Administrace

Společná nastavení systému

Ve společných nastaveních systému si můžete navolit obecná nastavení toho, jak celá Koha bude fungovat. Je nutné je nastavit před tím než začnete se systémem Koha dále pracovat.

 • Get there: More > Administration > Global System Preferences

image0

Systémová nastavení lze vyhledávat (jakoukoliv část názvu referencí nebo popisu) pomocí vyhledávacího pole na stránce „Administrace“ nebo pomocí vyhledávacího pole v horní části každé stránky „Předvolby systému“.

image1

Když editujete systémová nastavení, objeví se poznámka „(změněno)“ u položky kterou měníte, až do chvíle než dáte „Uložit nastavení“:

image2

Po uložení systémových nastavení se objeví potvrzení, která systémová nastavení byla uložena:

image3

Každá sekce předvoleb může být řazena abecedně kliknutím na malou šipku napravo od slova „Předvolby“ v záhlaví

image4

If the preference refers to monetary values (like maxoutstanding) the currency displayed will be the default you set in your Měny a směnné kurzy administration area. In the examples to follow they will all read USD for U.S. Dollars.

Important

For libraries systems with unique URLs for each site the system preference can be overridden by editing your koha-http.conf file this has to be done by a system administrator or someone with access to your system files. For example if all libraries but one want to have search terms highlighted in results you set the OpacHighlightedWords preference to ‚Highlight‘ then edit the koha-http.conf for the library that wants this turned off by adding ‚SetEnv OVERRIDE_SYSPREF_OpacHighlightedWords „0“‘. After restarting the web server that one library will no longer see highlighted terms. Consult with your system administrator for more information.

Akvizice

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Acquisitions

Politika

AcqCreateItem

Defaultně: vytvoření objednávky

Asks: Create an item when ___.

Hodnoty:

 • katalogizaci záznamu

 • vytvoření objednávky

 • obdržení objednávky

Popis:

 • Tímto nastavením rozhodnete, kdy chcete vytvořit záznam pro jednotku (exemplář). Pokud se rozhodnete přidat záznam pro jednotku (exemplář), při vytvoření objednávky, tak to se stane jakmile objednávku umístíte do košíku. Pokud se rozhodnete přidat záznam jednotky (exempláře) při obdržení objednávky, budete vyzváni pro založení záznamu o jednotce, když přijímáte objednávku v sekci Akvizice. Pokud se rozhodnete přidat záznam o jednotce (exempláři) při „katalogizaci záznamu“, pak záznamy nebudou v sekci Akvizice vůbec vytvářeny, ale budete muset jít do modulu Katalogizace, abyste mohli přidat záznamy o jednotkách (exemplářích).

AcqEnableFiles

Výchozí: Ne

Asks: ___ enable the ability to upload and attach arbitrary files to invoices.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • Toto nastavení ovlivňuje, bude-li možné připojovat soubory s fakturami k objednávkám spravovaným v modulu akvizice.

AcqItemSetSubfieldsWhenReceiptIsCancelled

Asks: Upon cancelling a receipt, update the item’s subfields if they were created when placing an order (e.g. o=5|a=“bar foo“„). ___

Popis:

 • This preference is used in conjunction with the AcqItemSetSubfieldsWhenReceived preference. If you have the system set to enter default values when you receive you will want to have those values revert back if reeipt is cancelled. This preference allows you to do that.

AcqItemSetSubfieldsWhenReceived

Asks: Upon receiving items, update their subfields if they were created when placing an order (e.g. o=5|a=“foo bar“). ___

Popis:

 • This preference allows you to set default values for items that you receive via acquisitions. Enter the data as subfield=value and split your values with a bar ( | ). For example you can remove the Ordered status on the item automatically when you receive it just by entering 7=0 in this preference. That will set the Not for Loan status (subfield 7) to 0 which is available.

AcqViewBaskets

Defaultně: všech zaměstnanců knihovny

Asks: Show baskets ___

Hodnoty:

 • všech zaměstnanců knihovny

 • jenom vlastní pobočky

 • všechny, bez ohledu vlastníka

Popis:

 • V akvizici toto nastavení umožňuje ovládat čí koše můžete vidět při pohledu na dodavatele. Výchozí hodnota „jenom vlastní“je ta, že vidíte pouze koše, které jste vytvořili. Výběr zobrazovat košíky „od zaměstnance pobočky“ vám ukáže koše vytvořené někým na pobočce kde jste přihlášeni. A konečně, můžete si vybrat nastavit tuto předvolbu tak, že vám ukáže všechny koše, bez ohledu na to, kdo je vytvořil („v systému, bez ohledu na vlastníka). Bez ohledu na hodnotu, kterou zde zvolíte pro toto nastavení, superknihovník může zobrazit všechny koše vytvořené v systému.

AcqWarnOnDuplicateInvoice

Výchozí: nevarovat

Asks: ___ when the librarian tries to create an invoice with a duplicate number.

Hodnoty:

 • Nevarovat

 • Varovat

BasketConfirmations

Defaultně: vždy žádat povovolení

Asks: When closing or reopening a basket, ___.

Hodnoty:

 • vždy žádat povolení

 • nežádat povolení

Popis:

 • Toto systémové nastavení přidává možnost přeskočit potvrzování při uzavírání nebo znovuotevírání košíku. Jestliže potvrzení přeskočíte, nevytvoříte novou skupinu košíků.

ClaimsBccCopy

Výchozí: Neposílat

Asks: ___ blind copy (BCC) to logged in user when sending serial or acquisitions claims notices.

Hodnoty:

 • Neodesílat

 • Odeslat

Popis:

 • When filing a claim in the Reklamace opožděných periodik or Acquisitions module this preference will allow for the sending of a copy of the email to the librarian.

CurrencyFormat

Výchozí: 360,000.00 (US)

Asks: Display currencies using the following format ___

Hodnoty:

 • 360,000.00 (US)

 • 360 000,00 (FR)

gist (daň ze zboží a služeb)

Výchozí: 0

Asks: The default tax rate is ___

Popis:

 • Toto systémové nastavení dovoluje knihovně nastavit sazbu daně a za zboží a služby. Výchozí hodnota je „0“ a znamená že se toto systémové nastavení neuplatní.

  Note

  Vložte hodnotu jako číslo (.06) nebo jako procento (6%).

Zrušit objednávku

Nastavení mapování hodnot pro vytváření objednávek z připravených MARC záznamů.

Popis:

 • This preference includes MARC fields to check for order information to use when you are trying to Order from a staged file in acquisitions. You can use the following fields: price, quantity, budget_code, discount, sort1, sort2.

  Příklady:

  price: 947$a|947$c
  quantity: 969$h
  budget_code: 922$a
  
MarcItemFieldsToOrder

Asks: Set the mapping values for new item records created from a MARC record in a staged file.

Popis:

 • This preference automatically generates items in Koha with populated information based on a 9XX field and subfield. You can use the following fields: homebranch, holdingbranch, itype, nonpublic_note, public_note, loc, ccode, notforloan, uri, copyno, price, replacementprice and itemcallnumber. Special fields: quantity and budget_code

Příklady:

homebranch: 975$a
holdingbranch: 975$b
public_note: 975$z
loc: 975$c
UniqueItemFields

Výchozí: čárový kód

Asks:___ (space-separated list of fields that should be unique for items, must be valid SQL fields of items [http://schema.koha-community.org/tables/items.html] table)

Popis:

 • Jestliže toto systémové nastavení zůstane prázdné, když přidáváte jednotku (exemplář,) neprovádí se kontrola na unikátnost. To ale znamená že může být vytvořen duplicitní čárový kód, což může později způsobit chyby při výpůjčce nebo vracení jednotky (exempláře).

Tisky (výstupy)

OrderPdfFormat

Výchozí: pdfformat::layout2pages

Asks: Use ___ when printing basket groups.

Administrace

Tato systémová nastavení jsou obecná systémová nastavení pro váš systém.

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Administration

CAS Authentication

CAS (Central Authentication Service) je protokol jednotného přihlašování (autentikace), pomocí web služby (např. mojeID). Pokud toto nechcete využívat nechte výchozí hodnotu „Nepoužívat“.

casAuthentication

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ CAS for login authentication.

casLogout

Výchozí: Neodhlašovat

Asks: ___ of CAS when logging out of Koha.

casServerUrl

Asks: The CAS Authentication Server can be found at ___

Google OpenID Connect

Visit the Google Developers Console [https://console.developers.google.com/] to obtain OAuth 2.0 credentials such as a client ID and client secret that are known to both Google and your application.

image1179

 • Create a project, and give it some details to help you identify it later

  image5

 • Next search for the Google Identity and Access Management API

  image6

 • Enable the Google Identity and Access Management API

  image7

 • Go to ‚Credentials‘ and set the OAuth cosent screen values

  image8

 • Next choose to ‚Create credentials‘ from the ‚Credentials‘ page

  image9

 • Choose ‚Web application‘ from the ‚Application type‘ menu and fill in the form presented

  image10

 • You will be presented with your values for your client ID and your client secret after saving

  image11

GoogleOAuth2ClientID

Asks: Google OAuth2 Client ID ___

GoogleOAuth2ClientSecret

Asks: Google OAuth2 Client Secret ___

GoogleOpenIDConnect

Default: No

Asks: Use Google OpenID Connect login: ___

Important

You will need to select OAuth2 when creating an app in the google cloud console, and set the web origin to your_opac_url and the redirect url to your_opac_url/cgi-bin/koha/svc/auth/googleopenidconnect .

image12

Hodnoty:

 • Ne

 • Ano

GoogleOpenIDConnectAutoRegister

Default: Don’t Allow

Asks: ___ users logging in with Google Open ID to automatically register.

Hodnoty:

 • Nepovolovat

 • Povolit

GoogleOpenIDConnectDefaultBranch

Asks: ___ Use this branchcode when automatically registering a Google Open ID patron.

GoogleOpenIDConnectDefaultCategory

Asks: ___ Use this category when automatically registering a Google Open ID patron.

GoogleOpenIDConnectDomain

Asks: Google OpenID Connect Restrict to domain (or subdomain of this domain) ___.

Note

Leave blank for all google domains

Možnosti rozhraní

Tato systémová nastavení se vztahují k úrovní vašeho rozhraní na Koha

DebugLevel

Výchozí: všechny

Asks: Show ___ debugging information in the browser when an internal error occurs.

Hodnoty:

 • všechny - zobrazí maximum informací

 • ne - zobrazí pouze stručné základní hlášení

 • něco - ukáží se pouze některé dostupné informace

Popis:

 • Toto systémové nastavení určuje, jak moc budou zasílány informace na obrazovku uživatele, pokud systém zjistí chybu. Pokud je hodnota nastavena na úroveň 2 zobrazí se nejvíce detailů, jestliže je hodnota nastavena na 1, zašlou se jen některé detaily, a pokud je hodnota nastavena na 0, zobrazí se pouze základní chybové hlášení. Toto nastavení je obzvláště důležité, když systém je nový a správce má zájem na rychlém odhalení chyb (nebo problémů). S podrobnou chybovou zprávou se vzniklé problémy pravděpodobně vyřeší rychleji.

DefaultToLoggedInLibraryCircRules

Default: all libraries

Asks: When editing circulation rules show ___ the rules by default.

Hodnoty:

 • all libraries

 • logged in library’s

Popis:

DefaultToLoggedInLibraryNoticesSlips

Default: all libraries

Asks: When editing notices and slips show the ___ notices and slips by default.

Hodnoty:

 • all libraries

 • logged in library’s

Popis:

 • This preference controls the default value in the branch pull down found at the top of the Oznámení & potvrzení tool.

DefaultToLoggedInLibraryOverdueTriggers

Default: all libraries

Asks: When editing overdue notice/status triggers show the ___ rules by default.

Hodnoty:

 • all libraries

 • logged in library’s

Popis:

oddělovač

Výchozí: středník

Asks: Separate columns in an exported report file with ___ by default.

Hodnoty:

 • #‘s

 • zpětná lomítka

 • čárky

 • středníky

 • dopředná lomítka

 • tabelátory

Popis:

 • Toto systémové nastavení určuje jak budou v exportovaných souborech oddělována data. V mnoha případech budete moci tuto volbu změnit během exportu.

KohaAdminEmailAddress

Toto je výchozí hodnota adresy odesilatele be-mailu, pokud je jedna pro každou pobočku a je použita když se objeví vnitřní chyba.

Asks: Use ___ as the email address for the administrator of Koha.

Popis:

 • Toto systémové nastavení umožňuje, aby jedna e-mailová adresa byla použita pro použití varovné zprávy v OPACu. Jestliže pobočka nemá svoji e-mailovou adresu, tato adresa bude použita pro příjem zpráv od čtenářů a požadavky na změny, nákupy, a otázky o upomínkách. Doporučuje se, aby tato adresa byla dostupná více knihovníkům, aby v případě nepřítomnosti některého, mohli požadavky vyřídit jiní knihovníci. Tato adresa může v případě potřeby být změněna.

noItemTypeImages

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ itemtype icons in the catalog.

Hodnoty:

 • Zobrazit

 • Nezobrazovat

Popis:

 • This preference allows the system administrator to determine if users will be able to set and see an item type icon the catalog on both the OPAC and the Staff Client. The images will display in both the OPAC and the Staff Client/Intranet. If images of item types are disabled, text labels for item types will still appear in the OPAC and Staff Client.

ReplytoDefault

Asks: Use ___ as the email address that will be set as the replyto in emails

Popis:

 • By default replies to notice emails will go to the library email address, if you would like to specify a default email address for all replies to notices you can do that here.

ReturnpathDefault

Asks: Use ___ as the email address set as the return path, if you leave this empty the KohaAdminEmailAddress will be used.

Popis:

 • The return path is the email address that bounces will be delivered to. By default bounced notices will go to the library email address, if you would like to specify a default email address for bounces to go to then fill in this preference.

virtualshelves

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff and patrons to create and view saved lists of books.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolovat

Popis:

 • Toto systémové nastavení řídí zda funkce prohlížení seznamů bude dostupná v intranetu a OPACu. Jestliže je nastaveno „Nepovolovat“ nikdo nebude moci ukládat jednotky (exempláře) do veřejných nebo privátních seznamů.

Volby přihlašování

Toto systémové nastavení se vztahuje k přihlašování do vašeho systému Koha

AutoLocation

Výchozí: Nepožadovat

Asks: ___ staff to log in from a computer in the IP address range specified by their library (if any).

 • Nastav rozsah IP adres z oblasti administrace knihovny

  • Get there: More > Administration > Basic Parameters > Libraries & Groups

Hodnoty:

 • Nepožadovat

 • Požadovat

Popis:

 • Toto systémové nastavení chrání systém tím, že blokuje neoprávněným uživatelům v přístupu k intranetu (knihovnickému rozhraní) a systémovým nastavením. Oprávnění a neoprávnění uživatelé jsou určeni jejich pomocí jejich IP adresy v počítači. Pokud je předvolba nastavena na „Vyžadovat“, povolení pro IP je požadováno a neautorizované IP adresy, budou blokovány. To znamená, že zaměstnanci (knihovníci) nemohou pracovat z domova pokud jejich domácí IP adresa nebyla povolena. Při nastavení na „Nevyžadují“, každý kdo se přihlásí do intranetu, bude mít přístup bez ohledu na to, jakou IP adresu používá.

Zabránit

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff (but not superlibrarians) from modifying objects (holds, items, patrons, etc.) belonging to other libraries.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Prevent

Popis:

 • Toto systémové nastavení by mělo být používáno pouze u knihovních systémů, jenž sdílejí jednu společnou instalaci Koha, ale jsou považovány za nezávislé organizace, což znamená, že nesdílejí fondy nebo čtenáře s ostatními knihovnami a toto neplánují v budoucnosti měnit. Pokud je nastaveno na „Zabránit“, zvyšuje se bezpečnost mezi pobočkami knihoven: zakazuje zaměstnancům jedné pobočky přihlášení do intranetu jiné pobočky, vyhledávat čtenáře, kteří nejsou součástí přihlášené pobočky, omezení volby místa na přihlašovaní při přidávání nebo při změně záznamů, zabraňuje uživatelům z jiných poboček rezervovat nebo vypůjčovat dokumenty z jiných poboček knihovny, jiné než jejich vlastní, a brání zaměstnancům v editaci záznamů o jednotkách (exemplářích), které patří do jiných poboček knihovny. Všechna tato bezpečnostních opatření mohou být přepsána pouze superknihovníkem, což je nejvyšší úroveň oprávnění.

  Important

  Je důležité, aby tato hodnota byla nastavena před provozem a pak nebyla měněna.

IndependentBranchesPatronModifications

Default: No

Asks: Prevent staff (but not superlibrarians) from viewing and approving/denying patron modification requests for patrons belonging to other libraries. ___

Hodnoty:

 • Ne

 • Ano

SessionRestrictionByIP

Výchozí: Povolit

Asks: ___ check for change in remote IP address for session security. Disable only when remote IP address changes frequently.

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

Popis:

 • When this preference is set to ‚Enable‘ Koha will log you out of the staff client if your IP address changes as a security measure. For some systems the IP address changes frequently so you’ll want to set this preference to ‚Disable‘ to prevent Koha from logging you out of the staff client every time that happens.

  Important

  This is meant to help those whose IP address changes several times during the day, setting this preference to ‚Disable‘ is not recommended otherwise because it is removing important security features from your staff client.

SessionStorage

Výchozí: v databázi MySQL

Asks: Store login session information ___

Hodnoty:

 • jako dočasné soubory

 • v MYSQL databázi

 • v PostrgeSQL databázi

  • Important

   Databáze PostgreSQL není dosud podporována

Popis:

 • Toto systémové nastavení povolí administrátorovi vybrat, kde data o relaci (internetové spojení od login do logout) budou uložena.

timeout

Výchozí: 12000000

Asks: Automatically log out users after ___ seconds of inactivity.

Popis:

 • Toto systémové nastavení určuje časový interval připojení k intranetu nebo OPACu, po jehož uplynutí bez aktivity, je třeba se znovu přihlásit. Hodnota je v sekundách. Doposud, tato hodnota timeoutu pro intranet i OPAC, je stejná.

SSL client certificate authentication

žádné

Výchozí: ne

Asks: Use ___ field for SSL client certificate authentication

Hodnoty:

 • ne

 • Jiné jméno

 • e-mailová adresa

Vyhledávací stroj

Vyhledávací stroj

Výchozí: Zebra

Asks: Use following search engine: ___

Hodnoty:

 • Elasticsearch

 • Zebra

Share anonymous usage statistics

As an open source project Koha is used all over the world. These preference will help us keep more accurate statistics on where Koha is being used. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website [http://hea.koha-community.org]. You will need to enable the Share Usage Stats cronjob to send this information at regular intervals to the community.

UsageStats

Default: Don’t share

Asks: ___ anonymous Koha usage data with the Koha community.

Hodnoty:

 • Don’t share

 • Sdílet

Popis:

 • This data is stored to help track usage of Koha around the world. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website [http://hea.koha-community.org]. This information is sent using the Share Usage Stats cronjob.

UsageStatsCountry

Asks: The country where your library is located: ___

Popis:

 • This data is stored to help track usage of Koha around the world. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website [http://hea.koha-community.org]. This information is sent using the Share Usage Stats cronjob.

  Important

  This preference depends on the UsageStats preference. Set that to ‚Share‘ to share your information.

UsageStatsGeolocation

Default: blank

Asks: Geolocation of the main library: ___ Note that this value has no effect if the UsageStats systemp preference is set to „Don’t share“

UsageStatsLibrariesInfo

Default: Do not Share

Asks: ___ libraries information (name, url, country) Note that this value has no effect if the UsageStats system preference is set to „Don’t share“

Hodnoty:

 • Do not Share

 • Sdílet

UsageStatsLibraryName

Asks: The library name ___ will be shown on the Hea Koha community website [http://hea.koha-community.org].

Popis:

 • This data is stored to help track usage of Koha around the world. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website [http://hea.koha-community.org]. This information is sent using the Share Usage Stats cron job.

  Important

  This preference depends on the UsageStats preference. Set that to ‚Share‘ to share your information. If this field is empty data will be sent anonymously if you choose ‚Share‘ for the UsageStats preference.

UsageStatsLibraryType

Default: public

Asks: The library type ___ will be shown on the Hea Koha community website [http://hea.koha-community.org].

Hodnoty:

 • academic

 • corporate

 • government

 • private

 • public

 • religious organization

 • research

 • school

 • society or association

 • subscription

Popis:

 • This data is stored to help track usage of Koha around the world. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website [http://hea.koha-community.org]. This information is sent using the Share Usage Stats cronjob.

  Important

  This preference depends on the UsageStats preference. Set that to ‚Share‘ to share your information.

UsageStatsLibraryUrl

Asks: The library URL ___ will be shown on the Hea Koha community website [http://hea.koha-community.org].

Popis:

 • This data is stored to help track usage of Koha around the world. If you choose to share your information, it will be published on the Hea Koha community website [http://hea.koha-community.org]. This information is sent using the Share Usage Stats cronjob.

  Important

  This preference depends on the UsageStats preference. Set that to ‚Share‘ to share your information.

Autority

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Authorities

Blíže neurčeno

AuthDisplayHierarchy

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ broader term/narrower term hierarchies when viewing authorities.

Hodnoty:

 • Zobrazit

  image14

 • Nezobrazovat

Popis:

 • Jestliže vaše autoritní záznamy mají pole 5XX s odkazy na širší nebo užší termín „viz též“, toto systémové nastavení způsobí zobrazení těchto autorit na vrcholu záznamu.

AuthorityMergeLimit

Výchozí: 50

Asks: When modifying an authority record, do not update attached biblio records if the number exceeds ___ records. (Above this limit, the merge_authority cron job will merge them.)

AuthorityMergeMode

Default: loose

Asks: When updating biblio records from an attached authority record („merging“), handle subfields of relevant biblio record fields in ___ mode. In strict mode subfields that are not found in the authority record, are deleted. Loose mode will keep them. Loose mode is the historical behavior and still the default.

Hodnoty:

 • loose

 • strict

AutoCreateAuthorities

Výchozí: Negenerovat

Asks: When editing records, ___ authority records that are missing.

Hodnoty:

 • negenerovat

 • generovat

  Important

  BiblioAddsAuthorities must be set to „allow“ for this to have any effect

Popis:

 • When this and BiblioAddsAuthorities are both turned on, automatically create authority records for headings that don’t have any authority link when cataloging. When BiblioAddsAuthorities is on and AutoCreateAuthorities is turned off, do not automatically generate authority records, but allow the user to enter headings that don’t match an existing authority. When BiblioAddsAuthorities is off, this has no effect.

BiblioAddsAuthorities

Výchozí: povolit

Asks: When editing records, ___ them to automatically create new authority records if needed, rather than having to reference existing authorities.

Hodnoty:

 • povolit

  • Toto nastavení povoluje vložit hodnoty do polí vázaných na autority a potom přidat novou autoritu, pokud tato neexistuje

 • nepovolit

  • Toto nastavení zamkne pole vázané na autoritu, a tím vás nutí autoritu vyhledat, na rozdíl od povolení vložit vlastní informace.

MARCAuthorityControlField008

Default: || aca||aabn | a|a d

Text: Použít následující text pro obsah pole 008 autoritního záznamu MARC v pozicích 06-39 (pole pevné délky).

Important

Nezahrnovat datum (pozice 00-05) v tomto nastavení. Koha datum automaticky vypočte a vloží ho před hodnoty v tomto nastavení.

Popis:

 • Toto nastavení řídí výchozí hodnotu v poli 008 autoritního záznamu. Nemá vliv na bibliografické záznamy.

UNIMARCAuthorityField100

Výchozí: afrey50 ba0

Text: Použít následující text pro obsah pole 008 autoritního záznamu MARC v pozicích 06-39 (pole pevné délky).

Important

Nezahrnovat datum (pozice 00-07) v tomto nastavení. Koha datum automaticky vypočte a vloží ho před hodnoty v tomto nastavení.

Popis:

 • Toto nastavení řídí výchozí hodnotu v poli 100 autoritního záznamu při katalogizaci v UNIMARC. Nemá to žádný vliv na bibliografické záznamy.

UseAuthoritiesForTracings

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ authority record numbers instead of text strings for searches from subject tracings.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

  • Vyhledávací linky hledají hesla z věcné klasifikace a z autorů (např. opac-search.pl?q=su:Business%20networks)

 • Použít

  • Vyhledávací linky pro pro autoritní záznamy (např. opac-search.pl?q=an:354)

Popis:

 • Pro knihovny, které mají soubory autorit, můžete to udělat tak, že když je kliknuto na odkaz na věcnou nebo jmennou autoritu na OPACu nebo zaměstnaneckém intranetu, zobrazí hledajícímu se pouze seznam těchto autoritních záznamů. Většina knihoven nemá kompletní autoritní záznamy, a tak toto nastavení „Nepoužívat“ umožní hledajícím kliknout na odkazy na autory a předmětová hesla a tak provést vyhledávání v těchto polích, a místo toho najít všechny možné relevantní výsledky.

Spojovač

These preferences will control how Koha links bibliographic records to authority records. All bibliographic records added to Koha after these preferences are set will link automatically to authority records, for records added before these preferences are set there is a script (misc/link_bibs_to_authorities.pl) that your system administrator can run to link records together.

LinkerKeepStale

Výchozí: Ne

Asks: ___ keep existing links to authority records for headings where the linker is unable to find a match.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • When set to ‚Do‘, the linker will never remove a link to an authority record, though, depending on the value of LinkerRelink, it may change the link.

LinkerModule

Výchozi: Výchozí

Asks: Use the ___ linker module for matching headings to authority records.

Hodnoty:

 • Výchozí

  • Retains Koha’s previous behavior of only creating links when there is an exact match to one and only one authority record; if the LinkerOptions preference is set to ‚broader_headings‘, it will try to link headings to authority records for broader headings by removing subfields from the end of the heading

 • První shoda

  • Vytvoří propojení na první autoritní záznam který souhlasí se záhlavím, i když je více takových autoritních záznamů, které se shodují se záhlavím

 • Poslední shoda

  • Vytvoří propojení na poslední záznam který souhlasí se záhlavím, i když je více takových autoritních záznamů, které se shodují se záhlavím

Popis:

 • Toto systémové nastavení říká která shoda se použije při vyhledání autority, když se záznam ukládá.

LinkerOptions

Asks: Set the following options for the authority linker ___

Important

Tato vlastnost je experimentální a neměla by být použita v produkčním prostředí, dokud nebude dále propracována.

Popis:

 • This is a pipe separated (|) list of options. At the moment, the only option available is „broader_headings.“ With this option set to „broader_headings“, the linker will try to match the following heading as follows:

  =600 10$aCamins-Esakov, Jared$xCoin collections$vCatalogs$vEarly works to 1800.
  

  První: Camins-Esakov, Jared–Coin collections–Catalogs–Early works to 1800

  Další: Camins-Esakov, Jared–Coin collections–Catalogs

  Další: Camins-Esakov, Jared–Coin collections

  Další: Camins-Esakov, Jared (shoda! jestliže předchozí pokus nalezl shodu, nebylo by toto zkoušeno)

Katalogizace

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Cataloging

Zobrazit

Podrobnosti akvizice

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ acquisition details on the biblio detail page.

Hodnoty:

 • Zobrazit

 • Nezobrazovat

Popis:

 • This preference controls whether a tab will show on the detail page in the staff client that includes detailed acquisitions information for the title. This tab will include links to order information stored in the acquisitions module.

  image1180

AuthoritySeparator

Výchozí: –

Asks: Separate multiple displayed authors, series or subjects with ___.

hide_marc

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ MARC tag numbers, subfield codes and indicators in MARC views.

Hodnoty:

 • Zobraz – ukáže čísla tagů v katalogizačním interfejsu

  image15

 • Nezobrazovat – ukáže jen popisný text při katalogizaci

  image16

IntranetBiblioDefaultView

Výchozí: ISBD formát

Asks: By default, display biblio records in ___

Hodnoty:

 • ISBD formát – zobrazuje záznam v knihovnickém interfejsu (intranetu) ve starém kartičkovém formátu

  • See ISBD preference for more information

 • Návěšťový MARC formát – zobrazuje záznamy v knihovnickém interfejsu (intranetu) s texty vysvětlující význam různých polí

 • MARC formát – zobrazuje záznamy v intranetu v MARCu

 • normální formát – vizuální zobrazení v intranetu (pro běžného uživatele)

Popis:

 • This setting determines the bibliographic record display when searching the catalog on the staff client. This setting does not affect the display in the OPAC which is changed using the BiblioDefaultView preference under the OPAC preference tab. This setting changes the look of the record when first displayed. The MARC and ISBD views can still be seen by clicking in the sidebar.

ISBD

Default: MARC21 Default Appendix or UNIMARC Default Appendix

Text: Použít následující jako ISBD šablonu:

Popis:

 • This determines how the ISBD information will display in the staff client. Elements in the list can be reordered to produce a different ISBD view. ISBD, the International Standard Bibliographic Description, was first introduced by IFLA (International Federation of Library Associations) in 1969 in order to provide guidelines for descriptive cataloging. The purpose of ISBD is to aid the international exchange of bibliographic records for a variety of materials.

LabelMARCView

Výchozí: Ne

Asks: ___ collapse repeated tags of the same type into one tag entry.

Hodnoty:

 • Ano – bude kombinovat všechny identické tagy pod jednou hlavičkou v MARC pohledu v OPACu i v intranetu

  image17

 • Ne – zobrazí všechny tagy oddělěně v MARC pohledu v OPACu i v intranetu

  image18

MergeReportFields

Asks: ___ fields to display for deleted records after merge

Popis:

 • When merging records together you can receive a report of the merge process once it’s done, this preference lets you set the default values for this report.

Example: ‚001,245ab,600‘ displays:

 • value of 001

 • subfields a and b of fields 245

 • all subfields of fields 600

NotesBlacklist

Asks: Don’t show these ___ note fields in title notes separator (OPAC record details) and in the description separator (Staff client record details).

Popis:

 • Toto nastavení vám dává volbu, které pole poznámek nebudou zobrazeny v záložce Poznámky při zobrazení záznamu v OPACu a v záložce Popisy při zobrazení záznamu v knihovnickém rozhraní (intranetu). Vložte hodnoty tagů poznámek, které nechcete zobrazovat jako čárkami oddělený seznam. Např. pro skrytí bibliografické poznámky a jazykové poznámky vložte v Marc21 hodnoty: 504, 590.

OpacSuppression, OpacSuppressionByIPRange, OpacSuppressionRedirect, and OpacSuppressionMessage

OpacSuppression Výchozí: Neskrývat

Asks: ___ items marked as suppressed from OPAC search results. Restrict the suppression to IP addressesoutside of the IP range ___ (Leave blank if not used. Define a range like 192.168..) Redirect the opac detail page for suppressed records to ___ Display the following message on the redirect page for suppressed biblios ___.

OpacSuppression Výchozí: Neskrývat

 • Neskrývat

  • Will show records in OPAC search results if they are marked suppressed

 • Skrýt

  • Will not show records in OPAC search results if they’re marked as suppressed

OpacSuppression Výchozí: Neskrývat

 • vysvětlující stránku (‚Záznam je skrytý‘).

 • stránku s chybou 404 (‚Nenalezeno‘).

Popis:

 • These preferences control hiding of bibliographic records from display in the OPAC. Each bibliographic record you want to hide from the OPAC simply needs to have the value „1“ in the field mapped with Suppress index (942$n field in MARC21, no official field in UNIMARC). The indexer then hides it from display in OPAC but will still display it in the Staff Client. If you want to further control suppression you can set an IP address range to still show suppressed items to. Define a range like 192.168.. If you don’t want to limit suppression in this way, leave the IP field blank. You can also decide what the patrons will see in the OPAC when a title is suppressed by setting the OpacSuppressionRedirect and OpacSuppressionMessage preferences. You can either show the patron a 404 page if they try to see a suppressed record or you can create a custom page by entering the HTML in the OpacSuppressionMessage part of this preference.

  Note

  An authorized value for the MARC21 942$n field (or the equivalent UNIMARC field) should be set to eliminate errors. One example would be to create an authorized value titled SUPPRESS with a value of 0 for don’t suppress and 1 for suppress.

  Important

  Jestliže toto nastavení je nastaveno na „skrýt“ a současně v poli 942$n je hodnota 1, bude skryt celý bibliografický záznam, nikoliv jen individuální jednotka (exemplář).

  Note

  Suppressed records will show a note in the staff client indicating that they are suppressed from view in the OPAC.

  image1181

  This note can be styled by using the IntranetUserCSS preference to stand out more if you’d like.

  image1182

SeparateHoldings & SeparateHoldingsBranch

SeparateHoldings výchozí: Neoddělovat

SeparateHoldingsBranch výchozí: domácí knihovna

Asks: ___ items display into two tabs, where the first tab contains items whose ___ is the logged in user’s library. The second tab will contain all other items.

Separate holdings záložka

 • Neoddělovat

 • Oddělovat

SeparateHoldingsBranch výchozí: domácí knihovna

 • knihovna vlastnící svazek

 • domovská knihovna

Popis:

 • Toto nastavení umožňuje rozhodnout, zda chcete mít informace o jednotkách v detailním bibliografickém zobrazení stránky v knihovnickém interfejsu (intranetu) rozděleno do několika panelů. Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny jednotky (exempláře) na jedné kartě.

  image19

URLLinkText

Výchozí: Online zdroj

Asks: Show ___ as the text of links embedded in MARC records.

Popis:

 • Pokud pole 856 nemá definované podpole 3 nebo y, OPAC oznámí „Klikněte zde pro online přístup.“ Pokud byste chtěli zadat jinou zprávu, vložte ji do tohoto pole.

UseControlNumber

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ record control number ($w subfields) and control number (001) for linking of bibliographic records.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

  • Po kliknutí na odkazy na tituly, které se zobrazí vedle „Pokračuje“ a „Pokračuje v“ v detailním zobrazení, Koha bude provádět hledání titulu

 • Použít

  • Po kliknutí na odkazy na tituly, které se zobrazí vedle „Pokračuje“ a „Pokračuje v“ v detailním zobrazení, Koha bude provádět hledání kontrolního čísla (MARC pole 001).

  Important

  Unless you are going in and manually changing 773$w to match your rigorously-defined bibliographic relationships, you should set this preference to „Don’t use“ and instead set EasyAnalyticalRecords to „Display“

Popis:

 • If you have a serial called „Journal of Interesting Things“ which has a separate record from when it was called „Transactions of the Interesting Stuff Society,“ you could add linking fields to indicate the relationship between the two records. UseControlNumber allows you to use your local accession numbers for those links. In MARC21, the relevant sections of the two records might look like this:

  =001  12345
  =110 2_$aInteresting Stuff Society.
  =245 10$aTransactions of the Interesting Stuff Society.
  =785 00$aInteresting Stuff Society$tJournal of Interesting Things.$w12346
  
  =001  12346
  =110 2_$aInteresting Stuff Society.
  =245 10$aJournal of Interesting Things.
  =780 00$aInteresting Stuff Society$tTransactions of the Interesting Stuff Society.$w12345
  

  Pokud je UseControlNumber nastaven na „Použít“, budou 78x odkazy používat kontrolních čísel v podpole $w, namísto hledání na „Časopis o zajímavých věcech“ a „Rozhledy Společnosti pro zajímavé věci“.

Exporting

BibtexExportAdditionalFields

Asks: Include following fields when exporting BibTeX

Popis:

 • Use one line per tag in the format BT_TAG: TAG$SUBFIELD ( e.g. lccn: 010$a )

 • To specify multiple marc tags/subfields as targets for a repeating BibTex tag, use the following format: BT_TAG: [TAG2$SUBFIELD1, TAG2$SUBFIELD2] ( e.g. notes: [501$a, 505$g] )

 • All values of repeating tags and subfields will be printed with the given BibTeX tag.

 • Use ‚@‘ ( with quotes ) as the BT_TAG to replace the bibtex record type with a field value of your choosing.

RisExportAdditionalFields

Asks: Include following fields when exporting RIS

Popis:

 • Use one line per tag in the format RIS_TAG: TAG$SUBFIELD ( e.g. LC: 010$a )

 • To specificy multiple marc tags/subfields as targets for a repeating RIS tag, use the following format: RIS_TAG: [TAG2$SUBFIELD1, TAG2$SUBFIELD2] ( e.g. NT: [501$a, 505$g] )

 • All values of repeating tags and subfields will be printed with the given RIS tag.

 • Use of TY ( record type ) as a key will replace the default TY with the field value of your choosing.

Importovat

se pokoušet

Výchozí: Ne

Asks: When matching on ISBN with the record import tool, ___ attempt to match aggressively by trying all variations of the ISBNs in the imported record as a phrase in the ISBN fields of already cataloged records.

Hodnoty:

 • ano

 • ne

Popis:

 • This preference allows you to choose to alter the ISBN matching rule used when staging records for import to be more aggressive. This means that all text will be stripped from the ISBN field so that a pure number match is possible. If this preference is set to „Don’t“ then Koha will find a match only if the ISBN fields are identical.

  Important

  Note that this preference has no effect if UseQueryParser is on.

AggressiveMatchOnISSN

Výchozí: Ne

Asks: When matching on ISSN with the record import tool, ___ attempt to match aggressively by trying all variations of the ISSNs in the imported record as a phrase in the ISSN fields of already cataloged records. Note that this preference has no effect if UseQueryParser is on.

Rozhraní

advancedMARCeditor

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ descriptions of fields and subfields in the MARC editor.

Popis:

 • Tato nastavení určují zda budou nebo nebudou jména polí MARC prezentována při editaci nebo vytváření MARC záznamů.

Hodnoty:

 • Zobrazit

  image20

 • Nezobrazovat

  image21

DefaultClassificationSource

Výchozí: Deweyovo decimální třídění

Asks: Use ___ as the default classification source.

Hodnoty:

 • ANSCR (Zvukové nahrávky)

 • Deweyho desetinné třídění

 • Klasifikace kongresové knihovny

 • Jiné/obecné klasifikační schéma

 • SuDoc Klasifikace (U.S. GPO)

 • Univerzální desítková klasifikace

  Note

  Adding another classification under Administration > Classification Sources will make it show up in this list as well.

EasyAnalyticalRecords

Výchozí: Nezobrazuj

Asks: ___ easy ways to create analytical record relationships

Hodnoty:

 • Zobrazit

 • Nezobrazovat

  Important

  If you decide to use this feature you’ll want to make sure that your UseControlNumber preference is set to „Don’t use“ or else the „Show analytics“ links in the staff client and the OPAC will be broken.

Popis:

 • Analytický zápis v katalogu je ten, který popisuje část většího díla, které je také popsáno v katalogu. V bibliografické katalogizaci, mohou být analytické záznamy pro kapitoly v knihách nebo pro články v časopisech. V archivní katalogizaci mohou analytické záznamy být pro série nebo položky v rámci kolekce. Tato funkce v Koha umožňuje snadný způsob propojení analytických záznamů na záznamy hostitele, a toto systémové nastavení přidává několik nových možností v menu detailu katalogizace v knihovnickém rozhraní (intranetu).

Struktura záznamu

AlternateHoldingsField & AlternateHoldingsSeparator

Asks: Display MARC subfield ___ as holdings information for records that do not have items, with the subfields separated by ___.

Popis:

 • Někdy knihovny migrují na systém Koha s jejich holdingovými informacemi (informace o exemplářích) v poli 852 (OCLC informace o jednotkách), a nerozhodnou se pro přenos těchto informací do 952 (Koha pole pro informace o jednotkách), protože nemají v plánu na vypůjčovat tyto položky. Pro ty knihovny, které mají data o jednotkách (emxeplářích) v poli 852 a které chcete zobrazit, toto nastavení umožňuje zvolit zobrazení jednotek (exemplářů), z jiného pole než 952. Nastavení AlternateHoldingsField může obsahovat několik podpolí které lze prohlížet, například 852abhi bude prohlížet podpole 852 a, b​​, h, i.

 • S AlternateHoldingsField nastaveném na 852abhi a AlternateHoldingsSeparator nastaveném na mezeru, informace o jednotkách (exemplářích), bude vypadat následovně:

  image22

autoBarcode

Default: generated in the form <branchcode>yymm0001

Asks: Barcodes are ___

Hodnoty:

 • generated in the form <branchcode>yymm0001

 • generated in the form <year>-0001, <year>-0002

 • jsou generovány formou 1, 2, 3.

