Čtenáři

Before importing and/or adding patrons be sure to set up your patron categories.

Přidat nového čtenáře

Čtenáři se přidávají v modulu ‚Čtenáři‘.

 • Get there: Patrons

Jakmile jste tu, můžete přidat nového čtenáře.

 • Klikněte „Nový čtenář“

  image407

 • The fields that appear on the patron add form can be controlled by editing the BorrowerUnwantedField system preference.

 • Nejprve zadejte identifikační údaje týkající se vašeho čtenáře

  image408

  • Required fields are defined in the BorrowerMandatoryField system preference

  • Salutation is populated by the BorrowersTitles system preference

  • Note

   If you’d like to prevent full names from printing on slips and you’re not using the Initials or Other name fields for anything else, you can use them for shortened versions of the name to then be printed on the slip.

   Příklady:

   Firstname: Nicole C.
   Surname: Engard
   Initials: NCE
   

   Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>> instead of the full name (NCE).

   Or you could do something like this:

   Firstname: Nicole
   Surname: Engard
   Initials: E
   

   Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>>, <<borrowers.firstname>> instead of the full name (E, Nicole).

 • Dále vyplňte kontaktní informace

  image409

  • Primární telefonní číslo a e-mailová adresa se budou objevovat na oznámeních a lístcích tištěných během výpůjčního procesu (stvrzenky, lístky o přenosu a rezervační lístky). Primární e-mailová adresa také slouží k zasílání upozornění o prodlení a dalších zpráv.

 • Pokud je čtenářem dítě, budete vyzváni k připojení dětského čtenáře na dospělého čtenáře

  image410

  • Klikněte na tlačítko ‚Nastavit na uživatele‘ pro hledání existujícího uživatele ve vašem systému

  • Pokud ručitel není v systému, můžete zadat jméno a příjmení v dostupných polích

  • The relationships are set using the borrowerRelationship system preference

 • Pokud tento čtenář je profesionální, budete požádáni připojit k tomuto čtenáři korporátního (organizačního) čtenáře

  image411

  • Klikněte na tlačítko ‚Nastavit na uživatele‘ pro hledání existujícího uživatele ve vašem systému

 • Každý čtenář může mít alternativní kontakt

  image412

  • Alternativní kontakt může být rodič nebo poručník. V akademickém prostředí může být také použit k uložení čtenářovy domácí adresy.

 • Sekce správa knihovny obsahuje hodnoty, které jsou použity v rámci knihovny

  image413

  • The card number field is automatically calculated if you have the autoMemberNum system preference set that way

   • Note

    V nově nainstalovaném systému je přednastavena hodnota 1 a pokaždé o 1 vzroste. Abyste mohli začít počátečním číslem vašich čárových kódů, zadejte ručně do záznamu o čtenáři první čárový kód a uložte čtenáře. Poté bude hodnota tohoto pole narůstat vždy o 1.

  • Pokud omylem zvolili nesprávnou kategorii čtenáře na začátku můžete to opravit tak, že zde

  • Řazení 1 a 2 je možné použít pro statistické účely

 • Dále sekce nastavení knihovny obsahuje další nastavení knihovny

  image414

  • Datum registrace bude automaticky vyplněno dnešním datem.

  • If your patron cards expire (based on your patron category settings) the Expiry date will automatically be calculated

  • Poznámka OPAC je poznámka pro čtenáře - objeví se v OPACu na čtenářově záznamu

  • Výpůjční Poznámka je určena výhradně pro pracovníky knihoven a objeví se, když výpůjční kníhovník půjčuje čtenáři výtisk

   image415

  • Intranet/OPAC se zeptá na uživatelské jméno a heslo, které používá čtenář (a/nebo zaměstnanec) přihlásit do svého účtu v OPACu a u zaměstnanců pro přihlášení do intranetu.

   • Staff will only be able to use this log in info to log in to the staff client if they have the necessary permissions.

