlačítko „Zavřít tento košík.“ Budete dotázáni, zda chcete vytvořit v tomto okamžiku objednávku.

image835

You will be asked if you want to ‚Attach this basket to a new basket group with the same name‘. A basket group is necessary if you want to be able to print PDFs of your orders.

image836

Vaše vyplněná objednávka bude uvedena na stránce seskupení košíků pro tisk nebo další úpravy.

image837

If you closed the basket before generating the EDIFACT order you can do so from the basket grouping page.

Basket Grouping EDIFACT

Kliknutím na ‚Tisk‘ pod vaší objednávkou se vytvoří soubor PDF pro tisk, který bude mít veškeré informace knihovny následovné položkami ve vaší objednávce.

image838

Příjem objednávek

Important

You must close the basket to be able to receive items when they arrive. Only items in closed baskets will show as ready to receive.

Objednávky mohou být přijaty z informačních stránek o dodavateli

image839

nebo ze stránky vyhledání dodavatele

image840

Po kliknutí na ‚Přijmout dodávku‘ budete požádáni o vložení čísla dokladu dodavatele, data přijetí dodávky, ceny poštovného a rozpočtu do kterého dodávka patří.

image841

Stránka příjmů bude vypisovat všechny výtisky, které jsou stále na objednávce dodavateli, bez ohledu na košík, z kterého pocházejí.

image842

Chcete-li přijmout konkrétní výtisk, klepněte na odkaz „Přijmout“ vpravo od výtisku.

image843

V tomto formuláři můžete měnit informace o ceně. Můžete také označit za přijatou pouze část objednávky (v případě, že ji dodavatel neposlal celou) - zaškrtnete políčka u jednotek, které chcete označit za přijaté. Hodnoty zadané do ‚Zástupné výdaje‘ a ‚Skutečné výdaje‘ se po uložení automaticky doplní v záznamu jednotky do podpole v (Výdaje, zástupná cena) a podpole g (Výdaje, běžná nákupní cena).

image844

Můžete také provést úpravy záznamu jednotky z tohoto formuláře kliknutím na odkaz „Upravit“ vedle každé jednotky. To vám umožní vložit přesné signatury a čárové kódy, pokud byste toto chtěli v místě příjmu. Jakmile jste provedli všechny nezbytné změny (na pořadí a/nebo jednotky), klikněte na tlačítko „Uložit“ a tak označit jednotky, jako přijaté.

Note

If you have your AcqItemSetSubfieldsWhenReceived preference set to add or change values on received items those changes will take place after you hit ‚Save‘.

image845

If the item is no longer available from this vendor you can transfer the order to another vendor’s basket by clicking the ‚Transfer‘ link to the right of the title. This will pop up a vendor search box.

image846

Jednotlivé záznamy můžete stáhnout do systému Koha pomocí odkazu „Importovat“ napravo.

image847

You will then be presented with the open baskets for that vendor to choose from. To move the item simply click ‚Choose‘ to the right of the basket you would like to add the item to.

image848

Hned po načtení souboru se zobrazí potvrzující zpráva.

image849

Po dokončení příjmu jednotky, můžete opustit tuto stránku, nebo klikněte na tlačítko „Dokončit příjem“ v dolní části obrazovky.

If the item cannot be found anywhere you can cancel the order by clicking ‚Delete order‘ to the far right. This will prompt you to enter your reason and confirm cancellation.

image1289

Uvidíte, že jednotka je přijat a/nebo zrušena, pokud zobrazíte koš.

image850

Doklady

Pokud jsou přijímány objednávky, jsou generovány doklady. Doklady lze vyhledávat kliknutím na „fdoklady“ v levé části stránky akvizice.

image851

Po vyhledání se výsledky objeví napravo od možností vyhledávání.

image852

Ve výsledcích můžete kliknout na odkaz ‚Podrobnosti‘ pro zobrazení celého dokladu, nebo na ‚Uzavřeno‘ pro oznámení, že doklad je uzavřený/zaplacený.