 • přírůstkové EAN-13 čárové kódy

 • není generováno automaticky

Popis:

 • This setting is for libraries wishing to generate barcodes from within Koha (as opposed to scanning in pre-printed barcodes or manually assigning them). The default behavior makes it so that when you click in the barcode field (952$p in MARC21) it will populate with the automatic barcode you have chosen. If you would rather it only enter an automatic barcode when you click on the plugin (the … to the right of the field) you can change the plugin used for that field in the framework. Set the plugin for 952$p (if using MARC21 or equivalent field mapped to items.barcode in your local MARC format) for your frameworks to barcode_manual.pl instead of barcode.pl. Learn more about editing frameworks under the MARC Bibliographic Frameworks section of this manual.

DefaultCountryField008

Default: Empty defaults to xxu for United States

Asks: Fill in the default country code for field 008 Range 15-17 of MARC21 - Place of publication, production, or execution. ___.

Popis:

 • This preference will allow you to set the country code for your MARC21 008 field by default. If this is left empty it will default to United States (xxu). See the MARC Code List for Countries [http://www.loc.gov/marc/countries/countries_code.html] for additional values for this preference.

  Note

  This preference won’t have any effect if your records are in UNIMARC.

DefaultLanguageField008

Výchozí: výchozí

Asks: Fill in the default language for field 008 Range 35-37 of MARC21 records ___.

Popis:

 • This preference will allow you to set the language for your MARC21 008 field by default. If this is left empty it will default to English (eng). See the MARC Code List for Languages [http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html] for additional values for this preference.

  Note

  This preference won’t have any effect if your records are in UNIMARC.

item-level_itypes

Výchozí: specifická jednotka

Asks: Use the item type of the ___ as the authoritative item type (for determining circulation and fines rules, etc).

Hodnoty:

 • bibliografický záznam

 • specifická jednotka

Popis:

 • Toto systémové nastavení určuje, zda Typ jednotky (exempláře) používaná pro vydávání pravidel výpůjček, bude atribut bibliografického záznamu nebo nebo atribut záznamu jednotky (exempláře). Většina knihoven používá záznam jednotky. To také určuje, zda typ dokumentu se zobrazí jako ikona ve výsledcích vyhledávání OPAC. Pokud máte tuto předvolbu nastavenou na „Bibliografický záznam“ a pak Koha zobrazí typ jednotky (exempláře) ikonu ve výsledcích vyhledávání nalevo od informace o výsledku.

  image23

itemcallnumber

Výchozí: 082ab

Text: Mapování podpolí MARC na signatury jednotek (exemplářů).

Note

Může obsahovat násobná podpole k prohlížení; např. 082ab by byl pohled do pole 082, podpolí $a a $b.

Popis:

 • Toto nastavení určuje, jaká MARC pole budou použity k určení signatury, které budou automaticky vloženy do pole o jednotkách (952 $o). Hodnota je dána tím co poskytuje pole MARC (050, 082, 090, 852 jsou všechny běžné) a kódy podpole bez oddělovače (např. $a, $b bude ab).

Příklady:

 • Dewey: 082ab or 092ab; LOC: 050ab or 090ab; ze záznamu o jednotce: 852hi

marcflavour

Výchozí: MARC21

Asks: Interpret and store MARC records in the ___ format.

Hodnoty:

 • MARC21

  • The standard style for the US, Canada, Australia, New Zealand, United Kingdom, Germany and other countries

 • UNIMARC

  • The standard style used in France, Italy, Portugal, Russia, and other countries

 • NORMARC

  • The standard style for Norway

Popis:

 • This preference defines global MARC style (MARC21, UNIMARC or NORMARC) used for encoding.

  Important

  Changing the value of this preference will not convert your records from one MARC style to an other.

MARCOrgCode

Výchozí: OSt

Asks: Fill in the MARC organization code ___ by default in new MARC21 records (leave blank to disable).

Popis:

 • Kód organizace pro MARC se používá k identifikaci knihovny pro exempláře titulu a pod.

Learn more and find your library’s MARC21 code on the MARC Code list for Organizations [http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html] or in Canada on the Canadian Symbols Directory [http://www.collectionscanada.gc.ca/illcandir-bin/illsear/l=0/c=1].

Note

This preference won’t have any effect if your records are in UNIMARC.

NewItemsDefaultLocation

Asks: When items are created, give them the temporary location of ___ (should be a location code, or blank to disable).

PrefillItem

Výchozí: nová jednotka (exemplář) není předvyplněna hodnotami z posledně vytvořené jednotky.

Asks: When a new item is added ___

Hodnoty:

 • nová jednotka není předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky.

 • nová jednotka je předvyplněna hodnotami posledně vytvořené jednotky

Popis:

 • This preference controls the behavior used when adding new items. Using the options here you can choose to have your next new item prefill with the values used in the last item was added to save time typing values or to have the item form appear completely blank. Using SubfieldsToUseWhenPrefill you can control specifically which fields are prefilled.

SubfieldsToAllowForRestrictedBatchmod

Asks: Define a list of subfields for which editing is authorized when items_batchmod_restricted permission is enabled, separated by spaces. ___

Příklady:

 • UNIMARC: „995$f 995$h 995$j“

 • MARC21: „952$a 952$b 952$c“

Popis:

 • This preference lets you define what fields can be edited via the batch item modification tool if the items_batchmod_restricted permission is enabled.

  Note

  The FA framework is excluded from the permission. If the pref is empty, no fields are restricted.

SubfieldsToAllowForRestrictedEditing

Asks: Define a list of subfields for which editing is authorized when edit_items_restricted permission is enabled, separated by spaces. ___

Příklady:

 • UNIMARC: „995$f 995$h 995$j“

 • MARC21: „952$a 952$b 952$c“

Popis:

 • This preference lets you define what fields can be edited via cataloging if the edit_items_restricted permission is enabled

  Note

  The Fast Add (FA) framework is excluded from the permission. If the pref is empty, no fields are restricted.

SubfieldsToUseWhenPrefill

Asks: Define a list of subfields to use when prefilling items ___

Important

Oddělovat hodnoty mezerou.

Popis:

 • When the PrefillItem preference is set to prefill item values with those from the last added item, this preference can control which fields are prefilled (and which are not). Enter a space separated list of fields that you would like to prefill when adding a new item.

UNIMARCField100Language

Default: fre

Asks: Use the language (ISO 690-2) ___ as default language in the UNIMARC field 100 when creating a new record or in the field plugin.

z3950NormalizeAuthor & z3950AuthorAuthFields

Defaults: Don’t copy & 701,702,700

Asks: ___ authors from the UNIMARC ___ tags (separated by commas) to the correct author tags when importing a record using Z39.50.

Popis pro z3950NormalizeAuthor:

 • This preference allows for ‚Personal Name Authorities‘ to replace authors as the bibliographic authority. This preference should only be considered by libraries using UNIMARC.

Hodnoty pro z3950NormalizeAuthor:

 • Kopírovat

 • Nekopírovat

Popis pro z3950AuthorAuthFields:

 • This preference defines which MARC fields will be used for ‚Personal Name Authorities‘ to replace authors as the bibliographic authorities. This preference only applies to those using UNIMARC encoding. The MARC fields selected here will only be used if ‚z3950NormalizeAuthor‘ is set to „Copy“. The default field are 700, 701, and 702.

Hřbetní štítky

SpineLabelAutoPrint

Výchozí: Ne

Asks: When using the quick spine label printer, ___ automatically pop up a print dialog.

Hodnoty:

 • ano

 • ne

SpineLabelFormat

Default: <itemcallnumber><copynumber>

Asks: Include the following fields on a quick-printed spine label: (Enter in columns from the biblio, biblioitems or items tables, surrounded by < and >.)

SpineLabelShowPrintOnBibDetails

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ buttons on the bib details page to print item spine labels.

Hodnoty:

 • Zobrazit

  image24

 • Nezobrazovat

Výpůjčky

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Circulation

Article Requests

ArticleRequests

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ patrons to place article requests.

Hodnoty:

 • Umožnit

 • Neumožnit

Popis:

 • This preference controls whether or not article requests are allowed to be placed by patrons in the OPAC.

ArticleRequestsMandatoryFields

Default: None selected

Asks: For records that are record level or item level requestable, make the following fields mandatory ___

Hodnoty:

 • [Označit vše]

 • Autor

 • Chapters

 • Datum

 • Vydání

 • Pages

 • Název

 • Svazek

Popis:

 • This preference controls what fields must be filled in before an article request can be placed for either a record level or item level request. Choosing [Select all] indicates that all fields listed (Author, Chapters, Date, Issue, Pages, Title, Volume) must be completed before the article request can be placed.

ArticleRequestsMandatoryFieldsItemsOnly

Default: None selected

Asks: For records that are only item level requestable, make the following fields mandatory ___

Hodnoty:

 • [Označit vše]

 • Autor

 • Chapters

 • Datum

 • Vydání

 • Pages

 • Název

 • Svazek

Popis:

 • This preference controls what fields must be filled in before an article request can be placed for an item level request only. Choosing [Select all] indicates that all fields listed (Author, Chapters, Date, Issue, Pages, Title, Volume) must be completed before the article request can be placed.

ArticleRequestsMandatoryFieldsRecordOnly

Default: None selected

Asks: For records that are only record level requestable, make the following fields mandatory ___

Hodnoty:

 • [Označit vše]

 • Autor

 • Chapters

 • Datum

 • Vydání

 • Pages

 • Název

 • Svazek

Popis:

 • This preference controls what fields must be filled in before an article request can be placed for a record level request only. Choosing [Select all] indicates that all fields listed (Author, Chapters, Date, Issue, Pages, Title, Volume) must be completed before the article request can be placed.

Batch Checkout

BatchCheckouts

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ batch checkouts

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

BatchCheckoutsValidCategories

Asks: Patron categories allowed to checkout in a batch ___ (list of patron categories separated with a pipe ‚|‘)

Politika vracení

BlockReturnOfLostItems

Default: Don’t block

Asks: ___ returning of items that have been lost.

Hodnoty:

 • Blokovat

 • Neblokovat

Popis:

 • This preference controls whether and item with a lost status (952$1 in MARC21) can be checked in or not.

BlockReturnOfWithdrawnItems

Výchozí: Blokovat

Asks: ___ returning of items that have been withdrawn.

Hodnoty:

 • Blokovat

 • Neblokovat

Popis:

 • Toto nastavení určuje, zda jednotka se statusem „vyřazená“ (952$0 v MARC21) může být zapůjčena či ne.

Počítej pokuty při návratu

Výchozí: Ano

Asks: ___ calculate and update overdue charges when an item is returned.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • If this preference is set to „Do“ and the fines cron job is off then Koha will calculate fines only when items are returned. If you have the fines cron job on and this preference set to „Do“ then this preference will calculate fines based on the cron (usually run nightly) and then again when you check the item in. This option is best for those who are doing hourly loans. If this preference is set to „Don’t“ then fines will only be accrued if the fines cron job is running.

  Important

  <br /><b>Vezměte na vědomí, že pokud již provádíte výpůjčky s přesností na hodiny, pak by tento parametr by měl být zapnutý.</b>

CumulativeRestrictionPeriods

Default: Don’t cumulate

Asks: ___ the restriction periods.

Hodnoty:

 • Don’t cumulate

 • Cumulate

UpdateNotForLoanStatusOnCheckin

Asks: This is a list of value pairs. When an item is checked in, if the not for loan value on the left matches the items not for loan value it will be updated to the right-hand value. E.g. ‚-1: 0‘ will cause an item that was set to ‚Ordered‘ to now be available for loan. Each pair of values should be on a separate line.

Politika půjčování

AgeRestrictionMarker

Asks: Restrict patrons with the following target audience values from checking out inappropriate materials: ___

Popis:

 • This preference defines certain keywords that will trigger Koha to restrict checkout based on age. These restrictions can be overridden by the AgeRestrictionOverride preference. Enter in this field a series of keywords separated by bar (|) with no spaces. For example PG|R|E|EC|Age| will look for PG followed by an age number, R folllowed by an age number, Age followed by an age number, and so on. These values can appear in any MARC field, but Library of Congress recommends the 521$a (Target Audience Note). Whatever field you decide to use you must map the word agerestriction in the biblioitems table to that field in the Koha to MARC Mapping. When cataloging you can enter values like PG 13 or E 10 in the 521$a and Koha will then notify circulation librarians that the material may not be recommended for the patron based on their age.

  Important

  You must map the word agerestriction in the biblioitems table to the MARC field where this information will appear via the Koha to MARC Mapping administration area.

AgeRestrictionOverride

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ staff to check out an item with age restriction.

Hodnoty:

 • Povolit

  image25

 • Nepovolit

  image26

Popis:

 • When the AgeRestrictionMarker preference is set, Koha will try to warn circulation librarians before checking out an item that might have an age restriction listed in the MARC record. This preference asks if you would like the staff to be able to still check out these items to patrons under the age limit.

AllFinesNeedOverride

Výchozí: Požadovat

Asks: ___ staff to manually override all fines, even fines less than noissuescharge.

Hodnoty:

 • Nepožadovat

 • Požadovat

Popis:

 • Tato vám ponechá možnost rozhodnout se, zda chcete být vždy varováni, že čtenář má nevyrovnané pokuty při půjčování. Máte-li nastaveno na „Vyžadovat“, pak bez ohledu na to, kolik peněz čtenář dluží vyskočí varování, že čtenář dluží peníze.

AllowFineOverride

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ staff to manually override and check out items to patrons who have more than noissuescharge in fines.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Tato předvolba vám dává možnost rozhodnout, zda knihovníci mohou půjčovat i čtenářům, kteří dluží více peněz, než si obvykle necháváte na jejich účtu. Pokud je nastaveno na „Povolit“ knihovníci budou varováni, že čtenáři dluží peníze, ale to nezabraňuje ve výpůjčce na čtenáře.

AllowItemsOnHoldCheckout

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ checkouts of items reserved to someone else. If allowed do not generate RESERVE_WAITING and RESERVED warning. This allows self checkouts for those items.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

  Important

  Toto systémové nastavení se vztahuje pouze na samoobslužné půjčování na základě protokolu SIP, nikoliv pomocí samoobslužného půjčování před web Koha.

Popis:

 • Pokud je tato předvolba nastavena na „Povolit“, čtenáři budou moci používat externí samoobslužný výpůjční stroj a vypůjčit si knihu pro sebe, i když je ní rezervace pro někoho jiného. Pokud byste chtěli systému Koha zabránit výdeji knih, které jsou rezervované pro někoho jiného, nastavte tuto předvolbu na „Nepovolit“.

AllowItemsOnHoldCheckoutSCO

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ checkouts of items reserved to someone else in the SCO module. If allowed do not generate RESERVE_WAITING and RESERVED warning. This allows self checkouts for those items.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

  Important

  This system preference relates only to Koha’s web based self checkout.

Popis:

 • When this preference is set to ‚Allow‘ patrons will be able to use Koha’s web based self checkout to check out a book to themselves even if it’s on hold for someone else. If you would like Koha to prevent people from checking out books that are on hold for someone else set this preference to „Don’t allow“.

Povolit

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to check out multiple items from the same record.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • If this preference is set to ‚Allow‘ then patrons will be able to check out multiple copies of the same title at the same time. If it’s set to „Don’t allow“ then patrons will only be allowed to check out one item attached to a record at a time. Regardless of the option chosen in this preference records with subscriptions attached will allow multiple check outs.

  Important

  This will only effect records without a subscription attached.

AllowNotForLoanOverride

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to override and check out items that are marked as not for loan.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • This parameter is a binary setting which controls the ability of staff (patrons will always be prevented from checking these items out) to check out items that are marked as „not for loan“. Setting it to „Allow“ would allow such items to be checked out, setting it to „Don’t allow“ would prevent this. This setting determines whether items meant to stay in the library, such as reference materials, and other library resources can be checked out by patrons.

AllowRenewalLimitOverride

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to manually override the renewal limit and renew a checkout when it would go over the renewal limit.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • This preference is a binary setting which controls the ability of staff to override the limits placed on the number of times an item can be renewed. Setting it to „Allow“ would allow such limits to be overridden, setting it to „Don’t allow“ would prevent this. This is a preference in which if it is set to „allow“ it would allow the library staff to use their judgment for overriding the renew limit for special cases, setting it to „Don’t allow“ prevents an opportunity for abuse by the library staff.

AllowReturnToBranch

Výchozí: do jakékoliv knihovny

Asks: Allow materials to be returned to ___

Hodnoty:

 • buď do knihovny, odkud materiál pochází anebo do knihovny kde byl vypůjčen.

 • jen do knihovny odkud je materiál.

 • jen do knihovny, odkud byl materiál vypůjčen.

 • do jakékoliv knihovny.

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje knihovnímu systému rozhodnout, jak bude přijímat vrácené knihy. Některé systémy umožňují vracet v kterékoliv knihovně zúčastněné v systému, (výchozí hodnota tohoto nastavení), ostatní knihovny chtějí omezit vracené knih pouze na konkrétní pobočce. Tato předvolba vám umožní omezit vracení v pobočkách, které stanovíte.

AllowNotForLoanOverride

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to override and check out items when the patron has reached the maximum number of allowed checkouts.

Hodnoty:

 • Povolit

  image27

 • Nepovolit

  image28

Popis:

 • If this preference is set to „Allow“ then staff all will be presented with an option to checkout more items to a patron than are normally allowed in the Výpůjční a poplatková pravidla. If this preference is set to „Don’t allow“ then no staff member will be able to check out more than the circulation limit.

AutomaticItemReturn

Výchozí: Ano

Asks: ___ automatically transfer items to their home branch when they are returned.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • This preference is a binary setting which determines whether an item is returned to its home branch automatically or not. If set to „Don’t“, the staff member checking an item in at a location other than the item’s home branch will be asked whether the item will remain at the non-home branch (in which case the new location will be marked as a holding location) or returned. Setting it to „Do“ will ensure that items checked in at a branch other than their home branch will be sent to that home branch.

AutoRemoveOverduesRestrictions

Výchozí: Ne

Asks: ___ allow OVERDUES restrictions triggered by sent notices to be cleared automatically when all overdue items are returned by a patron.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • Using the Upomínky/Spouštěče stavu you can restrict patrons after they receive an overdue notice. This preference lets you define whether Koha will automatically remove that restriction once the overdue items in question are returned or not.

CircControl

Výchozí: knihovna, z které kniha pochází

Asks: Use the checkout and fines rules of ___

Hodnoty:

ConsiderOnSiteCheckoutsAsNormalCheckouts

Default: Consider

Asks: ___ on-site checkouts as normal checkouts. If enabled, the number of checkouts allowed will be normal checkouts + on-site checkouts. If disabled, both values will be checked separately.

Hodnoty:

 • Consider

 • Don’t consider

Popis:

 • This preference allows you to decide if checkouts that are OnSiteCheckouts are counted toward the total checkouts a patron can have. You can also set your circulation and fine rules to allow only a certain number of normal and OnSite checkouts.

DefaultLongOverdueChargeValue

Asks: Charge a lost item to the borrower’s account when the LOST value of the item changes to ___

Popis:

DefaultLongOverdueLostValue & DefaultLongOverdueDays

Asks: By default, set the LOST value of an item to ___ when the item has been overdue for more than ___ days.

Popis:

 • These preferences are used when the longoverdue cron job is called without the –lost parameter. It allows users to set the values of the longoverdue cron without having to edit the crontab. Setting the values to 1 and 30 for example will mark the item with the LOST authorized value of 1 after the item is 30 days overdue.

HoldsInNoissuesCharge

Výchozí: Nezahrnovat

Asks: ___ hold charges when summing up charges for noissuescharge.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat

 • Zahrnout

HomeOrHoldingBranch

Výchozí: knihovna, která knihu půjčila

Asks: Use the checkout and fines rules of ___

Hodnoty:

 • knihovna, z které kniha pochází

  • Jednotka musí být vrácena ve své domovské knihovně.

 • knihovna, která knihu půjčila

  • Jednotka musí být vrácena v knihovně:

Popis:

 • Tato systémová nastavení jsou obecná systémová nastavení pro váš systém.

  • If CircControl is set to ‚the library the item is from‘ then the circulation and fines policies will be determined by the item’s library where HomeOrHoldingBranch chooses if item’s home library is used or holding library is used.

  • If Zabránit is set to ‚Prevent‘ then the value of this preference is used in figuring out if the item can be checked out. If the item’s home library does not match the logged in library, the item cannot be checked out unless you are a superlibrarian.

  Important

  It is not recommend that this setting be changed after initial setup of Koha because it will change the behavior of items already checked out.

InProcessingToShelvingCart

Výchozí: Nestěhonat

Asks: ___ items that have the location PROC to the location CART when they are checked in.

Hodnoty:

 • Nepřesouvat

 • Přesunout

Popis:

 • This preference is used to manage automatically changing item locations from processing (PROC) to the book cart (CART). A cron job needs to be set to run at specified intervals to age items from CART to the permanent shelving location. (For example, an hourly cron entry of cart_to_shelf.pl –hours 3 where –hours is the amount of time an item should spend on the cart before aging to its permanent location.) More information can be found in the related chapter in this manual.

  • Note

   If the ReturnToShelvingCart system preference is turned on, any newly checked-in item is also automatically put into the shelving cart, to be covered by the same script run.

  • Important

   Příjmy s potvrzenými rezervacemi nejdou do regálového vozíku. Pokud položky na regálovém košíku jsou vydány (půjčeny) čtenáři, bude lokace „regálový vozík“ (CART) vymazána.

IssueLostItem

Výchozí: zobrazit zprávu

Asks: When issuing an item that has been marked as lost, ___.

Hodnoty:

 • zobraz zprávu

  image29

 • nedělat nic

  • Tato volba bude půjčovat knihy, aniž by vám oznámila, že kniha byla označena jako ztracená.

 • požadovat informace

  image30

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje definovat, jak jsou pracovníci knihovny upozorněni, že kniha označená jako ztracená se právě půjčuje. To pomůže zaměstnancům označit knihy opět „k dispozici“, pokud se rozhodnete „Zobrazit zprávu“ nebo „Požadovat potvrzení.“ Pokud se rozhodnete „Nedělat nic,“ nevznikne žádné oznámení, že půjčovaná kniha byla označená jako „Ztracená“.

IssuingInProcess

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons from checking out an item whose rental charge would take them over the limit.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Prevent

Popis:

 • Tato předvolba určuje, zda čtenář si může si vypůjčit knihu, když má pokutu za zpoždění a jakýchkoliv materiál, který si čtenář chce půjčit by mohl poplatkem překročit maximum na účtu, které je stanoveno výpůjční politikou.

Příklad: Vaše knihovna má limit 5 dolarů pro „pokuty“ (tj. poté, co vznikl dluh 5 dolarů na pokutách, nemůže čtenář si již dále půjčovat). Čtenář přichází k pultu s 5-ti jednotkami k výpůjčce, (4 knihy a jedno video). Čtenář již má dluh 4 dolary na svém účtu. Jedno video má nájemní poplatek ve výši 1 dolar, pak by celkový dluh čtenáře dosáhl limit 5 dolarů.

ManInvInNoissuesCharge

Výchozí: Zahrnout

Asks: ___ MANUAL_INV charges when summing up charges for noissuescharge.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat

 • Zahrnout

Popis:

 • This preference lets you decide if charges entered as manual invoices are included when calculating the noissuescharge. If this is set to include then Koha will include all manual invoices when deciding if the patron owes too much money to check anything else out of the library. If it’s set to Don’t include then Koha will ignore all manual invoice charges when figuring out if the patron owes too much money to checkout additional materials.

MarkLostItemsAsReturned

Default: Mark

Asks: ___ items as returned when flagged as lost.

Hodnoty:

 • Do not mark

 • Mark

Popis:

 • This preference lets you decide if an item marked as lost is automatically returned from the user’s file or not.

maxoutstanding

Výchozí: 5

Asks: Prevent patrons from making holds on the OPAC if they owe more than ___ USD in fines.

noissuescharge

Výchozí: 5

Asks: Prevent patrons from checking out books if they have more than ___ USD in fines.

Popis:

 • This preference is the maximum amount of money owed to the library before the user is banned from borrowing more items. Using the ManInvInNoissuesCharge and RentalsInNoissuesCharge preferences you can control which types of charges are considered in this total. This also coincides with maxoutstanding that limits patrons from placing holds when the maximum amount is owed to the library.

NoIssuesChargeGuarantees

Asks: Prevent a patron from checking out if the patron has guarantees owing in total more than ___ USD in fines.

Popis:

 • Allows a library to prevent patrons from checking out items if his or her guarantees owe too much in fines.

NoRenewalBeforePrecision

Default: date

Asks: Calculate „No renewal before“ based on ___.

Hodnoty:

 • date

 • exact time

  Note

  Only relevant for loans calculated in days, hourly loans are not affected.

Popis:

 • This preference allows you to control how the ‚No renewal before“ option in the Circulation and fine rules administration area.

NoticeBcc

Asks: Send all notices as a BCC to this email address ___

This preference makes it so that a librarian can get a copy of every notice sent out to patrons.

Note

Pokud chcete zadat více než jednu osobu pro příjem skrytých kopií, můžete je jednoduše zadat jako více e-mailových adres oddělených čárkami.

OnSiteCheckouts

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ the on-site checkouts feature.

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

  image1184

Popis:

 • This preference lets you check out items that are ‚not for loan‘ to patrons. A checkbox is added to the checkout screen when this preference is set to ‚Enable‘ labeled ‚On-site checkout‘. This allows you to track who’s using items that are normally not for loan or are in a closed stack setting.

OnSiteCheckoutsForce

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ the on-site for all cases (Even if a user is debarred, etc.).

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

  image31

Popis:

 • This preference lets the staff override any restrictions a patron might have and check out items for use within the library. The OnSiteCheckouts preference must first be set to ‚Enable‘ for this preference to be considered.

OPACFineNoRenewalsBlockAutoRenew

Výchozí: Povolit

Asks: If a patron owes more than the value of OPACFineNoRenewals, ___ his/her auto renewals.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Blokovat

OverdueNoticeCalendar

Default: Ignore calendar

Asks: ___ when working out the period for overdue notices

Hodnoty:

 • Ignore calendar

  • Notices do not take holidays into account, so they will be sent even if holidays have meant the item is not actually overdue yet

 • Use calendar

  • Notices take holidays into account, so they will not be sent if holidays mean the item is not actually overdue yet

OverduesBlockCirc

Výchozí: Žádat o potrvrzení

Asks: ___ when checking out to a borrower that has overdues outstanding

Hodnoty:

 • Vyžadovat potvrzení

  • Nenechá vás půjčit knihu čtenářovi, který má překročené výpůjční doby, pokud knihovník nepotvrdí, že je to v pořádku

 • Blokovat

  • Blokuje všechny čtenáře s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat

 • Neblokovat

  • Povolí všem čtenářům s překročenou lhůtou výpůjček, aby si mohli dále půjčovat

OverduesBlockRenewing

Default: allow renewing

Asks: When a patron’s checked out item is overdue, ___

Hodnoty:

 • allow renewing

 • block renewing for all the patron’s items

 • block renewing for only this item

PrintNoticesMaxLines

Asks: Include up to ___ item lines in a printed overdue notice.

Note

Je-li počet upomínaných položek větší než toto číslo, oznámení skončí varováním, které žádá, aby si dlužník ověřil svůj online účet na úplný seznam výpůjček s překročenou lhůtou.

Note

Nastavit 0 pro zahrnutí všech překročených výpůjček v upomínce, bez ohledu na množství.

Important

Tato předvolba se týká pouze tištěných upozornění, nikoliv posílaných via e-mail.

RenewalPeriodBase

Výchozí: staré datum návratu výpůjčky

Asks: When renewing checkouts, base the new due date on ___

Hodnoty:

 • staré datum návratu výpůjčky

 • současné datum

RenewalSendNotice

Výchozí: Neposílat

Asks: ____ a renewal notice according to patron checkout alert preferences.

Hodnoty:

 • Neodesílat

 • Odeslat

Popis:

 • If a patron has chosen to receive a check out notice in their messaging preferences and this preference is set to ‚Send‘ then those patrons will also receive a notice when they renew materials. You will want to set up a new notice with the code of RENEWAL (if you don’t already have it) with custom text for renewing items.

  Important

  This preference requires that you have EnhancedMessagingPreferences set to ‚Allow‘

RentalFeesCheckoutConfirmation

Default: do not ask

Asks: When checking out an item with rental fees, ___ for confirmation.

Hodnoty:

 • ask

image1183

 • do not ask

Popis:

 • If you are charging rental fees for items this preference will make it so that you can show (or not show) a confirmation before checking out an item that will incur a rental charge.

RentalsInNoissuesCharge

Výchozí: Zahrnout

Asks: ___ rental charges when summing up charges for noissuescharge.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat

 • Zahrnout

Popis:

 • This preference lets you decide if rental charges are included when calculating the noissuescharge. If this is set to include then Koha will include all rental charges when deciding if the patron owes too much money to check anything else out of the library. If it’s set to Don’t include then Koha will ignore all rental charges when figuring out if the patron owes too much money to checkout additional materials.

RestrictionBlockRenewing

Výchozí: Povolit

Asks: If patron is restricted, ___ renewing of items.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Blokovat

ReturnBeforeExpiry

Výchozí: Nepožadovat

Asks: ___ patrons to return books before their accounts expire (by restricting due dates to before the patron’s expiration date).

Hodnoty:

 • Nepožadovat

 • Požadovat

Popis:

 • This is preference may prevent a patron from having items checked out after their library card has expired. If this is set to „Require“, then a due date of any checked out item can not be set for a date which falls after the patron’s card expiration. If the setting is left „Don’t require“ then item check out dates may exceed the expiration date for the patron’s library card.

ReturnToShelvingCart

Výchozí: Nestěhonat

Asks: ___ all items to the location CART when they are checked in.

Hodnoty:

 • Nepřesouvat

 • Přesunout

Popis:

StaffSearchResultsDisplayBranch

Default: the library the item is held by

Asks: For search results in the staff client, display the branch of ___

Hodnoty:

 • knihovna, z které kniha pochází

 • the library the items is held by

SwitchOnSiteCheckouts

Default: Don’t switch

Asks: ___ on-site checkouts to normal checkouts when checked out.

Hodnoty:

 • Don’t switch

 • Switch

TransfersMaxDaysWarning

Výchozí: 3

Asks: Show a warning on the „Transfers to Receive“ screen if the transfer has not been received ___ days after it is sent.

Popis:

 • The TransferMaxDaysWarning preference is set at a default number of days. This preference allows for a warning to appear after a set amount of time if an item being transferred between library branches has not been received. The warning will appear in the Transfers to Receive report.

UseBranchTransferLimits & BranchTransferLimitsType

Defaults: Don’t enforce & collection code

Asks: ___ branch transfer limits based on ___

UseBranchTransferLimits Hodnoty:

 • Navynutit

 • Vynutit

BranchTransferLimitsType Hodnoty:

 • kód sbírky

 • typ jednotky (exempláře)

BranchTransferLimitsType Popis:

 • Tato předvolba je binární nastavení, které určuje, zda jednotky (exempláře) jsou převedeny podle typu jednotky nebo kódu sbírky. Tato hodnota určuje, jak vedení knihovny je schopno omezit, jaké jednotky (exempláře) lze přenášet mezi pobočkami.

useDaysMode

Výchozí: Nezahrnovat

Asks: Calculate the due date using ___.

Hodnoty:

 • jen výpůjční pravidla.

 • posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den.

 • přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená.

Popis:

 • Tato předvolba určuje, jak plánované uzávěry knihovny mají vliv na návratové datum materiálů. Předvolba „Přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená“ umožňuje, že plánované uzavření se nebude počítat jako den výpůjční lhůty, nastavení „jen výpůjční pravidla“ neuvažuje plánovaná uzavření vůbec, a nastavení „posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den“ by mělo vliv pouze na datum navrácení v případě, že den, kdy je návratový termín výpůjčky padne právě na uzavírací den.

Příklad:

 • Knihovna dala 24. a 25. prosince uzavírací den v kalendáři. Kniha vypůjčená čtenářem má datum návratu 25. prosince podle pravidel výpůjček a poplatků. Pokud je tato předvolba nastavena na „jen výpůjční pravidla“, pak kniha má být vrácená 25. prosince. Pokud je předvolba nastavena na „posunout kalendář návratového dne na nejbližší otevírací den“, pak se datum návratu bude 26. prosinec. Pokud je předvolba nastavena na „“Přeskočit v kalendáři všechny dny, kdy je knihovna zavřená“, pak je datum návratu bude posunuto na 27. prosince, aby se datum vrácení posunulo o oba zavírací dny.

The calendar is defined on a branch by branch basis. To learn more about the calendar, check out the ‚Calendar & Holidays‘ section of this manual.

UseTransportCostMatrix

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ Transport Cost Matrix for calculating optimal holds filling between branches.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • If the system is configured to use the Transport cost matrix for filling holds, then when attempting to fill a hold, the system will search for the lowest cost branch, and attempt to fill the hold with an item from that branch first. Branches of equal cost will be selected from randomly. The branch or branches of the next highest cost shall be selected from only if all the branches in the previous group are unable to fill the hold.

  The system will use the item’s current holding branch when determining whether the item can fulfill a hold using the Transport Cost Matrix.

Kurzy

Kurzy

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ course reserves

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • Modul Kurzy umožňuje přiřadit vzdělávacím kurzům/školním předmětům materiály a pro tyto materiály na přechodnou dobu trvání kurzu změnit pravidla půjčování.

Politika poplatků

finesCalendar

Výchozí: nezahrnovat dny, kdy je knihovna zavřená

Asks: Calculate fines based on days overdue ___

Hodnoty:

 • přímo

 • bez dní kdy je knihovna zavřená

Popis:

 • This preference will determine whether or not fines will be accrued during instances when the library is closed. Examples include holidays, library in-service days, etc. Choosing „not including the days the library is closed“ setting will enable Koha to access its Kalendář module and be considerate of dates when the library is closed. To make use of this setting the administrator must first access Koha’s calendar and mark certain days as „holidays“ ahead of time.

The calendar is defined on a branch by branch basis. To learn more about the calendar, check out the ‚Calendar & Holidays‘ section of this manual.

FinesIncludeGracePeriod

Výchozí: Zahrnout

Asks: ___ the grace period when calculating the fine for an overdue item.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat

 • Zahrnout

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje řídit, jak Koha vypočítává pokuty v případě, že existuje doba tolerance (doba odkladu). Pokud se rozhodnete zahrnout tuto dobu tolerance do výpočtu pokut, pak Koha bude účtovat pokutu i za dny v době tolerance, kdy kniha nebyla vrácena. Pokud se rozhodnete nezahrnovat toleranční dobu, pak Koha bude účtovat pokuty pouze za překročené dny po uplynutí doby odkladu.

finesMode

Výchozí: Počítat (ale jen pro poštu administrátorovi)

Asks: ___ fines

Hodnoty:

 • Počítat (ale jen pro poštu administrátorovi)

 • Počítat a zpoplatnit

 • Nepočítat

  Important

  Potřebuje, aby byl běžel plánovač (cron) pro spuštění program výpočtu pokut (misc/cronjobs/fines.pl)

HoldFeeMode

Default: only if all items are checked out and the record has at least one hold already.

Asks: Charge a hold fee ___

Hodnoty:

 • any time a hold is collected.

 • any time a hold is placed.

 • only if all items are checked out and the record has at least one hold already.

ProcessingFeeNote

Asks: Set the text to be recorded in the column ‚note‘, table ‚accountlines‘ when the processing fee (defined in item type) is applied.

RefundLostOnReturnControl

Default: check-in library.

Asks: If a lost item is returned, apply the refunding rules defined in the ___

Hodnoty:

 • check-in library.

 • item holding branch.

 • item home branch.

useDefaultReplacementCost

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ the default replacement cost defined in item type.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • This preference enables the use of the replacement cost set on the item type level

WhenLostChargeReplacementFee

Výchozí: prog

Asks: ___ the replacement price when a patron loses an item.

Hodnoty:

 • Poplatek

 • Neskrývat

Popis:

 • This preference lets you tell Koha what to do with an item is marked lost. If you want Koha can ‚Charge‘ the patron the replacement fee listed on the item they lost or it can do nothing in reference to the patron and just mark the item lost in the catalog.

WhenLostForgiveFine

Výchozí: Nestěhonat

Asks: ___ the fines on an item when it is lost.

Hodnoty:

 • Nenutit

 • Prominuto

Popis:

 • This preference allows the library to decide if fines are charged in addition to the replacement fee when an item is marked as lost. If this preference is set to ‚Forgive‘ then the patron won’t be charged fines in addition to the replacement fee.

Rezervační politika

AllowHoldDateInFuture

Výchozí: Povolit

Asks: ___ hold requests to be placed that do not enter the waiting list until a certain future date.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

AllowHoldItemTypeSelection

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ hold fulfillment to be limited by itemtype.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

AllowHoldPolicyOverride

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to override hold policies when placing holds.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • This preference is a binary setting which controls whether or not the library staff can override the circulation and fines rules as they pertain to the placement of holds. Setting this value to „Don’t allow“ will prevent anyone from overriding, setting it to „Allow“ will allow it. This setting is important because it determines how strict the libraries rules for placing holds are. If this is set to „Allow“, exceptions can be made for patrons who are otherwise normally in good standing with the library, but there is opportunity for the staff to abuse this function. If it is set to „Don’t allow“, no abuse of the system is possible, but it makes the system entirely inflexible in respect to holds.

AllowHoldsOnDamagedItems

Výchozí: Povolit

Asks: ___ hold requests to be placed on damaged items.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • This parameter is a binary setting which controls whether or not hold requests can be placed on items that are marked as „damaged“ (items are marked as damaged by editing subfield 4 on the item record). Setting this value to „Don’t allow“ will prevent anyone from placing a hold on such items, setting it to „Allow“ will allow it. This preference is important because it determines whether or not a patron can place a request for an item that might be in the process of being repaired or not in good condition. The library may wish to set this to „Don’t allow“ if they were concerned about their patrons not receiving the item in a timely manner or at all (if it is determined that the item is beyond repair). Setting it to „Allow“ would allow a patron to place a hold on an item and therefore receive it as soon as it becomes available.

AllowHoldsOnPatronsPossessions

Výchozí: Povolit

Asks: ____ a patron to place a hold on a record where the patron already has one or more items attached to that record checked out.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Při nastavení na „Nedovolit,“ můžete zabránit čtenářům, aby si rezervovali knihy, které mají vypůjčené, čímž by blokovali jiné jiné čtenáře od této výpůjčky.

AllowRenewalIfOtherItemsAvailable

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ a patron to renew an item with unfilled holds if other available items can fill that hold.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

AutoResumeSuspendedHolds

Výchozí: Povolit

Asks: ___ suspended holds to be automatically resumed by a set date.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • If this preference is set to ‚Allow‘ then all suspended holds will be able to have a date at after which they automatically become unsuspended. If you have this preference set to ‚Allow‘ you will also need the Pozastavit rezervaci cron job running.

  Important

  Rezervace se stane opět aktivní po datumu, které určí čtenář.

canreservefromotherbranches

Výchozí: Povolit

Asks: ___ a user from one library to place a hold on an item from another library

Popis:

 • This preference is a binary setting which determines whether patrons can place holds on items from other branches. If the preference is set to „Allow“ patrons can place such holds, if it is set to „Don’t allow“ they cannot. This is an important setting because it determines if users can use Koha to request items from another branch. If the library is sharing an installation of Koha with other independent libraries which do not wish to allow interlibrary borrowing it is recommended that this parameter be set to „Don’t allow“.

Hodnoty:

Potvrdit rezervace

Výchozí: 0

Asks: Confirm future hold requests (starting no later than ___ days from now) at checkin time.

Popis:

 • When confirming a hold at checkin time, the number of days in this preference is taken into account when deciding which holds to show alerts for. This preference does not interfere with renewing, checking out or transferring a book.

  Note

  dní). Poznámka: Tento počet dní bude použit i ve výchozím filtru, při vyhledávání rezervací, které je třeba najít na regále. Toto nastavení nemá vliv na půjčování, prodlužování ani přesun jendotek.