 • If you have set additional patron attributes up, these will appear next

  image416

 • Finally, if you have EnhancedMessagingPreferences set to ‚allow,‘ you can choose the messaging preferences for this patron.

  image417

  • Tato oznámení jsou:

   • Předběžná upomínka: Oznámení s předstihem, které oznamuje předem, že jednotky bude potřeba vrátit k určitému datumu. (Čtenář si může vybrat počet dní předstihu)

   • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny

   • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře

   • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny

   • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny

  • Patrons can choose to receive their notices as a digest by checking the ‚Digest only?‘ box along with the delivery method. A digest is a combination of all the messages of that type (so all items due in 3 days in one email) in to one email instead of multiple emails for each alert.

  • Important

   These preferences will override any you set via the patron categories

  • Important

   Tyto předvolby mohou být změněny čtenářem přes OPAC

 • Po dokončení klikněte na ‚Uložit‘

Pokud systém má podezření, že tento čtenář se duplikuje s jiným, bude vás varovat.

image418

Note

A duplicate patron is detected if first and last names match and there is no date of birth populated or if first name, last name and date of birth fields are all populated. If two patrons have matching names, but one has a date of birth and the other does not they will not match as duplicates.

Pokud jste nastavili dpolní nebo horní věkovou hranici na kategorii čtenáře a požadujete, aby datum narození bylo vyplněno, Koha vás bude varovat, pokud přidáváte je příliš starého nebo mladého čtenáře do kategorie, kterou jste vybrali:

image419

Přidat zaměstnance

All staff members must be entered into Koha as patrons of the ‚Staff‘ type. Follow the steps in Add a Patron to add a staff member. To give the staff member permissions to access the staff client, follow the steps in Patron Permissions

Important

Nezapomeňte přiřadit svým zaměstnancům bezpečná uživatelská jména a hesla, protože tyto budou použity pro přihlášení zaměstnanců do intranetu.

Přidat statistického čtenáře

One way to track use of in house items is to „check out“ the materials to a statistical patron. The „check out“ process doesn’t check the book out, but instead tracks an in house use of the item. To use this method for tracking in house use you first will need a patron category set up for your Statistical patron.

image420

Dále budete muset vytvořit nového čtenáře statistického typu

image421

Next, follow the steps put forth in the ‚Add a new Patron‘ section of this manual. Since this patron is not a real person, simply fill in the required fields, the correct library and nothing else.

To learn about other methods of tracking in house use visit the Tracking inhouse use section of this manual.

Duplikovat čtenáře

Někdy, když přidáváte novou rodinu do systému a nechcete zadávat kontaktní údaje znovu. Koha vám možňuje vám kopírovat čtenáře a změnit pouze ty části, které chcete (nebo potřebujete) změnit.

 • Otevřete Čtenáře, kterého chcete použít jako základ (Čtenáře, od kterého chcete duplikovat informace)

 • Klikněte na tlačítko ‚Duplikovat‘ v horní části jejich záznamu

  image422

 • Všechna pole s výjimkou jména, které číslo karty, uživatelského jméno a hesla jsou duplikovány. Doplňte chybějící části a klikněte na „Uložit“

  image423

  • Note

   Kliknutím na pole, které je již naplněno daty bude vymazáno (což je pro vás jednodušší psát znova než v něčem jiném)

 • Budete přesunuti do nového čtenáře

  image424

Nahrání obrázků čtenářů

If you would like you can add patron images to help identify patrons. To enable this feature you must first set the patronimages preference to ‚Allow‘.

If the preference is set to ‚Allow‘ you will see a placeholder image under the patron’s name and box to upload a patron image below the basic contact information.

image425

In the ‚Upload Patron Image‘ box click ‚Browse‘ to find the image on your computer and ‚Upload‘ to load the image on to the patron record.

image426

Important

Důležité: Je zde limit 520K na velikost nahraného obrázku a doporučuje se, aby obrázek byl 200x300 pixelů, ale menší snímky budou též fungovat.

Úpravy čtenářů

Čtenáři v Koha mohou být editováni jedním z mnoha editačních tlačítek.

