Kurzy

Modul Kurzy umožňuje přiřadit vzdělávacím kurzům/školním předmětům materiály a pro tyto materiály na přechodnou dobu trvání kurzu změnit pravidla půjčování.

Nastavení modulu Kurzy

Před použitím modulu „Kurzy“ je třeba provést jeho nastavení.

First you will need to enable course reserves by setting the Kurzy preference to ‚Use‘.

Next you will need to have all of your course instructors added as patrons.

Next you will want to add a couple of new authorized values for Departments and Terms.

You may also want to create new item types, collection codes and/or shelving locations to make it clear that the items are on reserve to your patrons. You will also want to be sure to confirm that your circulation and fine rules are right for your new item types (whether they be hourly or daily loans).

Přidávání záznamů

Jakmile je modul Kurzy nastaven, můžete začít vkládat nové kurzy a přiřazovat jim studijní materiály.

image726

Nový kurz vytvoříte pomocí tlačítka „Nový kurz“ na hlavní stránce modulu Kurzy.

image727

Vkládaný kurz musí mít definované alespoň oddělení, číslo a jméno. Ostatní položky jsou nepovinné. Pro přiřazení vyučujících ke kurzu začněte psát jejich jméno a systém Koha dohledá osobu v databázi čtenářů.

image728

Jakmile se objeví jméno Vámi požadovaného vyučujícího, stačí na něj kliknout a tím bude přiřazen ke kurzu. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud nemáte ke kurzu přiřazeny všechny vyučující. Všichni přidaní vyučujíci se zobrazí nad vyhledávacím polem a mohou být z kurzu opět odebrání kliknutím na odkaz „Odstranit“ u jejich jména.

image729

Pokud chcete kurz zveřejnit, zaškrtněte políčko „Povoleno?“ a potvrďte formulář.

Jakmile kurz uložíte, objeví se na hlavní stránce modulu Kurzy a je možné jej prohledávat podle kteréhokoliv popisného pole.

image730

Adding Reserve Materials

Nejprve je třeba mít v systému vložen alespoň jeden kurz a k němu poté můžete přidávat materiály.

image731

Klikněte na název kurzu, ke kterému chcete přidávat dokumenty.

image732

Na stránce s popisem kurzu nahoře se nachází tlačítko „Přidat rezervace“, pomocí kterého můžete přidávat jednotku k tomuto kurzu. Jednotky je možné vkládat načtením čárového kódu.

image733

Vámi načtené dokumenty můžete vidět na hlavní stránce kurzu.

image734

Course Reserves in the OPAC

Once you have enabled Course Reserves and added courses you will see a link to Course Reserves below your search box in the OPAC.

image735

Clicking that link will show you your list of enabled courses (if you have only one course you will just see the contents of that one course).

image736

You can search course reserves by any field (course number, course name, instructor name, department) that is visible in the list of courses. Clicking a course name will show you the details and reserve items.

image737