  Important

  This preference is only looked at if you’re allowing hold dates in the future with AllowHoldDateInFuture or OPACAllowHoldDateInFuture

decreaseLoanHighHolds, decreaseLoanHighHoldsDuration, decreaseLoanHighHoldsValue, decreaseLoanHighHoldsControl, and decreaseLoanHighHoldsIgnoreStatuses

Asks: ___ the reduction of loan period ___ to days for items with more than ___ holds ___ . Ignore items with the following statuses when counting items ___

decreaseLoanHighHolds výchozí: Neumožnit

decreaseLoanHighHoldsControl default: on the record

decreaseLoanHighHolds výchozí: Neumožnit

 • Umožnit

decreaseLoanHighHoldsControl values:

 • over the number of holdable items on the records

 • on the record

decreaseLoanHighHoldsIgnoreStatuses values:

 • [Select All]

 • Damages

 • Ztráceno

 • Nelze vypůjčit

 • Staženo z oběhu

Popis:

 • Tyto předvolby umožňují měnit výpůjční dobu knih ,na které jsou další rezervace. To neovlivní knihy, které jsou již vypůjčeny, ale knihy, které jsou nově půjčovány. Pakliže je nastaveno decreaseLoanHighHoldsValue bude kniha vypůjčena pouze na na počet dnů, uvedených v předvolbě decreaseLoanHighHoldsDuration

  image32

DisplayMultiPlaceHold

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ the ability to place holds on multiple biblio from the search results

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

emailLibrarianWhenHoldIsPlaced

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ sending an email to the Koha administrator email address whenever a hold request is placed.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje poslat email knihovnímu personál, vždy když čtenář požádá o rezervaci. Pokud je tato funkce nastavena, bude knihovník okamžitě upozorněn na čtenářovo přání, což je dosti nepraktické pro většinu knihoven. Ve většině knihoven se seznamy rezervací monitorují a spravují ze samostatného rozhraní. To ale znamená, že většina knihoven, které umožňují rezervace na knihy ve skladu (objednávky), dávají přednost tomu, aby tato možnost byla zapnuta, aby byli upozorněni na potřebu vyzvednutí knihy ze skladu.

  Important

  In order for this email to send you must have a notice template with the code of HOLDPLACED

  Important

  This notice will only be sent if the process_message_queue.pl cronjob being run periodically to send the messages.

ExcludeHolidaysFromMaxPickUpDelay

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ Closed days to be taken into account in reserves max pickup delay.

Hodnoty:

 • Nepovolit

 • Povolit

ExpireReservesMaxPickUpDelay

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ holds to expire automatically if they have not been picked by within the time period specified in ReservesMaxPickUpDelay

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • If set to ‚allow‘ this will cancel holds that have been waiting for longer than the number of days specified in the ReservesMaxPickUpDelay system preference. Holds will only be cancelled if the Expire Holds cron job is runnning.

ExpireReservesMaxPickUpDelayCharge

Výchozí: 0

Asks: If using ExpireReservesMaxPickUpDelay, charge a borrower who allows his or her waiting hold to expire a fee of ___ USD

Popis:

 • If you are expiring holds that have been waiting too long you can use this preference to charge the patron for not picking up their hold. If you don’t charge patrons for items that aren’t picked up you can leave this set to the default which is 0. Holds will only be cancelled and charged if the Expire Holds cron job is running.

ExpireReservesOnHolidays

Výchozí: Povolit

Asks: ___ expired holds to be cancelled on days the library is closed.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

LocalHoldsPriority, LocalHoldsPriorityPatronControl, LocalHoldsPriorityItemControl

Asks: ___ priority for filling holds to patrons whose ___ matches the item’s ___

LocalHoldsPriority Values:

 • Don’t give

 • Give

LocalHoldsPriorityPatronControl Values:

 • domovská knihovna

 • pickup library

LocalHoldsPriorityItemControl Values:

 • knihovna vlastnící svazek

 • domovská knihovna

Popis:

 • This feature will allow libraries to specify that, when an item is returned, a local hold may be given priority for fulfillment even though it is of lower priority in the list of unfilled holds.

maxreserves

Výchozí: 50

Asks: Patrons can only have ___ holds at once.

OPACAllowHoldDateInFuture

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to place holds that don’t enter the waiting list until a certain future date.

Hodnoty:

OPACAllowUserToChooseBranch

Výchozí: Povolit

Asks: ___ a user to choose the branch to pick up a hold from.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Změna této předvolby nezabrání knihovníkům, aby mohli přepravit tituly z jedné pobočky na jinou, aby splnili rezervaci, bude to jen bránit čtenářům plánovat vyzvednutí knihy na jiné pobočce, než je jejich domácí.

OPACHoldsIfAvailableAtPickup

Výchozí: Povolit

Asks: ___ to pickup holds at libraries where the item is available.

Hodnoty:

 • Nepovolit

 • Povolit

Popis:

 • Prevents borrowers from requesting items that are on the shelf at the same branch at which they wish to pick up those items.

OPACHoldsIfAvailableAtPickupExceptions

Default: blank

Asks: Patron categories not affected by OPACHoldsIfAvailableAtPickup ___ (list of patron categories separated with a pipe ‚|‘)

ReservesControlBranch

Výchozí: domovská knihovna jednotky (výtisku)

Asks: Check the ___ to see if the patron can place a hold on the item.

Hodnoty:

 • domovská knihovna jednotky (výtisku).

 • domovská knihovna čtenáře

ReservesMaxPickUpDelay

Výchozí: 7

Asks: Mark a hold as problematic if it has been waiting for more than ___ days.

Popis:

 • This preference (based on calendar days, not the Koha holiday calendar) puts an expiration date on an item a patron has on hold. After this expiration date the staff will have the option to release the unclaimed hold which then may be returned to the library shelf or issued to the next patron on the item’s hold list. Items that are ‚expired‘ by this preference are moved to the ‚Holds Over‘ tab on the ‚Holds Awaiting Pickup‘ report.

ReservesNeedReturns

Výchozí: Ne automaticky

Asks: ___ mark holds as found and waiting when a hold is placed specifically on them and they are already checked in.

Hodnoty:

 • Automaticky

 • Ne automaticky

Popis:

 • This preference refers to ‚item specific‘ holds where the item is currently on the library shelf. This preference allows a library to decide whether an ‚item specific‘ hold is marked as „Waiting“ at the time the hold is placed or if the item will be marked as „Waiting“ after the item is checked in. This preference will tell the patron that their item is ‚Waiting‘ for them at their library and ready for check out.

StaticHoldsQueueWeight, HoldsQueueSkipClosed & RandomizeHoldsQueueWeight

StaticHoldsQueueWeight Výchozí: 0

HoldsQueueSkipClosed Default: open or closed

RandomizeHoldsQueueWeight Výchozí: v tomto pořadí

Asks: Satisfy holds using items from the libraries ___ (as branchcodes, separated by commas; if empty, uses all libraries) when they are ___ ___.

HoldsQueueSkipClosed Values:

 • open or closed

 • open

RandomizeHoldsQueueWeight Values:

 • v náhodném pořadí

  • Pokud StaticHoldsQueueWeight je ponecháno na výchozí hodnotě, Koha bude vybírat náhodně všechny knihovny, jinak to bude jen náhodný výběr knihoven na seznamu.

 • v tomto pořadí

  • Pokud StaticHoldsQueueWeight je ponecháno ve výchozí hodnotě, pak toto bude využívat všechny vaše pobočky v abecedním pořadí, jinak to bude používat pobočky v pořadí, v jakém jste je zadali do předvolby StaticHoldsQueueWeight.

Popis:

 • These preferences control how the Holds Queue report is generated using a cron job.

  If you do not want all of your libraries to participate in the on-shelf holds fulfillment process, you should list the the libraries that *do* participate in the process here by inputting all the participating library’s branchcodes, separated by commas ( e.g. „MPL,CPL,SPL,BML“ etc. ).

  By default, the holds queue will be generated such that the system will first attempt to hold fulfillment using items already at the pickup library if possible. If there are no items available at the pickup library to fill a hold, build_holds_queue.pl will then use the list of libraries defined in StaticHoldsQueueWeight. If RandomizeHoldsQueueWeight is disabled ( which it is by default ), the script will assign fulfillment requests in the order the branches are placed in the StaticHoldsQueueWeight system preference.

  Například, pokud váš systém má tři knihovny, různých velikostí (malé, střední a velké) a chcete větší zátěž na plnění rezervací na větších knihovnách před menšími knihovnami, měli byste StaticHoldsQueueWeight nastavit takto „LRG, MED, SML „.

  Chcete-li zátěž na plnění rezervací rozprostřít rovnoměrně na celý knihovní systém, jednoduše zvolte RandomizeHoldsQueueWeight. Je-li tato předvolba zvolena, bude pořadí, ve kterém budou knihovny žádány aby plnily objednávky, náhodné při každé změně fronty.

  Leaving StaticHoldsQueueWeight empty is contraindicated at this time. Doing so will cause the build_holds_queue script to ignore RandomizeHoldsQueueWeight, causing the script to request hold fulfillment not randomly, but by alphabetical order.

  Important

  The Transport Cost Matrix takes precedence in controlling where holds are filled from, if the matrix is not used then Koha checks the StaticHoldsQueueWeight. To use the Transport Cost Matrix simply set your UseTransportCostMatrix preference to ‚Use‘

SuspendHoldsIntranet

Výchozí: Povolit

Asks: ___ holds to be suspended from the intranet.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • The holds suspension feature can be turned on and off in the staff client by altering this system preference. If this is set to ‚allow‘ you will want to set the AutoResumeSuspendedHolds system preference.

SuspendHoldsOpac

Výchozí: Povolit

Asks: ___ holds to be suspended from the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • The holds suspension feature can be turned on and off in the OPAC by altering this system preference. If this is set to ‚allow‘ you will want to set the AutoResumeSuspendedHolds system preference.

Přesouvat

Výchozí: Nesledovat

Asks: ___ items when cancelling all waiting holds.

Hodnoty:

 • Výchozí: Nesledovat

 • Přesun

Popis:

 • When TransferWhenCancelAllWaitingHolds is set to „Don’t transfer“, no branch transfer records are created. Koha will not allow the holds to be transferred, because that would orphan the items at the library where the holds were awaiting pickup, without any further instruction to staff as to what items are at the library or where they need to go. When that system preference set to „Transfer“, branch transfers are created, so the holds may be cancelled.

Housebound module

HouseboundModule

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ housebound module

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

Popis:

 • This preference enables or disables the Housebound module which handles management of circulation to Housebound readers.

Rozhraní

AllowAllMessageDeletion

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ staff to delete messages added from other libraries.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

AllowCheckoutNotes

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to submit notes about checked out items.

Hodnoty:

 • Nepovolit

 • Povolit

This preference if set to allow will give your patrons the option to add a note to an item they have checked out on the OPAC side. This note will be seen on the staff side when the item is checked in.

Offline výpůjčky

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ offline circulation on regular circulation computers.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

Popis:

 • Setting this preference to ‚Enable‘ allows you to use the Koha interface for offline circulation. This system preference does not affect the Firefox plugin or the desktop application, any of these three options can be used for offline circulation without effecting the other.

CircAutocompl

Výchozí: Zkusit

Asks: ___ to automatically fill in the member when entering a patron search on the circulation screen.

Popis:

 • This preference is a binary setting which determines whether auto-completion of fields is enabled or disabled for the circulation input field. Setting it to „Try“ would enable a staff member to begin typing a name or other value into the field and have a menu pop up with suggestions for completing it. Setting it to „Don’t try“ would disable this feature. This preference can make staff members‘ jobs easier or it could potentially slow down the page loading process.

Hodnoty:

 • Nezkusit

 • Zkusit

  image33

CircAutoPrintQuickSlip

Výchozí: otevřít okno pro rychlý tisk lístku

Asks: When an empty barcode field is submitted in circulation ___

Hodnoty:

 • vymaž obrazovku

 • otevřít okno pro rychlý tisk lístku

 • otevřít okno pro rychlý tisk lístku

Popis:

 • If this preference is set to open a quick slip (ISSUEQSLIP) or open a slip (ISSUESLIP) for printing it will eliminate the need for the librarian to click the print button to generate a checkout receipt for the patron they’re checking out to. If the preference is set to clear the screen then „checking out“ an empty barcode will clear the screen of the patron you were last working with.

CircSidebar

Default: Deactivate

Asks: ___ the navigation sidebar on all Circulation pages.

Hodnoty:

 • Deactivate

 • Activate

DisplayClearScreenButton

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ a button to clear the current patron from the screen on the circulation screen.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

  image36

 • Zobrazit

  image37

ExportCircHistory

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ the export patron checkout history options.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

ExportRemoveFields

Asks: The following fields should be excluded from the patron checkout history CSV or iso2709 export ___

Popis:

 • Tento mezerami oddělený seznam polí (např. 100a, 245b) bude automaticky vynechán při exportu historie výpůjček čtenáře.

  image38

FilterBeforeOverdueReport

Výchozí: Nepožadovat

Asks: ___ staff to choose which checkouts to show before running the overdues report.

Popis:

 • Výkaz překročených výpůjček ukazuje všechny překročené výpůjčky ve vašem knihovního systému. Pokud máte velký knihovní systém, budete chtít nastavit tuto předvolbu na „Vyžadovat“ a tak donutit ty co spouštějí sestavu, aby omezili údaje o pobočce, datumů, čtenářských kategorií, nebo použili jiné filtry. Požadavek, aby byla tato sestava filtrována má zabránit spuštění objemné sestavy, která zpomaluje další operace v systému.

  image34

Hodnoty:

 • Nepožadovat

 • Požadovat

FineNotifyAtCheckin

Výchozí: Neoznámit

Asks: ___ librarians of overdue fines on the items they are checking in.

Hodnoty:

 • Neoznámit

 • Upozornit

Popis:

 • S touto předvolbou nastavenou na „Upozornit“, všechny knihy, které mají pokuty za zpoždění, vyskočí varování při jejich vrácení. Toto upozornění bude potvrdit, než budete moci pokračovat v dalším vracení. S touto předvolbou nastavenou na „Neupozornit“ budete stále vidět pokuty čtenáře, které dluží, jen nevyskočí další upozornění při vracení knih.

  image35

HoldsToPullStartDate

Výchozí: 2

Asks: Set the default start date for the Holds to pull list to ___ day(s) ago.

Popis:

 • The Holds to Pull report in circulation defaults to filtering holds placed 2 days ago. This preference allows you to set this default filter to any number of days.

Povolit

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ the automatic use of a keyword catalog search if the phrase entered as a barcode on the checkout page does not turn up any results during an item barcode search.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

  image40

Popis:

 • Sometimes libraries want to checkout using something other than the barcode. Enabling this preference will do a keyword search of Koha to find the item you’re trying to check out. You can use the call number, barcode, part of the title or anything you’d enter in the keyword search when this preference is enabled and Koha will ask you which item you’re trying to check out.

  Important

  While you’re not searching by barcode a barcode is required on every title you check out. Only titles with barcodes will appear in the search results.

itemBarcodeInputFilter

Výchozí: Nefiltrovat

Asks: ___ scanned item barcodes.

Hodnoty:

 • Konvertovat z CueCat formátu

 • Konvertovat z Libsuite8 formátu

 • Nefiltrovat

 • EAN-13 nebo nulami doplněný UPC-A formát

 • Odstranit mezery z

 • Odstranit první číslo z T-prefix stylu

  • Tento formát je běžný, mezi těmi knihovnami, které přecházení ze systému Follett

NoticeCSS

Asks: Include the stylesheet at ___ on Notices.

Important

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Popis:

 • Pokud byste chtěli, aby vaše oznámení byly s ustálenou sadu fontů a barev, můžete použít toto nastavení a nasměrovat Koha na stylu speciálně pro vaše oznámení.

numReturnedItemsToShow

Výchozí: 20

Asks : Show the ___ last returned items on the checkin screen.

previousIssuesDefaultSortOrder

Výchozi: nejstarší k nejnovějšímu

Asks: Sort previous checkouts on the circulation page from ___ due date.

Hodnoty:

 • nejstarší k nejnovějšímu

 • nejnovější k nejmladšímu

RecordLocalUseOnReturn

Výchozí: Nezaznamenávat

Asks: ___ local use when an unissued item is checked in.

Hodnoty:

 • Nezaznamenávat

 • Záznam

Popis:

 • Pokud je tato předvolba nastavena na „Nenahrávat“ můžete nahrávat místní používání jednotek jako výpůjčky statistického čtenáře. S nastavením na „Nahrávat“, můžete nahrát místní výpůjčky na statistického čtenáře a / nebo vrácením knihy, která není v současné době vypůjčená.

ShowAllCheckins

Default: Do not show

Asks: ___ all items in the „Checked-in items“ list, even items that were not checked out.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • When items that are not currently checked out are checked in they don’t show on the list of checked in items. This preference allows you to choose how you’d like the log of checked in items displays.

SpecifyDueDate

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to specify a due date for a checkout.

Datum vrácení výpůjčky je vypočteno s použitím Výpůjčních a poplatkových pravidel, ale knihovníci je mohou překonat, pokud jim umožníte stanovit termín vrácení u pultu.

Popis:

 • This preference allows for circulation staff to change a due date from the automatic due date to another calendar date. This option would be used for circumstances in which the due date may need to be decreased or extended in a specific circumstance. The „Allow“ setting would allow for this option to be utilized by staff, the „Don’t allow“ setting would bar staff from changing the due date on materials.

Hodnoty:

 • Povolit

  image41

 • Nepovolit

  image42

SpecifyDueDate

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ staff to specify a return date for a check in.

Hodnoty:

 • Povolit

image1185

 • Nepovolit

image1186

Popis:

 • This preference lets you decide if staff can specify an arbitrary return date when checking in items. If an arbitrary return date is specified then fines are recalculated accordingly.

todaysIssuesDefaultSortOrder

Výchozí: nejnovější po nejstarší

Asks: Sort today’s checkouts on the circulation page from ___ due date.

Hodnoty:

 • nejstarší k nejnovějšímu

 • nejnovější k nejmladšímu

UpdateTotalIssuesOnCirc

Výchozí: Ne

Asks: ___ update a bibliographic record’s total issues count whenever an item is issued

Hodnoty:

 • Ano

  Important

  This increases server load significantly; if performance is a concern, use the cron job to update the total issues count instead.

 • Ne

Popis:

 • Koha can track the number of times and item is checked out and store that on the item record in the database. This information is not stored by default. Setting this preference to ‚Do‘ will tell Koha to track that info everytime the item is checked out in real time. Otherwise you could use the cron job to have Koha update that field nightly.

WaitingNotifyAtCheckin

Výchozí: Neoznámit

Asks: ___ librarians of waiting holds for the patron whose items they are checking in.

Hodnoty:

 • Neoznámit

 • Upozornit

  image43

Popis:

 • Při příjmu knih můžete zvolit, zda má nebo nemá vyskočit upozornění pro čtenáře, který se vrátil knihu, že má rezervaci čekající na vyzvednutí. Pokud zvolíte hodnotu „Upozornit“ pro předvolbu WaitingNotifyAtCheckin pak pokaždé, když je nalezena rezervace pro čtenáře, který by měl knihu vyzvednout, a který vrací knihu, tak se objeví na vaší na obrazovce upozornění.

Interlibrary Loans

ILLModule

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ the interlibrary loans module (master switch).

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

Popis:

 • This preference is used to enable Koha’s ILL module which is used to manage ILL requests.

ILLModuleCopyrightClearance

Asks: Adding text will enable the copyright clearance stage in request creation. The text you enter will be the text displayed.

Samoobslužný výpůjčka

AllowSelfCheckReturns

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to return items through web-based self checkout system.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Tato předvolba se používá k určení, zda chcete aby čtenáři mohli vrátit jednotky (výtisky) prostřednictvím vašich samobslužných strojů. Ve výchozím nastavení je samoobslužné rozhraní Koha jen pro vypůjčení jednotek ven.

AutoSelfCheckAllowed, AutoSelfCheckID & AutoSelfCheckPass

Important

Většina knihoven chce ponechat nastavení na „Nepovolit“. Tato předvolba vypne požadavek na přihlášení do samoobslužného stroje s jménem a heslem zaměstnance pomocí uložení jména a hesla do automatického přihlášení.

AutoSelfCheckAllowed Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ the web-based self checkout system to automatically login with this staff login ___ and this password ___ .

AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:

 • The username of a staff patron with ‚circulate‘ permissions.

AutoSelfCheckAllowed Hodnoty:

 • The password of a staff patron with ‚circulate‘ permissions.

SCOMainUserBlock

Asks: Include the following HTML on the web-based self checkout screen:

Popis:

 • The HTML entered in this preference will be used on the self chekcout screen.

SCOUserCSS

Text: včetně následujících CSS na všech stránkách ve webovském somoslužném vypůjčování

Popis:

 • CSS uvedené v této předvolbě bude použito na všech vašich Koha samoobslužných stránkách.

SCOUserJS

Text: Včetně následujícího JavaScriptu na všech stránkách webovského samoobslužného výpůjčního systému

Popis:

 • JavaScript uvedený v této předvolbě, bude uplatněn na všech obrazovkách samoobslužného výpůjčního systému.

SelfCheckHelpMessage

Text: Vlož následující HTML do stránky Nápovědy webovského samoobslužného výpůjčního systému

Popis:

 • Kliknutím na odkaz „Nápověda“ v pravém horním rohu samoobslužného rozhraní se otevírá ve třech krocích postup pro použití samoobslužného rozhraní. Přidávání HTML v této předvolbě zobrazí další nápovědu nad tím, co je již zobrazeno.

SelfCheckoutByLogin

Default: Cardnumber

Asks: Have patrons login into the web-based self checkout system with their ___

Hodnoty:

 • Cardnumber

  image44

 • Jméno uživatele a heslo

  image45

Popis:

 • Tato předvolba vám umožňuje rozhodnout, jak se vaší čtenáři se přihlašují do samoobslužného výpůjčního stroje. Čárový kód je čtenářovo číslo karty a jejich uživatelské jméno a heslo se nastavuje pomocí OPAC/intranetu pomocí polí uživatelského jméno a hesla v záznamu čtenáře.

Stvrzenka o selfchecku

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ the print receipt popup dialog when self checkout is finished.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Toto nastavení ovlivňuje, bude-li možné připojovat soubory s fakturami k objednávkám spravovaným v modulu akvizice.

SelfCheckTimeout

Výchozí: 120

Asks: Time out the current patron’s web-based self checkout system login after ___ seconds.

Popis:

 • Po nečinnosti zařízení po dobu uvedenou v této předvolbě odhlásí samoobslužný výpůjční systém přihlášeného čtenáře a vrátí se na úvodní obrazovku.

ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ the patron’s picture (if one has been added) when they use the web-based self checkout.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

WebBasedSelfCheck

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ the web-based self checkout system.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

Enabling this preference will allow access to the self checkout module in Koha.

Obohacený obsah

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Enhanced Content

Important

Vždy si přečtěte podmínky služby spojené s externími zdroji dat, aby se ujistili, že používáte produkty v rámci povolených limitů.

Note

Nemůžete mít nastavenu více než jednu službu obálek knih (včetně místních obálek). Pokud nastavíte více než jednu dostanete více obrázků obálky. Místo toho si vyberte pouze jeden zdroj pro obrázky obálek knih.

Vše

FRBRizeEditions

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ other editions of an item on the staff client

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image46

Popis:

 • Using the rules set forth in the Functional Requirements for Bibliographic records, this option, when enabled, pulls all editions of the same title available in your collection regardless of material type. Items will appear under an ‚Editions‘ tab on the detail page for the title in question.. According to Libraries Unlimited’s Online Dictionary for Library and Information Science (http://lu.com/odlis/), FRBRizing the catalog involves collating MARC records of similar materials. FRBRization brings together entities (sets of Works, Expressions, or Manifestations), rather than just sets of Items. It can aid patrons in selecting related items, expressions, and manifestations that will serve their needs. When it is set to „Show“, the OPAC will query one or more ISBN web services for associated ISBNs and display an Editions tab on the details pages. Once this preference is enabled, the library must select one of the ISBN options (ThingISBN and/or XISBN). This option is only for the Staff Client; the OPACFRBRizeEditions option must be enabled to have the Editions tab appear on the OPAC.

  Important

  Requires that you turn on one or more of the ISBN services (ThingISBN and/or XISBN)

OPACFRBRizeEditions

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ other editions of an item on the OPAC.

Popis:

 • Using the rules set forth in the Functional Requirements for Bibliographic records, this option, when enabled, pulls all editions of the same title available in your collection regardless of material type. Items will appear under an ‚Editions‘ tab on the detail page for the title in question.. According to Libraries Unlimited’s Online Dictionary for Library and Information Science (http://lu.com/odlis/), FRBRizing the catalog involves collating MARC records of similar materials. FRBRization brings together entities (sets of Works, Expressions, or Manifestations), rather than just sets of Items. It can aid patrons in selecting related items, expressions, and manifestations that will serve their needs. When it is set to „Show“, the OPAC will query one or more ISBN web services for associated ISBNs and display an Editions tab on the details pages. Once this preference is enabled, the library must select one of the ISBN options (ThingISBN and/or XISBN). This option is only for the OPAC; the FRBRizeEditions option must be turned „On“ to have the Editions tab appear on the Staff Client.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image47

Tato předvolba stáhne všechny verze stejného titulu co jsou k dispozici ve vašem fondu, bez ohledu na typ materiálu. Položky se zobrazí na kartě „Vydání“ na detailní stránce podrobností o dotyčném titulu.

Important

Requires that you turn on one or more of the ISBN services (ThingISBN and/or XISBN)

Amazon

AmazonAssocTag

Asks: Put the associate tag ___ on links to Amazon.

Note

To může snížit vaše poplatky za reference, pokud se čtenář rozhodne zakoupit knihu po kliknutím na Amazon z vašich stránek.

Popis:

 • An Amazon Associates Tag allows a library to earn a percentage of all purchases made on Amazon when a patron accesses Amazon’s site via links on the library’s website. More information about the Amazon Associates program is available at Amazon’s Affiliate Program’s website, https://affiliate-program.amazon.com/. Before a tag can be obtained, however, the library must first apply for an Amazon Web Services (AWS) account. Applications are free of charge and can be made at http://aws.amazon.com. Once an AWS account has been established, the library can then obtain the Amazon Associates Tag.

Sign up at: https://affiliate-program.amazon.com/

AmazonCoverImages

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ cover images from Amazon on search results and item detail pages on the staff interface.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • This preference makes it possible to either allow or prevent Amazon cover images from being displayed in the Staff Client. Cover images are retrieved by Amazon, which pulls the content based on the first ISBN number in the item’s MARC record. Amazon offers this service free of charge. If the value for this preference is set to „Show“, the cover images will appear in the Staff Client, and if it is set to „Don’t show“, the images will not appear. Finally, if you’re using Amazon cover images, all other cover image services must be disabled. If they are not disabled, they will prevent AmazonCoverImages from functioning properly.

AmazonLocale

Výchozí: Americký

Asks: Use Amazon data from its ___ website.

Hodnota:

 • Americký

 • Britský

 • Kanadský

 • Francouzský

 • Německý

 • Japonský

OPACAmazonCoverImages

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ cover images from Amazon on search results and item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • This preference makes it possible to either allow or prevent Amazon cover images from being displayed in the OPAC. Cover images are retrieved by Amazon, which pulls the content based on the first ISBN number in the item’s MARC record. Amazon offers this service free of charge. If the value for this preference is set to „Show“, the cover images will appear in the OPAC, and if it is set to „Don’t show“, the images will not appear. Finally, if you’re using Amazon cover images, all other cover image services must be disabled. If they are not disabled, they will prevent AmazonCoverImages from functioning properly.

Babelthèque

Babelthèque

Výchozí: Ne

Asks: ___ include information (such as reviews and citations) from Babelthèque in item detail pages on the OPAC.

Popis:

 • This preference makes it possible to display a Babelthèque tab in the OPAC, allowing patrons to access tags, reviews, and additional title information provided by Babelthèque. The information which Babelthèque supplies is drawn from the French language-based Babelio.com [http://www.babelio.com/], a French service similar to LibraryThing for Libraries. More information about Babelthèque is available through its website, http://www.babeltheque.com [http://www.babeltheque.com/]. Libraries that wish to allow access to this information must first register for the service at http://www.babeltheque.com. Please note that this information is only provided in French.

Hodnoty:

 • Ano

  image48

 • Ne

Babeltheque_url_js

Asks: ___ Defined the url for the Babelthèque javascript file (eg. http://www.babeltheque.com/bw_XX.js)

Babeltheque_url_update

Asks: ___ Defined the url for the Babelthèque update periodically (eq. http://www.babeltheque.com/…/file.csv.bz2 [http://www.babeltheque.com/.../file.csv.bz2]).

Baker & Taylor

Important

This is a pay service, you must contact Baker & Taylor to subscribe to this service before setting these options.

BakerTaylorBookstoreURL

Asks: Baker and Taylor „My Library Bookstore“ links should be accessed at https:// ___ isbn

Popis:

 • Some libraries generate additional funding for the library by selling books and other materials that are purchased from or have been previously leased from Baker & Taylor. These materials can be accessed via a link on the library’s website. This service is often referred to as „My Library Bookstore.“ In order to participate in this program, the library must first register and pay for the service with Baker & Taylor. Additional information about this and other services provided by Baker & Taylor is available at the Baker & Taylor website, http://www.btol.com. The BakerTaylorBookstoreURL preference establishes the URL in order to link to the library’s Baker & Taylor-backed online bookstore, if such a bookstore has been established. The default for this field is left blank; if no value is entered, the links to My Library Bookstore will remain inactive. If enabling this preference, enter the library’s Hostname and Parent Number in the appropriate location within the URL. The „key“ value (key=) should be appended to the URL, and https:// should be prepended.

This should be filled in with something like koha.mylibrarybookstore.com/MLB/actions/searchHandler.do?nextPage=bookDetails&parentNum=10923&key=

Note

Ponechte prázdné, pokud tento odkaz nechcete používat

Important

Be sure to get this information from Baker & Taylor when subscribing.

BakerTaylorEnabled

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ Baker and Taylor links and cover images to the OPAC and staff client. This requires that you have entered in a username and password (which can be seen in image links).

Hodnoty:

 • Vložit

 • Nepřidat

Popis:

 • This preference makes it possible to display Baker & Taylor content (book reviews, descriptions, cover images, etc.) in both the Staff Client and the OPAC. Libraries that wish to display Baker & Taylor content must first register and pay for this service with Baker & Taylor (http://www.btol.com). If Baker & Taylor content is enabled be sure to turn off other cover and review services to prevent interference.

  Important

  To use this you will need to also set the BakerTaylorUsername & BakerTaylorPassword system preferences

BakerTaylorUsername & BakerTaylorPassword

Asks: Access Baker and Taylor using username ___ and password ___

Popis:

 • This setting in only applicable if the library has a paid subscription to the external Content Café service from Baker & Taylor. Use the box provided to enter in the library’s Content Café username and password. Also, ensure that the BakerTaylorBookstoreURL and BakerTaylorEnabled settings are properly set. The Content Café service is a feed of enhanced content such as cover art, professional reviews, and summaries that is displayed along with Staff Client/OPAC search results. For more information on this service please see the Baker & Taylor website: http://www.btol.com

  Important

  Be sure to get this information from Baker & Taylor when subscribing.

Coce Cover images cache

Coce is a remote image URL cache. With this option, cover images are not fetched directly from Amazon, Google, and so on. Their URLs are requested via a web service to Coce which manages a cache of URLs.

Coce

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ a Coce image cache service.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

Popis:

 • Coce has many benefits when it comes to choosing and displaying cover images in Koha:

  • If a book cover is not available from a provider, but is available from another one, Koha will be able to display a book cover, which isn’t the case now

  • Since URLs are cached, it isn’t necessary for each book cover to request, again and again, the provider, and several of them if necessary.

  • Amazon book covers are retrieved with Amazon Product Advertising API, which means that more covers are retrieved (ISBN13).

   Important

   Coce does not come bundled with Koha. Your Koha install will not already have a Coce server set up. Before enabling this functionality you will want to be sure to have a Coce server set up. Instructions on installing and setting up Coce can be found on the official github page at https://github.com/fredericd/coce.

CoceHost

Asks: Coce server URL ___

Popis:

 • This will be the full URL (starting with http://) to your Coce server.

CoceProviders

Asks: Use the following providers to fetch the covers ___

Hodnoty:

 • [Označit vše]

 • Amazon Web Services

 • Google Books

 • Open Library

Popis:

 • The providers chosen here will be used to gather cover images for display in your Koha catalog.

Google

GoogleJackets

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ cover images from Google Books to search results and item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Vložit

 • Nepřidat

Popis:

 • Toto nastavení řídí zobrazení příslušné obálky z volné databáze Google Books prostřednictvím služby Google Books API. Upozorňujeme, že pokud chcete tuto funkci používat, musíte všechny ostatní obálkové služby vypnout.

HTML5 Media

HTML5MediaEnabled

Výchozí: vůbec ne

Asks: Show a tab with a HTML5 media player for files catalogued in field 856 ___

Hodnoty:

 • v OPACu a intranetu

 • v OPACu

  image49

 • Zprávy ve služebním intranetu

  image50

 • vůbec ne

Popis:

 • Máte-li mediální prvky v poli 856 svého záznamu MARC, tato předvolba může zobrazit tato média v samostatné záložce pomocí HTML5.

HTML5MediaExtensions

Default: webm|ogg|ogv|oga|vtt

Asks: Media file extensions ___

Popis:

 • Enter in file extensions separated with bar (|)

HTML5MediaYouTube

Default: Don’t embed

Important

To turn this on first enable HTML5MediaEnabled

Asks: ___ YouTube links as videos.

Hodnoty:

 • Don’t embed

 • Embed

Popis:

 • This preference will allow MARC21 856$u that points to YouTube to appear as a playable video on the pages defined in HTML5MediaEnabled.

IDreamLibraries

IDreamBooks.com [http://idreambooks.com/] aggregates book reviews by critics to help you discover the very best of what’s coming out each week. These preferences let you integrated content from IDreamBooks.com [http://IDreamBooks.com] in to your Koha OPAC.

Note

Toto je nový web a má omezený obsah, takže můžete vidět pouze tyto funkce o nových populárních titulech, až pokud se databáze příliš nezvětší.

IDreamBooksReadometer

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ a „Readometer“ that summarizes the reviews gathered by IDreamBooks.com to the OPAC details page.

Hodnoty:

 • Vložit

  image51

 • Nepřidat

IDreamBooksResults

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ the rating from IDreamBooks.com to OPAC search results.

Hodnoty:

 • Vložit

  image52

 • Nepřidat

IDreamBooksReviews

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ a tab on the OPAC details with book reviews from critics aggregated by IDreamBooks.com.

Hodnoty:

 • Vložit

  image53

 • Nepřidat

LibraryThing

LibraryThing for Libraries is a pay service. You must first contact LibraryThing directly for pricing and subscription information. Learn more at http://www.librarything.com/forlibraries. Also, for further configuration instructions please see the LibraryThing Wiki: http://www.librarything.com/wiki/index.php/Koha

LibraryThingForLibrariesEnabled

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ reviews, similar items, and tags from Library Thing for Libraries on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířené informace o katalogové jednotce jakož i knižní doporučení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, jinými čtenáři napsaná písemná hodnocení a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.

  Important

  If this is set to ‚show‘ you will need to enter a value in the ‚LibraryThingForLibrariesID‘ system preference.

LibraryThingForLibrariesID

Asks: Access Library Thing for Libraries using the customer ID ___

Popis:

 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Pomocí příslušného pole zadejte ID do LibraryThing pro knihovny, jak je stanoveno v knihovně LibraryThing. Číslo je řada čísel ve tvaru # # # - # # # # # # # # # a lze je nalézt na stránce účtu na LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířených informací o katalogových jednotkách jako jsou knižní doporučení a umělecké zobrazení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, písemné hodnocení jiných čtenářů a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.

LibraryThingForLibrariesTabbedView

Výchozí: v řádce s bibliografickými informacemi

Asks: Show Library Thing for Libraries content ___

Hodnoty:

 • v řádce s bibliografickými informacemi

 • v záložce

Popis:

 • Toto nastavení je použitelné pouze v případě, že knihovna má předplatné na externí služby LibraryThing pro knihovny. Tato služba může poskytnout čtenářům zobrazení rozšířené informace o katalogové jednotce jakož i knižní doporučení. Také může nabídnout pokročilé funkce, jako je prohlížení štítků, jinými čtenáři napsaná písemná hodnocení a displej virtuální knihovny přístupný z karty Podrobnosti.

ThingISBN

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ the ThingISBN service to show other editions of a title

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • Set to ‚Use‘ to display an „Editions“ tab on the item’s detail page. Editions are listed, complete with cover art (if you have one of the cover services enabled) and bibliographic information. The feed comes from LibraryThing’s ThingISBN web service. This is a free service to non-commercial sites with fewer than 1,000 requests per day.

  Important

  Requires FRBRizeEditions and/or OPACFRBRizeEditions set to ‚show‘

  Important

  Toto je oddělené od Library Thing for Libraries a cena s tím nijak nesouvisí.

Místní obrázky obálek

AllowMultipleCovers

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ multiple images to be attached to each bibliographic record.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • If this preference is set to ‚Allow‘ then you can upload multiple images that will appear in the images tab on the bib record in the OPAC and the staff client. This preference requires that either one or both LocalCoverImages and OPACLocalCoverImages are set to ‚Display.‘

  image54

LocalCoverImages

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ local cover images on intranet search and details pages.

Hodnoty:

 • Zobrazit

 • Nezobrazovat

Popis:

 • Nastavení této předvolby na „Zobrazit“ vám umožní nahrát své vlastní obrázky obálek k bibliografickým záznamům a jejich zobrazení na stránce podrobností v knihovnickém intranetu. V této době se obálka zobrazí pouze na kartě „Obrázky“ v tabulce jednotek na detailní obrazovce, a ne vedle názvu v levém horním rohu, nebo ve výsledcích vyhledávání.

OPACLocalCoverImages

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ local cover images on OPAC search and details pages.

Hodnoty:

 • Zobrazit

 • Nezobrazovat

Popis:

 • Nastavení této předvolby na „Zobrazit“ vám umožní nahrát své vlastní obrázky obálek k bibliografickým záznamům a jejich zobrazení na stránce podrobností výsledků hledání v OPACu.

NoveList Select

Novelist Select is not a free service. Contact your Ebsco representative to get your log in information to embed this content in the OPAC.

Important

Novelist Select does not include cover images for the search results and bibliographic detail pages. You can choose any other cover image service for this content or you can contract with Ebsco to get access to the Baker & Taylor Content Cafe for an added fee.

NovelistSelectEnabled

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ Novelist Select content to the OPAC.

Hodnoty:

Popis:

 • Novelist Select od EBSCO je předplacená služba, která poskytuje dodatečný obsah v OPACu.

NovelistSelectProfile & NovelistSelectPassword

Asks: Access Novelist Select using user profile ___ and password ___.

Important

Tyto informace budou viditelné, pokud někdo zobrazí zdrojový kód na vašem OPACu.

Popis:

 • Novelist Select od EBSCO je předplacená služba, která poskytuje dodatečný obsah v OPACu.

NovelistSelectStaffEnabled

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ Novelist Select content to the Staff client (requires that you have entered in a user profile and password, which can be seen in image links).

Hodnoty:

 • Nepřidat

 • Vložit

NovelistSelectStaffView

Default: in a tab

Asks: Display Novelist Select staff content ___.

Hodnoty:

 • nad tabulkou jednotek

 • pod tabulkou jednotek

 • in a tab

NovelistSelectView

Výchozí: v záložce OPAC

Asks: Display Novelist Select content ___

Popis:

 • Novelist Select poskytuje mnoho obsahů, a proto máte čtyři výběry kde je zobrazit. Výchozí je na záložce v tabulce jednotek (exemplářů).

  image55

  Obsah je stejný, pokud se rozhodnete zobrazit nad tabulkou jednotek (exemplářů) nebo pod ní. Pokud je zobrazen v pravém sloupci stránky je to stejný obsah, ale zobrazí trochu jinak, protože je tu omezený prostor.

  image56

Hodnoty:

 • nad tabulkou jednotek

 • pod tabulkou jednotek

 • na záložce v OPACu

 • pod roletkou Uložit záznam vpravo

OCLC

OCLCAffiliateID

Asks: Use the OCLC affiliate ID ___ to access the xISBN service.