 • Chcete-li upravit celý záznam čtenáře jednoduše klikněte na tlačítko „Upravit“ v horní části patrona záznamu.

  image427

 • Čtenářské heslo je neobnovitelné. Hvězdičky ukazující na detail čtenáře vedle štítku s heslem jsou tam vždy když heslo není nastavené. Když čtenář zapomene své heslo, jediná možnost je resetovat heslo. Pro změnu čtenářova hesla klikněte na tlačítko ‚Změnit heslo‘

  image428

  • Koha nemůže zobrazovat existující hesla. Ponechte pole prázdné, aby heslo zůstalo nezměněno

  • Tentoformulář může automaticky generovat náhodné heslo, pokud kliknete na odkaz označený „Klikněte na vyplnění náhodně generovaným heslem. Hesla se zobrazí jako text.“

 • Chcete-li upravit konkrétní sekci čtenářova záznamu (například sekci „Používání knihovny“) klikněte na odkaz „Upravit“ pod sekcí

  image429

 • Čtenářův obrázek lze přidat procházením obrázků na vašem počítači v sekci „Správa obrázků čtenáře“

  image430

  • This form will not appear if you have the patronimages system preference to not allow patron images

  • To add patron images in bulk, use the Upload Patron Images Tool

 • Čtenáři mohou být také zablokováni z výpůjček nastavením příznaků čtenáře

  image431

  • Pokud chcete, aby před provedením výpůjčky byla zkontrolována správnost čtenářovy adresy, nastavte možnost „Zkontrolovat adresu“

   image432

  • Pokud čtenář nahlásí, že ztratil svoji kartu, můžete nastavit značku „Ztracená karta“, aby se zabránilo někomu jinému používat tuto kartu pro výpůjčky

   image433

  • Pokud byste chtěli vyškrtnout čtenáře z knihovny, můžete nastavit značku „Omezen“

   image434

  • Pokud zadáte do data a/nebo poznámky týkající se omezení uvidíte ji také v restrikčním hlášení

   image435

 • Children patrons do not become adults automatically in Koha unless you have Juvenile to Adult cron job running. To upgrade a child patron to and adult patron category manually go to the ‚More‘ menu and choose ‚Update Child to Adult Patron‘

  image436

  • Bude vám pak prezentováno pop-up oknem dotazujícím se, která kategorie dospělých čtenářů tohoto dítěte by měla být aktualizována

   image437

Managing Patron Self Edits

If you are allowing patrons to edit their accounts via the OPAC with the OPACPatronDetails preference then you will need to approve all changes via the staff client before they’re applied. If there are patron edits awaiting action they will appear on the staff client dashboard below the modules list (along with other items awaiting action).

image438

Note

Superlibrarians will see modifications for any branch, other staff will only see modifications for patrons who belong to their logged in branch.

Po kliknutí na odkaz „Modifikace žádostí čtenářů“, budete vráceni na seznam čtenářů s požadovanými změnami.

image439

Odtud můžete „Schválit“ a aplikovat změny ve čtenářově záznamu, „Vymazat“ a „Odstranit změny“ nebo „Ignorovat“ a zachovat změny čekající na pozdější zhodnocení.

If you would like to see the entire patron record you can click the ‚Patron details‘ links to the right of the buttons. This will open in a new tab.

Patron Permissions

Uživatelská oprávnění se používají k povolení přístupu knihovníků do intranetu.

Important

Aby se zaměstnanci mohli přihlásit do rozhraní zaměstnanců (služební intranet) musí mít (přinejmenším) oprávnění ke katalogu, které jim umožní zobrazit služební intranet.

Nastavení uživatelských oprávnění

To set patron permissions, you must first have a patron of the ‚Staff‘ type open

 • Pro změnu oprávnění Čtenáře v záznamu o Čtenáři klikněte na Více a vyberte Nastavení oprávnění

  image440

 • Bude vám nabídnut seznam preferencí, z nichž některé lze rozšířit klepnutím na znaménko plus vlevo od názvu sekce.

  image441

Definovaná uživatelská oprávnění

 • Superknihovník

  • Přístup ke všem knihovnickým funkcím

   • Note

    S takto vybraným, není třeba vybírat žádné jiné oprávnění

 • kolovat

  • Půjčovat a vracet jednotky

  • This section can be expanded (Learn more)