image853

If you’re allowing the uploading of acquisitions files with the AcqEnableFiles preference you will see the option to manage invoice files next to the link to ‚Go to receipt page‘

image1290

To see or attach new files click the ‚Manage invoice files‘ link

image854

From here you can find a file to upload and/or see the files you have already attached.

image855

From the invoice search results you can also merge together two invoices should you need to. Simply click the checkbox to the left of the invoices you would like to merge and click the ‚Merge selected invoices‘ button at the bottom of the page. You will be presented with a confirmation screen:

image856

Click on the row of the invoice number you would like to keep and it will be highlighted in yellow. Enter any different billing information in the fields provided and click ‚Merge‘. The two invoices will become one.

Claims & Late Orders

Pokud jste zadali na e-mailovou adresu pro dodavatele ve vašem systému, můžete jim poslat reklamace e-mailem, když objednávka je opožděná. Předtím, než budete moci odesílat reklamaci budete muset nastavit ` Reklamace akvizice <#ACQCLAIM>`__.

Po kliknutí na odkaz „Opožděné objednávky“ ze stránky akvizic vám bude předložena řada na levé straně. Tyto filtry budou použity pouze pro uzavřené koše.

image857

Note

Roletka s dodavateli ukazuje pouze na dodavatele s uzavřenými košíky, které jsou zpožděné.

Jakmile filtrujete vaše objednávky tak, aby vám ukázaly na jednotky, které považujete za zpožděné, bude vám nabídnut seznam těchto jednotek.

image858

Napravo od každého opožděného titulu, uvidíte zaškrtávací políčko. Zatrhněte ty, na které chcete zaslat reklamační dopis a klikněte na tlačítko „Reklamovat objednávku“ v pravém dolním rohu seznamu. Tím se automaticky pošle e-mail dodavateli na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

Note

Předpokládané datum expedice je založeno na hodnotě „Dodací čas“ uvedené na dodavatelském záznamu.

If you would rather use a different acquisition claim letter (other than the default) you can create that in the notices module and choose it from the menu above the list of late items.

image859

Acquisition Searches

Nahoře různých stran Akvizice se nachází pole rychlého vyhledávání, kde můžete vyhledat buď dodavatele nebo objednávku.

image860

Pro vyhledání dodavatelů lze ve Vyhledávání dodavatelů zadat libovolnou část jména dodavatele.

image861

Použitím „Hledání objednávek“ můžete vyhledávat výtisky, které byly objednány s prodejcem nebo bez prodejce.

image862

Můžete zadat informace do jednoho nebo obou polí a můžete zadat libovolnou část názvu a/nebo název dodavatele.

image863

Kliknutím na znaménko plus, napravo do pole hledání dodavatele, se rzozšíří toto hledání a budeme moci přidat další vyhledávací pole.

image864

Kliknutím na Pokročilé vyhledávání vpravo od tlačítka pro vyhledávání budete mít k dispozici všechny možnosti pořadí vyhledávání.

image865

Sledování Rozpočtů/fondů

On the main acquisitions page there will be a table showing you all of your active funds and a breakdown of what has been ordered or spent against them.

image866

Clicking on the linked amounts under spent or ordered will show you a summary of the titles ordered/received on that budget.

image867

EDI Process

Previous sections explain all ordering options, this section pulls out the parts related to EDI or EDIFACT ordering to help those who are only using EDI for ordering.

Important

Koha uses the EDIFACT standard not the X12 standard for electronic ordering.

EDI Questions for Vendors

You will want to gather the following information from your vendors before beginning the set up process in Koha.

EDI Accounts: This is the basic connection information for your vendor. This will be used to fill in the :ref:`EDI Accounts` section.

 • Vendor: The name of the vendor

 • Description: A short description if additional explanation is needed ( especially if you have multiple accounts for one vendor ).