Popis:

XISBN

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ the OCLC xISBN service to show other editions of a title

Popis:

 • Set to ‚Use‘ to display an „Editions“ tab on the item’s detail page. Editions are listed, complete with cover art and bibliographic information. The feed comes from OCLC’s xISBN web service. The feed limit for non-commercial sites is 1000 requests per day.

Hodnoty:

XISBNDailyLimit

Výchozí: 999

Asks: Only use the xISBN service ___ times a day.

Important

Unless you have signed up for an ID with OCLC, you are limited to 1000 requests per day. Available at: http://www.worldcat.org/affiliate/webservices/xisbn/app.jsp

Open Library

OpenLibraryCovers

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ cover images from Open Library to search results and item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Vložit

 • Nepřidat

Popis:

 • Toto nastavení určuje zobrazení příslušných obálek z databáze Open Library prostřednictvím Open Library API. Upozorňujeme, že pro použití této funkce, musíte všechny ostatní obálkové služby vypnout.

OpenLibrarySearch

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ search results from Open Library on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

image1187

Po termínu

OverDrive is an pay service. You must first contact OverDrive directly for pricing and subscription information. Enabling this service will integrate Overdrive results in to your OPAC searches. You will have to apply for these 3 pieces of information through an application as an API developer. Overdrive API applications are evaluated once a week so you may not be able to use this feature immediately after signing up. To learn more please contact your OverDrive representative.

image57

OverDriveCirculation

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ users to access their OverDrive circulation history, and circulate items. If you enable access, you must register auth return url of http(s)://my.opac.hostname/cgi-bin/koha/external/overdrive/auth.pl with OverDrive.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

OverDriveClientKey and OverDriveClientSecret

Asks: Include OverDrive availability information with the client key __ and client secret ___

Popis:

 • OverDrive customers can get this information by visiting the OverDrive Developer Portal [https://developer.overdrive.com/docs/getting-started] and following the instructions found there to apply as an API developer. Once this data and the OverDriveLibraryID are populated you will see OverDrive results on your OPAC searches.

OverDriveLibraryID

Asks: Show items from the OverDrive catalog of library # ___

Popis:

 • OverDrive customers can get this information by visiting the OverDrive Developer Portal [https://developer.overdrive.com/docs/getting-started] and following the instructions found there to apply as an API developer. Once this data and the OverDriveClientKey and OverDriveClientSecret are populated you will see OverDrive results on your OPAC searches.

Zásuvné moduly

UseKohaPlugins

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ the ability to use Koha Plugins.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

  Note

  Plugin systém musí být povolen v konfiguračním souboru Koha aby byl plně funkční. Více se dozvíte v kapitole ` Plugins <#pluginsystem>`__

Syndetics

Syndetics je placená služba. Nejprve je nutné kontaktovat přímo Syndetics o ceně pro informace o předplatném.

SyndeticsAuthorNotes

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ notes about the author of a title from Syndetics on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • When this option is set to „Show“, Syndetics provides notes and short author biographies for more that 300,000 authors, in both fiction and nonfiction. With this option enabled the library can display Syndetics Author Notes on the OPAC. According to the Syndetics Solutions website (http://www.bowker.com/syndetics/), Author Notes include lists of contributors for many multi-author texts and compilations. The SyndeticsClientCode must be entered and the SyndeticsEnabled option must be activated before this service can be used.

SyndeticsAwards

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ information from Syndetics about the awards a title has won on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • When this option is set to „Show“, Syndetics provides its clients with a list of awards that any title has won. With this service enabled the library can display those awards for each book on its website. For each book or item that comes up during a user search, the list of awards for that title will be displayed. When a user clicks on a given award, information about that award is presented along with a list of the other titles that have won that award. If the user clicks on any title in the list, they will see holdings information about that title in their region. This option is a paid subscription service. The SyndeticsClientCode must be entered and the SyndeticsEnabled option must be activated before this service can be used.

SyndeticsClientCode

Asks: Use the client code ___ to access Syndetics.

Popis:

 • Once the library signs up for Syndetics‘ services, Syndetics will provide the library with an access code. (Visit the Syndetics homepage at http://www.bowker.com/syndetics/ for more information.) This is the code that must be entered to access Syndetics‘ subscription services. Syndetics is a paid subscription service. This value must be entered before SyndeticsEditions can be enabled. If the code is lost, corrupted, or forgotten, a new one can be obtained from http://www.bowker.com/syndetics/.

  Important

  Budete muset získat Váš klientský kód přímo z Syndetics.

SyndeticsCoverImages & SyndeticsCoverImageSize

SyndeticsCoverImages Výchozí: Nezobrazovat

SyndeticsCoverImageSize Výchozí: střední

Asks: ___ cover images from Syndetics on search results and item detail pages on the OPAC in a ___ size.

Popis:

 • When enabled, SyndeticsCoverImages, allows libraries to display Syndetics‘ collection of full-color cover images for books, videos, DVDs and CDs on their OPAC. For each book or item that comes up during a user search, the cover image for that title will be displayed. Since these cover images come in three sizes, the optimum size must be selected using the SyndeticsCoverImageSize preference after SyndeticsCoverImages are enabled. Syndetics cover images come in two sizes: mid-size (187 x 187 pixels), and large (400 x 400 pixels). Syndetics is a paid subscription service. The SyndeticsClientCode must be entered and the SyndeticsEnabled option must be activated before this service can be used. Other cover image preferences should also be disabled to avoid interference.

SyndeticsCoverImages Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

SyndeticsCoverImageSize Hodnoty:

 • střední

 • velký

SyndeticsEditions

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ information about other editions of a title from Syndetics on item detail pages on the OPAC

Popis:

 • When enabled this option shows information on other editions of a title from Syndetics on the item detail pages of the OPAC. Syndetics is a paid subscription service. The SyndeticsClientCode must be entered and the SyndeticsEnabled option must be activated before this service can be used.

Hodnoty:

SyndeticsEnabled

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ content from Syndetics.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • Pokud je tato možnost povolena, mohou být použity jakékoliv služby Syndetics.

  Important

  Requires that you enter your SyndeticsClientCode before this content will appear.

SyndeticsExcerpt

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ excerpts from of a title from Syndetics on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • This preference allows Syndetics to display excerpts given to them from selected publishers. The excerpts are available from prominently reviewed new titles, both fiction and non-fiction. The excerpts include poems, essays, recipes, forwards and prefaces. Automatic links provided by the ISBNs within local MARC records are required to integrate Syndetics secured, high-speed Internet servers to the library OPACs. For more information see (http://www.bowker.com/syndetics/).

SyndeticsReviews

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ reviews of a title from Syndetics on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Syndetics Reviews is an accumulation of book reviews available from a variety of journals and serials. The reviews page displays colored images of reviewed books dust jackets, partnered with the names of the journal or serial providing the review. Clicking on an icon opens a window revealing the book title, author’s name, book cover icon and the critic’s opinion of the book. Automatic links provided by the ISBNs within local MARC records are required to integrate Syndetics secured, high-speed Internet servers to the library OPACs. For more information see (http://www.bowker.com/syndetics/).

SyndeticsSeries

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ information on other books in a title’s series from Syndetics on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Each fiction title within a series is linked to the complete series record. The record displays each title in reading order and also displays the publication order, if different. Alternate series titles are also displayed. Automatic links provided by the ISBNs within local MARC records are required to integrate Syndetics secured, high- speed Internet servers to the library OPACs. For more information see (http://www.bowker.com/syndetics/).

SyndeticsSummary

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ a summary of a title from Syndetics on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Providing more than 5.6 million summaries and annotations derived from book jackets, edited publisher copy, or independently written annotations from Book News, Inc. Covering fiction and non-fiction, this summaries option provides annotations on both trade and scholarly titles. For more information see (http://www.bowker.com/syndetics/).

SyndeticsTOC

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ the table of contents of a title from Syndetics on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • This preference allows staff and patrons to review the Table of Contents from a wide variety of publications from popular self-help books to conference proceedings. Specific Information access is the main purpose for this option, allowing patrons guidance to their preferred section of the book. Special arrangements with selected book services is used to obtain the table of contents for new publications each year. Automatic links provided by the ISBNs within local MARC records are required to integrate Syndetics secured, high-speed Internet servers to the library OPACs. For more information see (http://www.bowker.com/syndetics/).

Štítkování

TagsEnabled

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons and staff to put tags on items.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Nastavte na „Povolit“ pro umožnění štítkování. Štítek (Tag) jsou metadata, slova přidaná k identifikaci titulu. Štítky umožňují čtenářům klasifikovat materiály podle své volby. TagsEnabled je hlavní parametr, který umožňuje tuto štítkování (značkování). TagsEnable musí být nastaven na „Povolit“, aby bylo možné využívat další štítkovací funkce.

TagsExternalDictionary

Asks: Allow tags in the dictionary of the ispell executable ___ on the server to be approved without moderation.

Popis:

 • The dictionary includes a list of accepted and rejected tags. The accepted list includes all the tags that have been pre-allowed. The rejected list includes tags that are not allowed. This preference identifies the „accepted“ dictionary used. Ispell is an open source dictionary which can be used as a list of accepted terms. Since the dictionary allows for accurately spelled obscenities, the libraries policy may dictate that modifications are made to the Ispell dictionary if this preference is use. For more information about Ispell http://www.gnu.org/software/ispell/ispell.html. Enter the path on your server to a local ispell executable, used to set $Lingua::Ispell::path.

TagsInputOnDetail

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to input tags on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

  image59

 • Nepovolit

TagsInputOnList

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to input tags on search results on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

  image58

 • Nepovolit

TagsModeration

Výchozí: Nepožadovat

Asks: ___ that tags submitted by patrons be reviewed by a staff member before being shown.

Hodnoty:

 • Nepožadovat

 • Požadovat

Popis:

 • Při nastavení na „Vyžadovat,“ všechny štítky musí být nejprve schváleny moderátorem. Pouze schválené tagy budou viditelné čtenářům. Při nastavení na „Nevyžadují“ štítky obejdou moderátora a budou okamžitě viditelné. Pokud je nastveno „požadovat“ , knohvník by měl schválit štítek v knihvonickém rozhraní (intranetu). Moderátorem má možnost schválit nebo zamítnout každý čekající návrh štítku.

Pokud je požadována moderace (schválení), všechny štítky projdou procesem schválení, dříve než budou publikovány.

 • Get there: More > Tools > Tags

TagsShowOnDetail

Výchozí: 10

Asks: Show ___ tags on item detail pages on the OPAC.

Note

Nastvit hodnotu 0 (nula) pro vypnutí této možnosti.

TagsShowOnList

Výchozí: 6

Asks: Show ___ tags on search results on the OPAC.

Note

Nastvit hodnotu 0 (nula) pro vypnutí této možnosti.

Jazyky

These preferences control your Internationalization and Localization settings.

Get there: More > Administration > Global System Preferences > I18N/L10N

AddressFormat

Default: US style ([Street number], [Address] - [City], [Zip/Postal Code], [Country])

Asks: Format postal addresses using ___

Hodnoty:

 • German style ([Address] [Street number] - [Zip/Postal Code] [City] - [Country])

 • French style ([Street number] [Address] - [ZIP/Postal Code] [City] - [Country])

 • US style ([Street number], [Address] - [City], [Zip/Postal Code], [Country])

Popis:

 • This preference will let you control how Koha displays patron addresses given the information entered in the various fields on their record.

abeceda

Výchozí: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Asks: Use the alphabet ___ for lists of browsable letters. This should be a space separated list of uppercase letters.

Popis:

 • Tato předvolba dovoluje definovat svoji vlastní abecedu pro prohlížení čtenářů v Koha.

  image60

CalendarFirstDayOfWeek

Výchozí: Neděle

Asks: Use ___ as the first day of week in the calendar.

Hodnoty:

 • Neděle

 • Pondělí

 • Úterý

 • Středa

 • Čtvrtek

 • Pátek

 • Sobota

Popis:

 • Pomocí této předvolby můžete řídit, který den se zobrazuje jako první den týdne v roletce kalendáře v celé Koha v nástroji Kalendář. Změníte-li toto nastavení a nevidíte-li žádnou změnu ve svém prohlížeči, znovunačíst stránku a tím vynulovat cache paměť, protože se to udělá změnou Javascriptu na těchto stránkách.

dateformat

Výchozí: mm/dd/rrrr

Asks: Format dates like ___

Hodnoty:

 • dd.mm.yyyy

 • dd/mm/rrrr

 • mm/dd/rrrr

 • rrrr/mm/dd

Popis:

 • This preference controls how the date is displayed. The options are the United States method, mm/dd/yyyy (04/24/2010), the metric method, dd/mm/yyyy (24/04/2010) or ISO, which is the International Standard of Organization, yyyy/mm/dd (2010/04/24). The International Standard of Organization would primarily be used by libraries with locations in multiple nations that may use different date formats, to have a single display type, or if the library would be in a region that does not use the United States or metric method. More information regarding the ISO date format can be found at http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm.

jazyk

Výchozí: angličtina

Text: Umožnit následující jazyky na rozhraní knihovníka (intranetu)

Hodnoty:

 • English (Angličtina)

To install additional languages please refer to http://wiki.koha-community.org/wiki/Installation_of_additional_languages_for_OPAC_and_INTRANET_staff_client

opaclanguages

Výchozí: angličtina

Text: Povolit následující jazyky na OPACu

Hodnoty:

 • English (Angličtina)

  Note

  To install additional languages you need to run misc/translation/install-code.pl. For example, to install French you would run the following command install-code.pl fr-FR to make the templates, once they exist and are in the right place then they will show up as an option in this preference.

opaclanguagesdisplay

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to select their language on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

  • Patrons can choose their language from a list at the bottom of the public catalog

   image61

 • Nepovolit

  • The public catalog will not give an option to choose a language

Popis:

 • Using the OpacLangSelectorMode preference you can decide where these language options will appear in the public catalog.

TimeFormat

Výchozí: 24 hodinový formát

Asks: Format times in ___

Hodnoty:

 • 12-ti hodinový formát (např. 02:18PM)

 • 24 hodinový formát (např. 14:18)

TranslateNotices

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ notices to be translated. If set, notices will be translatable from the „Notices and Slips“ interface. The language used to send a notice to a patron will be the one defined for the patron.

Hodnoty:

 • Nepovolit

 • Povolit

Laboratoř

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Labs

The preferences in this section are for experimental features that need additional testing and debugging.

EnableAdvancedCatalogingEditor

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ the advanced cataloging editor.

Popis:

 • This preference will allow you to choose between a basic editor and a advanced editor for cataloging.

  Important

  This feature is currently experimental, and may have bugs that cause corruption of records. It also does not include any support for UNIMARC or NORMARC fixed fields. Please help us test it and report any bugs, but do so at your own risk.

Místní užití

These preferences are defined locally.

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Local Use

Note

Někdy se předvolby, které jsou buď nové nebo zastaralé objeví na této kartě. Pokud jste nepřidali žádné předvolby na této kartě, pak je nejlepší ignorovat předvolby zde uvedené.

INTRAdidyoumean

Default: blank

Asks: Did you mean? configuration for the Intranet. Do not change, as this is controlled by /cgi-bin/koha/admin/didyoumean.pl.

OPACdidyoumean

Default: blank

Asks: Did you mean? configuration for the OPAC. Do not change, as this is controlled by /cgi-bin/koha/admin/didyoumean.pl.

printcirculationships

Default: ON

Asks: If ON, enable printing circulation receipts

Hodnoty:

 • ZAPNUTO

 • VYPNUTO

UsageStatsID

Default: blank

Asks: This preference is part of Koha but it should not be deleted or updated manually.

UsageStatsLastUpdateTime

Default: blank

Asks: This preference is part of Koha but it should not be deleted or updated manually.

UsageStatsPublicID

Default: blank

Asks: Public ID for Hea website

Verze

Default: automatically generated

Asks: The Koha database version. WARNING: Do not change this value manually. It is maintained by the webinstaller

Záznamy

Logs keep track of transaction on the system. You can decide which actions you want to log and which you don’t using these preferences. Logs can then be viewed in the Log Viewer under Tools.

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Logs

Debugging

DumpTemplateVarsIntranet

Výchozí: Ne

Asks: ___ dump all Template Toolkit variable to a comment in the HTML source for the staff intranet.

Hodnota:

 • Ne

 • Ano

DumpTemplateVarsOpac

Výchozí: Ne

Asks: ___ dump all Template Toolkit variable to a comment in the HTML source for the OPAC.

Hodnota:

 • Ne

 • Ano

Logging

AuthoritiesLog

Výchozí: Nelogovat

Asks: ___ changes to authority records.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

BorrowersLog

Výchozí: Logovat

Asks: ___ changes to patron records.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

CataloguingLog

Výchozí: Nelogovat

Asks: ___ any changes to bibliographic or item records.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

  Important

  Vzhledem k tomu, že se to děje vždy, když kniha katalogizována, upravována, nebo půjčována či vracená, může toto být velmi náročná na zdroje - může zpomalit váš systém.

CronjobLog

Výchozí: Nelogovat

Asks: ___ information from cron jobs.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

FinesLog

Výchozí: Logovat

Asks: ___ when overdue fines are charged or automatically forgiven.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

HoldsLog

Výchozí: Nelogovat

Asks: ___ any actions on holds (create, cancel, suspend, resume, etc.).

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

IssueLog

Výchozí: Logovat

Asks: ___ when items are checked out.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

LetterLog

Výchozí: Logovat

Asks: ___ when an automatic claim notice is sent.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

  Note

  Tento log sleduje všechna oznámení odeslaná čtenáři, včetně upomínek.

RenewalLog

Default: Don’t log

Asks: ___ when items are renewed.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

ReportsLog

Výchozí: Nelogovat

Asks: ___ when reports are added, deleted or changed.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

ReturnLog

Výchozí: Logovat

Asks: ___ when items are returned.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

SubscriptionLog

Výchozí: Logovat

Asks: ___ when serials are added, deleted or changed.

Hodnoty:

 • Nelogovat

 • Logovat

OPAC

Get there: More > Administration > Global System Preferences > OPAC

Možnosti pokročilého vyhledávání

OpacAdvSearchMoreOptions

Default: Select All

Asks: Show search options for the expanded view ___

Hodnoty:

 • [Označit vše]

 • Typy jednotek

 • Jazyk

 • Umístění a dostupnost

 • Datum zveřejnění

 • Řazení

 • Subtypes

Popis:

 • The settings in this preference will determine which search fields will show when the patron is using the ‚More options‘ mode on the advanced search page.

OpacAdvSearchOptions

Default: Item types, Language, Location and availability, Publication date, Sorting

Asks: Show search options ___

Hodnoty:

 • [Označit vše]

 • Typy jednotek

 • Jazyk

 • Umístění a dostupnost

 • Datum zveřejnění

 • Řazení

 • Subtypes

Popis:

 • The settings in this preference will determine which search fields will show when the patron is using the ‚Fewer options‘ mode on the advanced search page.

Vzhled

Tyto předvolby určují jak vypadají věci na OPACu.

AuthorisedValueImages

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ images for authorized values (such as lost statuses and locations) in search results and item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Get there: More > Administration > Authorized Values

BiblioDefaultView

Výchozí: v prosté formě

Asks: By default, show bib records ___

Hodnoty:

 • jako jsou specifikované v ISBD šabloně.

  • See ISBD preference for more information

 • v jednoduché formě.

 • v jejich MARC formátu.

Popis:

 • Tato předvolba určuje úroveň bibliografických podrobností, které čtenářuvidí na stránce detailu OPAC. Jednoduchý formulář zobrazí grafické rozhraní; MARC formát MARC21 zobrazí katalogizační pohled, ISBD zobrazí ISBD (Mezinárodní standardní bibliografický popis, AACR2) pohled.

COinSinOPACResults

Výchozí: Zahrnout

Asks: ___ COinS / OpenURL / Z39.88 in OPAC search results.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat

  • Pokud se rozhodnete nezahrnout COinS do výsledů vyhledávání, bude stále uložen v jednotlivých bibliografických záznamech.

 • Zahrnout

  • Povolením této funkce se zpomalí doby odezvy vyhledávání na OPACu.

Popis:

 • COinS je zkratka pro ContextObjects v Span (vyznačení oblasti).COinS je metoda vložit bibliografická metadata do HTML kódu webových stránek. To umožňuje bibliografickému software publikovat strojově čitelné bibliografické záznamy klientem referenčního software (například Zotera) a načítat bibliografická metadata. Metadata lze také poslat na OpenURL resolver. To umožňuje například vyhledávání kopii knihy v určité knihovně.

DisplayOPACiconsXSLT

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: On pages displayed with XSLT stylesheets on the OPAC, ___ icons for itemtype and authorized values.

Important

OPACXSLTResultsDisplay and/or OPACXSLTDetailsDisplay must be set to use an XSLT stylesheet for this to show (default or custom)

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image62

  Note

  Viz `XSLT Icon Guide <#XSLTiTypes>`__pro více informací o těchto ikonách.

GoogleIndicTransliteration

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ GoogleIndicTransliteration on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

image1188

hidelostitems

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ lost items on search and detail pages.

Popis:

 • Items that are marked lost by the library can either be shown or not shown on the OPAC. By setting the value to „Don’t show,“ the lost item is not shown on the OPAC. By setting the value „Show,“ the lost item is shown on the OPAC for patrons to view with a status of ‚lost.‘

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image63

HighlightOwnItemsOnOPAC & HighlightOwnItemsOnOPACWhich

HighlightOwnItemsOnOPAC Výchozí: Nezvýraznit

HighlightOwnItemsOnOPACWhich Výchozí: čtenářova domovská knihovna

Asks: ___ results from the ___ by moving the results to the front and increasing the size or highlighting the rows for those results.

HighlightOwnItemsOnOPAC Výchozí: Nezvýraznit

 • Nezvýrazňovat

 • Zvýrazňovat

HighlightOwnItemsOnOPACWhich Výchozí: čtenářova domovská knihovna

 • OPAC’s branch based via the URL

  • Knihovna je vybrána v závislosti na proměnné prostředí Apache BRANCHCODE. Například, by toto mohlo být přidáno do sekce OPAC z koha-httpd.conf: SetEnv BRANCHCODE „CPL“

 • domovská knihovna čtenáře

  • Zvýrazněné tituly budou ty ze stejné knihovny jako je čtenář knihovny. Pokud není nikdo přihlášen do OPACu, se žádné tituly se nezvýrazní.

  Important

  This preference will only effect sites that are not using an XSLT stylesheet. XSLT stylesheets are defined in the OPACXSLTResultsDisplay and OPACXSLTDetailsDisplay preferences.

LibraryName

Asks: Show ___ as the name of the library on the OPAC.

Note

Tato hodnota se objeví v titulní liště prohlížeče

Note

Edit ‚opacheader‘ if you’d like to add a library name above your search box on the OPAC

image64

Návod

Zobrazit následující HTML kód na stránce s přihlašovacím formulářem, pokud není čtenář přihlášen.

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje určit, zda čtenáři mohou vidět čárové kódy jednotek (exemplářů) v OPACu.

  <h5>Don't have a password yet?</h5>
  <p> If you don't have a password yet, stop by the circulation desk the next time you're in the library. We'll happily set one up for you.</p>
  <h5>Don't have a library card?</h5>
  <p> If you don't have a library card, stop by your local library to sign up.</p>
  

  Any HTML in this box will replace the above text below the log in box.

  image1189

OpacAdditionalStylesheet

Asks: Include the additional CSS stylesheet ___ to override specified settings from the default stylesheet.

Popis:

 • Předvolby mohou hledat stylesheety v adresáři vašeho jazyka OPACu, například: /koha-tmpl/opac-tmpl/prog/en/css. Pokud nahrajete vlastní soubor, například opac-mystyles.css do tohoto adresáře, můžete specifikovat zadáním opac-mystyles.css v opaccolorstylesheet systémové předvolby podle vašich preferencí. To přidá vaše styly jako propojený vedle výchozích souborů CSS v OPACu. Tato metoda je vhodnější, protože přidané styly jsou ukládány do mezipaměti prohlížeče uživatele, což znamená, po opakovaných návštěvách na vašich stránkách, prohlížeč uživatele nebude muset znovu styly stáhnout, místo toho použije kopii v mezipaměti prohlížeče.

 • Pokud byste ale raději, můžete nahrát CSS na jiný server a zadejte úplnou adresu URL ukazující na jeho umístění a nezapomeňte začít URL s prefixem http://

  Note

  Ponechte toto pole prázdné, pokud toto nechcete použít

  Note

  Tento soubor přidá propojený CSS, ale nenahradí existující výchozí CSS.

OpacAddMastheadLibraryPulldown

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ a library select pulldown menu on the OPAC masthead.

Hodnoty:

 • Vložit

  image65

 • Nepřidávat

  image66

OPACBaseURL

Asks: The OPAC is located at ___

Popis:

 • This preference is looking for the URL of your public catalog (OPAC) with the http:// in front of it (enter http://www.mycatalog.com instead of www.mycatalog.com). Once it is filled in Koha will use it to generate permanent links in your RSS feeds, for your social network share buttons and in your staff client when generating links to bib records in the OPAC.

  Important

  Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: http://www.google.com not http://www.google.com/)

  Important

  Toto musí být vyplněno s URL vašeho veřejného katalogu aby RSS, unAPI a vyhledávací pluginy fungovaly.

  Important

  Toto musí být vyplněno s URL vašeho veřejného katalogu, aby se ukázal odkaz „Zobrazit OPAC„‚z bibliografických záznamů v knihovnickém intranetu:

image67

opaccredits

Text: Zahrňte následující HTML do patičky všech stránek na OPACu:

Note

Klikněte na odkaz „Kliknout pro editaci“ ; abyste vložili HTML kód na konec každé stránky v OPACu

image68

image69

Popis:

 • Toto nastavení je u kreditech, které se objeví v dolní části vašich stránek OPAC. Kredity tradičně zahrnují informace o autorských právech, datum poslední aktualizace, hypertextové odkazy nebo jiné informace zastoupené ve formátu HTML. Toto je statická informace a veškeré aktualizace je třeba zadat ručně.

Learn more in the OPAC Editable Regions section.

OpacCustomSearch

Asks: Replace the search box at the top of OPAC pages with the following HTML

Popis:

 • This preference allows you to replace the default search box at the top of the OPAC :

  image1190

  with any HTML you would like :

  image1191

OPACDisplay856uAsImage

Výchozí: Ani na detailní stránce ani na stránkách výsledků

Asks: Display the URI in the 856u field as an image on: ___

Hodnoty:

 • Jak na stránkách výsledků tak na detailních stránkách

  • Important

   Zatím neimplementováno

 • Jen na detailní stránce

  image70

 • Ani detaily nebo stránky výsledků

 • Jen stránky výsledků

  • Important

   Zatím není implementováno.

Popis:

 • In addition to this option being set, the corresponding XSLT option must be turned on. Also, the corresponding 856q field must have a valid MIME image extension (e.g., „jpg“) or MIME image type (i.e. starting with „image/“), or the generic indicator „img“ entered in the field. When all of the requirements are met, an image file will be displayed instead of the standard link text. Clicking on the image will open it in the same way as clicking on the link text. When you click on the image it should open to full size, in the current window or in a new window depending on the value in the system pref OPACURLOpenInNewWindow.

  image71

OpacExportOptions

Default:

image1192

Asks: List export options that should be available from OPAC detail page : ___

Popis:

 • V OPACu na pravé straně každého bibliografického záznamu je menu, které umožňuje ukládání záznamu v různých formátech. Tento patch vám umožní definovat, jaké možnosti jsou v rozbalovacím menu. Dostupné volby jsou: BibTeX (bibtex), Dublin Core (DC), MARCXML (MARCXML), MARC-8 kódování MARC (marc8), Unicode/UTF-8 zakódovány MARC (utf8), Unicode/UTF-8 zakódovaný MARC bez lokálních polí a podpolí - 9xx, x9x, xx9- , MODS (mods) a RIS (ris).

OPACFallback

Default: bootstrap

Asks: Use the ___ theme as the fallback theme on the OPAC.

Popis:

 • This preference has no use right now, as Koha has only one theme, but if your library has a custom theme it will show here as an option. The purpose of this preference is to provide a way to choose to what theme to fallback on when you have a partial theme in place.

OpacFavicon

Asks: Use the image at ___ for the OPAC’s favicon.

Important

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Note

Turn your logo into a favicon with the Favicon Generator [http://antifavicon.com/].

Popis:

 • Favicon je malá ikonka, která se zobrazí vedle URL do adresního řádku ve většině prohlížečů. Výchozí hodnota pro toto pole (je-li ponecháno prázdné) je malé „K“ v logu Koha.

  image72

opacheader

Text: Vložte následující HTML do hlavičky všech stránek v OPACu

image73

Note

Tato hodnota se objeví nad hlavním obsahem vaší stránky

image74

Note

Edit ‚LibraryName‘ if you’d like to edit the contents of the <title> tag

Learn more in the OPAC Editable Regions section.

OpacHighlightedWords & NotHighlightedWords

OpacHighlightedWords Default: Don’t highlight

NotHighlightedWords Default: and|or|not

Asks: ___ words the patron searched for in their search results and detail pages; To prevent certain words from ever being highlighted, enter a list of stopwords here ___ (separate columns with |)

OpacHighlightedWords Values:

 • Nezvýrazňovat

 • Zvýraznit

OPACHoldingsDefaultSortField

Default: First column of the table

Asks: ___ is the default sort field for the holdings table

Hodnoty:

 • First column of the table

 • Knihovna vlastnící exemplář

 • Domovská knihovna

OpacKohaUrl

Výchozí: Nezobrazovat

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Pokud je nastavena tato předvolba na „Zobrazit“, zobrazí se text v pravém dolním rohu zápatí OPACu „Powered by Koha“ a propojení na oficiální stránky Koha.

  image75

OpacLangSelectorMode

Default: only footer

Asks: Display language selector on ___.

Hodnoty:

 • both top and footer

 • only footer

 • top

Popis:

 • If you have the opaclanguagesdisplay preference set to display language options in the public catlaog, then this preference will allow you to control where the language selector shows. You can choose to show it only on the top or bottom or in both places.

opaclayoutstylesheet

Výchozí: opac.css

Asks: Use the CSS stylesheet /css/ ___ on all pages in the OPAC, instead of the default

Popis:

 • This setting’s function is to point to the *.css file used to define the OPAC layout. A *.css file is a cascading stylesheet which is used in conjunction with HTML to set how the HTML page is formatted and will look on the OPAC. There are two stylesheets that come with the system; opac.css and opac2.css. A custom stylesheet may also be used. The stylesheets listed in the opaclayoutstylesheet preference are held on the Koha server.

  Note

  Toto pole nevyplňujte pokud ho nechcete využít a nechat namístotoho Kohu použít výchozí soubor

  Important

  Using a custom value in this preference causes Koha to completely ignore the default layout stylesheet.

OpacLocationBranchToDisplay

Výchozí: do jakékoliv knihovny

Asks: Display the ___ for items on the OPAC record details page.

Hodnoty:

 • knihovna vlastnící svazek

 • home and holding library

 • domovská knihovna

Popis:

 • Defines whether to display the holding library, the home library, or both for the opac details page.

OpacLocationOnDetail

Default: below the holding library

Asks: Display the shelving location ___ for items on the OPAC record details page.

Hodnoty:

 • below both home and holding libraries

 • on a separate column

 • below the holding library

 • below the home library

Popis:

 • Defines where the shelving location should be displayed, under the home library, the holding library, or both, or in a separate column.

OpacMaintenance

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ a warning that the OPAC is under maintenance, instead of the OPAC itself.

Note

toto ukazuje stejné varování jako když databáze potřebuje být aktualizována, ale bezpodmínečně.

Popis:

 • This preference allows the system administrator to turn off the OPAC during maintenance and display a message to users. When this preference is switched to „Show“ the OPAC is not usable. The text of this message is not editable at this time.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  • When this preference is set to show the maintenance message the ability to search the OPAC is disabled and a message appears. The default message can be altered by using the OpacMaintenanceNotice preference.

   image76

OpacMaintenanceNotice

Asks: Show the following HTML when OpacMaintenance is enabled

Descritpion:

 • This preference will allow you to set the text the OPAC displays when the OpacMaintenance preference is set to ‚Show.‘

OpacMainUserBlock

Default: Welcome to Koha… <hr>

Text: Zobrazit následující HTML ve vlastním sloupci na hlavní stránce OPACu

Popis:

 • HTML zadané do tohoto pole se zobrazí ve středu hlavní stránky vašeho OPACu

image77

Learn more in the OPAC Editable Regions section.

Zobrazit maximálně

Výchozí: 50

Asks: Display up to ___ items on the biblio detail page

Popis:

 • jednotek u podrobného bibliografického záznamu (pokud existuje více jednotek, zobrazí se odkaz pro jejich vypsání).

OPACMySummaryHTML

Text: Vložte sloupec „Odkazy“, na kartě „můj souhrn“, pokud je uživatel přihlášen do OPACu s následujícím HTML (nevyplňujte pokud nechcete používat).

Popis:

 • V této předvolbě můžete zadat HTML, který se objeví na na záložce „Vypůjčeno“, v sekci „Můje shrnutí“ po přihlášení do OPACu. Zástupné symboly {BIBLIONUMBER}, {Title}, {ISBN} a {author} budou nahrazeny informacemi ze zobrazeného záznamu. To může být použito pro vstup do „sdílených“ odkazů pro sociální sítě nebo vytváření vyhledávání v jiných knihovních katalozích.

  image78

Vzory

<p><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://YOUROPAC.ORG/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber={BIBLIONUMBER}">Share on Facebook</a>
<br />TITLE: {TITLE}
<br />AUTHOR: {AUTHOR}
<br />ISBN: {ISBN}
<br />BIBLIONUMBER: {BIBLIONUMBER}</p>
OPACMySummaryHTML

Text: ___ Zobrazit citát dne na domovské stránce (homepage) Opacu

Popis:

 • This preference will display text above the patron’s summary and below the welcome message when the patron logs in to the OPAC and view their ‚my summary‘ tab.

  image1193

OpacNav

Výchozí: Důležité odkazy zde.

Text: Zobraz následující HTML na levé straně sloupce na hlavní stránce a čtenářově účtu na OPACu (obecné navigační odkazy)

image79

Learn more in the OPAC Editable Regions section.

OpacNavBottom

Asks: Show the following HTML on the left hand column of the main page and patron account on the OPAC, after OpacNav, and before patron account links if available:

Description: When a patron is logged in to their account they see a series of tabs to access their account information. OpacNav appears above this list of tabs and OpacNavBottom will appear below them. When not on the patron account pages the HTML in OpacNavBottom will just appear right below OpacNav.

image80

OpacNavRight

Text: Zobrazit následující HTML na pravé straně hlavní stránky pod hlavním přihlašovacím formulářem.

Popis: HTML vložené v této předvolbě se objeví na pravé straně OPAC pod přihlašovacím formulářem. Není-li přihlašovací formulář vidět, tento obsah se posune nahoru v pravém sloupci.

image81

OPACNoResultsFound

Ne výchozí

Text: Zobraz toto HTML, pakliže se nic nenašlo v OPACu.

Toto HTML se zobrazí pod stávající hlášení, že hledání nic nenašlo.

image82

Note

You can insert placeholders {QUERY_KW} that will be replaced with the keywords of the query.

OpacPublic

Výchozí: Povolit

Asks: ___ Koha OPAC as public. Private OPAC requires authentication before accessing the OPAC.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

Popis:

 • Tato předvolba určuje, zda vás OPAC je dostupný a přístupný kýmkoli nebo pouze členy knihovny. Pokud je nastavena na „Nepovolit“, tak pouze členové, kteří jsou přihlášeni do OPAC mohou vyhledávat. Většina knihoven nechá toto nastavení na své výchozí „Povolit“, aby jejich OPAC mohly být prohledány kýmkoliv a vyžadují pouze přihlašovací údaje pro přístup k personalizovanému obsahu.

OPACResultsLibrary

Default: home library

Asks: For search results in the OPAC, show the item’s ___. Please note that this feature is currently available for MARC21 and UNIMARC.

Hodnoty:

 • current location

 • domovská knihovna

OPACResultsSidebar

Text: Vložte následující HTML pod fasety (řezy) ve výsledcích vyhledávání v OPACu

Popis:

 • HTML zadaný v této předvolbě se objeví na stránkách výsledků vyhledávání pod seznamem faset na levé straně obrazovky.

OPACSearchForTitleIn

Default: <li><a href=“http://worldcat.org/search?q={TITLE}“ target=“_blank“>Other Libraries (WorldCat)</a></li> <li><a href=“http://www.scholar.google.com/scholar?q={TITLE}“ target=“_blank“>Other Databases (Google Scholar)</a></li> <li><a href=“http://www.bookfinder.com/search/?author={AUTHOR}&title={TITLE}&st=xl&ac=qr“ target=“_blank“>Online Stores (Bookfinder.com)</a></li>

Text: Zahrnout pole „Více vyhledávání“ na detailních stránkách na OPAC, s následujícím HTML (nevyplňujte pokud nechcete použít)

Note

Zástupné symboly {BIBLIONUMBER}, {CONTROLNUMBER}, {TITLE}, {ISBN},{ISSN} a {author} budou nahrazena informacemi ze zobrazeného záznamu.

OpacSeparateHoldings & OpacSeparateHoldingsBranch

OpacSeparateHoldings výchozí: Neoddělovat

OpacSeparateHoldingsBranch výchozí: domovská knihovna

Asks: ___ items display into two tabs, where the first tab contains items whose ___ is the logged in user’s library. The second tab will contain all other items.

Separate holdings záložka

 • Neoddělovat

 • Oddělovat

OpacSeparateHoldingsBranch výchozí: domovská knihovna

 • knihovna vlastnící svazek

 • domovská knihovna

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje rozhodnout, zda chcete mít informace o jednotkách (exemplářích) v bibliografických detailech stránky OPAC, rozdělené na více karet. Ve výchozím nastavení se zobrazí všechny jednoty (exempláře) na jedné kartě.

  image83

OPACShowCheckoutName

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ the name of the patron that has an item checked out on item detail pages on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje, aby všichni čtenáři viděli, kdo má jednotku (exemplář) půjčenu, pokud je vypůjčena. V malých firemních knihovnách (kde je OPAC za firewallem a není veřejně k dispozici), to může být užitečné, takže spolupracovníci se mohou obrátit na současného čtenáře s knihou sami. Ve větších veřejných a akademických knihovnách, nastavení na „Zobrazit“ by znamenalo vážné porušení ochrany soukromí.

OPACShowHoldQueueDetails

Výchozí: Nezobrazovat žádné detaily jednotek (exemplářů)

Asks: ___ to patrons in the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat žádné detaily jednotek (exemplářů)

 • show_holds

  image86

 • Zobrazuj rezervace podle pořadí

 • Zobraz úroveň priority

  image87

OpacShowRecentComments

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ a link to recent comments in the OPAC masthead.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • If you have chosen to allow comments in your OPAC by setting reviewson to ‚Allow‘ you can include a link to the recent comments under the search box at the top of your OPAC with this preference.

  image88

OPACShowUnusedAuthorities

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ unused authorities in the OPAC authority browser.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  • Important

   Requires that the OpacAuthorities preference is set to ‚Allow‘

Popis:

 • Když čtenáři hledat v autoritním souboru přes OPAC uvidí všechny autority ve vašem systému, i když je nemáte propojené s bibliografickými záznamy. Tato předvolba umožňuje zjistit, jaké je výchozí chování při vyhledávání autorit prostřednictvím OPACu. Pokud zvolíte „Nezobrazovat“ zobrazí se autoritní záznamy, které jsou spojeny s bibliografickými záznamy ve výsledcích vyhledávání. V opačném případě systém zobrazí všechny autoritních záznamy, i když nejsou napojeny na žádné bibliografické záznamy.

OpacStarRatings

Výchozí: ne

Asks: Show star-ratings on ___ pages.

Hodnoty:

 • ne

 • Jen podrobnosti

  image89

 • výsledky a detaily

  image90

Popis:

 • Hvězdičkové hodnocení je způsob, jak vašim čtenářům zpřístupnit hodnocení, aniž by museli opustit celou recenzi. Čtenáři, kteří nejsou přihlášeni budou moci vidět jen hvězdičky, zatímco již přihlášení čtenáři kliknutím na hvězdičky mohou vložit své vlastní hodnocení. Kliknutím na hvězdičky ve výsledcích vyhledávání, však hodnocení předkládat nebudou.