 • katalog

  • Required for staff login. Staff access, allows viewing the catalogue in staff client

   • Important

    Musí to být dáno na všechny zaměstnance, což jim umožní přihlášení do zaměstnaneckého intranetu

 • parametry

  • Správa systému Koha (Panel administrace)

  • This section can be expanded (Learn more)

 • pújčující

  • Přidat nebo upravit čtenáře

 • práva

  • Nastavit uživatelská oprávnění

 • reserveforothers

  • Podání a úpravy rezervací pro čtenáře

  • This section can be expanded (Learn more)

 • editcatalogue

  • Úpravy katalogu (měnit bibliografické a exemplářové údaje)

  • This section can be expanded (Learn more)

 • updatecharges

  • Spravovat čtenářské pokuty a poplatky

  • This section can be expanded (Learn more)

 • Akvizice

  • Správa akvizice a návrhů na nákup

  • This section can be expanded (Learn more)

 • správa

  • Set library management params (deprecated)

   • Important

    Tato úroveň oprávnění již nadále neovládá všechno.

 • Nástroje

  • Používat všechny nástroje

  • This section can be expanded (Learn more)

 • editauthorities

  • Úprava autorit

 • seriály

  • Správa odběrů periodik

  • This section can be expanded (Learn more)

 • Výstupy

  • Povolit přístup do modulu výstupů

  • Výstupy nalezené na stránce Výpůjček nejsou řízeny tímto oprávněním

  • This section can be expanded (Learn more)

 • staffaccess

  • Umožňuje zaměstnancům měnit přístupová práva ostatních zaměstnanců

  • Important

   Vyžaduje práva půjčovatelů nad tím

 • Zásuvné moduly

  • Pluginy Koha

  • This section can be expanded (Learn more)

 • lists

  • Seznamy

  • Important

   All staff have permission to create and modify their own lists, this permission is only necessary if you’d like to give a staff member permission to delete public lists that they have not created.

  • This section can be expanded (Learn more)

Podrobná přístupová práva k výpůjčkám

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „circulate - výpůjčky“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění výpůjček podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • circulate_remaining_permissions

  • Zbývající výpůjční povolení

  • Všechna práva k modulu Výpůjčky kromě práva obejít prodloužení.

 • force_checkout

  • Půjčovat i přes existující omezení

  • With this permission a librarian will be allowed to override a check out restriction in the following cases:

   • Věkové omezení

   • the item is issued to another patron

   • jednotku nelze vypůjčit

   • the patron has overdue items

   • Varování, že tato jednotka je ztracená

   • Velmi žádaná jednotka.

   • Podání více rezervací na jednotky

 • manage_restrictions

  • Spravovat omezení účtů

  • Grants permission to the staff member to lift a restriction that might be on the patron’s record

 • overdues_report

  • Spouštět výstupy týkající se překročené výpůjční lhůty

  • Oprávnění ke spouštění výstupů o překročených výpůjčkách naleznete pod „Výpůjčky“

 • override_renewals

  • Schválit blokované prodloužení

  • Requires that the staff member also has circulate_remaining_permissions

Podrobná přístupová práva k nastavení

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „parameters - nastavení“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění k nastavení podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • manage_circ_rules

 • parameters_remaining_permissions

  • Zbývající parametry systémových oprávnění

  • Možnost přístupu ke všem oblastem v Administraci (mimo Výpůjčky a Pokutovací pravidla)

Podrobná přístupová práva k rezervacím

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „reserveforothers - provádět rezervace pro čtenáře“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění rezervací pro čtenáře podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • modify_holds_priority

  • Změnit pořadí rezervací

  • Povolit zaměstnancům změny v přednosti rezervací (přesouvání čtenářů nahoru a dolů ve frontě)

 • place_holds

  • Rezervovat pro čtenáře

Podrobná přístupová práva ke katalogizaci

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „editcatalogue - katalogizovat“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění ke katalogizaci podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • delete_all_items

  • Odstranit všechny jednotky najednou

  • Možnost použít volbu „Smazat všechny položky“, která je umístěna pod menu „Upravit“ v katalogizaci.