 • Transport: Does the vendor transmit EDI files via FTP, SFTP, or something else the requires special processing?

 • Remote host: The URL or IP address of the FTP/SFTP server

 • Username: The username for the above server

 • Password: The password for the above server

 • Download directory: The path on the server that contains files for Koha to download and process

 • Upload directory: The path on the server that Koha will upload files to for your vendor to process

 • Qualifier: Who assigned the SAN below?

  • Choose one of the following:

   1. EAN International

   (31B) US SAN Agency

   1. Assigned by supplier

   2. Assigned by buyer

 • SAN: The identifier for the vendor

  Buyer qualifier and SAN are optional. Some vendors require a second buyer identifier in addition to the account EAN.

 • Buyer qualifier: Who assigned the SAN below?

  • Choose one of the following:

   1. EAN International

   (31B) US SAN Agency

   1. Assigned by supplier

   2. Assigned by buyer

 • Buyer SAN: The identifier for the library

 • Quotes enabled: [y/n] Does this vendor support sending and receiving quotes via EDIfact and do you want to send and receive quotes via EDIfact?

 • Orders enabled: [y/n] Does this vendor support sending and receiving orders via EDIfact and do you want to send and receive orders via EDIfact?

 • Invoices enabled:[y/n] Does this vendor support sending and receiving invoices via EDIfact and do you want to send and receive invoices via EDIfact?

 • Order file suffix: The file suffix for order files

 • Quote file suffix: The file suffix for quote files

 • Invoice file suffix: The file suffix for invoice files

 • Account number(s): (list them all)

 • Account description(s): (the summary of what this number is for)

EANs: Each library using EDIfact needs to specify a buyer identifier know as a SAN or EAN. This will fill in the :ref:`Library EANs <library-eans-label>` setting.

 • Library

 • EAN

  • Choose one of the following:

   1. EAN International

   (31B) US SAN Agency

   1. Assigned by supplier

   2. Assigned by buyer

MARC Order Fields or Grid Ordering: These values will fill in the :ref:`MarcFieldsToOrder` preference.

 • price: MARC21 field that contains the item price

 • quantity: MARC21 field that contains the number of items for the given record

 • budget_code: MARC21 field that contains the Koha budget code to be debited

 • discount: MARC21 field the contains the discount as a percentage the the price will be discounted by

 • sort2: MARC21 field that will populate custom field sort1

 • sort2: MARC21 field that will populate custom field sort2

EDI Setup

Before you begin ordering using EDI you will want to take the following steps:

EDI Ordering

The first step in ordering using EDI happens on the book vendor’s website. Each seller will use different language, but you will need to place your order on their site and then download the MARC order file. Some language that you might see included „basket“, „order“, „cart“, and/or „MARC order.“ Once you have this MARC file downloaded to your computer you will want to log in to Koha and continue the process there.

Visit the Stage MARC Records for Import tool and upload your file. Once presented with the confirmation screen proceed to Acquisitions.

In Acquisitions create a basket for the vendor you ordered from. From the basket, choose to order from a staged file and click ‚Order‘ next to the file you downloaded from your vendor and staged in Koha.

From the confirmation screen you will see all of the data in the MARC file related to your order. If you are not seeing fields such as fund and quantity filled in then be sure to confirm that your Zrušit objednávku preference is set right.

Once you have added all of the items to the basket you can click the ‚Create EDIFACT order‘ button.

EDIFACT Order

This will generate a pending file in the EDIFACT Messages in Koha. The pending files will be processed by the EDI Cron Job and sent to your vendor.

EDI Invoicing

When the book vendor is done processing your files they will send an invoice via EDI as well. The EDI Cron Job will grab invoices and mark items found in the invoice as received and update your funds without any need for manual intervention.

EDIFACT Messages

A log of all messages sent and received via EDIFACT can be found under EDIFACT Messages.

image1291