Zobrazit

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ the name of the staff member who managed a suggestion in OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • If you’re allowing patrons to make purchase suggestions then they will see the ‚my suggestions‘ tab when logged in. This tab shows the patron the librarian who approved or rejected the purchase suggestion. This preference controls if the patron sees the librarian’s name or not.

opacthemes

Default: bootstrap

Asks: Use the ___ theme on the OPAC.

Hodnoty:

 • Bootstrap

  Bootstrap

  v celém záznamu

OPACURLOpenInNewWindow

Výchozí: Ne

Asks: When patrons click on a link to another website from your OPAC (like Amazon or OCLC), ___ open the website in a new window.

Hodnoty:

 • ano

 • ne

Popis:

 • Tato předvolba určuje, jestli adresy URL v OPACu se otevřou v novém okně, nebo ne. Při kliknutí na odkaz v OPACu čtenář se nemusí starat o navigaci ze svých výsledků vyhledávání.

OPACUserCSS

Text: Včetně následujících CSS na všech stránkách v OPACu

Popis:

OPACUserJS

Text: Zahrne následující JavaScript na všechny stránky v OPACu

image91

image92

image93

Popis:

 • This preference allows the administrator to enter JavaScript or JQuery that will be embedded across all pages of the OPAC. Administrators may use this preference to customize some of the interactive sections of Koha, customizing the text for the login prompts, for example. Sample JQuery scripts used by Koha libraries can be found on the wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.

OPACUserSummary

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ a summary of a logged in user’s checkouts, overdues, holds and fines on the mainpage

Popis:

 • When activated, this preference system replaces the login form on the OPAC main page by a summary when the user is logged in.

OPACXSLTDetailsDisplay

Výchozí: výchozí

Asks: Display OPAC details using XSLT stylesheet at ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly

  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo „normálně“

 • vložit „Výchozí“ pro výchozí volbu

 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem

  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku

   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/{langcode}/xslt/MARC21slim2OPACDetail.xsl

   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

Popis:

 • XSLT styly (stylesheety) umožňují přizpůsobení zobrazení detailů na obrazovce při sledování bibliografického záznamu. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout vlastní vzhled pomocí vlastního stylu.

OPACXSLTListsDisplay

Výchozí: výchozí

Asks: Display lists in the OPAC using XSLT stylesheet at ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly

  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo „normálně“

 • vložit „Výchozí“ pro výchozí volbu

 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem

  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku

   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/{langcode}/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl

   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

Popis:

 • XSLT stylesheets allow for the customization of the details shows on the screen when viewing lists. This preference will allow you either use the default look that comes with Koha or design your own stylesheet.

OPACXSLTResultsDisplay

Výchozí: výchozí

Asks: Display OPAC results using XSLT stylesheet at ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly

  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo „normálně“

 • vložit „Výchozí“ pro výchozí volbu

 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem

  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku

   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/opac-tmpl/bootstrap/{langcode}/xslt/MARC21slim2OPACResults.xsl

   • např. http://mykohaopac.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

Popis:

 • XSLT styly umožňují přizpůsobení detailů ukazujících se na obrazovce při prohlížení výsledků vyhledávání. Tato předvolba vám umožní použít buď výchozí vzhled, který je dodáván s Koha nebo navrhnout svůj vlastní styl.

Funkce

numSearchRSSResults

Výchozí: 50

Asks: Display ___ search results in the RSS feed.

Popis:

 • Ve výchozím nastavení RSS, které je automaticky generováno pro každou stránku s výsledky hledání bude seznam 50-ti položek. To může být někdy mnoho pro některé čtečky RSS ale pro některé lidi naopak málo. Tato předvolba umožňuje nastavit toto číslo a tak zobrazovat optimální počet výsledků pro své čtenáře.

OPACAcquisitionDetails

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ the acquisition details on OPAC detail pages.

Hodnoty:

 • Zobrazit

  image1194

 • Nezobrazovat

Popis:

 • This preference shows the patrons how many items are on order in the Holdings tab if you have the AcqCreateItem set to ‚cataloging the record‘

OpacAuthorities

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to search your authority records.

Popis:

 • This preference displays the link on the OPAC for the authority search. By setting the preference to „Allow“ patrons can use this search link of the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

  • Odkaz na „Nejoblíbenější“ se objeví v horní části vašeho OPACu

   image94

 • Nepovolit

opacbookbag

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to store items in a temporary „Cart“ on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Tato předvoba umožňuje čtenářům dočasně si uložit seznam položek nalezených v katalogu. Použitím košíku, čtenář si může vytisknout nebo poslat e-mailem seznam nalezených položek. Čtenář nemusí být přihlášen. Tento seznam je dočasný a bude smazán na konci relace (když čtenář opustí OPAC).

OpacBrowser

Important

This preference only applies to installations using UNIMARC at this time.

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to browse subject authorities on OPAC

Hodnoty:

OpacBrowseResults

Výchozí: povolit

Asks: ___ browsing and paging search results from the OPAC detail page.

Hodnoty:

 • zakázat

 • povolit

  image95

Popis:

 • Tato předvolba bude řídit možnost vrátit se do svých výsledků a/nebo jimi procházet z detailu stránky v OPACu.

OpacCloud

Important

Tato předvolba je nyní možná jen ve francouzské verzi.

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ a subject cloud on OPAC

Hodnoty:

OPACFinesTab

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to access the Fines tab on the My Account page on the OPAC.

Hodnoty:

Poznámka pro on-line katalog

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ users to add a note when placing a hold.

Hodnoty:

 • Povolit

  image96

 • Zakázat

OPACISBD

Default: MARC21 Default Appendix

Asks: Use the following as the OPAC ISBD template:

Popis:

 • This determines how the ISBD information will display in the OPAC. Elements in the list can be reordered to produce a different ISBD view. ISBD, the International Standard Bibliographic Description, was first introduced by IFLA (International Federation of Library Associations) in 1969 in order to provide guidelines for descriptive cataloging. The purpose of ISBD is to aid the international exchange of bibliographic records for a variety of materials.

OpacItemLocation

Výchozí: jen signaturu

Asks: Show ____ for items on the OPAC search results.

Hodnoty:

 • jen signaturu

 • kód sbírky

 • umístění

Popis:

 • Toto nastavení umožňuje uživatelům OPACů si vybrat, aby se ještě zobrazil navíc kód sbírky nebo umístění vedle signatury.

OpacNewsLibrarySelect

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ a branch selection list for news items in the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

OpacPasswordChange

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to change their own password on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

  Important

  Povolením tohoto se přeruší autentikace pomocí LDAP.

OPACPatronDetails

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to notify the library of changes to their contact information from the OPAC.

Hodnoty:

Popis:

 • Pokud čtenáři mohou oznámit knihovně změny ve svém účtu, pak zaměstnanci budou muset schválit tato změny prostřednictvím knihovnického rozhraní. Oznámení o žádostech čtenářů se objeví na panelu pod seznamem modulů s jinými čekajícími akcemi.

  image97

  Jakmile kliknete na oznámení, bude vám nabídnut s těmi změnami, které čtenář chce na svém účtu a odtud si můžete vybrat, jak postupovat.

  image98

  Note

  You can control what fields patrons see and can modify via the OPAC by setting the PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField preferences.

OPACpatronimages

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ patron images on the patron information page in the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • If patronimages is set to allow the upload of patron images via the staff client, then setting this preference to ‚show‘ will show the patron what image you have on file for them when they view their personal information on their account in the OPAC.

OPACPopupAuthorsSearch

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ the list of authors/subjects in a popup for a combined search on OPAC detail pages.

Hodnoty:

 • Zobrazit

  Roletka předmětového vyhledávání

  • Important

   This will only display the pop up if you are not using an XSLT stylesheet. Review your OPACXSLTDetailsDisplay to find out what stylesheet you’re using.

 • Nezobrazovat

  • Autoři a předměty se budou zobrazovat jako vyhledávací odkazy, namísto rozbalovacích menu.

Popis:

 • Pokud je tato předvolba nastavena na „Zobrazit“ a potom klepnete na předmět nebo autora ze stránky s podrobnými informacemi v OPACu, vyskočí další okno. Z tohoto okna budete moci zaškrtnout některý z předmětů nebo uvedených autorů a hledat všechny najednou klepnutím na tlačítko „Hledat“ v dolní části okna. Výchozí chování je pro Koha hledání jen zakliknutého autora nebo předmětu.

OpacResetPassword

Default: not allowed

Asks: Library users are ___ to recover their password via e-mail in the OPAC.

Hodnoty:

 • allowed

  image1195

 • not allowed

Popis:

 • This preference controls whether you present users of the public catalog with a ‚Forgot your password‘ link or not. Learn more in the OPAC section of this manual.

OpacTopissue

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to access a list of the most checked out items on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

  • Odkaz na „Nejoblíbenější“ se objeví v horní části vašeho OPACu

   image99

 • Nepovolit

Popis:

 • This preference allows the administrator to choose to show the „Most Popular“ link at the top of the OPAC under the search box. The „Most Popular“ page shows the top circulated items in the library, as determined by the number of times a title has been circulated. This allows users to see what titles are popular in their community. It is recommended that you leave this preference set to ‚Don’t allow‘ until you have been live on Koha for a couple of months, otherwise the data that it shows will not be an accurate portrayal of what’s popular in your library.

  image100

opacuserlogin

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to log in to their accounts on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

  • OPAC bude i nadále vyhledávat, i pokud se čtenáři nemohou přihlásit, toto jen zakáže čtenářovi přístup do jeho prostřednictvím OPACu

QuoteOfTheDay

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ Quote of the Day display on OPAC home page

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

Popis:

 • This feature will allow you to enter a series of quotes that will then show on the OPAC homepage in random order. To add/edit quotes, visit the Quote of the Day Editor under Tools.

RequestOnOpac

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to place holds on items from the OPAC.

Hodnoty:

reviewson

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to make comments on items on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

  • Všechny komentáře / recenze čtenářů pořebují moderování, než se objeví v OPACu

  • opacuserlogin needs to be set to ‚Allow‘

 • Nepovolit

Popis:

 • This button allows the patrons to submit comments on books they have read via the OPAC. If this preference is set to „Allow“ reviews are first sent to the staff client for staff approval before the review is displayed in the OPAC. The staff member who reviews and approves comments may find the pending comments on the Komentáře tool. The staff member can then choose to approve or delete the comments.

ShowReviewer

Výchozí: Plné jméno

Asks: Show ___ of commenter with comments in OPAC.

Hodnoty:

 • Křestní jméno

 • první jméno a poslední iniciály

 • plné jméno

 • příjmení

 • bez názvu

 • username

Popis:

 • If you would like to protect your patron’s privacy in the OPAC you can choose to hide their names or parts of their names from any of the comments they leave on bib records in your system. reviewson needs to be set to ‚Allow‘ for this to preference to come in to play

ShowReviewerPhoto

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ reviewer’s photo beside comments in OPAC.

Hodnoty:

 • Skrýt

 • Zobrazit

  • reviewson needs to be set to ‚Allow‘ and ShowReviewer needs to be set to ‚Show‘ for this to preference to come in to play

   image101

Popis:

 • This system preference allows libraries to show avatars next to patron’s comments in the OPAC. These avatars are pulled from the Libravatar [https://www.libravatar.org] library, an open source powered product that allows Internet users to choose a small icon to display next to their name on various different websites. The library has no control over the images the patron chooses to display.

SocialNetworks

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ social network links in opac detail pages

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

  image102

Popis:

 • Tato preference umožní sdílené tlačítko na řadu sociálních sítí pod pravým sloupcem stránce detailů záznamů v OPAC.

  Important

  In order for these share buttons to work when clicked you must have filled in your OPACBaseURL preference.

návrh

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to make purchase suggestions on the OPAC.

Hodnoty:

Platby

These preferences will allow you control the tools you use to accept online payments from your patrons via the OPAC.

EnablePayPalOpacPayments & PayPalSandboxMode

EnablePayPalOpacPayments Default: Don’t all

PayPalSandboxMode Default: Sandbox

Asks: ___ patrons to make payments from the OPAC via PayPal in ___ mode.

EnablePayPalOpacPayments values:

 • Povolit

 • Nepovolit

PayPalSandboxMode values:

Popis:

 • This preference will allow you to accept credit card payments via the OPAC for fines via PayPal. You will need to set up your PayPal account and it is recommended that you run tests before using this in production.

  Important

  PayPayl’s terms of service state that you cannot charge your patrons for the processing fees and so this plugin will not add additional fees to the charges.

PayPalChargeDescription

Default: Koha fee payment

Asks: The patron should see the charge description as ___

Popis

 • This preference controls what the patron will see on their PayPal account/Bank account for this charge.

PayPalPwd

Asks: The password for the PayPal account to receive payments is ___

PayPalSignature

Asks: The signature for the PayPal account to receive payments is ___

PayPalUser

Asks: The email address to receive PayPal payments is ___

Politika

AllowPurchaseSuggestionBranchChoice

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to select branch when making a purchase suggestion

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Pokud váš knihovní systém umožňuje čtenáři aby nákupní doporučení podával jen na konkrétní pobočce, můžete nastavit tuto předvolbu na „Povolit“ a tak přidat možnost výběru pobočky do formuláře nákupního doporučení.

Blokovat

Default: Don’t block

Asks: ___ expired patrons from OPAC actions such as placing a hold or renewing.

Hodnoty:

 • Blokovat

 • Neblokovat

Popis:

 • This preference lets you set a default value for how Koha handles permissions for patrons who are expired. This preference can be overwritten by the setting on individual patron categories.

MaxOpenSuggestions

Default: blank

Asks: Limit patrons to ___ open suggestions. Leave empty for no limit.

Note

This setting does not affect anonymous suggestions.

OpacAllowPublicListCreation

Výchozí: Povolit

Asks: ___ opac users to create public lists.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Veřejné seznamy jsou viditelné pro každého, kdo navštíví vaše stránky OPACu. Touto předvolbou můžete řídit, zda umožníte čtenářům možnost vytvoření těchto veřejných seznamů. Je-li tato volba nastavena na „Nedovolit“ pak jen knihovníci budou mít možnost vytvářet veřejné seznamy.

  Important

  This preference will only be taken in to account if you have virtualshelves set to ‚Allow‘

OpacAllowSharingPrivateLists

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ opac users to share private lists with other patrons.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • This feature will add the option for patrons to share their lists with other patrons. When this is set to ‚Allow‘ patrons will see a share link at the top of their list. When they click that link it will ask for the email of the patron they would like to share with. Koha will then email the patron an invitation to see the list.

OPACFineNoRenewals

Výchozí: 99999

Asks: Only allow patrons to renew their own books on the OPAC if they have less than ___ USD in fines

Note

Ponechte toto pole prázdné, pokud nechcete povolit

Important

To allow renewals in the OPAC, opacuserlogin needs to be set to ‚allow‘

OpacHiddenItems

Povolit definici pravidel uživatele pro skrytí specifických výtisků na OPACu. Viz podrobněji v: docs/opac/OpacHiddenItems.txt

Note

Viz docs/opac/OpacHiddenItems.txt ve vašem instalačním adresáři Koha, pro další informace

Popis:

 • V tomto poli můžete zadat kritéria pro položek, které chcete skrýt z displeje v OPACu. Toto pole může blokovat libovolnou kombinaci polí (z tabulky jednotek -exemplářů v databázi Koha). Například hodnoty:

  itype: [07, 10]
  location: [STAFF, ISO]
  

  Will block items with an itype code of 07 or 10 as well as items that have a shelving location of STAFF or ISO.

  V jednotkách (exemplářích) je items.itype s kódem 07 definován v jako typ jednotky „Služební“, items.itype s kódem 10 je „Kopie pro archivaci“, Umístění STAFF a ISO jsou v autorizovaných hodnotách pro kategorii = LOC STAFF, to znamená, že je přidělen do služební čítárny a ISO znamená, že je v izolační místnosti.

OpacRenewalAllowed

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to renew their own books on the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

  • Zaměstnanci (knihovníci) budou moci prodloužit výpůjčky čtenářů prostřednictvím zaměstnaneckého intranetu

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje abyste si vybrali, zda si čtenáři mohou prolongovat své vypůjčené materiály prostřednictvím své výpůjční historie v OPACu. To umožňuje čtenáři, aby prolongoval své materiály, aniž by musel kontaktovat knihovnu nebo knihy musel vrátit do knihovny.

OpacRenewalBranch

Výchozí: pobočka, která půjčila jednotku (exemplář)

Asks: Use ___ as branchcode to store in the statistics table

Hodnoty:

 • NULL

 • ‚OPACRenew‘

 • domovská pobočka jednotky (exempláře)

 • domovská pobočka čtenáře

 • pobočka, kde jednotka (exemplář) byl vypůjčen

Popis:

 • Tato hodnota se používá ve statistické tabulce, aby se pomohlo výkaznictví. Statistická tabulka v Koha udržuje přehled o všech výpůjčkách a prolongacích, a tato předvolba určuje, která pobočka je zapsána do tabulky, když čtenář prolonguje svojí výpůjčku přes OPAC.

OPACSuggestionMandatoryFields

Default: blank

Asks: Fields that should be mandatory for patron purchase suggestions: ___ Note: if none of the above options are selected, ‚Title‘ field would be mandatory anyway, by default.

Hodnoty:

 • [Označit vše]

 • Autor

 • Collection title

 • Copyright or publication date

 • ISBN, ISSN or other standard number

 • Typ jednotky

 • Library or branch

 • Note

 • Patron reason

 • Publication place

 • Publisher name

 • Název

OPACViewOthersSuggestions

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ purchase suggestions from other patrons on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

SearchMyLibraryFirst

Výchozí: Neomezovat

Asks: ___ patrons‘ searches to the library they are registered at.

Hodnoty:

 • Neomezuj

  • Vyhledávání na OPACu poskytne výsledky ze všech poboček

  • Pokud jste jednopobočková knihovna, zvolte „Neomezovat“

 • Omezit

  • Čtenáři budou moci vyhledat v ostatních knihovnách prostřednictvím naší stránky pokročilého vyhledávání - ale budou omezeni na vyhledávání z jejich knihovny pouze na základní vyhledávací pole

  • opacuserlogin needs to be set to ‚allow‘

Soukromí

AllowPatronToSetCheckoutsVisibilityForGuarantor

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to choose their own privacy settings for showing the patron’s checkouts to the patron’s guarantor“.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • By default staff can see checkouts to family members via the staff client. This preference will allow guarantees (children) to grant permission to guarantors (guardians) to view their current checkouts via the public catalog. This preference requires that you allow patrons to se their own privacy with the OPACPrivacy preference.

AnonSuggestions

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons that aren’t logged in to make purchase suggestions.

Important

If set to ‚Allow‘, suggestions are connected to the AnonymousPatron

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

AnonymousPatron

Výchozí: 0

Asks: Use borrowernumber ___ as the Anonymous Patron (for anonymous suggestions and reading history)

Note

Before setting this preference create a patron to be used for all anonymous suggestions and/or reading history items. This patron can be any type and should be named something to make it clear to you that they’re anonymous (ex. Anonymous Patron).

Important

Remember to use the borrowernumber note the patron’s cardnumber for this value. The borrowernumber can be found on the patron record under ‚Library use‘ on the right.

image1196

EnableOpacSearchHistory

Výchozí: Ponechat

Asks: ___ patron search history in the OPAC.

Hodnoty:

 • Neudržovat

 • Uchovat

OPACPrivacy

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patrons to choose their own privacy settings for their reading history.

Important

This requires opacreadinghistory set to ‚Allow‘ and AnonymousPatron to be set to your anonymous patron’s borrowernumber.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • The default privacy setting for each patron category can be set in the Patrons Categories area. If you set this preference to ‚allow‘ then patrons can change that for themselves via the OPAC.

  Important

  If patron has chosen to have their reading history anonymized and you have StoreLastBorrower set to „Don’t store“ then as soon as the item is checked in the last borrower will be anonymized.

opacreadinghistory

Výchozí: Povolit

Asks: ___ patrons to see what books they have checked out in the past.

Important

Enabling this will make it so that patrons can view their circulation history in the OPAC unless you have OPACPrivacy set to ‚Allow.‘

Important

Tato data jsou uložena v systému bez ohledu na vašem výběru, pokud vaši čtenáři zvolili, aby jejich historie čtení nebyla zachována.

StoreLastBorrower

Default: Don’t store

Asks: ___ the last patron to return an item.

Hodnoty:

 • Don’t store

 • Store

Popis:

 • This preference allows you to store the last patron to borrow an item even if the patron has chosen to have their reading history anonymized.

  Note

  This setting is independent of opacreadinghistory and/or AnonymousPatron.

TrackClicks

Výchozí: Nesledovat

Asks: ___ links that patrons click on.

Hodnoty:

 • Nesledovat

 • Sledovat

 • Sledovat anonymně

Popis:

 • By setting this preference to one of the track options you will allow Koha to track every link clicked in Koha. This data will be stored in a database table so that you can run reports against that data. If you choose to ‚Track‘ clicks then Koha will record both the link clicked and the logged in user who clicked the link. If you choose to ‚Track anonymously‘ then the borrowernumber will not be recorded, but the rest of the data will.

  Note

  Nezapomeňte aktualizovat své místní zásady ochrany osobních údajů a odkaz na ně z OPACu abyste informovali své uživatele, že sledujete jejich informace.

Restricted Page

Using the following preference you can create a page within your Koha system that is accessible by only specific IP addresses. This can be used to house links to databases that can only be accessed from with the library or other licensed content.

RestrictedPageContent

Asks: HTML content of your restricted page.

RestrictedPageLocalIPs

Asks: Access from IP addresses beginning with ___ do not need to be authenticated

Popis:

 • You can enter individual IPS as a comma separated list (ex: ‚127.0.0,127.0.1‘) or just the beginning of the IP range allowed (ex: ‚127.0.‘)

RestrictedPageTitle

Asks: Use ___ as title of your restricted page

Popis:

 • This title will appear in the breadcrumb and on the top of the restricted page.

Samobslužná registrace

PatronSelfModificationBorrowerUnwantedField

Default: password

Asks: The following database columns [http://schema.koha-community.org/tables/borrowers.html] will not appear on the patron self-modification screen: ___

Popis:

 • This preference allows you to define what fields patrons can edit if you’re allowing them to update their personal information via the public catalog with the OPACPatronDetails preference.

  Important

  Separate columns with |

PatronSelfRegistration

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ library patrons to register an account via the OPAC.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • Setting this preference to ‚Allow‘ will provide a link on the OPAC to register for a new account. Using the other Self Registration system preferences you can control how this preference will function.

  image103

  Important

  Patrons registering via the OPAC will not need to be approved by a librarian. For this reason it is recommended that you set up a provisional patron category with no circulation rights. That way patrons will have to come in to the library to verify their identity before given circulation rights at the library. Once the patron confirms their identity the library staff can change the category to one with permissions to check items out and place holds.

PatronSelfRegistrationAdditionalInstructions

Text: Zobrazit následující dodatečné pokyny pro čtenáře, kdo se samoregistrují (předregistrují) pomocí OPACu (HTML povoleno):

Popis:

 • Tato předvolba bere HTML,které chcete nechat zobrazit na stránce čtenáře, po jeho úspěšné registraci.

PatronSelfRegistrationBorrowerMandatoryField

Default: surname|firstname

Asks: The following database columns must be filled in on the patron entry screen: ___

Popis:

 • This preference allows you to define what fields patrons must fill in on their self registration form. If any of the required fields are blank Koha will not let the patron register.

  Important

  Separate columns with |

  Note

  For help with field names, ask your system administrator or view the database structure [http://schema.koha-community.org/tables/borrowers.html] associated with the borrowers table.

  Note

  If you’re going to require that patrons verify their accounts via email with the PatronSelfRegistrationVerifyByEmail preference the email field will automatically be marked as required.

PatronSelfRegistrationBorrowerUnwantedField

Default: password

Asks: The following database columns will not appear on the patron entry screen: ___

Popis:

 • Using this preference you can hide fields from the patron registration and update form in the OPAC.

  Important

  Separate columns with |

  Note

  For help with field names, ask your system administrator or view the database structure [http://schema.koha-community.org/tables/borrowers.html] associated with the borrowers table.

PatronSelfRegistrationDefaultCategory

Asks: Use the patron category code ___ as the default patron category for patrons registered via the OPAC.

Popis:

 • Zadejte do kódu kategorie čtenáře kód, který získávají ti, co se předregistrovali přes OPAC.

  Important

  Patrons registering via the OPAC will not need to be approved by a librarian. For this reason it is recommended that you set up a provisional patron category with no circulation rights. That way patrons will have to come in to the library to verify their identity before given circulation rights at the library. Once the patron confirms their identiy the library staff can change the category to one with permissions to check items out and place holds.

  Important

  Necháte-li toto pole prázdné nebo zadáte neplatný kód kategorienčtenáře, vaši čtenáři se budou moci registrovat, ale nebudou mít uživatelské jméno. Nebudou hlášeny žádné chyby, aby to vysvětlily, takže je nutné zadat platný kód kategorie čtenáře.

PatronSelfRegistrationEmailMustBeUnique

Default: Do not consider

Asks: ___ patron’s email (borrowers.email) as unique on self registering. An email won’t be accepted if it already exists in the database.

Hodnoty:

 • Do not consider

 • Consider

PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay

Výchozí: 0

Asks: Delete patrons registered via the OPAC, but not yet verified after ___ days.

Popis:

PatronSelfRegistrationLibraryList

Default: blank

Asks: Enable the self registration for the following libraries: ___ (separate branchcode with |). If empty, all libraries will be listed.

PatronSelfRegistrationPrefillForm

Default: Display and prefill

Asks: ___ password and login form after a patron has self registered.

Hodnoty:

 • Do not display and prefill

 • Display and prefill

PatronSelfRegistrationVerifyByEmail

Výchozí: Nepožadovat

Asks: ___ that a self-registering patron verify his or herself via email.

Hodnoty:

 • Nepožadovat

 • Požadovat

Popis:

 • If you require patrons to verify their accounts via email they will not be able to log in to the OPAC until they acknowledge the email sent by Koha. If you don’t require this then patrons will be able to log in as soon as they fill in the registration form. You can set the PatronSelfRegistrationExpireTemporaryAccountsDelay preference to delete the un-verified self registrations after a certain number of days.

  Note

  Pokud se chystáte požadovat, aby čtenáři ověřili své účty prostřednictvím e-mailu, pak e-mail pole bude automaticky označeno jako povinné.

Prohlížeč regálu

OPACShelfBrowser

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ a shelf browser on item details pages, allowing patrons to see what’s near that item on the shelf.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image104

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje čtenářům zobrazit to, co se nachází v polici u položky, kterou si vyhledali. Prohlížeč regálu zobrazí na stránce s podrobnostmi signaturu každé jednotky (knihy). Kliknutím na tlačítko „Procházet regál“ umožňuje virtuální procházení regálu přes OPAC a umožňuje čtenáři vidět další knihy, které se vztahují k jejich vyhledávání a které leží v regále vedle položky kterou hledají.

  Important

  Toto spotřebuje poměrně velké množství výkonu na serveru a je třeba se tomu vyhnout, pokud váš fond má velké množství jednotek (knih).

ShelfBrowserUsesCcode

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ the item collection code when finding items for the shelf browser.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • Pokud vaše knihovna používá kódy sbírek, pak můžete požadovat, aby prohlížeč regálů vzal v úvahu to, co do sbírky knih patří, při virtuální prohlídce regálu.

ShelfBrowserUsesHomeBranch

Výchozí: Použít

Asks: ___ the item home branch when finding items for the shelf browser.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • Pokud máte vícepobočkový systém, můžete se chtít, že Koha bere v úvahu to, která pobočka vlastní knihy při virtuální prohlídce regálu.

ShelfBrowserUsesLocation

Výchozí: Použít

Asks: ___ the item location when finding items for the shelf browser.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

Popis:

 • Pokud vaše knihovna používá regálové umístění, pak můžete chtít aby prohlížeč regálů vzal v úvahu to, kam kniha podle regálového umístění patří při virtuální prohlídce regálu.

Čtenáři

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Patrons

Blíže neurčeno

AllowStaffToSetCheckoutsVisibilityForGuarantor

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ staff to set the ability for a patron’s checkouts to be viewed by linked patrons in the OPAC.

Hodnoty:

 • Nepovolit

 • Povolit

AutoEmailOpacUser

Výchozí: Neposílat

Asks: ___ an email to newly created patrons with their account details.

Popis:

 • AutoEmailOpacUser allows library users to be notified by email of their account details when a new account is opened at the email address specified in the AutoEmailPrimaryAddress preference. The email contains the username and password given to or chosen by the patron when signing up for their account and can be customized by editing the ACCTDETAILS notice.

Hodnoty:

 • Neodesílat

 • Odeslat

AutoEmailPrimaryAddress

Výchozí: střídavý

Asks: Use ___ patron email address for sending out emails.

Hodnoty:

 • střídající

 • první platný

 • domů

 • pracovní

Popis:

 • Pokud zvolíte „první platný“ jako hodnotu pro AutoEmailPrimaryAddress, systém bude kontrolovat e-mailová pole v tomto pořadí: doma, pracovní, pak alternativní. V opačném případě bude systém používat e-mailovou adresu, kterou určíte.

autoMemberNum

Výchozí: Ano

Asks: ___ default the card number field on the patron addition screen to the next available card number

Hodnoty:

 • Ano

  • Pokud v současné době největší použité číslo karty je 26345000012941, pak bude toto pole výchozí 26345000012942 pro další čtenáře

 • Ne

Popis:

 • Tato předvolba určuje, zda čárový kód čtenáře se automaticky vypočítá. Tím osoba zřizující účet čtenáři nemusí přiřazovat číslo nové karty. Pokud je nastavena na „Vložit“ systém spočítá nový čárový kód přidáním 1 na maximální použitý čárový kód v databázi.

BorrowerMandatoryField

Default: surname|cardnumber|barcode

Asks: The following database columns must be filled in on the patron entry screen: ___

Popis:

 • This preference enables the system administrator to choose which fields your library would like required for patron accounts. Enter field names separated by | (bar). This ensures that basic information is included in each patron record. If a patron leaves one of the required fields blank an error message will issue and the account will not be created.

  Important

  Separate columns with |

  Note

  For help with field names, ask your system administrator or view the database structure [http://schema.koha-community.org/tables/borrowers.html] associated with the borrowers table.

  Note

  If either PatronQuickAddFields or BorrowerMandatoryField (or both) is set, a button labeled „Quick add new patron“ will be displayed in the „Patrons“ toolbar.

  Note

  If either PatronQuickAddFields or BorrowerMandatoryField (or both) is set, a button labeled „Quick add new patron“ will be displayed in the „Patrons“ toolbar.

borrowerRelationship

Default: father|mother

Asks: Guarantors can be the following of those they guarantee ___

Popis:

 • This preference enables the system administrator to define valid relationships between a guarantor (usually a parent) & a guarantee (usually a child). Defining values for this field does not make the guarantor field required when adding a guarantee type patron. This preference creates a drop down list identifying the relationship of the guarantor to the guarantee. To disable the ability to add children types in Koha you can leave this field blank.

  Important

  Input multiple choices separated by |

BorrowerRenewalPeriodBase

Výchozí: aktuální datum

Asks: When renewing borrowers, base the new expiry date on ___

Hodnoty:

 • aktuálního datumu.

 • datum této expirace.

Popis:

 • Tato předvolba určuje, jaké je pro čtenáře nové datum ukončení platnosti, když obnovujete jejich kartu. Použití tlačítek ‚aktuální datum“ přidá evidenční období od dnešního dne při výpočtu nového datumu vypršení platnosti období. Pomocí „aktuální expirační datum“ vychází nové období od data expirace předchozího období.

BorrowersTitles

Default: Mr|Mrs|Miss|Ms

Asks: Borrowers can have the following titles ___

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje knihovníkům vybrat tituly, které mohou být přiřazeny ke čtenářům. Možnosti se prezentují jako roletkový seznam při vytváření záznamu čtenáře.

  Important

  Input multiple choices separated by |

BorrowerUnwantedField

Asks: The following database columns will not appear on the patron entry screen: ___

Popis:

 • This preference enables the system administrator to choose which fields your library doesn’t need to see on the patron entry form. Enter field names separated by | (bar).

  Important

  Separate columns with |

  Note

  For help with field names, ask your system administrator or view the database structure [http://schema.koha-community.org/tables/borrowers.html] associated with the borrowers table.

Číslo průkazky

Asks: Card numbers for patrons must be ___ characters long.

Popis:

 • The length can be a single number to specify an exact length, a range separated by a comma (i.e., ‚Min,Max‘), or a maximum with no minimum (i.e., ‚,Max‘). If ‚cardnumber‘ is included in the BorrowerMandatoryField list, the minimum length, if not specified here, defaults to one.

checkdigit

Výchozí: Ne

Asks: ___ check and construct borrower card numbers in the Katipo style.

Hodnoty:

CheckPrevCheckout

Výchozí: Ne

Asks: ___ check borrower checkout history to see if the current item has been checked out before.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

 • Unless overridden, do

 • Unless overridden, do not

Popis:

When the value of this system preference is set to ‚do‘, Koha will look at the patron’s circulation history to see if they have checked this item out before. An alert will show up on the screen indicating that patron has indeed checked this item out. Staff will be prompted to allow the checkout to occur. If the vaulue is set to ‚don’t‘, Koha will not check the patron’s circulation history. When the value is set to ‚Unless overridden, do‘, this will check the patron’s circulation history even if there are fines, fees, and/or holds on the patron’s account. Lastly, if the value is set to ‚Unless overridden, don’t‘, Koha will not check circulation history regardless of fines, fees, and/or holds.

Note

This system preference will not work for patrons that have chosen to anonymize their reading history.

DefaultPatronSearchFields

Default: surname,firstname,othernames,cardnumber,userid

Asks: ___ Comma separated list defining the default fields to be used during a patron search

Important possible values can be found in the borrowers table of Koha’s schema located at http://schema.koha-community.org/

EnableBorrowerFiles

Výchozí: Ne

Asks: ___ enable the ability to upload and attach arbitrary files to a borrower record.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

Popis:

 • Pokud je povoleno toto přidá záložku „Files“ na levé straně stránky detailní stránky čtenáře, kde si můžete prohlédnout a nahrávat soubory do záznamu čtenáře.

EnhancedMessagingPreferences

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to manage which notices patrons will receive and when they will receive them.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

  Important

  Toto platí pouze pro určité druhy oznámení, např. upomínky budou zasílány na základě pravidel knihovny, a nikoliv čtenářova výběru.

  Note

  To manage if patrons have also access to these settings, use EnhancedMessagingPreferencesOPAC.

Popis:

 • These messages are in addition to the overdue notices that the library sends. The difference between these notices and overdues is that the patron can opt-in and out of these. Setting this preference to ‚Allow‘ will allow staff to choose for patrons to receive any one of the following messages:

  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny

  • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny

  • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře

  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny

  • Advanced Notice : A notice in advance of the patron’s items being due (Staff can choose the number of days in advance)

EnhancedMessagingPreferencesOPAC

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ patron messaging setting on the OPAC

Hodnoty:

Popis:

 • Tyto zprávy jsou navíc k upomínkám, které knihovna posílá. Rozdíl mezi těmito oznámení a upomínkami je ten, že čtenář má možnost možnost je brát nebo nebrat. Nastavení této předvolby na „Povolit“ umožní čtenáři si zvolit dostat jednu z následujících chybových zpráv:

  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny

  • Vypůjčeno do: Oznámení s datumem, kdy se jednotka má vrátit do knihovny

  • Odeslaná rezervace nebo objednávka: Oznámení ve které potvrzujete, že jednotka (exemplář) čeká na vyzvednutí od čtenáře

  • Potvrzení o vrácení: Oznámení kde je seznam, všech jednotek (exemplářů) právě vrácených do knihovny

  • Předběžná upomínka: Oznámení s předstihem, které oznamuje předem, že jednotky bude potřeba vrátit k určitému datumu. (Čtenář si může vybrat počet dní předstihu)

ExtendedPatronAttributes

Výchozí: Povolit

Asks: ___ searching, editing and display of custom attributes on patrons.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

Popis:

 • Atributy čtenáře jsou v knihovně definovaná vlastní pole, které lze použít do čtenářova záznamu.

  Note

  Použijte pole vlastní atributy čtenáře pro pole informace o čtenáři, které nejsou ve výchozím nastavení podporovány, jako je např. číslo řidičského průkazu nebo ID studenta.

FeeOnChangePatronCategory

Výchozí: Ano

Asks: ___ charge a fee when a patron changes to a category with an enrollment fee.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

intranetreadinghistory

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to access a patron’s checkout history.

Important

If you have the OPACPrivacy preference set to ‚Allow‘ and the patron has decided to not have their history kept staff will only see currently checked out items.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

  Important

  Reading history is still stored, regardless of staff being allowed access or not unless the patron has chosen to have their history anonymized via their privacy page.

MaxFine

Výchozí: 9999

Asks: The late fine for all checkouts will only go up to ___ USD.

Popis:

 • This preference controls the default cap on fines accrued by the patron. Leaving this preference blank means that there is no cap on the amount of fines a patron can accrue. If you’d like, single item caps can be specified in the circulation rules matrix.

MembershipExpiryDaysNotice

Asks: Send an account expiration notice when a patron’s card will expire in ___ days.

Popis:

 • If you would like to notify patrons that their accounts are about to expire then you can enter a number of days before expiration in this preference. The notice text can be customized in the Notices & Slips tool.

  Important

  You will need to enable the membership expiry cron job for this notice to send.

minPasswordLength

Výchozí: 3

Asks: Login passwords for staff and patrons must be at least ___ characters long.

Important

Toto platí, jak pro knihovníky, tak i pro pro čtenáře při přihlašování na OPAC

NotifyBorrowerDeparture

Výchozí: 30

Asks: Show a notice that a patron is about to expire ___ days beforehand.

Popis:

 • Když se čtenář pokusí vypůjčit si materiály, objeví se varování na ve výpůjčním okně knihovníka, které oznámí knihovníkovi, že čtenářský účet brzy vyprší.

  Important

  Toto oznámení se objeví ve čtenářově záznamu v knihovnickém intranetu.

patronimages

Výchozí: Povolit

Asks: ___ images to be uploaded and shown for patrons on the staff client.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • If this preference is set to ‚Allow‘ the staff will be able to upload images of patrons either one by one or in bulk. Patrons images will show on the detail page to the left of the patron information. They can also show in the OPAC if you set the OPACpatronimages preference or in the self check out module if you set the ShowPatronImageInWebBasedSelfCheck preference.

PatronQuickAddFields

Default: blank

Asks: ___ (separate columns with |) add these fields to the patron quick add form when entering a new patron. Displays only mandatory fields and fields specified here. If applicable, the guarantor form will be shown as well, individual fields in that form will be ignored.

Note If either PatronQuickAddFields or BorrowerMandatoryField (or both) is set, a button labeled „Quick add new patron“ will be displayed in the „Patrons“ toolbar.

PatronsPerPage

Výchozí: 20

Asks: By default, show ___ results per page in the staff client.

Popis:

 • Tato předvolba vám umožní nastavit, kolik výsledků zobrazíte ve výchozím nastavení při spuštění hledání na knihovnickém intranetu.

RequireStrongPassword

Výchozí: Nepožadovat

Asks: ___ a strong password for staff and patrons

Hodnoty:

 • Nepožadovat

 • Požadovat

Popis:

 • If set to ‚require‘ this system preference will require patron and staff passwords to contain at least one digit, one lowercase and one uppercase.

SMSSendDriver, SMSSendUsername, and SMSSendPassword

Asks: Use the SMS::Send:: ___ driver to send SMS messages. Define a username/login ___ and a password ___.

Important

Please refer to your national laws concerning the sending of bulk SMS messages before enabling this feature.