 • edit_catalogue

  • Katalogizovat (přidávat a upravovat bibliografické i exemplářové údaje)

  • Schopnost přístupu ke všem funkcím katalogizae přes stránku` Katalogizace <#cataloging>`__

 • edit_items

 • edit_items_restricted

 • fast_cataloging

Podrobné nastavení práv k seznamům

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „parameters - nastavení“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění k nastavení podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • remaining_permissions

  • Ostatní oprávnění pro správu poplatků

 • prominuto

  • Promíjet poplatky

Podrobná přístupová práva k nastavení přístupových práv

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „acquisition - akvizice“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění k akvizici podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • budget_add_del

  • Přidávat a mazat rozpočty (nelze rozpočty upravovat)

 • budget_manage

  • Správa rozpočtů

 • budget_manage_all

  • Spravovat všechny rozpočty

  budget_modify

  • Upravit rozpočet (nemůže tvořit řádky, ale stávající může měnit)

 • contracts_manage

  • Správa smluv

 • group_manage

  • Správa objednávek a košíkových spupin

 • order_manage

  • Správa objednávek a košíků

 • order_manage_all

  • Správa objednávek a košíků bez ohledu na jejich přístupová omezení

 • order_receive

  • Správa objednávek a košíků

 • period_manage

  • Správa období

 • planning_manage

  • Správa rozpočtového plánování

 • vendors_manage

  • Sopráva dodavatelů

Podrobná přístupová práva k správě periodik

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „serials - periodika“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění pro správu periodik podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • check_expiration

 • claim_serials

 • create_subscription

 • delete_subscription

  • Odstranit existující předplatné

 • edit_subscription

  • Upravit existující předplatné

  • Toto oprávnění nezahrnuje schopnost vymazat nebo vytvořit odběr (předplatné)

 • receive_serials

  • Příjem seriálů

  • Příjem periodik na stávající předplatné

 • renew_subscription

  • Prodloužení odběru

 • kolování

 • superserials

Podrobná přístupová práva k nástrojům

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „tools - nástroje“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávnění k nástrojům podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • batch_upload_patron_images

 • delete_anonymize_patrons

  • Mazání neaktivních čtenářů a anonymizace/smazání historie výpůjček

  • Access to the Anonymize Patron Tool

 • edit_calendar

 • edit_news

  • Novinky pro on-line katalog a intranet

  • Access to the News Tool

 • edit_notice_status_triggers

 • edit_notices

 • export_catalog

  • Exportovat bibliografické záznamy, jednotky a záznamy autorit.

  • Access to the Export Data Tool

 • import_patrons

 • Inventura

  • Revize knihovního fondu

  • Access to the Inventory Tool

 • items_batchdel

 • items_batchmod

 • items_batchmod_restricted

 • label_creator

 • manage_csv_profiles

 • manage_staged_marc

 • moderate_comments

 • moderate_tags

  • Moderovat štítky od čtenářů

  • Access to the Tags Tool

 • records_batchdel

 • rotating_collections

 • schedule_tasks

 • stage_marc_import

 • upload_general_files

  • Nahrát libovolný soubor

  • Access to upload files via the Upload Tool

 • upload_local_cover_images

  • Načíst obrázky obálek

  • Access to the Upload Local Cover Image Tool as well as permission to add and delete local cover images from the bib detail page

 • upload_manage

  • Manage uploaded files

  • Access to uploaded files via the Upload Tool

   Note

   upload_general_files permission is required for this permission

 • view_system_logs

Podrobné nastavení práv k výstupům

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „reports - výstupy“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávněn k výstupům podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • create_reports

  • Nový výstup pomocí SQL

  • Možnost tvorby a editace (nikoliv spouštění) SQL výstupů

 • execute_reports

  • Spouštět SQL výstupy

  • Možnost spouštění (nikoliv tvorby a editace) SQL výstupů

Granulární oprávnění Pluginů

Pokud má knihovník nastaveno oprávnění „reports - výstupy“, může provádět všechny tyto akce. Pokud byste chtěli ovládat oprávněn k výstupům podrobněji, můžete využít následující možnosti:

 • Nastavit

  • Konfigurovat pluginy

  • Schopnost spouštět konfigurační sekci pluginů

 • Spravovat

  • Správa pluginů

  • Schopnost instalovat a odinstalovat pluginů

 • Výstupy

  • Použijte pluginy pro výstupy (sestavy)

  • Schopnost používat pluginy na výstupy (sestavy)

 • Nástroje

  • Použijte nástroj Zásuvné moduly

  • Schopnost použít nástroj pro pluginy

Podrobné nastavení práv k seznamům

Všichni zaměstnanci mají povolen přístup do seznamů. Tato sekce musí být zaškrtnuta, jestliže chcete povolit zaměstnanci smazat veřejné seznamy, které sami nevytvořili.

 • delete_public_lists

  • Odstraňovat veřejné seznamy

Informace o čtenáři

Při prohlížení záznamu čtenáře máte možnost zobrazení informací z jedné z mnoha záložek nacházejících se na levé straně záznamu.

 • Get there: Patrons > Browse or search for patron > Click patron name

Vypůjčit

For instruction on checking items out, view the Checking Out section of this manual.

Staff members can access their own check out screen by clicking their username in the top right of the staff client and choosing ‚My checkouts‘

image1178

Podrobnosti

Staff members can access their own account details by clicking their username in the top right of the staff client and choosing ‚My account‘

image442

Všechny informace o čtenáři se objeví na kartě Podrobnosti. Ta zahrnuje všechny kontaktní informace, uživatelské atributy čtenáře, předvolby pro oznámení, atd, které byly nastaveny v době vytvoření záznamu čtenáře

V případě čtenářů, kteří jsou označeny jako „Dítě“ nebo „Professional“ a jejich další informace o jejich opatrovnících se objeví na jejich záznamu.

 • Dětského čtenáře vyplní jeho ručitel

  image443

 • V záznamu Ručitele budou uvedeny všechny děti a/nebo profesionálové

  image444

Přehled výpůjček

Pod informacemi o čtenáři na stránce s podrobnostmi naleznete přehled výpůjček, upomínek a rezervací.

image445

Pokud mají rodinné příslušníky mezi pracovníky knihovny, mohou vidět co si ostatní členové rodiny vypůjčili.

image446

The Restrictions tab will show for all patrons. If the patron has no restrictions you will see that on the tab.

image447

If the patron has restrictions on their account the tab will show the number and the description.

image448

Using the ‚Add manual restriction‘ button you can add a restriction to the patron record from here.

image449

Poplatky

Čtenářova kompletní účetní historie se objeví v záložce Pokuty. Navzdory svému jménu, karta Pokuty nezobrazuje jen pokuty, ale také ukazuje členské poplatky, poplatky za pronájem, rezervační poplatky a jiné poplatky, které vaši čtenáři platí.

image450

Tabulka vám zobrazí následující sloupce:

 • Date: Datum kdy poplatek/platba byla zaslána

  • V případě pokut to bude poslední den, kdy byla pokuta navýšena

 • Description: popis poplatků, včetně data splatnosti zpoždného, s odkazem na záznamy zpožděných jednotek (exemplářů), pokud jsou k dispozici

 • Note: jakékoliv poznámky k tomuto poplatku/platbě

  • If you’re allowing patrons to pay fines via the OPAC with PayPal (EnablePayPalOpacPayments) you will see a Note that says ‚PayPal‘ for items paid this way

   image1246

 • Amount: celková částka k platbě nebo poplatku

 • Outstanding: částka ještě nevyrovnaná

 • The ability to reverse a payment

 • A link to print a receipt for that line item

At the top of the table you can click the ‚Filter paid transaction‘ to hide all completed transaction and above that you can use the search box to find a specific charge or payment.