Popis:

 • There are two options for using SMS in Koha. You can use the Email protocol for free by entering ‚Email‘ as the SMSSendDriver or you can pay for a SMS driver. Some examples of values for the driver are:

  • SMS::Send::Us::Ipipi

  • SMS::Send::US::TMobile

  • SMS::Send::US::Verizon

  • SMS::Send::IN::Unicel

  Additional values can be found here: http://search.cpan.org/search?query=sms%3A%3Asend&mode=all

  Important

  Pouze ovladače, které jsou k dispozici jako Perl moduly, budou pracovat v této předvolbě, takže se ujistěte, že modul Perl je dostupný, před vybráním služby SMS.

  Jakmile je ovladač zapsán v předvolbě, objeví se ve služebním rozhraní knihovníka a na OPACu čtenáře zpráva s formulářem, kde si může vybrat, že chce zprávy přijímat pomocí SMS

  image105

  Important

  You must allow EnhancedMessagingPreferences for this to work.

StatisticsFields

Default: location|itype|ccode

Asks: Show the following fields from the items database table as columns on the statistics tab on the patron record: ___

image106

Important

Enter the values separated by bars (|)

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje nastavit, které položky se zobrazí ve čtenářově záznamu na záložce Statistiky.

TalkingTechItivaPhoneNotification

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ patron phone notifications using Talking Tech i-tiva (overdues, predues and holds notices currently supported).

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

Popis:

TrackLastPatronActivity

Výchozí: Ne

Asks: ___ track last patron activity. Everytime a patron will connect, the borrowers.lastseen will be updated with the current time.

Hodnoty:

 • Ne

 • Ano

uppercasesurnames

Výchozí: Ne

Asks: ___ store and display surnames (last names) in upper case.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

useDischarge

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ librarians to discharge borrowers and borrowers to request a discharge.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Popis:

 • A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money.

  Note

  In France a „quitus“ („discharge“) is needed if you want to register for an account in a library or a university).

  Note

  Academic libraries often require that you have a clear record at the library before you can graduate.

Norwegian patron database

FailedLoginAttempts

Default: blank

Asks: Block a patron’s account if it reaches ___ failed login attempts.

NorwegianPatronDBEnable & NorwegianPatronDBEndpoint

NorwegianPatronDBEnable Default: Disable

Asks: ___ the ability to communicate with the Norwegian national patron database via the ___ endpoint.

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

NorwegianPatronDBSearchNLAfterLocalHit

Výchozí: Ne

Asks: ___ search the Norwegian national patron database after a local search result was found.

Hodnoty:

 • Ano

 • Ne

NorwegianPatronDBUsername & NorwegianPatronDBPassword

Asks: Communicate with the Norwegian national patron database using the username ___ and the password ___.

Popis:

 • You can get these from „Base Bibliotek“, which is maintained by the Norwegian National Library.

Hledání

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Searching

Funkce

EnableSearchHistory

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ patron search history in the staff client.

Hodnoty:

 • Neudržovat

 • Uchovat

  image1197

Popis:

 • This preference controls whether the staff client keeps search history for logged in users. Search history will be accessible under the link to your account in the top right of the staff client.

IncludeSeeFromInSearches

Výchozí: Nezahrnovat

Asks: ___ see from (non-preferred form) headings in bibliographic searches.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat

 • Zahrnout

Popis:

 • When this preference is set to include the search engine indexer will insert see from headings from authority records into bibliographic records when indexing, so that a search on an obsolete term will turn up relevant records. For example when you search for cookery (the old term) you get titles with the heading of cooking (the new term).

  Important

  Budete muset reindexovat svojí bibliografickou databázi při změně těchto předvoleb

OpacGroupResults

Výchozí: Neužívat

Asks: ___ PazPar2 to group similar results on the OPAC.

Hodnoty:

 • Nepoužívat

 • Použít

  Important

  This requires that PazPar2 [http://www.indexdata.com/pazpar2] is set up and running.

QueryAutoTruncate

Výchozí: automaticky

Asks: Perform wildcard searching (where, for example, Har would match Harry and harp) ___ (The * character would be used like so: Har* or *logging.)

Hodnoty:

 • automaticky

 • only if * is added

Popis:

 • This setting allows for searches to be automatically truncated or for additional characters to be added to the end of a search string. When set to „automatically“ the search string automatically ends with a wildcard function. For example, a search for the word „invent“ with auto truncation enabled will also retrieve results for inventor, invention, inventory, etc. If you don’t want this to happen automatically you can still be perform wildcard searches manually by adding an asterisk (*). Typing „invent*“ even with auto truncation disabled will retrieve the same inventor, invention, inventory results. Auto truncation bypasses the necessity to type long search strings in their entirety.

QueryFuzzy

Výchozí: Zkusit

Asks: ___ to match similarly spelled words in a search (for example, a search for flang would also match flange and fang)

Hodnoty:

 • Nezkusit

 • Zkusit

Popis:

 • This preference enables „fuzzy“ searching, in which the search engine returns results that are similar to, but not exactly matching, the word or words entered by the user. This preference enables the search function to compensate for slightly misspelled names or phrases.

  Important

  Requires that UseICU set to ‚Not using‘

QueryStemming

Výchozí: Zkusit

Asks: ___ to match words of the same base in a search

Hodnoty:

 • Nezkusit

 • Zkusit

  • A shledání pro enabling wby našlo také enable a enabled

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje stemming. Stemming umožňuje vyhledávací funkci vrátit více verzí stejného slova, jakož i související výrazy (např. na ryby by se vrátilo i rybaření).

QueryWeightFields

Výchozí: Povolit

Asks: ___ ranking of search results by relevance

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

TraceCompleteSubfields

Výchozí: Nutit

Asks: ___ subject tracings in the OPAC and Staff Client to search only for complete-subfield matches.

Hodnoty:

 • Nenutit

  • Vyhledávání pro předmětová hesla (příklad: opac-search.pl?q=su:World%20Wide%20Web)

 • Nutit

  • Vyhledávání na kompletní předmětové pole (například: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:World%20Wide%20Web)

Popis:

 • Pokud je TraceCompleteSubfields nastavena na „Nutit“, kliknutím na odkazy v ne-autoritně vázaných předmětů, najdete pouze záznamy, kde se celé podpole shoduje. Ponecháním na „Nenutit“ se provádí vyhledávání podle klíčových slov v rejstříku indexů.

  Important

  This preference assumes that you’re using XSLT stylesheets as set in the OPACXSLTDetailsDisplay preference.

TraceSubjectSubdivisions

Výchozí: Zahrnout

Asks: ___ subdivisions for searches generated by clicking on subject tracings.

Hodnoty:

 • Nezahrnovat

  • Vyhledávání na předmětová hesla (např: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)

 • Zahrnout

  • Vyhledávání na kompletní předmětová pole (např: opac-search.pl?q=su,complete-subfield:%22Web%20sites%22)%20and%20(su,complete-subfield:%22Design.%22))

Popis:

 • Pokud je TraceSubjectSubdivisions nastaven na „Zahrnout“, pokud kliknete na objekt s pododdíly (podpolí jiné než „a“), budou vyhledávány spolu s předmětovým záhlavím (podpole „a“). Chcete-li hledat pouze předmětové záhlaví (podpole „a“), nastavte tuto předvolbu „Nezahrnout.“

  Important

  This preference assumes that you’re using XSLT stylesheets as set in the OPACXSLTDetailsDisplay preference.

UseICU

Výchozí: Nepouzívá

Asks: ___ ICU Zebra indexing.

Hodnoty:

 • Neužívat

 • Užívat

Popis:

 • ICU is a set of code libraries providing Unicode and Globalization support for software applications. What this means is ICU Zebra indexing is only necessary if you use non-roman characters in your cataloging. If using ICU Zebra indexing you will want to not use QueryFuzzy.

  Important

  Toto nastavení neovlivní indexování Zebra, mělo být použito pouze, aby se sdělilo Koha, že jste aktivovali ICU indexování, pokud jste to skutečně udělali, protože neexistuje žádný způsob, jak by toto Koha mohla sama zjistit.

  Important

  Promluvte si se svým správcem systému při změně této předvolby, aby se ujistil, že váš systém je pro tuto práci správně nastaven .

UseQueryParser

Výchozí: Nezkoušet

Asks: ___ to use the QueryParser module for parsing queries.

Note

Povolení tohoto nebude mít žádný vliv, pokud nemáte nainstalován QueryParser a vše bude i nadále pracovat jako obvykle.

Hodnoty:

 • Nezkoušet

 • Zkusit

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje experimentální nový querry parser, který otevírá možnosti pro více efektivní syntaxe dotazu.

Obrazovka výsledků

defaultSortField & defaultSortOrder

defaultSortField Výchozí: author

defaultSortOrder Výchozí: vzestupně

Asks: By default, sort search results in the staff client by ___, ____

Popis:

 • Tyto předvolby nastavují výchozí řazení pole a pořadí řazení pro vyhledávání na knihovnickém intranetu. Bez ohledu na vaši volbu, ostatní možnosti řazení jsou stále k dispozici v rozevíracím seznamu na stránkách pokročilého vyhledávání.

defaultSortField Hodnoty:

 • autor

 • signatura

 • Datum přírůstku

 • datum vydání

 • relevance

 • title

 • celkové číslo výpůjček

defaultSortOrder Hodnoty:

 • vzestupně

 • sestupně

 • od A do Z

 • od Z do A

displayFacetCount

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ facet counts.

Popis:

 • This preference lets you decide if you show how many times a facet is used in your search results in the OPAC and the staff client. The relevance of these numbers highly depends on the value of the maxRecordsForFacets preference. Showing these numbers can potentially effect the performance of your searching, so test your system with different values for this preference to see what works best.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image107

AuthDisplayHierarchy

Výchozí: do jakékoliv knihovny

Asks: Show facets for ___

Hodnoty:

 • Knihovna vlastnící výtisk:

 • knihovna vlastnící svazek

 • domovská knihovna

Popis:

 • This preferenc controls the libraries facet that displays on search results in the staff and opac. The value selected here will determine which library(s) show in the facets when a search is run.

FacetLabelTruncationLength

Výchozí: 20

Asks: Truncate facets length to ___ characters, in OPAC/staff interface.

Popis:

 • V OPACu a v intranetu zaměstnanců jsou fasety oříznuty na 20 znaků ve výchozím nastavení. V závislosti na rozvržení, může to být příliš mnoho nebo málo písmen, tato předvolba vám umožňuje rozhodnout, co je optimální počet pro číslo vaší knihovny.

FacetMaxCount

Výchozí: 20

Asks: Show up ___ to facets for each category.

Popis:

 • This preference allows you to control how many possible limits show under each heading (Author, Series, Topics, etc) on the facets in the OPAC.

maxItemsInSearchResults

Výchozí: 20

Asks: Show up to ___ items per biblio in the search results

Popis:

 • Tato předvolba vám umožní nastavit, kolik výsledků zobrazíte ve výchozím nastavení při spuštění hledání na knihovnickém intranetu.

maxRecordsForFacets

Výchozí: 20

Asks: Build facets based on ___ records from the search results.

Popis:

 • Ve výchozím nastavení Koha se zakládají fasety pouze na první stránce výsledků (obvykle 20 výsledků). Touto předvolbou můžete říct Koha popisy a počty faset na libovolný počet výsledků, které vyhledávání vrací. Čím vyšší je toto číslo, tím déle bude trvat vyhledávání výsledků, tak toto testujte s různými hodnotami, abyste dosáhli nejlepší balanci pro vaší knihovnu.

MaxSearchResultsItemsPerRecordStatusCheck

Výchozí: 20

Asks: For records with many items, only check the availability status for the first ___ items.

Popis:

 • Availability statuses may show incorrectly in search results if a record has more items than the limit set. Statuses will display correctly in the record details. Leave empty for no limit.

numSearchResults

Výchozí: 20

Asks: By default, show ___ results per page in the staff client.

OPACdefaultSortField & OPACdefaultSortOrder

OPACdefaultSortField Default: relevance

OPACdefaultSortOrder Výchozí: vzestupně

Asks: By default, sort search results in the OPAC by ___, ___

Popis:

 • Touto předvolbou nastavit výchozí řazení polí a pořadí řazení pro vyhledávání na OPACu. Bez ohledu na vaši volbu, ostatní možnosti řazení jsou stále k dispozici v rozevíracím seznamu na stránkách pokročilého vyhledávání.

OPACdefaultSortField Hodnoty:

 • autor

 • signatura

 • Datum přírůstku

 • datum vydání

 • relevance

 • title

 • celkové číslo výpůjček

OPACdefaultSortOrder Hodnoty:

 • vzestupně

 • sestupně

 • od A do Z

 • od Z do A

OPACItemsResultsDisplay

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ an item’s branch, location and call number in OPAC search results.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Popis:

 • Toto nastavení určuje informace o jednotkách, které se zobrazí na stránce s výsledky vyhledávání v OPACu. Výsledky mohou zobrazit stav jednotky a / nebo veškeré podrobnosti, včetně pobočky, umístění a signatury. Zatímco volba „Zobrazit“ umožňuje, že se zobrazí bližší informace na stránce s výsledky vyhledávání, informace však mohou být přílišné pro velké sbírky s více pobočkami.

OPACnumSearchResults

Výchozí: 20

Asks: By default, show ___ results per page in the OPAC.

SearchWithISBNVariations

Default: don’t search

Asks: When searching on the ISBN index, ___ on all variations of the ISBN.

Hodnoty:

 • don’t search

 • hledání

Popis:

 • With this preference set to search you’ll be able to search for ISBNs even if there are dashes or spaces in the field. So if you search for 9781843345855 but the ISBN was cataloged as 978-1843345855 you’ll still be able to find it if this preference is set to ‚search‘.

  Important

  This preference has no effect if UseQueryParser is on

UNIMARCAuthorsFacetsSeparator

Default: , (comma)

Asks: Use the following text as separator for UNIMARC authors facets ___

Vyhledávací formulář

Pokročilé hledání:

Asks: Limit the languages listed in the advanced search drop-down to the ___ ISO 639-2 language codes (separate values with | or ,).

Popis:

 • This preference will allow you to decide what languages show in the pull down menu on the advanced search page in the OPAC and the staff client. If this preference is left blank, all languages will show. To limit the languages that are shown enter their ISO 639-2 language codes [http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php] separated by comma ( , ) or bar ( | ). For example to limit listing to French and Italian, enter ita|fre.

AdvancedSearchTypes

Výchozí: itemtype

Asks: Show tabs in OPAC and staff-side advanced search for limiting searches on the ___ fields (separate values with |).

Popis:

 • On the advanced search page you can choose to allow filters on one or all of the following: Item types (itemtypes), Collection Codes (ccode) and Shelving Location (loc). If you would like to be able to limit searches on item type and shelving location for example you would enter itemtypes|loc in the preference input box. The order of these fields will determine the order of the tabs in the OPAC and staff client advanced search screens. Values within the search type are OR’ed together, while each different search type is AND’ed together in the query limits. The current stored values are supported without any required modification.Each set of advanced search fields are displayed in tabs in both the OPAC and staff client. The first value in the AdvancedSearchTypes syspref is the selected tab; if no values are present, „itemtypes“ is used. For non-itemtype values, the value in AdvancedSearchTypes must match the Authorised Value name, and must be indexed with ‚mc-‚ prefixing that name.

  image108

expandedSearchOption

Výchozí: nezobrazovat

Asks: By default, ___ „More options“ on the OPAC and staff advanced search pages.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazovat

IntranetNumbersPreferPhrase

Výchozí: neužívat

Asks: By default, ___ the operator „phr“ in the callnumber and standard number staff client searches

Hodnoty:

 • neužívat

 • užívat

Popis:

 • Při vyhledávání podle signatury a standardní číslo (biblionumber) v intranetu Koha si můžete vybrat vynutit, aby hledání bylo hledání fráze nastavením této předvolby na „Použít.“ To umožní přesnější výsledky než dělat obecné vyhledávání klíčových slov.

LoadSearchHistoryToTheFirstLoggedUser

Default: Load

Asks: Load the unlogged history to the next user. ___ history to the next client.

Hodnoty:

 • Don’t load

 • Load

OPACNumbersPreferPhrase

Výchozí: neužívat

Asks: By default, ___ the operator „phr“ in the callnumber and standard number OPAC searches

Hodnoty:

 • neužívat

 • užívat

Popis:

 • Při vyhledávání podle signatury a standardní číslo (biblionumber) v Koha OPAC si můžete vybrat, aby hledání bylo hledání přesné fráze pomocí toto nastavení na „užívat.“ To umožní přesnější výsledky než vyhledávání na obecné klíčové slovo.

Periodika

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Serials

makePreviousSerialAvailable

Default: Do not make

Asks: ___ previous serial automatically available when receiving a new serial issue. The previous issue can also be set to another item type when receiving a new one. Please note that the item-level_itypes syspref must be set to specific item.

Hodnoty:

 • Do not make

 • Make

opacSerialDefaultTab

Výchozí: Záložka předplatného

Asks: Show ___ as default tab for serials in OPAC.

Hodnoty:

 • Kartu jednotek

 • Záložka Sbírek Periodik

  Important

  Vezměte prosím na vědomí, že karta Sbírka periodik je v současné době k dispozici pouze pro systémy používající standard UNIMARC.

  image109

 • Záložka Předplatné

  image110

OPACSerialIssueDisplayCount

Výchozí: 3

Asks: Show the ___ previous issues of a serial on the OPAC.

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje správci zvolit počet nedávných došlých sešitů pro každé periodikum, který se objeví v OPACu. To je jen výchozí hodnota, čtenáři si mohou kliknutím zobrazit úplný seznam periodik.

RenewSerialAddsSuggestion

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ a suggestion for a biblio when its attached serial is renewed.

Hodnoty:

 • Vložit

 • Nepřidat

Popis:

 • Pokud je nastaveno na „Přidávat“, bude tato předvolba automaticky přidávat periodika do automatických návrhů na nákupy, když kliknete na obnovení odběru. Pokud nechcete používat akviziční modul pro správu nákupů seriálů, je nejlepší nechat toto nastavení na „Nepřidávat.“

RoutingListAddReserves

Výchozí: Umístit

Asks: ___ received serials on hold if they are on a routing list.

Hodnoty:

 • Umístit

 • Neumístit

RoutingListNote

Text: Vložit následující poznámku na všechny kolovací listy

Popis:

 • Text vložený do tohoto políčka se objeví pod kolovacím seznamem.

RoutingSerials

Výchozí: Nepřidávat

Asks: ___ received serials to the routing list.

Popis:

 • This preference determines if serials routing lists are enabled or disabled for the library. When set to „Add“, serials routing is enabled and a serial can be directed through a list of people by identifying who should receive it next. The list of people can be established for each serial to be passed using the Serials module. This preference can be used to ensure each person who needs to see a serial when it arrives at the library will get it. Learn more in the routing list section of this manual.

Hodnoty:

 • Vložit

 • Nepřidat

StaffSerialIssueDisplayCount

Výchozí: 3

Asks: Show the ___ previous issues of a serial on the staff client.

Popis:

 • Tato předvolba umožňuje správci zvolit počet nedávných sešitů (čísel) každého periodika, který se objeví v knihovnickém intranetu při přístupu k periodiku. Toto je jen výchozí hodnota, knihovníci mohou kliknutím zobrazit úplný seznam čísel.

SubscriptionDuplicateDroppedInput

Asks: List of fields which must not be rewritten when a subscription is duplicated (Separated by pipe |) ___

Popis:

 • When duplicating a subscription sometimes you don’t want all of the fields duplicated, using this preference you can list the fields that you don’t want to be duplicated. These field names come from the subscription table in the Koha database. Learn what fields are in that table on the Koha DB Schema [http://schema.koha-community.org/tables/subscription.html] site.

SubscriptionHistory

Výchozí: plná historie

Asks: When showing the subscription information for a bibliographic record, preselect ___ view of serial issues.

Hodnoty:

 • krátká historie

  image111

 • celá historie

  image112

Popis:

 • This preference determines what information appears in the OPAC when the user clicks the More Details option. The ‚brief‘ option displays a one-line summary of the volume and issue numbers of all issues of that serial held by the library. The ‚full‘ option displays a more detailed breakdown of issues per year, including information such as the issue date and the status of each issue.

Rozhraní knihovníka (intranet)

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Staff Client

Vzhled

Display856uAsImage

Výchozí: Ani na detailní stránce ani na stránkách výsledků

Asks: Display the URI in the 856u field as an image on: ___

Hodnoty:

 • Jak na stránkách výsledků tak na detailních stránkách

  • Important

   Zatím neimplementováno

 • Jen na detailní stránce

  image113

 • Ani detaily nebo stránky výsledků

 • Jen stránky výsledků

  • Important

   Zatím není implementováno.

Popis:

 • In addition to this option being set, the corresponding XSLT option must be turned on. Also, the corresponding 856q field must have a valid MIME image extension (e.g., „jpg“) or MIME image type (i.e. starting with „image/“), or the generic indicator „img“ entered in the field. When all of the requirements are met, an image file will be displayed instead of the standard link text. Clicking on the image will open it in the same way as clicking on the link text. When you click on the image it should open to full size, in the current window or in a new window depending on the value in the system pref OPACURLOpenInNewWindow.

  image114

DisplayIconsXSLT

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ the format, audience, and material type icons in XSLT MARC21 results and detail pages in the staff client.

Important

XSLTResultsDisplay and/or XSLTDetailsDisplay must be set to use an XSLT stylesheet (default or custom) for these icons to show.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image115

  Note

  Viz `XSLT Icon Guide <#XSLTiTypes>`__pro více informací o těchto ikonách.

intranet_includes

Výchozí: includes

Asks: Use include files from the ___ directory in the template directory, instead of includes/. (Leave blank to disable)

IntranetCirculationHomeHTML

Asks: Show the following HTML in its own div on the bottom of the home page of the circulation module:

image1198

intranetcolorstylesheet

Asks: Include the additional CSS stylesheet ___ to override specified settings from the default stylesheet

Popis:

 • na všech stránkách intranetu místo výchozího CSS. Vložte buď název souboru, celou cestu k souboru, nebo URL začínající <code>http://</code>. Poznámka: pokud vložíte pouze název souboru, měl by se tento soubor nacházet v adresáři css v každém z používaných témat, a to včetně všech jazykových verzí. Úplná cesta by měla být relativní k hlavnímu adresáři webového serveru (document root).

  Important

  Ponechte prázdné, pokud nechcete

IntranetFavicon

Asks: Use the image at ___ for the Staff Client’s favicon.

Important

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Note

Turn your logo into a favicon with the Favicon Generator [http://antifavicon.com/].

Popis:

 • Favicon je malá ikonka, která se zobrazí vedle URL do adresního řádku ve většině prohlížečů. Výchozí hodnota pro toto pole (je-li ponecháno prázdné) je malé „K“ v logu Koha.

  image116

IntranetmainUserblock

Text: Zobrazit následující HTML ve vlastních sloupcích na hlavní stránce knihovnického intranetu.

image117

image118

IntranetNav

Text: Zobrazit následující HTML v nabídce Více na horní části každé stránky na knihovnické intranetu (měl by to být seznam odkazů nebo nic)

IntranetReportsHomeHTML

Asks: Show the following HTML in its own div on the bottom of the home page of the reports module:

image1199

IntranetSlipPrinterJS

text: Užívat následující JavaScript pro tisk listků.

Popis:

intranetstylesheet

Asks: Use the CSS stylesheet ___ on all pages in the staff interface, instead of the default css (used when leaving this field blank).

Popis:

 • na všech stránkách intranetu místo výchozího CSS. Vložte buď název souboru, celou cestu k souboru, nebo URL začínající <code>http://</code>. Poznámka: pokud vložíte pouze název souboru, měl by se tento soubor nacházet v adresáři css v každém z používaných témat, a to včetně všech jazykových verzí. Úplná cesta by měla být relativní k hlavnímu adresáři webového serveru (document root).

IntranetUserCSS

Text: Vložit následující CSS stysheety na všechny stránky knihovnického intranetu

IntranetUserJS

Text: Vložit následující JavaScript na všechny stránky knihovnického intranetu

Popis:

 • This preference allows the administrator to enter JavaScript or JQuery that will be embedded across all pages of the Staff Client. Administrators may use this preference to customize some of the interactive sections of Koha, customizing the text for the login prompts, for example. Sample JQuery scripts used by Koha libraries can be found on the wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/JQuery_Library.

SlipCSS

Asks: Include the stylesheet at ___ on Issue and Reserve Slips.

Important

Toto by měla být kompletní URL, začínající na http://

Popis:

 • Pokud byste chtěli, aby styl vašich lístků pro potvrzení měl ustálenou sadu fontů a barev, můžete použít toto nastavení, pro použití stylesheetů speciálně pro vaše lístky.

staffClientBaseURL

Asks: The staff client is located at http:// ___

StaffLangSelectorMode

Default: only footer

Asks: Display language selector on ___

Hodnoty:

 • both top and footer

 • only footer

 • top

šablona

Výchozí: prog

Asks: Use the ___ theme on the staff interface.

Hodnoty:

 • prog

  Important

  Do not include a trailing slash in the URL this will break links created using this URL. (example: www.google.com not www.google.com/)

XSLTDetailsDisplay

Výchozí: výchozí

Asks: Display details in the staff client using XSLT stylesheet at ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly

  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo „normálně“

   image119

 • vložit „Výchozí“ pro výchozí volbu

  image120

 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem

  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku

   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl

   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

Popis:

 • XSLT stylesheets allow for the customization of the details shown on the screen when viewing a bib record. This preference will allow you either use the default look that comes with Koha or design your own stylesheet.

XSLTListsDisplay

Výchozí: výchozí

Asks: Display lists in the staff client using XSLT stylesheet at ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly

  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo „normálně“

 • vložit „Výchozí“ pro výchozí volbu

 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem

  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku

   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl

   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

Popis:

 • XSLT stylesheets allow for the customization of the details shown on the screen when viewing a list. This preference will allow you either use the default look that comes with Koha or design your own stylesheet.

XSLTResultsDisplay

Výchozí: výchozí

Asks: Display results in the staff client using XSLT stylesheet at ___

Hodnoty:

 • ponechte prázdné, pokud nepoužíváte XSLT styly

  • V předchozích verzích Koha toto bylo nastavení, které četlo „normálně“

 • vložit „Výchozí“ pro výchozí volbu

 • vložte cestu k souboru s XSLT stylem

  • např.: /path/to/koha/and/your/stylesheet.xsl

  • Pokud jste ve vícejazyčném systému, můžete říct Koha vložením {langcode} do souborové cesty, kde má hledat správnou jazykovou složku

   • ex: /home/koha/src/koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/{langcode}/xslt/intranetDetail.xsl

   • ex. http://mykoha.org/{langcode}/stylesheet.xsl

 • zadejte URL pro určitý externí stylesheet (CSS šablonu)

Popis:

 • XSLT stylesheets allow for the customization of the details shown on the screen when viewing the search results. This preference will allow you either use the default look that comes with Koha or design your own stylesheet.

Možnosti

AudioAlerts

Výchozí: Neumožnit

Asks: ___ audio alerts for events defined in the audio alerts section of administration.

Hodnoty:

 • Neumožnit

 • Umožnit

  Important

  Tato volba není podporována všemi prohlížeči. Vyžaduje to prohlížeč kompatibilní s HTML5.

HidePatronName

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ the names of patrons that have items checked out or on hold on detail pages or the „Place Hold“ screen.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

intranetbookbag

Výchozí: Zobrazit

Asks: ___ the cart option in the staff client.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

IntranetCatalogSearchPulldown

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ a search field pulldown for ‚Search the catalog‘ boxes.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

Povolit

Výchozí: Povolit

Asks: ___ item selection in record detail page.

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

Popis:

 • This preference lets you choose to show (or not show) checkboxes to the left of every item in the holdings tab on the detail display of a record in the staff client. Showing these checkboxes allows the staff members to select multiple items to edit or delete at once.

  image121

UseWYSIWYGinSystemPreferences

Výchozí: Nezobrazovat

Asks: ___ WYSIWYG editor when editing certain HTML system preferences.

Hodnoty:

 • Nezobrazovat

 • Zobrazit

  image1200

Popis:

 • This preference allows you to chang system preferences with HTML in them to WYSIWYG editors instead of plain text boxes.

viewISBD

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to view records in ISBD form on the staff client.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

viewLabeledMARC

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to view records in labeled MARC form on the staff client.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

viewMARC

Výchozí: Povolit

Asks: ___ staff to view records in plain MARC form on the staff client.

Hodnoty:

 • Povolit

 • Nepovolit

Nástroje

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Tools

Batch Item

These preferences are in reference to the Batch Item Modification tool.

MaxItemsForBatchDel

Výchozí: 10

Asks: Display up to ___ items in a single deletion batch.

Popis:

 • In the batch item delete tool this will prevent the display of more than the items you entered in this preference, but you will be able to delete more than the number you enter here.

MaxItemsForBatchMod

Výchozí: 10

Asks: Process up to ___ items in a single modification batch.

Popis:

Novinky

NewsAuthorDisplay

Výchozí: vůbec ne

Asks: Show the author for news items: ___

Hodnoty:

 • Both OPAC and staff client

 • Not at all

 • OPAC only

 • Staff client only

Čtenářské karty

These preferences are in reference to the Patron Card Creator tool.

ImageLimit

Asks: Limit the number of creator images stored in the database to ___ images.

Výstupy

These preferences are in reference to the Reports module.

NumSavedReports

Výchozí: 20

Asks: By default, show ___ reports on the Saved Reports page.

Načíst

UploadPurgeTemporaryFilesDays

Default: blank

Asks: Automatically delete temporary uploads older than ___ days in cleanup_database cron job.

Web Services

Get there: More > Administration > Global System Preferences > Web Services

ILS-DI

ILS-DI

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ ILS-DI services for OPAC users

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

ILS-DI:AuthorizedIPs

Asks: ___ allowed IPs to use the ILS-DI services

IdRef

IdRef

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ the IdRef webservice from the opac detail page. IdRef allows to request authorities from the Sudoc database.

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

Popis:

 • IdRef is a French service for Sudoc autorities. Using the Sudoc database [http://www.sudoc.abes.fr/], it allows to request / modify / add authorities. If a record comes from the Sudoc (so 009 is filled with an integer), at the OPAC you will see „Author: Idref“ if a 7..$3 (unimarc author) if filled with a ppn. On clicking on the Idref link, a popup will display.

  image1201

  The Idref webservice is requested and all records (by roles) for this author will be displayed

  image1202

  There is 1 line / record and 2 links at the end. 1 will request Koha (cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ident:003381862), the other one will redirect to the sudoc page (http://www.sudoc.fr/003381862).

 • Important

  Please note that this feature is available only for libraries using UNIMARC.

 • Note

  The French Sudoc database should not be confused with the US Superintendent of Documents (SuDocs) Classification Scheme.

OAI-PMH

OAI-PMH

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ Koha’s OAI-PMH server.

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

Popis:

 • Once enabled you can visit http://YOURKOHACATALOG/cgi-bin/koha/oai.pl to see your file. For the Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) there are two groups of ‚participants‘: Data Providers and Service Providers. Data Providers (open archives, repositories) provide free access to metadata, and may, but do not necessarily, offer free access to full texts or other resources. OAI-PMH provides an easy to implement, low barrier solution for Data Providers. Service Providers use the OAI interfaces of the Data Providers to harvest and store metadata. Note that this means that there are no live search requests to the Data Providers; rather, services are based on the harvested data via OAI-PMH. Koha at present can only act as a Data Provider. It can not harvest from other repositories. The biggest stumbling block to having Koha harvest from other repositories is that MARC is the only metadata format that Koha indexes natively. Visit http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm for diagrams of how OAI-PMH works.

Learn more about OAI-PMH at: http://www.openarchives.org/pmh/

OAI-PMH:archiveID

Výchozí: KOHA-OAI-TEST

Asks: Identify records at this site with the prefix ___ :

OAI-PMH:AutoUpdateSets

Výchozí: Nepovolit

Asks: ___ automatic update of OAI-PMH sets when a bibliographic record is created or updated.

Hodnoty:

 • Vypnout

 • Umožnit

OAI-PMH:ConfFile

Jestliže je tato předvolba je prázdná, Koha OAI-PMH Server pracuje v normálním režimu, jinak pracuje v rozšířeném režimu. V rozšířeném režimu je možné parametrizovat i jiný formát než MARCXML nebo Dublin Core. OAI-PMH: conffile zadává YAML konfigurační soubor, který uvádí seznam metadatových formátů, co jsou k dispozici a XSL soubor, který slouží k jejich vytvoření z MARCXML záznamů.

For more information, see the sample conf file in the appendix.

OAI-PMH:DeletedRecord

Default: will never be emptied or truncated (persistent)

Asks: Koha’s deletedbiblio table ___

Hodnoty:

 • will never have any data in it (no)

 • will never be emptied or truncated (persistent)

 • might be emptied or truncated at some point (transient)

OAI-PMH:MaxCount

Výchozí: 50

Asks: Only return ___ records at a time in response to a ListRecords or ListIdentifiers query.

Popis:

 • Toto je maximální počet záznamů, které budou vráceny na příkazy ListRecord nebo ListIdentifier od sklízečů. ListRecords je sklizeň celých záznamů, zatímco ListIdentifier je zkrácená forma ListRecords, vracející pouze záhlaví, a ne celé záznamy.

Tiskové sestavy

SvcMaxReportRows

Výchozí: 10

Asks: Only return ___ rows of a report requested via the reports web service.

Popis:

 • Tato hodnota bude použita k omezení počtu výsledků vrácených zpráv veřejné výkazy.

Základní nastavení

Get there: More > Administration

Important

Konfigurujte všechny „parametry“ v pořadí jak se objevují.

Libraries

Při nastavování Koha systému, budete potřebovat přidat informace o každé knihovně, která bude sdílet váš systém. Tato data jsou využívána v několika oblastech Koha.

 • Get there: More > Administration > Basic Parameters > Libraries

When visiting this page you are presented with a list of the libraries that have already been added to the system.

image122

Přidávání knihovny

Chcete-li přidat novou knihovnu:

 • Klikněte na tlačítko ‚Nová knihovna‘

 • V horní části formuláře se zeptá na některé základní informace o knihovně

  image124

  • Kód knihovny by neměl obsahovat mezery a měl by mít 10 nebo méně znaků. Tento kód bude použit jako unikátní identifikátor v databázi.

  • Název knihovny bude zobrazen v on-line katalogu kdekoliv se bude potřeba odkázat na konrétní knihovnu, měl by tedy být srozumitelný především pro Vaše čtenáře.

 • Dále můžete zadat základní kontaktní informace o pobočce

  image125 .. screenshot is missing the OPAC info box

  • Pole adresy a kontaktu mohou být použity k vytvoření poznámek pro každou knihovnu

  • Pole pro e-mailovou adresu není nutné, ale je třeba aby bylo vyplněno pro každou knihovnu ve vašem systému

   • Important

    Ujistěte se, že jste dobře zadali e-mailovou adresu knihovny, aby byla upozornění posílána z a na správný e-mail.

  • If you’d like you can enter a different ‚Reply-To‘ email address. This is the email address that all replies will go to.

   • Note

    If you do not fill in this value Koha will use the address in the ReplytoDefault preference

  • If you’d like you can also enter a different ‚Return-Path‘ email address. This is the email address that all bounced messages will go to.

   • Note

    If you do not fill in this value Koha will use the address in the ReturnpathDefault preference

  • Pokud je vyplněna URL adresa, použije se k vytvoření odkazu na názvu knihovny v přehledu jednotek v on-line katalogu

   image126

  • Pole informace o katalogu je pro informace o knihovně, které se objeví v katalogu když v tabulce jednotek najedete myší na název knihovny

   image127

  • IP adresa nemusí být vyplněna, pokud máte v plánu jen na omezený přístupu k vašemu knihovnickému intranetu z konkrétní adresy IP

   • Important

    An IP address is required if you have enabled AutoLocation

  • If this library has a specific MARC organization code [http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html], you can enter it here. If left blank, the code entered in the MARCOrgCode preference will be used for this library.

  • Nakonec můžete doplnit libovolnou poznámku, ta se nebude zobrazovat v on-line katalogu.

  Note

  Z uvedených polí jsou vyžadovány pouze „Kód knihovny“ a „Název“

Úprava/Smazání knihovny

Nebudete schopni odstranit všechny knihovny, které mají čtenáře nebo jednotky s ní související.

image128

Každá knihovna bude mít odkaz „Upravit“ napravo. Klepnutím na tento odkaz editujete/změníte detaily příslušné knihovny.

Important

Nebudete schopni editovat „Kód knihovny“

Library groups

Library groups are used in searches to limit the search to a group of libraries (for example in a neigbourhood).

 • Get there: More > Administration > Basic Parameters > Library groups

When visiting this page you are presented with a list of the groups that have already been added to the system.

image123

Přidávání skupiny

Click the ‚Add Group‘ button at the top of the screen

image129

 • Give the group a title and a description. Only the title is mandatory as it will show up in the staff client and in the OPAC. The description is only used in this page to give an idea of what the group is used for.

 • You can limit staff from seeing other groups‘ patrons by checking the box next to the ‚Limit patron data access by group‘ option.

 • If you would like the group to show up in the library pulldown menu at the top of the OPAC (with OpacAddMastheadLibraryPulldown set to ‚Add‘) and on the advanced search page you can check the ‚Use for OPAC search groups‘ box.

 • If you want the group to appear in the library pulldown in the staff client advanced search, check the ‚Use for staff search groups‘ box.

image131

Adding a library to a group

Click on the ‚Add library‘ button next to the group to add a library to this group. You will be presented with a list of the libraries that are not already in the group.

image133

Adding a sub-group

If your system is very large, you can create sub-groups. Click on the ‚Actions‘ button next to the group and select the ‚Add a sub-group‘ option. Fill in the title and the description (optional) of the sub-group. The features will be inherited from the parent group.

image1323

Deleting a group

To delete a group, click on the ‚Actions‘ button next to the group and select the ‚Delete‘ option.

image1324

image1325

Item Types

Koha umožňuje organizovat vaši sbírku podle typů jednotek a kódů sbírek

 • Get there: More > Administration > Basic Parameters > Item Types

Typ jednotky se obvykle určuje podle typu nosiče (kniha, CD, DVD, atd.), ale může být použit i jinak, podle zvyklostí knihovny.

image134

Přidávání typů jednotek

Chcete-li přidat nový typ výtisku, klikněte na tlačítko „New Item Type“ v horní části stránky „Typy výtisků“.

image135

 • In the ‚Item Type‘ field, enter a short code for your item type (maximum of 10 characters)

 • The description is the plain text definition of the item type (for those with multiple languages installed you can translate the item type description in to all of those languages using the ‚Translate in to other languages‘ link)

 • Item types and can grouped together for searching at the same time. For example you can put DVDs and Bluray in to a group called Movie and then they can be searched together. These groups are defined in the ITEMTYPECAT authorized value.

 • Můžete si vybrat a mít ikonku spojenou s tímto typem jednotky

  • Můžete si vybrat z řady kolekcí obrázků

  • Můžete odkazovat na vzdálený obrázek

  • Nebo nemusíte mít k obrázku přidruženou žádnou položku

  • Important

   To have your item type images appear in the OPAC you need to set noItemTypeImages to ‚Show‘

   • Get there:More > Administration > Global System Preferences > Admin

 • For items that you are suppressing from the OPAC you can hide their item type from being searched in the OPAC

 • Pro jednotky, které se nepůjčují, zaškrtněte volbu „Nelze vypůjčit“

  • Jednotky označené jako ‚Nelze vypůjčit‘ se zobrazí v katalogu, ale nebude možné je půjčit čtenářům

 • For items that you charge a rental fee for, enter the total fee you charge in the ‚Rental charge‘ field. This will charge the patron on checkout.

  • Important

   Nevkládejte symboly do tohoto pole, jen čísla a desetinné tečky (např. $5.00 by měla být vložená hodnota 5 nebo 5.00)

 • You can add a default replacement cost for this type of item. If left blank, the replacement price of the item itelf will be cherged to the user when the item is lost.

  • Important

   Nevkládejte symboly do tohoto pole, jen čísla a desetinné tečky (např. $5.00 by měla být vložená hodnota 5 nebo 5.00)

 • You can also add a processing fee that will be added to the replacement cost.

  • Important

   Nevkládejte symboly do tohoto pole, jen čísla a desetinné tečky (např. $5.00 by měla být vložená hodnota 5 nebo 5.00)

 • If you would like a message or alert to appear when items of this type are checked in you can enter that in the ‚Checkin message‘ box

  image136

  • The Checkin message type can be a Message or an Alert. The only difference between these two is the styling. By default a Message is blue

   image137

   and an Alert is yellow.

   image138

 • Some SIP devices need you to use a SIP-specific media type instead of Koha’s item type (usually lockers and sorters need this media type), if you use a device like this you’ll want to enter the SIP media type.

 • Když skončíte, klikněte na „Uložit změnit“

  • Note

   Všechna pole, s výjimkolu „Typ jednotky“ jsou editovatelné ze seznamu Typů jednotek

 • Váš nový typ jednotky se objeví na seznamu

  image139

Úpravy typů položky

Každý typ výtisku má vedle tlačítko „Editovat“. Chcete-li editovat výtisk, stiskněte ho.

Important

Nebudete moci upravit kód, který jste přiřadili jako „Type jednotky“, ale budete moci upravit popis jednotky.

Odstraňování typů jednotek

Each item has a Delete button beside it. To delete an item type, simply click the ‚Delete‘ link.

Important

Nebudete moci odstranit typy jednotek, které jsou používány v jednotkách ve vašem systému.

image140

Ověřené hodnoty

Oprávněné hodnoty mohou být použity v několika oblastech Koha. Jedním důvodem, proč byste měli přidat kategorii autorizované hodnoty bude kontrolovat hodnoty, které lze zadat do pole Marc od katalogizátorů.

 • Get there: More > Administration > Basic Parameters > Authorized Values

Existující hodnoty

Koha se instaluje s již předdefinovanými hodnotami, které pravděpodobně vaše knihovna využije, např. stav „Ztraceno“.

 • Asort1

  • Používá se pro akvizici a statistiky

 • Asort2

  • Používá se pro akvizici a statistiky

 • BOR_NOTES

  • Hodnoty pro vlastní zprávy čtenářů, které se zobrazují na obrazovce výpůjček a OPACu. Hodnota v poli Popis by měl být text zprávy a je omezena na 200 znaků.

   image141

 • Bsort1

  • Hodnoty, které lze zadat, aby se vyplnilo první pole řazení čtenářů

 • Bsort2

  • Hodnoty, které mohou být vloženy do třídícího pole 2 v čtenářově záznamu

 • CCODE

  • Kód fondu (objeví se při katalogizaci a práci s jednotkami - exempláři)

 • DAMAGED

  • Popis pro jednotku, která je označena jako poškozená (objeví se při katalogizaci a práci s jednotkami - exempláři)

 • DEPARTMENT

  • Departments are required by and will be used in the Course Reserves module

 • HINGS_AS

  • Obecné Jednotky: Označení stavu akvizice :: Tento datový prvek určuje pořizovací stav jednotky v okamžiku vyřizování report.a

 • HINGS_C

  • Obecné Jednotky: Označení úplnosti

 • HINGS_PF

  • Označení fyzické formy

 • HINGS_RD

  • Obecné Jednotky: Označení uchování :: Tento prvek dat určuje zásady uchovávání pro jednotku v době zprávy o jednotkách (výtiscích)

 • HINGS_UT

  • Obecné Jednotky: Označení typu jednotky

 • ITEMTYPECAT

  • Allows multiple Item Types to be searched in a category. Categories can be entered into the Authorized Value ITEMTYPECAT. To combine Item Types to this category, enter this Search Category to any Item Types.

   For example, an ITEMTYPECAT could be NEW, then in the Item Type for NEW BOOKS NEW DVDS, etc the search category could be added NEW. This is helpful when a patron chooses the Search Category of NEW, they could get Koha to search multiple Item Types with a single search.

 • LOC

  Shelving location (usually appears when adding or editing an item). LOC maps to items.location in the Koha database.

 • LOST

  • Označení pro jednotky označené jako ztracené (vyskytuje se při nebo editování jednotky)

  • Important

   Hodnoty přiřazené stavu „ztraceno“, musí být číselné a nikoliv abecední, aby se stavy správně zobrazovaly

 • MANUAL_INV

  • Hodnoty pro typy ručně vystavených faktur

  • Important

   The value set as the Authorized Value for the MANUAL_INV authorized value category will appear as the Description and the Authorized Value Description will be used as the amount. Enter monetary amounts in the description without currency symbols.

 • NOT_LOAN

  • Důvody proč titul není na půjčování

  • Important

   Hodnoty přiřazené stavu „ztraceno“, musí být číselné a nikoliv abecední, aby se stavy správně zobrazovaly

  • Note

   Negative number values will still allow holds (use for on order statuses for example) where as positive numbers will not allow holds or checkouts. A value of 0 means ‚for loan‘.

 • ORDER_CANCELLATION_REASON

  • Reasons why an order might have been cancelled

 • REPORT_GROUP

  • Způsob, jak třídit a filtrovat výstupy (zprávy), výchozí hodnoty v této kategorii zahrnují Koha moduly (Účty, Akvizice, Katalog, Výpůjčky, Čtenáři)

   image142

 • REPORT_SUBGROUP

  • Can be used to further sort and filter your reports. This category is empty by default. Values here need to include the authorized value code from REPORT_GROUP in the Description (OPAC) field to link the subgroup to the appropriate group.

   image143

 • RESTRICTED

  • Stav „Vyhraženo“ (Omezená dostupnost) jednotky

 • ROADTYPE

  • ‚ROADTYPE‘ lze použít jako předdefinované typy ulice v adresách čtenářů

 • SIP_MEDIA_TYPE

  • Used when creating or editing an item type to assign a SIP specific media type for devices like lockers and sorters.

 • SUGGEST

  • Seznam důvodů zamítnutí nebo přijetí čtenářských návrhů (zobrazí se při správě návrhů)

 • SUGGEST_FORMAT

 • List of Item Types to display in a drop down menu on the Purchase Suggestion form on the OPAC. When creating the authorized values for SUGGEST_FORMAT, enter a description into this form so it is visible on the OPAC to patrons.

 • TERM

 • Terms to be used in Course Reserves Module. Enter Terms that will show in the drop down menu when setting up a Course Reserve. (For example: Spring, Summer, Winter, Fall).

 • WITHDRAWN

  • Popis zrušené jednotky (objeví se když přidáváte nebo upravujete jednotku)

 • YES_NO

  • Obecně autorizované hodnoty polí, které mohou být použity kdekoliv potřebujete jednoduché menu ano/ne.

Přidat novou Autorizovanou hodnotu

Kromě již existujících systémem přednastavených kategorií mohou knihovníci přidávat vlastní kategorie autorizovaných hodnot pro kontrolu dat vkládaných do systému. Pro přidání nové kategorie:

 • Klikněte na „Nová kategorie“

  image144

 • Omezte vaší kategorii na 10 znaků (něco zkraťte, ale aby bylo patrné o co jde)

  • Important

   Kategorie nemohou obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka a pomlčky.

 • Při přidávání nové kategorie budete vyzváni k vytvoření alespoň jedné autorizované hodnoty

  • Zadejte kód pro vaší Autorizovanou hodnotu do pole „Autorizovaná hodnota“

   • Important

    Autorizovaný hodnota je omezena na 80 znaků a nesmí obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka nebo pomlčky.

  • Použijte pole „Popis“ pro aktuální hodnotu, která se zobrazí. Pokud chcete ukázat něco jiného v OPACu, zadejte „Popis (OPAC)“

  • Pokud byste chtěli omezit toto autorizovanou hodnotu kategorie jen na určité knihovny, můžete si vybrat z nabídky „Omezení poboček“ . Chcete-li to vidět pro všechny knihovny, vyberte si „Všechny pobočky“ v horní části seznamu.

  • If you have StaffAuthorisedValueImages and/or AuthorisedValueImages set to show images for authorized values you can choose the image under ‚Choose an icon‘

 • Klikněte na Uložit

 • Nová kategorie a hodnota se objeví v seznamu Autorizovaných hodnot

  image145

Přidej novou autorizovanou hodnotu

Nové povolené hodnoty mohou být přidány do nové nebo kterékoliv existující kategorie. Pro přidání hodnoty:

 • Klikněte na tlačítko ‚Nová ověřená hodnota pro…‘

  image146

 • Zadejte kód pro vaší Autorizovanou hodnotu do pole „Autorizovaná hodnota“

  • Important

   Autorizovaný hodnota je omezena na 80 znaků a nesmí obsahovat mezery ani zvláštní znaky, kromě podtržítka nebo pomlčky.

 • Použijte pole „Popis“ pro aktuální hodnotu, která se zobrazí. Pokud chcete ukázat něco jiného v OPACu, zadejte „Popis (OPAC)“

 • Pokud byste chtěli omezit toto autorizovanou hodnotu kategorie jen na určité knihovny, můžete si vybrat z nabídky „Omezení poboček“ . Chcete-li to vidět pro všechny knihovny, vyberte si „Všechny pobočky“ v horní části seznamu.

 • If you have StaffAuthorisedValueImages and/or AuthorisedValueImages set to show images for authorized values you can choose the image under ‚Choose an icon‘

 • Klikněte na Uložit

 • Nová hodnota se objeví na seznamu vedle stávajících hodnot

  image147

Patrons & Circulation

Nastavení pro řízení informací o výpůjčkách a čtenářích

Kategorie čtenářů

Kategorie čtenářů vám dovolují organizovat čtenáře do rozdílných úloh, věkových skupin a čtenářských typů.

 • Get there: More > Administration > Patrons & Circulation > Patron Categories

image148

Čtenáři se přiřazují do jedné ze šesti kategorií:

 • Dospělí

  • Nejběžnější typ uživatele, obvykle používaný pro obecnou kategorii ‚Uživatel‘

 • Dítě

  • K dětským uživatelům je možné připojit zástupce.

 • Zaměstnanec

  • Librarians (and library workers) should be assigned the staff category so that you can set their permissions and give them access to the staff client.

 • Korporativní

  • Korporativní čtenáři jsou organizace. Organizace mohou být ručiteli za profesionální čtenáře.

 • Profesionál

  • Profesionální uživatelé mohou být propojeni s organizačními uživateli

 • Statistický

  • Tento typ čtenáře je užíván pouze pro statistické účely, jako je vnitřní využití výtisků.

Přidávání kategorie čtenáře

Chcete-li přidat novou kategorii čtenářů klikněte na „Nová kategorie“ v horní části stránky

image149

 • „Kód kategorie“ je identifikátor pro váš nový kód.

  • Important

   Kód kategorie omezen na 10 znaků (čísla a písmena)

  • Important

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.

   image150

 • Zadejte textovou verzi kategorie do políčka „Popis“.

  • Important

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.

   image151

 • Zápisové období (v měsících) by mělo být vyplněno, pokud máte omezené období pro zápis pro své čtenáře (např. Studentské karty, které vyprší po 9 měsících, nebo do určitého data)

  • Important

   Nemůžete zadat současně měsíční limit a datum do………. Vyberte, zda chcete zadat buď jedno nebo druhé.

  • Important

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.

   image152

 • Některé čtenářské kategorie mohou mít požadavek na minimální věk (v letech), zadejte tento věk v poli „Požadovaný věk“.

  • Important

   This value will only be checked if BorrowerMandatoryField defines the dateofbirth as a required field on the patron record

 • Čtenářské kategorie mohou mít také maximální věk (v letech) jež jsou s nimi spojeny (např. děti), vložte tento věk do ‚Horní limit věku“

  • Important

   This value will only be checked if BorrowerMandatoryField defines the dateofbirth as a required field on the patron record

 • Pokud účtujete poplatek za členství pro své čtenáře (např. těch, kteří žijí v jiném regionu), můžete to zadat do pole zápisné „Zápisné“.

  • Important

   Vkládejte pouze čísla nebo desetinná čísla do tohoto pole

  • Note

   Depending on your value for the FeeOnChangePatronCategory preference this fee will be charged on patron renewal as well as when they are first enrolled.

 • Pokud chcete, aby čtenář obdržel zprávu o upomínce, nastavte ‚Vyžadovat zaslání upomínky ‚ na ‚Ano‘

 • Můžete se rozhodnout na základě čtenářovy kategorie, jestliže ztracené jednotky jsou zobrazeny ve služebním intranetu tím, že vyberete z menu „Ztracené jednotky“ ve služebním intranetu

  image153

  • Important

   Všimněte si, že toto je použitelné pouze v knihovnickém rozhranní (intranetu), takže změna této čtenářské kategorie pro toho, kdo nemá přístup ke knihovnickému rozhranní, nebude mít žádný vliv.

 • Pokud zpoplatňujete čtenáře za podání rezervace, zadejte výši poplatku v poli „Rezervační poplatek“.

  • Important

   Vkládejte pouze čísla nebo desetinná čísla do tohoto pole

 • V poli „Typ kategorie“ zvolte jednu ze šesti hlavních kategorií

  image154

  • Important

   Toto pole je povinné, aby bylo možné uložit kategorii čtenáře. Pokud pole necháte prázdné, dostanete chybovou hlášku.

   image155

 • „Omezení pobočky“ umožňují omezit tuto čtenářskou kategorii pouze v některých pobočkách ve vašem knihovním systému. Vyberte možnost „Všechny pobočky „pokud byste chtěli, aby každá knihovna mohla využít tuto kategorii.

 • You can decide if this patron category is blocked from performing actions in the OPAC if their card is expired using the next option. By default it will follow the rule set in the Blokovat preference

  image1203

 • Next you can choose the default privacy settings for this patron category. This setting can be edited by the patron via the OPAC if you allow it with the OPACPrivacy system preference.

  image1204

 • Nakonec můžete přiřadit jednu z pokročilých předvoleb hlášení výchozně na čtenářskou kategorii

  • Important

   Requires that you have EnhancedMessagingPreferences enabled

  • Důležité: Tato nastavení lze měnit pro jednotlivé čtenáře, toto nastavení je jen výchozí a usnadňuje nastavení zpráv pro celé kategorie

   • Note

    After setting the default for the patron category you can force those changes to all existing patrons by running the borrowers-force-messaging-defaults script found in the misc/maintenance folder. Ask your system administrator for assistance with this script.

Výpůjční a poplatková pravidla

Následující pravidla určují způsob cirkulace jednotek, způsob a dobu počítání poplatků a způsob zacházení s rezervacemi.

 • Get there: More > Administration > Patrons & Circulation > Circulation and fines rules

Pravidla se aplikují z nejvíce specifických po méně konkrétní, s použitím prvního nalezeného v tomto pořadí:

 • stejná knihovna, stejný typ čtenářů, stejný typ jednotek

 • stejná knihovna, stejný typ čtenářů, všechny typy jednotek

 • stejná knihovna, všechny typy čtenářů, stejný typ jednotek

 • stejná knihovna, všechny typy čtenářů, všechny typy jednotek

 • výchozí (všechny knihovny), stejný typ čtenářů, stejný typ jednotek

 • výchozí (všechny knihovny), stejný typ čtenářů, všechny typy jednotek

 • výchozí (všechny knihovny), všechny typy čtenářů, stejný typ jednotek

 • výchozí (všechny knihovny), všechny typy čtenářů, všechny typy jednotek

The CircControl and HomeOrHoldingBranch also come in to play when figuring out which circulation rule to follow.

 • Pokus je CircControl nastaven na „knihovna kde jste příhlášen/a“ pravidla půjčování budou vybrána podle knihovny ve které jste příhlášen/a

 • Pokud je CircControl nastaven na „knihovna, ze které je čtenář“ pravidla půjčování budou vybrána podle knihovny čtenáře

 • Pokud má nastavení „CircControl“ hodnotu „pobočky z které pochází jednotka“, pravidla půjčování budou vybírána na základě knihovny, přičemž nastavení „HomeOrHoldingBranch“ určuje, zdali použít pravidla z domovské knihovny dané jednotky, nebo z aktuální knihovny dané jednotky.

 • If Zabránit is set to ‚Prevent‘ then the value of HomeOrHoldingBranch is used in figuring out if the item can be checked out. If the item’s home library does not match the logged in library, the item cannot be checked out unless you are a superlibrarian.

  Note

  Pokud jste jednopobočkový knihovní systém, vyberte si název pobočky před vytvořením pravidel (pouze pravidlo s volbou „všechny knihovny“, může někdy způsobovat problémy s rezervacemi)

  Important

  Přinejmenším budete muset nastavit výchozí výpůjční pravidlo. Toto pravidlo by mělo být pro všechny typy položek, všech knihoven a všech patronů kategorií. Toto zachytí všechny případy, které neodpovídají zvláštním pravidlům. Při výpůjčce, když nemáte pravidlo pro všechny knihovny, všechny typy jednotek a všechny typy čtenářů, můžete vidět čtenáře, kteří jsou blokováni při podávání rezervací (objednávek). Budete také potřebovat pravidlo pro konkrétní knihovnu určené pro všechny typy položek a všechny typy čtenářů, abyste se vyhnuli tomuto problému s rezervacemi. Koha musí vědět o které pravidlo se opřít.

Výchozí pravidla výpůjček

Použitím vydávání pravidel pomocí matice, můžete definovat pravidla, která závisí na čtenář/jednotka kombo. Chcete-li nastavit pravidla, vyberte knihovnu z rozbalovací roletky (nebo „všechny knihovny“, chcete-li použít tato pravidla pro všechny pobočky):

image156

Můžete zvolit libovolnou kombinaci kategorií čtenářů a typu jednotek, na které se mají pravidla vztahovat

image157

 • Nejprve vyberte, pro kterou kategorii čtenářů chcete použít dané pravidlo. Pokud ponecháte nastavení ‚Všichni‘, bude použito pro všechny kategorie čtenářů

 • Vyberte ‚Typ jednotek‘, pro které chcete použít toto pravidlo. Jestliže ponecháte ‚Vše‘, použije se na jednotky všech typů

 • Omezit počet výtisků jedné výpůčky čtenáře zadáním počtu do pole „Současně výpůjček povoleno“

 • If you’re allowing OnSiteCheckouts then you may also want to set a limit on the number of items patron’s can have onsite.

 • Definujte dobu, po jakou jednotka může být vypůjčena čtenáři. Zadejte počet dní nebo nebo hodin do pole „Výpůjční lhůta“.

 • Vyberte, která časová jednotka, dny nebo hodiny, se bude používat při výpočtu výpůjční lhůty a pokut

 • Můžete také definovat pevný termín vrácení pro konkrétního čtenáře, kategorii a typ jednotky. Pevný termín vrácení ignoruje obvyklé pravidla a dělá to tak, že všechny jednotky definovaného typu jsou vrátitelné před datem nebo po datu, které určíte.

 • ‚Výše pokuty‘ by měla obsahovat částku, kterou si přejete vybírat při překročení doby výpůjčky

  • Important

   Vložte pouze čísla nebo desetinná čísla (bez symbolu měny).

 • Zadejte ‚Interval účtování pokut‘ ve vámi zvolených jednotkách (např. účtovat pokutu za každý 1 den nebo každé 2 hodiny)

 • ‚When to charge‘ is most handy in libraries that have a fine charging interval of more than 1 day.

  • Ke konci intervalu

   • Given a grace period of 2 days and a fine interval of 7 days, the first fine will appear 7 days after the due date, it will always take one fine interval (7 days), before the first fine is charged

  • K začátku intervalu

   • Given a grace period of 2 days and a fine interval of 7 days, the first fine will appear 2 days after the due date and the second fine 7 days after the due date.

 • „Bezpokutové období“ je období, kdy výpůjčka je již zpožděna ale po dobu tohoto období se nezačně počítat pokuta.

  • Important

   Toto může být zadáno pouze ve dnech, nikoliv v hodinách

 • „Strop zpozdného“ je maximální výše pokuty pro kombinaci tohoto čtenáře a vypůjčené jednoty

  • Important

   If this field is left blank then Koha will not put a limit on the fines this item will accrue. A maximum fine amount can be set using the MaxFine system preference.

 • If you would like to prevent overcharging patrons for a lost items, you can check the box under ‚Cap fine at replacement price.‘ This will prevent the patron’s fines from going above the replacement price on the item.

  • Note

   If the ‚Overdue fines cap‘ is also set, the fine will be the lesser of the two, if both apply to the given overdue checkout.

 • Pokud vaše knihovna pokutuje čtenáře tak, že mu pozastaví účet, můžete zadat počet dní na pozastavení v poli „Pozastavení ve dnech“

  • Important

   Toto může být zadáno pouze ve dnech, nikoliv v hodinách

 • Můžete také definovat maximální počet dní, na které budou čtenáři omezeny služby pomocí nastavení ‚Maximální trvání omezení‘

 • Dále se rozhodněte, zda čtenář může prodloužit tento typ výtisku, pokud ano, zadejte kolikrát ji mohou prodloužit v políčku „Prodloužení povolena“

 • Pokud je povolené prodlužování, můžete nastavit o jak dlouho se mají výpůjčky prodlužovat (v jednotkách, které si zvolíte) ve sloupci „Prodlužovat o“.

 • Pokud je povolené prodlužování, můžete nastavit jak dlouho před vypršením výpůjční lhůty lze prodloužení provést ve sloupci „Prodloužit lze X dní před“.

  • Items can be renewed at any time if this value is left blank. Otherwise items can only be renewed if the item is due after the number in units (days/hours) entered in this box.

  • To control this value on a more granular level please set the NoRenewalBeforePrecision preference.

 • You can enable automatic renewals for certain items/patrons if you’d like. This will renew automatically following your circulation rules unless there is a hold on the item

  • Important

   You will need to enable the automatic renewal cron job for this to work.

  • Important

   This feature needs to have the „no renewal before“ column filled in or it will auto renew everyday after the due date

 • Pokud čtenář může rezervovat tento typ výtisku, zadejte celkový počet výtisků (tohoto typu), které mohou být rezervovány do pole „Rezervace povoleny“

 • Next you can decide if this patron/item combo are allowed to place holds on items that are on the shelf (or available in the library) or not. If you choose ‚no‘ then items can only be placed on hold if checked out

 • You can also decide if patrons are allowed to place item specific holds on the item type in question. The options are:

  • Povolit: Umožní čtenářům zvolit možnost mezi první dostupnou jednotkou (rezervace na titul) nebo konkrétní jednotku.

  • Nepovolit: Umožní čtenářo zvolit pouze další dostupný

  • Force: Will only allow patrons to choose an specific item

 • Finally, if you charge a rental fee for the item type and want to give a specific patron type a discount on that fee, enter the percentage discount (without the % symbol) in the ‚Rental Discount‘ field

Po dokončení klikněte na tlačítko „Přidat“ pro uložení změn. Chcete-li změnit pravidlo, vytvořte nové se stejným typem čtenáře a typem výtisku. Pokud byste chtěli smazat pravidlo, stačí kliknout na odkaz „Odstranit“ napravo od pravidla.

image158

Pokud byste chtěli smazat pravidlo, klikněte na odkaz „Odstranit“ na pravé straně pravidla.

Chcete-li ušetřit čas, můžete naklonovat pravidla z jedné knihovny do druhé výběrem volby „Klon“ nad maticí pravidel.

image159

Provedení klonování Vám bude oznámeno potvrzující zprávou.

image160

Default Checkouts and Hold Policy

Můžete nastavit výchozí maximální počet výpůjček a rezervací, které bude použita, pokud není žádné nastavení, je definován níže pro konkrétní typ jednotky nebo kategorie.

image161

V této nabídce můžete zvolit výchozí nastavení pro všechny typy jednotek a všechny čtenáře.

 • In ‚Total current checkouts allowed‘ enter the total number of items patrons can have checked out at one time

 • In ‚Total current on-site checkouts allowed‘ enter the total number of items patrons can have checked out on site at a time (OnSiteCheckouts needs to be set to ‚Enable‘)

 • Řízení kde si čtenáři mohou podat rezervace z nabídky „Rezervační politika“

  • Z kterékoliv knihovny: Čtenáři z kterékoliv knihovny si mohou rezervovat tuto jednotku. (předvoleno)

  • Z domovské knihovny: Pouze čtenáři, k jejichž knihovně jednotka náleží, si ji mohou rezervovat.

  • Rezervace nejsou povolené: Žádný uživatel nesmí mít zarezervovanou tuto knihu

 • Control if there is a limit to filling a hold based on the item’s library

  • any library

  • item’s home library

  • item’s holding library

  • Note

   The patron’s home library should not affect whether a patron can place the hold, instead the hold will only be fillable when an item matching the pickup location becomes available.

 • Ovládání, kde se vypůjčená jednotka jednotka má vrátit

  • Jednotka se vrací domů

  • Jednotka se vrací do vlastnící pobočky

  • Poletující výtisk

   • Pokud položka plave, zůstane tam, kde byla přijata a nikdy se nevrací „domů“.

 • Pokud je vaše podmínka nastavena, můžete ji deaktivovat kliknutím na ‚Deaktivovat‘ napravo od pravidla.

Výpůjček na čtenáře

Pro tuto knihovnu můžete určit maximální počet výpůjček povolených pro čtenáře dané kategorie bez ohledu na typ jednotky.

image162

Note

Pokud celková částka zapůjčitelných knih pro danou čtenářskou kategorii je prázdná,neplatí žádný limit s výjimkou případů, limitu definovaném pro konkrétní typ jednotky.

Například, pokud máte v matici pravidlo, které říká, čtenáři s kategorií studenti mají povoleno 10 knih a 5 DVD, ale chcete, aby studenti měli zapůjčeno pouze max. 12 věcí najednou. Pokud má student 10 knih, tak již bude mít povoleny pouze 2 DVD.

Pravidla rezervace jednotek

Pro tuto knihovnu můžete upravovat pravidla pro dané typy jednotek bez ohledu na kategorii čtenářů.

image163

Různé rezervovací politiky mají následující efekty:

 • Z kterékoliv knihovny: Čtenáři z kterékoliv knihovny si mohou rezervovat tuto jednotku. (předvoleno)

 • Z domovské knihovny: Pouze čtenáři, k jejichž knihovně jednotka náleží, si ji mohou rezervovat.

 • Rezervace nejsou povolené: Žádný uživatel nesmí mít zarezervovanou tuto knihu

  Important

  Note that if the system preference AllowHoldPolicyOverride set to ‚allow‘, these policies can be overridden by your circulation staff.

  Important

  Tyto zásady jsou založeny na domovské pobočce čtenáře, nikoli od poboček, které objednávají nebo rezervují.

Control if there is a limit to filling a hold based on the item’s library

 • any library

 • item’s home library

 • item’s holding library

 • Note

  The patron’s home library should not affect whether a patron can place the hold, instead the hold will only be fillable when an item matching the pickup location becomes available.

Různé politiky vracení mají následující efekty:

 • Jednotka se vrací domů: Jednotka vyzve knihovníka přenést položku do své domovské knihovny

  • Important

   If the AutomaticItemReturn preference is set to automatically transfer the items home, then a prompt will not appear

 • Jednotky se vrací do pobočky, která knihu vypůjčila: Jednotka vyzve knihovníka přenést jednotku zpět do knihovny, kde byla vypůjčena

  • Important

   If the AutomaticItemReturn preference is set to automatically transfer the items home, then a prompt will not appear

 • Plovoucí jednotka: Jednotky nebudou přeneseny z pobočky která přijala jednotku, a místo zůstane tam až do ručního převodu nebo výpjčky z jiné pobočky

Například byste mohli umožnit rezervace ve vaší knihovně tak, že Novinky a DVD by nebyly rezervovatelné z jiných poboček. Zde si nastavíte rezervační politiku na “ Z domovské knihovny“ tak, aby tyto předměty mohly být rezervovány, jen pokud pobočka vlastnící jednotku a domovská knihovna čtenáře jsou stejné. Z tohoto formuláře můžete také blokovat úplně rezervace na určité typy jednotek. Tak si to můžete nastavit u plovouích typů jednotek, a pak zůstávají ve svých domovských knihovnách.

Další vlastnosti uživatelů

Patron attributes can be used to define custom fields to associate with your patron records. In order to enable the use of custom fields you need to set the ExtendedPatronAttributes system preference.

 • Get there: More > Administration > Patrons & Circulation > Patron attribute types

Běžně se do tohoto pole zapisuje číslo studentského nebo občanského průkazu.

image164

Přidávání vlastností čtenáře

Chcete-li přidat nový typ atributu čtenáře, klikněte na „Nový typ atributu čtenáře“ v horní části stránky

image165

 • V poli „Kód typu atributu čtenáře“, zadejte krátký kód k identifikaci tohoto typu

  • Important

   Toto pole je omezeno na 10 znaků (jen čísla a písmena)

  • Important

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován

 • Do pole ‚Popis‘ zadejte (jako obyčejný text) obsáhlejší vysvětlení o tom, co má dané pole obsahovat

 • Zaškrtněte vedle políčko „Opakovatelný“, aby čtenářův záznam mohl mít mít více hodnot tohoto atributu.

  • Important

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován

 • Pokud „Jedinečný identifikátor“ je zaškrtnut, bude atribut jedinečný identifikátor, což znamená, že u dvou různých čtenářů nemůže být hodnota tohoto atributu stejná.

  • Unique attributes can be used as match points on the patron import tool

  • Important

   Toto nastavení nelze změnit poté, co je atribut definován

 • Zaškrtněte ‚Povolit heslo‘, aby bylo možné spojit heslo s tímto atributem.

 • Vybrat ‚Zobrazit v OPAC‘ pro zobrazení tohoto atributu na stránce s detaily čtenáře v OPAC.

 • Zaškrtněte ‚Vyhledávatelný‘, aby bylo možno vyhledat tento atribut ve vyhledávání čtenářů pro zaměstnance.

 • Zatrhnout, „Zobrazit ve výpůjčkách“, aby se tento atribut stal viditelný ve čtenářově zobrazení krátkých detailů vlevo na výpůjční obrazovce a na dalších stránkách čtenáře

  image166

 • Kategorie autorizovaných hodnot; je-li nějaká vybrána, vstupní stránka záznamu čtenáře povolí jen hodnotu se seznamu autorizovaných hodnot.

  • Nejprve je nutné přidat seznam autorizovaných hodnot, aby se to objevilo v této nabídce

  • Important

   autorizovaný seznam hodnot není požadován při dávkovém importu čtenářů.

 • Pokud byste chtěli tento atribut použít pouze ve zvláštních pobočkách, můžete tyto vybrat ze seznamu „Omezení na pobočky“. Zvolte „Všechny knihovny“ pro všechny knihovny.

  • Important

   Note that items with locations already set on them will not be altered. The branch limitation only limits the choosing of an authorized value based on the home branch of the current staff login. All authorized values for item records (LOC, LOST, CCODE, etc) will show in the OPAC for all patrons.

 • Pokud byste chtěli zobrazovat pouze atribut čtenáře jednoho typu, zvolte typ čtenáře z roletky „Kategorie“

 • If you have a lot of attributes it might be handy to group them so that you can easily find them for editing. If you create an Authorized Value for PA_CLASS it will show in the ‚Class‘ pull down and you can then change your attributes page to have sections of attributes

  image167

 • Klikněte na Uložit pro uložení vašeho nového atributu

Hned po přidání se Váš Atribut objeví v Seznamu Atributů a také ve formuláři přidání/úpravy v záznamu o Čtenáři

image168

Pokud jste nastavili třídy pro uspořádání atributů, tyto třídy se objeví se na formuláři Přidat/editovat čtenáře

image169

Úprava/Smazání atributů čtenáře

Každý atribut čtenáře má editační a výmazový odkaz vedle na seznamu atributů.

Některá pole po vytvoření atributu nebude možné upravovat:

 • Kód typu vlastností čtenáře

 • Opakovatelný

 • Jedinečný identifikátor

Nebudete schopni odstranit atribut, pokud je užíván.

image170

Omezení přenosu knihovny

Omezit možnost převážet výtisky mezi knihovnami na základě knihovny odesílající, knihovny přijímající a kódu příslušného fondu.

 • Get there: More > Administration > Patrons & Circulation > Library Transfer Limits

These rules only go into effect if the preference UseBranchTransferLimits is set to ‚enforce‘.

Předtím než začnete, budete si zřejmě nejdřív chtít vybrat knihovnu, pro kterou budou tato omezení platit.

image171

Transfer limits are set based on the collections codes you have applied via the Authorized Value administration area.

image172

Kódy fondů je objeví jako záložky nad zaškrtávacími tlačítky:

image173

Zaškrtněte políčka pro knihovny, z kterých přijímáte vracení pro typ jednotky, kterou jste vybrali na začátku (v příkladu níže - FIC)

image174

Ve výše uvedeném příkladu knihovna Centerville umožní čtenářům vrátit jednotky ze všech knihoven kromě knihovny Liberty a Franklin v jejich pobočce.

Transport cost matrix

The Transport cost matrix lets a library system define relative costs to transport books to one another. In order for the system to use this matrix you must first set the UseTransportCostMatrix preference to ‚Use‘.

Important

The Transport cost matrix takes precedence in controlling where holds are filled from, if the matrix is not used then Koha checks the StaticHoldsQueueWeight.

Náklady jsou desítkové hodnoty mezi zvolenou maximální hodnotu (např. 1 nebo 100), a 0, která je minimální (žádné náklady). Například, mohli byste použít vzdálenost mezi každou knihovnu v mílích jako „náklady“, pokud by to přesně odpovídalo nákladům na jejich převozy. Možná, že pošty budou mít lepší miru. Knihovny sdílející poštovní úřad budou mít náklady 1, na sousedících poštách budou mít náklad 2, atd.

Chcete-li zadat náklady na dopravu, jednoduše klikněte na buňku, kterou chcete změnit, zrušte zaškrtnutí políčka „Zakázat“ pole a zadejte svoje náklady

image175

Po vložení ceny stiskněte na klávesnici „Enter“, nebo klikněte na tlačítko „Uložit“ v dolní části matice, abyste uložili změny.

Note

A NULL value will make no difference where the From and To libraries are the same library. However, as a best practice, you should put a 0 in there. For all other To/From combinations, a NULL value will cause that relationship to act as if it has been disabled. So, in summary, don’t leave any of the values empty. It’s best to always put a number in there ( even if you choose to disable that given To/From option ).

Upozornění při výpůjčce jednotky

Knihovny mohou rozhodnout, zda chtějí mít čtenáře automaticky informovány o výpůjčkách (příjmy a vydeje).

 • Get there: More > Administration > Patrons & Circulation > Item Circulation Alerts

Následující nastavení se zakládá na typech čtenářů a položek.

Important

Tyto předvolby mohou být přepsány změnami předvolbami u jednotlivých čtenářů, týkajících se zasílání zpráv.

Chcete-li nastavit upozornění na výpujčku:

 • Vyberte vaší knihovnu z roletky nahoře ohrazovky

  image176

  • Chcete-li nastavit předvolby pro všechny knihovny, udržujte menu nastavené na ‚Default‘

 • Ve výchozím nastavení pro všechny typy jednotek jsou všichni čtenáři informováni o všech výpůjčkách i navráceních. Chcete-li toto změnit, klepněte na kombinaci typů jednotka/čtenář, pro které byste chtěli zastavit zasílání oznámení.

  image177

  • Ve výše uvedeném příkladě, Mladiství a Děti nedostanou oznámení o zapůjčení.

Města a obce

Pro standardizování vstupů čtenáře, můžete definovat města nebo obce, ve vašem regionu, takže když jsou přidávání noví čtenáři, knihovníci prostě musejí vybrat město ze seznamu namísto nutnosti zadat město a zip (PSČ).

 • Get there: More > Administration > Patrons & Circulation > Cities and Towns

Přidávání města

K přidání nového města, klikněte na tlačítko „Nové město“ na vrcholu stránky a vložte jméno města, stát (okres) , PSČ a zemi.

image178

Jakmile kliknete na Odeslat, vaše město bude uloženo a bude na seznamu Měst a obcí

image179

Města mohou být kdykoli upravena či odstraněna.

Zobrazit města na formuláři pro přidání čtenáře

Pokud jste definovali obce a města pomocí formuláře „Nová obec“, pak při přidání a editaci čtenářova záznamu, uvidíte tyto obce a města v rozbalovacím menu kvůli usnadnění výběru obce.

image180

Toto umožní snadné vkládání místních jmen do čtenářova záznamu, aniž byste riskovali možnost překlepů či chybných Zip/PSČ kódů.

Administrace katalogu

Nastavte tyto předvolby před tím, než zahájíte katalogizaci ve vašem Koha systému.

 • Get there: More > Administration > Catalog

Bibliografická šablona MARC

Šablony slouží pro vytváření nových bibliografických záznamů. Koha nabízí několik připravených šablon, které lze upravovat nebo odstranit. Knihovníci také mohou vytvářet vlastní šablony pro obsah specifický pro jejich knihovnu.

 • Get there: More > Administration > Catalog > MARC Bibliographic Frameworks

image181

Important

Neodstraňujte ani neupravujte výchozí šablonu pokud nezpůsobuje problémy s vašimi katalogizačními záznamy - vždy vytvořte novou šablonu založenou na výchozí šabloně nebo upravte ostatní šablony.

Po kliknutí na odkaz ‚Struktura šablony MARC‘ na pravé straně každé šablony, se můžete rozhodnout, kolik polí chcete vidět na jedné obrazovce pomocí možnosti stránkování nahoře tabulky.

image182

Přidat novou šablonu

Chcete-li přidat novou šablonu

 • Klikněte na „Nový rámec“

  image183

  • Vložte kód o 4 nebo méně znacích

  • Použijte pole Popis pro upřesnění podrobnější definice své šablony

 • Klikněte na tlačítko ‚Odeslat‘

 • Jakmile bude váš rámec je přidán, klikněte na „struktura MARC“ napravo seznamu rámců

  image184

  • Budete požádáni k volbě šablony, která bude základem nové šablony, bude to snadnější než začínat od nuly

 • Once your Framework appears on the screen you can edit or delete each field by following the instructions for editing subfields

Upravit stávající šablony

Kliknutím na „Upravit“ vpravo od rámce umožňuje pouze editovat popis rámce:

image185

To make edits to the fields associated with the Framework you must first click ‚MARC Structure‘ and then follow the instructions for editing subfields

Přidat podpole do katalogizační šablony

Chcete-li přidat pole do šablony klikněte na tlačítko „Nový Tag“ v horní části definice šablony.

image186

Toto otevře prázdný formulář pro vkládání dat do polí MARC

image187

Zadejte informace o novém tagu:

 • „Tag“ je číslo pole MARC

 • „Návěští pro lib“ je text, který se zobrazí na zaměstnaneckém intranetu v modulu Katalogizace

 • „Návěští pro OPAC“ je text, který se zobrazí v OPACu při pohledu na MARC záznam

 • Jestli toto pole je opakovatelné, zatrhněte políčko „Opakovatelné“

 • Jestli toto pole je povinné, zatrhněte políčko „Povinné“

 • Chcete-li, aby toto pole mělo rozbalovací menu s nabídkou odpovědí, zvolte který seznam „Ověřené hodnoty“ chcete použít.

Když budete hotovi, klikněte na tlačítko „Uložit změny“ a objeví se vám s vaší nové pole

image188

To the right of the new field is a link to ‚Subfields,‘ you will need to add subfields before this tag will appear in your MARC editor. The process of entering the settings for the new subfield is the same as those found in the editing subfields in frameworks section of this manual.

Úprava podpolí

Šablony jsou tvořeny z polí a podpolí MARCu. Pokud chcete upravit šablonu, musíte upravit pole a podpole. Po kliknutí na ‚Upravit‘ (napravo od podpolí) můžete upravovat text přidružený k poli.

image189

 • Každé pole má číselné označení, které není možné upravit

  • The ‚Label for lib‘ is what will show in the staff client if you have advancedMARCeditor set to display labels

  • „Návěští pro OPAC“ je to, co se zobrazí při pohledu na MARC záznam v OPACu

  • Pokud zaškrtnete „Opakovatelné ‚, pak toto pole bude mít vedle znaménko plus, které vám umožní přidávat další násobky pole

  • Pokud zaškrtnete „Povinné“, záznam nebude povoleno ukložit, pokud nemáte hodnotu přiřazenou k tomuto tagu

  • ‚Authorized value‘ is where you define an authorized value that your catalogers can choose from a pull down to fill this field in

Chcete-li upravit podpole spojené s tagem, klikněte na „Podpole“ na pravé straně od tagu na seznamu „MAEC struktura“

 • V seznamu podpolí můžete vpravo u každého podpole kliknout na ‚Odstranit‘ a tím jej odstraníte

 • Chcete-li upravit podpole klikněte na tlačítko „Upravit podpole“.