Účtování upomínek/plateb

Most fees and fines will be charged automatically if the fines cron job is running:

 • Fines will be charged based on your Circulation & Fines Rules

 • Hold fees will be charged based on the rules you set in the Patron Types & Categories administration area

 • Rental fees will be charged based on the settings in your Item Types administration area

 • Označení výtisku jako ‚Ztráta‘ pomocí modulu Katalogizace automaticky účtuje čtnáři náhradní cenu pro tento výtisk

Platit/Zpět Pokuty

Každá položka na řádku může být plně placená (nebo odepsaná) použitím záložky „Platba pokut“.

image451

 • Každá položka na řádku může být placena v plné výši, částečně placená, nebo odepsána.

 • Zaplatit plnou pokutu

  • If you have a note about the payment please type that first then move on

  • Klikněte na „Zaplatit“ vedle pokuty, kterou chcete zaplatit v plné výši

  • Celková částka pokuty bude uvedena v políčku „Vybrat od čtenáře“

   image452

  • Klikněte na „Potvrdit“

  • Pokuta bude odstraněna z nezaplacených pokut a zobrazí se jako plně splacená.

 • Zaplatit část pokuty

  • Klikněte na „Zaplatit“ vedle pokuty, kterou chcete zčásti zaplatit

  • Zadejte částku, kterou od čtenáře vybíráte, do pole ‚Vybrat od čtenáře‘

   image453

  • Klikněte na „Potvrdit“

  • Pokuta bude aktualizována pro zobrazení původní částky a aktuální dlužné částky

 • Zaplatit částku vůči všem pokutám

  • Klikněte na tlačítko „Zaplatit částku“

  • Zadejte částku, kterou od čtenáře vybíráte, do ‚Vybrat od čtenáře‘. Součet všech poplatků se zobrazuje jako ‚Celková neuhrazená částka‘

   image454

  • Klikněte na „Potvrdit“

  • Souhrny pokut budou aktualizovány po připsání platby za nejstarší pokutu.

 • Zaplatit vybrané pokuty

  • Zatrhněte políčka vedle pokut, které chcete platit, klitmout „Zaplatiti vybrané“

   image455

  • Vložte částku na zaplacení pokut.

   image456

  • Klikněte na „Potvrdit“

  • Souhrny pokut budou aktualizovány s platbou použitou na nejstarší vybranou pokutu jako první.

 • Odepsání jednotlivé pokuty

  • Klikněte na „Prominout“ vedle poplatku, který si přejete prominout.

  • Pokuta bude odstraněna z nezaplacených pokut a zobrazí se jako odepsaná.

 • Odepsat všechny pokuty

  • Klikněte na tlačítko „Odepsat vše“

  • Všechny poplatky budou odstraněny z nezaplacených poplatků a zobrazí se jako prominuté.

 • Pokud jste omylem označili pokutu jako zaplacenou, můžete vrátit tento řádek, kliknutím na tlačítko „Zpět“ napravo od řádku

  image457

  • Pokud kliknete na nový řádek, položka se přidá k účtu a platba se ukáže jako vrácena

   image458

Vytváření faktur ručně

Pro poplatky, které nejsou účtovány automaticky, mohou knihovníci zaplatit služby přes Další poplatky

image459

 • Nejprve vyberte typ faktury, kterou chcete vytvořit

  • To add additional values to the manual invoice type pull down menu, add them to the MANUAL_INV Authorized Value

  • Important

   The value set as the Authorized Value for the MANUAL_INV authorized value category will appear as the Description and the Authorized Value Description will be used as the amount.

 • Pokud je poplatek spojen s výtiskem, můžete zadat jeho čárový kód tak, že řádek výtisku bude odkazovat na tento výtisk

 • Pole popisu je místo, kde zadáte popis poplatku

 • Do pole s částkou nepište symbol měny, pouze čísla.

Vytváření ručních kreditů

Ruční úvěry mohou být použity na splacení části pokuty, nebo prominutí částky pokuty.

image460

 • První výběr typu kreditní karty, kterou chcete používat

 • Pokud tento úvěr je spojen s výtiskem, můžete zadat čárový kód toto výtisku, aby řádkový odkaz jednotky směřoval ke skutečnému

 • Pole popisu je místo, kde zadáte popis úvěru

 • Do pole s částkou nepište symbol měny, pouze čísla.