 • Pro každé podpole můžete nastavit následující hodnoty v sekci Základních omezení

  image190

  • Text pro knihovníka

   • co se objeví před podpolem v knihovnickém interface

  • Text pro OPAC

   • co se objeví před polem v OPACu.

    • Zůstane-li pole prázdné, je namísto použit text pro knihovníka

  • Opakovatelný

   • pole bude mít vedle sebe znaménko plus, aby bylo možné přidat více tagů

  • Povinné

   • záznam nebude možné uložit, pokud nepřidělíte hodnotu pro tento tag

  • Spravovány v záložce

   • definuje záložku ve které je zobrazeno podpole. Všechna podpole tohoto pole musí být ve stejné záložce nebo ignorována. Ignorována znamená, že toto podpole není spravováno.

 • Pro každé podpole můžete nastavit následující hodnoty v sekci Pokročilých omezení

  image191

  • Výchozí hodnota

   • definuje, co chcete zobrazit v poli ve výchozím nastavení, to lze upravovat, ale ušetříte čas, pokud použijete často stále stejnou poznámku a nebo stejnou hodnotu v poli.

   • Note

    If you would like a field to fill in with today’s date you can use the YYYY MM DD syntax in the ‚Default value‘. For example: a default of „Year:YYYY Month:MM Day:DD“ (without quotes) will print as „Year:2015 Month:11 Day:30“

  • Viditelnost

   • umožňuje vybrat, odkud toto podpole je viditelné/skryté, jednoduše zaškrtněte políčka, kde byste chtěli pole zobrazit a zrušte zaškrtnutí políčka, kde byste chtěli, aby zůstalo skryté.

    image192

  • Je URL

   • pokud je označeno, znamená to, že podpole je URL a je klikací

  • Odkaz

   • Pokud zadáte pole/podpole, zde (200b), zobrazí se odkaz po podpoli v pohledu na detailní MARC. Tento pohled se zobrazí pouze v knihovnickém rozhraní, nikoliv v OPACu. Pokud knihovník klikne na odkaz, provede se vyhledávání v databázi pro pole/podpole na tuto hodnotu. Toho lze využít pro dvě hlavní témata:

    • pokud u polí jako autor (200f v UNIMARC) vložíte 200f, uvidíte všechny bibliografické záznamy se stejným autorem

    • na pole, které je odkazem (4xx) k dosažení jiného bibliografického záznamu. Například, dejte 011a do 464 $x, a najdete periodika s tímto ISSN.

   • Warning

    POZNÁMKA: jestliže změníte tuto hodnotu, bude nutné požádat administrátora, aby spustil skript misc/batchRebuildBiblioTables.pl.

  • Koha odkaz

   • Koha podporuje více MARC formátů. Proto nemůže vědět, co znamená 245$a nebo 200$f (obě tato pole znamenají ‚název‘ v MARC21 nebo UNIMARC). V tomto seznamu tak můžete přiřadit podpole MARC k jeho významu. Koha soustavně udržuje podpole a jejich význam konzistentní. Pokud chce uživatel hledat ‚název‘, použije se tento odkaz pro nalezení hledaného (245 v rámci MARC21, 200 v UNIMARC).

 • Pro každé podpole můžete nastavit následující hodnoty v sekci Dalších možností

  image193

  • Ověřená hodnota

   • means the value cannot by typed by the librarian, but must be chosen from a pull down generated by the authorized value list

   • Ve výše uvedeném příkladu se při katalogizaci v poli 504a zobrazí Ověřené hodnoty MARC504.

    image194

  • Thesaurus

   • znamená, že hodnota není volný text, ale musí být vyhledána v autoritách/tezauru dané kategorie

  • Plugin

   • se rozumí hodnota vypočtená nebo řízena pluginem. Pluginy mohou udělat téměř cokoliv.

   • Příklady:

    • For call numbers there is an option to add a call number browser next to the the call number subfield so that you can identify which call numbers are in use and which are not. Simply choose the cn_browser.pl plugin. Learn more in the cataloging section of this manual.

    • If you’d like to let file uploads via cataloging you can choose the upload.pl plugin and this will allow you to upload files to Koha to link to your records.

    • In UNIMARC there are plugins for every 1xx fields that are coded fields. The plugin is a huge help for cataloger! There are also two plugins (unimarc_plugin_210c and unimarc_plugin_225a that can „magically“ find the editor from an ISBN, and the collection list for the editor)

 • Chcete-li uložit změny, klikněte na tlačítko „Uložit změny“ v horní části obrazovky

Import a export šablon

Vedle každého rámce je odkaz na buď importovat nebo exportovat rámec.

Export šablony

Chcete-li exportovat rámec, stačí kliknout na odkaz „Export“ vpravo od názvu rámce.

image195

Po klepnutí na tlačítko „Export“, budete vyzváni k výběru, jaký formát má mít exportovaný soubor.

image196

Takto exportovaný rámec lze importovat do jiné instalace Koha pomocí volby importu rámce.

Import šablony

An easy way to create a new framework is to import one created for your or another Koha installation. This framework would need to be exported from the other system using the instructions above to be available for import here.

To import a framework you first need to create a new framework. Once you have that framework, click ‚Import‘ to the right of the new framework.

image197

Budete vyzváni k vyhledání souboru na vašem počítači a importován do rámce.

image198

Budete vyzváni k potvrzení své akce před tím, než soubor bude importován.

image199

Jakmile je soubor nahrán, uvidíte obrázek, který potvrdí, že systém funguje.

image200

Jakmile bude váš importu dokončen, budete přepnuti do nástroje pro úpravy, kde můžete provádět změny, které potřebujete v rámci, který jste importovali.

Mapování polí Koha na MARC

Zatímco Koha ukládá celý MARC záznam, také ale ukládá častá pole pro snadný přístup do různých tabulek v databázi. Koha mapování na MARC říká Koha, kde najít tyto hodnoty v záznamu MARC. V mnoha případech nebudete muset měnit výchozí hodnoty stanovené v tomto nástroji při instalaci, ale je důležité vědět, že tento nástroj je tady a může být kdykoliv použit.

 • Get there: More > Administration > Catalog > Koha to MARC Mapping

Stránka mapování Koha na MARC vám nabízí možnost zvolit si jednu ze tří tabulek v databázi pro přiřazení hodnot.

image201

Tabulku, se kterou chcete pracovat vyberte kliknutím na „OK“. Pro úpravu kteréhokoliv přiřazení klikněte na název pole nebo na odkaz „Upravit“ u příslušného pole.

image202

Vyberte si, které MARC pole chcete mapovat na toto pole Koha a klikněte na tlačítko „OK“. Pokud chcete vymazat všechna mapování, klikněte na tlačítko „Přemapovat „.

Important

V součané době můžete mapovat pouze 1 pole MARC na 1 pole Koha. Tím se mímí, že nejde mapovat jak pole 100a a pole 700a současně na autora, musíte vybrat jedno nebo druhé.

Mapování Návěští na MARC

Tento nástroj vám umožní namapovat pole MARC na sadu předdefinovaných klíčových slov.

 • Get there: More > Administration > Catalog > Keywords to MARC Mapping

  Important

  Tento nástroj ovlivní pouze instalace, které nepoužívají XSLT Stylesheety

V tuto chvíli je jediné používané klíčové slovo ‚podtitul‘.

Pomocí tohoto nástroje můžete definovat, které pole MARC pole vytiskne na obrazovce podrobností o bibliografického záznamu pomocí klíčových slov. Následující příklad bude používat pole podnázvu (vedlejšího názvu).

Using the Framework pull down menu, choose the Framework you would like to apply this rule to. For example, the subtitle for books can be found in the 245$b field.

image203

Nicméně titulky pro DVD objeví v 245$p

image204

Pomocí tohoto nástroje můžete říci Koha, aby tiskla pravé pole jako titulek při sledování bibliografického záznamu v OPACu.

image205

Tento nástroj může být také použit k řetězení kousků záznamu. Chcete-li číslo v edici zobrazit v názvech výsledků vyhledávání, musíte namapovat 490 $v na „Další údaje o názvu“ v 245 $b.

Note

Řetězí spolu pole, které chcete zobrazit za názvem jednotky v pořadí, v jakém chcete.

Budoucí verze budou obsahovat pole přidělená dalším klíčovým slovům.

Test bibliografické šablony MARC

Zkontrolovat strukturu MARCu

 • Get there: More > Administration > Catalog > MARC Bibliographic Framework Test

Pokud měníte šablonu MARC bibliografického záznamu, doporučuje se spustit tento nástroj pro testování chyb v nové definici.

image206

Typy autorit

Authority Types are basically MARC Frameworks for Authority records and because of that they follow the same editing rules found in the MARC Bibliographic Frameworks section of this manual. Koha comes with many of the necessary Authority frameworks already installed. To learn how to add and edit Authority Types, simply review the Bibliografická šablona MARC section of this manual.

 • Get there: More > Administration > Catalog > Authority Types

Classification Sources

Source of classification or shelving scheme is an Authorized Values category that is mapped to field 952$2 and 942$2 in Koha’s MARC Bibliographic frameworks and stored in the items.cn_source field in the database.

 • Get there: More > Administration > Catalog > Classification sources

image207

Běžně používané hodnoty tohoto pole jsou:

 • ddc - Dewey Decimal Classification (Deweyho desetinné třídění)

 • lcc - Klasifikace Library of Congress

Pokud se rozhodnete nainstalovat klasifikace zdrojů během instalace Koha, měli byste vidět také jiné hodnoty:

 • ANSCR (zvukové záznamy)

 • Klasifikace SuDOC

 • Univerzální desítková klasifikace

 • Další/obecné třídění

Přidávání/Úprava zdrojů klasifikace

Můžete přidat svůj vlastní zdroj klasifikace pomocí tlačítka „Nový klasifikační zdroj“. Chcete-li upravit použijte odkaz Upravit.

image208

Pokud vytváříte nebo upravujete:

 • Budete muset zadat kód a popis.

 • Zaškrtněte políčko „Je zdroj používán?“, pokud chcete, aby se hodnota zobrazila v rozbalovacím seznamu pro tuto kategorii.

 • Select the appropriate filing rule from the drop down list.

Pravidla zápisu klasifikace

Pravidlo zápisu určuje pořadí, ve kterém jsou jednotky umístěny na regálech.

Hodnoty, které jsou přednastavené v Koha jsou:

 • Dewey

 • LCC (Třídění kongresové knihovny)

 • Generický

Filing rules are mapped to Classification sources. You can setup new filing rules by using the New Filing Rule button. To edit use the Edit link.

Pokud vytváříte nebo upravujete:

 • Vložte kód a popis

 • Vyberte příslušný postup zápisu - dewey, generický nebo lcc

Pravidla pro shodu záznamů

Pravidla shody záznamů použijeme, když importujeme MARC do Kohy.

 • Get there: More > Administration > Catalog > Record Matching Rules

The rules that you set up here will be referenced with you Stage MARC Records for Import.

It is important to understand the difference between Match Points and Match Checks before adding new matching rules to Koha.

Match Points are the criteria that you enter that must be met in order for an incoming record to match an existing MARC record in your catalog. You can have multiple match points on an import rule each with its own score. An incoming record will be compared against your existing records (‚one record at a time‘) and given a score for each match point. When the total score of the matchpoints matches or exceeds the threshold given for the matching rule, Koha assumes a good match and imports/overlays according your specifications in the import process. An area to watch out for here is the sum of the match points. Doublecheck that the matches you want will add up to a successful match.

Příklad:

Úroveň shody: 100

Selekční bod 1 |

Selekční bod 1 |

Selekční bod 1 |

Selekční bod 1 |

In the example above, a match on either the 020$a or the 022$a will result in a successful match. A match on 245$a title and 100$a author (and not on 020$a or 022$a) will only add up to 600 and not be a match. And a match on 020$a and 245$a will result in 1500 and while this is a successful match, the extra 500 point for the 245$a title match are superfluous. The incoming record successfully matched on the 020$a without the need for the 245$a match. However, if you assigned a score of 500 to the 100$a Match Point, a match on 245$a title and 100$a author will be considered a successful match (total of 1000) even if the 020$a is not a match.

Match Checks are not commonly used in import rules. However, they can serve a couple of purposes in matching records. First, match checks can be used as the matching criteria instead of the match points if your indexes are stale and out of date. The match checks go right for the data instead of relying on the data in the indexes. (If you fear your indexes are out of date, a rebuild of your indexes would be a great idea and solve that situation!) The other use for a Match Check is as a ‚double check‘ or ‚veto‘ of your matching rule. For example, if you have a matching rule as below:

Úroveň shody: 100

Selekční bod 1 |

Zkouška shody

Koha will first look at the 020$a tag/subfield to see if the incoming record matches an existing record. If it does, it will then move on to the Match Check and look directly at the 245$a value in the incoming data and compare it to the 245$a in the existing ‚matched‘ record in your catalog. If the 245$a matches, Koha continues on as if a match was successful. If the 245$a does not match, then Koha concludes that the two records are not a match after all. The Match Checks can be a really useful tool in confirming true matches.

When looking to create matching rules for your authority records the following indexes will be of use:

Index name

Matches Marc Tag

LC-cardnumber

010$a

Jméno osoby

100$a

Corporate-name-heading

110$a

Meeting-name

111$a

Uniformní název

130$a

Chronological-term

148$a

Subject-topical

150$a

Name-geographic

151$a

Term-genre-form

155$a

Table: Authority Indexes

Pravidla pro shodu záznamů

Chcete-li vytvořit nové vyhledávací pravidlo:

 • Klikněte „Nové pravidlo vyhledání záznamů“

  image209

  • Vyberte jedinečný název a vložte jej do pole „Kód pravidla shody“

  • ‚Popis‘ může být cokoliv, co si přejete, k objasnění toho, jaké pravidlo si vybíráte

  • ‚Odpovídá prahu‘ - Celkový počet ‚bodů‘, kterého musí biblio dosáhnout, aby bylo považováno za ‚odpovídající‘

  • ‚Record type‘ is the type of import this rule will be used for - either authority or bibliographic

  • Selekční body jsou nastaveny, aby určily která pole se vyhledají na

  • ‚Search index‘ can be found by looking at the ccl.properties file on your system which tells the zebra indexing what data to search for in the MARC data“. Or you can review the index for standard index names used. Indexy vyhledávání v Koha

  • ‚Skóre‘ - Počet ‚bodů‘ shody v tomto poli je důležitý. Pokud je skóre vyšší než odpovídá prahu, příchozí záznam je shodný s existujícím záznamem

  • Zadejte MARC tag, který chcete vyhledat, do políčka ‚Tag‘

  • Zadejte tag podpole MARCu, které chcete vyhledat, do políčka ‚Podpole‘

  • ‚Ofset‘ - Pro použití s kontrolními podpoli 001-009

  • ‚Délka‘ - Pro použití s kontrolními poli 001-009

  • Koha má jen jedno ‚normalizační pravidlo‘, které odstraňuje nadbytečné znaky jako čárky a středníky. Hodnota, kterou do tohoto pole zadáte, je pro normalizační proces bezpředmětná.

  • ‚Vyžadovat kontrolu shody‘ - ??

Sample Bibliographic Record Matching Rule: Control Number

image210

 • Úroveň shody: 100

 • ctype:b Bibliografie

  • Note

   If you’d like a rule to match on the 001 in authority records you will need the repeat all of these values and change just the record type to ‚Authority record‘

 • Selekční body (právě jeden):

 • Hledat index: Kontrolní číslo

 • Skóre: 101

 • Tag: 001

  • Note

   toto pole je pro kontrolní číslo přidělené organizaci pro vytváření, použití nebo distribuci záznamu

 • Podpole: a

 • Posun: 0

 • Délka: 0

 • Pravidlo normalizace: Kontrolní číslo

 • Povinné kontroly shody: žádné (odstranit prázdné)

  image211

Konfigurace OAI sad

Na této stránce můžete vytvořit, měnit nebo odstranit sady OAI-PMH

Vytvořit sadu

Vytvořut sadu:

 • Klikněte na odkaz ‚Přidat novou sadu‘

 • Vyplňte povinná pole ‚setSpec‘ a ‚setName‘

 • Pak můžete přidávat popisky k této sadě. Za tímto účelem klikněte na „Přidat popis“ a vyplňte nově vytvořené textové pole. Můžete přidat popisů, kolik chcete.

 • Klikněte na tlačítko ‚Uložit‘

Modifikovat/Vymazat sadu

Chcete-li změnit sadu, klikněte na odkaz „Změnit“ na stejném řádku sady, kterou chcete upravit. Objeví se formulář podobný formuláři pro vytvoření sady a umožní vám změnit setSpec, setName a popisy.

Chcete-li odstranit sadu, klikněte na odkaz „Odstranit“ na stejném řádku sady, kterou chcete odstranit.

Definovat mapování

Zde můžete určit, jak se bude sada vytvářet (jaké záznamy budou patřit této sady) definováním mapování. Mapování je seznam podmínek na obsah záznamu. Záznam potřebuje splnit jednu podmínku, aby patřil do sady.

 • Vyplňte políčka „pole“, „podpole“ a „hodnoty“. Například, pokud chcete zahrnout do této sady všechny záznamy, které mají 999$9 rovné „XXX“. Vyplňte „pole“ s 999, „podpole“ s 9 a „hodnotu“ s XXX.

 • Chcete-li přidat další podmínku, klikněte na tlačítko „NEBO“ a opakujte krok 1.

 • Klikněte na ‚Uložit‘

Chcete-li odstranit podmínku, nechte alespoň jedno z „pole“, „podpole“ nebo „hodnota“ prázdné a klikněte na „Uložit“.

Note

Ve skutečnosti, podmínka platí, pokud hodnota v odpovídajícím podpoli je naprosto stejná s tím, co je definováno v „Hodnota“. Příklad: Záznam s 999$9 = „XXX YYY“ nebude patřit k sadě, kde podmínkou je 999$9 =“XXX“.

A rozlišuje velikost písmen: záznam 999$9 = ‚xxx‘ nebude patřit k sadě, kde je podmínka 999$9 = ‚XXX‘.

Vytváření sad

Once you have configured all your sets, you have to build the sets. This is done by calling the script misc/migration_tools/build_oai_sets.pl.

Pole pro vyhledávání jednotek

From here you can add custom search fields to the item search option in the staff client.

image1205

To add a new search term simply click the ‚New search field‘ button

image1206

 • Name is a field for you to identify the search term

 • Label is what will appear on the item search page

 • MARC field allows you to pick which field you’d like to search in

 • MARC subfield is the subfield you’d like to search in

 • Authorised values category can be used to turn this search field in to a pull down instead of a free text field

Once your new field is added it will be visible at the top of this page and on the item search page

image1207

Akvizice

Modul Akvizice umožňuje vést záznamy o objednávkách a udržovat si přehled o čerpání rozpočtu.

Před použitím ` Modul akvizice <#acqmodule>`__, ujistěte se, že jste dokončili všechna nastavení.

 • Get there: More > Administration > Acquisitions

Měny a směnné kurzy

Pokud nakupujete v různých zemích, pravděpodobně budete chtít vložit směnné kurzy, aby mohl akviziční modul správně počítat celkové ceny.

 • Get there: More > Administration > Acquisitions > Currencies and Exchange Rates

image212

Note

Tento údaj není automaticky aktualizován, takže se ujistěte, že je v aktuálním stavu, aby vaše účetnictví je stále správné.

Kód ISO, který zadáte se použije při importu MARC záznamů za pomocí importního nástroje, nástoj tak bude schopen vyhledat a použít ceny v aktuálně nastavené měně.

Aktivní měna je hlavní měna, kterou používáte. V přehledu měn je označena fajfkou ve sloupci „Aktivní?“. Pokud žádnou měnu nenastavíte jako aktivní, zobrazí se vám chybová hláška, která vás vyzve k nastavení nějaké měny jako aktivní.

image213

Rozpočty

Budgets are used for tracking accounting values related to acquisitions. For example you could create a Budget for the current year (ex. 2015) and then break that into Fondy for different areas of the library (ex. Books, Audio, etc).

 • Get there: More > Administration > Acquisitions > Budgets

Při návštěvě hlavní administrace rozpočtu uvidíte dvě karty, jednu pro aktivní a jednu pro neaktivní rozpočty.

image214

Adding budgets

Budgets can either be created from scratch, by duplicating the previous year’s budget or by closing a previous year’s budget.

Add a new budget

Pokud jste dříve nepoužívali Koha pro akvizici, pak budete muset začít znovu s novým rozpočtem. Chcete-li přidat nový rozpočet, klikněte na tlačítko ‚Nový rozpočet‘.

image215

 • Vyberte časové období, pro které je tento rozpočet, zda je to akademický rok, fiskální rok, čtvrtletí atd.

 • Popis by vám měl pomoci určit rozpočet při objednávání

 • Při vyplňování pole s částkou nepoužívejte žádné symboly, výši rozpočtu zadejte pouze pomocí čísel.

 • Označení rozpočtu jako platný, ho udělá použitelným při zadávání zakázek v modulu akvizice, a to i v případě, že je objednávka zadána po datu ukončení rozpočtu. To vám umožní nahrávat objednávky, které byly zadány v předchozím rozpočtovém období.

 • Uzamčení rozpočtu znamená, že finanční fondy nebudou moci být upraveny knihovníky

Pokud jste dokončili úpravy, klikněte na tlačítko ‚Uložit změny‘. Budete přeneseni do seznamu stávajících rozpočtů.

image216

Duplicate a budget

Chcete-li duplikovat rozpočet z minulého roku, klikněte na odkaz se jménem rozpočtu ze seznamu

image217

Na obrazovce seznamu strukturovaných rozpočtů, klepněte na tlačítko Upravit nahoře obrazovky a zvolte Duplikovat rozpočet

image218

You can also click the ‚Actions‘ button to the right of the budget and choose ‚Duplicate‘.

image1208

V obou případech bude zobrazen formulář, kde stačí jednoduše zadat nové počáteční a koncové datum a rozpočet uložit.

image219

Zaškrtněte políčko „Označit původní rozpočet jako neaktinví“, pokud již nebudete chtít původní rozpočet dále používat.

Zaškrtněte políčko „Vynulovat všechny fondy“, pokud chcete, aby vytvářëný fond obsahoval stejnou strukturu fondů, ale s jinými částkami. Nové částky musíte poté fondům přiřadit ručně.

Toto nebude jen duplikovat váš rozpočet, ale všechny prostředky napojené na tento rozpočet, takže můžete znovu použít rozpočtů a fondů z roku na rok.

Uzavřít rozpočet

Close a budget to move or roll over unreceived orders and if desired unspent funds from a previous budget to a new budget. Before closing your budget you might want to duplicate the previous year’s budget so that you have somewhere for the unreceived orders to roll to.

Find the previous budget with unreceived orders on the Active budgets or the Inactive budgets tab and select ‚Close‘ under ‚Actions‘.

image1209

Note

In order for the unreceived orders to be automatically moved to the new budget, the fund structures in the previous budget must exist in the new budget. Budgets without unreceived orders cannot be closed.

When you select ‚Close‘ you will be presented with a form.

image1210

Použijte tlačítko ‚Vybrat rozpočet‘ pro vybrání nového rozpočtu pro neobdržené objednávky.

Zaškrtněte políčko „Přesunout zbývající prostředky“ pokud chcete převést neutracené peníze z uzavíraného rozpočtu do nového rozpočtu.

Once you have made your choices, click the ‚Move unreceived orders‘ button. You will be presented with a dialog box that says ‚You have chosen to move all unreceived orders from ‚Budget X‘ to ‚Budget Y‘. This action cannot be reversed. Do you wish to continue?‘ Budget X is the budget to be closed and Budget Y is the selected budget.

image1211

Pokud se všechno zdá být správně, klikněte na „OK“ a neobdržené objednávky a pokud jsou vybrány, tak i neutracené zdroje budou přesunuty.

Počkejte dokud se nezobrazí ‚Hlášení po přesouvání neobdržených objednávek z rozpočtu X do Y‘. Toto zobrazí čísla objednávek které to ovlivnilo (seskupeno podle fondu) a detaily pokud neobdržené objednávky byly přesunuty nebo pokud tam byl problém. Například, pokud nový rozpočet neobsahuje fond s tím samým jménem jako ten v předchozím rozpočtu, objednávka nebude přesunuta.

image220

Fondy

 • Get there: More > Administration > Acquisitions > Funds

Přidat fond

Fondy lze přiřadit k rozpočtu.

Important

A budget must be defined before a fund can be created.

Chcete-li přidat nový fond, klikněte na tlačítko ‚Nový‘ a zvolte rozpočet, ke kterému chcete přidat fond.

image221

Do formuláře, který se objeví zadejte základní informace o fondu knihovny.

image222

První tři pole jsou povinná. Ostatní jsou volitená.

 • „Kód fondu“ je unikátní identifikátor vašeho fondu.

 • Jméno Fondu by mělo být něco, co knihovníci pochopí

 • Částka fondu by měla by obsahovat pouze číslice a desetinou čárku. Žádné jiné znaky by měly být vkládány.

 • Pole Upozornit při (%%) nebo Upozornit při (částka) mohou být použita pro nastavení upozornění před utracením daného procenta nebo částky vašeho rozpočtu. Toto vám zabrání v utrácením příliš.

 • Můžete přiřadit tento fond ke knihovníkovi. To způsobí, že pouze daný knihovník může tento fond změnit

 • Vyberte, která knihovna bude používat tento fond

 • Můžete omezit, kdo může objednávat z fondu, výběrem vlastníka nebo knihovny z menu „Omezení přístupu k“

  image223

  • Important

   Důležité: Bez vlastníka bude omezení přístupu ignorováno, ujistěte se, že zadáte vlastníka a vyberete omezení

 • Poznámky jsou pro jakékoli popisující poznámky které byste chtěli přidat aby knihovníci věděli, kdy používat tento fond

 • Planning categories are used for statistical purposes. If you will be using the Asort1 and/or Asort2 authorised values lists to track your orders you need to select them when setting up the fund. Select the Asort1/Asort2 option from the dropdown lists for the Statiscal 1 done on: and Statistical 2 done on: fields.

 • To learn more about planning categories, check out the Planning Category FAQ.

Po dokončení klepněte na tlačítko „Odeslat“ a přskočíte na seznam všech finančních prostředků pro rozpočet.

image224

The monetary columns in the fund table break down as follows:

 1. Base-level allocated is the „Amount“ value you defined when creating the fund

 2. Base-level ordered is the ordered amount for this fund (without child funds)

 3. Total ordered is the base-level ordered for this fund and all its child funds

 4. Base-level spent is the spent amount for this fund (without child funds)

 5. Total spent is the base-level spent for this fund and all its child funds

 6. Base-level available is 1 - 2

 7. Total available is 1 - 3

Napravo každého fondu je tlačítko ‚Akce‘ pod kterým najdete možnosti ‚Upravit‘, ‚Smazat‘ a ‚Přidat podřadný fond‘.

image225

Dceřinný fond je podfond mateřského fondu. Například, mateřský fond by mohl být „Beletrie“, a dceřinné fondy „Novinky“ a „Sci-fi.“ Je to volitelný způsob, jak podrobněji uspořádat své finance.

Fondy obsahující dceřinné fondy se zobrazí s malou šipkou na začátku řádku, pomocí které lze zobrazit dceřinné fondy.

image226

Plánování rozpočtu

Při prohlížení seznamu finačních prostředků klepněte na tlačítko „Plánování“ a zvolte, jak plánujete využít svůj rozpočet.

image227

Pokud zvolíte „Plán po měsících“ uvidíte rozpočtované částky v členění po měsících:

image228

Chcete-li skrýt některé sloupce, můžete kliknout na odkaz „Skrýt“ na pravé straně (nebo níže jako na obrázku výše zobrazeném) dat. Chcete-li přidat další sloupce, klikněte na „Zobrazit sloupec“ pod nadpisem „Zbývající fond“.

image229

Zde můžete plánovat rozpočtové výdaje ručním vložením hodnot, nebo kliknutím na tlačítko ‚Automatické vyplnění řádku‘. Pokud zvolíte automatické vyplnění, systém rozdělí sumu stejnoměrně. Pro vhodnější rozdělení budete muset provést ruční opravu.

image230

Pokud jsou vaše změny provedeny, klikněte na tlačítko ‚Uložit‘. Jestliže budete chtít exportovat svá data do CSV souboru, můžete tak učinit zadáním jména souboru do pole ‚Jméno souboru pro výstup‘ a klikněte na tlačítko ‚Výstup‘.

image231

EDI Accounts

From here you can set up the information needed to connect to your acquisitions vendors.

Note

Before you begin you will need at least one Vendor set up in Acquisitions.

To add account information click the ‚New account‘ button.

image1212

In the form that appears you will want to enter your vendor information.

New account information

Každý dodavatel bude mít jeden účet.

Knihovní kódy EAN

A library EAN is the identifier the vendor gives the library to send back to them so they know which account to use when billing. One EDI account can have multiple EANs.

To add an EAN click the ‚New EAN‘ button.

New EAN

In the form that appears enter the information provided by your vendor.

New EAN Form

Další parametry

 • Get there: More > Administration > Additional Parameters

Z39.50/SRU servery

Z39.50 is a client/server protocol for searching and retrieving information from remote computer databases, in short it’s a tool used for copy cataloging.

SRU- Search/Retrieve via URL - is a standard XML-based protocol for search queries, utilizing CQL - Contextual Query Language - a standard syntax for representing queries.

Using Koha you can connect to any Z39.50 or SRU target that is publicly available or that you have the log in information to and copy both bibliographic and/or authority records from that source.

 • Get there: More > Administration > Additional Parameters > Z39.50/SRU Servers

Koha comes with a default list of Z39.50/SRU targets set up that you can add to, edit or delete

image232

To find additional Z39.50 targets you use IndexData’s IRSpy: http://irspy.indexdata.com [http://irspy.indexdata.com/] or the Library of Congress’s List of Targets http://www.loc.gov/z3950/

Přidat cílový Z39.50 server

 • Z hlavní stránky Z39.50 klikněte na „Nový Z39.50 server“

  image233

  • ‚Z39.50 server‘ by měl obsahovat název, podle kterého dovedete při katalogizaci snadno rozpoznat o který zdroj se jedná.

  • ‚Název serveru‘ je IP adresa nebo DNS název Z39.50 serveru.

  • ‚Port‘ určuje na kterém portu bude probíhat komunikace se serverem.

  • ID uživatele a heslo jsou vyžadovány pouze pro severy, které jsou chráněny heslem.

  • Check the ‚Preselected‘ box if you want this target to always be selected by default.

  • ‚Pořadí‘ určuje pořadí v seznamu serverů.

   • Pokud toto pole nebudete vyplňovat, budou servery řazeny abecedně.

  • ‚Syntax‘ je varianta standardu MARC.

  • ‚Kódování‘ určuje, jakým způsobem má systém zacházet se speciálními znaky.

  • ‚Časový limit‘ je vhodné použít tam, kde se předpokládá občasná pozdější odezva serveru. Pokud v tomto limitu server neodpoví, přestane se Koha pokoušet získat z něj záznamy.

  • ‚Typ záznamu‘ umožňuje určit jestli tento zdroj poskytuje bibliografické nebo autoritní záznamy.

  • ‚XSLT file(s)‘ lets enter one or more (comma-separated) XSLT file names that you want to apply on the search results.

   • When retrieving records from external targets you may wish to automate some changes to those records. XSLT’s allow you to do this. Koha ships with some sample XSLT files in the /koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/ directory ready for use:

    • Del952.xsl: Odstraní jednotky (MARC21/NORMARC)

    • Del995.xsl: Odstraní jednotky (UNIMARC)

    • Del9LinksExcept952.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (MARC21/NORMARC)

    • Del9LinksExcept995.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (UNIMARC)

Doporučené Z39.50 servery pro bibliografické záznamy

Koha libraries with open Z39.50 targets can share and find connection information on the Koha wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_Open_Z39.50_Sources. You can also find open Z39.50 targets by visiting IRSpy: http://irspy.indexdata.com.

Následující cíle jsou (v USA) úspěšně využívány jinými Koha knihovnami:

 • ACCESS PENNSYLVANIA 205.247.101.11:210 INNOPAC

 • CUYAHOGA COUNTY PUBLIC webcat.cuyahoga.lib.oh.us:210 INNOPAC

 • GREATER SUDBURY PUBLIC 216.223.90.51:210 INNOPAC

 • HALIFAX PUBLIC catalogue.halifaxpubliclibraries.ca:210 horizon

 • HALTON HILLS PUBLIC cat.hhpl.on.ca:210 halton_hills

 • LIBRARY OF CONGRESS lx2.loc.gov: 210 LCDB

 • LONDON PUBLIC LIBRARY catalogue.londonpubliclibrary.ca:210 INNOPAC

 • MANITOBA PUBLIC library.gov.mb.ca:210 horizon

 • MILTON PL cat.mpl.on.ca:210 horizont

 • NATIONAL LIBRARY OF WALES cat.llgc.org.uk:210 default

 • NHUPAC 199.192.6.130:211 nh_nhupac

 • OCEAN STATE LIBRARIES (RI) catalog.oslri.net:210 INNOPAC

 • OHIOLINK olc1.ohiolink.edu:210 INNOPAC

 • PUBCAT prod890.dol.state.vt.us:2300 unicorn

 • SAN JOAQUIN VALLEY PUBLIC LIBRARY SYSTEM (CA) hip1.sjvls.org:210 ZSERVER

 • SEATTLE PUBLIC LIBRARY ZSERVER.SPL.ORG:210 HORIZON

 • TORONTO PUBLIC symphony.torontopubliclibrary.ca:2200 unicorn

 • TRI-UNI 129.97.129.194:7090 voyager

 • VANCOUVER PUBLIC LIBRARY z3950.vpl.ca:210 Horizon

Doporučené Z39.50 servery pro autoritní záznamy

Následující cíle jsou (v USA) úspěšně využívány jinými Koha knihovnami:

 • LIBRARIESAUSTRALIA AUTHORITIES z3950-test.librariesaustralia.nla.gov.au:210 AuthTraining Userid: ANLEZ / Password: z39.50

 • LIBRARY OF CONGRESS NAME AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 NAF

 • LIBRARY OF CONGRESS SUBJECT AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 SAF

Add a SRU Target

 • From the main Z39.50/SRU page, click ‚New SRU Server‘

  image234

  • ‚Název serveru‘ by měl obsahovat název, podle kterého dovedete při katalogizaci snadno rozpoznat o který zdroj se jedná.

  • ‚Název serveru‘ je IP adresa nebo DNS název Z39.50 serveru.

  • ‚Port‘ určuje na kterém portu bude probíhat komunikace se serverem.

  • ID uživatele a heslo jsou vyžadovány pouze pro severy, které jsou chráněny heslem.

  • Check the ‚Preselected‘ box if you want this target to always be selected by default.

  • ‚Pořadí‘ určuje pořadí v seznamu serverů.

   • Pokud toto pole nebudete vyplňovat, budou servery řazeny abecedně.

  • ‚Syntax‘ je varianta standardu MARC.

  • ‚Kódování‘ určuje, jakým způsobem má systém zacházet se speciálními znaky.

  • ‚Časový limit‘ je vhodné použít tam, kde se předpokládá občasná pozdější odezva serveru. Pokud v tomto limitu server neodpoví, přestane se Koha pokoušet získat z něj záznamy.

  • ‚Additional SRU options‘ is where you can enter additional options of the external server here, like sru_version=1.1 or schema=marc21, etc. Note that these options are server dependent.

  • ‚SRU Search field mapping‘ lets you add or update the mapping from the available fields on the Koha search form to the specific server dependent index names.

   • Pro další upřesnění vyhledávání můžete přidat následující indexy to mapování SRU polí. Otevřete úpravu SRU servery a na řádku „Mapování vyhledávacích polí SRU“ stiskněte tlačítko „Změnit“.

    Název

    dc.title

    ISBN

    bath.isbn

    Libovolné

    cql.anywhere

    Autor

    dc.author

    ISSN

    bath.issn

    Předmětové heslo

    dc.subject

    Standard ID

    bath.standardIdentifier

    Table: SRU Mapping

  • ‚XSLT file(s)‘ lets enter one or more (comma-separated) XSLT file names that you want to apply on the search results.

   • When retrieving records from external targets you may wish to automate some changes to those records. XSLT’s allow you to do this. Koha ships with some sample XSLT files in the /koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/ directory ready for use:

    • Del952.xsl: Odstraní jednotky (MARC21/NORMARC)

    • Del995.xsl: Odstraní jednotky (UNIMARC)

    • Del9LinksExcept952.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (MARC21/NORMARC)

    • Del9LinksExcept995.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (UNIMARC)

Did you mean?

Get there: More > Administration > Additional Parameters > Did you mean?

Koha can offer ‚Did you mean?‘ options on searches based on values in your authorities.

Important

Měli jste na mysli? nyní funguje pouze v OPACu. Možnosti pro intranet jsou pro další budoucí rozvoj.

Na této stránce můžete určit, které volby dává Koha čtenářům pro jejich výsledky vyhledávání.

image235

Chcete-li použít funkci „Měli jste na mysli?“ na liště u výsledků hledání, musíte zaškrtnout políčko vedle každého pluginu, který chcete použít. Oba pluginy, které musíte vybrat, jsou:

 • Plugin ExplodedTerms nabízí, aby uživatel zkusil hledat širší/užší/podobný pojem pro určité vyhledávání (například uživateli hledajícího New York (Stát)“ aby klikl na odkaz pro užší pojem, pokud má také zájem o „New Yorku (Město) „). To je relevantní pouze pro knihovny s hierarchickými autoritními daty.

 • AuthorityFile plugin vyhledává autoritní soubor a navrhuje uživateli, bibliografické záznamy napojené na 5 horních autorit

Pokud chcete přiřadit některému pluginu větší prioritu, posuňte jej nad ostatní.

image236

Zvolíte-li oba pluginy uvidíte několik možností v horní části výsledků vyhledávání

image237

Pokud se rozhodnete právě pro AuthorityFile uvidíte jen autority.

image238

Column settings

This administration area will help you hide or display columns on fixed tables throughout the staff client.

 • Get there: Administration > Additional Parameters > Column settings

image239

Kliknutím na název modulu se zobrazí tabulky, které je možné v tomto modulu nastavit.

This area lets you control the columns that show in the table in question. If nothing is hidden you will see no check marks in the ‚is hidden by default‘ column.

image240

And will see all of the columns when viewing the table on its regular page.

image241

If columns are hidden they will have checks in the ‚is hidden by default‘ column.

image242

And hidden when you view the table.

image243

You can also toggle columns using the ‚Show/Hide Columns button in the top right of the page

image244

Zvuková upozornění

If you have your AudioAlerts preference set to ‚Enable‘ you will be able to control the various alert sounds that Koha uses from this area.

 • Get there: More > Administration > Additional Parameters > Audio alerts

Each dialog box in Koha has a CSS class assigned to it that can be used as a selector for a sound.

image1213

You can edit the defaults by clicking the ‚Edit‘ button to the right of each alert.

image1214

You can assign alerts to other CSS classes in Koha by entering that information in the selector box. For example if you enter

body:contains('Check in message')

Then when you visit the checkin page you will hear an alert.

Every page in Koha has a unique ID in the body tag which can be used to limit a sound to a specific page

Any ID selector (where HTML contains id=“name_of_id“ ) and can also be a trigger as: #name_of_selector

Poskytovatelé mobilních SMS

Important

This option will only appear if the SMSSendDriver preference is set to ‚Email‘

From here you can enter as many cellular providers as you need to send SMS notices to your patrons using the email protocol.

image1215

Some examples in the US are:

Mobile Carrier

SMS Gateway Domain

Alltel

sms.alltelwireless.com

AT&T

txt.att.net

Boost Mobile

sms.myboostmobile.com

Project Fi

msg.fi.google.com

Republic Wireless

text.republicwireless.com

Sprint

messaging.sprintpcs.com

T-Mobile

tmomail.net

U.S. Cellular

email.uscc.net

Verizon Wireless

vtext.com

Virgin Mobile

vmobl.com

Table: SMS Provider Examples

To add new providers enter the details in the form and click ‚Add new‘ to save.

image1216

These options will appear in the OPAC for patrons to choose from on the messaging tab if you have EnhancedMessagingPreferences enabled.

image1217