Tisk faktur

Na pravé straně každého rádku účtu je zde odkaz Tisk. Kliknutím na tento odkaz se vytiskne doklad pro výtisk na řádku, který obsahuje datum a popis výtisku na řádku spolu se sumou nesplacenou na účtu.

image461

Routing Lists

Seznam všech kolovacích seznamů které náleží určitému čtenáři bude dostupný pomocí záložky ‚Kolovací seznamy‘ v záznamu čtenáře.

image462

V této tabulce můžete vidět a upravovat všechny distribuční seznamy ve kterých je tento uživatel

image463

Historie výpůjček

The circulation history tab will appear if you have set the intranetreadinghistory preference to allow it to appear. If you have the OPACPrivacy system preference set to ‚Allow‘ and the patron has decided that the library cannot keep this information this tab will only show currently checked out items.

image464

Pokud chcete exportovat seznam čárových kódů pro dnes vypůjčené výtisky, můžete najít tuto možnost v nabídce „Více“ napravo nahoře na stránce

image465

Vygeneruje textový soubor, kde bude jeden čárový kód na samostatném řádku.

Záznam změn

If you have set your BorrowersLog to track changes to patron records, then this tab will appear. The Modification Log will show when changes were made to the patron record. If you also have turned on the IssueLog and ReturnLog you will see checkins and outs on this screen as well.

image466

 • Pole knihovníka zobrazuje čtenářovo číslo pro knihovníka, který provedl změny

 • Tento modul vypisuje „MEMBERS“ pro modul čtenářů

 • Tato akce vám řekne, jaká akce byla přihlášena (přilogována)

 • Pole Objekt ukazuje čísla půjčovatelů (borrowernumber), které byly upraveny (ve výše uvedeném příkladu jsem to byl já, který měnil svůj vlastní záznam)

Upozornění

The patron’s messaging preferences are set when adding or editing the patron. This tab will show the messages that have been sent and those that are queued to be sent:

image467

Kliknutím na název zprávy se rozšíří náhled a zobrazí se vám plný text zaslané zprávy.

image468

If the message has a status of sent or failed you will have the option to ‚resend‘ the message to the patron by clicking the ‚resentd button found under the status.

image469

Statistiky

Depending on what you set for the values of your StatisticsFields system preference, you can see statistics for one patron’s circulation actions.

image470

Soubory

If you set the EnableBorrowerFiles preference to ‚Do‘ the Files tab will be visible on the patron information page.

image471

Zde můžete nahrávat soubory určené pro připojení k záznamu o čtenáři.

image472

Všechny soubory, které se načítají, se zobrazí nad formulářem, ze kterého se dají načíst další soubory.

image473

Návrhy na nákup

If the patron has made any purchase suggestions you will see a purchase suggestions tab on the patron record.

image1247

Na této stránce můžete vidět všechny zadané návrhy na nákup a také stav jejich zpracování. Nové návrhy podle požadavkuů čtenářů můžete vytvářet kliknutím na tlačítko „Nový návrh na nákup“.

Learn more about Purchase suggestions in the Acquisitions chapter of this manual.

Patron discharges

A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money. To enable this option on the patron record you need to set the useDischarge system preference to ‚Allow‘.

Note

In France a „quitus“ („discharge“) is needed if you want to register for an account in a library or a university).

Note

Academic libraries often require that you have a clear record at the library before you can graduate.

Patrons can request discharges via the OPAC. Any pending discharges will be listed below the menu buttons on the main staff client page

image1248

Clicking the pending requests will open a screen where you can allow those discharges

image1249

To generate a discharge for a specific patron click the ‚Discharge‘ tab on the left of the patron record

image1250

If the patron can have a discharge generated then it will have a button that says ‚Generate discharge‘

image474

Pokud ne. Uvidíte chybové vysvětlení proč nemůžete zrušit čtenáře.

image475

Jakmile je dopis vygenerován, můžete jej stáhnout ve formátu PDF

image476

Note

You can style the PDF using the NoticeCSS preference.

The patron will have a restriction added to their account

image1251

And a history of discharges will be added to the ‚Discharge‘ tab

image1252